WECHAT - ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Sửa đổi lần cuối: 2024-02-20

GIỚI THIỆU

Chào mừng đến với WeChat!

Việc bạn sử dụng WeChat phải tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này (''Điều khoản'' này). Cám ơn bạn vì đã đọc các Điều khoản này – chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng khi sử dụng WeChat.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về các Điều khoản này, hoặc nếu bạn mong muốn gửi cho chúng tôi bất cứ thông báo nào liên quan tới các Điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấn vào mục ''Me'' -> ''Settings'' -> ''Help & Feedback'' trong ứng dụng WeChat hoặc vào trang help.wechat.com.

Tuân thủ Các Điều khoản này

Bằng việc sử dụng WeChat, bạn chấp nhận chịu ràng buộc bởi các Điều khoản này giữa bạn và:

Mã quay số quốc tế của Số điện thoại được liên kết với Tài khoản của bạnĐơn vị Ký Hợp đồngĐịa chỉ
Nếu mã quay số quốc tế của số điện thoại đã liên kết với tài khoản của bạn là ở một quốc gia bất kỳ ngoài Vương Quốc Anh, Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ (theo định nghĩa dưới đây) hoặc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (trừ Đài Loan, Hồng Kông hoặc Ma Cao) (“Trung Quốc Đại Lục”)WeChat International Pte. Ltd.10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903
Nếu mã quay số quốc tế của số điện thoại đã liên kết với tài khoản của bạn là ở Vương quốc Anh, Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Thụy Sĩ (Vương Quốc Anh, EEA hoặc Thụy Sĩ )Tencent International Services Europe BVBuitenveldertselaan 1-5, 1082 VA Amsterdam, Hà Lan

(tùy từng trường hợp, có thể gọi là “chúng tôi” và “của chúng tôi”).

Chúng tôi có thể sẽ nêu rõ trong một số điều khoản thuộc các điều khoản dành riêng cho dịch vụ WeChat của chúng tôi mà bạn đang ký hợp đồng sử dụng với một trong các công ty liên kết của chúng tôi (thay vì WeChat International Pte. Ltd. hoặc Tencent International Services Europe BV, nếu áp dụng) liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc tính năng WeChat liên quan được áp dụng các điều khoản dành riêng cho dịch vụ liên quan đó. Trong trường hợp này, đơn vị ký hợp đồng có liên quan sẽ được xác định trong các điều khoản dành riêng cho dịch vụ WeChat liên quan. Các Điều khoản này (bao gồm cả các điều khoản dành riêng cho dịch vụ liên quan đó) sẽ áp dụng giữa bạn và đơn vị ký hợp đồng đã được xác định đó liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc tính năng WeChat liên quan.

Người dùng khác:

Các Điều khoản này chỉ áp dụng cho bạn nếu bạn là người dùng WeChat, có nghĩa là bạn đã đăng ký bằng cách liên kết một số điện thoại di động sử dụng mã quay số quốc tế không phải là +86 (“số điện thoại di động không thuộc Trung Quốc đại lục”).

Các Điều khoản này không áp dụng cho bạn nếu bạn là người dùng Weixin. Bạn là người dùng Weixin nếu bạn:

Nếu bạn là người dùng Weixin thì bạn phải tuân thủ Thỏa thuận về Giấy phép phần mềm và Dịch vụ của Tencent Weixin (“Điều khoản Dịch vụ Weixin”) và không áp dụng các Điều khoản này.

Bạn cũng có thể kiểm tra xem bạn là người dùng WeChat hoặc Weixin bằng cách nhấp vào “Me” > “Setting” > “About”, sau đó nhấp vào liên kết đến “Điều khoản Dịch vụ ”. Nếu bạn thấy WeChat – Điều khoản Dịch vụ thì bạn là người dùng WeChat. Nếu bạn thấy Thỏa thuận Cấp phép Phần mềm và Dịch vụ Tencent Weixin thì bạn là người dùng Weixin.

Nếu sau đó có thay đổi mã quay số quốc tế của số điện thoại đã liên kết với tài khoản WeChat hoặc Weixin của bạn (từ số điện thoại di động ở Trung Quốc đại lục sang số điện thoại di động không thuộc Trung Quốc đại lục hoặc ngược lại), tài khoản của bạn sẽ được chuyển đổi thành tài khoản WeChat hoặc Weixin (tùy từng trường hợp) và bạn sẽ nhận được lời nhắc đồng ý với các điều khoản dịch vụ tương ứng (điều khoản dịch vụ cho WeChat hoặc Weixin, tùy từng trường hợp). Bạn cũng phải tuân thủ và bị ràng buộc theo các luật và quy định có liên quan áp dụng cho việc sử dụng tài khoản mới (có thể khác với các luật và quy định áp dụng trước khi chuyển đổi). Nếu bạn chuyển đổi tài khoản Weixin thành tài khoản WeChat thì các Điều khoản này sẽ áp dụng cho bạn kể từ ngày hệ thống của chúng tôi ghi nhận việc chuyển đổi đó. Nếu bạn chuyển đổi tài khoản WeChat thành tài khoản Weixin thì các Điều khoản này sẽ không còn áp dụng cho bạn kể từ ngày hệ thống của chúng tôi ghi nhận việc chuyển đổi đó. Chức năng này được thiết kế nhằm đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn các tính năng và dịch vụ phù hợp nhất với tài khoản của bạn. Bất kỳ chuyển đổi nào cũng phải tuân theo các Điều khoản này và mọi quy tắc và quy định nền tảng hiện hành khác. Các tài khoản tìm cách lạm dụng chức năng này (ví dụ: bằng việc chuyển đổi thường xuyên) có thể bị hạn chế quyền truy cập theo các Điều khoản này.

KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC VỚI WEIXIN

WeChat có thể tương tác với Weixin, nhờ đó bạn có thể liên lạc với người dùng Weixin và hai bên có thể xem Khoảnh khắc và Trạng thái của nhau theo các điều khoản áp dụng. Bạn cũng có thể sử dụng một số tính năng do Weixin điều hành. Việc sử dụng các tính năng đó phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ tương ứng của Weixin hoặc thỏa thuận dịch vụ áp dụng cho tính năng đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bên dưới.

Các Điều khoản này

Vui lòng xem lại các Điều khoản này cũng như các chính sách và hướng dẫn của chúng tôi để hiểu cách bạn có thể và không thể sử dụng WeChat. Bạn phải tuân thủ các Điều khoản này khi sử dụng WeChat và chỉ sử dụng WeChat khi được các luật và quy định hiện hành cho phép, bất kể bạn có thể ở đâu khi sử dụng WeChat. Tại một số quốc gia, có các hạn chế đối với việc bạn sử dụng WeChat – bạn có trách nhiệm phải bảo đảm rằng bạn được phép một cách hợp pháp để sử dụng WeChat tại nơi bạn ở, và một số chức năng của WeChat có thể không khả dụng tại một số quốc gia.

Bằng việc sử dụng WeChat, bạn đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được sử dụng WeChat.

Các điều khoản chung khác liên quan đến các Điều Khoản này

Nếu bạn dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu hợp pháp hiện hành trong khu vực pháp lý của bạn), bạn không được sử dụng WeChat cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước của phụ huynh hoặc người giám hộ đối với các Điều khoản này (cho cả họ và thay mặt bạn).

Nếu bạn đang sử dụng WeChat thay mặt cho một công ty, hợp danh, hiệp hội, chính phủ hoặc tổ chức khác (“Tổ chức” của bạn), bạn phải đảm bảo rằng bạn được phép thay mặt Tổ chức của bạn sử dụng WeChat và bạn được phép ràng buộc Tổ chức của bạn với các Điều khoản này. Trong các trường hợp đó “bạn” sẽ bao gồm cả Tổ chức của bạn.

Chúng tôi có thể dịch các Điều Khoản này sang nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản ngôn ngữ nào khác của các Điều Khoản này, thì bản tiếng Anh sẽ được áp dụng (trong phạm vi được phép theo các luật và quy định hiện hành).

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG

Nhiều loại dịch vụ và tính năng khác nhau được cung cấp trong hoặc thông qua WeChat và không phải tất cả dịch vụ và tính năng này đều do chúng tôi điều hành. Vì vậy có các điều khoản và chính sách bổ sung có thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng tất cả hoặc một phần của WeChat ("Điều khoản Bổ sung"). Đối với các dịch vụ và tính năng do chúng tôi điều hành, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các Điều khoản Bổ sung tại từng thời điểm, bao gồm cả những điều khoản được trình bày trong phần này và tại từng thời điểm trong WeChat. Tất cả các Điều khoản Bổ sung này tạo thành một phần không tách rời của các Điều khoản này.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoặc tính năng bất kỳ do một bên thứ ba (bao gồm cả Weixin) điều hành, việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng đó sẽ tuân thủ các điều khoản áp dụng cho dịch vụ cụ thể đó. Vui lòng liên hệ với bên thứ ba tương ứng nếu bạn không chắc về điều khoản nào được áp dụng cho dịch vụ cụ thể đó.

Chính sách WeChat

Các chính sách sau đây là các Điều khoản Bổ sung mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng WeChat:

Các Điều khoản áp dụng đối với các tính năng WeChat cụ thể

Một số dịch vụ và tính năng được cung cấp trong hoặc thông qua WeChat có Điều khoản Bổ sung dành riêng cho việc sử dụng chúng. Bạn phải tuân thủ các Điều khoản Bổ sung đó (cũng như các Điều khoản này) khi bạn sử dụng các dịch vụ và tính năng đó. Các Điều khoản Bổ sung dành riêng cho dịch vụ như vậy bao gồm:

Các Điều khoản Bổ sung cụ thể theo quốc gia

Nếu bạn là một công dân hoặc người cư trú thường xuyên của các quốc gia sau, thì các Điều khoản Bổ sung cụ thể theo quốc gia sau đây cũng sẽ áp dụng cho việc sử dụng WeChat của bạn:

Không Nhất quán

Tùy thuộc vào đoạn tiếp theo và ngoại trừ được quy định khác đi một cách rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản Bổ sung nào - trong chừng mực có bất kỳ Điều khoản Bổ sung nào xung đột với các Điều khoản này, thì Điều khoản Bổ sung sẽ áp dụng trong phạm vi xung đột đó.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này (và bất kỳ Điều khoản Bổ sung áp dụng nào) theo thời gian (ví dụ: để phản ánh các cải tiến kỹ thuật và các thay đổi đối với WeChat (ví dụ: để giải quyết mối đe dọa về bảo mật) hoặc các luật và quy định áp dụng (ví dụ: để phản ánh quyền của người tiêu dùng)), vì vậy vui lòng quay lại và xem lại các Điều khoản này thường xuyên.

Nếu chúng tôi cho rằng những thay đổi đó là quan trọng, chúng tôi sẽ (nếu có thể thực hiện được một cách hợp lý) thông báo cho bạn (trên trang này hoặc trang liên quan đối với các điều khoản hoặc chính sách bổ sung có liên quan, thông qua ứng dụng WeChat, bằng cách liên hệ trực tiếp với bạn, hoặc các phương tiện khác), trước khi những thay đổi đó có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng WeChat sau khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI WECHAT

Vì WeChat và trải nghiệm người dùng không ngừng phát triển, nên đôi khi chúng tôi có thể:

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy tại bất kỳ thời điểm nào. Khi chúng tôi cho rằng bất kỳ thay đổi nào đối với WeChat hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào có thể truy cập được trong WeChat là quan trọng một cách hợp lý, chúng tôi sẽ (nếu có thể thực hiện được một cách hợp lý) thông báo cho bạn (qua http://www.wechat.com, liên lạc trực tiếp với bạn, trên trang này hoặc trang liên quan đối với các điều khoản hoặc chính sách bổ sung có liên quan, hoặc các phương tiện khác), trước khi những thay đổi đó có hiệu lực.

TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Bạn cần phải tạo một tài khoản với chúng tôi để truy cập và sử dụng WeChat. Bất kỳ tài khoản nào bạn mở với chúng tôi đều là tài khoản cá nhân của bạn và bạn không được phép tặng, cho mượn, chuyển giao hoặc cho phép bất kỳ người nào khác truy cập hay sử dụng tài khoản của bạn. Tên tài khoản, ID người dùng của bạn và các mã định danh khác bạn áp dụng trong WeChat luôn là tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể vô hiệu hóa, thu hồi và tái sử dụng những thông tin này khi tài khoản của bạn được chính bạn hoặc chúng tôi chấm dứt hoặc ngừng hoạt động vì bất kể lý do nào.

Bạn có trách nhiệm đối với: (a) việc bảo vệ các thông tin chi tiết về tài khoản của bạn, bao gồm cả bất kỳ mật khẩu nào được dùng để truy cập vào tài khoản của bạn và WeChat, và (b) mọi việc sử dụng WeChat theo tài khoản của bạn, bao gồm cả bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện và/hoặc nghĩa vụ thanh toán nào phát sinh theo tài khoản của bạn. Bạn phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi bằng cách nhấn vào ''Me'' -> ''Settings'' -> ''Help & Feedback'' trong ứng dụng WeChat hoặc tới trang http://help.wechat.com nếu bạn biết được hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm phạm. Chúng tôi sẽ coi mọi hoạt động sử dụng tài khoản của bạn trên WeChat là do bạn thực hiện, ngoại trừ trường hợp chúng tôi nhận được một thông báo hợp lệ và – được nhận đúng cách thức quy định báo cho chúng tôi về việc tài khoản hoặc mật khẩu của bạn bị xâm phạm.

Chúng tôi có thể cho phép bạn đăng ký và đăng nhập vào WeChat bằng các chức năng đăng nhập được cung cấp bởi các nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook hoặc Apple. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của nền tảng của bên thứ ba có liên quan áp dụng cho việc bạn sử dụng các chức năng đó (ngoài các Điều khoản này).

ĐĂNG KÝ VÀ MUA NỘI DUNG

Tại từng thời điểm, bạn có thể phải thanh toán cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định trong WeChat (bao gồm cả việc cung cấp WeChat hoặc cung cấp một số tính năng bổ sung nhất định trong WeChat). Chúng tôi có thể quy định thêm các điều khoản khác áp dụng đối với các khoản thanh toán đó (kể cả liên quan đến việc hoàn trả (nếu có), các thỏa thuận về việc lập hóa đơn và bất cứ hậu quả nào do việc không thực hiện thanh toán đúng hạn). Bạn phải tuân thủ mọi điều khoản đó liên quan đến các khoản thanh toán của bạn cho chúng tôi cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Bạn đồng ý rằng bạn là bên duy nhất chịu trách nhiệm về mọi khoản phí và thuế liên quan đến các khoản thanh toán đó và mức giá cả và tính sẵn có của các Mục và sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nếu các sản phẩm hoặc dịch vụ đó cần được thanh toán phí tự động, định kỳ hoặc theo đăng ký thuê bao thì bạn đồng ý rằng (tùy thuộc vào các luật và quy định áp dụng):

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ khoản phí nào mà chúng tôi tính cho WeChat (hoặc bất kỳ phần nào của WeChat) tại bất kỳ thời điểm nào theo công bố trong WeChat. Nếu bạn không chấp nhận việc thay đổi như vậy đối với các khoản phí, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp WeChat (hoặc phần liên quan của WeChat) cho bạn.

TÙY THUỘC VÀO CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BẮT BUỘC HOẶC NHƯ ĐƯỢC CHÚNG TÔI QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC ĐỐI VỚI MỘT MỤC HOẶC DỊCH VỤ CỤ THỂ TRONG WECHAT, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI CŨNG SẼ KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI HOÀN TIỀN CHO BẤT KỲ KHOẢN THANH TOÁN NÀO MÀ BẠN ĐÃ THỰC HIỆN CHO CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ MỤC HOẶC DỊCH VỤ NÀO TRONG WECHAT (DÙ ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG HOẶC CHƯA ĐƯỢC SỬ DỤNG).

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã tính nhầm phí cho bạn, và tùy thuộc vào các luật và quy định áp dụng: (a) bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày tính phí đó; và (b) bạn sẽ không được hoàn lại tiền cho bất kỳ việc tính phí nhầm lẫn nào như vậy sau thời hạn 30 ngày đó. Chúng tôi có thể xử lý các khoản thanh toán của bạn trong WeChat thông qua dịch vụ của bên thứ ba, và chúng tôi có thể cung cấp Thông tin liên quan của bạn cho các bên thứ ba đó để xử lý các khoản thanh toán của bạn. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó liên quan đến dịch vụ xử lý thanh toán, như được trình bày rõ hơn trong phần "Nội dung và Dịch vụ của Bên Thứ Ba" dưới đây.

NỘI DUNG CỦA BẠN

Khi bạn gửi, tải lên, truyền tải hoặc hiển thị bất kỳ dữ liệu, thông tin, nội dung đa phương tiện hay các nội dung khác liên quan đến việc bạn sử dụng WeChat (“Nội dung của Bạn”), bạn hiểu và đồng ý rằng:

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi (tùy thuộc vào các Điều khoản này, Chính sách Bảo mật WeChat của chúng tôi cũng như các luật và quy định áp dụng):

Bạn hiểu rằng ngay cả khi bạn tìm cách xóa Nội dung của Bạn khỏi WeChat, vì vấn đề kỹ thuật và quản trị điều đó có thể mất một số thời gian hoặc không thể đạt được - ví dụ: chúng tôi không thể ngăn bất kỳ bên thứ ba nào lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trong Nội dung của Bạn mà bạn đã công khai qua WeChat. Thông tin thêm về quyền của bạn liên quan đến Nội dung của Bạn được trình bày trong Chính sách Bảo mật WeChat của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền chặn hoặc xóa Nội dung của Bạn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả lý do khi thấy phù hợp theo quan điểm của chúng tôi, theo yêu cầu của các luật và quy định áp dụng hoặc theo Chính sách Bản quyền và Chính sách sử dụng chấp nhận được của WeChat. Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định khả năng hiển thị, trạng thái hoặc xếp hạng Nội dung của Bạn trên WeChat.

Trách nhiệm đối với Nội dung của Bạn

Bạn là bên duy nhất chịu trách nhiệm về Nội dung của Bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm duy trì bản sao lưu Nội dung của Bạn - chúng tôi khuyên bạn nên giữ một bản sao lưu của Nội dung của Bạn tại mọi thời điểm.

Bạn phải luôn đảm bảo tại mọi thời điểm rằng: (a) bạn có các quyền cần thiết để sao chép, xử lý, truyền, truy cập, công bố, hiển thị và sử dụng Nội dung của Bạn, đồng thời cấp cho chúng tôi và các bên thứ ba khác các quyền như được nêu trong các Điều khoản này; và (b) Nội dung của Bạn (và việc chúng tôi sử dụng Nội dung của Bạn theo các Điều khoản này) không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc các quyền của bất kỳ người nào.

VI PHẠM QUYỀN

Chúng tôi tuân thủ các quy định của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật Số áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet (17 U.S.C. §512, đã được sửa đổi) ("DMCA"). Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ về bất kỳ nội dung nào được đăng trong WeChat, vui lòng làm theo hướng dẫn trình bày trong Chính sách Bản quyền của chúng tôi.

NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Tổng quan

Khi bạn sử dụng WeChat, bạn có thể truy cập nội dung từ nhiều nguồn khác nhau - có thể là nội dung được đăng bởi những người dùng WeChat khác, nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba điều hành Tài khoản chính thức trên Weixin hoặc Chương trình nhỏ, nội dung bạn thấy trong các quảng cáo do bên thứ ba thiết kế hoặc bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba được cung cấp hoặc có thể truy cập được khi sử dụng WeChat (chúng tôi gọi chung tất cả nội dung này là “Nội dung của Bên thứ ba”).

Tất cả Nội dung của Bên thứ ba phải tuân thủ các chính sách của chúng tôi, cũng như các luật và quy định hiện hành. Nếu nhận được khiếu nại hoặc nhận thấy có mối lo ngại liên quan đến Nội dung của Bên thứ ba, chúng tôi có thể xem xét Nội dung của Bên thứ ba đó. Chúng tôi có thể thực hiện hành động để đảm bảo Nội dung của Bên thứ ba tuân thủ chính sách của chúng tôi hoặc nếu nội dung đó được coi là đã vi phạm chính sách thì chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối cung cấp nội dung đó hoặc từ chối liên kết đến nội dung đó. Ví dụ: trường hợp này có thể xảy ra nếu chúng tôi cho rằng Nội dung của Bên thứ ba vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, được xác định là khiêu dâm, phỉ báng hoặc lạm dụng, hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào hoặc gây ra rủi ro bất kỳ cho bảo mật hoặc hiệu suất hoạt động của WeChat.

Bạn nên cảnh giác khi truy cập, sử dụng hoặc tiêu thụ Nội dung của Bên thứ ba. Chúng tôi không thể xem xét tất cả Nội dung của Bên thứ ba trước khi nội dung được đăng, vì vậy nếu bạn cho rằng bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào không chính xác, gây hiểu lầm, có tính chất phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Đồng thời, bạn vui lòng lưu ý rằng Nội dung của Bên thứ ba, cũng như bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào khác có thể truy cập được qua WeChat mà không phải do bạn đăng, có thể thuộc sở hữu của bên thứ ba và việc bạn đã truy cập nội dung trên WeChat không có nghĩa là bạn có bất kỳ quyền nào đối với nội dung đó. Bạn luôn phải tôn trọng quyền của người khác khi sử dụng WeChat - nếu muốn sử dụng nội dung theo một cách cụ thể, bạn phải xin phép chủ sở hữu quyền có liên quan.

Nền tảng WeChat cũng cung cấp quyền truy cập vào nhiều sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba - chẳng hạn như Chương trình nhỏ được cung cấp trên Nền tảng Chương trình nhỏ Weixin; Tài khoản chính thức; các trang web được cung cấp, tạo sẵn, quảng cáo hoặc liên kết thông qua WeChat (bao gồm mọi nền tảng hoặc dịch vụ liên quan của WeChat); và các sản phẩm và dịch vụ khác do các bên thứ ba cung cấp hoặc quảng cáo. Các sản phẩm, dịch vụ và trang web này do các bên thứ ba tương ứng điều hành, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của chúng. Nếu bạn sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ của bên thứ ba này, vui lòng gửi thắc mắc, khiếu nại hoặc truy vấn cho các bên thứ ba tương ứng điều hành dịch vụ đó, vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng các dịch vụ đó hoặc bất kỳ mối quan hệ nào mà bạn có thể ký kết với các bên thứ ba đó (bao gồm mọi nghĩa vụ thanh toán hoặc phí mà bạn có thể phải chịu khi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó).

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc Nội dung của Bên thứ ba cũng có thể phải tuân theo các điều khoản khác từ bên thứ ba đó – ví dụ: các điều khoản từ bên thứ ba có liên quan là bên mà ban đầu đã sản xuất hoặc tạo ra các nội dung hoặc dịch vụ đó, các điều khoản liên quan đến các hoạt động khuyến mại đang được tổ chức trên WeChat, các điều khoản liên quan đến việc bạn sử dụng chức năng đăng nhập WeChat do bên thứ ba cung cấp, các điều khoản điều chỉnh việc bạn sử dụng bất kỳ Chương trình nhỏ nào do bên thứ ba cung cấp. Bạn là bên duy nhất chịu trách nhiệm kiểm tra rà soát và tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện bên thứ ba nào như vậy.

Chúng tôi có quyền xóa bỏ, theo sự suy xét và quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo cho bạn, bất kỳ nội dung, chương trình và/hoặc dịch vụ nào khả dụng trong WeChat (bao gồm cả bất kỳ nền tảng hoặc dịch vụ liên quan nào của WeChat), theo các Điều khoản này.

Khả năng tương tác với Weixin

WeChat có thể tương tác với Weixin, nhờ đó bạn có thể liên lạc với người dùng Weixin và hai bên có thể xem Khoảnh khắc và Trạng thái của nhau theo các điều khoản áp dụng. Bạn cũng có thể sử dụng một số tính năng do Weixin điều hành. Bạn có thể xem danh sách các tính năng do Weixin điều hành ở đây. Xin lưu ý rằng khi bạn tương tác với người dùng Weixin hoặc sử dụng hoặc nhận thông báo từ bất kỳ tính năng nào do Weixin điều hành (gọi chung là “Tương tác trao đổi thông tin”*), người dùng Weixin mà bạn tương tác không phải tuân theo các Điều khoản này, mà thay vào đó họ phải tuân theo [Điều khoản Dịch vụ Weixin](https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=en_US&t=weixin_agreement&s=default&cc=CN) và [Tiêu chuẩn sử dụng tài khoản Weixin](https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?&t=page/agreement/personal_account&lang=en_US) có nghĩa là chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với Weixin trong phạm vi cần thiết để hỗ trợ tương tác trao đổi thông tin và thông tin của bạn có thể được Weixin giữ lại, chia sẻ và/hoặc lưu trữ theo một cách thức không giống như cách thức được mô tả trong các Điều khoản này hoặc [Chính sách Bảo mật WeChat](/vi/privacy_policy.html). Bạn có thể đọc về cách Weixin hoạt động và cách Weixin lưu giữ, chia sẻ và lưu trữ thông tin trong [Điều khoản Dịch vụ Weixin](https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=en_US&t=weixin_agreement&s=default&cc=CN) và [Hướng dẫn Bảo vệ Bảo mật Weixin](https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=en_US&t=weixin_agreement&s=privacy&cc=CN). Ngoài ra, nếu tương tác của bạn với người dùng Weixin có khả năng khiến những người dùng Weixin đó vi phạm [Điều khoản Dịch vụ Weixin](https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=en_US&t=weixin_agreement&s=default&cc=CN), [Tiêu chuẩn sử dụng tài khoản Weixin*](https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?&t=page/agreement/personal_account&lang=en_US) cũng như bất kỳ các luật và quy định hiện hành nào khác, tùy theo quyết định của mình, Weixin có thể hạn chế hoặc giới hạn khả năng tương tác của Weixin với WeChat, bao gồm việc hạn chế hoặc giới hạn người dùng Weixin tương tác với người dùng WeChat.

Tài khoản chính thức Weixin và Chương trình nhỏ

Các chức năng Tài khoản chính thức Weixin và Chương trình nhỏ Weixin có thể truy cập được qua WeChat là các dịch vụ trong phạm vi Trung Quốc đại lục do Weixin cung cấp. Nội dung trong Tài khoản chính thức và Chương trình nhỏ được đăng ký, phát triển, điều hành và sở hữu bởi các bên thứ ba không liên quan đến WeChat hoặc Weixin (trừ khi có quy định khác trong Tài khoản chính thức hoặc Chương trình nhỏ tương ứng). Khi bạn tương tác với Tài khoản chính thức và Chương trình nhỏ đó, việc bạn sử dụng Tài khoản chính thức và Chương trình nhỏ tương ứng sẽ phải tuân theo các điều khoản riêng của nhà phát triển bên thứ ba đối với Tài khoản chính thức hoặc Chương trình nhỏ tương ứng, chứ không phải các Điều khoản này.

Weixin Pay

Nếu bạn là người dùng Weixin Pay, bạn có thể truy cập Weixin Pay qua nền tảng WeChat. Weixin Pay do một pháp nhân được cấp phép tại Trung Quốc đại lục điều hành và việc sử dụng dịch vụ Weixin Pay tuân thủ Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng Weixin Pay.

NỘI DUNG QUẢNG CÁO TRÊN WECHAT

WeChat có thể bao gồm cả nội dung quảng cáo hoặc thương mại. Bạn đồng ý rằng: (a) chúng tôi có thể tích hợp, hiển thị và truyền đạt nội dung quảng cáo hoặc thương mại trong WeChat và rằng (nếu có thể thực hiện được một cách hợp lý) chúng tôi sẽ xác định rõ nội dung quảng cáo hoặc thương mại đó; và (b) như được giải thích chi tiết hơn trong Chính sách Bảo mật WeChat, chúng tôi có thể sử dụng quảng cáo mục tiêu để cố làm cho quảng cáo phù hợp và có giá trị hơn đối với bạn.

CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TÔI

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc đối với WeChat và bất kỳ phần mềm WeChat nào (bao gồm cả bất kỳ bản cập nhật, nâng cấp và phiên bản mới nào trong tương lai của Phần mềm WeChat đó) sẽ tiếp tục thuộc về chúng tôi và những bên cấp bản quyền cho chúng tôi. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản này, bạn không có quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, kể cả các nhãn hiệu thương mại hoặc tên sản phẩm, logo, tên miền hoặc các tính năng thương hiệu đặc trưng khác của chúng tôi, khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Mọi ý kiến hay đề xuất bạn có thể đưa ra về WeChat đều hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do toàn quyền sử dụng các ý kiến và đề xuất này (bao gồm cả việc sử dụng các ý kiến đó để cải thiện các dịch vụ hiện có hoặc tạo ra các dịch vụ mới) mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho bạn hoặc có bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với bạn.

Chúng tôi cấp cho bạn một quyền giới hạn, cá nhân, không độc quyền, không thể cấp bản quyền thứ cấp, không thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền và có thể hủy ngang để sử dụng WeChat và bất kỳ phần mềm nào của chúng tôi là một phần của hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng WeChat (bất kỳ phần mềm nào như vậy đều được gọi là ''Phần mềm WeChat''), phù hợp với các Điều Khoản này và tùy thuộc vào bất kỳ hướng dẫn nào khác mà chúng tôi đưa ra cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng WeChat và/hoặc Phần mềm WeChat tại từng thời điểm. Xin lưu ý rằng các Điều khoản này có thể được bổ sung bởi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với Phần mềm WeChat (hoặc các tính năng cụ thể trong Phần mềm WeChat.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh, biên dịch ngược, dùng kỹ thuật đảo ngược hoặc trích xuất mã nguồn từ Phần mềm WeChat, và bạn không được bán, phân phát, phân phát lại hoặc cấp bản quyền thứ cấp WeChat hoặc Phần mềm WeChat, ngoại trừ, trong mỗi trường hợp, trong chừng mực mà chúng tôi không ngăn cấm bạn thực hiện việc đó theo các luật hoặc quy định áp dụng hoặc bạn có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi để thực hiện việc đó. Trường hợp các luật hoặc quy định áp dụng cho phép bạn biên dịch ngược hoặc trích xuất mã nguồn từ Phần mềm WeChat, thì trước tiên bạn sẽ liên hệ với chúng tôi để yêu cầu các thông tin bạn cần.

Tại từng thời điểm chúng tôi có thể đưa ra các bản cập nhật cho Phần mềm WeChat. Các bản cập nhật như vậy có thể được thực hiện một cách tự động hoặc thao tác bằng tay. Xin lưu ý rằng Phần mềm WeChat có thể sẽ không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động nếu bạn không cài đặt các bản nâng cấp hoặc phiên bản mới. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ bản cập nhật nào cho bất kỳ Phần mềm WeChat nào, hoặc các bản cập nhật đó sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết bị hoặc hệ thống của bạn. Mọi bản cập nhật của Phần mềm WeChat đều là một phần của Phần mềm WeChat và phải tuân theo các Điều khoản này, ngoại trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác.

Vì mục đích của các Điều khoản này, “Phần mềm WeChat” bao gồm cả bất kỳ mục, nội dung hoặc tính năng nào (các "Mục") trong Phần mềm WeChat - ví dụ: Hình dán, trò chơi hoặc các mục có thể tải xuống khác trong WeChat, và bất kỳ nội dung nào được bạn truy cập hoặc sử dụng trong WeChat. Bạn phải tuân thủ bất kỳ Điều khoản Bổ sung nào áp dụng đối với bất kỳ Mục nào như vậy. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào như vậy trong WeChat, trong một Phụ lục của các Điều khoản này và/hoặc theo một cách thức khác. Chúng tôi có thể cấp cho bạn một quyền hạn chế để sử dụng các Mục này ngay khi bạn thanh toán bằng "tiền thật" như áp dụng tại từng thời điểm. Bạn thừa nhận rằng bạn không sở hữu các Mục này và các khoản tiền liên quan đến các Mục đó không liên quan đến bất kỳ số dư tín dụng nào bằng loại tiền thực hoặc loại tương đương. Chúng tôi có thể loại bỏ các Mục này khỏi WeChat bất cứ lúc nào, và chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn trong trường hợp chúng tôi thực hiện các quyền này.

Vì mục đích của các Điều khoản này, "Phần mềm WeChat" cũng bao gồm cả bất kỳ API nào mà chúng tôi cung cấp sẵn cho bạn để sử dụng liên quan đến WeChat hoặc Phần mềm WeChat. Bạn phải tuân thủ bất kỳ Điều khoản Bổ sung nào áp dụng đối với các API đó.

Chúng tôi có thể tùy ý cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho WeChat (miễn phí hoặc thu một khoản phí). Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhưng không có bất kỳ bảo đảm hoặc bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào và luôn tuân theo các Điều khoản này.

PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

Một số Phần mềm WeChat có thể chứa phần mềm phải có bản quyền “mã nguồn mở” (“Phần mềm Mã Nguồn Mở”). Khi chúng tôi sử dụng Phần mềm Mã Nguồn Mở đó, vui lòng lưu ý rằng:

THIẾT BỊ CỦA BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI WECHAT

Để chúng tôi cung cấp WeChat cho bạn, chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập ảo vào và/hoặc sử dụng thiết bị liên quan của bạn (ví dụ: điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn) mà bạn sử dụng để truy cập WeChat - ví dụ: chúng tôi có thể cần sử dụng bộ xử lý và bộ nhớ của thiết bị của bạn để hoàn tất việc cài đặt Phần mềm WeChat liên quan, hoặc chúng tôi có thể cần truy cập danh sách liên hệ của bạn để cung cấp một số chức năng tương tác nhất định trong WeChat.

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về cách WeChat sử dụng và truy cập thiết bị của bạn trong WeChat hoặc theo một cách thức khác (ví dụ: thông qua cửa hàng ứng dụng có liên quan như một phần của quá trình cài đặt WeChat trên thiết bị của bạn). Bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền truy cập và sử dụng thiết bị của bạn, và bạn thừa nhận rằng nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi quyền sử dụng hoặc quyền truy cập đó, chúng tôi có thể không cung cấp WeChat (hoặc một số tính năng nhất định trong WeChat) cho bạn.

Bất kỳ Thông tin Cá nhân nào (như được định nghĩa trong Chính sách Bảo mật WeChat) mà chúng tôi sử dụng hoặc truy cập trong thiết bị của bạn sẽ được xử lý theo các Điều khoản này, bao gồm cả Chính sách Bảo mật WeChat của chúng tôi.

Bạn có thể cần một kết nối internet đầy đủ để xác thực tài khoản WeChat của mình hoặc sử dụng WeChat. Bạn cũng có thể được yêu cầu phải kích hoạt một số chức năng nhất định trong WeChat theo cách được mô tả trong WeChat. Bạn có thể không sử dụng được một số chức năng nhất định trong WeChat nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu đó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí bên thứ ba nào mà bạn phải chi trả (bao gồm cả bất kỳ khoản phí nào từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet của bạn) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng WeChat hoặc Phần mềm WeChat.

PHẦN MỀM VÀ KẾT NỐI CỦA BÊN THỨ BA

Bạn là bên duy nhất chịu trách nhiệm về bất kỳ phần mềm nào (cho dù là phần mềm riêng của bạn hay phần mềm do các bên thứ ba cung cấp) mà bạn sử dụng liên quan đến việc bạn sử dụng WeChat, bao gồm cả bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ bên thứ ba nào được cung cấp sẵn cho bạn thông qua WeChat, chẳng hạn như Chương trình nhỏ được cung cấp sẵn trên Nền tảng Chương trình nhỏ Weixin ("Phần mềm Bên Thứ Ba").

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Phần mềm Bên Thứ Ba và chúng tôi không ủng hộ, hỗ trợ hoặc đảm bảo chất lượng, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của bất kỳ Phần mềm Bên Thứ Ba nào. Bạn phải tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng đối với Phần mềm Bên Thứ Ba.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào cho bất kỳ Phần mềm Bên Thứ Ba nào. Vui lòng liên hệ với bên thứ ba cung cấp có liên quan để được hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn sẽ cần một kết nối internet đầy đủ để xác thực tài khoản WeChat của mình hoặc sử dụng WeChat. Bạn cũng có thể được yêu cầu phải kích hoạt một số chức năng nhất định trong WeChat theo cách được mô tả trong WeChat. Bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định trong WeChat nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu đó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Phần mềm Bên Thứ Ba và chúng tôi không ủng hộ, hỗ trợ hoặc đảm bảo chất lượng, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của bất kỳ Phần mềm Bên Thứ Ba nào.

BẢO ĐẢM VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ cung cấp WeChat bằng sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý.

NGOÀI MỤC BẢO ĐẢM NÀY, TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO PHÉP, WECHAT (BAO GỒM BẤT KỲ PHẦN MỀM WECHAT NÀO) ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHẢ DỤNG”, VÀ CẢ CHÚNG TÔI LẪN BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN KẾT NÀO CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN WECHAT, BẤT KỲ PHẦN MỀM WECHAT HOẶC BẤT KỲ DỮ LIỆU, PHƯƠNG TIỆN NÀO HOẶC NỘI DUNG KHÁC ĐƯỢC GỬI, CHUYỂN HOẶC HIỂN THỊ BỞI WECHAT, BAO GỒM: (A) BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT NÀO RẰNG WECHAT HOẶC PHẦN MỀM WECHAT SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ VI-RÚT; (B) WECHAT HOẶC PHẦN MỀM WECHAT SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI THIẾT BỊ CỦA BẠN; HOẶC (C) WECHAT HOẶC PHẦN MỀM WECHAT SẼ CÓ CHẤT LƯỢNG CÓ THỂ THƯƠNG MẠI HÓA, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BẤT KỲ BÊN NÀO. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO PHÉP, BẠN TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT NGẦM ĐỊNH NÀO.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI WECHAT

TRONG CHỪNG MỰC ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO PHÉP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC WECHAT (BAO GỒM CẢ BẤT KỲ PHẦN MỀM WECHAT NÀO), PHÁT SINH TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN LỚN HƠN TRONG CÁC KHOẢN TIỀN SAU ĐÂY: (A) SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG WECHAT HOẶC PHẦN MỀM WECHAT MÀ CÁC KHIẾU NẠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRONG 6 THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY KHIẾU NẠI GẦN ĐÂY NHẤT; VÀ (B) 100 USD (MỘT TRĂM ĐÔ-LA MỸ). TRONG CHỪNG MỰC ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN KẾT NÀO CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ VIỆC NÀO SAU ĐÂY:

Không có nội dung nào trong các Điều khoản này giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào sau đây, ngoại trừ trong chừng mực trách nhiệm pháp lý đó có thể được từ bỏ, giới hạn hoặc loại trừ theo các luật và quy định áp dụng:

CHO DÙ CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ QUYỀN NÀO TRONG CÁC QUYỀN CỦA BẠN THEO LUẬT ĐỊNH TẠI KHU VỰC TÀI PHÁN CỦA BẠN (BAO GỒM CẢ BẤT KỲ QUYỀN NÀO THEO QUY ĐỊNH BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG HIỆN HÀNH), TRONG CHỪNG MỰC CÁC QUYỀN THEO LUẬT ĐỊNH ĐÓ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC TỪ BỎ THEO CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN (VÀ TỔ CHỨC CỦA BẠN, NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG WECHAT HOẶC PHẦN MỀM WECHAT THAY MẶT CHO TỔ CHỨC ĐÓ) BỒI THƯỜNG CHO CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT CỨ KHIẾU NẠI, VIỆC KIỆN CÁO, THỦ TỤC TỐ TỤNG, YÊU CẦU, THIỆT HẠI, KHOẢN NỢ, TỔN THẤT, CHI PHÍ, PHÍ TỔN NÀO (BAO GỒM CẢ CHI PHÍ TRANH TỤNG VÀ PHÍ LUẬT SƯ) VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ: (A) VIỆC BẠN SỬ DỤNG WECHAT HOẶC PHẦN MỀM WECHAT; HOẶC (B) VIỆC BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Như được trình bày trong các phần "Nội dung và Dịch vụ Bên Thứ Ba" và "Phần mềm Bên Thứ Ba" của các Điều khoản này, các bên thứ ba khác nhau có thể cung cấp một số nội dung, dịch vụ hoặc phần mềm nhất định trong WeChat.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐIỀU CHỈNH MỐI QUAN HỆ GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI (VÀ, TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ LIÊN QUAN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI). CÁC GIAO DỊCH CỦA BẠN VỚI TẤT CẢ CÁC BÊN THỨ BA (BAO GỒM CẢ CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC KÝ KẾT THÔNG QUA, ĐƯỢC XÚC TIẾN THÔNG QUA, ĐƯỢC TRUY CẬP BẰNG SIÊU LIÊN KẾT THÔNG QUA HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC THÔNG QUA WECHAT), LÀ CÁC GIAO DỊCH CHỈ GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA LIÊN QUAN. TÙY THUỘC VÀO CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BẮT BUỘC, CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO (BAO GỒM CẢ BẤT KỲ NỘI DUNG, DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM NÀO DO CÁC BÊN THỨ BA ĐÓ CUNG CẤP TRONG WECHAT), CHO DÙ VIỆC GIAO KẾT CỦA BẠN VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO NHƯ VẬY ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA WECHAT.

CHẤM DỨT

Các Điều khoản này sẽ áp dụng đối với việc bạn sử dụng WeChat cho đến khi việc bạn truy cập vào WeChat được chấm dứt bởi chính bạn hoặc chúng tôi.

Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng WeChat, hoặc bất kỳ dịch vụ nào có thể truy cập được trong WeChat, tại bất kỳ thời điểm nào (kể cả khi chúng tôi đã thông báo cho bạn về sự thay đổi sắp tới đối với tất cả hoặc một phần của WeChat hoặc các Điều khoản này mà bạn không đồng ý). Nếu dịch vụ bị chấm dứt là một dịch vụ đã thanh toán, chúng tôi có thể khấu trừ từ bất kỳ khoản hoàn trả nào một phần theo tỷ lệ hợp lý của khoản phí đó để bồi thường cho các chi phí mà chúng tôi phải gánh chịu khi kết thúc dịch vụ liên quan.

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tài khoản của bạn hoặc bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ WeChat:

và nếu có thể thực hiện được một cách hợp lý, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về bất kỳ việc đình chỉ hoặc chấm dứt nào.

Nếu chúng tôi đình chỉ quyền truy cập của bạn vào bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ WeChat thì, trong chừng mực được phép theo các luật và quy định áp dụng tại khu vực tài phán của bạn: (a) bạn vẫn luôn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản phí đã dồn tích đến ngày đình chỉ đó (bao gồm cả trường hợp các khoản phí phát sinh trước ngày đình chỉ nhưng việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan sau ngày đình chỉ); và (b) bạn vẫn luôn phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí áp dụng nào cho bất kỳ phần nào của WeChat mà bạn tiếp tục có quyền truy cập vào.

Nếu quyền truy cập của bạn vào WeChat bị chấm dứt (toàn bộ hoặc một phần) bởi chính bạn hoặc chúng tôi, thì bạn đồng ý rằng: (a) tất cả các quyền của bạn theo các Điều khoản này sẽ chấm dứt; (b) bạn vẫn luôn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản phí đã dồn tích đến ngày chấm dứt (kể cả trường hợp các khoản phí phát sinh trước ngày chấm dứt nhưng việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan sau ngày chấm dứt); và (c) bạn sẽ ngay lập tức xóa bỏ vĩnh viễn tất cả các bản sao của Phần mềm WeChat mà việc chấm dứt liên quan đến và bạn sẽ ngay lập tức ngừng truy cập và sử dụng bất kỳ Phần mềm WeChat nào như vậy.

Giữ lại và sao lưu Nội dung của Bạn

Sau khi chấm dứt các Điều khoản này, chúng tôi sẽ chỉ giữ lại và sử dụng Nội dung của Bạn theo đúng các Điều khoản này và, trong chừng mực Nội dung của Bạn bao gồm cả các Thông tin Cá nhân, thì theo đúng Chính sách Bảo mật WeChat. Tùy thuộc vào Chính sách Bảo mật WeChat và các luật và quy định áp dụng tại khu vực tài phán của bạn, nếu chúng tôi đình chỉ hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần WeChat, hoặc nếu việc bạn truy cập vào WeChat bị chấm dứt bởi chính bạn hoặc chúng tôi, thì chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể trả lại cho bạn bất cứ Nội dung nào của Bạn và chúng tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn Nội dung của Bạn mà không cần thông báo cho bạn bất cứ lúc nào sau khi chấm dứt. Hãy đảm bảo rằng bạn thường xuyên sao lưu Nội dung của Bạn.

QUY ĐỊNH CHUNG

Tùy thuộc và các luật và quy định áp dụng tại khu vực tài phán của bạn, các Điều khoản này trình bày toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến WeChat - bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất cứ khiếu nại nào đối với chúng tôi về bất kỳ tuyên bố nào không được trình bày rõ ràng trong các Điều khoản này. Các từ ''bao gồm cả'' và ''kể cả'' phải được hiểu là không giới hạn ở. Sự vô hiệu của bất cứ quy định nào trong các Điều khoản này (hoặc các phần của bất kỳ quy định nào) sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ quy định nào khác (hoặc các phần còn lại của quy định đó). Nếu một tòa án cho rằng chúng tôi không thể buộc thi hành bất cứ phần nào của các Điều khoản này như soạn thảo, thì chúng tôi có thể thay thế các điều khoản đó bằng các điều khoản tương tự trong chừng mực có thể thực thi theo các luật và quy định áp dụng, mà không làm thay đổi các điều khoản còn lại của các Điều khoản này. Không có bất cứ sự trì hoãn nào trong việc thực thi bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này sẽ được hiểu là một sự từ bỏ bất cứ quyền nào theo quy định đó. Bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này mà do bản chất của chúng cần tiếp tục giữ nguyên hiệu lực, bao gồm cả bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến trách nhiệm pháp lý, hoặc các khoản bồi thường (nếu có) được thực hiện bởi các bên tương ứng, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi các Điều khoản này chấm dứt hoặc kết thúc thời hạn.

Không có ai khác ngoài bạn và chúng tôi sẽ có bất kỳ quyền nào để thực thi các Điều khoản này, dù là căn cứ theo Đạo luật Hợp đồng năm 2001 (về các Quyền của Bên Thứ Ba) (Chương 53B) của Singapore hoặc theo cách khác, và bạn không được ủy quyền thực hiện, chuyển nhượng hay chuyển giao các Điều khoản này hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này khi chưa có sự đồng ý trước của chúng tôi. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản này hoặc các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này, mà không cần sự đồng ý trước của bạn hoặc thông báo trước cho bạn. Chúng tôi có thể tự do giao kết thầu phụ thực hiện bất kỳ phần nào của các Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào, mà không cần sự đồng ý trước của bạn hoặc thông báo trước cho bạn.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Ngoại trừ trong chừng mực: (i) có bất kỳ điều khoản bổ sung áp dụng nào là một phần không tách rời của các Điều khoản này có quy định khác, hoặc (ii) các luật và quy định áp dụng của khu vực tài phán của bạn có yêu cầu khác (ví dụ, bạn có thể có các quyền theo luật định tại khu vực tài phán của mình liên quan đến việc đưa ra hay bảo vệ các khiếu nại bồi thường ở tòa án địa phương (bao gồm cả tòa xử các vụ kiện nợ nhỏ)):

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ WECHAT (ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ DÀNH RIÊNG CHO HOA KỲ)

Nếu bạn là một người dùng WeChat tại Hoa Kỳ, các Điều khoản Bổ sung dưới đây: (a) là các điều khoản không tách rời của các Điều khoản này; (b) áp dụng đối với việc bạn sử dụng WeChat; và (c) được ưu tiên áp dụng hơn các điều khoản chính của các Điều khoản này trong chừng mực có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Nếu bạn là một người dùng WeChat tại Hoa Kỳ, các điều khoản sau đây sẽ thay thế một cách rõ ràng phần ''Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp'' trên đây của các Điều khoản này.

Nếu bạn sinh sống tại (hoặc, nếu làm kinh doanh, địa điểm kinh doanh chính của bạn tại) Hoa Kỳ, thì luật pháp của bang nơi bạn sinh sống sẽ điều chỉnh mọi khiếu nại, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật, ngoại trừ Đạo luật Trọng tài Liên bang sẽ điều chỉnh các quy định liên quan tới tố tụng trọng tài. Bạn và chúng tôi đồng ý một cách không thể hủy ngang với quyền tài phán độc quyền và địa điểm xét xử của các tòa án California thuộc bang hoặc liên bang, đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới các Điều khoản này được xét xử tại tòa (không bao gồm xét xử trọng tài).

MỖI BÊN TRONG CÁC BÊN THAM GIA KÝ KẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TỪ BỎ MỘT CÁCH KHÔNG THỂ HỦY NGANG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC ĐƯỢC THAM GIA KIỆN TẬP THỂ THEO BẤT CỨ THỦ TỤC PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC DỰ TÍNH THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Trong trường hợp có tranh chấp, bạn và chúng tôi đồng ý sẽ nỗ lực giải quyết tranh chấp đó theo cách không chính thức trong thời gian sáu mươi (60) ngày. Nếu bạn và chúng tôi không thể giải quyết được tranh chấp đó theo cách không chính thức trong vòng sáu mươi (60) ngày, thì bạn và chúng tôi đồng ý với việc đưa ra xét xử trọng tài trước Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") theo Đạo luật Trọng tài Liên bang ("FAA") (thủ tục tố tụng trọng tài đó được tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của AAA), và sẽ không kiện ra tòa án trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, trọng tài viên trung lập sẽ quyết định và quyết định của trọng tài viên sẽ là quyết định cuối cùng ngoại trừ quyền kháng cáo có giới hạn theo FAA. Các vụ kiện tập thể, tố tụng trọng tài tập thể, các vụ kiện của tổng chưởng lý riêng, và bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác mà trong đó người nào đó hành động với tư cách đại diện, đều không được phép, và cũng không kết hợp các thủ tục tố tụng riêng lẻ khi không có sự đồng ý của tất cả các bên. Các Điều khoản này điều chỉnh trong chừng mực các Điều khoản này xung đột với Quy tắc Trọng tài Thương mại hoặc các Quy tắc Trọng tài Người Tiêu dùng của AAA. Bạn và chúng tôi phải đệ trình lên trọng tài bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào (ngoại trừ tranh chấp về sở hữu trí tuệ) trong vòng một năm kể từ khi khiếu nại hoặc tranh chấp đó có thể đệ trình lần đầu. Nếu việc từ bỏ kiện tập thể bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp, thì những phần đó sẽ không được phân xử trọng tài mà sẽ được tiến hành tố tụng tại tòa án, với phần còn lại được tiến hành tố tụng trọng tài. Nếu bất kỳ điều khoản nào khác trong các điều khoản này liên quan đến trọng tài được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được tách riêng rẽ nhưng phần còn lại của các điều khoản này liên quan đến trọng tài vẫn được áp dụng.

Nếu bạn là một cư dân California, thì (trừ trường hợp bị cấm bởi các luật áp dụng), bạn đồng ý từ bỏ Mục 1542 của Bộ luật Dân sự California và bất kỳ điều khoản nào tương tự tại bất kỳ khu vực tài phán nào khác (nếu bạn là cư dân của khu vực tài phán khác đó), nêu rõ: "Việc miễn nợ nói chung không dành cho các khiếu nại mà chủ nợ hoặc bên miễn nợ không biết hoặc nghi ngờ việc khiếu nại đó tồn tại có lợi cho họ tại thời điểm ký kết miễn nợ và các khiếu nại mà, nếu đã được chủ nợ biết, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc họ giải quyết với con nợ hoặc bên được miễn nợ”.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ WECHAT (ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ DÀNH RIÊNG CHO ÚC)

Nếu bạn là một người dùng WeChat tại Úc, các Điều khoản Bổ sung dưới đây: (a) là các điều khoản không tách rời của các Điều khoản này; (b) áp dụng đối với việc bạn sử dụng WeChat; và (c) được ưu tiên áp dụng hơn các điều khoản chính của các Điều khoản này trong chừng mực có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Tất cả các bảo lãnh, bảo đảm, tuyên bố một cách rõ ràng hay mặc nhiên, hoặc các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến các Điều khoản này hoặc vấn đề nội dung của các Điều khoản này, mà không có trong các Điều khoản này, sẽ được loại trừ khỏi các Điều khoản này trong phạm vi tối đa được các luật và quy định áp dụng cho phép.

Không có bất cứ nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ bảo lãnh, bảo đảm, điều khoản hay điều kiện, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mặc nhiên hay áp đặt bởi bất kỳ luật và quy định áp dụng nào mà không thể được loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi một cách hợp pháp.

Nếu bất kỳ bảo lãnh, điều kiện, bảo đảm hoặc điều khoản nào mặc nhiên hay được áp đặt bởi bất kỳ luật và quy định áp dụng nào và không thể được loại trừ (gọi là một ''Quy định Không thể Loại trừ”), và chúng tôi có thể giới hạn biện pháp khắc phục của bạn đối với một hành vi vi phạm Quy định Không thể Loại trừ, thì khi đó trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với hành vi vi phạm Quy định Không thể Loại trừ sẽ được giới hạn trong một hoặc nhiều nội dung sau đây tùy theo lựa chọn của chúng tôi:

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ WECHAT (ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ DÀNH RIÊNG CHO VƯƠNG QUỐC ANH VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU)

Nếu bạn là một người dùng WeChat và đang ở tại Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu, các Điều khoản Bổ sung dưới đây: (a) là các điều khoản không tách rời của các Điều khoản này; (b) áp dụng đối với việc bạn sử dụng WeChat; và (c) được ưu tiên áp dụng hơn các điều khoản chính của các Điều khoản này trong chừng mực có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Hoàn lại tiền mua hàng của bạn

Nếu bạn đã mua và thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ WeChat do chúng tôi cung cấp (chứ không phải do bất kỳ bên thứ ba nào), bạn có thể nhận được một khoản tiền hoàn lại cho giao dịch mua đó nếu chúng tôi nhận được yêu cầu hoàn tiền từ bạn trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn hoàn thành giao dịch mua đó. Nếu bạn đã sử dụng một phần của sản phẩm hoặc dịch vụ đó, bạn sẽ chỉ được hoàn lại tiền cho phần chưa sử dụng. Trong trường hợp sản phẩm tải xuống hoặc phát trực tuyến, bạn thừa nhận rằng bằng cách tiếp tục tải xuống hoặc phát trực tuyến sản phẩm đó, bạn sẽ không được hoàn lại tiền cho giao dịch mua đó.

Chúng tôi cung cấp thêm thông tin trong các dịch vụ WeChat có liên quan và các Điều khoản Bổ sung áp dụng liên quan đến cách bạn có thể gửi yêu cầu hoàn tiền của mình.

Giải quyết tranh chấp – Chỉ áp dụng cho Liên Minh Châu Âu

Mặc dù có phần "Luật Điều chỉnh và Giải quyết Tranh chấp" của các Điều khoản này, nếu bạn cư trú tại Liên Minh Châu Âu và là một "người tiêu dùng" như được định nghĩa theo Chỉ thị số 83/2011/EU của Liên minh Châu Âu, thì bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào (dù là theo hợp đồng, do vi phạm dân sự hay cách khác) giữa chúng tôi và bạn, phát sinh từ, liên quan tới, hoặc có liên quan đến các Điều khoản này sẽ được chuyển tới và giải quyết chung thẩm bởi tòa án nơi bạn lưu trú hoặc cư trú. Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại tại nền tảng trực tuyến để giải quyết tranh chấp (nền tảng ODR). Bạn có thể tìm thấy nền tảng ODR thông qua liên kết sau: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tổn thất hoặc thiệt hại

Nếu bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng WeChat nào mà chúng tôi đã cung cấp làm hỏng hóc một thiết bị hoặc nội dung kỹ thuật số thuộc về bạn và điều này là do chúng tôi không cẩn trọng và có kỹ năng hợp lý, thì chúng tôi sẽ sửa chữa hỏng hóc hoặc trả cho bạn khoản bồi thường hợp lý cho những hỏng hóc đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà lẽ ra bạn có thể đã tránh được bằng cách làm theo sự tư vấn của chúng tôi để áp dụng một bản cập nhật miễn phí cho bạn hoặc đối với thiệt hại do bạn gây ra khi không thực hiện đúng hướng dẫn cài đặt hoặc không thực hiện các yêu cầu tối thiểu về hệ thống được chúng tôi tư vấn. Chúng tôi chỉ cung cấp WeChat và các dịch vụ hoặc tính năng có thể truy cập qua WeChat để sử dụng trong nước và cho mục đích cá nhân. Nếu bạn sử dụng WeChat hoặc các dịch vụ hoặc tính năng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về mọi tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ WECHAT (ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ DÀNH RIÊNG CHO SINGAPORE)

Trừ khi bạn đã đồng ý, hoặc trong chừng mực được mô tả khác đi trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau đây: