Các bước để Bảo vệ Bảo mật của Bạn

Để giúp bạn hiểu rõ nhất về cách WeChat được thiết kế với sự đề cao về tính bảo mật của bạn và để bạn hiểu rõ hơn về quyền của mình liên quan đến dữ liệu, WeChat yêu cầu bạn trước tiên xem lại thông tin quan trọng sau đây, đồng ý với phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật WeChat và cung cấp thêm thông tin bắt buộc về bản thân.

Các bước tiếp theo trong quy trình này:

 1. Tóm tắt bảo vệ bảo mật
 2. Xem Chính sách bảo mật sửa đổi của WeChat
 3. Xác minh ngày sinh

Tổng Quan về Công Tác Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của WeChat

Chúng tôi thu thập những dữ liệu nào về quý vị?

Chúng tôi thu thập thông tin khi quý vị thiết lập tài khoản WeChat của mình và sử dụng các dịch vụ có sẵn trong WeChat (chẳng hạn như đăng ảnh lên nguồn cấp dữ liệu Khoảnh Khắc của quý vị hoặc theo dõi Tài Khoản Chính Thức). Để thiết lập tài khoản của quý vị, chúng tôi thu thập biệt danh, số di động và một mật khẩu của quý vị. Quý vị có thể chỉnh sửa thêm và điền thông tin bổ sung vào hồ sơ của mình. Thêm nữa...

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp WeChat cho quý vị, cho phép quý vị giao tiếp với những người dùng khác và sử dụng các tính năng của Nền Tảng Mở WeChat. Chúng tôi sử dụng thông tin để thiết lập tài khoản, tạo điều kiện giao tiếp, cung cấp hỗ trợ, cho phép quý vị truy cập các tính năng của WeChat và để cải thiện WeChat. WeChat sử dụng các kênh liên hệ mà quý vị cung cấp, chẳng hạn như số di động hay địa chỉ email, để xác minh và bảo vệ tài khoản của quý vị và cho các mục đích hành chính quan trọng, chứ không sử dụng những kênh này nhằm mục đích xúc tiến hay tiếp thị. Thêm nữa...

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị với ai?

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ SMS với các dịch vụ xác thực tài khoản, tạo bản đồ và điểm quan tâm, dịch vụ biên dịch và dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi chỉ sử dụng những dịch vụ của bên thứ ba này để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của quý vị nhằm những mục đích được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của quý vị với các công ty có liên quan thuộc cùng tập đoàn Tencent và theo yêu cầu của pháp luật. Bên cạnh những mục đích đã đề cập ở trước, WeChat không chia sẻ dữ liệu của quý vị với các bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước rõ ràng của quý vị. Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ, cải thiện hoặc quảng cáo thông qua các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê [tại đây] Thêm nữa...

Chúng tôi xử lý dữ liệu của quý vị ở đâu?

Các máy chủ của chúng tôi được đặt ở Ontario, Canada và Hồng Kông. Chúng tôi cũng có nhóm hỗ trợ, kỹ thuật và các nhóm khác trên khắp thế giới, với nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp WeChat cho quý vị. Dữ liệu của quý vị có thể được truy cập từ những địa điểm như vậy. Các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ được tiến hành nhằm hạn chế nghiêm ngặt việc thành viên trong nhóm được chỉ định truy cập dữ liệu của quý vị. Thêm nữa...

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của quý vị trong bao lâu?

Thời gian chúng tôi giữ lại thông tin của quý vị phụ thuộc vào loại thông tin – ví dụ, dữ liệu đăng nhập được giữ lại trong tối đa 90 ngày kể từ ngày dữ liệu được thu thập. Nếu quý vị chỉ dẫn chúng tôi xóa tài khoản WeChat của mình, thông tin của quý vị được xóa trong vòng 60 ngày kể từ lúc xác thực quyền sở hữu tài khoản hoặc nhận được yêu cầu xóa tài khoản của quý vị, tùy vào thời điểm nào muộn hơn. Thêm nữa...

Tôi có thể thực hiện các quyền của mình đối với dữ liệu của tôi như thế nào?

Quý vị có thể có các quyền đặc biệt đối với dữ liệu của mình và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Những quyền này bao gồm cách quý vị có thể truy cập dữ liệu, xóa dữ liệu, hạn chế cách dữ liệu của quý vị có thể được sử dụng, phản đối việc sử dụng dữ liệu và nhận một bản sao thông tin của quý vị. Thêm nữa...

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về những thay đổi như thế nào?

Nếu có bất cứ thay đổi đáng kể nào trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu quý vị có quan tâm nào về sự riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu còn vướng mắc mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết cho sự tranh tụng thuộc bên thứ ba ở Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Thêm nữa...

Thông Tin Liên Hệ về Giải Quyết Tranh Chấp

Nếu quý vị có bất cứ lo lắng hay khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Bên Kiểm Soát Dữ Liệu

Nếu quý vị hoặc:

quý vị phải tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ của WeixinChính Sách Về Quyền Riêng Tư của Weixin chứ không phải Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu:


Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của WeChat

GIỚI THIỆU

Chào mừng đến với WeChat!

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của quý vị. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này báo cho biết về các lựa chọn của quý vị và các thực thi của chúng tôi về bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc quý vị khởi tạo khi sử dụng WeChat.

Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (gồm ứng dụng di động WeChat, trang web www.wechat.com hay bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào mà WeChat được cung cấp thông qua đó) (gọi chung là "WeChat" ) liên quan tới việc xử lý Thông Tin của quý vị. Điều quan trọng là quý vị hiểu điều này diễn ra như thế nào và cách quý vị có thể kiểm soát nó. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Bằng việc sử dụng WeChat, quý vị đồng ý với việc xử lý Thông Tin của mình theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Khi sử dụng một số tính năng, quý vị sẽ được yêu cầu đồng ý với việc xử lý Thông Tin của mình theo một số cách (ví dụ, khi theo dõi một Tài Khoản Chính Thức, quý vị được hỏi xem liệu quý vị có đồng ý với việc chuyển dữ liệu của quý vị cho một bên thứ ba không). Quý vị có thể tìm thông tin về cách kiểm soát tùy chọn của mình và việc sử dụng Thông Tin của quý vị qua tài khoản của quý vị ** [ở đây](https://help.wechat.com/cgi-bin/micromsg-bin/oshelpcenter?opcode=2&lang=en&plat=ios&id=180323e2Ermm180323yqauAZ&Channel=helpcenter) **. Đối với một số Thông Tin nhất định, quý vị có thể rút lại sự đồng ý với việc xử lý Thông Tin đó theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Nếu quý vị không đồng ý với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, quý vị không được dùng WeChat.

Liên Hệ

Trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, "chúng tôi" , "của chúng tôi" hoặc "chúng ta" đề cập tới:

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào liên quan tới Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này hay việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi qua email dataprotection@wechat.com hoặc bằng cách gửi thư qua đường bưu điện tới địa chỉ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department).

Nếu quý vị muốn gửi bất cứ khiếu nại nào liên quan tới Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này hoặc việc triển khai chính sách bởi chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chi tiết liên hệ nêu trên. Xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị là một cư dân ở Liên Minh Châu Âu, quý vị có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của mình.

PHẠM VI VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho WeChat cũng như bất cứ dịch vụ nào có thể truy cập trên nền tảng WeChat có nêu rõ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ đó (ví dụ, người dùng theo dõi hay sử dụng Tài Khoản Chính Thức, Chương Trình Mini và Đăng Nhập WeChat cho các ứng dụng của bên thứ ba). Các dịch vụ WeChat đó có thể có các điều khoản khác có liên quan tới quyền riêng tư mà quý vị phải đồng ý nếu muốn dùng các dịch vụ đó. Bất cứ từ ngữ in hoa nào được dùng trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ có cùng nghĩa như các từ tương đương đã được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat, trừ khi chúng được định nghĩa khác đi trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Xin hãy lưu ý rằng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này không áp dụng với Thông Tin mà quý vị chọn tiết lộ hay gửi cho:

a) các dịch vụ ngoài WeChat (chẳng hạn như các sản phẩm hoặc dịch vụ khác do chúng tôi hoặc bên liên kết của chúng tôi cung cấp hoặc vận hành), mà không nêu rõ rằng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ áp dụng;

b) bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web của bên thứ ba nào) mà quý vị có thể truy cập thông qua WeChat; hoặc

c) các công ty hoặc tổ chức quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ trên WeChat.

Nếu quý vị đang sử dụng WeChat nhân danh một công ty, công ty hợp danh, hiệp hội, chính phủ hay tổ chức khác (gọi chung là "Tổ Chức" của quý vị), quý vị đồng ý sẽ thông báo với từng người một trong số các chủ sở hữu, cổ đông, giám đốc, cán bộ, quản lý, nhân viên và những cá nhân có liên quan khác của Tổ Chức của quý vị, người có Thông Tin Cá Nhân được chúng tôi thu thập hoặc được quý vị cung cấp cho chúng tôi trong từng thời kỳ (gọi chung là "Người Liên Quan" ), về việc thu thập Thông Tin Cá Nhân của họ, và quý vị đồng ý sẽ xin sự chấp thuận từ Người Liên Quan của quý vị đối với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của họ phù hợp với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành. Khi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này đề cập đến "quý vị" hoặc "của quý vị", có nghĩa là bao gồm quý vị và bất cứ Người Liên Quan nào. Nếu quý vị hay bất cứ Người Liên Quan nào muốn yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân của quý vị khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ dataprotection@wechat.com.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi đôi khi sửa lại hoặc thêm vào các cụ thể, các chính sách và từ ngữ cho Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này. Các chỉ dẫn, chính sách và từ ngữ này làm thành một phần của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư.

Mỗi khi chúng tôi thực hiện bất cứ sự thay đổi nào đối với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này mà điều quan trọng là quý vị phải biết, chúng tôi sẽ đăng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư cập nhật tại liên kết này và thông báo cho quý vị qua WeChat hoặc các phương cảnh khác trước khi thay đổi trở nên có hiệu lực.

CÁC LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI XỬ LÝ

Chúng tôi xử lý các nhóm thông tin và dữ liệu khác nhau trong khi cung cấp WeChat. Những thông tin và dữ liệu này được quy định bên dưới:

Khi nhắc đến "Thông Tin" trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này có nghĩa là cả Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Phi Cá Nhân.

CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Phần sau đây liệt kê những Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó (và cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân đó theo luật pháp EU, trong chừng mực áp dụng):

Thông TinMục Đích Xử Lý
Dữ Liệu Đăng Ký và Dữ Liệu Đăng Nhập. Tên, bí danh người dùng, số điện thoại, mật khẩu, giới tính và địa chỉ IP của bạn.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để thiết lập và đăng nhập vào một tài khoản người dùng trên WeChat;
 • để thông báo cho quý vị về các thay đổi đối với WeChat;
 • để tạo điều kiện giao tiếp;
 • để cung cấp hỗ trợ người dùng cho quý vị;
 • để thi hành các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
 • để thực hiện cuộc gọi VoIP bằng cách sử dụng WeChat;
 • để giao tiếp với quý vị;
 • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
 • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
 • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
 • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
 • để bảo vệ bất cứ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, các công ty chi nhánh của chúng tôi hoặc những người sử dụng WeChat khác; và
 • để điều hành WeChat và cho các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo, quản lý tài khoản và khảo sát.
Dữ Liệu Tìm Kiếm Hồ Sơ Người Dùng. Bản ghi các truy vấn tìm kiếm.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để cho phép truy cập nhanh vào các tìm kiếm trước đó.
Thông Tin Chia Sẻ - Dữ Liệu Hồ Sơ. Bất cứ thông tin nào có trong phần hồ sơ WeChat công khai của quý vị, có thể bao gồm ID đặc điểm của quý vị, tên và hình chụp.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để quản lý nền tảng WeChat theo hướng dẫn và yêu cầu của quý vị;
 • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
 • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
 • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
 • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
 • để duy trì tài khoản WeChat của quý vị theo hướng dẫn và yêu cầu của quý vị.
Thông Tin Chia Sẻ - Phương Tiện Lưu Trữ Hồ Sơ. Mục này bao gồm tất cả các thông tin mà quý vị cung cấp cho những người dùng khác thông qua WeChat, bao gồm:
 • Các bài đăng WeChat Moments và phản hồi WeChat Moments của người dùng khác; và
 • thông tin được một người dùng khác nêu ra về quý vị qua việc họ dùng WeChat – ví dụ, bất cứ Thông Tin Chia Sẻ nào mà những người khác sử dụng WeChat nêu ra về quý vị qua WeChat Moments và các thông tin giao tiếp của họ với quý vị và những người khác sử dụng WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để quản lý nền tảng WeChat;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để duy trì tài khoản WeChat của quý vị;
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat.
  An Ninh Tài Khoản Bổ Sung. Nhận Dạng Giọng Nói (một tính năng an ninh bổ sung dành cho quý vị), Liên Hệ Khẩn Cấp, Thiết Bị Quản Lý, Địa Chỉ Email, Facebook Connect OpenID, Facebook Connect Token, QQ ID.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để xác minh danh tính của quý vị
  • an ninh tài khoản.
  Dữ Liệu Trò Chuyện. Nội dung giao tiếp giữa quý vị và một người dùng hay nhóm người dùng khác. Thông tin này được lưu trữ trên thiết bị của quý vị và thiết bị của những người dùng mà quý vị đã gửi thông tin giao tiếp đến. Chúng tôi không lưu trữ vĩnh viễn thông tin này trên máy chủ của mình và thông tin chỉ đi qua máy chủ của chúng tôi để có thể được chuyển tới những người dùng mà quý vị đã chọn gửi thông tin giao tiếp tới.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện chuyển giao thông tin giao tiếp tới một người dùng khác.
  Danh Sách Liên Hệ. Danh sách liên hệ trên thiết bị của quý vị.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để kết nối quý vị với người dùng WeChat bằng cách sử dụng chức năng "Bạn Bè Đề Xuất".
  OpenID. Chúng tôi khởi tạo một OpenID mỗi khi tài khoản WeChat của quý vị kích hoạt một dịch vụ Nền Tảng Mở WeChat của bên thứ ba. Đây là mã danh định duy nhất chỉ tồn tại đối với một tài khoản kết nối với một thiết bị và cho phép nhận diện thiết bị mà không cần sử dụng thông tin cá nhân khác – ví dụ, tên hoặc địa chỉ email của quý vị. Ngoài ra, chúng tôi tạo một UnionID cho mỗi trường hợp tài khoản WeChat của quý vị kết nối với một hay các dịch vụ do một bên điều hành thứ ba vận hành. Điều này cho phép bên điều hành thứ ba liên kết dễ dàng hơn với hoạt động của quý vị qua những dịch vụ liên kết khác nhau cũng do bên điều hành này cung cấp.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để cho phép quý vị theo dõi một Tài Khoản Chính Thức;
  • để cho phép quý vị sử dụng một Chương Trình Mini; và
  • để cho phép quý vị sử dụng WeChat ID của mình để đăng nhập vào dịch vụ của bên thứ ba.
  Dữ Liệu Nhật Ký. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Lợi Ích Chính Đáng
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để điều hành WeChat;
  • cho các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản.
  Thông Tin Địa Điểm. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  Xin lưu ý, nếu bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ yêu cầu sử dụng thông tin vị trí, thì bạn phải tuân thủ Điều khoản sử dụng HERE và Chính sách bảo mật HERE khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ bên ngoài Trung Quốc.
  • nhằm mục đích an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản (chẳng hạn như để đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào tài khoản của quý vị);
  • để cung cấp cho quý vị các dịch vụ dựa trên địa điểm mà quý vị chọn sử dụng:
   • Chia Sẻ Địa Điểm (khi quý vị chọn chia sẻ địa điểm của mình trong khi trò chuyện với những người dùng khác);
   • Khoảnh Khắc/Điểm Quan Tâm (gắn thẻ địa lý cho một địa điểm trong một bài đăng Khoảnh Khắc);
   • WeRun (khi quý vị chọn sử dụng tính năng này, WeChat sử dụng gia tốc kế và hồi chuyển kế của quý vị
   • Tài Khoản Chính Thức (nếu quý vị chọn tiết lộ địa điểm của mình cho một Tài Khoản Chính Thức, thông tin đó sẽ được chia sẻ với Tài Khoản Chính Thức);
   • Chương Trình Mini (nếu quý vị chọn tiết lộ địa điểm của mình với một Chương Trình Mini, hoặc chọn tìm Chương Trình Mini Ở Gần);
   • Người Ở Gần, Vẫy Tay, Tin Nhắn Trong Lọ (đây là những dịch vụ dựa trên địa điểm mà quý vị có thể chọn sử dụng để tiết lộ địa điểm chung của quý vị trong một khoảng thời gian giới hạn (và quý vị có thể chọn xóa dữ liệu địa điểm này vào bất cứ lúc nào);
   • Câu Chuyện Hàng Đầu (nếu quý vị truy cập tính năng này, chúng tôi sử dụng địa điểm của quý vị để tối ưu hóa nội dung tin tức có liên quan trong vùng cho quý vị);
   • Tìm Kiếm (nếu quý vị thực hiện tìm kiếm bên ngoài bằng cách sử dụng WeChat, dịch vụ sử dụng địa điểm của quý vị để cung cấp cho quý vị thông tin có liên quan trong vùng);
   • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm.
  Thông tin thẻ tín dụng
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Chúng tôi xử lý dữ liệu này phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật hiện hành.
  • Ở một số vùng, thông tin thẻ tín dụng được thu thập và thông tin thẻ được xác minh qua một dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba nhằm mục đích xác minh sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với việc cho một trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi sử dụng WeChat. Thông tin này không được máy chủ của WeChat lưu trữ vĩnh viễn và bị tiêu hủy ngay lập tức sau khi dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba thực hiện xong yêu cầu xác thực.
  Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho nhóm hỗ trợ khách hàng của mình.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để điều tra vấn đề hỗ trợ của quý vị.
  Dữ Liệu Thiết Bị. Phương tiện lưu trữ trên thiết bị của quý vị.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho việc chia sẻ phương tiện đó bằng cách sử dụng WeChat.
  Thông Tin Kết Nối Xã Hội. QQ ID hoặc Facebook Connect Token của quý vị (nếu có áp dụng).
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • nếu quý vị chọn kết nối một tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba với tài khoản WeChat của mình, chúng tôi sẽ xử lý thông tin này để tạo điều kiện cho việc đăng nhập vào WeChat thông qua tài khoản mạng xã hội.
  • nếu quý vị phát hành nội dung trên Khoảnh Khắc của mình, WeChat sẽ tạo điều kiện để phát hành cho một tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba nếu quý vị chọn chia sẻ nội dung này với tài khoản của bên thứ ba
  Khảo Sát. Nếu quý vị chọn tham gia vào một cuộc thăm dò, chúng tôi có thể yêu cầu một số Thông Tin Cá Nhân từ quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tiến hành những khảo sát này và việc này sẽ được thông báo cho quý vị trước khi quý vị hoàn thành khảo sát.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Chấp Thuận
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để cải thiện WeChat và đáp ứng yêu cầu và sở thích của khách hàng.
  Thông Tin Cuộc Thi. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi gửi đơn đăng ký tham gia một cuộc thi được tổ chức trên WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho quý vị tham gia vào cuộc thi;
  • để trao phần thưởng, nếu có áp dụng.
  Dữ Liệu Được Ký Hiệu và Tổng Hợp. Chúng tôi ký hiệu và tổng hợp một số Thông Tin Cá Nhân để cải thiện dịch vụ của mình
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Lợi Ích Chính Đáng
  • Phân tích những tính năng hoặc hành động nào được tiến hành trong ứng dụng để cải thiện trải nghiệm ứng dụng
  • Phân tích phát hiện lừa đảo và an toàn tài khoản
  • Phân tích nhân khẩu người dùng về các mục thông tin như vùng, model điện thoại, nền tảng hệ điều hành, ngôn ngữ hệ thống và phiên bản WeChat để hiểu hơn về việc người dùng của chúng tôi đang sử dụng WeChat như thế nào
  • Số liệu thống kê lưu lượng web và tài khoản về những nội dung và dịch vụ được sử dụng khi người dùng truy cập dịch vụ của bên thứ ba trên Nền Tảng Mở WeChat làm phương pháp để thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về phân tích cơ bản xem dịch vụ của họ đang được người dùng WeChat sử dụng như thế nào
  Cookie. Chúng tôi giải thích thêm về sự thu thập đó trong phần"Các Kỹ Thuật Theo Dõi" dưới đây.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho việc đăng nhập và xác thực tài khoản;
  • để đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác.

  Một số tính năng của WeChat chỉ dành cho người dùng ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định. Đối với những tính năng này, chúng tôi thu thập thông tin bổ sung như sau:

  Thông TinMục Đích Xử Lý
  Dữ Liệu Đăng Ký Bổ Sung – Tài Khoản Được Xác Thực. Quốc tịch, ngày sinh, địa chỉ cư trú, bản sao bằng chứng về địa chỉ cư trú, bản sao giấy tờ tùy thân (ví dụ: hộ chiếu, chứng minh thư, giấy phép hồi hương...), số giấy tờ tùy thân, nghề nghiệp và nguồn vốn.
  Sẵn Có: Tính năng này chỉ sẵn có với những người dùng có số di động được ban hành ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định (như Hồng Kông)
  Nếu quý vị chọn đăng ký xác thực tài khoản (để mở khóa các tính năng bổ sung thanh toán và tất toán trong WeChat), chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:
 • để xác minh nhận dạng của quý vị; và
 • để tạo điều kiện cho việc thanh toán và tất toán.
 • Thông Tin Thanh Toán. Số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, CVC và tên chủ thẻ của quý vị. Xin hãy lưu ý rằng khi nào việc thanh toán được xử lý bởi một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, chúng tôi không thu thập hoặc cất giữ bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào như vậy, mặc dù chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin tóm lược về các giao dịch.
  Sẵn Có: Tính năng này chỉ sẵn có với những người dùng có số di động được ban hành ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định (như Hồng Kông)
  • để tạo điều kiện để quý vị mua sắm trên WeChat; và
  • để xác thực tên thật của quý vị nhằm tạo điều kiện cho việc tạo tài khoản WeChat Pay của quý vị.

  Thông Tin Cá Nhân trong Nội Dung của Quý Vị

  Nếu bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của quý vị bao gồm Nội Dung Của Quý Vị (như được định nghĩa trong các (Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat), chúng tôi và công ty chi nhánh của chúng tôi có thể (chiếu theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này) dùng Thông Tin Cá Nhân đó cho phù hợp với phần "Nội Dung Của Quý Vị" thuộc các Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat.

  CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sẽ không chuyển Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho bất cứ bên thứ ba nào khác trừ các bên được quy định bên dưới, hoặc trong trường hợp quý vị chấp thuận việc chuyển thông tin như vậy.

  Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với những người nhận được lựa chọn, người có cơ sở pháp lý và thẩm quyền hợp lệ để yêu cầu dữ liệu đó. Những danh mục người nhận này bao gồm:

  THÔNG TIN CHIA SẺ

  WeChat cho phép một số thông tin được chia sẻ công khai với các liên hệ WeChat của quý vị và những người dùng WeChat khác. Quý vị có thể ẩn hồ sơ của mình trước việc xem và tìm kiếm công khai bằng cách bỏ chọn mục "cho phép tìm theo số điện thoại, WeChat ID hoặc QQ ID" trong cài đặt tài khoản của quý vị. Điều này có nghĩa rằng những người dùng WeChat khác sẽ không thể tìm thấy quý vị. Chúng tôi gọi loại thông tin trên là Thông Tin Chia Sẻ. Thông Tin Chia Sẻ sẽ vẫn được công khai miễn là quý vị hoặc một người dùng, người đã chia sẻ thông tin đó, giữ lại thông tin đó. Kể cả sau khi quý vị xóa Thông Tin Chia Sẻ thì thông tin này vẫn có thể được lưu bộ nhớ ẩn, sao chép hoặc lưu trữ riêng bởi, hoặc vẫn được công khai thông qua, những người dùng khác hoặc bên thứ ba, người không liên kết với chúng tôi và không bị kiểm soát bởi chúng tôi.

  Trường hợp quý vị đã yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân của mình, thông tin mà chúng tôi đã công khai, và có cơ sở để xóa, khi đó chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để cố nói với những người khác, những người đang hiển thị Thông Tin Cá Nhân hoặc cung cấp liên kết tới Thông Tin Cá Nhân, để họ xóa thông tin đó.

  Xin xem xét kỹ những gì mà quý vị đăng tải và truyền đạt qua WeChat. Trong một số trường hợp, quý vị có thể kiểm soát việc đa số đông công chúng tiếp cận như thế nào với Thông Tin Chia Sẻ của quý vị qua các thiết đặt về quyền riêng tư trong WeChat.

  CÁC TRUYỀN ĐẠT TỪ CHÚNG TÔI

  Chúng tôi đôi khi có thể gửi cho quý vị các loan báo có liên quan tới dịch vụ khi chúng tôi xét thấy rằng cần thiết để làm điều này (như khi chúng tôi tạm thời đình chỉ WeChat để bảo trì), hoặc các thông tin liên quan tới an ninh, quyền riêng tư hoặc quản trị). Chúng tôi gửi những thông tin này tới địa chỉ email của quý vị hoặc qua SMS. Quý vị không được hủy đăng ký nhận các loan báo có liên quan tới dịch vụ này nếu chúng không có tính chất quảng cáo và chỉ được sử dụng để bảo vệ tài khoản của quý vị và thông báo cho quý vị về những thay đổi quan trọng đối với WeChat.

  THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẠY CẢM

  Trong một số phạm vi quản hạt, một số loại Thông Tin Cá Nhân, như thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc sắc tộc của quý vị, các quan điểm về tôn giáo hoặc triết lý hoặc sức khoẻ cá nhân, được coi là "nhạy cảm" và phải chiếu theo quy định nghiêm ngặt hơn là các loại Thông Tin Cá Nhân khác. Xin lưu ý rằng nội dung và thông tin mà quý vị đưa vào WeChat, như các hình chụp hoặc thông tin về trường sở hoặc các hoạt động giao tế của quý vị, có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân nhạy bén của quý vị cho những người khác.

  Trước khi truyền đạt bất cứ Thông Tin Cá Nhân có bản chất nhạy cảm trong phạm vi WeChat, xin xét đến xem có thích hợp để làm điều này hay không.

  Bằng việc đăng bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào có tính chất nhạy cảm lên WeChat, quý vị chấp thuận cho thông tin đó thuộc phạm vi kiểm soát mà quý vị đã chọn (ví dụ, cho phép xem bởi người xem của những người dùng mà quý vị chọn là có khả năng xem bài đăng hoặc thông tin hồ sơ của mình).

  CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI

  Chia Sẻ Dữ Liệu WeChat Của Quý Vị Ra Bên Ngoài WeChat

  Chúng tôi cung cấp các tính năng khác liên quan tới WeChat, cho phép quý vị tiết lộ Thông Tin Chia Sẻ với người xem bên ngoài mạng lưới WeChat của quý vị – ví dụ, các blog và diễn đàn truy cập được công khai, hoặc một số tính năng mạng xã hội trong WeChat (chẳng hạn như "phần mềm bổ trợ" (tạo một liên kết trực tiếp giữa hai trang web) và "widget" (là các Chương Trình Mini tương tác cung cấp dịch vụ của bên thứ ba trong WeChat)) cho phép quý vị đăng lại và tiết lộ Thông Tin Chia Sẻ. Bất cứ thông tin nào mà quý vị phân phối bằng cách sử dụng những tính năng như vậy đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi các bên thứ ba không thuộc kiểm soát của WeChat.

  Quý vị có thể nối kết danh sách liên lạc WeChat của quý vị với các danh sách liên lạc với quý vị trên dụng cụ của mình và/hoặc trong tài khoản của quý vị về các dịch vụ trong bên thứ ba, để đi tìm và nối kết với những người liên lạc trên các danh sách liên lạc đó cũng là người có một tài khoản WeChat. WeChat sẽ yêu cầu quý vị chấp thuận với việc truy cập danh sách liên hệ của quý vị trước khi làm vậy.

  Truy Cập Và Nhập Thông Tin Bằng WeChat

  WeChat cho phép quý vị liên kết dịch vụ WeChat của mình với các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba được chọn, và nhập một số nội dung và thông tin nhất định từ các dịch vụ bên thứ ba đó. Ví dụ:

  Các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba được lưu trữ bởi bên thứ ba có liên quan. Dịch vụ WeChat được lưu trữ bởi chúng tôi. Những bên thứ ba cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể thu thập Thông Tin của quý vị (bao gồm Dữ Liệu Nhật Ký) và đặt các cookie trên máy tính hoặc thiết bị của quý vị để kích hoạt tính năng hoạt động thích hợp đó.

  Việc quý vị sử dụng bất cứ dịch vụ nào như vậy của bên thứ ba (dù là các dịch vụ mạng xã hội hoặc dịch vụ khác), bao gồm bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào mà quý vị cung cấp cho các nhóm thứ ba đó và việc thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị, phải chiếu theo các điều khoản của dịch vụ riêng của bên thứ ba có liên quan và các Chính Sách Về Quyền Riêng Ttư và không phải Điều Khoản Dịch Vụ WeChat hoặc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, vì thế xin xem kỹ các điều khoản của bên thứ ba đó.

  Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này chỉ áp dụng cho bất cứ Thông Tin nào được thu thập bởi chúng tôi, và không áp dụng cho bất cứ dịch vụ nào được cung cấp hoặc thông tin thực thi của bất cứ bên thứ ba nào. Nếu quý vị chọn sử dụng dịch vụ hoặc tính năng của bên thứ ba được cung cấp trong WeChat (ví dụ, quý vị chọn theo dõi một Tài Khoản Chính Thức hoặc sử dụng một Chương Trình Mini), khi đó chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin nhất định với bên thứ ba đó để cho phép quý vị sử dụng dịch vụ của bên thứ ba đó. Thông tin chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba như vậy được mô tả cho quý vị biết tại thời điểm quý vị lần đầu sử dụng dịch vụ hay tính năng đó. Quý vị có thể kiểm soát các bên thứ ba có quyền truy cập thông tin này trong tài khoản của mình. Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chia sẻ thông tin đó vào bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn nêu ở đây. Tuy nhiên, xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba, quý vị có thể không còn tiếp tục được sử dụng dịch vụ hay tính năng đó nữa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sử dụng bất cứ Thông Tin của bên thứ ba được cung cấp mà quý vị đã cung cấp cho họ.

  GIỚI HẠN TUỔI

  Ứng dụng WeChat không dành cho Trẻ Em. Trẻ dưới 16 tuổi không được sử dụng WeChat cho bất cứ mục đích nào khi cha mẹ/người giám hộ chưa đồng ý với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này (cho cả họ và thay mặt quý vị). Chúng tôi không cố tình thu thập Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ trẻ em dưới 16 tuổi khi chưa có sự chấp thuận như vậy. Xin liên lạc với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu nếu quý vị tin rằng chúng tôi có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào từ bất cứ trẻ em nào dưới 16 tuổi khi chưa có sự chấp thuận của cha mẹ/người giám hộ như vậy – chúng tôi sẽ điều tra ngay (và loại bỏ) Thông Tin Cá Nhân này.

  VỊ TRÍ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị sẽ được chuyển cho, lưu giữ tại hoặc xử lý ở:

  Các nhóm kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi và các nhóm khác hỗ trợ cung cấp WeChat cho quý vị làm việc tại các văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới (bao gồm Singapore, Hồng Kông và Hà Lan) và có thể có quyền truy cập ngẫu nhiên đối với một số dữ liệu của quý vị để cung cấp dịch vụ (ví dụ, để khắc phục vấn đề kỹ thuật mà quý vị báo cáo). Chúng tôi dựa vào các hợp đồng mẫu của Ủy Ban Châu Âu về chuyển giao dữ liệu cá nhân cho nước thứ ba (cụ thể là các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn), theo Quyết Định 2001/497/EC (trong trường hợp chuyển giao cho một bên kiểm soát) và Quyết Định 2004/915/EC (trong trường hợp chuyển giao cho một bên xử lý.

  AN NINH THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sử dụng nhiều loại kỹ thuật và thủ tục khác nhau về an ninh nhằm mục đích ngăn ngừa sự mất mát, lạm dụng, tiếp cận trái phép hoặc tiết lộ Thông Tin – ví dụ, chúng tôi dùng kỹ thuật mã hóa (như SSL) để bảo vệ cho một số Thông Tin nhạy cảm (như Dữ Liệu Địa Điểm) mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

  Xin biết cho rằng bất kể đến các nỗ lực của chúng tôi, không một biện pháp an ninh về dữ liệu nào có thể đảm bảo an ninh 100% vào mọi lúc. Chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo về sự an ninh của WeChat hoặc bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi qua WeChat.

  THỜI KỲ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sẽ giữ lại Thông Tin Cá Nhân của quý vị như quy định trong bảng sau, trừ khi có quy định khác yêu cầu chúng tôi phải giữ lại dữ liệu này theo pháp luật. Nếu quý vị hoặc chúng tôi chấm dứt tài khoản của quý vị vì bất cứ lý do nào, chúng tôi sẽ đảm nhận các bước để đảm bảo là Thông Tin Cá Nhân của quý vị không còn có qua WeChat nữa, hoặc mặt khác sử dụng của chúng tôi, trong một khoảng thời gian hợp lý (chiếu theo các giới hạn về kỹ thuật) sau khi chấm dứt tài khoản đó.

  Loại Thông TinThời Hạn Lưu Giữ
  Dữ liệu đăng kýCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc quý vị chưa đăng nhập được 180 ngày. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi xác thực quyền sở hữu tài khoản và yêu cầu xóa tài khoản.
  Dữ liệu đăng nhậpThông tin được lưu giữ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng nhập.
  Dữ liệu tìm kiếm hồ sơ người dùngCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Dữ liệu hồ sơ và phương tiện lưu trữ hồ sơ (tất cả người dùng đều có thể xem được)Cho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Dữ liệu hồ sơ (xem được sau khi xác thực bạn bè)Cho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  An ninh tài khoản bổ sungCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Trò chuyện – giao tiếp không liên tục và bán liên tục giữa các người dùngDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Trò chuyện – phương tiện như hình ảnh, video, âm thanh và tệp tinDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 120 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Danh sách liên hệCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Dịch vụ dựa trên địa điểm và phương tiện truyền thông dựa trên địa điểmDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Khoảnh Khắc và Yêu Thích -- dữ liệu và phương tiện truyền thôngCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Phương tiện lưu trữ OpenID và Open ID (được cấp cho bên thứ ba)Cho tới khi quý vị hủy theo dõi ứng dụng của nhà phát triển bên thứ ba, Tài Khoản Chính Thức, Chương Trình Mini hay nội dung tương tự, hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Cung cấp sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (tức là nếu quý vị là một nhà cung cấp của một Tài Khoản Chính Thức hoặc Chương Trình Mini)Cho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi xác thực quyền sở hữu tài khoản và yêu cầu xóa tài khoản. Xin hãy lưu ý rằng thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba sẽ do họ kiểm soát. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo họ xóa thông tin đó khi chúng tôi làm vậy.
  Thông tin được cung cấp cho một Tài Khoản Chính Thức / Chương Trình MiniCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc quý vị rút lại sự cho phép của mình / hủy theo dõi bên thứ ba đó. Xin hãy lưu ý rằng thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba sẽ do họ kiểm soát. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo họ xóa thông tin đó khi chúng tôi làm vậy.
  Thông tin được cung cấp cho dịch vụ khách hàngCho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  Siêu Dữ Liệu / Dữ Liệu Nhật KýDữ liệu được giữ lại trong 3 tháng kể từ ngày đăng nhập rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Dữ Liệu Thiết BịCho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  Thông Tin Kết Nối Xã HộiCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc hủy liên kết tài khoản xã hội của quý vị với tài khoản WeChat của quý vị. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  CookieDữ liệu được giữ lại trong 3 tháng kể từ ngày đăng nhập rồi bị xóa vĩnh viễn.

  CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

  Phần sau chỉ áp dụng với những người là cư dân thuộc Liên Minh Châu Âu.

  Quý vị có một số quyền liên quan tới Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị. Một số quyền chỉ áp dụng trong một số trường hợp được nêu chi tiết hơn ở bên dưới.

  Chúng tôi quy định cách thực thi những quyền này. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị xác minh danh tính của mình trước khi trả lời bất cứ yêu cầu nào về thực thi các quyền của quý vị. Chúng tôi phải trả lời yêu cầu thực thì các quyền như vậy của quý vị một cách không chậm trễ nếu không có lý do chính đáng và ít nhất là trong vòng một tháng (mặc dù có thể được gia hạn thêm hai tháng trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi yêu cầu liên quan tới lượng thông tin lớn hoặc phức tạp). Để thực thi bất cứ quyền nào của mình, vui lòng hoàn tất mẫu yêu cầu và làm theo các bước để nộp biểu mẫu.

  Truy Cập & Chỉnh Sửa

  Khi có sự yêu cầu, WeChat sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về việc chúng tôi nắm giữ bất cứ thông tin cá nhân nào của quý vị hay không. Quý vị cũng có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và người chúng tôi chia sẻ thông tin đó cùng. Quý vị cũng có quyền chỉnh sửa thông tin đó.

  Quý vị có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat của quý vị vào bất cứ lúc nào. Ví dụ, quý vị có thể xóa một số Dữ Liệu Địa Điểm mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi qua các thiết đặt trên dụng cụ của quý vị hoặc lựa chọn "Clear Location" (Xóa Bỏ Địa Điểm) trong WeChat.

  Nếu quý vị tin chúng tôi nắm giữ bất cứ thông tin cá nhân nào khác, hoặc quý vị muốn chỉnh sửa thông tin mà quý vị không thể chỉnh sửa bằng tài khoản của mình, vui lòng hoàn tất mẫu yêu cầu ở đây. Chúng tôi có thể không cung cấp được cho quý vị một số Thông Tin Cá Nhân nhất định nếu việc cung cấp như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyền của người khác (ví dụ, trường hợp việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị sẽ làm lộ thông tin về một người khác).

  Đối với các yêu cầu chỉnh sửa, trường hợp chúng tôi đồng ý rằng Thông Tin Cá Nhân không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ cố nói với bất cứ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ Thông Tin Cá Nhân có liên quan cho họ, để họ cũng có thể sửa lại Thông Tin Cá Nhân đó.

  Xóa

  Quý vị có thể xóa tài khoản của mình hoặc loại bo một số thông tin cá nhân nhất định bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat của mình và làm theo hướng dẫn xóa tài khoản ở đây. Nếu có bất cứ thông tin cá nhân nào khác mà quý vị tin là do chúng tôi xử lý và quý vị muốn xóa, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu ở đây.

  Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị trong những trường hợp sau:

  Cũng lưu ý là quý vị có thể thực thi quyền của mình để hạn chế việc chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý vị (như cách mô tả bên dưới) trong khi chúng tôi cân nhắc yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị.

  Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại Thông Tin Cá Nhân nếu có cơ sở hợp lệ theo pháp luật để chúng tôi làm vậy (ví dụ, để biện hộ trước các khiếu nại pháp lý, quyền tự do bày tỏ ý kiến hoặc một nghĩa vụ pháp lý khác), nhưng chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết nếu làm vậy.

  Trường hợp quý vị đã yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân của mình, thông tin mà chúng tôi đã công khai, và có cơ sở để xóa, khi đó chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để cố nói với những người khác, những người đang hiển thị Thông Tin Cá Nhân hoặc cung cấp liên kết tới Thông Tin Cá Nhân, để họ xóa thông tin đó.

  Hạn Chế Xử Lý Chỉ Lưu Trữ

  Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị ngoài nhằm mục đích lưu trữ trong một số trường hợp. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu chúng toi dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi có thể sử dụng lại thông tin này nếu có cơ sở hợp lệ theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cho phép chúng tôi làm vậy (ví dụ, để biện hộ trước khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ một người khác).

  Trường hợp chúng tôi đồng ý dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi sẽ cố nói với bất cứ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ Thông Tin Cá Nhân có liên quan cho họ, để họ cũng có thể dừng việc xử lý thông tin đó lại.

  Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi dừng xử lý và chỉ lưu trữ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị trong trường hợp:

  Tính Di Động

  Quý vị có quyền nhận một bản sao của một số Thông Tin Cá Nhân nhất định mà chúng tôi thu thập từ quý vị. Quy trình này sẽ bao gồm các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý theo sự chấp thuận của bạn (nghĩa là dữ liệu hồ sơ được cung cấp tự nguyện, nội dung truyền thông xã hội đăng trên Khoảnh khắc, nội dung được chọn để lưu trữ trên Mục ưa thích) hoặc tuân theo hợp đồng của chúng tôi với bạn (nghĩa là dữ liệu hồ sơ) như được mô tả trong mục "Cách chúng tôi xử lý thông tin của quý vị". Quý vị có quyền nhận thông tin này ở định dạng cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Quý vị cũng có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân đó cho một bên khác. Quý vị có thể thực thi quyền xuất dữ liệu của mình bằng cách làm theo hướng dẫn ở đây.

  Nếu quý vị muốn chúng tôi chuyển Thông Tin Cá Nhân cho một bên thứ ba, hãy đảm bảo quý vị mô tả bên đó một cách chi tiết. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm vậy nếu việc đó khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về an ninh của Thông Tin Cá Nhân hay việc xử lý thông tin này sau khi bên thứ ba nhận được. Chúng tôi cũng có thể không cung cấp được cho quý vị một số Thông Tin Cá Nhân nhất định nếu việc cung cấp như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyền của người khác (ví dụ, trường hợp việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị sẽ làm lộ thông tin về một người khác hoặc bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ của chúng tôi).

  Phản Đối

  Quý vị có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình nếu chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi (chẳng hạn như khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để đảm bảo an ninh tài khoản của quý vị như để ngăn chặn đăng nhập độc hại). Nếu quý vị phản đối việc xử lý như vậy, vui lòng xem xét và gửi biểu mẫu ở đây, nêu rõ lý do chi tiết.

  Trong phạm vi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép, quý vị có thể rút lại bất cứ sự chấp thuận nào mà quý vị đã cấp trước đó cho chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn nêu ở đây.

  TRUSTe

  Bổ sung lần sau cùng: 2020-09-03


  Using the WeChat Open Platform

  You are using the WeChat Open Platform because you activated a service from a third-party by following an Official Account, opening a Mini Program, or using WeChat Login on a third-party app or web site. When activating a service, a small amount of data about you (user alias, profile photo, region, gender) is transferred and stored on our secure servers in the China mainland in order to make this information accessible to the third-party service. Transfers of data outside of the European Economic Area are governed by the European Commission’s Standard Contractual Clauses as specified in the WeChat Privacy Policy. Any other information you disclose to the 3rd-party service (e.g. contact info) is governed by the 3rd-party service operator's Privacy Policy and WeChat does not have access to such information.

  If you don't wish to use the WeChat Open Platform, Learn how to remove my data from the WeChat Open Platform.


  Tổng Quan về Công Tác Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của WeChat

  Chúng tôi thu thập những dữ liệu nào về quý vị?

  Chúng tôi thu thập thông tin khi quý vị thiết lập tài khoản WeChat của mình và sử dụng các dịch vụ có sẵn trong WeChat (chẳng hạn như đăng ảnh lên nguồn cấp dữ liệu Khoảnh Khắc của quý vị hoặc theo dõi Tài Khoản Chính Thức). Để thiết lập tài khoản của quý vị, chúng tôi thu thập biệt danh, số di động và một mật khẩu của quý vị. Quý vị có thể chỉnh sửa thêm và điền thông tin bổ sung vào hồ sơ của mình. Thêm nữa...

  Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào?

  Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp WeChat cho quý vị, cho phép quý vị giao tiếp với những người dùng khác và sử dụng các tính năng của Nền Tảng Mở WeChat. Chúng tôi sử dụng thông tin để thiết lập tài khoản, tạo điều kiện giao tiếp, cung cấp hỗ trợ, cho phép quý vị truy cập các tính năng của WeChat và để cải thiện WeChat. WeChat sử dụng các kênh liên hệ mà quý vị cung cấp, chẳng hạn như số di động hay địa chỉ email, để xác minh và bảo vệ tài khoản của quý vị và cho các mục đích hành chính quan trọng, chứ không sử dụng những kênh này nhằm mục đích xúc tiến hay tiếp thị. Thêm nữa...

  Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị với ai?

  Chúng tôi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ SMS với các dịch vụ xác thực tài khoản, tạo bản đồ và điểm quan tâm, dịch vụ biên dịch và dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi chỉ sử dụng những dịch vụ của bên thứ ba này để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của quý vị nhằm những mục đích được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của quý vị với các công ty có liên quan thuộc cùng tập đoàn Tencent và theo yêu cầu của pháp luật. Bên cạnh những mục đích đã đề cập ở trước, WeChat không chia sẻ dữ liệu của quý vị với các bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước rõ ràng của quý vị. Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ, cải thiện hoặc quảng cáo thông qua các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê [tại đây] Thêm nữa...

  Chúng tôi xử lý dữ liệu của quý vị ở đâu?

  Các máy chủ của chúng tôi được đặt ở Ontario, Canada và Hồng Kông. Chúng tôi cũng có nhóm hỗ trợ, kỹ thuật và các nhóm khác trên khắp thế giới, với nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp WeChat cho quý vị. Dữ liệu của quý vị có thể được truy cập từ những địa điểm như vậy. Các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ được tiến hành nhằm hạn chế nghiêm ngặt việc thành viên trong nhóm được chỉ định truy cập dữ liệu của quý vị. Thêm nữa...

  Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của quý vị trong bao lâu?

  Thời gian chúng tôi giữ lại thông tin của quý vị phụ thuộc vào loại thông tin – ví dụ, dữ liệu đăng nhập được giữ lại trong tối đa 90 ngày kể từ ngày dữ liệu được thu thập. Nếu quý vị chỉ dẫn chúng tôi xóa tài khoản WeChat của mình, thông tin của quý vị được xóa trong vòng 60 ngày kể từ lúc xác thực quyền sở hữu tài khoản hoặc nhận được yêu cầu xóa tài khoản của quý vị, tùy vào thời điểm nào muộn hơn. Thêm nữa...

  Tôi có thể thực hiện các quyền của mình đối với dữ liệu của tôi như thế nào?

  Quý vị có thể có các quyền đặc biệt đối với dữ liệu của mình và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Những quyền này bao gồm cách quý vị có thể truy cập dữ liệu, xóa dữ liệu, hạn chế cách dữ liệu của quý vị có thể được sử dụng, phản đối việc sử dụng dữ liệu và nhận một bản sao thông tin của quý vị. Thêm nữa...

  Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về những thay đổi như thế nào?

  Nếu có bất cứ thay đổi đáng kể nào trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu quý vị có quan tâm nào về sự riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu còn vướng mắc mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết cho sự tranh tụng thuộc bên thứ ba ở Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Thêm nữa...

  Thông Tin Liên Hệ về Giải Quyết Tranh Chấp

  Nếu quý vị có bất cứ lo lắng hay khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

  Bên Kiểm Soát Dữ Liệu

  Nếu quý vị hoặc:

  quý vị phải tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ của WeixinChính Sách Về Quyền Riêng Tư của Weixin chứ không phải Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

  Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu:

  Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của WeChat

  GIỚI THIỆU

  Chào mừng đến với WeChat!

  Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của quý vị. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này báo cho biết về các lựa chọn của quý vị và các thực thi của chúng tôi về bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc quý vị khởi tạo khi sử dụng WeChat.

  Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (gồm ứng dụng di động WeChat, trang web www.wechat.com hay bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào mà WeChat được cung cấp thông qua đó) (gọi chung là "WeChat" ) liên quan tới việc xử lý Thông Tin của quý vị. Điều quan trọng là quý vị hiểu điều này diễn ra như thế nào và cách quý vị có thể kiểm soát nó. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

  Bằng việc sử dụng WeChat, quý vị đồng ý với việc xử lý Thông Tin của mình theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

  Khi sử dụng một số tính năng, quý vị sẽ được yêu cầu đồng ý với việc xử lý Thông Tin của mình theo một số cách (ví dụ, khi theo dõi một Tài Khoản Chính Thức, quý vị được hỏi xem liệu quý vị có đồng ý với việc chuyển dữ liệu của quý vị cho một bên thứ ba không). Quý vị có thể tìm thông tin về cách kiểm soát tùy chọn của mình và việc sử dụng Thông Tin của quý vị qua tài khoản của quý vị ** [ở đây](https://help.wechat.com/cgi-bin/micromsg-bin/oshelpcenter?opcode=2&lang=en&plat=ios&id=180323e2Ermm180323yqauAZ&Channel=helpcenter) **. Đối với một số Thông Tin nhất định, quý vị có thể rút lại sự đồng ý với việc xử lý Thông Tin đó theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

  Nếu quý vị không đồng ý với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, quý vị không được dùng WeChat.

  Liên Hệ

  Trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, "chúng tôi" , "của chúng tôi" hoặc "chúng ta" đề cập tới:

  Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào liên quan tới Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này hay việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi qua email dataprotection@wechat.com hoặc bằng cách gửi thư qua đường bưu điện tới địa chỉ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department).

  Nếu quý vị muốn gửi bất cứ khiếu nại nào liên quan tới Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này hoặc việc triển khai chính sách bởi chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chi tiết liên hệ nêu trên. Xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị là một cư dân ở Liên Minh Châu Âu, quý vị có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của mình.

  PHẠM VI VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

  Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho WeChat cũng như bất cứ dịch vụ nào có thể truy cập trên nền tảng WeChat có nêu rõ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ đó (ví dụ, người dùng theo dõi hay sử dụng Tài Khoản Chính Thức, Chương Trình Mini và Đăng Nhập WeChat cho các ứng dụng của bên thứ ba). Các dịch vụ WeChat đó có thể có các điều khoản khác có liên quan tới quyền riêng tư mà quý vị phải đồng ý nếu muốn dùng các dịch vụ đó. Bất cứ từ ngữ in hoa nào được dùng trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ có cùng nghĩa như các từ tương đương đã được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat, trừ khi chúng được định nghĩa khác đi trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

  Xin hãy lưu ý rằng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này không áp dụng với Thông Tin mà quý vị chọn tiết lộ hay gửi cho:

  a) các dịch vụ ngoài WeChat (chẳng hạn như các sản phẩm hoặc dịch vụ khác do chúng tôi hoặc bên liên kết của chúng tôi cung cấp hoặc vận hành), mà không nêu rõ rằng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ áp dụng;

  b) bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web của bên thứ ba nào) mà quý vị có thể truy cập thông qua WeChat; hoặc

  c) các công ty hoặc tổ chức quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ trên WeChat.

  Nếu quý vị đang sử dụng WeChat nhân danh một công ty, công ty hợp danh, hiệp hội, chính phủ hay tổ chức khác (gọi chung là "Tổ Chức" của quý vị), quý vị đồng ý sẽ thông báo với từng người một trong số các chủ sở hữu, cổ đông, giám đốc, cán bộ, quản lý, nhân viên và những cá nhân có liên quan khác của Tổ Chức của quý vị, người có Thông Tin Cá Nhân được chúng tôi thu thập hoặc được quý vị cung cấp cho chúng tôi trong từng thời kỳ (gọi chung là "Người Liên Quan" ), về việc thu thập Thông Tin Cá Nhân của họ, và quý vị đồng ý sẽ xin sự chấp thuận từ Người Liên Quan của quý vị đối với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của họ phù hợp với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành. Khi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này đề cập đến "quý vị" hoặc "của quý vị", có nghĩa là bao gồm quý vị và bất cứ Người Liên Quan nào. Nếu quý vị hay bất cứ Người Liên Quan nào muốn yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân của quý vị khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ dataprotection@wechat.com.

  CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

  Chúng tôi đôi khi sửa lại hoặc thêm vào các cụ thể, các chính sách và từ ngữ cho Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này. Các chỉ dẫn, chính sách và từ ngữ này làm thành một phần của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư.

  Mỗi khi chúng tôi thực hiện bất cứ sự thay đổi nào đối với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này mà điều quan trọng là quý vị phải biết, chúng tôi sẽ đăng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư cập nhật tại liên kết này và thông báo cho quý vị qua WeChat hoặc các phương cảnh khác trước khi thay đổi trở nên có hiệu lực.

  CÁC LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI XỬ LÝ

  Chúng tôi xử lý các nhóm thông tin và dữ liệu khác nhau trong khi cung cấp WeChat. Những thông tin và dữ liệu này được quy định bên dưới:

  Khi nhắc đến "Thông Tin" trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này có nghĩa là cả Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Phi Cá Nhân.

  CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

  Phần sau đây liệt kê những Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó (và cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân đó theo luật pháp EU, trong chừng mực áp dụng):

  Thông TinMục Đích Xử Lý
  Dữ Liệu Đăng Ký và Dữ Liệu Đăng Nhập. Tên, bí danh người dùng, số điện thoại, mật khẩu, giới tính và địa chỉ IP của bạn.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để thiết lập và đăng nhập vào một tài khoản người dùng trên WeChat;
  • để thông báo cho quý vị về các thay đổi đối với WeChat;
  • để tạo điều kiện giao tiếp;
  • để cung cấp hỗ trợ người dùng cho quý vị;
  • để thi hành các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
  • để thực hiện cuộc gọi VoIP bằng cách sử dụng WeChat;
  • để giao tiếp với quý vị;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
  • để bảo vệ bất cứ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, các công ty chi nhánh của chúng tôi hoặc những người sử dụng WeChat khác; và
  • để điều hành WeChat và cho các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo, quản lý tài khoản và khảo sát.
  Dữ Liệu Tìm Kiếm Hồ Sơ Người Dùng. Bản ghi các truy vấn tìm kiếm.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để cho phép truy cập nhanh vào các tìm kiếm trước đó.
  Thông Tin Chia Sẻ - Dữ Liệu Hồ Sơ. Bất cứ thông tin nào có trong phần hồ sơ WeChat công khai của quý vị, có thể bao gồm ID đặc điểm của quý vị, tên và hình chụp.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để quản lý nền tảng WeChat theo hướng dẫn và yêu cầu của quý vị;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để duy trì tài khoản WeChat của quý vị theo hướng dẫn và yêu cầu của quý vị.
  Thông Tin Chia Sẻ - Phương Tiện Lưu Trữ Hồ Sơ. Mục này bao gồm tất cả các thông tin mà quý vị cung cấp cho những người dùng khác thông qua WeChat, bao gồm:
 • Các bài đăng WeChat Moments và phản hồi WeChat Moments của người dùng khác; và
 • thông tin được một người dùng khác nêu ra về quý vị qua việc họ dùng WeChat – ví dụ, bất cứ Thông Tin Chia Sẻ nào mà những người khác sử dụng WeChat nêu ra về quý vị qua WeChat Moments và các thông tin giao tiếp của họ với quý vị và những người khác sử dụng WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để quản lý nền tảng WeChat;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để duy trì tài khoản WeChat của quý vị;
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat.
  An Ninh Tài Khoản Bổ Sung. Nhận Dạng Giọng Nói (một tính năng an ninh bổ sung dành cho quý vị), Liên Hệ Khẩn Cấp, Thiết Bị Quản Lý, Địa Chỉ Email, Facebook Connect OpenID, Facebook Connect Token, QQ ID.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để xác minh danh tính của quý vị
  • an ninh tài khoản.
  Dữ Liệu Trò Chuyện. Nội dung giao tiếp giữa quý vị và một người dùng hay nhóm người dùng khác. Thông tin này được lưu trữ trên thiết bị của quý vị và thiết bị của những người dùng mà quý vị đã gửi thông tin giao tiếp đến. Chúng tôi không lưu trữ vĩnh viễn thông tin này trên máy chủ của mình và thông tin chỉ đi qua máy chủ của chúng tôi để có thể được chuyển tới những người dùng mà quý vị đã chọn gửi thông tin giao tiếp tới.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện chuyển giao thông tin giao tiếp tới một người dùng khác.
  Danh Sách Liên Hệ. Danh sách liên hệ trên thiết bị của quý vị.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để kết nối quý vị với người dùng WeChat bằng cách sử dụng chức năng "Bạn Bè Đề Xuất".
  OpenID. Chúng tôi khởi tạo một OpenID mỗi khi tài khoản WeChat của quý vị kích hoạt một dịch vụ Nền Tảng Mở WeChat của bên thứ ba. Đây là mã danh định duy nhất chỉ tồn tại đối với một tài khoản kết nối với một thiết bị và cho phép nhận diện thiết bị mà không cần sử dụng thông tin cá nhân khác – ví dụ, tên hoặc địa chỉ email của quý vị. Ngoài ra, chúng tôi tạo một UnionID cho mỗi trường hợp tài khoản WeChat của quý vị kết nối với một hay các dịch vụ do một bên điều hành thứ ba vận hành. Điều này cho phép bên điều hành thứ ba liên kết dễ dàng hơn với hoạt động của quý vị qua những dịch vụ liên kết khác nhau cũng do bên điều hành này cung cấp.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để cho phép quý vị theo dõi một Tài Khoản Chính Thức;
  • để cho phép quý vị sử dụng một Chương Trình Mini; và
  • để cho phép quý vị sử dụng WeChat ID của mình để đăng nhập vào dịch vụ của bên thứ ba.
  Dữ Liệu Nhật Ký. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Lợi Ích Chính Đáng
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để điều hành WeChat;
  • cho các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản.
  Thông Tin Địa Điểm. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  Xin lưu ý, nếu bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ yêu cầu sử dụng thông tin vị trí, thì bạn phải tuân thủ Điều khoản sử dụng HERE và Chính sách bảo mật HERE khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ bên ngoài Trung Quốc.
  • nhằm mục đích an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản (chẳng hạn như để đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào tài khoản của quý vị);
  • để cung cấp cho quý vị các dịch vụ dựa trên địa điểm mà quý vị chọn sử dụng:
   • Chia Sẻ Địa Điểm (khi quý vị chọn chia sẻ địa điểm của mình trong khi trò chuyện với những người dùng khác);
   • Khoảnh Khắc/Điểm Quan Tâm (gắn thẻ địa lý cho một địa điểm trong một bài đăng Khoảnh Khắc);
   • WeRun (khi quý vị chọn sử dụng tính năng này, WeChat sử dụng gia tốc kế và hồi chuyển kế của quý vị
   • Tài Khoản Chính Thức (nếu quý vị chọn tiết lộ địa điểm của mình cho một Tài Khoản Chính Thức, thông tin đó sẽ được chia sẻ với Tài Khoản Chính Thức);
   • Chương Trình Mini (nếu quý vị chọn tiết lộ địa điểm của mình với một Chương Trình Mini, hoặc chọn tìm Chương Trình Mini Ở Gần);
   • Người Ở Gần, Vẫy Tay, Tin Nhắn Trong Lọ (đây là những dịch vụ dựa trên địa điểm mà quý vị có thể chọn sử dụng để tiết lộ địa điểm chung của quý vị trong một khoảng thời gian giới hạn (và quý vị có thể chọn xóa dữ liệu địa điểm này vào bất cứ lúc nào);
   • Câu Chuyện Hàng Đầu (nếu quý vị truy cập tính năng này, chúng tôi sử dụng địa điểm của quý vị để tối ưu hóa nội dung tin tức có liên quan trong vùng cho quý vị);
   • Tìm Kiếm (nếu quý vị thực hiện tìm kiếm bên ngoài bằng cách sử dụng WeChat, dịch vụ sử dụng địa điểm của quý vị để cung cấp cho quý vị thông tin có liên quan trong vùng);
   • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm.
  Thông tin thẻ tín dụng
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Chúng tôi xử lý dữ liệu này phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật hiện hành.
  • Ở một số vùng, thông tin thẻ tín dụng được thu thập và thông tin thẻ được xác minh qua một dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba nhằm mục đích xác minh sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với việc cho một trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi sử dụng WeChat. Thông tin này không được máy chủ của WeChat lưu trữ vĩnh viễn và bị tiêu hủy ngay lập tức sau khi dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba thực hiện xong yêu cầu xác thực.
  Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho nhóm hỗ trợ khách hàng của mình.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để điều tra vấn đề hỗ trợ của quý vị.
  Dữ Liệu Thiết Bị. Phương tiện lưu trữ trên thiết bị của quý vị.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho việc chia sẻ phương tiện đó bằng cách sử dụng WeChat.
  Thông Tin Kết Nối Xã Hội. QQ ID hoặc Facebook Connect Token của quý vị (nếu có áp dụng).
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • nếu quý vị chọn kết nối một tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba với tài khoản WeChat của mình, chúng tôi sẽ xử lý thông tin này để tạo điều kiện cho việc đăng nhập vào WeChat thông qua tài khoản mạng xã hội.
  • nếu quý vị phát hành nội dung trên Khoảnh Khắc của mình, WeChat sẽ tạo điều kiện để phát hành cho một tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba nếu quý vị chọn chia sẻ nội dung này với tài khoản của bên thứ ba
  Khảo Sát. Nếu quý vị chọn tham gia vào một cuộc thăm dò, chúng tôi có thể yêu cầu một số Thông Tin Cá Nhân từ quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tiến hành những khảo sát này và việc này sẽ được thông báo cho quý vị trước khi quý vị hoàn thành khảo sát.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Chấp Thuận
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để cải thiện WeChat và đáp ứng yêu cầu và sở thích của khách hàng.
  Thông Tin Cuộc Thi. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi gửi đơn đăng ký tham gia một cuộc thi được tổ chức trên WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho quý vị tham gia vào cuộc thi;
  • để trao phần thưởng, nếu có áp dụng.
  Dữ Liệu Được Ký Hiệu và Tổng Hợp. Chúng tôi ký hiệu và tổng hợp một số Thông Tin Cá Nhân để cải thiện dịch vụ của mình
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Lợi Ích Chính Đáng
  • Phân tích những tính năng hoặc hành động nào được tiến hành trong ứng dụng để cải thiện trải nghiệm ứng dụng
  • Phân tích phát hiện lừa đảo và an toàn tài khoản
  • Phân tích nhân khẩu người dùng về các mục thông tin như vùng, model điện thoại, nền tảng hệ điều hành, ngôn ngữ hệ thống và phiên bản WeChat để hiểu hơn về việc người dùng của chúng tôi đang sử dụng WeChat như thế nào
  • Số liệu thống kê lưu lượng web và tài khoản về những nội dung và dịch vụ được sử dụng khi người dùng truy cập dịch vụ của bên thứ ba trên Nền Tảng Mở WeChat làm phương pháp để thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về phân tích cơ bản xem dịch vụ của họ đang được người dùng WeChat sử dụng như thế nào
  Cookie. Chúng tôi giải thích thêm về sự thu thập đó trong phần"Các Kỹ Thuật Theo Dõi" dưới đây.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho việc đăng nhập và xác thực tài khoản;
  • để đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác.

  Một số tính năng của WeChat chỉ dành cho người dùng ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định. Đối với những tính năng này, chúng tôi thu thập thông tin bổ sung như sau:

  Thông TinMục Đích Xử Lý
  Dữ Liệu Đăng Ký Bổ Sung – Tài Khoản Được Xác Thực. Quốc tịch, ngày sinh, địa chỉ cư trú, bản sao bằng chứng về địa chỉ cư trú, bản sao giấy tờ tùy thân (ví dụ: hộ chiếu, chứng minh thư, giấy phép hồi hương...), số giấy tờ tùy thân, nghề nghiệp và nguồn vốn.
  Sẵn Có: Tính năng này chỉ sẵn có với những người dùng có số di động được ban hành ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định (như Hồng Kông)
  Nếu quý vị chọn đăng ký xác thực tài khoản (để mở khóa các tính năng bổ sung thanh toán và tất toán trong WeChat), chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:
 • để xác minh nhận dạng của quý vị; và
 • để tạo điều kiện cho việc thanh toán và tất toán.
 • Thông Tin Thanh Toán. Số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, CVC và tên chủ thẻ của quý vị. Xin hãy lưu ý rằng khi nào việc thanh toán được xử lý bởi một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, chúng tôi không thu thập hoặc cất giữ bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào như vậy, mặc dù chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin tóm lược về các giao dịch.
  Sẵn Có: Tính năng này chỉ sẵn có với những người dùng có số di động được ban hành ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định (như Hồng Kông)
  • để tạo điều kiện để quý vị mua sắm trên WeChat; và
  • để xác thực tên thật của quý vị nhằm tạo điều kiện cho việc tạo tài khoản WeChat Pay của quý vị.

  Thông Tin Cá Nhân trong Nội Dung của Quý Vị

  Nếu bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của quý vị bao gồm Nội Dung Của Quý Vị (như được định nghĩa trong các (Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat), chúng tôi và công ty chi nhánh của chúng tôi có thể (chiếu theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này) dùng Thông Tin Cá Nhân đó cho phù hợp với phần "Nội Dung Của Quý Vị" thuộc các Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat.

  CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sẽ không chuyển Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho bất cứ bên thứ ba nào khác trừ các bên được quy định bên dưới, hoặc trong trường hợp quý vị chấp thuận việc chuyển thông tin như vậy.

  Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với những người nhận được lựa chọn, người có cơ sở pháp lý và thẩm quyền hợp lệ để yêu cầu dữ liệu đó. Những danh mục người nhận này bao gồm:

  THÔNG TIN CHIA SẺ

  WeChat cho phép một số thông tin được chia sẻ công khai với các liên hệ WeChat của quý vị và những người dùng WeChat khác. Quý vị có thể ẩn hồ sơ của mình trước việc xem và tìm kiếm công khai bằng cách bỏ chọn mục "cho phép tìm theo số điện thoại, WeChat ID hoặc QQ ID" trong cài đặt tài khoản của quý vị. Điều này có nghĩa rằng những người dùng WeChat khác sẽ không thể tìm thấy quý vị. Chúng tôi gọi loại thông tin trên là Thông Tin Chia Sẻ. Thông Tin Chia Sẻ sẽ vẫn được công khai miễn là quý vị hoặc một người dùng, người đã chia sẻ thông tin đó, giữ lại thông tin đó. Kể cả sau khi quý vị xóa Thông Tin Chia Sẻ thì thông tin này vẫn có thể được lưu bộ nhớ ẩn, sao chép hoặc lưu trữ riêng bởi, hoặc vẫn được công khai thông qua, những người dùng khác hoặc bên thứ ba, người không liên kết với chúng tôi và không bị kiểm soát bởi chúng tôi.

  Trường hợp quý vị đã yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân của mình, thông tin mà chúng tôi đã công khai, và có cơ sở để xóa, khi đó chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để cố nói với những người khác, những người đang hiển thị Thông Tin Cá Nhân hoặc cung cấp liên kết tới Thông Tin Cá Nhân, để họ xóa thông tin đó.

  Xin xem xét kỹ những gì mà quý vị đăng tải và truyền đạt qua WeChat. Trong một số trường hợp, quý vị có thể kiểm soát việc đa số đông công chúng tiếp cận như thế nào với Thông Tin Chia Sẻ của quý vị qua các thiết đặt về quyền riêng tư trong WeChat.

  CÁC TRUYỀN ĐẠT TỪ CHÚNG TÔI

  Chúng tôi đôi khi có thể gửi cho quý vị các loan báo có liên quan tới dịch vụ khi chúng tôi xét thấy rằng cần thiết để làm điều này (như khi chúng tôi tạm thời đình chỉ WeChat để bảo trì), hoặc các thông tin liên quan tới an ninh, quyền riêng tư hoặc quản trị). Chúng tôi gửi những thông tin này tới địa chỉ email của quý vị hoặc qua SMS. Quý vị không được hủy đăng ký nhận các loan báo có liên quan tới dịch vụ này nếu chúng không có tính chất quảng cáo và chỉ được sử dụng để bảo vệ tài khoản của quý vị và thông báo cho quý vị về những thay đổi quan trọng đối với WeChat.

  THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẠY CẢM

  Trong một số phạm vi quản hạt, một số loại Thông Tin Cá Nhân, như thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc sắc tộc của quý vị, các quan điểm về tôn giáo hoặc triết lý hoặc sức khoẻ cá nhân, được coi là "nhạy cảm" và phải chiếu theo quy định nghiêm ngặt hơn là các loại Thông Tin Cá Nhân khác. Xin lưu ý rằng nội dung và thông tin mà quý vị đưa vào WeChat, như các hình chụp hoặc thông tin về trường sở hoặc các hoạt động giao tế của quý vị, có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân nhạy bén của quý vị cho những người khác.

  Trước khi truyền đạt bất cứ Thông Tin Cá Nhân có bản chất nhạy cảm trong phạm vi WeChat, xin xét đến xem có thích hợp để làm điều này hay không.

  Bằng việc đăng bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào có tính chất nhạy cảm lên WeChat, quý vị chấp thuận cho thông tin đó thuộc phạm vi kiểm soát mà quý vị đã chọn (ví dụ, cho phép xem bởi người xem của những người dùng mà quý vị chọn là có khả năng xem bài đăng hoặc thông tin hồ sơ của mình).

  CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI

  Chia Sẻ Dữ Liệu WeChat Của Quý Vị Ra Bên Ngoài WeChat

  Chúng tôi cung cấp các tính năng khác liên quan tới WeChat, cho phép quý vị tiết lộ Thông Tin Chia Sẻ với người xem bên ngoài mạng lưới WeChat của quý vị – ví dụ, các blog và diễn đàn truy cập được công khai, hoặc một số tính năng mạng xã hội trong WeChat (chẳng hạn như "phần mềm bổ trợ" (tạo một liên kết trực tiếp giữa hai trang web) và "widget" (là các Chương Trình Mini tương tác cung cấp dịch vụ của bên thứ ba trong WeChat)) cho phép quý vị đăng lại và tiết lộ Thông Tin Chia Sẻ. Bất cứ thông tin nào mà quý vị phân phối bằng cách sử dụng những tính năng như vậy đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi các bên thứ ba không thuộc kiểm soát của WeChat.

  Quý vị có thể nối kết danh sách liên lạc WeChat của quý vị với các danh sách liên lạc với quý vị trên dụng cụ của mình và/hoặc trong tài khoản của quý vị về các dịch vụ trong bên thứ ba, để đi tìm và nối kết với những người liên lạc trên các danh sách liên lạc đó cũng là người có một tài khoản WeChat. WeChat sẽ yêu cầu quý vị chấp thuận với việc truy cập danh sách liên hệ của quý vị trước khi làm vậy.

  Truy Cập Và Nhập Thông Tin Bằng WeChat

  WeChat cho phép quý vị liên kết dịch vụ WeChat của mình với các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba được chọn, và nhập một số nội dung và thông tin nhất định từ các dịch vụ bên thứ ba đó. Ví dụ:

  Các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba được lưu trữ bởi bên thứ ba có liên quan. Dịch vụ WeChat được lưu trữ bởi chúng tôi. Những bên thứ ba cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể thu thập Thông Tin của quý vị (bao gồm Dữ Liệu Nhật Ký) và đặt các cookie trên máy tính hoặc thiết bị của quý vị để kích hoạt tính năng hoạt động thích hợp đó.

  Việc quý vị sử dụng bất cứ dịch vụ nào như vậy của bên thứ ba (dù là các dịch vụ mạng xã hội hoặc dịch vụ khác), bao gồm bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào mà quý vị cung cấp cho các nhóm thứ ba đó và việc thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị, phải chiếu theo các điều khoản của dịch vụ riêng của bên thứ ba có liên quan và các Chính Sách Về Quyền Riêng Ttư và không phải Điều Khoản Dịch Vụ WeChat hoặc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, vì thế xin xem kỹ các điều khoản của bên thứ ba đó.

  Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này chỉ áp dụng cho bất cứ Thông Tin nào được thu thập bởi chúng tôi, và không áp dụng cho bất cứ dịch vụ nào được cung cấp hoặc thông tin thực thi của bất cứ bên thứ ba nào. Nếu quý vị chọn sử dụng dịch vụ hoặc tính năng của bên thứ ba được cung cấp trong WeChat (ví dụ, quý vị chọn theo dõi một Tài Khoản Chính Thức hoặc sử dụng một Chương Trình Mini), khi đó chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin nhất định với bên thứ ba đó để cho phép quý vị sử dụng dịch vụ của bên thứ ba đó. Thông tin chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba như vậy được mô tả cho quý vị biết tại thời điểm quý vị lần đầu sử dụng dịch vụ hay tính năng đó. Quý vị có thể kiểm soát các bên thứ ba có quyền truy cập thông tin này trong tài khoản của mình. Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chia sẻ thông tin đó vào bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn nêu ở đây. Tuy nhiên, xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba, quý vị có thể không còn tiếp tục được sử dụng dịch vụ hay tính năng đó nữa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sử dụng bất cứ Thông Tin của bên thứ ba được cung cấp mà quý vị đã cung cấp cho họ.

  GIỚI HẠN TUỔI

  Ứng dụng WeChat không dành cho Trẻ Em. Trẻ dưới 16 tuổi không được sử dụng WeChat cho bất cứ mục đích nào khi cha mẹ/người giám hộ chưa đồng ý với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này (cho cả họ và thay mặt quý vị). Chúng tôi không cố tình thu thập Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ trẻ em dưới 16 tuổi khi chưa có sự chấp thuận như vậy. Xin liên lạc với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu nếu quý vị tin rằng chúng tôi có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào từ bất cứ trẻ em nào dưới 16 tuổi khi chưa có sự chấp thuận của cha mẹ/người giám hộ như vậy – chúng tôi sẽ điều tra ngay (và loại bỏ) Thông Tin Cá Nhân này.

  VỊ TRÍ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị sẽ được chuyển cho, lưu giữ tại hoặc xử lý ở:

  Các nhóm kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi và các nhóm khác hỗ trợ cung cấp WeChat cho quý vị làm việc tại các văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới (bao gồm Singapore, Hồng Kông và Hà Lan) và có thể có quyền truy cập ngẫu nhiên đối với một số dữ liệu của quý vị để cung cấp dịch vụ (ví dụ, để khắc phục vấn đề kỹ thuật mà quý vị báo cáo). Chúng tôi dựa vào các hợp đồng mẫu của Ủy Ban Châu Âu về chuyển giao dữ liệu cá nhân cho nước thứ ba (cụ thể là các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn), theo Quyết Định 2001/497/EC (trong trường hợp chuyển giao cho một bên kiểm soát) và Quyết Định 2004/915/EC (trong trường hợp chuyển giao cho một bên xử lý.

  AN NINH THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sử dụng nhiều loại kỹ thuật và thủ tục khác nhau về an ninh nhằm mục đích ngăn ngừa sự mất mát, lạm dụng, tiếp cận trái phép hoặc tiết lộ Thông Tin – ví dụ, chúng tôi dùng kỹ thuật mã hóa (như SSL) để bảo vệ cho một số Thông Tin nhạy cảm (như Dữ Liệu Địa Điểm) mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

  Xin biết cho rằng bất kể đến các nỗ lực của chúng tôi, không một biện pháp an ninh về dữ liệu nào có thể đảm bảo an ninh 100% vào mọi lúc. Chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo về sự an ninh của WeChat hoặc bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi qua WeChat.

  THỜI KỲ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sẽ giữ lại Thông Tin Cá Nhân của quý vị như quy định trong bảng sau, trừ khi có quy định khác yêu cầu chúng tôi phải giữ lại dữ liệu này theo pháp luật. Nếu quý vị hoặc chúng tôi chấm dứt tài khoản của quý vị vì bất cứ lý do nào, chúng tôi sẽ đảm nhận các bước để đảm bảo là Thông Tin Cá Nhân của quý vị không còn có qua WeChat nữa, hoặc mặt khác sử dụng của chúng tôi, trong một khoảng thời gian hợp lý (chiếu theo các giới hạn về kỹ thuật) sau khi chấm dứt tài khoản đó.

  Loại Thông TinThời Hạn Lưu Giữ
  Dữ liệu đăng ký: Tên, bí danh người dùng, mật khẩu, giới tính, địa chỉ IPCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc quý vị chưa đăng nhập được 180 ngày. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi xác thực quyền sở hữu tài khoản và yêu cầu xóa tài khoản.
  Dữ liệu đăng ký: Số điện thoại di động, QQ, Facebook, Google hoặc tài khoản email được sử dụng để đăng ký tài khoảnCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc quý vị chưa đăng nhập được 180 ngày. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi xác thực quyền sở hữu tài khoản và yêu cầu xóa tài khoản. Sau khi xóa tài khoản, dữ liệu đăng ký tổng hợp được giữ lại cho mục đích chống spam và bảo mật hệ thống.
  Dữ liệu đăng nhậpThông tin được lưu giữ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng nhập.
  Dữ liệu tìm kiếm hồ sơ người dùngCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Dữ liệu hồ sơ (xem được sau khi xác thực bạn bè)Cho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Dữ liệu hồ sơ - ảnh đại diện (có thể xem bởi tất cả người dùng)Cho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể có sẵn nếu được lưu trữ trên các dịch vụ của bên thứ ba trong khoảng thời gian tối đa 60 ngày).
  Dữ liệu hồ sơ - tên hồ sơ (có thể xem bởi tất cả người dùng)Thông tin được lưu giữ trong khoảng thời gian tối đa 60 ngày sau khi có yêu cầu xóa, sửa đổi thông tin hoặc khi tài khoản của bạn bị xóa, tùy điều kiện nào sớm hơn.
  An ninh tài khoản bổ sungCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Trò chuyện – giao tiếp không liên tục và bán liên tục giữa các người dùngDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 120 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Trò chuyện – phương tiện như hình ảnh, video, âm thanh và tệp tinDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 120 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Danh sách liên hệCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Dịch vụ dựa trên địa điểm và phương tiện truyền thông dựa trên địa điểmDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Khoảnh Khắc và Yêu Thích -- dữ liệu và phương tiện truyền thôngCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Phương tiện lưu trữ OpenID và Open ID (được cấp cho bên thứ ba)Cho tới khi quý vị hủy theo dõi ứng dụng của nhà phát triển bên thứ ba, Tài Khoản Chính Thức, Chương Trình Mini hay nội dung tương tự, hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Cung cấp sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (tức là nếu quý vị là một nhà cung cấp của một Tài Khoản Chính Thức hoặc Chương Trình Mini)Cho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi xác thực quyền sở hữu tài khoản và yêu cầu xóa tài khoản. Xin hãy lưu ý rằng thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba sẽ do họ kiểm soát. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo họ xóa thông tin đó khi chúng tôi làm vậy.
  Thông tin được cung cấp cho một Tài Khoản Chính Thức / Chương Trình MiniCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc quý vị rút lại sự cho phép của mình / hủy theo dõi bên thứ ba đó. Xin hãy lưu ý rằng thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba sẽ do họ kiểm soát. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo họ xóa thông tin đó khi chúng tôi làm vậy.
  Thông tin được cung cấp cho dịch vụ khách hàngCho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  Siêu Dữ Liệu / Dữ Liệu Nhật KýDữ liệu được giữ lại trong 3 tháng kể từ ngày đăng nhập rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Dữ Liệu Thiết BịCho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  Thông Tin Kết Nối Xã HộiCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc hủy liên kết tài khoản xã hội của quý vị với tài khoản WeChat của quý vị. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  CookieDữ liệu được giữ lại trong 3 tháng kể từ ngày đăng nhập rồi bị xóa vĩnh viễn.

  CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

  Phần sau chỉ áp dụng với những người là cư dân thuộc Liên Minh Châu Âu.

  Quý vị có một số quyền liên quan tới Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị. Một số quyền chỉ áp dụng trong một số trường hợp được nêu chi tiết hơn ở bên dưới.

  Chúng tôi quy định cách thực thi những quyền này. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị xác minh danh tính của mình trước khi trả lời bất cứ yêu cầu nào về thực thi các quyền của quý vị. Chúng tôi phải trả lời yêu cầu thực thì các quyền như vậy của quý vị một cách không chậm trễ nếu không có lý do chính đáng và ít nhất là trong vòng một tháng (mặc dù có thể được gia hạn thêm hai tháng trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi yêu cầu liên quan tới lượng thông tin lớn hoặc phức tạp). Để thực thi bất cứ quyền nào của mình, vui lòng hoàn tất mẫu yêu cầu và làm theo các bước để nộp biểu mẫu.

  Truy Cập & Chỉnh Sửa

  Khi có sự yêu cầu, WeChat sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về việc chúng tôi nắm giữ bất cứ thông tin cá nhân nào của quý vị hay không. Quý vị cũng có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và người chúng tôi chia sẻ thông tin đó cùng. Quý vị cũng có quyền chỉnh sửa thông tin đó.

  Quý vị có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat của quý vị vào bất cứ lúc nào. Ví dụ, quý vị có thể xóa một số Dữ Liệu Địa Điểm mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi qua các thiết đặt trên dụng cụ của quý vị hoặc lựa chọn "Clear Location" (Xóa Bỏ Địa Điểm) trong WeChat.

  Nếu quý vị tin chúng tôi nắm giữ bất cứ thông tin cá nhân nào khác, hoặc quý vị muốn chỉnh sửa thông tin mà quý vị không thể chỉnh sửa bằng tài khoản của mình, vui lòng hoàn tất mẫu yêu cầu ở đây. Chúng tôi có thể không cung cấp được cho quý vị một số Thông Tin Cá Nhân nhất định nếu việc cung cấp như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyền của người khác (ví dụ, trường hợp việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị sẽ làm lộ thông tin về một người khác).

  Đối với các yêu cầu chỉnh sửa, trường hợp chúng tôi đồng ý rằng Thông Tin Cá Nhân không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ cố nói với bất cứ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ Thông Tin Cá Nhân có liên quan cho họ, để họ cũng có thể sửa lại Thông Tin Cá Nhân đó.

  Xóa

  Quý vị có thể xóa tài khoản của mình hoặc loại bo một số thông tin cá nhân nhất định bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat của mình và làm theo hướng dẫn xóa tài khoản ở đây. Nếu có bất cứ thông tin cá nhân nào khác mà quý vị tin là do chúng tôi xử lý và quý vị muốn xóa, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu ở đây.

  Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị trong những trường hợp sau:

  Cũng lưu ý là quý vị có thể thực thi quyền của mình để hạn chế việc chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý vị (như cách mô tả bên dưới) trong khi chúng tôi cân nhắc yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị.

  Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại Thông Tin Cá Nhân nếu có cơ sở hợp lệ theo pháp luật để chúng tôi làm vậy (ví dụ, để biện hộ trước các khiếu nại pháp lý, quyền tự do bày tỏ ý kiến hoặc một nghĩa vụ pháp lý khác), nhưng chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết nếu làm vậy.

  Trường hợp quý vị đã yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân của mình, thông tin mà chúng tôi đã công khai, và có cơ sở để xóa, khi đó chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để cố nói với những người khác, những người đang hiển thị Thông Tin Cá Nhân hoặc cung cấp liên kết tới Thông Tin Cá Nhân, để họ xóa thông tin đó.

  Hạn Chế Xử Lý Chỉ Lưu Trữ

  Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị ngoài nhằm mục đích lưu trữ trong một số trường hợp. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu chúng toi dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi có thể sử dụng lại thông tin này nếu có cơ sở hợp lệ theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cho phép chúng tôi làm vậy (ví dụ, để biện hộ trước khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ một người khác).

  Trường hợp chúng tôi đồng ý dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi sẽ cố nói với bất cứ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ Thông Tin Cá Nhân có liên quan cho họ, để họ cũng có thể dừng việc xử lý thông tin đó lại.

  Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi dừng xử lý và chỉ lưu trữ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị trong trường hợp:

  Tính Di Động

  Quý vị có quyền nhận một bản sao của một số Thông Tin Cá Nhân nhất định mà chúng tôi thu thập từ quý vị. Quy trình này sẽ bao gồm các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý theo sự chấp thuận của bạn (nghĩa là dữ liệu hồ sơ được cung cấp tự nguyện, nội dung truyền thông xã hội đăng trên Khoảnh khắc, nội dung được chọn để lưu trữ trên Mục ưa thích) hoặc tuân theo hợp đồng của chúng tôi với bạn (nghĩa là dữ liệu hồ sơ) như được mô tả trong mục "Cách chúng tôi xử lý thông tin của quý vị". Quý vị có quyền nhận thông tin này ở định dạng cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Quý vị cũng có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân đó cho một bên khác. Quý vị có thể thực thi quyền xuất dữ liệu của mình bằng cách làm theo hướng dẫn ở đây.

  Nếu quý vị muốn chúng tôi chuyển Thông Tin Cá Nhân cho một bên thứ ba, hãy đảm bảo quý vị mô tả bên đó một cách chi tiết. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm vậy nếu việc đó khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về an ninh của Thông Tin Cá Nhân hay việc xử lý thông tin này sau khi bên thứ ba nhận được. Chúng tôi cũng có thể không cung cấp được cho quý vị một số Thông Tin Cá Nhân nhất định nếu việc cung cấp như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyền của người khác (ví dụ, trường hợp việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị sẽ làm lộ thông tin về một người khác hoặc bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ của chúng tôi).

  Phản Đối

  Quý vị có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình nếu chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi (chẳng hạn như khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để đảm bảo an ninh tài khoản của quý vị như để ngăn chặn đăng nhập độc hại). Nếu quý vị phản đối việc xử lý như vậy, vui lòng xem xét và gửi biểu mẫu ở đây, nêu rõ lý do chi tiết.

  Trong phạm vi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép, quý vị có thể rút lại bất cứ sự chấp thuận nào mà quý vị đã cấp trước đó cho chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn nêu ở đây.

  TRUSTe

  Bổ sung lần sau cùng: 2020-09-03


  Tiếp