Các bước để Bảo vệ Bảo mật của Bạn

Để giúp bạn hiểu rõ nhất về cách WeChat được thiết kế với sự đề cao về tính bảo mật của bạn và để bạn hiểu rõ hơn về quyền của mình liên quan đến dữ liệu, WeChat yêu cầu bạn trước tiên xem lại thông tin quan trọng sau đây, đồng ý với phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật WeChat và cung cấp thêm thông tin bắt buộc về bản thân.

Các bước tiếp theo trong quy trình này:

 1. Tóm tắt bảo vệ bảo mật
 2. Xem Chính sách bảo mật sửa đổi của WeChat
 3. Xác minh ngày sinh

Tổng Quan về Công Tác Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của WeChat

Chúng tôi thu thập những dữ liệu nào về quý vị?

Chúng tôi thu thập thông tin khi quý vị thiết lập tài khoản WeChat của mình và sử dụng các dịch vụ có sẵn trong WeChat (chẳng hạn như đăng ảnh lên nguồn cấp dữ liệu Khoảnh Khắc của quý vị hoặc theo dõi Tài Khoản Chính Thức). Để thiết lập tài khoản của quý vị, chúng tôi thu thập biệt danh, số di động và một mật khẩu của quý vị. Quý vị có thể chỉnh sửa thêm và điền thông tin bổ sung vào hồ sơ của mình. Thêm nữa...

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp WeChat cho quý vị, cho phép quý vị giao tiếp với những người dùng khác và sử dụng các tính năng của Nền Tảng Mở WeChat. Chúng tôi sử dụng thông tin để thiết lập tài khoản, tạo điều kiện giao tiếp, cung cấp hỗ trợ, cho phép quý vị truy cập các tính năng của WeChat và để cải thiện WeChat. WeChat sử dụng các kênh liên hệ mà quý vị cung cấp, chẳng hạn như số di động hay địa chỉ email, để xác minh và bảo vệ tài khoản của quý vị và cho các mục đích hành chính quan trọng, chứ không sử dụng những kênh này nhằm mục đích xúc tiến hay tiếp thị. Thêm nữa...

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị với ai?

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ SMS với các dịch vụ xác thực tài khoản, tạo bản đồ và điểm quan tâm, dịch vụ biên dịch và dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi chỉ sử dụng những dịch vụ của bên thứ ba này để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của quý vị nhằm những mục đích được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của quý vị với các công ty có liên quan thuộc cùng tập đoàn Tencent và theo yêu cầu của pháp luật. Bên cạnh những mục đích đã đề cập ở trước, WeChat không chia sẻ dữ liệu của quý vị với các bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước rõ ràng của quý vị. Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ, cải thiện hoặc quảng cáo thông qua các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ được liệt kê [tại đây] Thêm nữa...

Chúng tôi xử lý dữ liệu của quý vị ở đâu?

Các máy chủ của chúng tôi được đặt ở Ontario, Canada và Hồng Kông. Chúng tôi cũng có nhóm hỗ trợ, kỹ thuật và các nhóm khác trên khắp thế giới, với nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp WeChat cho quý vị. Dữ liệu của quý vị có thể được truy cập từ những địa điểm như vậy. Các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ được tiến hành nhằm hạn chế nghiêm ngặt việc thành viên trong nhóm được chỉ định truy cập dữ liệu của quý vị. Thêm nữa...

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của quý vị trong bao lâu?

Thời gian chúng tôi giữ lại thông tin của quý vị phụ thuộc vào loại thông tin – ví dụ, dữ liệu đăng nhập được giữ lại trong tối đa 90 ngày kể từ ngày dữ liệu được thu thập. Nếu quý vị chỉ dẫn chúng tôi xóa tài khoản WeChat của mình, thông tin của quý vị được xóa trong vòng 60 ngày kể từ lúc xác thực quyền sở hữu tài khoản hoặc nhận được yêu cầu xóa tài khoản của quý vị, tùy vào thời điểm nào muộn hơn. Thêm nữa...

Tôi có thể thực hiện các quyền của mình đối với dữ liệu của tôi như thế nào?

Quý vị có thể có các quyền đặc biệt đối với dữ liệu của mình và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Những quyền này bao gồm cách quý vị có thể truy cập dữ liệu, xóa dữ liệu, hạn chế cách dữ liệu của quý vị có thể được sử dụng, phản đối việc sử dụng dữ liệu và nhận một bản sao thông tin của quý vị. Thêm nữa...

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về những thay đổi như thế nào?

Nếu có bất cứ thay đổi đáng kể nào trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu quý vị có quan tâm nào về sự riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu còn vướng mắc mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, xin liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết cho sự tranh tụng thuộc bên thứ ba ở Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Thêm nữa...

Thông Tin Liên Hệ về Giải Quyết Tranh Chấp

Nếu quý vị có bất cứ lo lắng hay khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Bên Kiểm Soát Dữ Liệu

Nếu quý vị hoặc:

quý vị phải tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ của WeixinChính Sách Về Quyền Riêng Tư của Weixin chứ không phải Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu:


Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của WeChat

Bổ sung lần sau cùng: @date@

GIỚI THIỆU

Chào mừng đến với WeChat!

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của quý vị. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này báo cho biết về các lựa chọn của quý vị và các thực thi của chúng tôi về bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc quý vị khởi tạo khi sử dụng WeChat.

Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (gồm ứng dụng di động WeChat, trang web www.wechat.com hay bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào mà WeChat được cung cấp thông qua đó) (gọi chung là "WeChat" ) liên quan tới việc xử lý Thông Tin của quý vị. Điều quan trọng là quý vị hiểu điều này diễn ra như thế nào và cách quý vị có thể kiểm soát nó. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Bằng việc sử dụng WeChat, quý vị đồng ý với việc xử lý Thông Tin của mình theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Khi sử dụng một số tính năng, quý vị sẽ được yêu cầu đồng ý với việc xử lý Thông Tin của mình theo một số cách (ví dụ, khi theo dõi một Tài Khoản Chính Thức, quý vị được hỏi xem liệu quý vị có đồng ý với việc chuyển dữ liệu của quý vị cho một bên thứ ba không). Quý vị có thể tìm thông tin về cách kiểm soát tùy chọn của mình và việc sử dụng Thông Tin của quý vị qua tài khoản của quý vị ** [ở đây](https://help.wechat.com/cgi-bin/micromsg-bin/oshelpcenter?opcode=2&lang=en&plat=ios&id=180323e2Ermm180323yqauAZ&Channel=helpcenter) **. Đối với một số Thông Tin nhất định, quý vị có thể rút lại sự đồng ý với việc xử lý Thông Tin đó theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Nếu quý vị không đồng ý với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, quý vị không được dùng WeChat.

Liên Hệ

Trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, "chúng tôi" , "của chúng tôi" hoặc "chúng ta" đề cập tới:

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào liên quan tới Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này hay việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi qua email dataprotection@wechat.com hoặc bằng cách gửi thư qua đường bưu điện tới địa chỉ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department).

Nếu quý vị muốn gửi bất cứ khiếu nại nào liên quan tới Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này hoặc việc triển khai chính sách bởi chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chi tiết liên hệ nêu trên. Xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị là một cư dân ở Liên Minh Châu Âu, quý vị có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của mình.

PHẠM VI VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho WeChat cũng như bất cứ dịch vụ nào có thể truy cập trên nền tảng WeChat có nêu rõ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ đó (ví dụ, người dùng theo dõi hay sử dụng Tài Khoản Chính Thức, Chương Trình Mini và Đăng Nhập WeChat cho các ứng dụng của bên thứ ba). Các dịch vụ WeChat đó có thể có các điều khoản khác có liên quan tới quyền riêng tư mà quý vị phải đồng ý nếu muốn dùng các dịch vụ đó. Bất cứ từ ngữ in hoa nào được dùng trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ có cùng nghĩa như các từ tương đương đã được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat, trừ khi chúng được định nghĩa khác đi trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Xin hãy lưu ý rằng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này không áp dụng với Thông Tin mà quý vị chọn tiết lộ hay gửi cho:

a) các dịch vụ ngoài WeChat (chẳng hạn như các sản phẩm hoặc dịch vụ khác do chúng tôi hoặc bên liên kết của chúng tôi cung cấp hoặc vận hành), mà không nêu rõ rằng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ áp dụng;

b) bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web của bên thứ ba nào) mà quý vị có thể truy cập thông qua WeChat; hoặc

c) các công ty hoặc tổ chức quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ trên WeChat.

Nếu quý vị đang sử dụng WeChat nhân danh một công ty, công ty hợp danh, hiệp hội, chính phủ hay tổ chức khác (gọi chung là "Tổ Chức" của quý vị), quý vị đồng ý sẽ thông báo với từng người một trong số các chủ sở hữu, cổ đông, giám đốc, cán bộ, quản lý, nhân viên và những cá nhân có liên quan khác của Tổ Chức của quý vị, người có Thông Tin Cá Nhân được chúng tôi thu thập hoặc được quý vị cung cấp cho chúng tôi trong từng thời kỳ (gọi chung là "Người Liên Quan" ), về việc thu thập Thông Tin Cá Nhân của họ, và quý vị đồng ý sẽ xin sự chấp thuận từ Người Liên Quan của quý vị đối với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của họ phù hợp với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành. Khi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này đề cập đến "quý vị" hoặc "của quý vị", có nghĩa là bao gồm quý vị và bất cứ Người Liên Quan nào. Nếu quý vị hay bất cứ Người Liên Quan nào muốn yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân của quý vị khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ dataprotection@wechat.com.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi đôi khi sửa lại hoặc thêm vào các cụ thể, các chính sách và từ ngữ cho Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này. Các chỉ dẫn, chính sách và từ ngữ này làm thành một phần của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư.

Mỗi khi chúng tôi thực hiện bất cứ sự thay đổi nào đối với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này mà điều quan trọng là quý vị phải biết, chúng tôi sẽ đăng Chính Sách Về Quyền Riêng Tư cập nhật tại liên kết này và thông báo cho quý vị qua WeChat hoặc các phương cảnh khác trước khi thay đổi trở nên có hiệu lực.

CÁC LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI XỬ LÝ

Chúng tôi xử lý các nhóm thông tin và dữ liệu khác nhau trong khi cung cấp WeChat. Những thông tin và dữ liệu này được quy định bên dưới:

Khi nhắc đến "Thông Tin" trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này có nghĩa là cả Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Phi Cá Nhân.

CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Phần sau đây liệt kê những Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó (và cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân đó theo luật pháp EU, trong chừng mực áp dụng):

Thông TinMục Đích Xử Lý
Dữ Liệu Đăng Ký và Dữ Liệu Đăng Nhập. Tên, bí danh người dùng, số điện thoại, mật khẩu, giới tính và địa chỉ IP của bạn.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để thiết lập và đăng nhập vào một tài khoản người dùng trên WeChat;
 • để thông báo cho quý vị về các thay đổi đối với WeChat;
 • để tạo điều kiện giao tiếp;
 • để cung cấp hỗ trợ người dùng cho quý vị;
 • để thi hành các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
 • để thực hiện cuộc gọi VoIP bằng cách sử dụng WeChat;
 • để giao tiếp với quý vị;
 • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
 • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
 • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
 • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
 • để bảo vệ bất cứ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, các công ty chi nhánh của chúng tôi hoặc những người sử dụng WeChat khác; và
 • để điều hành WeChat và cho các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo, quản lý tài khoản và khảo sát.
Dữ Liệu Tìm Kiếm Hồ Sơ Người Dùng. Bản ghi các truy vấn tìm kiếm.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để cho phép truy cập nhanh vào các tìm kiếm trước đó.
Thông Tin Chia Sẻ - Dữ Liệu Hồ Sơ. Bất cứ thông tin nào có trong phần hồ sơ WeChat công khai của quý vị, có thể bao gồm ID đặc điểm của quý vị, tên và hình chụp.
Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
 • để quản lý nền tảng WeChat theo hướng dẫn và yêu cầu của quý vị;
 • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
 • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
 • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
 • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
 • để duy trì tài khoản WeChat của quý vị theo hướng dẫn và yêu cầu của quý vị.
Thông Tin Chia Sẻ - Phương Tiện Lưu Trữ Hồ Sơ. Mục này bao gồm tất cả các thông tin mà quý vị cung cấp cho những người dùng khác thông qua WeChat, bao gồm:
 • Các bài đăng WeChat Moments và phản hồi WeChat Moments của người dùng khác; và
 • thông tin được một người dùng khác nêu ra về quý vị qua việc họ dùng WeChat – ví dụ, bất cứ Thông Tin Chia Sẻ nào mà những người khác sử dụng WeChat nêu ra về quý vị qua WeChat Moments và các thông tin giao tiếp của họ với quý vị và những người khác sử dụng WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để quản lý nền tảng WeChat;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để duy trì tài khoản WeChat của quý vị;
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat.
  An Ninh Tài Khoản Bổ Sung. Nhận Dạng Giọng Nói (một tính năng an ninh bổ sung dành cho quý vị), Liên Hệ Khẩn Cấp, Thiết Bị Quản Lý, Địa Chỉ Email, Facebook Connect OpenID, Facebook Connect Token, QQ ID.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để xác minh danh tính của quý vị
  • an ninh tài khoản.
  Dữ Liệu Trò Chuyện. Nội dung giao tiếp giữa quý vị và một người dùng hay nhóm người dùng khác. Thông tin này được lưu trữ trên thiết bị của quý vị và thiết bị của những người dùng mà quý vị đã gửi thông tin giao tiếp đến. Chúng tôi không lưu trữ vĩnh viễn thông tin này trên máy chủ của mình và thông tin chỉ đi qua máy chủ của chúng tôi để có thể được chuyển tới những người dùng mà quý vị đã chọn gửi thông tin giao tiếp tới.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện chuyển giao thông tin giao tiếp tới một người dùng khác.
  Danh Sách Liên Hệ. Danh sách liên hệ trên thiết bị của quý vị.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để kết nối quý vị với người dùng WeChat bằng cách sử dụng chức năng "Bạn Bè Đề Xuất".
  OpenID. Chúng tôi khởi tạo một OpenID mỗi khi tài khoản WeChat của quý vị kích hoạt một dịch vụ Nền Tảng Mở WeChat của bên thứ ba. Đây là mã danh định duy nhất chỉ tồn tại đối với một tài khoản kết nối với một thiết bị và cho phép nhận diện thiết bị mà không cần sử dụng thông tin cá nhân khác – ví dụ, tên hoặc địa chỉ email của quý vị. Ngoài ra, chúng tôi tạo một UnionID cho mỗi trường hợp tài khoản WeChat của quý vị kết nối với một hay các dịch vụ do một bên điều hành thứ ba vận hành. Điều này cho phép bên điều hành thứ ba liên kết dễ dàng hơn với hoạt động của quý vị qua những dịch vụ liên kết khác nhau cũng do bên điều hành này cung cấp.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để cho phép quý vị theo dõi một Tài Khoản Chính Thức;
  • để cho phép quý vị sử dụng một Chương Trình Mini; và
  • để cho phép quý vị sử dụng WeChat ID của mình để đăng nhập vào dịch vụ của bên thứ ba.
  Dữ Liệu Nhật Ký. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Lợi Ích Chính Đáng
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để điều hành WeChat;
  • cho các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản.
  Thông Tin Địa Điểm. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  Xin lưu ý, nếu bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ yêu cầu sử dụng thông tin vị trí, thì bạn phải tuân thủ Điều khoản sử dụng HERE và Chính sách bảo mật HERE khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ bên ngoài Trung Quốc.
  • nhằm mục đích an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản (chẳng hạn như để đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào tài khoản của quý vị);
  • để cung cấp cho quý vị các dịch vụ dựa trên địa điểm mà quý vị chọn sử dụng:
   • Chia Sẻ Địa Điểm (khi quý vị chọn chia sẻ địa điểm của mình trong khi trò chuyện với những người dùng khác);
   • Khoảnh Khắc/Điểm Quan Tâm (gắn thẻ địa lý cho một địa điểm trong một bài đăng Khoảnh Khắc);
   • WeRun (khi quý vị chọn sử dụng tính năng này, WeChat sử dụng gia tốc kế và hồi chuyển kế của quý vị
   • Tài Khoản Chính Thức (nếu quý vị chọn tiết lộ địa điểm của mình cho một Tài Khoản Chính Thức, thông tin đó sẽ được chia sẻ với Tài Khoản Chính Thức);
   • Chương Trình Mini (nếu quý vị chọn tiết lộ địa điểm của mình với một Chương Trình Mini, hoặc chọn tìm Chương Trình Mini Ở Gần);
   • Người Ở Gần, Vẫy Tay, Tin Nhắn Trong Lọ (đây là những dịch vụ dựa trên địa điểm mà quý vị có thể chọn sử dụng để tiết lộ địa điểm chung của quý vị trong một khoảng thời gian giới hạn (và quý vị có thể chọn xóa dữ liệu địa điểm này vào bất cứ lúc nào);
   • Câu Chuyện Hàng Đầu (nếu quý vị truy cập tính năng này, chúng tôi sử dụng địa điểm của quý vị để tối ưu hóa nội dung tin tức có liên quan trong vùng cho quý vị);
   • Tìm Kiếm (nếu quý vị thực hiện tìm kiếm bên ngoài bằng cách sử dụng WeChat, dịch vụ sử dụng địa điểm của quý vị để cung cấp cho quý vị thông tin có liên quan trong vùng);
   • để cung cấp dịch vụ tùy biến hóa ngôn ngữ và địa điểm.
  Thông tin thẻ tín dụng
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Chúng tôi xử lý dữ liệu này phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật hiện hành.
  • Ở một số vùng, thông tin thẻ tín dụng được thu thập và thông tin thẻ được xác minh qua một dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba nhằm mục đích xác minh sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với việc cho một trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi sử dụng WeChat. Thông tin này không được máy chủ của WeChat lưu trữ vĩnh viễn và bị tiêu hủy ngay lập tức sau khi dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba thực hiện xong yêu cầu xác thực.
  Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho nhóm hỗ trợ khách hàng của mình.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để điều tra vấn đề hỗ trợ của quý vị.
  Dữ Liệu Thiết Bị. Phương tiện lưu trữ trên thiết bị của quý vị.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho việc chia sẻ phương tiện đó bằng cách sử dụng WeChat.
  Thông Tin Kết Nối Xã Hội. QQ ID hoặc Facebook Connect Token của quý vị (nếu có áp dụng).
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • nếu quý vị chọn kết nối một tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba với tài khoản WeChat của mình, chúng tôi sẽ xử lý thông tin này để tạo điều kiện cho việc đăng nhập vào WeChat thông qua tài khoản mạng xã hội.
  • nếu quý vị phát hành nội dung trên Khoảnh Khắc của mình, WeChat sẽ tạo điều kiện để phát hành cho một tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba nếu quý vị chọn chia sẻ nội dung này với tài khoản của bên thứ ba
  Khảo Sát. Nếu quý vị chọn tham gia vào một cuộc thăm dò, chúng tôi có thể yêu cầu một số Thông Tin Cá Nhân từ quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tiến hành những khảo sát này và việc này sẽ được thông báo cho quý vị trước khi quý vị hoàn thành khảo sát.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Chấp Thuận
  • để hiểu hơn về cách quý vị truy cập và sử dụng WeChat;
  • để cung cấp trợ giúp và hướng dẫn cá nhân hóa;
  • để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • để cải thiện WeChat và đáp ứng yêu cầu và sở thích của khách hàng.
  Thông Tin Cuộc Thi. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi gửi đơn đăng ký tham gia một cuộc thi được tổ chức trên WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho quý vị tham gia vào cuộc thi;
  • để trao phần thưởng, nếu có áp dụng.
  Dữ Liệu Được Ký Hiệu và Tổng Hợp. Chúng tôi ký hiệu và tổng hợp một số Thông Tin Cá Nhân để cải thiện dịch vụ của mình
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Lợi Ích Chính Đáng
  • Phân tích những tính năng hoặc hành động nào được tiến hành trong ứng dụng để cải thiện trải nghiệm ứng dụng
  • Phân tích phát hiện lừa đảo và an toàn tài khoản
  • Phân tích nhân khẩu người dùng về các mục thông tin như vùng, model điện thoại, nền tảng hệ điều hành, ngôn ngữ hệ thống và phiên bản WeChat để hiểu hơn về việc người dùng của chúng tôi đang sử dụng WeChat như thế nào
  • Số liệu thống kê lưu lượng web và tài khoản về những nội dung và dịch vụ được sử dụng khi người dùng truy cập dịch vụ của bên thứ ba trên Nền Tảng Mở WeChat làm phương pháp để thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về phân tích cơ bản xem dịch vụ của họ đang được người dùng WeChat sử dụng như thế nào
  Cookie. Chúng tôi giải thích thêm về sự thu thập đó trong phần"Các Kỹ Thuật Theo Dõi" dưới đây.
  Cơ Sở Pháp Lý (EU): Hợp đồng
  • để tạo điều kiện cho việc đăng nhập và xác thực tài khoản;
  • để đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác.

  Một số tính năng của WeChat chỉ dành cho người dùng ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định. Đối với những tính năng này, chúng tôi thu thập thông tin bổ sung như sau:

  Thông TinMục Đích Xử Lý
  Dữ Liệu Đăng Ký Bổ Sung – Tài Khoản Được Xác Thực. Quốc tịch, ngày sinh, địa chỉ cư trú, bản sao bằng chứng về địa chỉ cư trú, bản sao giấy tờ tùy thân (ví dụ: hộ chiếu, chứng minh thư, giấy phép hồi hương...), số giấy tờ tùy thân, nghề nghiệp và nguồn vốn.
  Sẵn Có: Tính năng này chỉ sẵn có với những người dùng có số di động được ban hành ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định (như Hồng Kông)
  Nếu quý vị chọn đăng ký xác thực tài khoản (để mở khóa các tính năng bổ sung thanh toán và tất toán trong WeChat), chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:
 • để xác minh nhận dạng của quý vị; và
 • để tạo điều kiện cho việc thanh toán và tất toán.
 • Thông Tin Thanh Toán. Số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, CVC và tên chủ thẻ của quý vị. Xin hãy lưu ý rằng khi nào việc thanh toán được xử lý bởi một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, chúng tôi không thu thập hoặc cất giữ bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào như vậy, mặc dù chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin tóm lược về các giao dịch.
  Sẵn Có: Tính năng này chỉ sẵn có với những người dùng có số di động được ban hành ở một số lãnh thổ pháp lý nhất định (như Hồng Kông)
  • để tạo điều kiện để quý vị mua sắm trên WeChat; và
  • để xác thực tên thật của quý vị nhằm tạo điều kiện cho việc tạo tài khoản WeChat Pay của quý vị.

  Thông Tin Cá Nhân trong Nội Dung của Quý Vị

  Nếu bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của quý vị bao gồm Nội Dung Của Quý Vị (như được định nghĩa trong các (Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat), chúng tôi và công ty chi nhánh của chúng tôi có thể (chiếu theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này) dùng Thông Tin Cá Nhân đó cho phù hợp với phần "Nội Dung Của Quý Vị" thuộc các Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat.

  CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sẽ không chuyển Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho bất cứ bên thứ ba nào khác trừ các bên được quy định bên dưới, hoặc trong trường hợp quý vị chấp thuận việc chuyển thông tin như vậy.

  Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với những người nhận được lựa chọn, người có cơ sở pháp lý và thẩm quyền hợp lệ để yêu cầu dữ liệu đó. Những danh mục người nhận này bao gồm:

  THÔNG TIN CHIA SẺ

  WeChat cho phép một số thông tin được chia sẻ công khai với các liên hệ WeChat của quý vị và những người dùng WeChat khác. Quý vị có thể ẩn hồ sơ của mình trước việc xem và tìm kiếm công khai bằng cách bỏ chọn mục "cho phép tìm theo số điện thoại, WeChat ID hoặc QQ ID" trong cài đặt tài khoản của quý vị. Điều này có nghĩa rằng những người dùng WeChat khác sẽ không thể tìm thấy quý vị. Chúng tôi gọi loại thông tin trên là Thông Tin Chia Sẻ. Thông Tin Chia Sẻ sẽ vẫn được công khai miễn là quý vị hoặc một người dùng, người đã chia sẻ thông tin đó, giữ lại thông tin đó. Kể cả sau khi quý vị xóa Thông Tin Chia Sẻ thì thông tin này vẫn có thể được lưu bộ nhớ ẩn, sao chép hoặc lưu trữ riêng bởi, hoặc vẫn được công khai thông qua, những người dùng khác hoặc bên thứ ba, người không liên kết với chúng tôi và không bị kiểm soát bởi chúng tôi.

  Trường hợp quý vị đã yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân của mình, thông tin mà chúng tôi đã công khai, và có cơ sở để xóa, khi đó chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để cố nói với những người khác, những người đang hiển thị Thông Tin Cá Nhân hoặc cung cấp liên kết tới Thông Tin Cá Nhân, để họ xóa thông tin đó.

  Xin xem xét kỹ những gì mà quý vị đăng tải và truyền đạt qua WeChat. Trong một số trường hợp, quý vị có thể kiểm soát việc đa số đông công chúng tiếp cận như thế nào với Thông Tin Chia Sẻ của quý vị qua các thiết đặt về quyền riêng tư trong WeChat.

  CÁC TRUYỀN ĐẠT TỪ CHÚNG TÔI

  Chúng tôi đôi khi có thể gửi cho quý vị các loan báo có liên quan tới dịch vụ khi chúng tôi xét thấy rằng cần thiết để làm điều này (như khi chúng tôi tạm thời đình chỉ WeChat để bảo trì), hoặc các thông tin liên quan tới an ninh, quyền riêng tư hoặc quản trị). Chúng tôi gửi những thông tin này tới địa chỉ email của quý vị hoặc qua SMS. Quý vị không được hủy đăng ký nhận các loan báo có liên quan tới dịch vụ này nếu chúng không có tính chất quảng cáo và chỉ được sử dụng để bảo vệ tài khoản của quý vị và thông báo cho quý vị về những thay đổi quan trọng đối với WeChat.

  THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẠY CẢM

  Trong một số phạm vi quản hạt, một số loại Thông Tin Cá Nhân, như thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc sắc tộc của quý vị, các quan điểm về tôn giáo hoặc triết lý hoặc sức khoẻ cá nhân, được coi là "nhạy cảm" và phải chiếu theo quy định nghiêm ngặt hơn là các loại Thông Tin Cá Nhân khác. Xin lưu ý rằng nội dung và thông tin mà quý vị đưa vào WeChat, như các hình chụp hoặc thông tin về trường sở hoặc các hoạt động giao tế của quý vị, có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân nhạy bén của quý vị cho những người khác.

  Trước khi truyền đạt bất cứ Thông Tin Cá Nhân có bản chất nhạy cảm trong phạm vi WeChat, xin xét đến xem có thích hợp để làm điều này hay không.

  Bằng việc đăng bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào có tính chất nhạy cảm lên WeChat, quý vị chấp thuận cho thông tin đó thuộc phạm vi kiểm soát mà quý vị đã chọn (ví dụ, cho phép xem bởi người xem của những người dùng mà quý vị chọn là có khả năng xem bài đăng hoặc thông tin hồ sơ của mình).

  CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI

  Chia Sẻ Dữ Liệu WeChat Của Quý Vị Ra Bên Ngoài WeChat

  Chúng tôi cung cấp các tính năng khác liên quan tới WeChat, cho phép quý vị tiết lộ Thông Tin Chia Sẻ với người xem bên ngoài mạng lưới WeChat của quý vị – ví dụ, các blog và diễn đàn truy cập được công khai, hoặc một số tính năng mạng xã hội trong WeChat (chẳng hạn như "phần mềm bổ trợ" (tạo một liên kết trực tiếp giữa hai trang web) và "widget" (là các Chương Trình Mini tương tác cung cấp dịch vụ của bên thứ ba trong WeChat)) cho phép quý vị đăng lại và tiết lộ Thông Tin Chia Sẻ. Bất cứ thông tin nào mà quý vị phân phối bằng cách sử dụng những tính năng như vậy đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi các bên thứ ba không thuộc kiểm soát của WeChat.

  Quý vị có thể nối kết danh sách liên lạc WeChat của quý vị với các danh sách liên lạc với quý vị trên dụng cụ của mình và/hoặc trong tài khoản của quý vị về các dịch vụ trong bên thứ ba, để đi tìm và nối kết với những người liên lạc trên các danh sách liên lạc đó cũng là người có một tài khoản WeChat. WeChat sẽ yêu cầu quý vị chấp thuận với việc truy cập danh sách liên hệ của quý vị trước khi làm vậy.

  Truy Cập Và Nhập Thông Tin Bằng WeChat

  WeChat cho phép quý vị liên kết dịch vụ WeChat của mình với các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba được chọn, và nhập một số nội dung và thông tin nhất định từ các dịch vụ bên thứ ba đó. Ví dụ:

  Các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba được lưu trữ bởi bên thứ ba có liên quan. Dịch vụ WeChat được lưu trữ bởi chúng tôi. Những bên thứ ba cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể thu thập Thông Tin của quý vị (bao gồm Dữ Liệu Nhật Ký) và đặt các cookie trên máy tính hoặc thiết bị của quý vị để kích hoạt tính năng hoạt động thích hợp đó.

  Việc quý vị sử dụng bất cứ dịch vụ nào như vậy của bên thứ ba (dù là các dịch vụ mạng xã hội hoặc dịch vụ khác), bao gồm bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào mà quý vị cung cấp cho các nhóm thứ ba đó và việc thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị, phải chiếu theo các điều khoản của dịch vụ riêng của bên thứ ba có liên quan và các Chính Sách Về Quyền Riêng Ttư và không phải Điều Khoản Dịch Vụ WeChat hoặc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, vì thế xin xem kỹ các điều khoản của bên thứ ba đó.

  Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này chỉ áp dụng cho bất cứ Thông Tin nào được thu thập bởi chúng tôi, và không áp dụng cho bất cứ dịch vụ nào được cung cấp hoặc thông tin thực thi của bất cứ bên thứ ba nào. Nếu quý vị chọn sử dụng dịch vụ hoặc tính năng của bên thứ ba được cung cấp trong WeChat (ví dụ, quý vị chọn theo dõi một Tài Khoản Chính Thức hoặc sử dụng một Chương Trình Mini), khi đó chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin nhất định với bên thứ ba đó để cho phép quý vị sử dụng dịch vụ của bên thứ ba đó. Thông tin chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba như vậy được mô tả cho quý vị biết tại thời điểm quý vị lần đầu sử dụng dịch vụ hay tính năng đó. Quý vị có thể kiểm soát các bên thứ ba có quyền truy cập thông tin này trong tài khoản của mình. Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chia sẻ thông tin đó vào bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn nêu ở đây. Tuy nhiên, xin hãy lưu ý rằng nếu quý vị yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba, quý vị có thể không còn tiếp tục được sử dụng dịch vụ hay tính năng đó nữa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sử dụng bất cứ Thông Tin của bên thứ ba được cung cấp mà quý vị đã cung cấp cho họ.

  GIỚI HẠN TUỔI

  Ứng dụng WeChat không dành cho Trẻ Em. Trẻ dưới 16 tuổi không được sử dụng WeChat cho bất cứ mục đích nào khi cha mẹ/người giám hộ chưa đồng ý với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này (cho cả họ và thay mặt quý vị). Chúng tôi không cố tình thu thập Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ trẻ em dưới 16 tuổi khi chưa có sự chấp thuận như vậy. Xin liên lạc với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu nếu quý vị tin rằng chúng tôi có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào từ bất cứ trẻ em nào dưới 16 tuổi khi chưa có sự chấp thuận của cha mẹ/người giám hộ như vậy – chúng tôi sẽ điều tra ngay (và loại bỏ) Thông Tin Cá Nhân này.

  VỊ TRÍ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị sẽ được chuyển cho, lưu giữ tại hoặc xử lý ở:

  Các nhóm kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi và các nhóm khác hỗ trợ cung cấp WeChat cho quý vị làm việc tại các văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới (bao gồm Singapore, Hồng Kông và Hà Lan) và có thể có quyền truy cập ngẫu nhiên đối với một số dữ liệu của quý vị để cung cấp dịch vụ (ví dụ, để khắc phục vấn đề kỹ thuật mà quý vị báo cáo). Chúng tôi dựa vào các hợp đồng mẫu của Ủy Ban Châu Âu về chuyển giao dữ liệu cá nhân cho nước thứ ba (cụ thể là các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn), theo Quyết Định 2001/497/EC (trong trường hợp chuyển giao cho một bên kiểm soát) và Quyết Định 2004/915/EC (trong trường hợp chuyển giao cho một bên xử lý.

  AN NINH THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sử dụng nhiều loại kỹ thuật và thủ tục khác nhau về an ninh nhằm mục đích ngăn ngừa sự mất mát, lạm dụng, tiếp cận trái phép hoặc tiết lộ Thông Tin – ví dụ, chúng tôi dùng kỹ thuật mã hóa (như SSL) để bảo vệ cho một số Thông Tin nhạy cảm (như Dữ Liệu Địa Điểm) mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

  Xin biết cho rằng bất kể đến các nỗ lực của chúng tôi, không một biện pháp an ninh về dữ liệu nào có thể đảm bảo an ninh 100% vào mọi lúc. Chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo về sự an ninh của WeChat hoặc bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi qua WeChat.

  THỜI KỲ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

  Chúng tôi sẽ giữ lại Thông Tin Cá Nhân của quý vị như quy định trong bảng sau, trừ khi có quy định khác yêu cầu chúng tôi phải giữ lại dữ liệu này theo pháp luật. Nếu quý vị hoặc chúng tôi chấm dứt tài khoản của quý vị vì bất cứ lý do nào, chúng tôi sẽ đảm nhận các bước để đảm bảo là Thông Tin Cá Nhân của quý vị không còn có qua WeChat nữa, hoặc mặt khác sử dụng của chúng tôi, trong một khoảng thời gian hợp lý (chiếu theo các giới hạn về kỹ thuật) sau khi chấm dứt tài khoản đó.

  Loại Thông TinThời Hạn Lưu Giữ
  Dữ liệu đăng kýCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc quý vị chưa đăng nhập được 180 ngày. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi xác thực quyền sở hữu tài khoản và yêu cầu xóa tài khoản.
  Dữ liệu đăng nhậpThông tin được lưu giữ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng nhập.
  Dữ liệu tìm kiếm hồ sơ người dùngCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Dữ liệu hồ sơ và phương tiện lưu trữ hồ sơ (tất cả người dùng đều có thể xem được)Cho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Dữ liệu hồ sơ (xem được sau khi xác thực bạn bè)Cho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  An ninh tài khoản bổ sungCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Trò chuyện – giao tiếp không liên tục và bán liên tục giữa các người dùngDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Trò chuyện – phương tiện như hình ảnh, video, âm thanh và tệp tinDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 120 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Danh sách liên hệCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Dịch vụ dựa trên địa điểm và phương tiện truyền thông dựa trên địa điểmDữ liệu được giữ lại trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm tương tác có liên quan rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Khoảnh Khắc và Yêu Thích -- dữ liệu và phương tiện truyền thôngCho tới khi quý vị yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn (tuy nhiên, dữ liệu có thể không sẵn có nếu được lưu bộ nhớ ẩn trên dịch vụ của bên thứ ba).
  Phương tiện lưu trữ OpenID và Open ID (được cấp cho bên thứ ba)Cho tới khi quý vị hủy theo dõi ứng dụng của nhà phát triển bên thứ ba, Tài Khoản Chính Thức, Chương Trình Mini hay nội dung tương tự, hoặc tài khoản của quý vị bị xóa, tùy thời điểm nào sớm hơn.
  Cung cấp sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba (tức là nếu quý vị là một nhà cung cấp của một Tài Khoản Chính Thức hoặc Chương Trình Mini)Cho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi xác thực quyền sở hữu tài khoản và yêu cầu xóa tài khoản. Xin hãy lưu ý rằng thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba sẽ do họ kiểm soát. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo họ xóa thông tin đó khi chúng tôi làm vậy.
  Thông tin được cung cấp cho một Tài Khoản Chính Thức / Chương Trình MiniCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc quý vị rút lại sự cho phép của mình / hủy theo dõi bên thứ ba đó. Xin hãy lưu ý rằng thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba sẽ do họ kiểm soát. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo họ xóa thông tin đó khi chúng tôi làm vậy.
  Thông tin được cung cấp cho dịch vụ khách hàngCho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  Siêu Dữ Liệu / Dữ Liệu Nhật KýDữ liệu được giữ lại trong 3 tháng kể từ ngày đăng nhập rồi bị xóa vĩnh viễn.
  Dữ Liệu Thiết BịCho đến thời điểm quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  Thông Tin Kết Nối Xã HộiCho đến khi quý vị chỉ dẫn WeChat xóa tài khoản của mình hoặc hủy liên kết tài khoản xã hội của quý vị với tài khoản WeChat của quý vị. Tài khoản của quý vị sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 60 ngày kể từ khi có yêu cầu xóa tài khoản.
  CookieDữ liệu được giữ lại trong 3 tháng kể từ ngày đăng nhập rồi bị xóa vĩnh viễn.

  CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

  Phần sau chỉ áp dụng với những người là cư dân thuộc Liên Minh Châu Âu.

  Quý vị có một số quyền liên quan tới Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị. Một số quyền chỉ áp dụng trong một số trường hợp được nêu chi tiết hơn ở bên dưới.

  Chúng tôi quy định cách thực thi những quyền này. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị xác minh danh tính của mình trước khi trả lời bất cứ yêu cầu nào về thực thi các quyền của quý vị. Chúng tôi phải trả lời yêu cầu thực thì các quyền như vậy của quý vị một cách không chậm trễ nếu không có lý do chính đáng và ít nhất là trong vòng một tháng (mặc dù có thể được gia hạn thêm hai tháng trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi yêu cầu liên quan tới lượng thông tin lớn hoặc phức tạp). Để thực thi bất cứ quyền nào của mình, vui lòng hoàn tất mẫu yêu cầu và làm theo các bước để nộp biểu mẫu.

  Truy Cập & Chỉnh Sửa

  Khi có sự yêu cầu, WeChat sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về việc chúng tôi nắm giữ bất cứ thông tin cá nhân nào của quý vị hay không. Quý vị cũng có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và người chúng tôi chia sẻ thông tin đó cùng. Quý vị cũng có quyền chỉnh sửa thông tin đó.

  Quý vị có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat của quý vị vào bất cứ lúc nào. Ví dụ, quý vị có thể xóa một số Dữ Liệu Địa Điểm mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi qua các thiết đặt trên dụng cụ của quý vị hoặc lựa chọn "Clear Location" (Xóa Bỏ Địa Điểm) trong WeChat.

  Nếu quý vị tin chúng tôi nắm giữ bất cứ thông tin cá nhân nào khác, hoặc quý vị muốn chỉnh sửa thông tin mà quý vị không thể chỉnh sửa bằng tài khoản của mình, vui lòng hoàn tất mẫu yêu cầu ở đây. Chúng tôi có thể không cung cấp được cho quý vị một số Thông Tin Cá Nhân nhất định nếu việc cung cấp như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyền của người khác (ví dụ, trường hợp việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị sẽ làm lộ thông tin về một người khác).

  Đối với các yêu cầu chỉnh sửa, trường hợp chúng tôi đồng ý rằng Thông Tin Cá Nhân không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ cố nói với bất cứ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ Thông Tin Cá Nhân có liên quan cho họ, để họ cũng có thể sửa lại Thông Tin Cá Nhân đó.

  Xóa

  Quý vị có thể xóa tài khoản của mình hoặc loại bo một số thông tin cá nhân nhất định bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat của mình và làm theo hướng dẫn xóa tài khoản ở đây. Nếu có bất cứ thông tin cá nhân nào khác mà quý vị tin là do chúng tôi xử lý và quý vị muốn xóa, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu ở đây.

  Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị trong những trường hợp sau:

  Cũng lưu ý là quý vị có thể thực thi quyền của mình để hạn chế việc chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của quý vị (như cách mô tả bên dưới) trong khi chúng tôi cân nhắc yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị.

  Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại Thông Tin Cá Nhân nếu có cơ sở hợp lệ theo pháp luật để chúng tôi làm vậy (ví dụ, để biện hộ trước các khiếu nại pháp lý, quyền tự do bày tỏ ý kiến hoặc một nghĩa vụ pháp lý khác), nhưng chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết nếu làm vậy.

  Trường hợp quý vị đã yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân của mình, thông tin mà chúng tôi đã công khai, và có cơ sở để xóa, khi đó chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để cố nói với những người khác, những người đang hiển thị Thông Tin Cá Nhân hoặc cung cấp liên kết tới Thông Tin Cá Nhân, để họ xóa thông tin đó.

  Hạn Chế Xử Lý Chỉ Lưu Trữ

  Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị ngoài nhằm mục đích lưu trữ trong một số trường hợp. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu chúng toi dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi có thể sử dụng lại thông tin này nếu có cơ sở hợp lệ theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cho phép chúng tôi làm vậy (ví dụ, để biện hộ trước khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ một người khác).

  Trường hợp chúng tôi đồng ý dừng xử lý Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi sẽ cố nói với bất cứ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ Thông Tin Cá Nhân có liên quan cho họ, để họ cũng có thể dừng việc xử lý thông tin đó lại.

  Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi dừng xử lý và chỉ lưu trữ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị trong trường hợp:

  Tính Di Động

  Quý vị có quyền nhận một bản sao của một số Thông Tin Cá Nhân nhất định mà chúng tôi thu thập từ quý vị. Quy trình này sẽ bao gồm các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý theo sự chấp thuận của bạn (nghĩa là dữ liệu hồ sơ được cung cấp tự nguyện, nội dung truyền thông xã hội đăng trên Khoảnh khắc, nội dung được chọn để lưu trữ trên Mục ưa thích) hoặc tuân theo hợp đồng của chúng tôi với bạn (nghĩa là dữ liệu hồ sơ) như được mô tả trong mục "Cách chúng tôi xử lý thông tin của quý vị". Quý vị có quyền nhận thông tin này ở định dạng cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Quý vị cũng có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân đó cho một bên khác. Quý vị có thể thực thi quyền xuất dữ liệu của mình bằng cách làm theo hướng dẫn ở đây.

  Nếu quý vị muốn chúng tôi chuyển Thông Tin Cá Nhân cho một bên thứ ba, hãy đảm bảo quý vị mô tả bên đó một cách chi tiết. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm vậy nếu việc đó khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về an ninh của Thông Tin Cá Nhân hay việc xử lý thông tin này sau khi bên thứ ba nhận được. Chúng tôi cũng có thể không cung cấp được cho quý vị một số Thông Tin Cá Nhân nhất định nếu việc cung cấp như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyền của người khác (ví dụ, trường hợp việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị sẽ làm lộ thông tin về một người khác hoặc bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ của chúng tôi).

  Phản Đối

  Quý vị có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình nếu chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi (chẳng hạn như khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để đảm bảo an ninh tài khoản của quý vị như để ngăn chặn đăng nhập độc hại). Nếu quý vị phản đối việc xử lý như vậy, vui lòng xem xét và gửi biểu mẫu ở đây, nêu rõ lý do chi tiết.

  Trong phạm vi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép, quý vị có thể rút lại bất cứ sự chấp thuận nào mà quý vị đã cấp trước đó cho chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn nêu ở đây.

  TRUSTe

  Using the WeChat Open Platform

  You are using the WeChat Open Platform because you activated a service from a third-party by following an Official Account, opening a Mini Program, or using WeChat Login on a third-party app or web site. When activating a service, a small amount of data about you (user alias, profile photo, region, gender) is transferred and stored on our secure servers in the China mainland in order to make this information accessible to the third-party service. Transfers of data outside of the European Economic Area are governed by the European Commission’s Standard Contractual Clauses as specified in the WeChat Privacy Policy. Any other information you disclose to the 3rd-party service (e.g. contact info) is governed by the 3rd-party service operator's Privacy Policy and WeChat does not have access to such information.

  If you don't wish to use the WeChat Open Platform, Learn how to remove my data from the WeChat Open Platform.


  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA WECHAT

  Ngày Cập Nhật Gần Nhất: 2024-04-12

  BẢN TỔNG QUAN

  Cảm ơn bạn đã sử dụng WeChat! Chúng tôi tôn trọng các mối quan tâm của bạn về bảo mật và trân trọng sự tin tưởng cũng như sự tín nhiệm mà bạn dành cho chúng tôi.

  Đây là bản tổng quan về thông tin có trong chính sách bảo mật này ("Chính Sách Bảo Mật"). Bản tổng quan này nhằm mục đích trợ giúp bạn duyệt qua các mục trong Chính Sách Bảo Mật và bạn nên đọc mọi mục thông tin trong chính sách này thay vì chỉ xem bản tổng quan! Bạn có thể sử dụng các đường dẫnsiêu liên kết bên dưới để chuyển thẳng đến các mục cụ thể trong Chính Sách Bảo Mật.

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY CÓ ÁP DỤNG CHO BẠN KHÔNG?

  Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng với bạn nếu bạn là người dùng WeChat, có nghĩa là bạn đã đăng ký bằng cách liên kết số điện thoại di động có sử dụng mã quay số quốc tế khác mã +86 ("số điện thoại di động không phải ở Trung Quốc Đại Lục").

  Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng với bạn nếu bạn là người dùng Weixin. Bạn là người dùng Weixin nếu bạn:

  Nếu bạn là người dùng Weixin, bạn phải tuân theo Thỏa thuận của Weixin về Giấy Phép Phần Mềm và Dịch Vụ của Tencent WeixinNguyên Tắc Bảo Mật Của Weixin chứ không phải Chính Sách Bảo Mật này.

  Bạn có thể kiểm tra xem bạn là người dùng WeChat hay Weixin bằng cách nhấp vào "Tôi" >> "Cài Đặt" > "Giới Thiệu", sau đó nhấp vào liên kết đến "Điều Khoản Dịch Vụ". Nếu bạn thấy WeChat – Điều Khoản Dịch Vụ thì bạn là người dùng WeChat. Nếu bạn thấy Thỏa Thuận về Giấy Phép Phần Mềm và Dịch Vụ của Tencent Weixin thì bạn là người dùng Weixin. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng phiên bản WeChat mới nhất, bạn cũng có thể kiểm tra xem mình là người dùng WeChat hay Weixin bằng cách xác minh tên dịch vụ được liệt kê trong tiêu đề ở đầu màn hình "Trò chuyện". Nếu bạn thấy "WeChat" trong tiêu đề thì bạn là người dùng WeChat, còn người dùng Weixin sẽ thấy "Weixin" (hoặc "微信" đối với những người dùng đang xem bằng giao diện tiếng Trung).

  Nếu sau đó bạn thay đổi số điện thoại (từ số điện thoại di động ở Trung Quốc Đại Lục sang số điện thoại di động không phải ở Trung Quốc Đại Lục hoặc ngược lại), bạn sẽ được yêu cầu chuyển đổi tài khoản của mình (sang tài khoản WeChat hoặc Weixin, tùy vào số điện thoại mới của bạn). Nếu bạn chuyển đổi tài khoản Weixin của mình sang tài khoản WeChat, Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho bạn kể từ ngày hệ thống của chúng tôi ghi lại việc chuyển đổi đó. Nếu bạn chuyển đổi tài khoản WeChat của mình sang tài khoản Weixin, Chính Sách Bảo Mật này không còn áp dụng cho bạn kể từ ngày hệ thống của chúng tôi ghi lại việc chuyển đổi đó.

  BẠN CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN GÌ CHO WECHAT?

  Khi bạn đăng ký tài khoản WeChat, chúng tôi sẽ cần số điện thoại di động và bí danh của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa thêm và điền thông tin bổ sung vào hồ sơ của mình. Nếu bạn sử dụng một số chức năng nhất định có sẵn ở WeChat (chẳng hạn như đăng ảnh lên Khoảnh Khắc của bạn), chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn để cung cấp những chức năng này. Thông Tin Thêm

  CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

  Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp quyền sử dụng WeChat cho bạn, giúp bạn liên lạc với những người dùng khác, cho phép bạn sử dụng các tính năng có sẵn ở WeChat và để cải thiện và hỗ trợ trải nghiệm WeChat của bạn. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ đã cho phép con bạn sử dụng WeChat, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin liên lạc mà bạn đã cung cấp để đảm bảo chúng tôi có thể xác thực bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể có liên quan đến tài khoản WeChat của con bạn. Thông Tin Thêm

  CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CỦA BẠN VỚI AI?

  Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ SMS) hoặc nếu chúng tôi được tòa án, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn hoặc được pháp luật quy định phải làm như vậy. Chúng tôi chỉ sử dụng những dịch vụ từ bên thứ ba này để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả ở Chính Sách Bảo Mật này. Bất cứ bên thứ ba nào được chúng tôi chia sẻ dữ liệu người dùng cần phải cung cấp mức bảo vệ dữ liệu người dùng giống hoặc tương đương như nêu ở Chính Sách Bảo Mật này. Thông Tin Thêm

  CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN Ở ĐÂU?

  Các máy chủ của chúng tôi được đặt ở Singapore và Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông ("ĐKHC Hồng Kông"). Chúng tôi cũng có nhóm hỗ trợ, kỹ thuật và các nhóm khác trên toàn thế giới (bao gồm Singapore và Hà Lan), với nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp WeChat cho bạn. Thông tin của bạn sẽ được những nhóm này truy cập. Có các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ nhằm hạn chế nghiêm ngặt việc nhân viên được chỉ định truy cập dữ liệu của bạn. Thông Tin Thêm

  CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

  Thời gian chúng tôi giữ lại thông tin của bạn phụ thuộc vào loại thông tin – ví dụ, dữ liệu đăng nhập được giữ lại trong tối đa 90 ngày kể từ ngày dữ liệu được thu thập. Chúng tôi không lưu giữ thông tin của bạn lâu hơn khoảng thời gian được pháp luật quy định. Thông Tin Thêm

  BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?

  Tùy vào nơi bạn sống, bạn có thể có các quyền đặc biệt đối với dữ liệu của mình và cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó. Những quyền này bao gồm cách bạn có thể truy cập dữ liệu, xóa dữ liệu, hạn chế cách dữ liệu của bạn có thể được sử dụng, phản đối việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và nhận một bản sao thông tin của bạn. Thông Tin Thêm

  PHỤ LỤC THEO TỪNG KHU VỰC PHÁP LÝ

  Nếu bạn là người dùng (được xác định theo số điện thoại di động hiện đang đăng ký của bạn) tại Úc, Brazil, California, Canada, Đài Loan, (Trung Quốc), ĐKHC Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, ĐKHC Ma Cao, Malaysia, Mexico, Philippines, Nga, Serbia, Singapore , Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Vương Quốc Anh hoặc Việt Nam, có những điều khoản bổ sung theo khu vực pháp lý áp dụng cho bạn. Bạn có thể xem những điều khoản này bằng cách truy cập trang này.

  CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO CHO BẠN VỀ NHỮNG THAY ĐỔI BẰNG CÁCH NÀO?

  Nếu có bất cứ thay đổi đáng kể nào trong Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ cập nhật tại đây và thông báo cho bạn trước khi thay đổi có hiệu lực. Thông Tin Thêm

  BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hay việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi qua email dataprotection@wechat.com hoặc bằng cách gửi thư qua đường bưu điện tới địa chỉ Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (Gửi tới: Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu, Bộ Phận Pháp Chế).

  Xin hãy lưu ý rằng nếu bạn là một cư dân ở EEA, Vương Quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, bạn có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của mình.

  Nếu bạn có vấn đề lo lắng về bảo mật hoặc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

  KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC VỚI WEIXIN

  WeChat có thể tương tác với Weixin, sao cho bạn có thể giao tiếp với người dùng Weixin và xem các bài đăng Khoảnh khắc và Trạng thái của nhau. Bạn cũng có thể sử dụng một số tính năng nhất định của Weixin theo các điều khoản hiện hành. Bạn có thể xem danh sách các tính năng của Weixin ở đây. Khi bạn tương tác với người dùng Weixin (hoặc ngược lại), hoặc sử dụng hay nhận thông báo hoặc lời mời từ bất cứ tính năng nào của Weixin (gọi chung là "Tương Tác Hai Chiều"), chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với Weixin trong phạm vi cần thiết để thực hiện Tương Tác Hai Chiều. Tương Tác Hai Chiều của bạn cũng sẽ cần tuân thủ Nguyên Tắc Bảo Mật Của Weixin.

  1. GIỚI THIỆU

  Chào mừng bạn đến với WeChat!

  Khi bạn sử dụng ứng dụng di động WeChat, ứng dụng WeChat dành cho máy tính để bàn hoặc các trang web www.wechat.com hay help.wechat.com (gọi chung là "WeChat"), một số Thông Tin Cá Nhân của bạn (theo định nghĩa dưới đây) sẽ được chúng tôi thu thập và xử lý.

  Chính Sách Bảo Mật này giải thích thời điểm, cách thức và lý do xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn liên quan đến WeChat, đồng thời đưa ra các lựa chọn và quyền của bạn liên quan đến Thông Tin Cá Nhân đó.

  Xin lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng cho WeChat. Nếu bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật dành cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đó.

  Nếu bạn không đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình theo cách được đặt ra trong Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng không cung cấp thông tin của bạn khi được yêu cầu và ngừng sử dụng WeChat. Bằng việc sử dụng WeChat, bạn thừa nhận cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

  Trong Chính Sách Bảo Mật này, "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" nghĩa là:

  Mỗi thực thể trên cũng là bên kiểm soát dữ liệu của người dùng ở các khu vực pháp lý nêu trên.

  Bất cứ từ ngữ in hoa nào được dùng trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ có cùng nghĩa như các từ tương đương đã được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat, trừ khi chúng được định nghĩa khác đi trong Chính Sách Bảo Mật này.

  LIÊN HỆ

  Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hay việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi qua email dataprotection@wechat.com hoặc bằng cách gửi thư qua đường bưu điện tới địa chỉ Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (Gửi tới: Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu, Bộ Phận Pháp Chế). Chúng tôi có đại diện hỗ trợ thực hiện mục đích bảo vệ dữ liệu được liệt kê tại đây.

  Xin hãy lưu ý rằng nếu bạn là một cư dân ở EEA, Vương Quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, bạn có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của mình.

  2. PHẠM VI VÀ ỨNG DỤNG

  Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng với bạn nếu bạn là người dùng WeChat.

  Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng với bạn nếu bạn là người dùng Weixin. Bạn là người dùng Weixin nếu bạn:

  Nếu bạn là người dùng Weixin, bạn phải tuân theo Thỏa thuận của Weixin về Giấy Phép Phần Mềm và Dịch Vụ của Tencent WeixinNguyên Tắc Bảo Mật Của Weixin chứ không phải Chính Sách Bảo Mật này.

  Bạn có thể kiểm tra xem bạn là người dùng WeChat hay Weixin bằng cách nhấp vào "Tôi" > > "Cài Đặt" > > "Giới Thiệu", sau đó nhấp vào liên kết đến "Điều Khoản Dịch Vụ". Nếu bạn thấy WeChat – Điều Khoản Dịch Vụ thì bạn là người dùng WeChat. Nếu bạn thấy Thỏa Thuận về Giấy Phép Phần Mềm và Dịch Vụ của Tencent Weixin thì bạn là người dùng Weixin. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng phiên bản WeChat mới nhất, bạn cũng có thể kiểm tra xem mình là người dùng WeChat hay Weixin bằng cách xác minh tên dịch vụ được liệt kê trong tiêu đề ở đầu màn hình "Trò chuyện". Nếu bạn thấy "WeChat" trong tiêu đề thì bạn là người dùng WeChat, còn người dùng Weixin sẽ thấy "Weixin" (hoặc "微信" đối với những người dùng đang xem bằng giao diện tiếng Trung).

  Nếu sau đó bạn thay đổi số điện thoại (từ số điện thoại di động ở Trung Quốc Đại Lục sang số điện thoại di động không phải ở Trung Quốc Đại Lục hoặc ngược lại), bạn sẽ được yêu cầu chuyển đổi tài khoản của mình (sang tài khoản WeChat hoặc Weixin, tùy vào số điện thoại mới của bạn). Nếu bạn chuyển đổi tài khoản Weixin của mình sang tài khoản WeChat, Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho bạn kể từ ngày hệ thống của chúng tôi ghi lại việc chuyển đổi đó. Nếu bạn chuyển đổi tài khoản WeChat của mình sang tài khoản Weixin, Chính Sách Bảo Mật này không còn áp dụng cho bạn kể từ ngày hệ thống của chúng tôi ghi lại việc chuyển đổi đó..

  Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho Thông Tin Cá Nhân được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua nền tảng WeChat (ví dụ: các tính năng do Weixin vận hành như Tìm Kiếm Nâng Cao, Kênh, Câu Chuyện Hàng Đầu và WeBeans; Các dịch vụ của Nền Tảng Mở Weixin bao gồm Tài Khoản Chính Thức, Chương Trình Nhỏ, và Đăng Nhập Weixin; Weixin Pay hoặc WeChat Pay; hoặc các trang web của bên thứ ba được xem qua trình duyệt nội bộ) và Thông Tin Cá Nhân mà bạn chọn chia sẻ với người dùng Weixin. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần có tiêu đề "Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?" dưới đây.

  Nếu bạn đang sử dụng WeChat nhân danh một công ty, công ty hợp danh, hiệp hội, chính phủ hay tổ chức khác ("Tổ chức" của bạn), bạn đồng ý sẽ thông báo cho những người đó trong Tổ chức của bạn, người có Thông Tin Cá Nhân (theo định nghĩa dưới đây) được chúng tôi thu thập hoặc được bạn cung cấp cho chúng tôi ("Người Liên Quan") và bạn đồng ý xin sự chấp thuận từ Người Liên Quan đó về việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của họ phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành. Khi Chính Sách Bảo Mật này đề cập đến "bạn" hoặc "của bạn", có nghĩa là bao gồm bạn và bất cứ Người Liên Quan nào. Nếu bạn hay bất cứ Người Liên Quan nào muốn yêu cầu gỡ bỏ Thông Tin Cá Nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ dataprotection@wechat.com.

  3. ĐỊNH NGHĨA

  "Dữ Liệu Vị Trí" là thông tin lấy từ GPS (Tọa độ GPS), WiFi (vị trí thành phố gần đúng), địa chỉ IP (vị trí quốc gia) hoặc các bài đăng công khai có chứa thông tin vị trí (vị trí bạn gắn thẻ địa lý). Bạn sẽ tiết lộ Dữ Liệu Vị Trí (cho chúng tôi, cho những người dùng khác hoặc cả hai):

  Bạn có thể tắt tính năng thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí của mình thông qua cài đặt cấp thiết bị.

  "Dữ Liệu Nhật Ký" là thông tin được chúng tôi thu thập tự động khi bạn dùng WeChat, bao gồm:

  "Thông Tin Cá Nhân" là bất cứ thông tin hoặc sự kết hợp thông tin nào có liên quan tới bạn mà có thể được dùng (theo cách trực tiếp hay gián tiếp) để xác định danh tính của bạn, là thông tin chúng tôi xử lý liên quan tới việc bạn sử dụng WeChat. Vui lòng xem phần "Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?" dưới đây để biết ví dụ.

  "Thông Tin Chia Sẻ" là thông tin mà bạn đưa vào hồ sơ WeChat hiển thị công khai của bạn, thông tin bạn cung cấp cho những người dùng khác qua WeChat (ví dụ: thông qua các bài đăng Khoảnh khắc và Trạng thái của bạn), thông tin về bạn được cung cấp bởi người dùng khác thông qua việc họ sử dụng WeChat hoặc Weixin và Dữ Liệu Vị Trí.

  4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

  Phần này cung cấp thêm chi tiết về các loại Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, mục đích xử lý và thời gian lưu giữ cho từng loại Thông Tin Cá Nhân.

  Đối với người dùng cư trú ở Khu Vực Pháp Lý Liên Quan, phần này cũng xác định cơ sở pháp lý mà theo đó chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Đối với các mục đích của Chính Sách Bảo Mật này, "Khu Vực Pháp Lý Liên Quan" bao gồm EEA, Vương Quốc Anh, Thụy Sĩ, Brazil, Indonesia, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

  Chúng tôi không lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong thời gian lâu hơn mức cần thiết, trừ khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được phép làm như vậy theo luật hiện hành. Nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn lâu hơn thời gian lưu giữ nêu trên, ví dụ như để tuân thủ luật hiện hành, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đó riêng biệt với các loại Thông Tin Cá Nhân khác. Dữ liệu đăng ký tổng hợp (không chứa Thông Tin Cá Nhân) được lưu giữ nhằm mục đích ngăn chặn thư rác và bảo mật hệ thống. Để biết thêm chi tiết về khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn, vui lòng tham khảo khoảng thời gian lưu giữ được nêu bên dưới.

  Thông tinMục đích Xử lýThời Gian Lưu Giữ
  Dữ liệu đăng ký và dữ liệu đăng nhập. Tên, bí danh, ID Apple, ID Facebook, địa chỉ IP, mã định danh tài khoản, số điện thoại di động, khu vực, vị trí của bạn được xác định theo số điện thoại di động hiện đang đăng ký, tài khoản Facebook, địa chỉ email được sử dụng để đăng ký tài khoản WeChat và ngày đăng ký.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là tạo hồ sơ WeChat và cung cấp các dịch vụ của WeChat.
  - Để thiết lập tài khoản WeChat của bạn và tạo điều kiện cho bạn đăng nhập;
  - để tạo điều kiện giao tiếp giữa người dùng WeChat và Weixin;
  - để tạo điều kiện cho bạn sử dụng các tính năng của Weixin;
  - để thi hành các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
  - để thực hiện cuộc gọi VoIP bằng cách sử dụng WeChat;
  - để giao tiếp với bạn nhằm thông báo cho bạn về những thay đổi đối với WeChat;
  - để cung cấp hỗ trợ người dùng thích hợp cho bạn;
  - để phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có cũng như các công cụ được chúng tôi sử dụng để phát hiện các hoạt động xâm phạm tài khoản, tăng cường độ an toàn và chất lượng của tài khoản;
  - để cung cấp dịch vụ tùy chỉnh ngôn ngữ và vị trí;
  - để bảo vệ mọi quyền, tài sản của chúng tôi hoặc đảm bảo an toàn cho chúng tôi, các công ty liên kết của chúng tôi hoặc những người dùng WeChat khác; và
  - để quản lý WeChat và để xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, bảo mật, phát hiện lừa đảo, quản lý tài khoản và khảo sát.
  Dữ liệu đăng ký được lưu giữ cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa hoặc cho đến khi bạn hủy liên kết tài khoản WeChat khỏi tài khoản Apple hoặc Facebook của mình, tùy điều kiện nào xảy ra trước.
  Dữ liệu đăng nhập được lưu giữ trong thời gian 3 tháng kể từ ngày đăng nhập đó.
  Thông Tin Chia Sẻ – dữ liệu hồ sơ. Bất cứ thông tin nào có trong phần hồ sơ WeChat hiển thị công khai của bạn, bao gồm WeChat ID, tên, giới tính, khu vực và ảnh của bạn.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là cung cấp hồ sơ WeChat và cung cấp các dịch vụ của WeChat.
  - Để cho phép dữ liệu hồ sơ của bạn được chia sẻ với những người dùng WeChat và Weixin khác;
  - để cho phép bạn sử dụng WeChat ID để đăng nhập vào hoặc kết nối với các dịch vụ của bên thứ ba.
  - để tạo điều kiện cho bạn sử dụng các tính năng của Weixin;
  - để cung cấp hỗ trợ người dùng thích hợp cho bạn;
  - để cung cấp dịch vụ tùy chỉnh ngôn ngữ và vị trí;
  - để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại và trải nghiệm ứng dụng;
  - để duy trì và quản lý nền tảng WeChat; và
  - để xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, bảo mật, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản.
  Cho đến khi bạn yêu cầu gỡ bỏ Thông Tin Chia Sẻ hoặc tài khoản của bạn bị xóa, tùy theo việc nào đến trước (tuy nhiên, dữ liệu có thể được lưu bộ nhớ đệm ở các dịch vụ của bên thứ ba và được lưu giữ theo các chính sách bảo mật của riêng những dịch vụ đó).
  Thông Tin Chia Sẻ – phương tiện lưu trữ hồ sơ. Bao gồm tất cả thông tin bạn cung cấp cho những người dùng khác hoặc thông tin về bạn được cung cấp bởi những người dùng WeChat và Weixin khác, bao gồm các bài đăng Khoảnh Khắc và Trạng Thái.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là cung cấp hồ sơ WeChat và cung cấp các dịch vụ của WeChat.
  - Để cho phép phương tiện lưu trữ hồ sơ của bạn được chia sẻ với những người dùng WeChat và Weixin khác;
  - để cung cấp dịch vụ tùy chỉnh vị trí;
  - để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại và trải nghiệm ứng dụng;
  - để duy trì và quản lý nền tảng WeChat;
  - để khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, bảo mật, phát hiện gian lận và quản lý tài khoản; và
  - để phát triển và cải thiện các công cụ mà chúng tôi sử dụng nhằm phát hiện hành vi xâm phạm tài khoản và tăng cường độ an toàn cũng như chất lượng của tài khoản WeChat.
  Cho đến khi bạn yêu cầu gỡ bỏ Thông Tin Chia Sẻ hoặc tài khoản của bạn bị xóa, tùy theo việc nào đến trước (tuy nhiên, dữ liệu có thể được lưu bộ nhớ đệm ở các dịch vụ của bên thứ ba và được lưu giữ theo các chính sách bảo mật của riêng những dịch vụ đó).
  Thông tin về bảo mật tài khoản bổ sung (nếu bạn chọn bảo mật tài khoản). Mật Khẩu, Danh Bạ Khẩn Cấp, Thiết Bị Được Quản Lý, địa chỉ email và QQ ID.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là cung cấp và bảo mật tài khoản WeChat.
  Để cung cấp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn.Cho đến khi bạn yêu cầu gỡ bỏ thông tin hoặc tài khoản của bạn bị xóa, tùy theo việc nào đến trước.
  Cài đặt cá nhân. Bao gồm các cài đặt tài khoản cá nhân mà bạn có thể xem nhưng không được chia sẻ với những người dùng khác, chẳng hạn như cài đặt để tùy chỉnh trải nghiệm WeChat của bạn, chú thích cá nhân và những chi tiết mà bạn thêm vào tài khoản của chính mình và vào danh bạ của mình.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh theo sở thích của bạn.
  Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh theo sở thích của bạn.Cho đến khi bạn yêu cầu gỡ bỏ thông tin hoặc tài khoản của bạn bị xóa, tùy theo việc nào đến trước.
  Dữ liệu trò chuyện. Nội dung giao tiếp giữa bạn và một người dùng hay nhóm người dùng khác. Chúng tôi không lưu giữ vĩnh viễn dữ liệu trò chuyện trên máy chủ của mình và dữ liệu này chỉ đi qua các máy chủ của chúng tôi để có thể được đưa tới người nhận chủ định của bạn. Dữ liệu trò chuyện chỉ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và thiết bị của những người dùng mà bạn đã gửi thông tin giao tiếp đến, trừ khi người nhận thêm bất kỳ thông tin giao tiếp nào của bạn vào Mục ưa thích của họ hoặc đó là tin nhắn mà người gửi hoặc quản trị viên của nhóm trò chuyện đã thêm vào dưới dạng Thông Báo Nhóm.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là cung cấp dịch vụ trò chuyện của WeChat.
  Để cung cấp dịch vụ giao tiếp của chúng tôi.Tin nhắn trò chuyện sẽ bị xóa tự động và vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi trong vòng 3 giờ kể từ khi gửi đến thiết bị của người nhận và trong mọi trường hợp, sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 72 giờ kể từ khi bạn gửi chúng. Phương tiện trò chuyện như hình ảnh, thoại, video và tệp sẽ bị xóa tự động và vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi sau 120 giờ kể từ khi bạn gửi chúng.
  Danh bạ và danh sách bạn bè. Danh sách liên hệ trên thiết bị của bạn, danh sách cuộc trò chuyện nhóm và danh sách bạn bè của bạn trên WeChat.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là cung cấp WeChat và kết nối bạn với bạn bè của bạn.
  - Để kết nối bạn với những người dùng WeChat và Weixin khác;
  - (liên quan đến danh sách trò chuyện nhóm và danh sách bạn bè của bạn) để phát triển và cải thiện các công cụ mà chúng tôi sử dụng nhằm phát hiện hành vi xâm phạm tài khoản và tăng cường độ an toàn cũng như chất lượng của tài khoản WeChat; và
  - để tạo điều kiện cho bạn sử dụng WeChat Out.
  Cho đến khi bạn yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân hoặc tài khoản của bạn bị xóa, tùy theo việc nào đến trước.
  Dữ Liệu Nhật Ký. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Đó là vì lợi ích chính đáng của chúng tôi là đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ, quản lý đăng ký và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  - Để xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, bảo mật, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản.Bị xóa vĩnh viễn sau 3 tháng kể từ ngày thu thập.
  Dữ Liệu Vị Trí. Xem định nghĩa bên trên.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí của WeChat.
  Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ dựa trên vị trí phải tuân thủ điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí đối với những dịch vụ đó.
  - Để tạo điều kiện cho bạn sử dụng các dịch vụ dựa trên vị trí như:
    • chia sẻ vị trí thời gian thực của bạn thông qua trò chuyện, dựa trên GPS của bạn;
    • gắn thẻ địa lý theo cách thủ công một vị trí trong bài đăng Khoảnh Khắc hoặc Trạng Thái;
    • Những Người Xung Quanh và Lắc, dựa trên dữ liệu GPS của bạn;
  - để bảo mật, phát hiện gian lận và quản lý tài khoản; và
  - để cung cấp dịch vụ tùy chỉnh ngôn ngữ và vị trí.
  Dữ liệu vị trí được sử dụng cho các dịch vụ dựa trên vị trí:
  - Dữ liệu vị trí được chia sẻ qua trò chuyện sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 72 giờ kể từ thời điểm bạn chia sẻ.
  - Khoảnh Khắc và Trạng Thái khi bạn chọn gắn thẻ địa lý cho một vị trí trong bài đăng của mình theo cách thủ công: sẽ được lưu giữ cho đến khi bạn xóa bài đăng đó hoặc tài khoản của bạn bị xóa, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.
  - Những Người Xung Quanh và Lắc: bị xóa vĩnh viễn sau 1 giờ kể từ khi bạn thoát khỏi chức năng này.
  Dữ liệu vị trí được sử dụng cho tất cả các mục đích khác được lưu giữ trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ ngày thu thập.
  Thông tin thẻ thanh toán – đồng ý của cha mẹ/người giám hộ. Để tuân thủ luật bảo vệ trẻ em, thông tin thẻ thanh toán của cha mẹ/người giám hộ được thu thập để xác minh cha mẹ/người giám hộ có chấp thuận không khi Trẻ cố tạo tài khoản WeChat và thông tin thẻ thanh toán đã xác minh thông qua dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba. Sau khi dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba thực hiện xác minh theo yêu cầu xác thực, WeChat chỉ lưu giữ ngày xác thực và số thẻ thanh toán đã băm.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Chúng tôi xử lý dữ liệu này theo các nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật hiện hành.
  Để xác minh cha mẹ/người giám hộ có chấp thuận không khi Trẻ cố tạo tài khoản WeChat.Cho đến khi cha mẹ/người giám hộ hoặc người dùng yêu cầu xóa thông tin thẻ thanh toán và chỉ khi người dùng đã đến tuổi trưởng thành theo luật sở tại liên quan.
  Văn bản mà bạn yêu cầu dịch.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn.
  Để cung cấp cho bạn bản dịch của văn bản bạn yêu cầu.Văn bản cần dịch và văn bản đã dịch được băm và lưu bộ nhớ đệm trong 24 giờ kể từ thời điểm bạn yêu cầu dịch.
  Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng Thông tin giao tiếp và bất kỳ thông tin nào mà bạn hoặc người dùng khác cung cấp cho nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là cung cấp và hỗ trợ WeChat.
  - Để điều tra vấn đề và cung cấp hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh;
  - để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại và trải nghiệm ứng dụng;
  - để bảo mật, phát hiện gian lận và quản lý tài khoản; và
  - để kiểm duyệt nội dung hoặc hành vi bị cấm theo luật và quy định hiện hành hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ của WeChat hoặc các quy tắc khác áp dụng cho người dùng WeChat.
  Cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa, trừ khi pháp luật có quy định khác.
  Mã truy cập. Mã truy cập hỗ trợ liên kết tài khoản WeChat của bạn với các tài khoản của bạn trên mạng xã hội bên thứ ba.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn là cung cấp các dịch vụ của WeChat.
  Nếu bạn liên kết tài khoản mạng xã hội bên thứ ba với tài khoản WeChat của bạn, chúng tôi sẽ xử lý mã truy cập để hỗ trợ bạn đăng nhập và chia sẻ nội dung giữa các tài khoản này.Cho đến khi bạn hủy liên kết tài khoản WeChat của bạn khỏi các tài khoản mạng xã hội bên thứ ba này.
  Khảo sát. Nếu bạn tham gia một cuộc khảo sát, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số Thông Tin Cá Nhân. Mục đích của khảo sát và nhận dạng của nhà cung cấp dịch vụ đưa ra khảo sát (nếu chúng tôi thuê một nhà cung cấp dịch vụ), sẽ được thông báo cho bạn trước khi bạn hoàn thành khảo sát.
  Cơ Sở Pháp Lý (chỉ Khu Vực Pháp Lý Liên Quan): Chúng tôi thu thập thông tin này khi được bạn chấp thuận.
  - Để hiểu hơn về cách bạn truy cập và sử dụng WeChat;
  - để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại và trải nghiệm ứng dụng;
  - để cải thiện WeChat và đáp ứng các yêu cầu và sở thích của khách hàng; và
  - và để phục vụ bất cứ mục đích nào được liệt kê trong khảo sát.
  Cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa hoặc như đã nêu trong chính khảo sát, tùy theo việc nào đến trước.

  Chúng tôi cũng có thể ẩn danh hoặc tổng hợp Thông Tin Cá Nhân cho mục đích phân tích. Điều này giúp chúng tôi phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có, tiến hành phát hiện gian lận và phân tích an toàn tài khoản, phân tích xu hướng sử dụng và cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba số liệu thống kê cơ bản về việc người dùng WeChat sử dụng dịch vụ của họ như thế nào.

  THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẠY CẢM

  Ở một số khu vực pháp lý, một số loại Thông Tin Cá Nhân nhất định, chẳng hạn như thông tin về chủng tộc; quan điểm tôn giáo, chính trị hoặc triết học; xu hướng tính dục và sức khỏe được coi là thông tin nhạy cảm và phải tuân theo quy định nghiêm ngặt hơn các loại Thông Tin Cá Nhân khác.

  WeChat không yêu cầu bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm để được sử dụng dịch vụ. Bằng cách đăng tải hoặc truyền đạt bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm nào trong WeChat, bạn đồng ý cung cấp thông tin đó trong phạm vi của các biện pháp kiểm soát bảo mật mà bạn đã chọn.

  THÔNG TIN CHIA SẺ

  Bạn có thể kiểm soát công khai Thông Tin Chia Sẻ nào cho những người dùng WeChat và Weixin khác thông qua các cài đặt bảo mật trong WeChat. Sau khi bạn xóa Thông Tin Chia Sẻ, thông tin này vẫn có thể được lưu ở bộ nhớ đệm, sao chép hoặc lưu trữ riêng bởi hoặc vẫn được công khai thông qua những người dùng khác hoặc bên thứ ba mà không liên kết với chúng tôi và không do chúng tôi kiểm soát. Xin xem xét kỹ những gì bạn đăng tải và giao tiếp truyền đạt thông qua WeChat.

  THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG NỘI DUNG CỦA BẠN

  Nếu bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của bạn bao gồm Nội Dung Của Bạn (như được định nghĩa trong các Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat), chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi có thể (chiếu theo Chính Sách Bảo Mật này) dùng Thông Tin Cá Nhân đó cho phù hợp với phần "Nội Dung Của Bạn" thuộc các Điều Khoản Dịch Vụ của WeChat. Nội dung của Bạn sẽ được xử lý để đảm bảo tuân thủ Điều Khoản Dịch VụChính Sách Sử Dụng Hợp Lý của WeChat.

  CHỨC NĂNG CHẾ ĐỘ NGƯỜI GIÁM HỘ WECHAT

  Tất cả người dùng WeChat sẽ có thể sử dụng chức năng Chế Độ Người Giám Hộ WeChat, với tùy chọn nhất định để gửi và nhận yêu cầu kết bạn cũng như khả năng hiển thị Khoảnh Khắc được chia sẻ với những người không phải bạn bè sẽ bị hạn chế. Chế Độ Người Giám Hộ WeChat cũng cho phép chỉ định một cá nhân (được gọi là "Người Giám Hộ") có khả năng áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng WeChat của một người dùng cụ thể bằng cách tạm dừng hoặc hạn chế các chức năng cụ thể như Tài Khoản Chính Thức và Chương Trình Nhỏ. Để xem danh sách đầy đủ các chức năng liên quan và biết thêm thông tin liên quan đến chức năng Chế Độ Người Giám Hộ WeChat, vui lòng tham khảo các điều khoản sử dụng của chức năng hiện có sẵn tại đây. Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân từ những chức năng đã bị hạn chế như một phần của Chế Độ Người Giám Hộ WeChat, trong khoảng thời gian đang áp đặt các hạn chế có liên quan đó.

  5. CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CỦA BẠN VỚI AI?

  Chúng tôi sẽ không chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ các bên được quy định bên dưới, hoặc khi bạn chấp thuận việc chuyển thông tin như vậy.

  Chỉ khi cần thiết, chúng tôi mới chia sẻ thông tin của bạn với những bên tiếp nhận đã chọn, bao gồm:

  Khả năng tương tác với Weixin

  WeChat có thể tương tác với Weixin, sao cho bạn có thể giao tiếp với người dùng Weixin và xem các bài đăng Khoảnh khắc và Trạng thái của nhau, theo các điều khoản hiện hành. Bạn cũng có thể sử dụng một số tính năng nhất định của Weixin. Bạn có thể xem danh sách các tính năng của Weixin ở đây. Khi bạn tương tác với người dùng Weixin (hoặc ngược lại), hoặc sử dụng hay nhận thông báo hoặc lời mời từ bất cứ tính năng nào của Weixin (gọi chung là "Tương Tác Hai Chiều"), chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với Weixin trong phạm vi cần thiết để thực hiện Tương Tác Hai Chiều. Tương Tác Hai Chiều của bạn cũng sẽ cần tuân thủ [Nguyên Tắc Bảo Mật Của Weixin](https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=en_US&t=weixin_agreement&s=privacy&cc=CN)

  Tài Khoản Chính Thức và Chương Trình Nhỏ có thể truy cập qua WeChat được phát triển, vận hành và sở hữu bởi các bên thứ ba không liên quan đến WeChat (trừ khi có quy định khác ở Tài Khoản Chính Thức hoặc Chương Trình Nhỏ liên quan). Khi bạn tương tác với Tài Khoản Chính Thức và Chương Trình Nhỏ đó, thông tin của bạn sẽ được thu thập, lưu giữ, chia sẻ và/hoặc lưu trữ bởi Tài Khoản Chính Thức hoặc Chương Trình Nhỏ liên quan theo các chính sách bảo mật của riêng họ và không phải Chính Sách Bảo Mật này.

  6. CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN Ở ĐÂU?

  WeChat là một nền tảng toàn cầu. Nhóm kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật và các nhóm khác của chúng tôi làm việc tại các văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới (bao gồm Singapore và Hà Lan) và có thể có quyền truy cập ngẫu nhiên vào một số dữ liệu của bạn như để khắc phục các sự cố kỹ thuật mà bạn báo cáo. Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được chuyển đến, lưu trữ ở hoặc xử lý tại Singapore và ĐKHC Hong Kong. Chúng tôi dựa vào các hợp đồng mẫu của Ủy Ban Châu Âu về việc chuyển dữ liệu cá nhân sang các nước thứ ba.

  7. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Chúng tôi cam kết duy trì bảo mật đối với và tính toàn vẹn của Thông Tin Cá Nhân của bạn cho dù thông tin này được lưu trữ hoặc truy cập ở đâu. Chúng tôi bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng các chính sách bảo mật và truy cập thông tin hạn chế truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi và các biện pháp bảo vệ công nghệ như mã hóa đảm bảo tính bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của bạn trong quá trình truyền và lưu trữ.

  Chúng tôi không lưu trgiữ vĩnh viễn dữ liệu trò chuyện giữa bạn và những người dùng khác trên máy chủ của chúng tôi. Dữ trò chuyện chỉ đi qua các máy chủ của chúng tôi để có thể được đưa tới người nhận chủ định của bạn một cách an toàn. Dữ liệu trò chuyện chỉ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và thiết bị của những người dùng mà bạn đã gửi thông tin liên lạc tới, trừ khi bạn hoặc người nhận thêm bất kỳ thông tin liên lạc nào của bạn, chia sẻ nội dung trò chuyện có liên quan ra bên ngoài, chẳng hạn như bằng cách lưu nội dung đó vào Mục ưa thích hoặc bao gồm lịch sử trò chuyện khi báo cáo một cuộc trò chuyện về hành vi lạm dụng hoặc khi quản trị viên phụ trách cuộc trò chuyện nhóm của bạn đã thêm Thông Báo Nhóm, trong trường hợp đó, Thông Báo Nhóm sẽ được lưu giữ để các thành viên nhóm có thể truy cập trong tương laii.

  Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì các biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn, nhưng xin hãy lưu ý rằng bất cứ thông tin nào được truyền đi qua mạng Internet sẽ không bao giờ hoàn toàn bảo mật.

  8. QUẢNG CÁO

  WeChat hiện không hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa.

  9. CÁC THÔNG TIN TRUYỀN ĐẠT TỪ CHÚNG TÔI

  Chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ qua WeChat, email hoặc SMS khi cần thiết, chẳng hạn như khi chúng tôi tạm thời vô hiệu hóa WeChat để bảo trì hoặc vì lý do an ninh hoặc bảo mật. Bạn không thể hủy đăng ký nhận các thông báo liên quan đến dịch vụ không phải là thông tin quảng cáo.

  10. GIỚI HẠN TUỔI VÀ QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ

  Trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành được áp dụng theo luật sở tại liên quan của người dùng) ("Trẻ em") không được sử dụng WeChat cho bất cứ mục đích nào khi chưa được cha mẹ/người giám hộ chấp thuận và công nhận trước theo Chính Sách Bảo Mật này (cho cả chính họ và thay mặt cho Con họ). Tại một số khu vực pháp lý nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp ngày sinh của mình; tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu về năm sinh và tháng sinh của bạn. Chúng tôi không cố tình thu thập Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ Trẻ nào khi chưa có sự chấp thuận và công nhận như vậy. Vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi nếu bạn cho rằng chúng tôi có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của bất cứ Trẻ nào mà không được cha mẹ/người giám hộ chấp thuận và công nhận để chúng tôi có thể nhanh chóng điều tra và xóa Thông Tin Cá Nhân đó.

  11. CÁC QUYỀN CỦA BẠN

  Phần 11 (Quyền Của Bạn) này chỉ áp dụng cho người dùng ở Khu Vực Pháp Lý Liên Quan, trừ khi có quy định khác.

  Nếu bạn là người dùng ở Úc, Brazil, California, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), ĐKHC Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, ĐKHC Ma Cao, Malaysia, Mexico, Philippines, Nga, Serbia, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Vương quốc Anh và Việt Nam, các điều khoản được đặt ra theo tên khu vực pháp lý ở trang này áp dụng cho bạn ngoài các điều khoản được quy định trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

  Bạn có thể có một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi hiện đang nắm giữ. Một số quyền chỉ áp dụng trong một vài trường hợp nhất định (như được trình bày chi tiết hơn bên dưới). Xin lưu ý rằng để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn trước khi phản hồi bất cứ yêu cầu nào về thực hiện các quyền của bạn ("Yêu Cầu DSR"). Để thực hiện bất cứ quyền nào của bạn, vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu tại đây.

  Truy Cập & Chỉnh Sửa

  Phần này cũng áp dụng cho người dùng cư trú tại Argentina, Canada và Nga.

  Bạn có quyền yêu cầu truy cập Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang sở hữucó, cách chúng tôi sử dụng và việc chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai. Chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn một số Thông Tin Cá Nhân nhất định nếu việc cung cấp thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến quyền của người khác (ví dụ như việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang có sẽ làm lộ thông tin về người khác).

  Bạn cũng có quyền chỉnh sửa thông tin đó nếu thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

  Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat bất cứ lúc nào. Ví dụ: bạn có thể xóa một số Dữ Liệu Vị Trí nhất định qua cài đặt thiết bị hoặc tùy chọn "Xóa Vị Trí" ở WeChat.

  Nếu bạn muốn chúng tôi chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân mà bạn không thể chỉnh sửa bằng tài khoản của mình, vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu tại đây.

  Khi chúng tôi đồng ý chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các bước hợp lý để thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ Thông Tin Cá Nhân liên quan để họ cũng có thể sửa Thông Tin Cá Nhân đó.

  Xóa

  Phần này cũng áp dụng cho người dùng cư trú tại Argentina, Canada và Nga.

  Bạn có thể xóa tài khoản của mình hoặc xóa một số Thông Tin Cá Nhân nhất định bằng cách đăng nhập vào tài khoản WeChat của bạn và làm theo hướng dẫn xóa tài khoản tại đây. Sau khi tài khoản bị xóa, dữ liệu đăng ký tổng hợp được giữ lại nhằm mục đích ngăn chặn thư rác và bảo mật hệ thống.

  Lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể xóa tài khoản của bạn nếu bạn có số dư dương trong tài khoản Weixin Pay hoặc WeChat Pay hoặc là quản trị viên của Tài Khoản Chính Thức hoặc Chương TrìnhChương Trình Nhỏ.

  Nếu có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào khác mà bạn cho rằng chúng tôi đang xử lý mà bạn muốn chúng tôi xóa đi, vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu tại đây.

  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang có khi:

  Bạn có thể thực hiện quyền hạn chế chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn (như được mô tả bên dưới) trong khi chúng tôi xem xét yêu cầu xóa dữ liệu của bạn.

  Chúng tôi có thể lưu trgiữ Thông Tin Cá Nhân nếu có căn cứ pháp lý hợp lệ để chúng tôi làm vậy (ví dụ: để bào chữa cho các khiếu nại pháp lý, quyền tự do ngôn luận hoặc một số nghĩa vụ pháp lý khác) nhưng chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu thuộc một trong những trường hợp như vậy.

  Trong trường hợp bạn đã yêu cầu chúng tôi xóa Thông Tin Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đã công khai và có căn cứ pháp lý hợp lệ để xóa, khi đó chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ Thông Tin Cá Nhân liên quan để họ cũng có thể xóa nó.

  Hạn Chế Xử Lý Chỉ Cho Mục Đích Lưu Trữ

  Phần này cũng áp dụng cho người dùng cư trú tại Nga.

  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho mục đích khác ngoài mục đích lưu trữ trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xử lý nếu có các căn cứ pháp lý hợp lệ khác để chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để bào chữa cho các khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ người khác).

  Trong trường hợp chúng tôi đồng ý ngừng xử lý Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi sẽ áp dụng các bước hợp lý để thông báo cho bất cứ bên thứ ba nào được chúng tôi tiết lộ Thông Tin Cá Nhân liên quan để họ cũng có thể ngừng xử lý thông tin đó.

  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý và chỉ lưu trữ Thông Tin Cá Nhân về bạn mà chúng tôi đang có:

  Tính khả chuyển

  Bạn có quyền nhận một bản sao về một số Thông Tin Cá Nhân của mình ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy tính. Việc này bao gồm bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn (ví dụ: Thông tin Chia sẻ và nội dung được lưu vào Mục ưa thích) hoặc theo hợp đồng của chúng tôi với bạn (ví dụ: dữ liệu hồ sơ), như được mô tả trong phần "Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?". Bạn có thể thực hiện quyền xuất dữ liệu của mình bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây.

  Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển Thông Tin Cá Nhân đó cho một bên khác. Nếu bạn muốn chúng tôi chuyển Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba, vui lòng đảm bảo bạn cung cấp thông tin chi tiết về bên thứ ba đó. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể chuyển được khi khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Thông Tin Cá Nhân hoặc việc xử lý thông tin đó sau khi bên thứ ba nhận thông tin.

  Phản đối

  Phần này cũng áp dụng cho người dùng cư trú tại Nga.

  Bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn khi việc sử dụng đó là dựa trên cơ sở lợi ích chính đáng của chúng tôi (ví dụ: khi chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để đảm bảo bảo mật tài khoản). Nếu bạn phản đối việc xử lý như vậy, vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu này.

  Trong phạm vi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép, bạn có thể rút lại bất cứ chấp thuận nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây bằng cách làm theo các hướng dẫn nêu tại đây.

  12. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

  Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ cập nhật phiên bản sửa đổi ở đây cùng với ngày "cập nhật gần nhất" và thông báo cho bạn qua WeChat hoặc các phương tiện khác, nếu thích hợp, trước khi thay đổi có hiệu lực.

  13. NGÔN NGỮ

  Chúng tôi đã cung cấp bản dịch Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi nhưng trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản ngôn ngữ địa phương và phiên bản tiếng Anh, trừ khi có quy định khác của luật hiện hành, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

  Đại Diện Của Chúng Tôi tại Một Số Khu Vực Pháp Lý Nhất Định

  Khu vực pháp lýĐại diệnĐịa chỉChi tiết liên hệ
  Hàn QuốcTencent Korea Yuhan Hoesa152, Taeheran-ro, Gangnam-gu (Gangnam Finance Center, Yeoksam-dong), Seoul, Koreadataprotection@wechat.com
  Séc-biKaranovic & Partners o.a.d. BeogradResavska 23, Belgrade, 11000, Serbialocal.representative@karanovicpartners.com
  Thái LanTencent (Thailand) Company Limited8 T-One Building, Floor 10th, 11th & 12th (Unit 3-5), Soi Sukhumvit 40, Sukhumvit Road, Khwaeng Phra Khanong, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailandlocalrepresentative@tencent.co.th
  Thổ Nhĩ KỳÖzdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı.Nidakule Ataşehir Kuzey, Begonya Sok. No:3 Kat. 17 D: 162 / 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye

  Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı là đại diện kiểm soát dữ liệu của chúng tôi và quyền hạn của họ chỉ giới hạn ở các thẩm quyền được quy định theo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân số 6698. Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı không được ủy quyền xử lý bất kỳ vấn đề nào khác như hành vi trong WeChat, lệnh cấm, điều tra, khiếu nại dân sự hoặc hình sự.
  tencent@iptech-legal.com

  TRUSTe


  Tiếp