Langkah untuk Melindungi Privasi Anda

Untuk memberi anda pemahaman terbaik tentang cara WeChat direka dengan memberi perhatian kepada privasi anda dan untuk lebih memahami hak anda berkenaan data anda, WeChat menghendaki anda menyemak dahulu maklumat penting berikut, bersetuju dengan Dasar Privasi WeChat versi terkini dan memberi maklumat tambahan yang diperlukan tentang diri anda.

Langkah seterusnya dalam proses ini:

 1. Ringkasan Perlindungan Privasi
 2. Lihat Dasar Privasi WeChat yang disemak semula
 3. Sahkan tarikh lahir anda

Ringkasan Perlindungan Privasi WeChat

Apakah data yang kami kumpulkan tentang anda?

Kami mengumpulkan maklumat apabila anda menyediakan akaun WeChat anda dan menggunakan perkhidmatan yang terdapat dalam WeChat (seperti menyiarkan foto ke suapan Momen anda atau mengikuti Akaun Rasmi). Untuk menyediakan akaun anda, kami mengumpulkan nama panggilan, nombor telefon bimbit dan kata laluan anda. Anda boleh memperhalusi dan mengisi profil anda dengan maklumat tambahan. Lebih lanjut...

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?

Kami menggunakan maklumat anda untuk menyediakan WeChat kepada anda, membolehkan anda berkomunikasi dengan pengguna lain dan menggunakan ciri Platform Terbuka WeChat. Kami menggunakan maklumat anda untuk membuat akaun, memudahkan komunikasi, memberi sokongan, membolehkan anda mengakses ciri-ciri WeChat dan untuk memperbaiki WeChat. WeChat menggunakan saluran kenalan yang disediakan oleh anda, seperti nombor telefon bimbit atau alamat e-mel, untuk mengesahkan dan melindungi akaun anda dan untuk tujuan pentadbiran yang penting dan tidak menggunakan saluran ini untuk tujuan promosi atau pemasaran. Lebih lanjut...

Dengan siapa kami berkongsi data anda?

Kami menggunakan pihak ketiga untuk perkhidmatan sokongan, seperti penyedia perkhidmatan SMS untuk pengesahan akaun, pemetaan dan perkhidmatan tempat menarik, perkhidmatan terjemahan dan perkhidmatan sokongan. Kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga semata-mata untuk memproses atau menyimpan maklumat anda untuk tujuan yang dijelaskan dalam dasar ini. Kami juga berkongsi maklumat anda dengan syarikat-syarikat kumpulan berkaitan Tencent dan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Selain daripada tujuan yang dinyatakan sebelum ini, WeChat tidak berkongsi data anda kepada pihak ketiga tanpa keizinan anda yang jelas. Mana-mana pihak ketiga (yang kami pilih) yang kami kongsikan data pengguna akan memberikan perlindungan data pengguna yang sama seperti yang dinyatakan dalam dasar ini. Lebih lanjut...

Di manakah kami memproses data anda?

Pelayan kami terletak di Ontario, Kanada dan Hong Kong. Kami juga mempunyai pasukan sokongan, kejuruteraan dan pasukan lain yang menyokong penyediaan WeChat kepada anda, yang terletak di seluruh dunia. Data anda boleh diakses dari lokasi tersebut. Langkah-langkah kawalan dalaman yang rapi dilakukan untuk mengehadkan dengan ketat akses ke data anda oleh ahli pasukan yang ditetapkan. Lebih lanjut...

Berapa lamakah kami memegang data anda?

Tempoh masa kami mengekalkan maklumat anda bergantung kepada jenis maklumat - contohnya, data log masuk disimpan sehingga 90 hari dari tarikh data dikumpulkan. Jika anda mengarahkan kami untuk memadam akaun WeChat anda, maklumat anda akan dipadamkan dalam masa 60 hari selepas pengesahan pemilikan akaun dan menerima permintaan pemadaman akaun anda. Lebih lanjut...

Bagaimanakah saya boleh menggunakan hak saya ke atas data saya?

Anda mungkin mempunyai hak istimewa ke atas data anda dan cara kami boleh menggunakannya. Ini termasuk cara anda boleh mengakses data, memadamkan data, menyekat cara data anda boleh digunakan, membantah penggunaannya dan mendapatkan salinan maklumat anda. Lebih lanjut...

Bagaimanakah kami akan memberitahu anda mengenai perubahan?

Jika terdapat sebarang perubahan penting kepada Dasar Privasi ini, kami akan menghantar pemberitahuan kepada anda sebelum perubahan berkuat kuasa. Jika anda mempunyai masalah privasi yang tidak dapat diselesaikan atau kebimbangan penggunaan data yang kami tidak tangani dengan memuaskan, sila hubungi pembekal penyelesaian pertikaian pihak ketiga kami yang berpangkalan di AS (secara percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request . Lebih lanjut...

Maklumat Hubungan untuk Penyelesaian Pertikaian

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan atau aduan, sila hubungi kami di sini.

Pengawal Data:

Jika anda sama ada:

anda tertakluk kepada Terma Perkhidmatan Weixin dan Dasar Privasi Weixin dan bukan Dasar Privasi ini.

Pegawai Perlindungan Data:


Dasar Privasi WeChat

PENGENALAN

Selamat datang ke WeChat!

Kami menghargai privasi anda. Dasar Privasi ini memaklumkan anda mengenai pilihan anda dan amalan kami mengenai sebarang Maklumat yang anda berikan kepada kami atau yang anda hasilkan menggunakan WeChat.

Penggunaan perkhidmatan kami (iaitu aplikasi mudah alih WeChat, laman web www.wechat.com atau mana-mana platform pihak ketiga yang mana melaluinya WeChat disediakan) (bersama-sama, "WeChat" ) melibatkan pemprosesan Maklumat anda. Penting untuk anda memahami cara ini berlaku dan cara anda boleh mengawalnya. Sila baca Dasar Privasi ini dengan cermat.

Dengan menggunakan WeChat anda bersetuju dengan pemprosesan Maklumat anda mengikut Dasar Privasi ini.

Apabila anda menggunakan ciri-ciri tertentu, anda akan diminta untuk bersetuju dengan pemprosesan Maklumat anda dengan cara yang tertentu (contohnya, apabila anda mengikuti Akaun Rasmi, anda ditanya sama ada anda bersetuju dengan pemindahan data anda kepada pihak ketiga). Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai cara untuk mengawal pilihan anda dan penggunaan Maklumat anda melalui akaun anda di sini. Untuk Maklumat tertentu, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan Maklumat tersebut mengikut Dasar Privasi ini.

Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda tidak boleh menggunakan WeChat.

Hubungan

Dalam Dasar Privasi ini, "kami" , "milik kami" atau "kita" merujuk kepada:

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai Dasar Privasi ini atau penggunaan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel di dataprotection@wechat.com atau melalui mel pos di 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Perhatian: Pegawai Perlindungan Data, Jabatan Undang-undang).

Jika anda ingin membuat sebarang aduan mengenai Dasar Privasi ini atau pelaksanaan oleh kami, sila hubungi kami melalui butiran hubungan di atas. Sila ambil perhatian bahawa jika anda seorang pemastautin di Kesatuan Eropah anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data negara anda.

SKOP DAN APLIKASI BAGI DASAR PRIVASI INI

Dasar Privasi ini terpakai kepada WeChat, serta mana-mana perkhidmatan yang boleh diakses di platform WeChat yang menyatakan bahawa Dasar Privasi ini terpakai untuk penggunaan perkhidmatan tersebut (contohnya, pengguna yang mengikuti atau menggunakan Akaun Rasmi, Program Mini dan Log masuk WeChat untuk aplikasi pihak ketiga). Perkhidmatan WeChat tersebut boleh melanjutkan terma berkaitan dengan privasi yang mesti anda persetujui jika anda ingin menggunakan perkhidmatan tersebut. Mana-mana istilah huruf besar yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti istilah yang ditakrifkan sama dalam Terma Perkhidmatan WeChat, melainkan jika ia ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini.

Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada Maklumat yang anda pilih untuk dedah atau hantar kepada:

a) perkhidmatan selain WeChat (seperti produk atau perkhidmatan lain yang dibekalkan atau dikendalikan oleh kami atau sekutu kami), yang tidak secara nyata menyatakan bahawa Dasar Privasi ini terpakai;

b) mana-mana perkhidmatan pihak ketiga (termasuk mana-mana laman web pihak ketiga) yang boleh anda akses melalui WeChat; atau

c) syarikat atau organisasi yang mengiklankan produk atau perkhidmatan di WeChat.

Jika anda menggunakan WeChat bagi pihak syarikat, perkongsian, persatuan, kerajaan atau organisasi lain (" Organisasi anda"), anda bersetuju untuk memberitahu pemilik, pemegang saham, pengarah, pegawai, pengurus, pekerja Organisasi anda dan individu lain berkenaan yang Maklumat Peribadi mereka kami kumpulkan atau anda berikan kepada kami dari semasa ke semasa (" Orang Terhubung") mengenai pengumpulan Maklumat Peribadi mereka dan anda bersetuju untuk memperoleh persetujuan Orang Terhubung anda untuk pemprosesan Maklumat Peribadi mereka mengikut Dasar Privasi ini seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai. Apabila Dasar Privasi ini merujuk kepada "anda" atau "milik anda" ini termasuk anda dan mana-mana Orang Terhubung. Jika anda atau mana-mana Orang Terhubung ingin meminta maklumat peribadi anda dikeluarkan dari pangkalan data kami, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI INI

Dari semasa ke semasa kami boleh menyemak atau menambah arahan, dasar dan terma khusus kepada Dasar Privasi ini. Arahan, dasar dan terma ini membentuk sebahagian daripada Dasar Privasi ini.

Setiap kali kami membuat sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini yang penting untuk anda ketahui, kami akan menyiarkan Dasar Privasi yang telah dikemas kini di pautan ini dan memaklumkan anda melalui WeChat atau cara lain sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa.

JENIS MAKLUMAT YANG KAMI PROSES

Kami memproses kategori maklumat dan data yang berbeza dalam menyediakan WeChat. Ini dinyatakan di bawah:

Rujukan kepada "Maklumat" dalam Dasar Privasi ini bermaksud Maklumat Peribadi dan Maklumat Bukan Peribadi.

CARA KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA

Berikut menyenaraikan maklumat peribadi yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya (dan asas undang-undang untuk memproses Maklumat Peribadi tersebut di bawah undang-undang EU setakat yang terpakai):

MaklumatTujuan Pemprosesan
Data Pendaftaran dan Data Log Masuk. Nama anda, nama lain pengguna, nombor telefon bimbit, kata laluan, jantina dan alamat IP.
Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
 • untuk menyediakan dan log masuk ke akaun pengguna di WeChat;
 • untuk memberitahu anda tentang perubahan pada WeChat;
 • untuk memudahkan komunikasi;
 • untuk memberi anda sokongan pengguna;
 • untuk menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami;
 • untuk membuat panggilan VoIP menggunakan WeChat;
 • untuk berkomunikasi dengan anda;
 • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
 • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
 • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
 • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
 • untuk melindungi mana-mana hak, harta atau keselamatan kami, syarikat sekutu kami atau pengguna lain WeChat; dan
 • untuk mentadbir WeChat dan untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan, pengurusan akaun dan tujuan tinjauan.
Data Carian Profil Pengguna. Rekod pertanyaan carian.
Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
 • untuk menyediakan akses pantas kepada carian sebelumnya.
Maklumat Kongsian - Data Profil. Mana-mana maklumat yang anda masukkan dalam profil WeChat anda yang boleh dilihat secara umum, yang boleh termasuk ID, nama dan foto profil anda.
Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
 • untuk mentadbir platform WeChat mengikut arahan dan permintaan anda;
 • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
 • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
 • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
 • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
 • untuk mengekalkan akaun WeChat anda mengikut arahan dan permintaan anda.
Maklumat Kongsian - Media Profil. Ini terdiri daripada semua maklumat yang anda jadikan tersedia kepada pengguna lain melalui WeChat, yang terdiri daripada:
 • Siaran Momen WeChat dan memberi maklum balas kepada Momen WeChat pengguna lain; dan
 • maklumat yang dijadikan tersedia tentang anda oleh pengguna lain melalui penggunaan WeChat mereka – sebagai contoh, sebarang Maklumat Kongsian tentang anda yang dijadikan tersedia oleh individu lain yang menggunakan WeChat melalui Momen WeChat dan komunikasi mereka bersama anda dan individu lain menggunakan WeChat.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk mentadbir platform WeChat;
  • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
  • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
  • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
  • untuk mengekalkan akaun WeChat anda;
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat.
  Keselamatan Akaun Tambahan. Cetakan suara (ciri keselamatan pilihan untuk anda), Hubungan Kecemasan, Peranti Terurus, Alamat E-mel, ID Terbuka Sambungan Facebook, Token Sambungan Facebook, ID QQ.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk mengesahkan identiti anda
  • keselamatan akaun.
  Data Sembang. Kandungan komunikasi antara anda dan pengguna lain atau sekumpulan pengguna. Ini disimpan pada peranti anda dan peranti pengguna yang anda hantar komunikasi kepadanya. Kami tidak menyimpan maklumat ini secara kekal dalam pelayan kami dan ia hanya melalui pelayan kami supaya ia dapat diedarkan kepada pengguna yang anda pilih untuk menghantar komunikasi tersebut.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan penghantaran komunikasi kepada pengguna lain.
  Senarai Kenalan. Senarai kenalan pada peranti anda.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk menghubungkan anda dengan pengguna WeChat yang lain menggunakan fungsi "Rakan yang Disyorkan".
  OpenID. Kami menjana OpenID setiap kali akaun WeChat anda mengaktifkan perkhidmatan Platform Terbuka WeChat pihak ketiga. Ia adalah pengenal unik yang hanya ada untuk satu akaun yang menyambung ke satu perkhidmatan dan membenarkannya dikenal pasti tanpa menggunakan maklumat peribadi lain - sebagai contoh, nama atau alamat e-mel anda. Selain itu, kami mencipta UnionID bagi setiap kali akaun WeChat anda menyambung kepada perkhidmatan atau perkhidmatan yang dikendalikan oleh pengendali pihak ketiga tunggal. Ini membolehkan pengendali pihak ketiga mengaitkan aktiviti anda dengan lebih mudah merentasi pelbagai perkhidmatan yang saling berkaitan yang ditawarkan oleh pengendali yang sama.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk membolehkan anda mengikuti Akaun Rasmi;
  • untuk membolehkan anda menggunakan Program Mini; dan
  • untuk membolehkan anda menggunakan ID WeChat anda untuk log masuk ke perkhidmatan pihak ketiga.
  Data Log. Lihat takrifan di atas.
  Asas Undang-Undang (EU): Kepentingan Sah
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  • untuk mentadbir WeChat;
  • untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun.
  Maklumat Lokasi. Lihat takrifan di atas.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  Sila ambil perhatian bahawa penggunaan produk dan perkhidmatan yang menggunakan maklumat lokasi, apabila digunakan di luar PRC, adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan HERE dan Dasar Privasi HERE.
  • untuk keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun (seperti memastikan tiada berbilang log masuk atau log masuk yang mencurigakan pada akaun anda);
  • untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan berasaskan lokasi yang anda pilih untuk gunakan:
   • Kongsi Lokasi (apabila anda memilih untuk berkongsi lokasi anda dalam sembang dengan pengguna lain);
   • Momen/Tempat Menarik (menanda lokasi geografi sebuah tempat dalam siaran Momen);
   • WeRun (apabila anda memilih menggunakan ciri ini, WeChat menggunakan meter pecutan dan gy anda'
   • Akaun Rasmi (jika anda memilih untuk mendedahkan lokasi anda kepada sebuah Akaun Rasmi, maklumat itu akan dikongsi dengan Akaun Rasmi tersebut);
   • Program Mini (jika anda memilih untuk mendedahkan lokasi anda kepada Program Mini atau memilih untuk mencari Program Mini Berdekatan);
   • Orang Berhampiran, Goncang, Mesej dalam Botol (ini adalah perkhidmatan berasaskan lokasi yang anda boleh pilih untuk digunakan untuk mendedahkan lokasi umum anda bagi satu tempoh masa yang terhad (dan anda boleh memilih untuk kosongkan data lokasi sedemikian pada bila-bila masa);
   • Berita Utama (jika anda mengakses ciri ini, kami menggunakan lokasi anda untuk mengoptimumkan kandungan berita tempatan yang relevan untuk anda);
   • Cari (jika anda melakukan carian luaran menggunakan WeChat, perkhidmatan tersebut menggunakan lokasi anda untuk memberikan anda maklumat tempatan yang relevan);
  • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi.
  Maklumat kad kredit
  Asas Undang-Undang (EU): Kami memproses data ini mengikut kewajipan kami di bawah undang-undang yang terpakai.
  • Di sesetengah wilayah, maklumat kad kredit dikumpulkan dan maklumat kad disahkan melalui perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga bagi tujuan mengesahkan persetujuan ibu bapa atau penjaga untuk menggunakan WeChat oleh kanak-kanak bawah umur. Maklumat ini tidak disimpan secara kekal pada pelayan WeChat dan segera dilupuskan selepas permintaan pengesahan telah dilakukan oleh perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga.
  Maklumat Sokongan Pelanggan. Sebarang maklumat yang anda berikan kepada pasukan sokongan pelanggan kami.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk menyiasat isu sokongan anda.
  Data Peranti. Media yang disimpan pada peranti anda.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan perkongsian media sedemikian menggunakan WeChat.
  Maklumat Sambungan Sosial. ID QQ atau Token Sambungan Facebook anda (sebagaimana yang berkenaan).
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • jika anda memilih untuk menyambung akaun media sosial pihak ketiga kepada akaun WeChat anda, kami memproses maklumat ini untuk memudahkan log masuk ke WeChat melalui akaun media sosial.
  • jika anda menerbitkan kandungan pada Momen anda, WeChat akan memudahkan penerbitan ke akaun media sosial pihak ketiga yang disahkan jika anda memilih untuk berkongsi kandungan ini ke akaun pihak ketiga tersebut
  Kaji selidik. Jika anda memilih untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik, kami mungkin meminta Maklumat Peribadi yang tertentu daripada anda. Kami mungkin menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menjalankan kaji selidik ini dan ini akan dimaklumkan kepada anda sebelum anda melengkapkan kaji selidik tersebut.
  Asas Undang-Undang (EU): Persetujuan
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
  • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
  • untuk memperbaiki WeChat dan memberi respons kepada permintaan dan pilihan pelanggan.
  Maklumat Peraduan. Sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami dalam menyerahkan kemasukan dalam peraduan yang ditawarkan di WeChat.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan penyertaan anda dalam peraduan tersebut;
  • untuk memberi hadiah, jika berkenaan.
  Data yang Disamarkan dan Teragregat. Kami menggunakan nama samaran dan mengagregat Maklumat Peribadi tertentu untuk memperbaiki perkhidmatan kami
  Asas Undang-Undang (EU): Kepentingan Sah
  • Analisis terhadap ciri atau tindakan yang diambil dalam aplikasi untuk memperbaiki pengalaman aplikasi
  • Pengesanan penipuan dan analisis keselamatan akaun
  • Analisis demografi pengguna pada item seperti wilayah, model telefon, platform sistem pengendalian, bahasa sistem dan versi WeChat untuk lebih memahami cara pengguna kami menggunakan WeChat
  • Statistik trafik web dan akaun mengenai kandungan dan perkhidmatan yang digunakan apabila pengguna mengakses perkhidmatan pihak ketiga pada Platform Terbuka WeChat sebagai kaedah untuk memaklumkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga analisis asas cara perkhidmatan mereka digunakan oleh pengguna WeChat
  Kuki. Kami menerangkan dengan lebih lanjut pengumpulan sedemikian dalam bahagian
  "Teknologi Penjejakan". Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan log masuk dan pengesahan akaun;
  • untuk menilai keberkesanan dan memperbaiki aktiviti pengiklanan serta aktiviti pemasaran dan promosi yang lain.

  Beberapa ciri WeChat hanya tersedia untuk pengguna dalam bidang kuasa tertentu. Untuk ciri-ciri ini, kami mengumpulkan maklumat tambahan seperti berikut:

  MaklumatTujuan Pemprosesan
  Data Pendaftaran Tambahan - Akaun yang telah Disahkan. Kewarganegaraan, tarikh lahir, alamat kediaman, salinan bukti alamat kediaman, salinan dokumen pengenalan peribadi (contohnya pasport, kad pengenalan, permit pulang ke tanah air dan lain-lain), nombor dokumen pengenalan peribadi, pekerjaan dan sumber dana.
  Ketersediaan: Ciri ini hanya tersedia untuk pengguna dengan nombor telefon bimbit yang dikeluarkan dalam bidang kuasa tertentu (seperti Hong Kong)Jika anda memilih untuk memohon pengesahan akaun (untuk membuka kunci pembayaran tambahan dan ciri penyelesaian dana dalam WeChat), kami gunakan maklumat ini untuk:
 • untuk mengesahkan identiti anda; dan
 • untuk memudahkan penyelesaian pembayaran dan dana.
 • Maklumat Pembayaran. Nombor kad kredit, tamat tempoh, kod pengesahan kad dan nama pemegang kad anda. Sila beri perhatian bahawa apabila pembayaran diproses oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga, kami tidak mengumpul atau menyimpan sebarang Maklumat Peribadi, walaupun kami mungkin menerima maklumat tentang ringkasan tentang transaksi tersebut.
  Ketersediaan: Ciri ini hanya tersedia untuk pengguna dengan nombor telefon bimbit yang dikeluarkan dalam bidang kuasa tertentu (seperti Hong Kong)
  • untuk memudahkan pembelian anda dalam WeChat; dan
  • untuk mengesahkan nama sebenar anda bagi memudahkan penciptaan akaun WeChat Pay anda.

  Maklumat Peribadi dalam Kandungan Anda

  Jika mana-mana Maklumat Peribadi anda mengandungi Kandungan Anda (seperti yang ditakrifkan dalam Terma Perkhidmatan WeChat), kami dan syarikat sekutu kami boleh (tertakluk kepada Dasar Privasi ini) menggunakan Maklumat Peribadi tersebut mengikut bahagian "Kandungan Anda" bagi Terma Perkhidmatan WeChat.

  PERKONGSIAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami tidak akan memindahkan Maklumat Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga lain kecuali seperti yang dinyatakan di bawah atau dalam keadaan apabila anda membenarkan pemindahan tersebut.

  Kami berkongsi maklumat anda dengan penerima terpilih yang mempunyai asas undang-undang dan bidang kuasa yang sah untuk meminta data tersebut. Kategori penerima ini termasuk:

  MAKLUMAT KONGSIAN

  WeChat membolehkan maklumat tertentu dikongsi secara terbuka dengan kenalan WeChat anda dan pengguna lain WeChat. Pada bila-bila masa, anda boleh menyembunyikan profil anda dari pandangan awam dan cari dengan menyahtanda "benarkan carian melalui nombor telefon, ID WeChat atau ID QQ" dalam tetapan akaun anda. Ini bermakna bahawa pengguna lain WeChat tidak akan dapat mencari anda. Kami merujuk kepada jenis maklumat di atas sebagai Maklumat Kongsian. Maklumat Kongsian akan tetap tersedia secara umum selagi anda atau pengguna yang telah berkongsi maklumat tersebut mengekalkannya. Walaupun selepas anda memadamkan Maklumat Kongsian, ia masih boleh dicache, disalin atau disimpan, atau kekal umum secara berasingan melalui, pengguna atau pihak ketiga lain yang tidak bersekutu dan tidak dikawal oleh kami.

  Apabila anda telah meminta agar kami memadamkan Maklumat Peribadi anda yang telah kami jadikan umum dan terdapat alasan untuk pemadaman, kami akan menggunakan langkah yang munasabah untuk cuba memberitahu orang lain yang memaparkan Maklumat Peribadi tersebut atau menyediakan pautan kepada Maklumat Peribadi tersebut untuk memadamkannya juga.

  Sila pertimbangkan dengan berhati-hati tentang perkara yang anda siarkan dan sampaikan melalui WeChat. Dalam sesetengah keadaan, anda boleh mengawal akses orang awam yang lebih meluas kepada Maklumat Kongsian anda melalui tetapan privasi dalam WeChat.

  KOMUNIKASI DARIPADA KAMI

  Dari semasa ke semasa kami mungkin menghantar kepada anda pengumuman berkaitan perkhidmatan apabila kami merasakan ia perlu untuk berbuat demikian (seperti apabila kami menggantung WeChat buat sementara untuk penyelenggaraan, atau keselamatan, privasi atau komunikasi berkaitan pentadbiran). Kami menghantar ini ke alamat e-mel anda atau melalui SMS. Anda tidak boleh memilih keluar pengumuman berkaitan perkhidmatan ini, yang tidak bersifat promosi dan digunakan semata-mata untuk melindungi akaun anda dan memaklumkan kepada anda tentang perubahan penting kepada WeChat.

  MAKLUMAT PERIBADI SENSITIF

  Dalam sesetengah bidang kuasa, jenis Maklumat Peribadi yang tertentu, seperti maklumat tentang bangsa atau etnik asal, pandangan agama atau falsafah atau kesihatan peribadi anda, dicirikan sebagai "sensitif" dan tertakluk kepada peraturan yang lebih ketat berbanding jenis Maklumat Peribadi yang lain. Sila ambil perhatian bahawa kandungan dan maklumat yang anda masukkan ke WeChat, seperti fotograf atau maklumat tentang aktiviti sekolah atau sosial anda, boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada individu lain.

  Sebelum menyampaikan mana-mana Maklumat Peribadi yang bersifat sensitif dalam WeChat, sila pertimbangkan sama ada sesuai untuk berbuat demikian.

  Dengan menyiarkan sebarang Maklumat Peribadi yang bersifat sensitif di dalam WeChat, anda bersetuju untuk maklumat sedemikian tersedia dalam kawalan yang telah anda pilih (sebagai contoh, tersedia kepada khalayak pengguna yang anda pilih sebagai mampu melihat maklumat siaran atau profil anda).

  PERKONGSIAN MEDIA SOSIAL

  Berkongsi Data WeChat anda di luar WeChat

  Kami menyediakan ciri-ciri lain berkaitan WeChat yang membolehkan anda mendedahkan Maklumat Kongsian kepada khalayak di luar rangkaian WeChat anda - sebagai contoh, blog dan forum yang boleh diakses secara umum atau ciri media sosial tertentu dalam WeChat (seperti "plug-in" (yang mencipta pautan langsung di antara dua laman web) dan "widget" (yang merupakan Program Mini interaktif yang menyediakan perkhidmatan pihak ketiga dalam WeChat)) membolehkan anda menyiarkan semula dan mendedahkan Maklumat Kongsian. Sebarang maklumat yang anda edarkan menggunakan ciri tersebut boleh dibaca, dikumpulkan dan digunakan oleh pihak ketiga yang tidak dikawal oleh WeChat.

  Anda boleh memautkan senarai kenalan WeChat anda kepada senarai kenalan anda pada peranti anda dan/atau dalam akaun anda pada perkhidmatan pihak ketiga, untuk mencari dan berhubung dengan kenalan pada senarai kenalan tersebut yang juga mempunyai akaun WeChat. WeChat akan meminta kebenaran anda untuk mengakses senarai kenalan anda sebelum berbuat demikian.

  Mengakses dan Mengimport Maklumat menggunakan WeChat

  WeChat membolehkan anda memautkan perkhidmatan WeChat anda dengan perkhidmatan media sosial pihak ketiga yang terpilih dan mengimport kandungan dan maklumat tertentu dari perkhidmatan pihak ketiga tersebut. Sebagai contoh:

  Platform media sosial pihak ketiga dihoskan oleh pihak ketiga yang berkaitan. Perkhidmatan WeChat dihoskan oleh kami. Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pihak ketiga boleh mengumpul Maklumat anda (termasuk Maklumat Peribadi dan Data Log anda), dan menetapkan kuki pada komputer atau peranti anda untuk membolehkan ciri tersebut berfungsi dengan betul.

  Penggunaan anda bagi mana-mana perkhidmatan pihak ketiga (sama ada perkhidmatan media sosial atau sebaliknya), termasuk mana-mana Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada pihak ketiga tersebut dan pengumpulan serta penggunaan mereka terhadap Maklumat Peribadi anda, adalah tertakluk kepada terma perkhidmatan dan dasar privasi pihak ketiga itu sendiri dan bukannya Terma Perkhidmatan WeChat atau Dasar Privasi ini, jadi sila semak terma pihak ketiga itu dengan teliti.

  Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada mana-mana Maklumat yang dikumpulkan oleh kami dan tidak terpakai kepada mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan atau amalan maklumat bagi mana-mana pihak ketiga. Jika anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan atau ciri pihak ketiga yang disediakan di dalam WeChat (contohnya, anda memilih untuk mengikuti Akaun Rasmi atau menggunakan Program Mini), maka kami akan berkongsi maklumat tertentu dengan pihak ketiga tersebut untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan pihak ketiga itu. Maklumat yang kami kongsi dengan pihak ketiga seperti ini diterangkan kepada anda ketika anda mula-mula menggunakan perkhidmatan atau ciri tersebut. Anda boleh mengawal pihak ketiga yang mempunyai akses kepada maklumat ini dalam akaun anda. Anda boleh menarik balik persetujuan anda kepada perkongsian maklumat tersebut pada bila-bila masa dengan mengikuti arahan yang dinyatakan di sini. Sila ambil perhatian bahawa jika anda meminta kami untuk tidak berkongsi maklumat tersebut dengan pihak ketiga, anda mungkin tidak lagi dapat menggunakan perkhidmatan atau ciri tersebut. Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang penggunaan oleh pihak ketiga mana-mana Maklumat yang anda berikan kepada mereka.

  PENGEHADAN UMUR

  WeChat tidak bertujuan untuk Kanak-kanak. Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tidak boleh menggunakan WeChat untuk sebarang tujuan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ibu bapa/penjaga kepada Dasar Privasi ini (untuk diri mereka sendiri dan bagi pihak anda). Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi secara sedar daripada mana-mana kanak-kanak yang di bawah umur 16 tahun tanpa persetujuan tersebut. Sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda percaya kami mempunyai sebarang Maklumat Peribadi daripada mana-mana kanak-kanak yang di bawah umur 16 tahun tanpa persetujuan ibu bapa/penjaga – kami akan menyiasat dengan segera (dan membuang) Maklumat Peribadi tersebut.

  LOKASI MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan dipindahkan ke, disimpan atau diproses di:

  Pasukan kejuruteraan, sokongan teknikal dan pasukan lain kami yang menyokong bekalan WeChat kepada anda adalah berpusat di pejabat kami di seluruh dunia (termasuk Singapura, Hong Kong dan Belanda) dan mungkin mempunyai akses sampingan kepada data tertentu untuk memberikan perkhidmatan (sebagai contoh, untuk menyelesaikan masalah teknikal yang anda laporkan). Kami bergantung kepada kontrak model Suruhanjaya Eropah bagi pemindahan data peribadi ke negara-negara ketiga (iaitu, klausa kontrak standard), menurut Keputusan 2001/497/EC (dalam hal pemindahan kepada pengawal) dan Keputusan 2004/915/EC (dalam hal pemindahan kepada pemproses).

  KESELAMATAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan bagi tujuan menghalang kerugian, salah guna, akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan Maklumat – sebagai contoh, kami menggunakan teknologi sulit (seperti SSL) untuk melindungi Maklumat sensitif tertentu (seperti Data Lokasi) yang anda berikan oleh anda kepada kami.

  Sila berhati-hati meskipun kami berusaha, tiada langkah keselamatan data yang boleh menjamin keselamatan 100% pada setiap masa. Kami tidak waran atau menjamin keselamatan WeChat atau mana-mana maklumat yang anda berikan kepada kami melalui WeChat.

  TEMPOH PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami akan mengekalkan Maklumat Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut, kecuali jika kami sebaliknya dikehendaki untuk mengekalkan data tersebut mengikut undang-undang. Sekiranya akaun anda ditamatkan oleh anda atau kami atas sebarang sebab, kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda tidak lagi tersedia melalui WeChat, atau sebaliknya digunakan oleh kami, dalam tempoh masa yang munasabah (tertakluk kepada pengehadan teknikal) selepas penamatan akaun tersebut.

  Jenis MaklumatTempoh Pengekalan
  Data pendaftaranSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau anda tidak melog masuk selama 180 hari. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari pengesahan pemilikan akaun dan permintaan pemadaman akaun.
  Data log masukMaklumat dikekalkan untuk tempoh 3 bulan dari tarikh log masuk tersebut.
  Data carian profil penggunaSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal.
  Profil data dan media profil (dapat dilihat oleh semua pengguna)Sehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  Data profil (boleh dilihat selepas pengesahan rakan)Sehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  Keselamatan akaun tambahanSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  Sembang - komunikasi yang tidak berterusan dan separa berterusan di antara penggunaData dikekalkan untuk tempoh 72 jam dari masa interaksi yang relevan dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Senarai kenalanSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal.
  Perkhidmatan berasaskan lokasi dan media berasaskan lokasiData dikekalkan untuk tempoh 72 jam dari masa interaksi yang relevan dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Momen dan Kegemaran -- data dan mediaSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  ID Terbuka dan media ID Terbuka (diberi kepada pihak ketiga)Sehingga anda berhenti mengikuti aplikasi pembangun pihak ketiga, Akaun Rasmi, Program Mini atau yang serupa atau akaun anda dipadam, mengikut mana yang lebih awal.
  Peruntukan produk dan perkhidmatan pihak ketiga (iaitu jika anda adalah pembekal Akaun Rasmi atau Program Mini)Sehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari pengesahan pemilikan akaun dan permintaan pemadaman akaun. Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang didedahkan kepada pihak ketiga dikawal oleh mereka. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk meminta mereka memadam maklumat tersebut apabila kami berbuat demikian.
  Maklumat yang diberikan kepada Akaun Rasmi / Program MiniSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau anda menarik balik kebenaran anda / berhenti mengikuti pihak ketiga itu. Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang didedahkan kepada pihak ketiga dikawal oleh mereka. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk meminta mereka memadam maklumat tersebut apabila kami berbuat demikian.
  Maklumat yang diberikan kepada perkhidmatan pelangganSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  Metadata / Data LogData dikekalkan selama 3 bulan dari tarikh log masuk dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Data PerantiSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  Maklumat Sambungan SosialSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau membatalkan akaun sosial anda daripada akaun WeChat anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  KukiData dikekalkan selama 3 bulan dari tarikh log masuk dan kemudian dipadamkan secara kekal.

  HAK ANDA

  Bahagian berikut hanya terpakai kepada orang yang bermastautin di Kesatuan Eropah.

  Anda mempunyai hak tertentu berhubung dengan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda. Sebahagian daripada ini hanya terpakai dalam keadaan tertentu seperti yang dinyatakan dengan lebih terperinci di bawah.

  Kami nyatakan cara untuk melaksanakan hak tersebut. Sila ambil perhatian bahawa kami akan meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberi respons kepada sebarang permintaan untuk melaksanakan hak anda. Kami mesti memberi respons terhadap permintaan anda untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa kelengahan tidak wajar dan sekurang-kurangnya dalam masa satu bulan (walaupun ini mungkin dipanjangkan kepada dua bulan lagi dalam keadaan tertentu, seperti apabila permintaan itu melibatkan sejumlah besar maklumat atau sebaliknya kompleks ). Untuk melaksanakan mana-mana hak anda, sila lengkapkan borang permohonan dan ikuti langkah-langkah untuk penyerahan.

  Akses & Pembetulan

  Atas permintaan, WeChat akan memberikan anda maklumat tentang sama ada kami menyimpan sebarang maklumat peribadi anda. Anda juga berhak mengakses maklumat peribadi yang kami ada mengenai anda, cara kami menggunakannya dan orang yang kami kongsikannya. Anda juga mempunyai hak untuk membetulkan maklumat tersebut.

  Anda boleh mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda dengan log masuk ke dalam akaun WeChat anda pada bila-bila masa. Sebagai contoh, anda boleh memadam Data Lokasi tertentu yang anda berikan kepada kami melalui tetapan peranti anda atau pilihan "Kosongkan Lokasi" dalam WeChat.

  Jika anda percaya kami memegang sebarang maklumat peribadi lain atau anda ingin membetulkan maklumat yang anda tidak dapat betulkan menggunakan akaun anda, sila lengkapkan borang permohonan di sini. Kami mungkin tidak dapat memberikan anda Maklumat Peribadi tertentu jika memberikannya akan mengganggu hak orang lain (misalnya memberi Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda akan mendedahkan maklumat tentang orang lain).

  Berkenaan dengan permintaan pembetulan, apabila kami bersetuju bahawa Maklumat Peribadi tidak tepat atau tidak lengkap, kami akan cuba memberitahu mana-mana pihak ketiga yang kami telah mendedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka dapat membetulkan Maklumat Peribadi itu juga.

  Pemadaman

  Anda boleh memadam akaun anda atau mengalih keluar maklumat peribadi tertentu, dengan log masuk ke akaun WeChat anda dan mengikuti arahan pemadaman akaun di sini. Jika terdapat maklumat peribadi lain yang anda percaya kami proses yang anda mahu kami padam, sila lengkapkan borang permohonan di sini.

  Anda boleh meminta supaya kami memadamkan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda dalam keadaan berikut:

  Juga ambil perhatian bahawa anda boleh melaksanakan hak anda untuk menyekat kami memproses Maklumat Peribadi anda (seperti yang dinyatakan di bawah), sementara kami mempertimbangkan permintaan untuk memadamkan data anda.

  Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami boleh mengekalkan Maklumat Peribadi tersebut jika terdapat alasan yang sah di bawah undang-undang untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk mempertahankan tuntutan undang-undang, kebebasan bersuara atau kewajipan undang-undang lain), tetapi kami akan memberitahu anda jika itu yang berlaku.

  Apabila anda telah meminta agar kami memadamkan Maklumat Peribadi anda yang telah kami jadikan umum dan terdapat alasan untuk pemadaman, kami akan menggunakan langkah yang munasabah untuk cuba memberitahu orang lain yang memaparkan Maklumat Peribadi tersebut atau menyediakan pautan kepada Maklumat Peribadi tersebut untuk memadamkannya juga.

  Sekatan Pemprosesan kepada Penyimpanan Sahaja

  Anda mempunyai hak untuk menghendaki kami berhenti memproses Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda selain untuk tujuan penyimpanan dalam keadaan tertentu. Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika kami berhenti memproses Maklumat Peribadi tersebut, kami boleh menggunakannya lagi jika terdapat alasan yang sah di bawah undang-undang perlindungan data untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk mempertahankan tuntutan undang-undang atau untuk perlindungan lain).

  Apabila kami bersetuju untuk berhenti memproses Maklumat Peribadi, kami akan cuba memberitahu mana-mana pihak ketiga yang kami telah mendedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka boleh berhenti memprosesnya juga.

  Anda boleh meminta kami menghentikan pemprosesan dan hanya menyimpan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda apabila:

  Kemudahalihan

  Anda mempunyai hak untuk menerima salinan Maklumat Peribadi tertentu yang kami kumpulkan daripada anda. Ini terdiri daripada sebarang maklumat peribadi yang kami proses berdasarkan persetujuan anda (contohnya, komunikasi sembang, data profil yang disediakan secara sukarela) atau berdasarkan kontrak kami dengan anda (contohnya, data profil), seperti yang diterangkan dalam bahagian "Cara kami memproses maklumat anda". Anda mempunyai hak untuk menerima maklumat ini dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memindahkan maklumat peribadi tersebut kepada pihak lain. Anda boleh melaksanakan hak anda untuk mengeksport data anda dengan mengikuti arahan di sini.

  Jika anda ingin kami memindahkan Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga, sila pastikan anda perincikan pihak tersebut. Ambil perhatian bahawa kami hanya boleh berbuat demikian apabila ia boleh dilaksanakan secara teknikal. Kami tidak bertanggungjawab bagi keselamatan Maklumat Peribadi tersebut atau pemprosesannya setelah diterima oleh pihak ketiga. Kami juga mungkin tidak dapat memberikan anda Maklumat Peribadi tertentu jika memberikannya akan mengganggu hak orang lain (misalnya memberi Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda akan mendedahkan maklumat tentang orang lain atau rahsia dagang atau harta intelek kami).

  Bantahan

  Anda boleh membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda jika kami menggunakan maklumat anda berdasarkan kepentingan sah kami (seperti apabila kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk keselamatan akaun anda, seperti untuk mengelakkan log masuk berniat jahat). Jika anda membantah pemprosesan sedemikian, sila semak dan hantar borang tersebut di sini, dengan memberikan alasan terperinci.

  Setakat yang diperuntukkan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai, anda boleh menarik balik sebarang persetujuan yang anda berikan kepada kami dengan mengikut arahan yang dinyatakan di sini.

  TRUSTe

  Kali terakhir diubah suai: 2020-09-03


  Using the WeChat Open Platform

  You are using the WeChat Open Platform because you activated a service from a third-party by following an Official Account, opening a Mini Program, or using WeChat Login on a third-party app or web site. When activating a service, a small amount of data about you (user alias, profile photo, region, gender) is transferred and stored on our secure servers in the China mainland in order to make this information accessible to the third-party service. Transfers of data outside of the European Economic Area are governed by the European Commission’s Standard Contractual Clauses as specified in the WeChat Privacy Policy. Any other information you disclose to the 3rd-party service (e.g. contact info) is governed by the 3rd-party service operator's Privacy Policy and WeChat does not have access to such information.

  If you don't wish to use the WeChat Open Platform, Learn how to remove my data from the WeChat Open Platform.


  Ringkasan Perlindungan Privasi WeChat

  Apakah data yang kami kumpulkan tentang anda?

  Kami mengumpulkan maklumat apabila anda menyediakan akaun WeChat anda dan menggunakan perkhidmatan yang terdapat dalam WeChat (seperti menyiarkan foto ke suapan Momen anda atau mengikuti Akaun Rasmi). Untuk menyediakan akaun anda, kami mengumpulkan nama panggilan, nombor telefon bimbit dan kata laluan anda. Anda boleh memperhalusi dan mengisi profil anda dengan maklumat tambahan. Lebih lanjut...

  Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?

  Kami menggunakan maklumat anda untuk menyediakan WeChat kepada anda, membolehkan anda berkomunikasi dengan pengguna lain dan menggunakan ciri Platform Terbuka WeChat. Kami menggunakan maklumat anda untuk membuat akaun, memudahkan komunikasi, memberi sokongan, membolehkan anda mengakses ciri-ciri WeChat dan untuk memperbaiki WeChat. WeChat menggunakan saluran kenalan yang disediakan oleh anda, seperti nombor telefon bimbit atau alamat e-mel, untuk mengesahkan dan melindungi akaun anda dan untuk tujuan pentadbiran yang penting dan tidak menggunakan saluran ini untuk tujuan promosi atau pemasaran. Lebih lanjut...

  Dengan siapa kami berkongsi data anda?

  Kami menggunakan pihak ketiga untuk perkhidmatan sokongan, seperti penyedia perkhidmatan SMS untuk pengesahan akaun, pemetaan dan perkhidmatan tempat menarik, perkhidmatan terjemahan dan perkhidmatan sokongan. Kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga semata-mata untuk memproses atau menyimpan maklumat anda untuk tujuan yang dijelaskan dalam dasar ini. Kami juga berkongsi maklumat anda dengan syarikat-syarikat kumpulan berkaitan Tencent dan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Selain daripada tujuan yang dinyatakan sebelum ini, WeChat tidak berkongsi data anda kepada pihak ketiga tanpa keizinan anda yang jelas. Mana-mana pihak ketiga (yang kami pilih) yang kami kongsikan data pengguna akan memberikan perlindungan data pengguna yang sama seperti yang dinyatakan dalam dasar ini. Lebih lanjut...

  Di manakah kami memproses data anda?

  Pelayan kami terletak di Ontario, Kanada dan Hong Kong. Kami juga mempunyai pasukan sokongan, kejuruteraan dan pasukan lain yang menyokong penyediaan WeChat kepada anda, yang terletak di seluruh dunia. Data anda boleh diakses dari lokasi tersebut. Langkah-langkah kawalan dalaman yang rapi dilakukan untuk mengehadkan dengan ketat akses ke data anda oleh ahli pasukan yang ditetapkan. Lebih lanjut...

  Berapa lamakah kami memegang data anda?

  Tempoh masa kami mengekalkan maklumat anda bergantung kepada jenis maklumat - contohnya, data log masuk disimpan sehingga 90 hari dari tarikh data dikumpulkan. Jika anda mengarahkan kami untuk memadam akaun WeChat anda, maklumat anda akan dipadamkan dalam masa 60 hari selepas pengesahan pemilikan akaun dan menerima permintaan pemadaman akaun anda. Lebih lanjut...

  Bagaimanakah saya boleh menggunakan hak saya ke atas data saya?

  Anda mungkin mempunyai hak istimewa ke atas data anda dan cara kami boleh menggunakannya. Ini termasuk cara anda boleh mengakses data, memadamkan data, menyekat cara data anda boleh digunakan, membantah penggunaannya dan mendapatkan salinan maklumat anda. Lebih lanjut...

  Bagaimanakah kami akan memberitahu anda mengenai perubahan?

  Jika terdapat sebarang perubahan penting kepada Dasar Privasi ini, kami akan menghantar pemberitahuan kepada anda sebelum perubahan berkuat kuasa. Jika anda mempunyai masalah privasi yang tidak dapat diselesaikan atau kebimbangan penggunaan data yang kami tidak tangani dengan memuaskan, sila hubungi pembekal penyelesaian pertikaian pihak ketiga kami yang berpangkalan di AS (secara percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request . Lebih lanjut...

  Maklumat Hubungan untuk Penyelesaian Pertikaian

  Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan atau aduan, sila hubungi kami di sini.

  Pengawal Data:

  Jika anda sama ada:

  anda tertakluk kepada Terma Perkhidmatan Weixin dan Dasar Privasi Weixin dan bukan Dasar Privasi ini.

  Pegawai Perlindungan Data:

  Dasar Privasi WeChat

  PENGENALAN

  Selamat datang ke WeChat!

  Kami menghargai privasi anda. Dasar Privasi ini memaklumkan anda mengenai pilihan anda dan amalan kami mengenai sebarang Maklumat yang anda berikan kepada kami atau yang anda hasilkan menggunakan WeChat.

  Penggunaan perkhidmatan kami (iaitu aplikasi mudah alih WeChat, laman web www.wechat.com atau mana-mana platform pihak ketiga yang mana melaluinya WeChat disediakan) (bersama-sama, "WeChat" ) melibatkan pemprosesan Maklumat anda. Penting untuk anda memahami cara ini berlaku dan cara anda boleh mengawalnya. Sila baca Dasar Privasi ini dengan cermat.

  Dengan menggunakan WeChat anda bersetuju dengan pemprosesan Maklumat anda mengikut Dasar Privasi ini.

  Apabila anda menggunakan ciri-ciri tertentu, anda akan diminta untuk bersetuju dengan pemprosesan Maklumat anda dengan cara yang tertentu (contohnya, apabila anda mengikuti Akaun Rasmi, anda ditanya sama ada anda bersetuju dengan pemindahan data anda kepada pihak ketiga). Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai cara untuk mengawal pilihan anda dan penggunaan Maklumat anda melalui akaun anda di sini. Untuk Maklumat tertentu, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan Maklumat tersebut mengikut Dasar Privasi ini.

  Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda tidak boleh menggunakan WeChat.

  Hubungan

  Dalam Dasar Privasi ini, "kami" , "milik kami" atau "kita" merujuk kepada:

  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai Dasar Privasi ini atau penggunaan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui e-mel di dataprotection@wechat.com atau melalui mel pos di 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Perhatian: Pegawai Perlindungan Data, Jabatan Undang-undang).

  Jika anda ingin membuat sebarang aduan mengenai Dasar Privasi ini atau pelaksanaan oleh kami, sila hubungi kami melalui butiran hubungan di atas. Sila ambil perhatian bahawa jika anda seorang pemastautin di Kesatuan Eropah anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data negara anda.

  SKOP DAN APLIKASI BAGI DASAR PRIVASI INI

  Dasar Privasi ini terpakai kepada WeChat, serta mana-mana perkhidmatan yang boleh diakses di platform WeChat yang menyatakan bahawa Dasar Privasi ini terpakai untuk penggunaan perkhidmatan tersebut (contohnya, pengguna yang mengikuti atau menggunakan Akaun Rasmi, Program Mini dan Log masuk WeChat untuk aplikasi pihak ketiga). Perkhidmatan WeChat tersebut boleh melanjutkan terma berkaitan dengan privasi yang mesti anda persetujui jika anda ingin menggunakan perkhidmatan tersebut. Mana-mana istilah huruf besar yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti istilah yang ditakrifkan sama dalam Terma Perkhidmatan WeChat, melainkan jika ia ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini.

  Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada Maklumat yang anda pilih untuk dedah atau hantar kepada:

  a) perkhidmatan selain WeChat (seperti produk atau perkhidmatan lain yang dibekalkan atau dikendalikan oleh kami atau sekutu kami), yang tidak secara nyata menyatakan bahawa Dasar Privasi ini terpakai;

  b) mana-mana perkhidmatan pihak ketiga (termasuk mana-mana laman web pihak ketiga) yang boleh anda akses melalui WeChat; atau

  c) syarikat atau organisasi yang mengiklankan produk atau perkhidmatan di WeChat.

  Jika anda menggunakan WeChat bagi pihak syarikat, perkongsian, persatuan, kerajaan atau organisasi lain (" Organisasi anda"), anda bersetuju untuk memberitahu pemilik, pemegang saham, pengarah, pegawai, pengurus, pekerja Organisasi anda dan individu lain berkenaan yang Maklumat Peribadi mereka kami kumpulkan atau anda berikan kepada kami dari semasa ke semasa (" Orang Terhubung") mengenai pengumpulan Maklumat Peribadi mereka dan anda bersetuju untuk memperoleh persetujuan Orang Terhubung anda untuk pemprosesan Maklumat Peribadi mereka mengikut Dasar Privasi ini seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai. Apabila Dasar Privasi ini merujuk kepada "anda" atau "milik anda" ini termasuk anda dan mana-mana Orang Terhubung. Jika anda atau mana-mana Orang Terhubung ingin meminta maklumat peribadi anda dikeluarkan dari pangkalan data kami, sila hubungi kami di dataprotection@wechat.com.

  PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI INI

  Dari semasa ke semasa kami boleh menyemak atau menambah arahan, dasar dan terma khusus kepada Dasar Privasi ini. Arahan, dasar dan terma ini membentuk sebahagian daripada Dasar Privasi ini.

  Setiap kali kami membuat sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini yang penting untuk anda ketahui, kami akan menyiarkan Dasar Privasi yang telah dikemas kini di pautan ini dan memaklumkan anda melalui WeChat atau cara lain sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa.

  JENIS MAKLUMAT YANG KAMI PROSES

  Kami memproses kategori maklumat dan data yang berbeza dalam menyediakan WeChat. Ini dinyatakan di bawah:

  Rujukan kepada "Maklumat" dalam Dasar Privasi ini bermaksud Maklumat Peribadi dan Maklumat Bukan Peribadi.

  CARA KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA

  Berikut menyenaraikan maklumat peribadi yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya (dan asas undang-undang untuk memproses Maklumat Peribadi tersebut di bawah undang-undang EU setakat yang terpakai):

  MaklumatTujuan Pemprosesan
  Data Pendaftaran dan Data Log Masuk. Nama anda, nama lain pengguna, nombor telefon bimbit, kata laluan, jantina dan alamat IP.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk menyediakan dan log masuk ke akaun pengguna di WeChat;
  • untuk memberitahu anda tentang perubahan pada WeChat;
  • untuk memudahkan komunikasi;
  • untuk memberi anda sokongan pengguna;
  • untuk menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami;
  • untuk membuat panggilan VoIP menggunakan WeChat;
  • untuk berkomunikasi dengan anda;
  • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
  • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
  • untuk melindungi mana-mana hak, harta atau keselamatan kami, syarikat sekutu kami atau pengguna lain WeChat; dan
  • untuk mentadbir WeChat dan untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan, pengurusan akaun dan tujuan tinjauan.
  Data Carian Profil Pengguna. Rekod pertanyaan carian.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk menyediakan akses pantas kepada carian sebelumnya.
  Maklumat Kongsian - Data Profil. Mana-mana maklumat yang anda masukkan dalam profil WeChat anda yang boleh dilihat secara umum, yang boleh termasuk ID, nama dan foto profil anda.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk mentadbir platform WeChat mengikut arahan dan permintaan anda;
  • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
  • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
  • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  • untuk mengekalkan akaun WeChat anda mengikut arahan dan permintaan anda.
  Maklumat Kongsian - Media Profil. Ini terdiri daripada semua maklumat yang anda jadikan tersedia kepada pengguna lain melalui WeChat, yang terdiri daripada:
 • Siaran Momen WeChat dan memberi maklum balas kepada Momen WeChat pengguna lain; dan
 • maklumat yang dijadikan tersedia tentang anda oleh pengguna lain melalui penggunaan WeChat mereka – sebagai contoh, sebarang Maklumat Kongsian tentang anda yang dijadikan tersedia oleh individu lain yang menggunakan WeChat melalui Momen WeChat dan komunikasi mereka bersama anda dan individu lain menggunakan WeChat.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk mentadbir platform WeChat;
  • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
  • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi;
  • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
  • untuk mengekalkan akaun WeChat anda;
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat.
  Keselamatan Akaun Tambahan. Cetakan suara (ciri keselamatan pilihan untuk anda), Hubungan Kecemasan, Peranti Terurus, Alamat E-mel, ID Terbuka Sambungan Facebook, Token Sambungan Facebook, ID QQ.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk mengesahkan identiti anda
  • keselamatan akaun.
  Data Sembang. Kandungan komunikasi antara anda dan pengguna lain atau sekumpulan pengguna. Ini disimpan pada peranti anda dan peranti pengguna yang anda hantar komunikasi kepadanya. Kami tidak menyimpan maklumat ini secara kekal dalam pelayan kami dan ia hanya melalui pelayan kami supaya ia dapat diedarkan kepada pengguna yang anda pilih untuk menghantar komunikasi tersebut.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan penghantaran komunikasi kepada pengguna lain.
  Senarai Kenalan. Senarai kenalan pada peranti anda.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk menghubungkan anda dengan pengguna WeChat yang lain menggunakan fungsi "Rakan yang Disyorkan".
  OpenID. Kami menjana OpenID setiap kali akaun WeChat anda mengaktifkan perkhidmatan Platform Terbuka WeChat pihak ketiga. Ia adalah pengenal unik yang hanya ada untuk satu akaun yang menyambung ke satu perkhidmatan dan membenarkannya dikenal pasti tanpa menggunakan maklumat peribadi lain - sebagai contoh, nama atau alamat e-mel anda. Selain itu, kami mencipta UnionID bagi setiap kali akaun WeChat anda menyambung kepada perkhidmatan atau perkhidmatan yang dikendalikan oleh pengendali pihak ketiga tunggal. Ini membolehkan pengendali pihak ketiga mengaitkan aktiviti anda dengan lebih mudah merentasi pelbagai perkhidmatan yang saling berkaitan yang ditawarkan oleh pengendali yang sama.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk membolehkan anda mengikuti Akaun Rasmi;
  • untuk membolehkan anda menggunakan Program Mini; dan
  • untuk membolehkan anda menggunakan ID WeChat anda untuk log masuk ke perkhidmatan pihak ketiga.
  Data Log. Lihat takrifan di atas.
  Asas Undang-Undang (EU): Kepentingan Sah
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  • untuk mentadbir WeChat;
  • untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun.
  Maklumat Lokasi. Lihat takrifan di atas.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  Sila ambil perhatian bahawa penggunaan produk dan perkhidmatan yang menggunakan maklumat lokasi, apabila digunakan di luar PRC, adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan HERE dan Dasar Privasi HERE.
  • untuk keselamatan, pengesanan penipuan dan pengurusan akaun (seperti memastikan tiada berbilang log masuk atau log masuk yang mencurigakan pada akaun anda);
  • untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan berasaskan lokasi yang anda pilih untuk gunakan:
   • Kongsi Lokasi (apabila anda memilih untuk berkongsi lokasi anda dalam sembang dengan pengguna lain);
   • Momen/Tempat Menarik (menanda lokasi geografi sebuah tempat dalam siaran Momen);
   • WeRun (apabila anda memilih menggunakan ciri ini, WeChat menggunakan meter pecutan dan gy anda'
   • Akaun Rasmi (jika anda memilih untuk mendedahkan lokasi anda kepada sebuah Akaun Rasmi, maklumat itu akan dikongsi dengan Akaun Rasmi tersebut);
   • Program Mini (jika anda memilih untuk mendedahkan lokasi anda kepada Program Mini atau memilih untuk mencari Program Mini Berdekatan);
   • Orang Berhampiran, Goncang, Mesej dalam Botol (ini adalah perkhidmatan berasaskan lokasi yang anda boleh pilih untuk digunakan untuk mendedahkan lokasi umum anda bagi satu tempoh masa yang terhad (dan anda boleh memilih untuk kosongkan data lokasi sedemikian pada bila-bila masa);
   • Berita Utama (jika anda mengakses ciri ini, kami menggunakan lokasi anda untuk mengoptimumkan kandungan berita tempatan yang relevan untuk anda);
   • Cari (jika anda melakukan carian luaran menggunakan WeChat, perkhidmatan tersebut menggunakan lokasi anda untuk memberikan anda maklumat tempatan yang relevan);
  • untuk menyediakan penyesuaian bahasa dan lokasi.
  Maklumat kad kredit
  Asas Undang-Undang (EU): Kami memproses data ini mengikut kewajipan kami di bawah undang-undang yang terpakai.
  • Di sesetengah wilayah, maklumat kad kredit dikumpulkan dan maklumat kad disahkan melalui perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga bagi tujuan mengesahkan persetujuan ibu bapa atau penjaga untuk menggunakan WeChat oleh kanak-kanak bawah umur. Maklumat ini tidak disimpan secara kekal pada pelayan WeChat dan segera dilupuskan selepas permintaan pengesahan telah dilakukan oleh perkhidmatan pemprosesan pembayaran pihak ketiga.
  Maklumat Sokongan Pelanggan. Sebarang maklumat yang anda berikan kepada pasukan sokongan pelanggan kami.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk menyiasat isu sokongan anda.
  Data Peranti. Media yang disimpan pada peranti anda.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan perkongsian media sedemikian menggunakan WeChat.
  Maklumat Sambungan Sosial. ID QQ atau Token Sambungan Facebook anda (sebagaimana yang berkenaan).
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • jika anda memilih untuk menyambung akaun media sosial pihak ketiga kepada akaun WeChat anda, kami memproses maklumat ini untuk memudahkan log masuk ke WeChat melalui akaun media sosial.
  • jika anda menerbitkan kandungan pada Momen anda, WeChat akan memudahkan penerbitan ke akaun media sosial pihak ketiga yang disahkan jika anda memilih untuk berkongsi kandungan ini ke akaun pihak ketiga tersebut
  Kaji selidik. Jika anda memilih untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik, kami mungkin meminta Maklumat Peribadi yang tertentu daripada anda. Kami mungkin menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menjalankan kaji selidik ini dan ini akan dimaklumkan kepada anda sebelum anda melengkapkan kaji selidik tersebut.
  Asas Undang-Undang (EU): Persetujuan
  • untuk lebih memahami cara anda mengakses dan menggunakan WeChat;
  • untuk memberi bantuan dan arahan yang diperibadikan;
  • untuk membangunkan perkhidmatan baru dan memperbaiki perkhidmatan sedia ada;
  • untuk memperbaiki WeChat dan memberi respons kepada permintaan dan pilihan pelanggan.
  Maklumat Peraduan. Sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami dalam menyerahkan kemasukan dalam peraduan yang ditawarkan di WeChat.
  Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan penyertaan anda dalam peraduan tersebut;
  • untuk memberi hadiah, jika berkenaan.
  Data yang Disamarkan dan Teragregat. Kami menggunakan nama samaran dan mengagregat Maklumat Peribadi tertentu untuk memperbaiki perkhidmatan kami
  Asas Undang-Undang (EU): Kepentingan Sah
  • Analisis terhadap ciri atau tindakan yang diambil dalam aplikasi untuk memperbaiki pengalaman aplikasi
  • Pengesanan penipuan dan analisis keselamatan akaun
  • Analisis demografi pengguna pada item seperti wilayah, model telefon, platform sistem pengendalian, bahasa sistem dan versi WeChat untuk lebih memahami cara pengguna kami menggunakan WeChat
  • Statistik trafik web dan akaun mengenai kandungan dan perkhidmatan yang digunakan apabila pengguna mengakses perkhidmatan pihak ketiga pada Platform Terbuka WeChat sebagai kaedah untuk memaklumkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga analisis asas cara perkhidmatan mereka digunakan oleh pengguna WeChat
  Kuki. Kami menerangkan dengan lebih lanjut pengumpulan sedemikian dalam bahagian
  "Teknologi Penjejakan". Asas Undang-Undang (EU): Kontrak
  • untuk memudahkan log masuk dan pengesahan akaun;
  • untuk menilai keberkesanan dan memperbaiki aktiviti pengiklanan serta aktiviti pemasaran dan promosi yang lain.

  Beberapa ciri WeChat hanya tersedia untuk pengguna dalam bidang kuasa tertentu. Untuk ciri-ciri ini, kami mengumpulkan maklumat tambahan seperti berikut:

  MaklumatTujuan Pemprosesan
  Data Pendaftaran Tambahan - Akaun yang telah Disahkan. Kewarganegaraan, tarikh lahir, alamat kediaman, salinan bukti alamat kediaman, salinan dokumen pengenalan peribadi (contohnya pasport, kad pengenalan, permit pulang ke tanah air dan lain-lain), nombor dokumen pengenalan peribadi, pekerjaan dan sumber dana.
  Ketersediaan: Ciri ini hanya tersedia untuk pengguna dengan nombor telefon bimbit yang dikeluarkan dalam bidang kuasa tertentu (seperti Hong Kong)Jika anda memilih untuk memohon pengesahan akaun (untuk membuka kunci pembayaran tambahan dan ciri penyelesaian dana dalam WeChat), kami gunakan maklumat ini untuk:
 • untuk mengesahkan identiti anda; dan
 • untuk memudahkan penyelesaian pembayaran dan dana.
 • Maklumat Pembayaran. Nombor kad kredit, tamat tempoh, kod pengesahan kad dan nama pemegang kad anda. Sila beri perhatian bahawa apabila pembayaran diproses oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga, kami tidak mengumpul atau menyimpan sebarang Maklumat Peribadi, walaupun kami mungkin menerima maklumat tentang ringkasan tentang transaksi tersebut.
  Ketersediaan: Ciri ini hanya tersedia untuk pengguna dengan nombor telefon bimbit yang dikeluarkan dalam bidang kuasa tertentu (seperti Hong Kong)
  • untuk memudahkan pembelian anda dalam WeChat; dan
  • untuk mengesahkan nama sebenar anda bagi memudahkan penciptaan akaun WeChat Pay anda.

  Maklumat Peribadi dalam Kandungan Anda

  Jika mana-mana Maklumat Peribadi anda mengandungi Kandungan Anda (seperti yang ditakrifkan dalam Terma Perkhidmatan WeChat), kami dan syarikat sekutu kami boleh (tertakluk kepada Dasar Privasi ini) menggunakan Maklumat Peribadi tersebut mengikut bahagian "Kandungan Anda" bagi Terma Perkhidmatan WeChat.

  PERKONGSIAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami tidak akan memindahkan Maklumat Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga lain kecuali seperti yang dinyatakan di bawah atau dalam keadaan apabila anda membenarkan pemindahan tersebut.

  Kami berkongsi maklumat anda dengan penerima terpilih yang mempunyai asas undang-undang dan bidang kuasa yang sah untuk meminta data tersebut. Kategori penerima ini termasuk:

  MAKLUMAT KONGSIAN

  WeChat membolehkan maklumat tertentu dikongsi secara terbuka dengan kenalan WeChat anda dan pengguna lain WeChat. Pada bila-bila masa, anda boleh menyembunyikan profil anda dari pandangan awam dan cari dengan menyahtanda "benarkan carian melalui nombor telefon, ID WeChat atau ID QQ" dalam tetapan akaun anda. Ini bermakna bahawa pengguna lain WeChat tidak akan dapat mencari anda. Kami merujuk kepada jenis maklumat di atas sebagai Maklumat Kongsian. Maklumat Kongsian akan tetap tersedia secara umum selagi anda atau pengguna yang telah berkongsi maklumat tersebut mengekalkannya. Walaupun selepas anda memadamkan Maklumat Kongsian, ia masih boleh dicache, disalin atau disimpan, atau kekal umum secara berasingan melalui, pengguna atau pihak ketiga lain yang tidak bersekutu dan tidak dikawal oleh kami.

  Apabila anda telah meminta agar kami memadamkan Maklumat Peribadi anda yang telah kami jadikan umum dan terdapat alasan untuk pemadaman, kami akan menggunakan langkah yang munasabah untuk cuba memberitahu orang lain yang memaparkan Maklumat Peribadi tersebut atau menyediakan pautan kepada Maklumat Peribadi tersebut untuk memadamkannya juga.

  Sila pertimbangkan dengan berhati-hati tentang perkara yang anda siarkan dan sampaikan melalui WeChat. Dalam sesetengah keadaan, anda boleh mengawal akses orang awam yang lebih meluas kepada Maklumat Kongsian anda melalui tetapan privasi dalam WeChat.

  KOMUNIKASI DARIPADA KAMI

  Dari semasa ke semasa kami mungkin menghantar kepada anda pengumuman berkaitan perkhidmatan apabila kami merasakan ia perlu untuk berbuat demikian (seperti apabila kami menggantung WeChat buat sementara untuk penyelenggaraan, atau keselamatan, privasi atau komunikasi berkaitan pentadbiran). Kami menghantar ini ke alamat e-mel anda atau melalui SMS. Anda tidak boleh memilih keluar pengumuman berkaitan perkhidmatan ini, yang tidak bersifat promosi dan digunakan semata-mata untuk melindungi akaun anda dan memaklumkan kepada anda tentang perubahan penting kepada WeChat.

  MAKLUMAT PERIBADI SENSITIF

  Dalam sesetengah bidang kuasa, jenis Maklumat Peribadi yang tertentu, seperti maklumat tentang bangsa atau etnik asal, pandangan agama atau falsafah atau kesihatan peribadi anda, dicirikan sebagai "sensitif" dan tertakluk kepada peraturan yang lebih ketat berbanding jenis Maklumat Peribadi yang lain. Sila ambil perhatian bahawa kandungan dan maklumat yang anda masukkan ke WeChat, seperti fotograf atau maklumat tentang aktiviti sekolah atau sosial anda, boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada individu lain.

  Sebelum menyampaikan mana-mana Maklumat Peribadi yang bersifat sensitif dalam WeChat, sila pertimbangkan sama ada sesuai untuk berbuat demikian.

  Dengan menyiarkan sebarang Maklumat Peribadi yang bersifat sensitif di dalam WeChat, anda bersetuju untuk maklumat sedemikian tersedia dalam kawalan yang telah anda pilih (sebagai contoh, tersedia kepada khalayak pengguna yang anda pilih sebagai mampu melihat maklumat siaran atau profil anda).

  PERKONGSIAN MEDIA SOSIAL

  Berkongsi Data WeChat anda di luar WeChat

  Kami menyediakan ciri-ciri lain berkaitan WeChat yang membolehkan anda mendedahkan Maklumat Kongsian kepada khalayak di luar rangkaian WeChat anda - sebagai contoh, blog dan forum yang boleh diakses secara umum atau ciri media sosial tertentu dalam WeChat (seperti "plug-in" (yang mencipta pautan langsung di antara dua laman web) dan "widget" (yang merupakan Program Mini interaktif yang menyediakan perkhidmatan pihak ketiga dalam WeChat)) membolehkan anda menyiarkan semula dan mendedahkan Maklumat Kongsian. Sebarang maklumat yang anda edarkan menggunakan ciri tersebut boleh dibaca, dikumpulkan dan digunakan oleh pihak ketiga yang tidak dikawal oleh WeChat.

  Anda boleh memautkan senarai kenalan WeChat anda kepada senarai kenalan anda pada peranti anda dan/atau dalam akaun anda pada perkhidmatan pihak ketiga, untuk mencari dan berhubung dengan kenalan pada senarai kenalan tersebut yang juga mempunyai akaun WeChat. WeChat akan meminta kebenaran anda untuk mengakses senarai kenalan anda sebelum berbuat demikian.

  Mengakses dan Mengimport Maklumat menggunakan WeChat

  WeChat membolehkan anda memautkan perkhidmatan WeChat anda dengan perkhidmatan media sosial pihak ketiga yang terpilih dan mengimport kandungan dan maklumat tertentu dari perkhidmatan pihak ketiga tersebut. Sebagai contoh:

  Platform media sosial pihak ketiga dihoskan oleh pihak ketiga yang berkaitan. Perkhidmatan WeChat dihoskan oleh kami. Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pihak ketiga boleh mengumpul Maklumat anda (termasuk Maklumat Peribadi dan Data Log anda), dan menetapkan kuki pada komputer atau peranti anda untuk membolehkan ciri tersebut berfungsi dengan betul.

  Penggunaan anda bagi mana-mana perkhidmatan pihak ketiga (sama ada perkhidmatan media sosial atau sebaliknya), termasuk mana-mana Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada pihak ketiga tersebut dan pengumpulan serta penggunaan mereka terhadap Maklumat Peribadi anda, adalah tertakluk kepada terma perkhidmatan dan dasar privasi pihak ketiga itu sendiri dan bukannya Terma Perkhidmatan WeChat atau Dasar Privasi ini, jadi sila semak terma pihak ketiga itu dengan teliti.

  Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada mana-mana Maklumat yang dikumpulkan oleh kami dan tidak terpakai kepada mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan atau amalan maklumat bagi mana-mana pihak ketiga. Jika anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan atau ciri pihak ketiga yang disediakan di dalam WeChat (contohnya, anda memilih untuk mengikuti Akaun Rasmi atau menggunakan Program Mini), maka kami akan berkongsi maklumat tertentu dengan pihak ketiga tersebut untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan pihak ketiga itu. Maklumat yang kami kongsi dengan pihak ketiga seperti ini diterangkan kepada anda ketika anda mula-mula menggunakan perkhidmatan atau ciri tersebut. Anda boleh mengawal pihak ketiga yang mempunyai akses kepada maklumat ini dalam akaun anda. Anda boleh menarik balik persetujuan anda kepada perkongsian maklumat tersebut pada bila-bila masa dengan mengikuti arahan yang dinyatakan di sini. Sila ambil perhatian bahawa jika anda meminta kami untuk tidak berkongsi maklumat tersebut dengan pihak ketiga, anda mungkin tidak lagi dapat menggunakan perkhidmatan atau ciri tersebut. Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang penggunaan oleh pihak ketiga mana-mana Maklumat yang anda berikan kepada mereka.

  PENGEHADAN UMUR

  WeChat tidak bertujuan untuk Kanak-kanak. Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tidak boleh menggunakan WeChat untuk sebarang tujuan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ibu bapa/penjaga kepada Dasar Privasi ini (untuk diri mereka sendiri dan bagi pihak anda). Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi secara sedar daripada mana-mana kanak-kanak yang di bawah umur 16 tahun tanpa persetujuan tersebut. Sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda percaya kami mempunyai sebarang Maklumat Peribadi daripada mana-mana kanak-kanak yang di bawah umur 16 tahun tanpa persetujuan ibu bapa/penjaga – kami akan menyiasat dengan segera (dan membuang) Maklumat Peribadi tersebut.

  LOKASI MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan dipindahkan ke, disimpan atau diproses di:

  Pasukan kejuruteraan, sokongan teknikal dan pasukan lain kami yang menyokong bekalan WeChat kepada anda adalah berpusat di pejabat kami di seluruh dunia (termasuk Singapura, Hong Kong dan Belanda) dan mungkin mempunyai akses sampingan kepada data tertentu untuk memberikan perkhidmatan (sebagai contoh, untuk menyelesaikan masalah teknikal yang anda laporkan). Kami bergantung kepada kontrak model Suruhanjaya Eropah bagi pemindahan data peribadi ke negara-negara ketiga (iaitu, klausa kontrak standard), menurut Keputusan 2001/497/EC (dalam hal pemindahan kepada pengawal) dan Keputusan 2004/915/EC (dalam hal pemindahan kepada pemproses).

  KESELAMATAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan bagi tujuan menghalang kerugian, salah guna, akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan Maklumat – sebagai contoh, kami menggunakan teknologi sulit (seperti SSL) untuk melindungi Maklumat sensitif tertentu (seperti Data Lokasi) yang anda berikan oleh anda kepada kami.

  Sila berhati-hati meskipun kami berusaha, tiada langkah keselamatan data yang boleh menjamin keselamatan 100% pada setiap masa. Kami tidak waran atau menjamin keselamatan WeChat atau mana-mana maklumat yang anda berikan kepada kami melalui WeChat.

  TEMPOH PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Kami akan mengekalkan Maklumat Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut, kecuali jika kami sebaliknya dikehendaki untuk mengekalkan data tersebut mengikut undang-undang. Sekiranya akaun anda ditamatkan oleh anda atau kami atas sebarang sebab, kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda tidak lagi tersedia melalui WeChat, atau sebaliknya digunakan oleh kami, dalam tempoh masa yang munasabah (tertakluk kepada pengehadan teknikal) selepas penamatan akaun tersebut.

  Jenis MaklumatTempoh Pengekalan
  Data pendaftaran: Nama, nama panggilan pengguna, kata laluan, jantina, alamat IP andaSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau anda tidak melog masuk selama 180 hari. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari pengesahan pemilikan akaun dan permintaan pemadaman akaun.
  Data pendaftaran: Nombor mudah alih, QQ, Facebook, Google atau akaun e-mel yang digunakan untuk mendaftarkan akaunSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau anda tidak melog masuk selama 180 hari. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari pengesahan pemilikan akaun dan permintaan pemadaman akaun. Selepas pemadaman akaun, data pendaftaran agregat dikekalkan untuk tujuan pencegahan spam dan keselamatan sistem.
  Data log masukMaklumat dikekalkan untuk tempoh 3 bulan dari tarikh log masuk tersebut.
  Data carian profil penggunaSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal.
  Data profil (boleh dilihat selepas pengesahan rakan)Sehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  Data profil - foto profil (boleh dilihat oleh semua pengguna)Sehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (walau bagaimanapun, data mungkin tersedia jika disimpan pada perkhidmatan pihak ketiga untuk tempoh hingga 60 hari).
  Data profil - nama profil (boleh dilihat oleh semua pengguna)Maklumat dikekalkan untuk tempoh hingga 60 hari selepas permintaan pengeluaran, maklumat anda dipinda, atau apabila akaun anda dipadamkan, mana-mana yang lebih awal.
  Keselamatan akaun tambahanSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  Sembang - komunikasi yang tidak berterusan dan separa berterusan di antara penggunaData dikekalkan untuk tempoh 120 jam dari masa interaksi yang relevan dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Senarai kenalanSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal.
  Perkhidmatan berasaskan lokasi dan media berasaskan lokasiData dikekalkan untuk tempoh 24 jam dari masa interaksi yang relevan dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Momen dan Kegemaran -- data dan mediaSehingga anda meminta penyingkiran atau pindaan kepada Maklumat Peribadi atau akaun anda dipadamkan, mengikut mana yang lebih awal (bagaimanapun, data itu boleh didapati jika cache pada perkhidmatan pihak ketiga).
  ID Terbuka dan media ID Terbuka (diberi kepada pihak ketiga)Sehingga anda berhenti mengikuti aplikasi pembangun pihak ketiga, Akaun Rasmi, Program Mini atau yang serupa atau akaun anda dipadam, mengikut mana yang lebih awal.
  Peruntukan produk dan perkhidmatan pihak ketiga (iaitu jika anda adalah pembekal Akaun Rasmi atau Program Mini)Sehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari pengesahan pemilikan akaun dan permintaan pemadaman akaun. Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang didedahkan kepada pihak ketiga dikawal oleh mereka. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk meminta mereka memadam maklumat tersebut apabila kami berbuat demikian.
  Maklumat yang diberikan kepada Akaun Rasmi / Program MiniSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau anda menarik balik kebenaran anda / berhenti mengikuti pihak ketiga itu. Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang didedahkan kepada pihak ketiga dikawal oleh mereka. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk meminta mereka memadam maklumat tersebut apabila kami berbuat demikian.
  Maklumat yang diberikan kepada perkhidmatan pelangganSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  Metadata / Data LogData dikekalkan selama 3 bulan dari tarikh log masuk dan kemudian dipadamkan secara kekal.
  Data PerantiSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  Maklumat Sambungan SosialSehingga masa anda mengarahkan WeChat untuk memadam akaun anda atau membatalkan akaun sosial anda daripada akaun WeChat anda. Akaun anda akan dipadamkan secara kekal dalam tempoh 60 hari dari permintaan pemadaman akaun.
  KukiData dikekalkan selama 3 bulan dari tarikh log masuk dan kemudian dipadamkan secara kekal.

  HAK ANDA

  Bahagian berikut hanya terpakai kepada orang yang bermastautin di Kesatuan Eropah.

  Anda mempunyai hak tertentu berhubung dengan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda. Sebahagian daripada ini hanya terpakai dalam keadaan tertentu seperti yang dinyatakan dengan lebih terperinci di bawah.

  Kami nyatakan cara untuk melaksanakan hak tersebut. Sila ambil perhatian bahawa kami akan meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberi respons kepada sebarang permintaan untuk melaksanakan hak anda. Kami mesti memberi respons terhadap permintaan anda untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa kelengahan tidak wajar dan sekurang-kurangnya dalam masa satu bulan (walaupun ini mungkin dipanjangkan kepada dua bulan lagi dalam keadaan tertentu, seperti apabila permintaan itu melibatkan sejumlah besar maklumat atau sebaliknya kompleks ). Untuk melaksanakan mana-mana hak anda, sila lengkapkan borang permohonan dan ikuti langkah-langkah untuk penyerahan.

  Akses & Pembetulan

  Atas permintaan, WeChat akan memberikan anda maklumat tentang sama ada kami menyimpan sebarang maklumat peribadi anda. Anda juga berhak mengakses maklumat peribadi yang kami ada mengenai anda, cara kami menggunakannya dan orang yang kami kongsikannya. Anda juga mempunyai hak untuk membetulkan maklumat tersebut.

  Anda boleh mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda dengan log masuk ke dalam akaun WeChat anda pada bila-bila masa. Sebagai contoh, anda boleh memadam Data Lokasi tertentu yang anda berikan kepada kami melalui tetapan peranti anda atau pilihan "Kosongkan Lokasi" dalam WeChat.

  Jika anda percaya kami memegang sebarang maklumat peribadi lain atau anda ingin membetulkan maklumat yang anda tidak dapat betulkan menggunakan akaun anda, sila lengkapkan borang permohonan di sini. Kami mungkin tidak dapat memberikan anda Maklumat Peribadi tertentu jika memberikannya akan mengganggu hak orang lain (misalnya memberi Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda akan mendedahkan maklumat tentang orang lain).

  Berkenaan dengan permintaan pembetulan, apabila kami bersetuju bahawa Maklumat Peribadi tidak tepat atau tidak lengkap, kami akan cuba memberitahu mana-mana pihak ketiga yang kami telah mendedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka dapat membetulkan Maklumat Peribadi itu juga.

  Pemadaman

  Anda boleh memadam akaun anda atau mengalih keluar maklumat peribadi tertentu, dengan log masuk ke akaun WeChat anda dan mengikuti arahan pemadaman akaun di sini. Jika terdapat maklumat peribadi lain yang anda percaya kami proses yang anda mahu kami padam, sila lengkapkan borang permohonan di sini.

  Anda boleh meminta supaya kami memadamkan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda dalam keadaan berikut:

  Juga ambil perhatian bahawa anda boleh melaksanakan hak anda untuk menyekat kami memproses Maklumat Peribadi anda (seperti yang dinyatakan di bawah), sementara kami mempertimbangkan permintaan untuk memadamkan data anda.

  Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami boleh mengekalkan Maklumat Peribadi tersebut jika terdapat alasan yang sah di bawah undang-undang untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk mempertahankan tuntutan undang-undang, kebebasan bersuara atau kewajipan undang-undang lain), tetapi kami akan memberitahu anda jika itu yang berlaku.

  Apabila anda telah meminta agar kami memadamkan Maklumat Peribadi anda yang telah kami jadikan umum dan terdapat alasan untuk pemadaman, kami akan menggunakan langkah yang munasabah untuk cuba memberitahu orang lain yang memaparkan Maklumat Peribadi tersebut atau menyediakan pautan kepada Maklumat Peribadi tersebut untuk memadamkannya juga.

  Sekatan Pemprosesan kepada Penyimpanan Sahaja

  Anda mempunyai hak untuk menghendaki kami berhenti memproses Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda selain untuk tujuan penyimpanan dalam keadaan tertentu. Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika kami berhenti memproses Maklumat Peribadi tersebut, kami boleh menggunakannya lagi jika terdapat alasan yang sah di bawah undang-undang perlindungan data untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk mempertahankan tuntutan undang-undang atau untuk perlindungan lain).

  Apabila kami bersetuju untuk berhenti memproses Maklumat Peribadi, kami akan cuba memberitahu mana-mana pihak ketiga yang kami telah mendedahkan Maklumat Peribadi yang berkaitan supaya mereka boleh berhenti memprosesnya juga.

  Anda boleh meminta kami menghentikan pemprosesan dan hanya menyimpan Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda apabila:

  Kemudahalihan

  Anda mempunyai hak untuk menerima salinan Maklumat Peribadi tertentu yang kami kumpulkan daripada anda. Ini terdiri daripada sebarang maklumat peribadi yang kami proses berdasarkan persetujuan anda (contohnya, komunikasi sembang, data profil yang disediakan secara sukarela) atau berdasarkan kontrak kami dengan anda (contohnya, data profil), seperti yang diterangkan dalam bahagian "Cara kami memproses maklumat anda". Anda mempunyai hak untuk menerima maklumat ini dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memindahkan maklumat peribadi tersebut kepada pihak lain. Anda boleh melaksanakan hak anda untuk mengeksport data anda dengan mengikuti arahan di sini.

  Jika anda ingin kami memindahkan Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga, sila pastikan anda perincikan pihak tersebut. Ambil perhatian bahawa kami hanya boleh berbuat demikian apabila ia boleh dilaksanakan secara teknikal. Kami tidak bertanggungjawab bagi keselamatan Maklumat Peribadi tersebut atau pemprosesannya setelah diterima oleh pihak ketiga. Kami juga mungkin tidak dapat memberikan anda Maklumat Peribadi tertentu jika memberikannya akan mengganggu hak orang lain (misalnya memberi Maklumat Peribadi yang kami pegang tentang anda akan mendedahkan maklumat tentang orang lain atau rahsia dagang atau harta intelek kami).

  Bantahan

  Anda boleh membantah penggunaan Maklumat Peribadi anda jika kami menggunakan maklumat anda berdasarkan kepentingan sah kami (seperti apabila kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk keselamatan akaun anda, seperti untuk mengelakkan log masuk berniat jahat). Jika anda membantah pemprosesan sedemikian, sila semak dan hantar borang tersebut di sini, dengan memberikan alasan terperinci.

  Setakat yang diperuntukkan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai, anda boleh menarik balik sebarang persetujuan yang anda berikan kepada kami dengan mengikut arahan yang dinyatakan di sini.

  TRUSTe

  Kali terakhir diubah suai: 2020-09-03


  Seterusnya