SENARAI CIRI-CIRI YANG DIKENDALIKAN OLEH WEIXIN

Terakhir Dikemas kini: 2022-09-09

WeChat boleh saling beroperasi dengan Weixin, di mana pengguna WeChat boleh berkomunikasi dengan pengguna Weixin dan melihat siaran Detik dan Status masing-masing. Anda juga mungkin boleh menggunakan ciri-ciri tertentu yang dikendalikan oleh Weixin. Berikut adalah senarai ciri-ciri yang dikendalikan oleh Weixin di sini. Kami mungkin akan menyemak semula senarai ini dari semasa ke semasa. Kami akan mengemas kini senarai yang disemak semula di sini berserta dengan tarikh "kemas kini terakhir".

Apabila anda menggunakan mana-mana ciri yang dikendalikan oleh Weixin (atau kenalan WeChat anda yang menjemput anda untuk menggunakan ciri-ciri tertentu yang dikendalikan oleh Weixin), maklumat profil anda dan maklumat lain yang anda atau kenalan WeChat anda dedahkan tentang anda mungkin akan dikekalkan, dikongsi atau disimpan oleh Weixin selaras dengan Garis Panduan Perlindungan Privasi Weixin dan bukannya Dasar Peribadi WeChat.

Platform Terbuka Weixin

Platform Terbuka Weixin dikendalikan oleh Weixin. Perkhidmatan yang ditawarkan melalui Platform Terbuka Weixin dibangunkan, dikendalikan dan dimiliki oleh pihak ketiga (melainkan dinyatakan dalam terma perkhidmatan yang berkaitan). Apabila anda berinteraksi dengan perkhidmatan sedemikian, maklumat anda akan dikumpul, dikekalkan, dikongsi dan/atau disimpan oleh perkhidmatan yang berkaitan mengikut dasar privasi mereka sendiri. Pihak ketiga boleh menawarkan perkhidmatan mereka melalui perkhidmatan Platform Terbuka Weixin yang berikut: