Langkah untuk Melindungi Privasi Anda

Untuk memberi anda pemahaman terbaik tentang cara WeChat direka dengan memberi perhatian kepada privasi anda dan untuk lebih memahami hak anda berkenaan data anda, WeChat menghendaki anda menyemak dahulu maklumat penting berikut, bersetuju dengan Dasar Privasi WeChat versi terkini dan memberi maklumat tambahan yang diperlukan tentang diri anda.

Langkah seterusnya dalam proses ini:

 1. Ringkasan Perlindungan Privasi
 2. Lihat Dasar Privasi WeChat yang disemak semula
 3. Sahkan tarikh lahir anda

Ringkasan Perlindungan Privasi WeChat

Apakah data yang kami kumpulkan tentang anda?

Kami mengumpulkan maklumat apabila anda menyediakan akaun WeChat anda dan menggunakan perkhidmatan yang terdapat dalam WeChat (seperti menyiarkan foto ke suapan Momen anda atau mengikuti Akaun Rasmi). Untuk menyediakan akaun anda, kami mengumpulkan nama panggilan, nombor telefon bimbit dan kata laluan anda. Anda boleh memperhalusi dan mengisi profil anda dengan maklumat tambahan. Lebih lanjut...

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?

Kami menggunakan maklumat anda untuk menyediakan WeChat kepada anda, membolehkan anda berkomunikasi dengan pengguna lain dan menggunakan ciri Platform Terbuka WeChat. Kami menggunakan maklumat anda untuk membuat akaun, memudahkan komunikasi, memberi sokongan, membolehkan anda mengakses ciri-ciri WeChat dan untuk memperbaiki WeChat. WeChat menggunakan saluran kenalan yang disediakan oleh anda, seperti nombor telefon bimbit atau alamat e-mel, untuk mengesahkan dan melindungi akaun anda dan untuk tujuan pentadbiran yang penting dan tidak menggunakan saluran ini untuk tujuan promosi atau pemasaran. Lebih lanjut...

Dengan siapa kami berkongsi data anda?

Kami menggunakan pihak ketiga untuk perkhidmatan sokongan, seperti penyedia perkhidmatan SMS untuk pengesahan akaun, pemetaan dan perkhidmatan tempat menarik, perkhidmatan terjemahan dan perkhidmatan sokongan. Kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga semata-mata untuk memproses atau menyimpan maklumat anda untuk tujuan yang dijelaskan dalam dasar ini. Kami juga berkongsi maklumat anda dengan syarikat-syarikat kumpulan berkaitan Tencent dan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Selain daripada tujuan yang dinyatakan sebelum ini, WeChat tidak berkongsi data anda kepada pihak ketiga tanpa keizinan anda yang jelas. Mana-mana pihak ketiga (yang kami pilih) yang kami kongsikan data pengguna akan memberikan perlindungan data pengguna yang sama seperti yang dinyatakan dalam dasar ini. Lebih lanjut...

Di manakah kami memproses data anda?

Pelayan kami terletak di Ontario, Kanada dan Hong Kong. Kami juga mempunyai pasukan sokongan, kejuruteraan dan pasukan lain yang menyokong penyediaan WeChat kepada anda, yang terletak di seluruh dunia. Data anda boleh diakses dari lokasi tersebut. Langkah-langkah kawalan dalaman yang rapi dilakukan untuk mengehadkan dengan ketat akses ke data anda oleh ahli pasukan yang ditetapkan. Lebih lanjut...

Berapa lamakah kami memegang data anda?

Tempoh masa kami mengekalkan maklumat anda bergantung kepada jenis maklumat - contohnya, data log masuk disimpan sehingga 90 hari dari tarikh data dikumpulkan. Jika anda mengarahkan kami untuk memadam akaun WeChat anda, maklumat anda akan dipadamkan dalam masa 60 hari selepas pengesahan pemilikan akaun dan menerima permintaan pemadaman akaun anda. Lebih lanjut...

Bagaimanakah saya boleh menggunakan hak saya ke atas data saya?

Anda mungkin mempunyai hak istimewa ke atas data anda dan cara kami boleh menggunakannya. Ini termasuk cara anda boleh mengakses data, memadamkan data, menyekat cara data anda boleh digunakan, membantah penggunaannya dan mendapatkan salinan maklumat anda. Lebih lanjut...

Bagaimanakah kami akan memberitahu anda mengenai perubahan?

Jika terdapat sebarang perubahan penting kepada Dasar Privasi ini, kami akan menghantar pemberitahuan kepada anda sebelum perubahan berkuat kuasa. Jika anda mempunyai masalah privasi yang tidak dapat diselesaikan atau kebimbangan penggunaan data yang kami tidak tangani dengan memuaskan, sila hubungi pembekal penyelesaian pertikaian pihak ketiga kami yang berpangkalan di AS (secara percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request . Lebih lanjut...

Maklumat Hubungan untuk Penyelesaian Pertikaian

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan atau aduan, sila hubungi kami di sini.

Pengawal Data:

 • Pengguna yang berada di Kawasan Ekonomi Eropah dan Switzerland: Tencent International Service Europe BV.

 • Pengguna yang berada di luar Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland (tertakluk kepada di bawah): Tencent International Service Pte. Ltd.

Jika anda sama ada:

 • mendaftar dengan mengikat nombor telefon bimbit yang disediakan untuk anda di Republik Rakyat China (kecuali Taiwan, Hong Kong atau Macau) (sebagai "PRC") ((iaitu, nombor telefon yang menggunakan kod panggilan antarabangsa +86) ); atau

 • telah mempunyai kontrak dengan 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) untuk Weixin atau WeChat (contohnya, jika anda telah memuat turun Weixin atau WeChat dari PRC iOS App Store atau dari kedai aplikasi PRC Android),

anda tertakluk kepada Terma Perkhidmatan Weixin dan Dasar Privasi Weixin dan bukan Dasar Privasi ini.

Pegawai Perlindungan Data:

 • E-mel: dataprotection@wechat.com

 • Mel pos: 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands


Dasar Privasi WeChat

Kali terakhir diubah suai: @date@

PENGENALAN

Selamat datang ke WeChat!

Kami menghargai privasi anda. Dasar Privasi ini memaklumkan anda mengenai pilihan anda dan amalan kami mengenai sebarang Maklumat yang anda berikan kepada kami atau yang anda hasilkan menggunakan WeChat.

Penggunaan perkhidmatan kami (iaitu aplikasi mudah alih WeChat, laman web www.wechat.com atau mana-mana platform pihak ketiga yang mana melaluinya WeChat disediakan) (bersama-sama, "WeChat" ) melibatkan pemprosesan Maklumat anda. Penting untuk anda memahami cara ini berlaku dan cara anda boleh mengawalnya. Sila baca Dasar Privasi ini dengan cermat.

Dengan menggunakan WeChat anda bersetuju dengan pemprosesan Maklumat anda mengikut Dasar Privasi ini.

Apabila anda menggunakan ciri-ciri tertentu, anda akan diminta untuk bersetuju dengan pemprosesan Maklumat anda dengan cara yang tertentu (contohnya, apabila anda mengikuti Akaun Rasmi, anda ditanya sama ada anda bersetuju dengan pemindahan data anda kepada pihak ketiga). Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai cara untuk mengawal pilihan anda dan penggunaan Maklumat anda melalui akaun anda di sini. Untuk Maklumat tertentu, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan Maklumat tersebut mengikut Dasar Privasi ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda tidak boleh menggunakan WeChat.

Hubungan

Dalam Dasar Privasi ini, "kami" , "milik kami" atau "kita" merujuk kepada:

 • jika anda adalah pengguna yang berada di Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland: Tencent International Service Europe B.V., sebuah syarikat Belanda, yang terletak di 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands; dan

 • jika anda adalah pengguna yang berada di luar Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland atau Republik Rakyat China (tidak termasuk Taiwan, Hong Kong dan Macau): Tencent International Service Pte. Ltd., sebuah syarikat Singapura yang terletak di 10 Anson Road, # 21-07 International Plaza, Singapura 079903.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai Dasar Privasi ini atau penggunaan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel di dataprotection@wechat.com atau melalui mel pos di 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Perhatian: Pegawai Perlindungan Data, Jabatan Undang-undang).

Jika anda ingin membuat sebarang aduan mengenai Dasar Privasi ini atau pelaksanaan oleh kami, sila hubungi kami melalui butiran hubungan di atas. Sila ambil perhatian bahawa jika anda seorang pemastautin di Kesatuan Eropah anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data negara anda.

SKOP DAN APLIKASI BAGI DASAR PRIVASI INI

Dasar Privasi ini terpakai kepada WeChat, serta mana-mana perkhidmatan yang boleh diakses di platform WeChat yang menyatakan bahawa Dasar Privasi ini terpakai untuk penggunaan perkhidmatan tersebut (contohnya, pengguna yang mengikuti atau menggunakan Akaun Rasmi, Program Mini dan Log masuk WeChat untuk aplikasi pihak ketiga). Perkhidmatan WeChat tersebut boleh melanjutkan terma berkaitan dengan privasi yang mesti anda persetujui jika anda ingin menggunakan perkhidmatan tersebut. Mana-mana istilah huruf besar yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti istilah yang ditakrifkan sama dalam Terma Perkhidmatan WeChat, melainkan jika ia ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini.

Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada Maklumat yang anda pilih untuk dedah atau hantar kepada:

a) perkhidmatan selain WeChat (seperti produk atau perkhidmatan lain yang dibekalkan atau dikendalikan oleh kami atau sekutu kami), yang tidak secara nyata menyatakan bahawa Dasar Privasi ini terpakai;

b) mana-mana perkhidmatan pihak ketiga (termasuk mana-mana laman web pihak ketiga) yang boleh anda akses melalui WeChat; atau

c) syarikat atau organisasi yang mengiklankan produk atau perkhidmatan di WeChat.

Jika anda menggunakan WeChat bagi pihak syarikat, perkongsian, persatuan, kerajaan atau organisasi lain (" Organisasi anda"), anda bersetuju untuk memberitahu pemilik, pemegang saham, pengarah, pegawai, pengurus, pekerja Organisasi anda dan individu lain berkenaan yang Maklumat Peribadi mereka kami kumpulkan atau anda berikan kepada kami dari semasa ke semasa (" Orang Terhubung") mengenai pengumpulan Maklumat Peribadi mereka dan anda bersetuju untuk memperoleh persetujuan Orang Terhubung anda untuk pemprosesan Maklumat Peribadi mereka mengikut Dasar Privasi ini seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai. Apabila Dasar Privasi ini merujuk kepada "anda" atau "milik anda" ini termasuk anda dan mana-mana Orang Terhubung. Jika anda atau mana-mana Orang Terhubung ingin meminta maklumat peribadi anda dikeluarkan dari pangkalan data kami, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI INI

Dari semasa ke semasa kami boleh menyemak atau menambah arahan, dasar dan terma khusus kepada Dasar Privasi ini. Arahan, dasar dan terma ini membentuk sebahagian daripada Dasar Privasi ini.

Setiap kali kami membuat sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini yang penting untuk anda ketahui, kami akan menyiarkan Dasar Privasi yang telah dikemas kini di pautan ini dan memaklumkan anda melalui WeChat atau cara lain sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa.

JENIS MAKLUMAT YANG KAMI PROSES

Kami memproses kategori maklumat dan data yang berbeza dalam menyediakan WeChat. Ini dinyatakan di bawah:

 • "Data Lokasi" adalah maklumat yang diperoleh daripada GPS, WiFi, kompas, meter pecutan, alamat IP atau siaran awam yang mengandungi maklumat lokasi. Anda akan mendedahkan maklumat lokasi tertentu kepada kami dan kepada pengguna WeChat yang lain:

  • apabila anda menggunakan ciri berasaskan lokasi tertentu, seperti Orang Berhampiran, carian POI, WeRun dan apabila anda berkongsi lokasi anda dengan pengguna WeChat yang lain; dan

  • apabila anda mengakses WeChat, kerana kami mengesan asal maklumat lokasi dari alamat IP, peranti atau perkhidmatan Internet anda untuk mengelakkan berbilang atau log masuk palsu ke akaun anda.

 • "Log Data" ialah maklumat teknikal yang kami kumpulkan secara automatik apabila anda menggunakan WeChat, sama ada melalui penggunaan kuki, suar web, fail log, skrip atau ETag (seperti yang diterangkan secara mendalam dalam Dasar Kuki kami, termasuk:

  • atribut peranti, seperti maklumat berkaitan pembawa mudah alih anda, maklumat konfigurasi yang disediakan oleh penyemak imbas web anda atau program lain yang anda gunakan untuk mengakses WeChat, alamat IP, ID aplikasi dan nama aplikasi anda, serta versi dan nombor pengenalan peranti anda;

  • maklumat tentang carian anda dan perkara yang anda cari ketika menggunakan WeChat, seperti istilah carian web yang digunakan, profil media sosial yang dilawati dan butiran maklumat lain serta kandungan yang diakses atau diminta oleh anda dalam menggunakan WeChat;

  • maklumat umum mengenai komunikasi pada platform, seperti identiti pengguna yang telah berkomunikasi dengan anda serta masa, data dan tempoh komunikasi anda (tetapi bukan kandungan komunikasi tersebut, kecuali jika anda berkomunikasi dengan Akaun Rasmi atau pasukan perkhidmatan sokongan kami); dan

  • metadata, yang bermaksud maklumat yang berkaitan dengan item yang anda jadikan tersedia melalui WeChat, seperti tarikh, masa atau lokasi gambar atau video yang dikongsi diambil atau disiarkan.

 • "Maklumat Bukan Peribadi" adalah sebarang maklumat yang tidak boleh digunakan secara munasabah untuk mengenal pasti anda secara langsung atau tidak langsung.

 • "Maklumat Peribadi" adalah sebarang maklumat atau gabungan maklumat, yang berkaitan dengan anda, yang boleh digunakan (secara langsung atau tidak langsung) untuk mengenal pasti anda. Kami nyatakan contoh Maklumat Peribadi (dan cara kami mengumpul Maklumat Peribadi tersebut) dalam bahagian "Cara kami memproses maklumat anda" di bawah.

 • "Maklumat Kongsian" adalah maklumat mengenai anda atau yang berkaitan dengan anda yang dikongsi secara sukarela oleh anda di WeChat. Maklumat yang dikongsi boleh termasuk siaran yang anda buat di WeChat (termasuk profil umum anda, senarai yang anda cipta dan foto, rakaman video dan suara seperti yang diakses dengan persetujuan awal anda melalui kamera dan/atau pengesan mikrofon peranti anda), sebarang siaran daripada individu lain yang anda siarkan semula dan Data Lokasi serta Data Log yang berkaitan dengan siaran sedemikian. Maklumat Kongsian juga termasuk maklumat tentang anda (termasuk Data Lokasi dan Data Log) yang individu lain yang menggunakan WeChat berkongsi tentang anda.

Rujukan kepada "Maklumat" dalam Dasar Privasi ini bermaksud Maklumat Peribadi dan Maklumat Bukan Peribadi.

CARA KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA

Berikut menyenaraikan maklumat peribadi yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya (dan asas undang-undang untuk memproses Maklumat Peribadi tersebut di bawah undang-undang EU setakat yang terpakai):

MaklumatTujuan Pemprosesan
Data Pendaftaran dan Data Log Masuk. Nama anda, nama lain pengguna, nombor telefon bimbit, kata laluan, jantina dan alamat IP.
Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
 • untuk menyediakan dan log masuk ke akaun pengguna di WeChat;
 • untuk memberitahu anda tentang perubahan pada WeChat;
 • untuk memudahkan komunikasi;
 • untuk memberi anda sokongan pengguna;
 • untuk menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami;
 • untuk membuat panggilan VoIP menggunakan WeChat;
 • untuk berkomunikasi dengan anda;
 • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
 • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
 • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
 • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
 • untuk melindungi mana-mana hak, harta atau keselamatan kami, syarikat sekutu kami atau pengguna lain WeChat; dan
 • untuk mentadbir WeChat dan untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan, pengurusan akaun dan tujuan tinjauan.
Data Carian Profil Pengguna. Rekod pertanyaan carian.
Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
 • untuk menyediakan akses pantas kepada carian sebelumnya.
Maklumat Kongsian - Data Profil. Mana-mana maklumat yang anda masukkan dalam profil WeChat anda yang boleh dilihat secara umum, yang boleh termasuk ID, nama dan foto profil anda.
Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
 • untuk mentadbir platform WeChat mengikut arahan dan permintaan anda;
 • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
 • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
 • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
 • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
 • untuk mengekalkan akaun WeChat anda mengikut arahan dan permintaan anda.
Maklumat Kongsian - Media Profil. Ini terdiri daripada semua maklumat yang anda jadikan tersedia kepada pengguna lain melalui WeChat, yang terdiri daripada:
 • Siaran Momen WeChat dan memberi maklum balas kepada Momen WeChat pengguna lain; dan
 • maklumat yang dijadikan tersedia tentang anda oleh pengguna lain melalui penggunaan WeChat mereka – sebagai contoh, sebarang Maklumat Kongsian tentang anda yang dijadikan tersedia oleh individu lain yang menggunakan WeChat melalui Momen WeChat dan komunikasi mereka bersama anda dan individu lain menggunakan WeChat.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk mentadbir platform WeChat;
  • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
  • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
  • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
  • untuk mengekalkan akaun WeChat anda;
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat.
  Keselamatan Akaun Tambahan. Cetakan suara (ciri keselamatan pilihan untuk anda), Hubungan Kecemasan, Peranti Terurus, Alamat E-mel, ID Terbuka Sambungan Facebook, Token Sambungan Facebook, ID QQ.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk mengesahkan identiti anda
  • keselamatan akaun.
  Data Sembang. Kandungan komunikasi antara anda dan pengguna lain atau sekumpulan pengguna. Ini disimpan pada peranti anda dan peranti pengguna yang anda hantar komunikasi kepadanya. Kami tidak menyimpan maklumat ini secara kekal dalam pelayan kami dan ia hanya melalui pelayan kami supaya ia dapat diedarkan kepada pengguna yang anda pilih untuk menghantar komunikasi tersebut.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan penghantaran komunikasi kepada pengguna lain.
  Senarai Kenalan. Senarai kenalan pada peranti anda.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk menghubungkan anda dengan pengguna WeChat yang lain menggunakan fungsi "Rakan yang Disyorkan".
  OpenID. Kami menjana OpenID setiap kali akaun WeChat anda mengaktifkan perkhidmatan Platform Terbuka WeChat pihak ketiga. Ia adalah pengenal unik yang hanya ada untuk satu akaun yang menyambung ke satu perkhidmatan dan membenarkannya dikenal pasti tanpa menggunakan maklumat peribadi lain - sebagai contoh, nama atau alamat e-mel anda. Selain itu, kami mencipta UnionID bagi setiap kali akaun WeChat anda menyambung kepada perkhidmatan atau perkhidmatan yang dikendalikan oleh pengendali pihak ketiga tunggal. Ini membolehkan pengendali pihak ketiga mengaitkan aktiviti anda dengan lebih mudah merentasi pelbagai perkhidmatan yang saling berkaitan yang ditawarkan oleh pengendali yang sama.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk membolehkan anda mengikuti Akaun Rasmi;
  • untuk membolehkan anda menggunakan Program Mini; dan
  • untuk membolehkan anda menggunakan ID WeChat anda untuk log masuk ke perkhidmatan pihak ketiga.
  Data Log. Lihat takrifan di atas.
  Asas Undang-Undang (EU): Kepentingan Sah
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  • untuk mentadbir WeChat;
  • untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun.
  Maklumat Lokasi. Lihat takrifan di atas.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  Sila ambil perhatian bahawa penggunaan produk dan perkhidmatan yang menggunakan maklumat lokasi, apabila digunakan di luar PRC, adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan HERE dan Dasar Privasi HERE.
  • untuk keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun (seperti memastikan tiada berbilang log masuk atau log masuk yang mencurigakan pada akaun anda);
  • untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan berasaskan lokasi yang anda pilih untuk gunakan:
   • Kongsi Lokasi (apabila anda memilih untuk berkongsi lokasi anda dalam sembang dengan pengguna lain);
   • Momen/Tempat Menarik (menanda lokasi geografi sebuah tempat dalam siaran Momen);
   • WeRun (apabila anda memilih menggunakan ciri ini, WeChat menggunakan meter pecutan dan gy anda'
   • Akaun Rasmi (jika anda memilih untuk mendedahkan lokasi anda kepada sebuah Akaun Rasmi, maklumat itu akan dikongsi dengan Akaun Rasmi tersebut);
   • Program Mini (jika anda memilih untuk mendedahkan lokasi anda kepada Program Mini atau memilih untuk mencari Program Mini Berdekatan);
   • Orang Berhampiran, Goncang, Mesej dalam Botol (ini adalah perkhidmatan berasaskan lokasi yang anda boleh pilih untuk digunakan untuk mendedahkan lokasi umum anda bagi satu tempoh masa yang terhad (dan anda boleh memilih untuk kosongkan data lokasi sedemikian pada bila-bila masa);
   • Berita Utama (jika anda mengakses ciri ini, kami menggunakan lokasi anda untuk mengoptimumkan kandungan berita tempatan yang relevan untuk anda);
   • Cari (jika anda melakukan carian luaran menggunakan WeChat, perkhidmatan tersebut menggunakan lokasi anda untuk memberikan anda maklumat tempatan yang relevan);
  • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi.
  Maklumat kad kredit
  Asas Undang-Undang (EU): Kami memproses data ini mengikut kewajipan kami di bawah undang-undang yang terpakai.
  • Di sesetengah wilayah, maklumat kad kredit dikumpulkan dan maklumat kad disahkan melalui perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga bagi tujuan mengesahkan persetujuan ibu bapa atau penjaga untuk menggunakan WeChat oleh kanak-kanak bawah umur. Maklumat ini tidak disimpan secara kekal pada pelayan WeChat dan segera dilupuskan selepas permintaan pengesahan telah dilakukan oleh perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga.
  Maklumat Sokongan Pelanggan. Sebarang maklumat yang anda berikan kepada pasukan sokongan pelanggan kami.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk menyiasat isu sokongan anda.
  Data Peranti. Media yang disimpan pada peranti anda.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan perkongsian media sedemikian menggunakan WeChat.
  Maklumat Sambungan Sosial. ID QQ atau Token Sambungan Facebook anda (sebagaimana yang berkenaan).
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • jika anda memilih untuk menyambung akaun media sosial pihak ketiga kepada akaun WeChat anda, kami memproses maklumat ini untuk memudahkan log masuk ke WeChat melalui akaun media sosial.
  • jika anda menerbitkan kandungan pada Momen anda, WeChat akan memudahkan penerbitan ke akaun media sosial pihak ketiga yang disahkan jika anda memilih untuk berkongsi kandungan ini ke akaun pihak ketiga tersebut
  Kaji selidik. Jika anda memilih untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik, kami mungkin meminta Maklumat Peribadi yang tertentu daripada anda. Kami mungkin menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menjalankan kaji selidik ini dan ini akan dimaklumkan kepada anda sebelum anda melengkapkan kaji selidik tersebut.
  Asas Undang-Undang (EU): Persetujuan
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
  • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
  • untuk memperbaiki WeChat dan memberi respons kepada permintaan dan pilihan pelanggan.
  Maklumat Peraduan. Sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami dalam menyerahkan kemasukan dalam peraduan yang ditawarkan di WeChat.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan penyertaan anda dalam peraduan tersebut;
  • untuk memberi hadiah, jika berkenaan.
  Data yang Disamarkan dan Teragregat. Kami menggunakan nama samaran dan mengagregat Maklumat Peribadi tertentu untuk memperbaiki perkhidmatan kami
  Asas Undang-Undang (EU): Kepentingan Sah
  • Analisis terhadap ciri atau tindakan yang diambil dalam aplikasi untuk memperbaiki pengalaman aplikasi
  • Pengesanan penipuan dan analisis keselamatan akaun
  • Analisis demografi pengguna pada item seperti wilayah, model telefon, platform sistem pengendalian, bahasa sistem dan versi WeChat untuk lebih memahami cara pengguna kami menggunakan WeChat
  • Statistik trafik web dan akaun mengenai kandungan dan perkhidmatan yang digunakan apabila pengguna mengakses perkhidmatan pihak ketiga pada Platform Terbuka WeChat sebagai kaedah untuk memaklumkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga analisis asas cara perkhidmatan mereka digunakan oleh pengguna WeChat
  Kuki. Kami menerangkan dengan lebih lanjut pengumpulan sedemikian dalam bahagian
  "Teknologi Penjejakan". Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan log masuk dan pengesahan akaun;
  • untuk menilai keberkesanan dan memperbaiki aktiviti pengiklanan serta aktiviti pemasaran dan promosi yang lain.

  Beberapa ciri WeChat hanya tersedia untuk pengguna dalam bidang kuasa tertentu. Untuk ciri-ciri ini, kami mengumpulkan maklumat tambahan seperti berikut:

  MaklumatTujuan Pemprosesan
  Data Pendaftaran Tambahan - Akaun yang telah Disahkan. Kewarganegaraan, tarikh lahir, alamat kediaman, salinan bukti alamat kediaman, salinan dokumen pengenalan peribadi (contohnya pasport, kad pengenalan, permit pulang ke tanah air dan lain-lain), nombor dokumen pengenalan peribadi, pekerjaan dan sumber dana.
  Ketersediaan: Ciri ini hanya tersedia untuk pengguna dengan nombor telefon bimbit yang dikeluarkan dalam bidang kuasa tertentu (seperti Hong Kong)Jika anda memilih untuk memohon pengesahan akaun (untuk membuka kunci pembayaran tambahan dan ciri penyelesaian dana dalam WeChat), kami gunakan maklumat ini untuk:
 • untuk mengesahkan identiti anda; dan
 • untuk memudahkan penyelesaian pembayaran dan dana.
 • Maklumat Pembayaran. Nombor kad kredit, tamat tempoh, kod pengesahan kad dan nama pemegang kad anda. Sila beri perhatian bahawa apabila pembayaran diproses oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga, kami tidak mengumpul atau menyimpan sebarang Maklumat Peribadi, walaupun kami mungkin menerima maklumat tentang ringkasan tentang transaksi tersebut.
  Ketersediaan: Ciri ini hanya tersedia untuk pengguna dengan nombor telefon bimbit yang dikeluarkan dalam bidang kuasa tertentu (seperti Hong Kong)
  • untuk memudahkan pembelian anda dalam WeChat; dan
  • untuk mengesahkan nama sebenar anda bagi memudahkan penciptaan akaun WeChat Pay anda.

  Maklumat Peribadi dalam Kandungan Anda

  Jika mana-mana Maklumat Peribadi anda mengandungi Kandungan Anda (seperti yang ditakrifkan dalam Terma Perkhidmatan WeChat), kami dan syarikat sekutu kami boleh (tertakluk kepada Dasar Privasi ini) menggunakan Maklumat Peribadi tersebut mengikut bahagian "Kandungan Anda" bagi Terma Perkhidmatan WeChat.

  PERKONGSIAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami tidak akan memindahkan Maklumat Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga lain kecuali seperti yang dinyatakan di bawah atau dalam keadaan apabila anda membenarkan pemindahan tersebut.

  Kami berkongsi maklumat anda dengan penerima terpilih yang mempunyai asas undang-undang dan bidang kuasa yang sah untuk meminta data tersebut. Kategori penerima ini termasuk:

  • badan atau pihak berkuasa kerajaan, awam, kawal selia, penguatkuasaan kehakiman dan undang-undang: di mana kami perlu mematuhi undang-undang atau peraturan yang terpakai, perintah mahkamah, sepina atau proses undang-undang lain atau sebaliknya mempunyai asas undang-undang untuk memberi respons kepada permintaan untuk data dari badan-badan tersebut dan entiti yang meminta mempunyai bidang kuasa yang sah untuk mendapatkan maklumat peribadi anda;

  • syarikat kumpulan yang berkaitan: kami berkongsi Maklumat Peribadi anda dalam kumpulan syarikat kami, termasuk Tencent International Service Europe BV (terletak di Belanda), Tencent International Service Pte. Ltd (terletak di Singapura), WeChat International Pte Ltd (terletak di Singapura) dan Oriental Power Holdings Limited (terletak di Hong Kong) dan WeChat International (Canada) Limited (terletak di Kanada) yang mengendalikan Pelayan Hong Kong dan Kanada, bagi tujuan:

   • menyediakan WeChat kepada anda, membantu kami dalam melaksanakan tujuan yang dinyatakan di bawah bahagian "Cara Kami Mengumpul dan Memproses Maklumat Anda" di atas dan melaksanakan tanggungjawab kami dan menguatkuasakan hak kami di bawah Terma Perkhidmatan WeChat atau Dasar Privasi ini; dan

   • sekiranya berlaku penstrukturan semula dalaman pada perniagaan kami atau sekutu kami, atau penjualan WeChat atau mana-mana asetnya kepada pihak ketiga, entiti yang disebabkan ini mengendalikan WeChat mungkin adalah entiti yang berbeza pada kami dan kami akan memindahkan maklumat anda dengan sewajarnya supaya perkhidmatan anda boleh diteruskan;

  • Pembekal perkhidmatan yang membekalkan perkhidmatan untuk menyokong, menambah baik, atau mengiklan melalui perkhidmatan kami, termasuk pembekal perkhidmatan yang disenaraikan di sini. Ini termasuk pembekal perkhidmatan komunikasi yang menghantar SMS bagi pihak, pembekal VoIP untuk sambungan kepada perkhidmatan telefoni tradisional, pemprosesan dan pengesahan kad serta perkhidmatan penterjemahan. Kami juga menggunakan pembekal perkhidmatan untuk membantu mempercepat penghantaran kandungan kepada anda di wilayah anda menggunakan titik pecutan dan rangkaian penghantaran kandungan dan untuk menyediakan data lokasi dan pemetaan. Mana-mana pihak ketiga (yang kami pilih) yang kami kongsikan data pengguna akan memberikan perlindungan data pengguna yang sama seperti yang dinyatakan dalam dasar ini.

  • Pengendali Akaun Rasmi WeChat dan Program Mini, perkhidmatan lain yang anda pilih untuk menggunakan Log masuk WeChat untuk aplikasi pihak ketiga, jika anda memilih untuk mengikuti atau menggunakan Akaun Rasmi/Program Mini/Log masuk WeChat yang relevan untuk pihak ketiga.

  MAKLUMAT KONGSIAN

  WeChat membolehkan maklumat tertentu dikongsi secara terbuka dengan kenalan WeChat anda dan pengguna lain WeChat. Pada bila-bila masa, anda boleh menyembunyikan profil anda dari pandangan awam dan cari dengan menyahtanda "benarkan carian melalui nombor telefon, ID WeChat atau ID QQ" dalam tetapan akaun anda. Ini bermakna bahawa pengguna lain WeChat tidak akan dapat mencari anda. Kami merujuk kepada jenis maklumat di atas sebagai Maklumat Kongsian. Maklumat Kongsian akan tetap tersedia secara umum selagi anda atau pengguna yang telah berkongsi maklumat tersebut mengekalkannya. Walaupun selepas anda memadamkan Maklumat Kongsian, ia masih boleh dicache, disalin atau disimpan, atau kekal umum secara berasingan melalui, pengguna atau pihak ketiga lain yang tidak bersekutu dan tidak dikawal oleh kami.

  Apabila anda telah meminta agar kami memadamkan Maklumat Peribadi anda yang telah kami jadikan umum dan terdapat alasan untuk pemadaman, kami akan menggunakan langkah yang munasabah untuk cuba memberitahu orang lain yang memaparkan Maklumat Peribadi tersebut atau menyediakan pautan kepada Maklumat Peribadi tersebut untuk memadamkannya juga.

  Sila pertimbangkan dengan berhati-hati tentang perkara yang anda siarkan dan sampaikan melalui WeChat. Dalam sesetengah keadaan, anda boleh mengawal akses orang awam yang lebih meluas kepada Maklumat Kongsian anda melalui tetapan privasi dalam WeChat.

  KOMUNIKASI DARIPADA KAMI

  Dari semasa ke semasa kami mungkin menghantar kepada anda pengumuman berkaitan perkhidmatan apabila kami merasakan ia perlu untuk berbuat demikian (seperti apabila kami menggantung WeChat buat sementara untuk penyelenggaraan, atau keselamatan, privasi atau komunikasi berkaitan pentadbiran). Kami menghantar ini ke alamat e-mel anda atau melalui SMS. Anda tidak boleh memilih keluar pengumuman berkaitan perkhidmatan ini, yang tidak bersifat promosi dan digunakan semata-mata untuk melindungi akaun anda dan memaklumkan kepada anda tentang perubahan penting kepada WeChat.

  MAKLUMAT PERIBADI SENSITIF

  Dalam sesetengah bidang kuasa, jenis Maklumat Peribadi yang tertentu, seperti maklumat tentang bangsa atau etnik asal, pandangan agama atau falsafah atau kesihatan peribadi anda, dicirikan sebagai "sensitif" dan tertakluk kepada peraturan yang lebih ketat berbanding jenis Maklumat Peribadi yang lain. Sila ambil perhatian bahawa kandungan dan maklumat yang anda masukkan ke WeChat, seperti fotograf atau maklumat tentang aktiviti sekolah atau sosial anda, boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada individu lain.

  Sebelum menyampaikan mana-mana Maklumat Peribadi yang bersifat sensitif dalam WeChat, sila pertimbangkan sama ada sesuai untuk berbuat demikian.

  Dengan menyiarkan sebarang Maklumat Peribadi yang bersifat sensitif di dalam WeChat, anda bersetuju untuk maklumat sedemikian tersedia dalam kawalan yang telah anda pilih (sebagai contoh, tersedia kepada khalayak pengguna yang anda pilih sebagai mampu melihat maklumat siaran atau profil anda).

  PERKONGSIAN MEDIA SOSIAL

  Berkongsi Data WeChat anda di luar WeChat

  Kami menyediakan ciri-ciri lain berkaitan WeChat yang membolehkan anda mendedahkan Maklumat Kongsian kepada khalayak di luar rangkaian WeChat anda - sebagai contoh, blog dan forum yang boleh diakses secara umum atau ciri media sosial tertentu dalam WeChat (seperti "plug-in" (yang mencipta pautan langsung di antara dua laman web) dan "widget" (yang merupakan Program Mini interaktif yang menyediakan perkhidmatan pihak ketiga dalam WeChat)) membolehkan anda menyiarkan semula dan mendedahkan Maklumat Kongsian. Sebarang maklumat yang anda edarkan menggunakan ciri tersebut boleh dibaca, dikumpulkan dan digunakan oleh pihak ketiga yang tidak dikawal oleh WeChat.

  Anda boleh memautkan senarai kenalan WeChat anda kepada senarai kenalan anda pada peranti anda dan/atau dalam akaun anda pada perkhidmatan pihak ketiga, untuk mencari dan berhubung dengan kenalan pada senarai kenalan tersebut yang juga mempunyai akaun WeChat. WeChat akan meminta kebenaran anda untuk mengakses senarai kenalan anda sebelum berbuat demikian.

  Mengakses dan Mengimport Maklumat menggunakan WeChat

  WeChat membolehkan anda memautkan perkhidmatan WeChat anda dengan perkhidmatan media sosial pihak ketiga yang terpilih dan mengimport kandungan dan maklumat tertentu dari perkhidmatan pihak ketiga tersebut. Sebagai contoh:

  • anda boleh berkongsi kandungan pada, atau log masuk pada, WeChat menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga. Perkhidmatan pihak ketiga ini akan mengesahkan identiti anda dan memberikan pilihan kepada anda untuk berkongsi Maklumat Peribadi tertentu dengan kami. Mereka juga mungkin memberikan pilihan kepada anda untuk menyiarkan maklumat dari akaun perkhidmatan pihak ketiga anda kepada WeChat sebagai Maklumat Kongsian.

  • anda boleh log masuk ke WeChat menggunakan perkhidmatan daftar masuk lain seperti pembekal ID Terbuka. Perkhidmatan daftar masuk ini akan mengesahkan identiti anda dan memberikan pilihan perkongsian Maklumat Peribadi tertentu kepada anda dengan kami untuk tujuan pendaftaran dan log masuk akaun, seperti nama dan alamat emel anda; dan

  • WeChat boleh (sama ada dalam pengiklanan atau sebaliknya dalam WeChat) memberikan anda pautan atau ciri yang membenarkan anda mengakses perkhidmatan atau laman web pihak ketiga (atau mengakses dalam kandungan WeChat yang dihoskan pada perkhidmatan atau laman web pihak ketiga tersebut). Sebagai contoh, anda mungkin boleh mengakses video yang dihoskan oleh pihak ketiga tanpa meninggalkan aplikasi WeChat.

  Platform media sosial pihak ketiga dihoskan oleh pihak ketiga yang berkaitan. Perkhidmatan WeChat dihoskan oleh kami. Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pihak ketiga boleh mengumpul Maklumat anda (termasuk Maklumat Peribadi dan Data Log anda), dan menetapkan kuki pada komputer atau peranti anda untuk membolehkan ciri tersebut berfungsi dengan betul.

  Penggunaan anda bagi mana-mana perkhidmatan pihak ketiga (sama ada perkhidmatan media sosial atau sebaliknya), termasuk mana-mana Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada pihak ketiga tersebut dan pengumpulan serta penggunaan mereka terhadap Maklumat Peribadi anda, adalah tertakluk kepada terma perkhidmatan dan dasar privasi pihak ketiga itu sendiri dan bukannya Terma Perkhidmatan WeChat atau Dasar Privasi ini, jadi sila semak terma pihak ketiga itu dengan teliti.

  Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada mana-mana Maklumat yang dikumpulkan oleh kami dan tidak terpakai kepada mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan atau amalan maklumat bagi mana-mana pihak ketiga. Jika anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan atau ciri pihak ketiga yang disediakan di dalam WeChat (contohnya, anda memilih untuk mengikuti Akaun Rasmi atau menggunakan Program Mini), maka kami akan berkongsi maklumat tertentu dengan pihak ketiga tersebut untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan pihak ketiga itu. Maklumat yang kami kongsi dengan pihak ketiga seperti ini diterangkan kepada anda ketika anda mula-mula menggunakan perkhidmatan atau ciri tersebut. Anda boleh mengawal pihak ketiga yang mempunyai akses kepada maklumat ini dalam akaun anda. Anda boleh menarik balik persetujuan anda kepada perkongsian maklumat tersebut pada bila-bila masa dengan mengikuti arahan yang dinyatakan di sini. Sila ambil perhatian bahawa jika anda meminta kami untuk tidak berkongsi maklumat tersebut dengan pihak ketiga, anda mungkin tidak lagi dapat menggunakan perkhidmatan atau ciri tersebut. Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang penggunaan oleh pihak ketiga mana-mana Maklumat yang anda berikan kepada mereka.

  PENGEHADAN UMUR

  WeChat tidak bertujuan untuk Kanak-kanak. Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tidak boleh menggunakan WeChat untuk sebarang tujuan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ibu bapa/penjaga kepada Dasar Privasi ini (untuk diri mereka sendiri dan bagi pihak anda). Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi secara sedar daripada mana-mana kanak-kanak yang di bawah umur 16 tahun tanpa persetujuan tersebut. Sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda percaya kami mempunyai sebarang Maklumat Peribadi daripada mana-mana kanak-kanak yang di bawah umur 16 tahun tanpa persetujuan ibu bapa/penjaga – kami akan menyiasat dengan segera (dan membuang) Maklumat Peribadi tersebut.

  LOKASI MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan dipindahkan ke, disimpan atau diproses di:

  • Ontario, Kanada (yang didapati mempunyai tahap perlindungan yang mencukupi bagi Maklumat Peribadi di bawah Keputusan Suruhanjaya 2002/2/EC pada 20 Disember 2001); dan

  • Hong Kong (kami bergantung kepada kontrak model Suruhanjaya Eropah bagi pemindahan data peribadi ke negara-negara ketiga (iaitu, klausa kontrak standard), menurut Keputusan 2001/497/EC (dalam hal pemindahan kepada pengawal) dan Keputusan 2004/915/EC (dalam hal pemindahan kepada pemproses).

  Pasukan kejuruteraan, sokongan teknikal dan pasukan lain kami yang menyokong bekalan WeChat kepada anda adalah berpusat di pejabat kami di seluruh dunia (termasuk Singapura, Hong Kong dan Belanda) dan mungkin mempunyai akses sampingan kepada data tertentu untuk memberikan perkhidmatan (sebagai contoh, untuk menyelesaikan masalah teknikal yang anda laporkan). Kami bergantung kepada kontrak model Suruhanjaya Eropah bagi pemindahan data peribadi ke negara-negara ketiga (iaitu, klausa kontrak standard), menurut Keputusan 2001/497/EC (dalam hal pemindahan kepada pengawal) dan Keputusan 2004/915/EC (dalam hal pemindahan kepada pemproses).

  KESELAMATAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan bagi tujuan menghalang kerugian, salah guna, akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan Maklumat – sebagai contoh, kami menggunakan teknologi sulit (seperti SSL) untuk melindungi Maklumat sensitif tertentu (seperti Data Lokasi) yang anda berikan oleh anda kepada kami.

  Sila berhati-hati meskipun kami berusaha, tiada langkah keselamatan data yang boleh menjamin keselamatan 100% pada setiap masa. Kami tidak waran atau menjamin keselamatan WeChat atau mana-mana maklumat yang anda berikan kepada kami melalui WeChat.

  TEMPOH PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami akan mengekalkan Maklumat Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut, kecuali jika kami sebaliknya dikehendaki untuk mengekalkan data tersebut mengikut undang-undang. Sekiranya akaun anda ditamatkan oleh anda atau kami atas sebarang sebab, kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda tidak lagi tersedia melalui WeChat, atau sebaliknya digunakan oleh kami, dalam tempoh masa yang munasabah (tertakluk kepada pengehadan teknikal) selepas penamatan akaun tersebut.

  Jenis MaklumatTempoh Pengekalan
  Data pendaftaranSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau anda tidak melog masuk selama 180 hari. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari pengesahan pemilikan akaun dan permintaan pemadaman akaun.
  Data log masukMaklumat dikekalkan untuk tempoh 3 bulan dari tarikh log masuk tersebut.
  Data carian profil penggunaSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal.
  Profil data dan media profil (dapat dilihat oleh semua pengguna)Sehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  Data profil (boleh dilihat selepas pengesahan rakan)Sehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  Keselamatan akaun tambahanSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  Sembang - komunikasi yang tidak berterusan dan separa berterusan di antara penggunaData dikekalkan untuk tempoh 72 jam dari masa interaksi yang relevan dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Senarai kenalanSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal.
  Perkhidmatan berasaskan lokasi dan media berasaskan lokasiData dikekalkan untuk tempoh 72 jam dari masa interaksi yang relevan dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Momen dan Kegemaran -- data dan mediaSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  ID Terbuka dan media ID Terbuka (diberi kepada pihak ketiga)Sehingga anda berhenti mengikuti aplikasi pembangun pihak ketiga, Akaun Rasmi, Program Mini atau yang serupa atau akaun anda dipadam, mengikut mana yang lebih awal.
  Peruntukan produk dan perkhidmatan pihak ketiga (iaitu jika anda adalah pembekal Akaun Rasmi atau Program Mini)Sehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari pengesahan pemilikan akaun dan permintaan pemadaman akaun. Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang didedahkan kepada pihak ketiga dikawal oleh mereka. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk meminta mereka memadam maklumat tersebut apabila kami berbuat demikian.
  Maklumat yang diberikan kepada Akaun Rasmi / Program MiniSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau anda menarik balik kebenaran anda / berhenti mengikuti pihak ketiga itu. Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang didedahkan kepada pihak ketiga dikawal oleh mereka. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk meminta mereka memadam maklumat tersebut apabila kami berbuat demikian.
  Maklumat yang diberikan kepada perkhidmatan pelangganSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  Metadata / Data LogData dikekalkan selama 3 bulan dari tarikh log masuk dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Data PerantiSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  Maklumat Sambungan SosialSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau membatalkan akaun sosial anda daripada akaun WeChat anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  KukiData dikekalkan selama 3 bulan dari tarikh log masuk dan kemudian dipadamkan secara kekal.

  HAK ANDA

  Bahagian berikut hanya terpakai kepada orang yang bermastautin di Kesatuan Eropah.

  Anda mempunyai hak tertentu berhubung dengan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda. Sebahagian daripada ini hanya terpakai dalam keadaan tertentu seperti yang dinyatakan dengan lebih terperinci di bawah.

  Kami nyatakan cara untuk melaksanakan hak tersebut. Sila ambil perhatian bahawa kami akan meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberi respons kepada sebarang permintaan untuk melaksanakan hak anda. Kami mesti memberi respons terhadap permintaan anda untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa kelengahan tidak wajar dan sekurang-kurangnya dalam masa satu bulan (walaupun ini mungkin dipanjangkan kepada dua bulan lagi dalam keadaan tertentu, seperti apabila permintaan itu melibatkan sejumlah besar maklumat atau sebaliknya kompleks ). Untuk melaksanakan mana-mana hak anda, sila lengkapkan borang permohonan dan ikuti langkah-langkah untuk penyerahan.

  Akses & Pembetulan

  Atas permintaan, WeChat akan memberikan anda maklumat tentang sama ada kami menyimpan sebarang maklumat peribadi anda. Anda juga berhak mengakses maklumat peribadi yang kami ada mengenai anda, cara kami menggunakannya dan orang yang kami kongsikannya. Anda juga mempunyai hak untuk membetulkan maklumat tersebut.

  Anda boleh mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda dengan log masuk ke dalam akaun WeChat anda pada bila-bila masa. Sebagai contoh, anda boleh memadam Data Lokasi tertentu yang anda berikan kepada kami melalui tetapan peranti anda atau pilihan "Kosongkan Lokasi" dalam WeChat.

  Jika anda percaya kami memegang sebarang maklumat peribadi lain atau anda ingin membetulkan maklumat yang anda tidak dapat betulkan menggunakan akaun anda, sila lengkapkan borang permohonan di sini. Kami mungkin tidak dapat memberikan anda Maklumat Peribadi tertentu jika memberikannya akan mengganggu hak orang lain (misalnya memberi Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda akan mendedahkan maklumat tentang orang lain).

  Berkenaan dengan permintaan pembetulan, apabila kami bersetuju bahawa Maklumat Peribadi tidak tepat atau tidak lengkap, kami akan cuba memberitahu mana-mana pihak ketiga yang kami telah mendedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka dapat membetulkan Maklumat Peribadi itu juga.

  Pemadaman

  Anda boleh memadam akaun anda atau mengalih keluar maklumat peribadi tertentu, dengan log masuk ke akaun WeChat anda dan mengikuti arahan pemadaman akaun di sini. Jika terdapat maklumat peribadi lain yang anda percaya kami proses yang anda mahu kami padam, sila lengkapkan borang permohonan di sini.

  Anda boleh meminta supaya kami memadamkan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda dalam keadaan berikut:

  • anda percaya bahawa tidak lagi perlu bagi kami untuk memiliki Maklumat Peribadi anda;

  • kami mendapat persetujuan anda untuk memproses Maklumat Peribadi dan anda menarik balik persetujuan itu (dan kami tidak mempunyai alasan lain untuk memproses Maklumat Peribadi tersebut);

  • anda percaya kami memproses maklumat peribadi anda secara tidak sah; atau

  • anda berusia di bawah 13 tahun semasa kami mengumpul Maklumat Peribadi tersebut dan kami boleh mengesahkan umur anda.

  Juga ambil perhatian bahawa anda boleh melaksanakan hak anda untuk menyekat kami memproses Maklumat Peribadi anda (seperti yang dinyatakan di bawah), sementara kami mempertimbangkan permintaan untuk memadamkan data anda.

  Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami boleh mengekalkan Maklumat Peribadi tersebut jika terdapat alasan yang sah di bawah undang-undang untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk mempertahankan tuntutan undang-undang, kebebasan bersuara atau kewajipan undang-undang lain), tetapi kami akan memberitahu anda jika itu yang berlaku.

  Apabila anda telah meminta agar kami memadamkan Maklumat Peribadi anda yang telah kami jadikan umum dan terdapat alasan untuk pemadaman, kami akan menggunakan langkah yang munasabah untuk cuba memberitahu orang lain yang memaparkan Maklumat Peribadi tersebut atau menyediakan pautan kepada Maklumat Peribadi tersebut untuk memadamkannya juga.

  Sekatan Pemprosesan kepada Penyimpanan Sahaja

  Anda mempunyai hak untuk menghendaki kami berhenti memproses Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda selain untuk tujuan penyimpanan dalam keadaan tertentu. Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika kami berhenti memproses Maklumat Peribadi tersebut, kami boleh menggunakannya lagi jika terdapat alasan yang sah di bawah undang-undang perlindungan data untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk mempertahankan tuntutan undang-undang atau untuk perlindungan lain).

  Apabila kami bersetuju untuk berhenti memproses Maklumat Peribadi, kami akan cuba memberitahu mana-mana pihak ketiga yang kami telah mendedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka boleh berhenti memprosesnya juga.

  Anda boleh meminta kami menghentikan pemprosesan dan hanya menyimpan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda apabila:

  • anda percaya Maklumat Peribadi tersebut tidak tepat (bagi tempoh yang diperlukan untuk kami mengesahkan sama ada ia tepat);

  • kami ingin memadamkan Maklumat Peribadi tersebut kerana pemprosesan yang kami lakukan adalah menyalahi undang-undang (tetapi anda mahu kami mengekalkan Maklumat Peribadi tersebut dan menyimpannya sahaja); atau

  • kami ingin memadamkan Maklumat Peribadi tersebut kerana tidak lagi perlu untuk tujuan kami (tetapi anda memerlukannya disimpan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pertahanan tuntutan undang-undang).

  Kemudahalihan

  Anda mempunyai hak untuk menerima salinan Maklumat Peribadi tertentu yang kami kumpulkan daripada anda. Ini terdiri daripada sebarang maklumat peribadi yang kami proses berdasarkan persetujuan anda (contohnya, komunikasi sembang, data profil yang disediakan secara sukarela) atau berdasarkan kontrak kami dengan anda (contohnya, data profil), seperti yang diterangkan dalam bahagian "Cara kami memproses maklumat anda". Anda mempunyai hak untuk menerima maklumat ini dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memindahkan maklumat peribadi tersebut kepada pihak lain. Anda boleh melaksanakan hak anda untuk mengeksport data anda dengan mengikuti arahan di sini.

  Jika anda ingin kami memindahkan Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga, sila pastikan anda perincikan pihak tersebut. Ambil perhatian bahawa kami hanya boleh berbuat demikian apabila ia boleh dilaksanakan secara teknikal. Kami tidak bertanggungjawab bagi keselamatan Maklumat Peribadi tersebut atau pemprosesannya setelah diterima oleh pihak ketiga. Kami juga mungkin tidak dapat memberikan anda Maklumat Peribadi tertentu jika memberikannya akan mengganggu hak orang lain (misalnya memberi Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda akan mendedahkan maklumat tentang orang lain atau rahsia dagang atau harta intelek kami).

  Bantahan

  Anda boleh membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda jika kami menggunakan maklumat anda berdasarkan kepentingan sah kami (seperti apabila kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk keselamatan akaun anda, seperti untuk mengelakkan log masuk berniat jahat). Jika anda membantah pemprosesan sedemikian, sila semak dan hantar borang tersebut di sini, dengan memberikan alasan terperinci.

  Setakat yang diperuntukkan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai, anda boleh menarik balik sebarang persetujuan yang anda berikan kepada kami dengan mengikut arahan yang dinyatakan di sini.

  TRUSTe

  Using the WeChat Open Platform

  You are using the WeChat Open Platform because you activated a service from a third-party by following an Official Account, opening a Mini Program, or using WeChat Login on a third-party app or web site. When activating a service, a small amount of data about you (user alias, profile photo, region, gender) is transferred and stored on our secure servers in the China mainland in order to make this information accessible to the third-party service. Transfers of data outside of the European Economic Area are governed by the European Commission’s Standard Contractual Clauses as specified in the WeChat Privacy Policy. Any other information you disclose to the 3rd-party service (e.g. contact info) is governed by the 3rd-party service operator's Privacy Policy and WeChat does not have access to such information.

  If you don't wish to use the WeChat Open Platform, Learn how to remove my data from the WeChat Open Platform.


  DASAR PRIVASI WECHAT

  Terakhir Dikemas kini: 2024-04-12

  RINGKASAN

  Terima kasih kerana menggunakan WeChat! Kami memahami kebimbangan anda tentang privasi dan kami menghargai kepercayaan dan keyakinan anda terhadap kami.

  Berikut adalah ringkasan maklumat yang terkandung dalam dasar peribadi ini ("Dasar Privasi"). Ringkasan ini adalah untuk membantu anda menavigasi Dasar Privasi dan ia bukanlah pengganti untuk membaca kesemuanya! Anda boleh menggunakan hiperpautan di bawah untuk melangkau terus ke bahagian yang tertentu dalam Dasar Privasi.

  ADAKAH DASAR PRIVASI INI TERPAKAI KEPADA ANDA?

  Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada anda jika anda adalah pengguna WeChat, bermaksud anda telah mendaftar dengan memautkan nombor telefon mudah alih yang menggunakan kod dail antarabangsa selain +86 ("nombor telefon mudah alih yang bukan Tanah Besar China").

  Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada anda sekiranya anda adalah Pengguna Weixin. Anda adalah pengguna Weixin sekiranya anda telah sama ada:

  • berdaftar dengan menghubungkan nombor telefon bimbit yang menggunakan kod dail antarabangsa +86 ("nombor telefon mudah alih Tanah Besar China"); atau

  • mengikat kontrak dengan 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) untuk Weixin.

  Sekiranya anda ialah pengguna Weixin, anda tertakluk pada Perjanjian tentang Lesen Perisian dan Perkhidmatan Tencent Weixin dan Garis Panduan Perlindungan Privasi Weixin dan bukannya Dasar Privasi ini.

  Anda boleh menyemak sama ada anda adalah pengguna WeChat atau Weixin dengan mengklik "Saya" > "Tetapan" > "Tentang" dan kemudian mengklik pautan ke "Syarat Perkhidmatan". Sekiranya anda melihat WeChat – Syarat Perkhidmatan maka anda adalah pengguna WeChat. Sekiranya anda melihat Perjanjian tentang Lesen Perisian dan Perkhidmatan Tencent Weixin maka anda adalah pengguna Weixin. Secara alternatif, jika anda menggunakan versi terkini WeChat, anda juga boleh menyemak sama ada anda adalah pengguna WeChat atau Weixin dengan mengesahkan nama perkhidmatan yang disenaraikan dalam pengepala pada bahagian atas skrin "Perbualan". Sekiranya anda melihat "WeChat" dalam pengepala, maka anda adalah pengguna WeChat, manakala pengguna Weixin akan melihat "Weixin" (atau "微信" untuk pengguna yang melihat dalam antara muka bahasa Cina).

  Sekiranya anda kemudiannya menukar nombor telefon anda (sama ada daripada nombor telefon mudah alih Tanah Besar China kepada nombor telefon mudah alih yang bukan Tanah Besar China, atau sebaliknya) anda akan diminta untuk menukar akaun anda (ke akaun WeChat atau Weixin, bergantung pada nombor telefon baharu anda). Sekiranya anda menukar akaun Weixin anda ke akaun WeChat, Dasar Privasi ini terpakai kepada anda dari tarikh sistem kami merekodkan penukaran tersebut. Sekiranya anda menukar akaun WeChat anda kepada akaun Weixin, Dasar Privasi ini tidak lagi terpakai kepada anda dari tarikh sistem kami merekodkan penukaran tersebut.

  APAKAH MAKLUMAT YANG ANDA PERLU BERIKAN KEPADA WECHAT?

  Apabila anda mendaftar untuk akaun WeChat, kami akan memerlukan nombor telefon dan nama panggilan anda. Anda boleh menambah baik dan mengisi profil anda selanjutnya dengan maklumat tambahan. Jika anda menggunakan fungsi tertentu yang tersedia dalam WeChat (seperti menyiarkan foto ke Detik anda), kami akan memproses maklumat anda untuk menyediakan fungsi ini. Maklumat Lanjut

  BAGAIMANAKAH KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?

  Kami menggunakan maklumat anda untuk menyediakan WeChat kepada anda, membolehkan anda berkomunikasi dengan pengguna lain, membolehkan anda menggunakan ciri yang tersedia di WeChat, dan untuk memperbaiki dan menyokong pengalaman WeChat anda. Jika anda adalah ibu bapa atau penjaga yang telah memberikan kebenaran kepada anak anda untuk menggunakan WeChat, maka kami mengekalkan maklumat perhubungan yang anda berikan untuk memastikan kami dapat mengesahkan sebarang permintaan atau pertanyaan yang mungkin anda ada berhubung dengan akaun WeChat anak anda. Maklumat Lanjut

  DENGAN SIAPAKAH KAMI BERKONGSI DATA ANDA?

  Kami tidak berkongsi maklumat kecuali sekiranya kami perlu menyediakan perkhidmatan (contohnya, penyedia perkhidmatan SMS) atau jika kami diarahkan oleh mahkamah, pihak berkuasa atau diperlukan oleh undang-undang. Kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga semata-mata untuk memproses atau menyimpan maklumat anda bagi tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini . Mana-mana pihak ketiga yang kami kongsikan data pengguna dikehendaki memberikan perlindungan data pengguna yang sama atau setara dengan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Maklumat Lanjut

  DI MANAKAH KAMI MEMPROSES DATA ANDA?

  Pelayan kami terletak di Singapura dan Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong ("Hong Kong SAR"). Kami juga mempunyai pasukan sokongan, kejuruteraan dan pasukan lain yang menyokong penyediaan perkhidmatan WeChat kepada anda di seluruh dunia (termasuk Singapura dan Belanda), yang akan mempunyai akses kepada maklumat anda. Langkah kawalan dalaman yang ketat dilaksanakan bagi mengehadkan akses kepada data anda secara ketat oleh ahli pasukan yang ditetapkan. Maklumat Lanjut

  BERAPA LAMAKAH KAMI AKAN MENYIMPAN DATA ANDA?

  Tempoh kami menyimpan maklumat anda bergantung kepada jenis maklumat – contohnya, data log masuk disimpan sehingga 90 hari dari tarikh data tersebut dikumpul. Kami tidak menyimpan maklumat anda lebih lama daripada tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Maklumat Lanjut

  BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENGGUNAKAN HAK ANDA KE ATAS DATA ANDA?

  Bergantung kepada di mana anda berada, anda mungkin mempunyai hak istimewa terhadap data anda dan cara kami boleh menggunakannya. Hak ini termasuk cara anda boleh mengakses data, memadam data, mengehadkan cara data anda boleh digunakan, membuat bantahan terhadap penggunaannya dan mendapatkan salinan maklumat anda. Maklumat Lanjut

  TAMBAHAN BIDANG KUASA KHUSUS

  Sekiranya anda adalah pengguna yang berada (seperti yang ditentukan oleh nombor telefon mudah alih anda yang sedang didaftarkan) di Australia, Brazil, California, Kanada, Hong Kong SAR, Indonesia, Jepun, Macau SAR, Malaysia, Mexico, Filipina, Rusia, Serbia, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan Cina, Thailand, Türkiye, Emiriah Arab Bersatu, United Kingdom atau Vietnam, terdapat tambahan terma bidang kuasa khusus yang terpakai untuk anda. Anda boleh melihat ini dengan melayari laman ini.

  BAGAIMANAKAH KAMI AKAN MEMAKLUMKAN KEPADA ANDA MENGENAI PERUBAHAN?

  Sekiranya terdapat sebarang perubahan yang ketara terhadap Dasar Privasi ini, kami akan mengemaskininya dan memaklumkan kepada anda sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa. Maklumat Lanjut

  PENGAWAL DATA

  • Sekiranya anda adalah pengguna WeChat yang menetap di Kawasan Ekonomi Eropah, ("EEA"), United Kingdom (England) ("UK") atau Switzerland: Tencent International Service Europe B.V., sebuah syarikat Belanda, yang terletak di Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands; dan

  • Sekiranya anda adalah pengguna WeChat yang menetap di luar EEA, UK, Switzerland atau Tanah Besar China: WeChat International Pte. Ltd., sebuah syarikat Singapura yang terletak di 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903.

  HUBUNGI KAMI

  Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan Dasar Privasi ini atau penggunaan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel di dataprotection@wechat.com atau melalui mel pos di Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department).

  Harap maklum bahawa sekiranya anda adalah penduduk EEA, UK atau Switzerland, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data negara anda.

  Sekiranya anda mempunyai kebimbangan privasi atau penggunaan data yang tidak ditangani oleh kami dengan memuaskan, sila hubungi penyedia penyelesaian pertikaian pihak ketiga kami (secara percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

  SALING BOLEH KENDALI DENGAN WEIXIN

  WeChat boleh saling dikendalikan dengan Weixin, agar anda boleh berkomunikasi dengan pengguna Weixin dan melihat setiap siaran Detik dan Status masing-masing. Anda juga mungkin boleh menggunakan ciri-ciri tertentu yang dikendalikan oleh Weixin, menurut terma-terma yang berkenaan. Anda boleh melihat senarai ciri-ciri yang dikendalikan oleh Weixin di sini. Apabila anda berinteraksi dengan pengguna Weixin (atau sebaliknya), atau menggunakan atau menerima pemberitahuan atau jemputan daripada mana-mana ciri yang dikendalikan oleh Weixin, (bersama-sama "Interaksi Saling Kendalian"), kami akan berkongsi maklumat anda dengan Weixin setakat yang diperlukan untuk memudahkan Interaksi Saling Kendalian. Interaksi Saling Kendalian anda juga akan tertakluk pada Garis Panduan Perlindungan Privasi Weixin.

  1. PENGENALAN

  Selamat datang ke WeChat!

  Apabila anda menggunakan aplikasi mudah alih WeChat, aplikasi desktop, atau laman web www.wechat.com atau help.wechat.com(bersama-sama"WeChat"), beberapa Maklumat Peribadi tertentu anda (ditakrifkan di bawah) akan dikumpulkan dan diproses oleh kami.

  Dasar Privasi ini menerangkan bila, cara dan sebab berkenaan pemprosesan Maklumat Peribadi anda berhubung dengan WeChat, dan menetapkan pilihan dan hak anda berhubung dengan Maklumat Peribadi tersebut.

  Sila maklum bahawa Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada WeChat. Jika anda menggunakan sebarang produk atau perkhidmatan lain, sila rujuk dasar privasi untuk produk atau perkhidmatan khusus tersebut.

  Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, sila jangan berikan maklumat peribadi anda apabila diminta dan sila berhenti menggunakan WeChat. Dengan menggunakan WeChat, anda memperakui cara kami memproses maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

  Dalam Dasar Privasi ini, "kami", "(milik) kami" atau "kita" merujuk kepada:

  • sekiranya anda adalah pengguna WeChat yang berada (seperti yang ditentukan oleh nombor telefon mudah alih anda yang sedang didaftarkan) di EEA, UK atau Switzerland: Tencent International Service Europe B.V., sebuah syarikat Belanda, yang terletak di Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands; dan

  • sekiranya anda adalah pengguna WeChat yang menetap di luar EEA, UK, Switzerland atau Tanah Besar China: WeChat International Pte. Ltd., sebuah syarikat Singapura yang terletak di 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903.

  Setiap entiti di atas juga adalah pengawal data untuk pengguna yang berada dalam bidang kuasa di atas.

  Apa-apa istilah yang berhuruf besar dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama dengan istilah setara yang ditakrif dalam Syarat Perkhidmatan WeChat, melainkan istilah tersebut ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini.

  HUBUNGI

  Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan Dasar Privasi ini atau penggunaan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel di dataprotection@wechat.com atau melalui mel pos di Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department). Kami mempunyai wakil untuk tujuan perlindungan data yang disenaraikan di bawah.

  Harap maklum bahawa sekiranya anda adalah penduduk EEA, UK atau Switzerland, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data negara anda.

  2. SKOP DAN PENGGUNAAN

  Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada anda jika anda adalah pengguna WeChat.

  Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada anda sekiranya anda adalah Pengguna Weixin. Anda merupakan pengguna Weixin jika anda telah sama ada:

  • berdaftar dengan menghubungkan nombor telefon mudah alih Tanah Besar China;

  • mengikat kontrak dengan 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) untuk Weixin.

  Sekiranya anda ialah pengguna Weixin, anda tertakluk pada Perjanjian tentang Lesen Perisian dan Perkhidmatan Tencent Weixin dan Garis Panduan Perlindungan Privasi Weixin dan bukannya Dasar Privasi ini.

  Anda boleh menyemak sama ada anda adalah pengguna WeChat atau Weixin dengan mengklik "Saya" > "Tetapan" > "Tentang" dan kemudian mengklik pautan ke "Syarat Perkhidmatan". Sekiranya anda melihat WeChat – Syarat Perkhidmatan maka anda adalah pengguna WeChat. Sekiranya anda melihat Perjanjian tentang Lesen Perisian dan Perkhidmatan Tencent Weixin maka anda adalah pengguna Weixin. Secara alternatif, jika anda menggunakan versi terkini WeChat, anda juga boleh menyemak sama ada anda adalah pengguna WeChat atau Weixin dengan mengesahkan nama perkhidmatan yang disenaraikan dalam pengepala pada bahagian atas skrin "Perbualan". Sekiranya anda melihat "WeChat" dalam pengepala, maka anda adalah pengguna WeChat, manakala pengguna Weixin akan melihat "Weixin" (atau "微信" untuk pengguna yang melihat dalam antara muka bahasa Cina).

  Sekiranya anda kemudiannya menukar nombor telefon anda (sama ada daripada nombor telefon mudah alih Tanah Besar China kepada nombor telefon mudah alih yang bukan Tanah Besar China, atau sebaliknya) anda akan diminta untuk menukar akaun anda (ke akaun WeChat atau Weixin, bergantung pada nombor telefon baharu anda). Sekiranya anda menukar akaun Weixin anda ke akaun WeChat, Dasar Privasi ini terpakai kepada anda dari tarikh sistem kami merekodkan penukaran tersebut. Sekiranya anda menukar akaun WeChat anda ke akaun Weixin, Dasar Privasi ini tidak lagi terpakai kepada anda dari tarikh sistem kami merekodkan penukaran tersebut.

  Dasar Privasi ini tidak terpakai untuk Maklumat Peribadi yang dikumpulkan oleh perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin anda akses melalui platform WeChat (cth., ciri-cir yang dikendalikan oleh Weixin seperti Carian Lanjutan, Saluran, Kisah Teratas dan WeBeans; perkhidmatan Platform Terbuka Weixin termasuk Akaun Rasmi, Program Mini dan Log Masuk Weixin; Weixin Pay atau WeChat Pay; atau tapak web pihak ketiga yang dilihat melalui penyemak imbaspelayar dalaman), dan Maklumat Peribadi yang anda pilih untuk dikongsikan dengan pengguna Weixin. Sila rujuk kepada dasar privasi perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan. Untuk maklumat lebih lanjut, sila lihat seksyen yang bertajuk "Dengan siapa kami berkongsi data anda?" di bawah.

  Jika anda menggunakan WeChat bagi pihak syarikat, perkongsian, persatuan, kerajaan atau organisasi lain ("Organisasi" anda), anda bersetuju untuk memaklumkan individu berkenaan dalam Organisasi anda yang Maklumat Peribadinya (seperti yang ditakrifkan di bawah) kami kumpulkan atau anda berikan kepada kami ("Individu Berkaitan"), dan anda bersetuju untuk mendapatkan persetujuan Individu Berkaitan anda terhadap pemprosesan Maklumat Peribadi mereka selaras dengan Dasar Privasi ini seperti yang diperlukan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai. Apabila Dasar Privasi ini merujuk kepada "anda", istilah ini merangkumi anda dan mana-mana Individu Berkaitan. Sekiranya anda atau mana-mana Individu Berkaitan ingin meminta Maklumat Peribadi anda dikeluarkan daripada pangkalan data kami, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

  3. DEFINISI

  "Data Lokasi" adalah maklumat yang diperoleh daripada GPS anda (koordinat GPS), Wi-Fi (lokasi anggaran bandar), alamat IP (lokasi negara), atau siaran awam yang mengandungi maklumat lokasi (lokasi yang anda geo-tag). Data Lokasi akan didedahkan (sama ada kepada kami, kepada pengguna lain atau kedua-duanya):

  • apabila anda menggunakan ciri berdasarkan lokasi dan apabila anda berkongsi lokasi anda dengan pengguna WeChat dan/atau Weixin yang lain; dan

  • apabila anda mengakses WeChat, kami mendapatkan Data Lokasi secara automatik daripada alamat IP, peranti atau perkhidmatan Internet anda bagi tujuan keselamatan termasuk untuk mengelakkan log masuk dan sambungan bersifat penipuan kepada akaun anda.

  Anda mungkin menyahaktifkan pengumpulan dan penggunaan data lokasi anda melalui tetapan tingkat peranti.

  "Data Log" ialah maklumat yang dikumpulkan secara automatik apabila anda menggunakan WeChat, termasuk:

  • atribut peranti, seperti maklumat berkaitan penyedia perkhidmatan telefon mudah alih dan rangkaian anda, versi peranti anda dan pengecam boleh set tetap semula, maklumat konfigurasi yang disediakan oleh aplikasi mudah alih WeChat atau desktop atau pelayar web anda dan alamat IP anda;

  • maklumat tentang sejarah tontonan anda di WeChat, seperti profil media sosial yang dilawati dan butiran kandungan lain yang diakses atau diminta oleh anda;

  • maklumat umum mengenai komunikasi anda di WeChat, seperti pengguna yang telah anda berkomunikasi dengan masa, data dan tempoh komunikasi anda (tetapi bukan kandungan komunikasi tersebut); statistik tentang penggunaan WeChat anda dan data trafik; serta

  • metadata, iaitu maklumat berkaitan dengan item yang disediakan oleh anda melalui WeChat, seperti tarikh, masa atau lokasi yang foto atau video yang ditangkap atau disiarkan.

  "Maklumat Peribadi" ialah apa-apa maklumat atau gabungan maklumat yang berkaitan dengan anda, yang boleh digunakan (secara langsung atau tidak langsung) untuk mengenal pasti identiti anda, yang kami proses berkaitan dengan penggunaan WeChat oleh anda. Sila lihat seksyen yang bertajuk "Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?" di bawah untuk melihat contoh.

  "Maklumat yang Dikongsi" adalah maklumat yang anda sertakan dalam profil WeChat anda yang boleh dilihat secara umum, maklumat yang anda sediakan kepada pengguna lain melalui WeChat (contohnya, melalui siaran Detik dan Status anda), maklumat tentang anda yang disediakan oleh pengguna lain melalui penggunaan WeChat atau Weixin, dan Data Lokasi mereka.

  4. BAGAIMANAKAH KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?

  Seksyen ini menerangkan dengan lebih terperinci mengenai jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, tujuan pemprosesan dan tempoh pengekalan untuk setiap jenis Maklumat Peribadi.

  Bagi pengguna yang menetap di Bidang Kuasa Berkaitan, bahagian ini juga mengenal pasti asas undang-undang cara kami memproses data anda. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, "Bidang Kuasa Berkaitan" termasuk EEA, UK, Switzerland, Brazil, Indonesia, Thailand dan Türkiye.

  Kami tidak mengekalkan Maklumat Peribadi lebih lama daripada yang diperlukan melainkan kami dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian di bawah undang-undang yang terpakai. Sekiranya kami perlu menyimpan maklumat anda melebihi tempoh pengekalan yang ditetapkan di bawah, contohnya untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan, kami akan menyimpan maklumat anda secara berasingan daripada jenis Maklumat Peribadi yang lain. Data pendaftaran agregat (yang tidak mengandungi Maklumat Peribadi) dikekalkan untuk tujuan pencegahan spam dan keselamatan sistem. Untuk butiran lanjut mengenai tempoh masa kami menyimpan data anda, sila rujuk kepada tempoh pengekalan yang ditetapkan di bawah.

  MaklumatTujuan PemprosesanTempoh Penyimpanan
  Data pendaftaran dan data log masuk. Nama anda, nama panggilan pengguna, Apple ID, ID Facebook, alamat IP, pengecam akaun, nombor telefon mudah alih, wilayah, lokasi seperti yang ditentukan oleh nombor telefon mudah alih anda yang sedang didaftarkan, akaun Facebook, alamat e-mel yang digunakan untuk mendaftar akaun WeChat dan tarikh pendaftaran.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi mencipta profil WeChat anda dan menyediakan perkhidmatan WeChat.
  - Untuk menetapkan akaun WeChat anda dan memudahkan log masuk anda;
  - untuk memudahkan komunikasi antara pengguna WeChat dan Weixin;
  - untuk memudahkan anda menggunakan ciri Weixin;
  - untuk menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami;
  - untuk membuat panggilan VoIP menggunakan WeChat;
  - untuk berkomunikasi dengan anda untuk memberitahu anda tentang perubahan kepada WeChat;
  - untuk menyediakan sokongan pengguna yang diperibadikan kepada anda;
  - untuk membangun perkhidmatan baharu dan menambah baik perkhidmatan yang sedia ada serta peralatan yang kami gunakan untuk mengesan pelanggaran akaun dan meningkatkan keselamatan serta kualiti akaun;
  - untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
  - untuk melindungi apa-apa hak, harta atau keselamatan kami, syarikat sekutu kami atau pengguna WeChat yang lain; dan
  - untuk mentadbir WeChat dan untuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan, pengurusan akaun dan kaji selidik.
  Data pendaftaran dikekalkan sehingga akaun anda dipadamkan, atau sehingga anda menyahpaut akaun WeChat anda daripada akaun Apple atau Facebook anda, mana-mana yang lebih awal.
  Data log masuk dikekalkan untuk tempoh 3 bulan dari tarikh log masuk sedemikian.
  Maklumat yang Dikongsi – data profil. Apa-apa maklumat yang anda sertakan dalam profil WeChat anda yang boleh dilihat secara umum, yang termasuk ID WeChat, nama, jantina, kawasan dan foto anda.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan profil WeChat anda dan menyediakan perkhidmatan WeChat.
  - Untuk membolehkan data profil anda dikongsi dengan pengguna WeChat dan Weixin yang lain;
  - untuk membolehkan anda menggunakan ID WeChat anda untuk melog masuk ke atau berhubung dengan perkhidmatan pihak ketiga;
  - untuk memudahkan anda menggunakan ciri Weixin;
  - untuk menyediakan sokongan pengguna yang diperibadikan kepada anda;
  - untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
  - untuk membangun dan menambah baik perkhidmatan dan pengalaman aplikasi yang baharu dan sedia ada;
  - untuk mengekalkan dan mentadbir platform WeChat; dan
  - untuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun.
  Sehingga anda meminta pengalihan keluar Maklumat yang Dikongsi atau akaun anda dipadamkan, yang mana lebih awal (walau bagaimanapun, data mungkin dicache pada perkhidmatan pihak ketiga dan dikekalkan selaras dengan dasar privasi mereka sendiri).
  Maklumat yang Dikongsi – media profil. Ini merangkumi semua maklumat yang anda sediakan kepada pengguna atau maklumat lain tentang anda yang disediakan oleh pengguna WeChat dan Weixin yang lain, termasuk siaran Detik dan Status.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan profil WeChat anda dan menyediakan perkhidmatan WeChat.
  - Untuk membolehkan media profil anda dikongsi dengan pengguna WeChat dan Weixin yang lain;
  - untuk memberikan penyesuaian lokasi;
  - untuk membangun dan menambah baik perkhidmatan dan pengalaman aplikasi yang baharu dan sedia ada;
  - untuk mengekalkan dan mentadbir platform WeChat;
  - untuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan; dan
  - untuk membangun dan menambah baik peralatan yang kami gunakan untuk mengesan pelanggaran akaun dan meningkatkan keselamatan serta kualiti akaun WeChat.
  Sehingga anda meminta pengalihan keluar Maklumat yang Dikongsi atau akaun anda dipadamkan, yang mana lebih awal (walau bagaimanapun, data mungkin dicache pada perkhidmatan pihak ketiga dan dikekalkan selaras dengan dasar privasi mereka sendiri).
  Maklumat untuk keselamatan akaun tambahan (jika anda memilih untuk melindungi akaun anda). Kata Laluan, Kenalan Kecemasan, Peranti yang Diurus, alamat e-mel dan ID QQ.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan dan melindungi akaun WeChat anda.
  Untuk memberikan keselamatan tambahan untuk akaun anda.Sehingga anda meminta pengalihan keluar maklumat atau akaun anda dipadamkan, yang mana lebih awal.
  Tetapan peribadi. Ini termasuk tetapan akaun peribadi yang boleh dilihat oleh anda tetapi tidak dikongsikan dengan pengguna lain seperti tetapan untuk menyesuaikan pengalaman WeChat anda, anotasi peribadi dan butiran yang anda tambahkan kepada akaun anda sendiri dan kepada kenalan anda.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk memberi anda perkhidmatan yang disesuaikan dengan pilihan anda.
  Untuk memberi anda perkhidmatan yang disesuaikan dengan pilihan anda.Sehingga anda meminta pengalihan keluar maklumat atau akaun anda dipadamkan, yang mana lebih awal.
  Data perbualan. Kandungan komunikasi antara anda dengan pengguna atau kumpulan pengguna lain. Kami tidak mengekalkan data perbualan secara kekal pada pelayan kami dan ia hanya melalui pelayan kami supaya ia boleh diedarkan kepada penerima yang dimaksudkan. Data perbualan hanya disimpan di peranti anda dan peranti pengguna yang telah anda menghantar komunikasi tersebut, melainkan jika penerima anda menambah mana-mana komunikasi anda ke Kegemaran mereka atau ia merupakan mesej yang pemilik atau pentadbir sembang kumpulan anda telah tambahkan sebagai Notis Kumpulan.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan perkhidmatan perbualan WeChat.
  Untuk menyediakan perkhidmatan komunikasi kami.Mesej perbualan dan audio dipadamkan secara automatik dan kekal daripada pelayan kami dalam masa 3 jam selepas penghantaran ke peranti penerima, dan dalam apa jua keadaan, dipadamkan secara kekal selepas 72 jam anda menghantarnya. Media perbualan seperti imej, audio, video dan fail dipadamkan secara automatik dan kekal daripada pelayan kami selepas 120 jam anda menghantarnya.
  Senarai kenalan dan rakan. Senarai kenalan pada peranti anda dan senarai sembang kumpulan dan senarai rakan anda.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan WeChat dan menghubungkan anda dengan rakan anda.
  - Untuk menghubungkan dengan pengguna WeChat dan Weixin yang lain;
  - (berhubung senarai sembang kumpulan dan senarai rakan anda) untuk membangun dan menambah baik peralatan yang kami gunakan untuk mengesan pelanggaran akaun dan meningkatkan keselamatan serta kualiti akaun WeChat; dan
  - untuk memudahkan anda menggunakan ciri WeChat Out.
  Sehingga anda meminta pengalihan keluar atau pindaan Maklumat Peribadi atau akaun anda akan anda dipadamkan, yang mana lebih awal.
  Data Log. Lihat takrifan di bawah.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Ia adalah dalam kepentingan sah kami adalah untuk memastikan keselamatan perkhidmatan kami, menguruskan pendaftaran dan menambah baik perkhidmatan kami.
  - Untuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun.Dihapuskan secara kekal 3 bulan dari tarikh pengumpulan.
  Data Lokasi. Lihat takrifan di bawah.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan perkhidmatan berdasarkan lokasi WeChat.
  Harap maklum bahawa penggunaan perkhidmatan berdasarkan lokasi anda adalah tertakluk pada syarat penggunaan dan dasar privasi penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang memberi kuasa kepada perkhidmatan berdasarkan lokasi dari perkhidmatan tersebut.
  - Untuk memudahkan penggunaan perkhidmatan berdasarkan lokasi anda seperti:
    • berkongsi lokasi masa nyata anda melalui perbualan, yang bergantung kepada GPS anda;
    • geo-tag lokasi secara manual dalam siaran Detik atau Status;
    • Orang Berhampiran dan Goncang, yang bergantung kepada GPS anda;
  - untuk keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun; dan
  - untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi.
  Data lokasi yang digunakan untuk perkhidmatan berdasarkan lokasi:
  - Data lokasi yang dikongsi melalui perbualan dipadamkan secara kekal selepas 72 jam dari masa perkongsian anda.
  - Detik dan Status apabila anda memilih untuk geo-tag lokasi secara manual dalam siaran anda; dikekalkan sehingga anda memadamkan siaran tersebut atau akaun anda dipadamkan, mana-mana yang lebih awal.
  - Orang Berhampiran dan Goncang: dipadamkan secara kekal selepas 1 jam dari masa anda meninggalkan fungsi.
  Data lokasi yang digunakan untuk semua tujuan lain dikekalkan untuk tempoh 3 bulan dari tarikh pengumpulan.
  Maklumat kad pembayaran – persetujuan ibu bapa/penjaga. Bagi mematuhi undang-undang yang melindungi kanak-kanak, maklumat kad pembayaran ibu bapa/penjaga dikumpulkan untuk mengesahkan persetujuan ibu bapa/penjaga apabila Kanak-kanak cuba mencipta akaun WeChat, dan kad pembayaran disahkan melalui perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga. Selepas permintaan pengesahan dilakukan oleh perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga, WeChat hanya mengekalkan tarikh pengesahan dan nombor kad pembayaran yang dicincang.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Kami memproses data ini menurut kewajipan kami di bawah undang-undang yang terpakai.
  Untuk mengesahkan persetujuan ibu bapa/penjaga apabila Kanak-kanak cuba mencipta akaun WeChat.Sehingga ibu bapa/penjaga atau pengguna meminta pengalihan keluar maklumat kad pembayaran dan hanya jika pengguna telah mencapai umur dewasa di bawah undang-undang tempatan yang berkaitan.
  Teks yang anda minta terjemahan.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda.
  Untuk memberikan anda terjemahan teks seperti yang diminta oleh anda.Teks yang ingin diterjemahkan dan teks yang telah diterjemahkan dicincang dan dicache selama 24 jam dari masa anda meminta penterjemahan.
  Maklumat Sokongan Pelanggan Pelanggan Komunikasi dengan dan sebarang maklumat yang anda atau pengguna lain berikan kepada pasukan sokongan pelanggan kami.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan dan menyokong WeChat.
  - Untuk menyiasat masalah dan memberikan sokongan pelanggan yang disesuaikan;
  - untuk membangun dan menambah baik perkhidmatan dan pengalaman aplikasi yang baharu dan sedia ada;
  - untuk keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun; dan
  - untuk penyederhanaan kandungan atau tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai, atau yang melanggar terma perkhidmatan WeChat atau peraturan lain yang terpakai kepada pengguna WeChat.
  Sehingga akaun anda dipadamkan, melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang.
  Akses token. Akses token yang memudahkan pautan akaun WeChat anda dengan akaun media sosial pihak ketiga anda.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan perkhidmatan WeChat.
  Sekiranya anda menghubungkan akaun media sosial pihak ketiga ke akaun WeChat anda, kami memproses token akses untuk memudahkan log masuk anda dan perkongsian kandungan anda antara akaun ini.Sehingga anda menyahpaut akaun WeChat anda daripada akaun media sosial pihak ketiga ini.
  Kaji selidik. Sekiranya anda mengambil bahagian dalam kaji selidik, kami mungkin meminta Maklumat Peribadi tertentu daripada anda. Tujuan kaji selidik dan identiti penyedia perkhidmatan yang menyediakan kaji selidik (jika kami menggunakan perkhidmatan penyedia perkhidmatan) akan dimaklumkan kepada anda sebelum anda melengkapkan kaji selidik.
  Asas Undang-undang (Bidang Kuasa Berkaitan sahaja): Kami mengumpulkan maklumat ini dengan persetujuan anda.
  - untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  - untuk membangun dan menambah baik perkhidmatan dan pengalaman aplikasi yang baharu dan sedia ada;
  - untuk menambah baik WeChat dan memberi respons kepada permintaan dan keutamaan pelanggan; dan
  - dan untuk apa-apa tujuan yang dinyatakan dalam kaji selidik tersebut.
  Sehingga akaun anda dipadamkan atau seperti yang dinyatakan sebaliknya dalam kaji selidik itu sendiri, yang mana lebih awal.

  Kami juga mungkin menyamarkan atau mengumpulkan Maklumat Peribadi untuk tujuan analisis. Ini membantu kami membangunkan dan menambah baik perkhidmatan baharu dan yang sedia ada, menjalankan pengesanan penipuan dan analisis keselamatan akaun, menganalisis trend penggunaan, dan memberikan penyedia perkhidmatan pihak ketiga dengan statistik asas tentang bagaimana perkhidmatan mereka digunakan oleh pengguna WeChat.

  MAKLUMAT PERIBADI SENSITIF

  Dalam sesetengah bidang kuasa, jenis Maklumat Peribadi tertentu, seperti maklumat tentang bangsa, agama, politik atau pandangan falsafah, orientasi seksual dan kesihatan, digambarkan sebagai sensitif dan tertakluk pada peraturan yang lebih ketat berbanding jenis Maklumat Peribadi yang lain.

  WeChat tidak memerlukan anda memberikan maklumat peribadi yang sensitif untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Dengan menyiarkan atau menyampaikan sebarang Maklumat Peribadi yang bersifat sensitif dalam WeChat, anda bersetuju dengan maklumat tersebut tersedia dalam kawalan privasi yang telah anda pilih.

  MAKLUMAT YANG DIKONGSI

  Anda boleh mengawal Maklumat yang Dikongsi yang tersedia secara umum kepada pengguna WeChat dan Weixin lain melalui tetapan privasi di WeChat. Selepas anda memadam Maklumat yang Dikongsi, ia mungkin masih dicache, disalin atau disimpan secara berasingan oleh atau kekal umum melalui, pengguna lain atau pihak ketiga yang tidak dikaitkan dengan dan tidak dikawal oleh kami. Sila pertimbangkan dengan teliti perkara yang anda siarkan atau sampaikan melalui WeChat.

  MAKLUMAT PERIBADI DALAM KANDUNGAN ANDA

  Jika mana-mana Maklumat Peribadi anda terdiri daripada Kandungan Anda (seperti yang ditakrifkan dalam "Terma Perkhidmatan WeChat"), kami dan syarikat sekutu kami mungkin (tertakluk pada Dasar Privasi ini) menggunakan Maklumat Peribadi tersebut selaras dengan bahagian "Kandungan Anda" dalam Syarat Perkhidmatan WeChat. Kandungan anda akan diproses untuk memastikan pematuhan terhadap Terma Perkhidmatan dan Dasar Penggunaan Boleh Diterima WeChat.

  FUNGSI MOD PENJAGA WECHAT

  Semua pengguna WeChat akan dapat menggunakan fungsi Mod Penjaga WeChat, bawah pilihan tertentu untuk menghantar dan menerima permintaan rakan dan keterlihatan Detik yang dikongsi oleh bukan rakan akan dihadkan. Mod Penjaga WeChat juga membolehkan pelantikan individu (dipanggil "Penjaga") yang akan mempunyai keupayaan untuk mengenakan sekatan terhadap penggunaan WeChat pengguna tertentu dengan menggantung atau mengehadkan fungsi tertentu seperti Akaun Rasmi dan Program Mini. Untuk senarai lengkap fungsi yang berkaitan dan maklumat lanjut berhubung dengan fungsi Mod Penjaga WeChat, sila rujuk terma penggunaan fungsi yang tersedia di sini. Kami tidak akan mengumpulkan maklumat peribadi fungsi tersebut yang telah dihadkan sebagai sebahagian daripada Mod Penjaga WeChat, selama tempoh sekatan yang berkaitan tersebut aktif.

  5. DENGAN SIAPAKAH KAMI BERKONGSI DATA ANDA?

  Kami tidak akan memindahkan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga kecuali seperti yang dinyatakan di bawah atau dalam keadaan di mana anda memberi persetujuan kepada pindahan tersebut.

  Hanya jika perlu, kami akan berkongsi maklumat anda dengan penerima terpilih, termasuk:

  • syarikat kumpulan berkaitan. Kami berkongsi Maklumat Peribadi anda dalam kumpulan syarikat kami dan syarikat kumpulan berkaitan ini hanya menggunakan Maklumat Peribadi anda selaras dengan Dasar Privasi ini. Syarikat kumpulan berkaitan ini termasuk Tencent International Service Europe B.V.(terletak di Belanda), Aceville Pte. Ltd.(terletak di Singapura), dan Oriental Power Holdings Limited (terletak di Hong Kong SAR) untuk tujuan menyediakan WeChat kepada anda, membantu kami dalam menjalankan tujuan yang ditetapkan di bawah seksyen "Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?" di atas, dan menjalankan kewajipan kami dan menguatkuasakan hak kami di bawah Syarat Perkhidmatan WeChat atau Dasar Privasi ini;

  • penyedia perkhidmatan. Kami melibatkan penyedia perkhidmatan untuk membekalkan perkhidmatan untuk menyokong atau menambah baik WeChat. Ini termasuk SMS, VOIP, pemprosesan dan pengesahan kad pembayaran, terjemahan, lokasi dan pemetaan, khidmat pelanggan, pelabelan data akaun dan jaminan keselamatan (jika berkenaan) dan penyedia perkhidmatan penghantaran kandungan. Penyedia perkhidmatan ini dikehendaki menyediakan perlindungan data pengguna yang sama atau setara dengan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini dan dilarang daripada mengekalkan, menggunakan atau mendedahkan maklumat anda kecuali perlu untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami;

  • perkhidmatan pihak ketiga. Apabila anda:

   • log masuk ke WeChat menggunakan perkhidmatan pengesahan pihak ketiga;

   • berkongsi kandungan daripada WeChat kepada perkhidmatan pihak ketiga;

   • berkongsi kandungan di WeChat daripada perkhidmatan pihak ketiga;

   • Log mask platform perkhidmatan pihak ketiga menggunakan akaun WeChat;

   • mengakses kandungan perkhidmatan pihak ketiga bukan Weixin dari WeChat; atau

   • memautkan senarai kenalan WeChat anda dengan kenalan anda pada perkhidmatan pihak ketiga,
    kami mungkin menerima maklumat tentang anda daripada perkhidmatan pihak ketiga tersebut dan/atau berkongsi maklumat anda dengan perkhidmatan pihak ketiga tersebut.
    Perkhidmatan pihak ketiga mungkin mengumpulkan maklumat (termasuk maklumat peribadi dan data log), dan menetapkan kuki pada peranti anda. Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada maklumat yang dikumpulkan oleh kami, dan tidak terpakai kepada maklumat yang dikumpulkan oleh pihak ketiga.

    Saling kendali dengan Weixin
    WeChat boleh saling dikendalikan dengan Weixin, agar anda boleh berkomunikasi dengan pengguna Weixin dan melihat siaran Detik dan Status masing-masing, menurut terma-terma yang berkenaan. Anda juga mungkin boleh menggunakan ciri-ciri tertentu yang dikendalikan oleh Weixin. Anda boleh melihat senarai ciri-ciri yang dikendalikan oleh Weixin di sini. Apabila anda berinteraksi dengan pengguna Weixin (atau sebaliknya), atau menggunakan atau menerima pemberitahuan atau jemputan daripada mana-mana ciri yang dikendalikan oleh Weixin, (bersama-sama "Interaksi Saling Kendalian"), kami akan berkongsi maklumat anda dengan Weixin setakat yang diperlukan untuk memudahkan Interaksi Saling Kendalian. Interaksi Saling Kendalian anda juga akan tertakluk pada Garis Panduan Perlindungan Privasi Weixin.

    Akaun Rasmi dan Program Mini yang boleh diakses melalui WeChat dibangunkan, dikendalikan, dan dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan WeChat (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Akaun Rasmi atau Program Mini yang berkaitan). Apabila anda berinteraksi dengan Akaun Rasmi dan Program Mini tersebut, maklumat anda akan dikumpulkan, dikekal, dikongsi dan/atau disimpan oleh Akaun Rasmi atau Program Mini mengikut dasar privasi mereka sendiri dan bukan Dasar Privasi ini.

    Jika tersedia dalam bidang kuasa anda, anda boleh mengakses Weixin Pay dan WeChat Pay melalui platform WeChat. Disebabkan oleh keperluan peraturan, Weixin Pay dan WeChat Pay dikendalikan oleh entiti berlesen yang berbeza dalam bidang kuasa yang berbeza. Apabila anda menggunakan mana-mana perkhidmatan pembayaran Weixin Pay atau WeChat Pay, maklumat anda akan dikumpul, dikekal, dikongsi dan/atau disimpan oleh entiti Weixin Pay atau WeChat Pay dan/atau ahli gabungan mereka yang berkaitan selaras dengan dasar privasi mereka dan bukannya Dasar Privasi ini. Kami juga akan berkongsi maklumat anda dengan entiti ini setakat yang diperlukan untuk memudahkan anda menggunakan perkhidmatan ini.


    Anda boleh mengawal pihak ketiga mana yang mempunyai akses kepada maklumat anda dan anda boleh menarik balik perjanjian anda kepada perkongsian maklumat anda dengan mengikuti arahan yang ditetapkan di sini. Sila ambil perhatian bahawa jika anda meminta kami agar tidak berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga, anda tidak lagi dapat menggunakan perkhidmatan pihak ketiga tersebut;

  • pihak ketiga atau syarikat kumpulan berkaitan sekiranya berlaku penggabungan, pengambilalihan, penstrukturan semula, atau penjualan aset, atau melalui operasi undang-undang atau sebaliknya, kami akan memindahkan maklumat anda kepada entiti tersebut dengan sewajarnya supaya perkhidmatan anda dapat diteruskan. Di bawah keadaan tersebut, kami akan sentiasa mengkehendaki pihak ketiga tersebut atau syarikat kumpulan berkaitan untuk mematuhi Dasar Privasi ini;

  • kerajaan, pihak penguatkuasaan awam, pengawal selia, kehakiman dan undang-undang atau pihak berkuasa. Terdapat keadaan yang mana kami diperlukan oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat anda, termasuk (i) untuk mematuhi kewajipan atau permintaan undang-undang, seperti perintah mahkamah, sepina atau proses undang-undang lain, (ii) untuk menguatkuasakan terma kami, (iii) menangani isu yang berkaitan dengan keselamatan atau penipuan, atau (iv) di mana terdapat keadaan kecemasan yang melibatkan risiko kematian, kecederaan fizikal yang serius pada seseorang atau risiko bahaya kepada kanak-kanak, dan dalam kedua-dua kes tersebut, dengan syarat bahawa entiti yang membuat permintaan mempunyai bidang kuasa sah untuk memperoleh Maklumat Peribadi anda. Garis Panduan Permintaan Data Penguatkuasaan Undang-undang kami boleh didapati di sini; dan

  • pihak ketiga selaras dengan permintaan anda, sebagai contoh, selaras dengan permintaan mudah alih data anda.

  6. DI MANAKAH KAMI MEMPROSES DATA ANDA?

  WeChat adalah platform global. Pasukan kejuruteraan, teknikal dan sokongan kami yang lain berpangkalan di pejabat kami di seluruh dunia (termasuk, Singapura dan Belanda), dan mungkin mempunyai akses sampingan kepada maklumat tertentu anda, contohnya, untuk memperbaiki isu teknikal yang anda laporkan. Maklumat Peribadi yang kami kumpul daripada anda akan dipindahkan ke, disimpan di atau diproses di Singapura dan Hong Kong SAR. Kami bergantung kepada kontrak model Suruhanjaya Eropah untuk pindahan data peribadi ke negara ketiga.

  7. KESELAMATAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami komited untuk memelihara privasi dan integriti Maklumat Peribadi anda tanpa mengira tempat ia disimpan atau diakses. Kami melindungi Maklumat Peribadi anda melalui penggunaan dasar keselamatan dan akses maklumat yang mengehadkan akses yang tidak dibenarkan kepada sistem kami, dan langkah perlindungan teknologi seperti enkripsi yang memastikan kerahsiaan Maklumat Peribadi anda semasa penghantaran dan dalam simpanan.

  Kami tidak mengekalkan data perbualan secara kekal antara anda dan pengguna lain pada pelayan kami. Data perbualan hanya melalui pelayan kami supaya ia boleh diedarkan dengan selamat kepada penerima yang dimaksudkan. Data perbualan hanya disimpan pada peranti anda dan peranti pengguna yang berkomunikasi dengan anda, melainkan mana-mana antara anda atau penerima anda menambahkan sebarang komunikasi anda, berkongsi perbualan berkaitan secara luaran seperti menyimpannya kepada Kegemaran atau menyertakan sejarah perbualan apabila melaporkan perbualan untuk penyalahgunaan, atau apabila pentadbir kumpulan sembang anda menambahkan Notis Kumpulan, jika ini berlaku, Notis Kumpulan akan dikekalkan, jadi data perbualan boleh diakses oleh ahli kumpulan pada masa depan.

  Walaupun kami akan melaksanakan dan mengekalkan langkah-langkah yang wajar untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, sila ambil maklum bahawa penghantaran maklumat melalui Internet tidak sepenuhnya selamat.

  8. PENGIKLANAN

  WeChat tidak memaparkan pengiklanan diperibadikan buat masa ini.

  9. KOMUNIKASI DARIPADA KAMI

  Kami mungkin menghantar pengumuman berkaitan perkhidmatan kepada anda melalui WeChat, e-mel atau SMS apabila perlu, seperti apabila WeChat digantung untuk sementara untuk penyelenggaraan, keselamatan atau privasi. Anda tidak boleh menarik diri daripada pengumuman berkaitan perkhidmatan, yang bukan bersifat promosi.

  10. SEKATAN UMUR DAN KAWALAN IBU BAPA/PENJAGA

  Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun (atau umur dewasa yang berkenaan di bawah undang-undang tempatan berkaitan bagi pengguna) ("Kanak-kanak") tidak boleh menggunakan WeChat untuk sebarang tujuan tanpa memperoleh persetujuan atau perakuan ibu bapa/penjaga terlebih dahulu terhadap Dasar Privasi ini (kedua-duanya untuk diri mereka sendiri dan bagi pihak Kanak-kanak tersebut). Dalam bidang kuasa tertentu, anda mungkin dikehendaki memberikan tarikh lahir anda; walau bagaimanapun, kami hanya akan memproses tahun dan bulan kelahiran anda. Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi secara sengaja daripada mana-mana Kanak-kanak tanpa persetujuan dan perakuan sedemikian. Sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami sekiranya anda percaya kami mempunyai sebarang Maklumat Peribadi daripada mana-mana Kanak-kanak tanpa persetujuan dan perakuan ibu bapa/penjaga tersebut supaya kami boleh menyiasat dengan segera dan keluarkan Maklumat Peribadi sedemikian.

  11. HAK ANDA

  Seksyen 11 ini (Hak Anda) hanya terpakai kepada pengguna yang berada di Bidang Kuasa Berkaitan, melainkan dinyatakan sebaliknya.

  Sekiranya anda adalah pengguna yang berada di Australia, Brazil, California, Kanada, Hong Kong SAR, Indonesia, Jepun, Macau SAR, Malaysia, Mexico, Filipina, Rusia, Serbia, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan Cina, Thailand, Türkiye, Emiriah Arab Bersatu, United Kingdom dan Vietnam, syarat yang dinyatakan di bawah nama bidang kuasa anda dalam halaman ini terpakai kepada anda sebagai tambahan kepada terma yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami.

  Anda mungkin mempunyai hak tertentu berhubung dengan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda. Sesetengah hak ini hanya terpakai dalam keadaan tertentu (seperti yang dinyatakan dengan lebih terperinci di bawah). Harap maklum bahawa demi untuk melindungi maklumat anda, kami perlu mengesahkan identiti anda sebelum menjawab sebarang permintaan untuk menggunakan hak anda ("Permintaan DSR"). Untuk melaksanakan hak anda, sila lengkapkan borang permintaan di sini.

  Akses & Pembetulan

  Seksyen ini juga terpakai kepada pengguna yang menetap di Argentina, Kanada dan Rusia.

  Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada Maklumat Peribadi anda yang kami simpan berkenaan anda, cara kami menggunakannya dan dengan siapa kami berkongsi maklumat tersebut. Kami mungkin tidak dapat memberikan anda Maklumat Peribadi tertentu jika tindakan tersebut akan mengganggu hak orang lain (contohnya sekiranya tindakan memberi Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda akan mendedahkan maklumat tentang orang lain).

  Anda juga berhak untuk memperbetulkan maklumat tersebut jika ianya tidak tepat atau tidak lengkap.

  Anda boleh mengakses dan memperbetulkan Maklumat Peribadi anda dengan melog masuk ke akaun WeChat anda pada bila-bila masa. Contohnya, anda boleh memadam Data Lokasi tertentu melalui tetapan peranti anda atau pilihan "Kosongkan Lokasi" dalam WeChat.

  Sekiranya anda mahu kami membetulkan Maklumat Peribadi anda yang anda tidak boleh betulkan menggunakan akaun anda, sila lengkapkan borang permintaan di sini.

  Sekiranya kami bersetuju untuk membetulkan Maklumat Peribadi anda, kami akan menggunakan langkah-langkah yang munasabah untuk memaklumkan mana-mana pihak ketiga yang telah kami dedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka juga boleh membetulkan Maklumat Peribadi tersebut.

  Pemadaman

  Seksyen ini juga terpakai kepada pengguna yang menetap di Argentina, Kanada dan Rusia.

  Anda boleh memadam akaun anda, atau mengeluarkan Maklumat Peribadi tertentu, dengan mengelog masuk ke akaun WeChat anda dan mengikut arahan pemadaman akaun di sini. Selepas pemadaman akaun, data pendaftaran teragregat dikekalkan untuk tujuan pencegahan spam dan keselamatan sistem.

  Harap maklum bahawa kami tidak akan dapat memadamkan akaun anda jika anda mempunyai baki positif dalam akaun Weixin Pay atau WeChat Pay anda atau merupakan pentadbir Akaun Rasmi atau Program Mini.

  Jika terdapat sebarang Maklumat Peribadi lain yang anda percaya kami proses yang anda mahu kami padamkan, sila lengkapkan borang permintaan di sini.

  Anda boleh meminta kami memadamkan Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda dalam keadaan yang berikut:

  • anda percaya bahawa kami tidak lagi perlu menyimpan Maklumat Peribadi anda;

  • kami telah memperoleh persetujuan anda untuk memproses Maklumat Peribadi dan anda menarik balik persetujuan tersebut (dan kami tidak mempunyai sebab asas sah lain untuk memproses Maklumat Peribadi tersebut);

  • anda percaya kami memproses Maklumat Peribadi anda secara tidak sah; atau

  • anda berumur di bawah 13 tahun (atau usia dewasa yang terpakai di bawah undang-undang tempatan yang berkaitan) semasa kami mengumpulkan Maklumat Peribadi tersebut dan kami boleh mengesahkannya.

  Anda boleh menggunakan hak anda untuk mengehadkan pemprosesan Maklumat Peribadi anda oleh kami (seperti yang dihuraikan di bawah) sementara kami mempertimbangkan permintaan untuk memadamkan data anda.

  Kami boleh mengekalkan Maklumat Peribadi tersebut sekiranya terdapat sebab yang sah di bawah undang-undang untuk kami berbuat demikian (contohnya untuk pembelaan tuntutan undang-undang, kebebasan bersuara atau sesetengah kewajipan perundangan yang lain) tetapi kami akan memaklumkan anda jika berlaku sedemikian.

  Jika anda telah meminta kami agar memadamkan Maklumat Peribadi anda yang telah kami dedahkan kepada umum dan terdapat sebab yang sah di bawah undang-undang untuk pemadaman tersebut, kami akan menggunakan langkah yang munasabah untuk memaklumkan mana-mana pihak ketiga yang telah kami dedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka juga boleh memadamkannya.

  Sekatan Pemprosesan kepada Simpanan Sahaja

  Seksyen ini juga terpakai kepada pengguna yang menetap di Rusia.

  Anda mempunyai hak untuk meminta kami untuk berhenti memproses Maklumat Peribadi anda selain daripada tujuan simpanan dalam sesetengah keadaan. Walau bagaimanapun, kami boleh memprosesnya jika terdapat sebab yang sah di bawah undang-undang untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk pembelaan tuntutan undang-undang atau untuk perlindungan orang lain).

  Jika kami bersetuju untuk menghentikan pemprosesan Maklumat Peribadi, kami akan menggunakan langkah yang munasabah untuk memaklumkan kepada mana-mana pihak ketiga yang telah kami dedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka juga boleh menghentikan pemprosesannya.

  Anda boleh meminta kami menghentikan pemprosesan dan hanya menyimpan Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda sekiranya:

  • anda percaya Maklumat Peribadi tersebut tidak tepat (selama tempoh yang kami perlukan untuk mengesahkan sama ada ia tepat atau tidak);

  • kami mahu memadamkan Maklumat Peribadi tersebut kerana pemprosesan yang kami lakukan adalah tidak sah (tetapi anda mahu kami mengekalkan Maklumat Peribadi tersebut dan menyimpannya sahaja); atau

  • kami mahu memadamkan Maklumat Peribadi tersebut kerana tidak lagi diperlukan untuk tujuan kami (tetapi anda mahu kami menyimpannya untuk pelaksanaan, penggunaan atau pembelaan tuntutan undang-undang).

  Kemudahalihan

  Anda mempunyai hak untuk menerima salinan Maklumat Peribadi tertentu dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca dengan mesin. Ini merangkumi sebarang Maklumat Peribadi yang kami proses berdasarkan persetujuan anda (contohnya Maklumat dan kandungan yang disimpan ke Kegemaran) atau menurut kontrak kami dengan anda (contohnya data profil), seperti yang dihuraikan dalam seksyen "Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?". Anda boleh menggunakan hak anda untuk mengeksport data anda dengan mengikut arahan di sini.

  Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memindahkan Maklumat Peribadi tersebut kepada pihak lain. Sekiranya anda mahu kami memindahkan Maklumat Peribadi tersebut kepada pihak ketiga, sila pastikan anda memberikan butiran pihak ketiga sedemikian. Harap maklum bahawa kami hanya boleh berbuat demikian sekiranya boleh dilaksanakan secara teknikal. Kami tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan Maklumat Peribadi atau pemprosesannya setelah diterima oleh pihak ketiga.

  Bantahan

  Seksyen ini juga terpakai kepada pengguna yang menetap di Rusia.

  Anda boleh membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda oleh kami yang kami gunakan berdasarkan kepentingan sah kami (contohnya apabila kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memastikan keselamatan akaun). Sekiranya anda membantah pemprosesan sedemikian, sila lengkapkan borang permintaan ini.

  Setakat yang diperuntukkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan, anda boleh menarik balik sebarang persetujuan yang anda berikan sebelum ini kepada kami dengan mengikut arahan yang ditetapkan di sini.

  12. PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI INI

  Kami mungkin menyemak semula Dasar Privasi Sekiranya ini dari semasa ke semasa. Kami akan mengemas kini versi yang disemak semula di sini berserta dengan tarikh "kemas kini terakhir", dan memaklumkan kepada anda melalui WeChat atau cara lain, mengikut kesesuaian, sebelum perubahan berkuat kuasa.

  13. BAHASA

  Kami telah menyediakan terjemahan Dasar Privasi ini, namun jika terdapat percanggahan antara versi bahasa tempatan dengan versi Bahasa Inggeris, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang yang terpakai, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

  Wakil Kami dalam Bidang Kuasa Tertentu

  Bidang KuasaWakilAlamatButiran hubungan
  KoreaTencent Korea Yuhan Hoesa152, Taeheran-ro, Gangnam-gu (Gangnam Finance Center, Yeoksam-dong), Seoul, Koreadataprotection@wechat.com
  SerbiaKaranovic & Partners o.a.d. BeogradResavska 23, Belgrade, 11000, Serbialocal.representative@karanovicpartners.com
  ThailandTencent (Thailand) Company Limited8 T-One Building, Floor 10th, 11th & 12th (Unit 3-5), Soi Sukhumvit 40, Sukhumvit Road, Khwaeng Phra Khanong, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailandlocalrepresentative@tencent.co.th
  TürkiyeÖzdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı.Nidakule Ataşehir Kuzey, Begonya Sok. No:3 Kat. 17 D: 162 / 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye

  Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı ialah wakil pengawal data kami dan kuasanya terhad kepada kuasa yang ditetapkan di bawah Undang-undang Perlindungan Data Peribadi dengan no. 6698. Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı tidak dibenarkan untuk sebarang perkara lain seperti pelaksanaan dalam WeChat, larangan, siasatan, aduan sivil atau jenayah.
  tencent@iptech-legal.com

  TRUSTe