WECHAT - HİZMET KOŞULLARI

Son değiştirilme: 2024-02-20

GİRİŞ

WeChat'e hoş geldiniz!

WeChat kullanımınız bu Hizmet Koşullarına tabidir (bu " Koşullar"). Bu Koşulları gözden geçirdiğiniz için teşekkür ederiz - umarız WeChat'i kullanmaktan hoşnutsunuzdur.

Bu Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa ya da bu konuda bizimle görüşlerinizi paylaşmak istiyorsanız lütfen bize WeChat içindeki “Me” -> “Settings” -> “Help & Feedback” ("Ben" -> "Ayarlar" -> "Yardım & Geri bildirim") ya da https://help.wechat.com/ adresini ziyaret ederek ulaşınız.

Bu Koşullara uyma

WeChat kullanarak sizin ve şu tarafların arasındaki Koşullara bağlı olduğunuzu Kabul edersiniz:

Hesabınıza Bağlı Telefon Numarasının Uluslararası Telefon KoduSözleşme Yapan KurumAdres
Hesabınıza bağlı telefon numarasının uluslararası telefon kodu BK, BAE ya da İsviçre (aşağıda tanımlanmıştır) veya Çin Halk Cumhuriyeti (Tayvan, Hong Kong ve Makao hariç) (“Çin Halk Cumhuriyeti”) dışındaki başka herhangi bir ülkedeyseWeChat International Pte Ltd10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapur 079903
Hesabınıza bağlı telefon numarasının uluslararası telefon kodu Birleşik Krallık, Avrupa Ekonomik Bölgesi ya da İsviçre’de ise (“BK, BAE ya da İsviçre”)Tencent International Services Europe BVBuitenveldertselaan 1-5, 1082 VA Amsterdam, Hollanda

(her durumda, “biz” ve “bizim”).

WeChat hizmetimize özel koşullarda, belirli koşulların geçerli olduğu ilgili WeChat hizmetini veya özelliğini kullanımınızla ilgili iştirak şirketlerimizden biriyle anlaşma yaptığınızı (hangisi geçerliyse WeChat International Pte. Ltd. veya Tencent International Services Europe BV) belirtebiliriz. Bu durumda sözleşme yaptığınız ilgili taraf, ilgili WeChat hizmetine özel koşullarda belirtilecektir. Bu Koşullar (hizmete özel ilgili Koşullar da dahil olmak üzere), ilgili WeChat hizmetini veya özelliğini kullanımınızla ilgili sizin ve belirtilen sözleşme yapılan taraf arasında geçerli olacaktır.

Diğer Kullanıcılar

Bu koşullar yalnızca bir WeChat kullanıcısıysanız ve dolayısıyla +86 dışındaki (“Çin Anakarasına ait olmayan mobil numara”) uluslararası telefon kodunu kullanan bir mobil numarayı bağlayarak kaydolduysanız sizin için geçerlidir.

Bir Weixin kullanıcısıysanız bu Koşullar sizin için geçerli değildir. Aşağıdakilerden birinin geçerli olması durumunda Weixin kullanıcısı olursunuz:

Bir Weixin kullanıcısıysanız söz konusu Koşullar yerine, Tencent Weixin’in Yazılım Lisansı ve Hizmetlerine İlişkin Weixin Anlaşması (“Weixin Hizmet Koşulları”) hükümlerine tabi olursunuz.

Ayrıca “Me” > “Settings” > “About”(“Ben” > “Ayarlar” > “Hakkımda”) kısmına gidip “Hizmet Koşulları” öğesine tıklayarak WeChat veya Weixin kullanıcısı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. WeChat – Hizmet Koşulları öğesini görürseniz bu, WeChat kullanıcısı olduğunuz anlamına gelir. Tencent Weixin’in Yazılım Lisansı ve Hizmetlerine İlişklin Weixin Anlaşması öğesini görürseniz bu, Weixin kullanıcısı olduğunuz anlamına gelir.

WeChat veya Weixin hesabınızla bağlantılı telefon numarasının uluslararası telefon kodunda sonradan bir değişiklik olursa (Çin Anakarası cep telefonu numarasından Çin Anakarası olmayan cep telefonu numarasına veya tam tersi) hesabınız WeChat veya Weixin hesabına (duruma göre) dönüştürülür ve söz konusu hizmet koşullarını (duruma göre WeChat veya Weixin için) kabul etmeniz istenir. Ayrıca yeni hesabın kullanımına ilişkin ilgili kanun ve düzenlemelere (dönüşümden önce geçerli olanlardan farklı olabilir) tabi olur ve bunlara uyarsınız. Weixin hesabınızı WeChat hesabına dönüştürürseniz bu Koşullar, sistemimizin dönüşümü kaydettiği tarihten itibaren geçerlidir. WeChat hesabınızı bir Weixin hesabına dönüştürürseniz bu Koşullar, sistemimizin dönüşümü kaydettiği tarihten itibaren sizin için geçerliliğini yitirir. Bu işlev, hesabınızla en fazla ilişkilendirilen özellikleri ve hizmetleri size sağladığımızdan emin olmak için oluşturulmuştur. Her türlü dönüşüm, bu Koşullara ve diğer geçerli platform kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir ve bu işlevi kötüye kullanmaya çalışan hesapların (örn., sık sık geçiş yapmak) bu Koşullara uygun şekilde erişimleri kısıtlanabilir.

WEIXIN İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA

WeChat, geçerli yasalar uyarınca Weixin kullanıcılarıyla iletişim kurabileceğiniz ve birbirinizin Anlarını ve Durumlarını görüntüleyebileceğiniz şekilde Weixin ile birlikte çalışır. Ayrıca Weixin tarafından sağlanan bazı özellikleri de kullanabilirsiniz. Bu özelliklerin kullanımı, söz konusu özellik için geçerli olan ilgili Weixin Hizmet Koşulları’na veya hizmet sözleşmesine tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

Bu Koşullar

Lütfen bu Koşullara ve ilkelerimize ve WeChat'i nasıl kullanıp kullanamayacağınızı belirten talimatları inceleyiniz. WeChat kullanırken bu Koşullara uymak zorundasınız ve WeChat kullanımı her nerede olursanız olun ilgili yönetmelik ve kanunlar neticesinde sağlanmaktadır. Bazı ülkelerde, WeChat kullanımınıza dair bazı kısıtlamalar vardır - bulunduğunuz yerde WeChat'in kullanımına yasal olarak izniniz olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır ve bazı WeChat özellikleri bazı ülkelerde mevcut olmayabilir.

WeChat'i kullanarak bu Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu Koşulları onaylamıyorsanız WeChat'i kullanmamalısınız.

Bu Koşullara ilişkin diğer genel koşullar

Eğer 13 yaşın (veya yargı bölgenizdeki geçerli yasal asgari yaşın) altındaysanız, ebeveyninizin veya vasinizin bu şartları (hem kendileri hem de sizin adınıza) kabul etmesini sağlamadan WeChat'i herhangi bir amaçla kullanmamalısınız.

WeChat'i bir şirket, ortaklık, birlik, hükümet ya da diğer bir organizasyon (" Organizasyonunuz") adına kullanıyorsanız bunu yapmaya yetkiniz olduğunu garanti etmiş ve Organizasyonunuzun bu koşullara karşı yükümlü olduğunu kabul etmiş olursunuz. Bazı durumlarda "siz" Organizasyonunuzu dahil edeceksiniz.

Bu Koşulları birden fazla dile tercüme edebiliriz. Eğer İngilizce sürüm ve diğer dillerdeki sürümler arasında bu Koşullara dair bir farklılık varsa İngilizce sürüm geçerlidir (uygulanabilir kanun ve yönetmelikler tarafından izin verildiği ölçüde).

İLAVE KOŞULLAR VE İLKELER

WeChat'te veya WeChat aracılığıyla sunulan çeşitli hizmetler ve özellikler bulunmaktadır ve bu hizmetlerin ve özelliklerin tamamı tarafımızca işletilmemektedir. WeChat kullanımınıza dair sizin için kısmen ya da tamamen geçerli olabilecek ilave koşullar ve ilkeler (" İlave Koşullar") söz konusudur. İşletmekte olduğumuz hizmetler ve özellikler hakkında sizi; bu bölümde uygulananlar ve diğerleri dahil olmak üzere İlave Koşullara dair WeChat içerisinde zaman zaman uyaracağız. Bu ilave koşullar birbiri ile ilişkili olan tüm bu koşulların bir kısmını oluşturmaktadır.

Üçüncü bir tarafça işletilen herhangi bir hizmeti veya özelliği kullanıyorsanız (Weixin dahil), bu hizmetleri veya özellikleri kullanımınız söz konusu hizmet için geçerli olan koşullara tabi olacaktır. Söz konusu hizmet için hangi koşulların geçerli olduğundan emin değilseniz lütfen ilgili üçüncü tarafla iletişime geçin.

WeChat ilkeleri

Aşağıdaki ilkeler WeChat kullanırken uymakla yükümlü olduğunuz ilave koşullardır:

Belirli WeChat özelliklerine özel uygulanabilir koşullar

WeChat’te mevcut olan veya WeChat ile erişilen bazı hizmetler ve özellikler, kullanıma dair İlave Koşullara tabiidir. Bu bağlamdaki hizmetler ve özellikleri kullanımınıza dair bu ilave koşullara uymakla yükümlüsünüz (genel koşullar da dahil). Bu hizmete özel ilave koşullar aşağıdakileri içerir:

İlave ülkeye özel koşullar

Aşağıdaki ülkelerden herhangi birinin vatandaşıysanız ya da mutat mesken sahibiysen, aşağıdaki ülkeye özel ilave koşullar ayrıca WeChat kullanımınıza uygulanır:

Tutarsızlıklar

Sonraki paragrafa konu olan ve aksi koşullarda ya da herhangi bir ilave koşulda açık bir şekilde belirtilmediği müddetçe - bu koşullar ile bir tutarsızlık oluşturan ilave koşullar olması durumunda, ilgili ilave koşullar tutarsızlığın giderilmesinde uygulanır.

DEĞİŞİKLİKLER

Zaman içerisinde bu koşullarda (ve her türlü uygulanabilir ilave koşullara) değişiklik yapabiliriz (örn., WeChat'e yansıyan teknik geliştirmeler ve değişiklikler (örn. bir güvenlik tehdidinin tespiti) ya da uygulanabilir yasa ve yönetmelikler (örn., uygulanabilir tüketici haklarının yansıtılması)), bu yüzden düzenli olarak bu koşulları gözden geçiriniz.

Kimi durumlarda bazı değişiklikler hazırlandığında, (uygun olarak uygulanacak şekilde) sizi (WeChat uygulaması üzerinden, direkt sizinle iletişime geçerek, bu sayfa üzerinden ya da ilgili ilave koşulların ya da ilkelerin yer aldığı sayfadan, ya da diğer yollarla) bu değişiklikler uygulanmaya geçmeden bilgilendireceğiz. WeChat'i bu koşullarda uygulanan değişiklikler sonrasında kullanmaya devam ederek, revize edilmiş koşullar ile sınırlandırıldığınızı kabul etmiş sayılırsınız.

WECHAT'TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

WeChat ve kullanıcı deneyimleri devamlı olarak geliştiği için, aşağıdakileri zaman zaman yapabiliriz:

Dilediğimiz zaman bu tür bir eylemi yapabileceğimizi kabul ettiniz. WeChat'te yapmayı düşündüğümüz her türlü değişiklik ya da WeChat içerisinde erişilebilir olan herhangi bir hizmet yada özellik ile ilgili sizi (http://www.wechat.com, direkt irtibata geçerek, bu sayfa üzerinden ya da ilgili ilave koşulların ya da ilkelerin yer aldığı sayfadan, ya da diğer yollarla) bu değişiklikler uygulanmaya geçmeden bilgilendireceğiz.

HESABINIZ

WeChat' erişebilmek ve kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekir.

Bizimle açacağımız her türlü hesap size özeldir ve hediye etmek, ödünç vermek, aktarmak ya da aksi taktirde herhangi birinin hesabınızı kullanmasına izin vermeniz yasaktır. WeChat'te edineceğiniz hesap ismi, kullanıcı kimliği ya da sizi tanımlayan diğer tanımlayıcılar, mülkümüz olarak kalır ve hesabınız siz ya da biz tarafından sonlandırıldığında bunları men edebilir, iadesini isteyebilir ve yeniden kullanımını sağlayabiliriz.

Aşağıdakilerden sorumlusunuz: (a) hesap bilgilerinizin korunması, hesabınıza ve WeChat'e erişiminiz için kullanılacak şifre de dahil, ve (b) WeChat'te hesabınızla yaptığınız tüm kullanımdan, hesabınızla yaptığınız her türlü satın almaya dair ödeme yükümlülükleri. WeChat uygulaması içinde "Ben" -> "Ayarlar" -> "Yardım & Geri Bildirim" adımlarını takip ederek ya da http://help.wechat.com/ adresini ziyaret ederek hesabınızın ya da şifrenizin ele geçirildiği ya da buna dair şüphe duyduğunuz durumda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hesabınızın WeChat'te tüm kullanımını, aksi halde hesabınızın veya şifrenizin ele geçirildiği konusunda bize geçerli ve uygun şekilde alınmış bir bildirim aldığımız durumlar hariç, sizin tarafınızdan olduğu şekilde kabul edeceğiz.

Facebook veya Apple gibi üçüncü taraf platformlar tarafından sağlanan oturum açma işlevlerini kullanarak WeChat'e kaydolmanızı ve oturum açmanızı sağlayabiliriz. Söz konusu işlevselliklerin kullanımıyla ilgili üçüncü taraf platformun hüküm ve koşullarına (bu Koşullara ek olarak) uymayı kabul edersiniz.

ABONELİKLER VE İÇERİK SATIN ALIMLARI

Zaman zaman WeChat’te yer alan bazı ürünler ve hizmetler ödemeye tabi olabilir (WeChat'in sağlanması veya WeChat içinde belirli ek özelliklerin sağlanması karşılığında olanlar dahil). Bu tür ödemeler için geçerli olan diğer şartları belirleyebiliriz (para iadeleri (varsa), faturalandırma düzenlemeleri ve zamanında ödeme yapmamanın sonuçlarıyla ilgili olanlar dahil). Söz konusu ürünler ve hizmetler için gerçekleştirdiğiniz ödemelerinize ilişkin tüm şartları yerine getirmelisiniz. Bu tür ödemelere ilişkin tüm ücret ve vergilerden yalnızca siz sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Öğelerin ve ürünlerin fiyatlandırılması ve kullanılabilirliği her zaman değişebilir.

Söz konusu ürünler ve hizmetler; otomatik, yenilenen veya abonelik temelli ücretlendirmelere tabi olduğu takdirde aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız (geçerli yasa ve yönetmeliklere tabi olarak):

WeChat (ya da WeChat'in herhangi bir kısmı) için uyguladığımız ücretleri WeChat'te yayınladıktan sonra herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Ücretlerdeki bu değişikliği kabul etmiyorsanız WeChat'i (veya WeChat'in ilgili bölümünü) size sağlayamayabiliriz.

ZORUNLU UYGULANABİLİR KANUNLAR VE YÖNETMELİKLERE BAĞLI OLARAK YA DA AKSİ TARAFIMIZCA BU KOŞULLARDA VEYA WECHAT'TEKİ BELİRLİ BİR ÖĞE YA DA HİZMET İÇİN BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE TARAFINIZCA WECHAT'TEKİ HERHANGİ BİR ÖĞE VEYA HİZMET (KULLANILMIŞ OLSUN YA DA OLMASIN) İÇİN YAPILMIŞ ÖDEMELERİN HERHANGİ BİR İADESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Sizi hatalı olarak suçladığımızı ve geçerli yasalara ve düzenlemelere tabi olduğumuza inanıyorsanız: (a) İlgili ücretin verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde bizimle iletişime geçmelisiniz; ve (b) bu 30 günlük sürenin ardından herhangi bir hatalı ücret için geri ödeme yapılmayacaktır. Sizden gelen ödemeleri bir üçüncü taraf hizmeti aracılığıyla WeChat'te işleyebilir ve ilgili Bilgilerinizi ödemelerinizi işleme koymak için bu üçüncü taraflara verebiliriz. Aşağıdaki "Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetleri" bölümünde belirtildiği üzere ilgili üçüncü tarafın ödeme işleme hizmetiyle ilgili şart ve koşullarına uymayı kabul edersiniz.

İÇERİĞİNİZ

Herhangi bir veri, bilgi, unsur ya da WeChat kullanımınızla ilişkili diğer bir içerik iletmeniz, yüklemeniz, aktarmanız ya da görüntülemeniz durumunda (" İçeriğiniz") aşağıdakileri anlamış ve kabul etmiş olursunuz:

İlaveten biz ve bağlı şirketlerimiz için (bu Koşullara, WeChat Gizlilik İlkemize ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak) aşağıdakileri kabul edersiniz:

İçeriğinizi WeChat'ten silmeye çalışsanız bile teknik ve idari bir konu olarak biraz zaman alabilir veya bunu başarmak mümkün olmayabilir; Örn. üçüncü bir tarafın WeChat aracılığıyla kamuya açıkladığınız İçeriğinizin herhangi birini saklamasını veya kullanmasını engelleyemeyebiliriz. İçeriğinize dair daha fazla bilgiyi ve haklarınızı WeChat Gizlilik İlkesi içinde bulabilirsiniz.

İçeriğinizi ilgili yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde veya Telif Hakkı Politikası’na ve WeChat Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na göre uygun görüldüğü şekilde herhangi bir nedenle engelleme veya kaldırma hakkımız saklıdır. WeChat'teki İçeriğinizin görünürlüğüne, durumuna veya sıralamasına karar verme hakkımızı saklı tutarız.

İçeriğinizin Sorumluluğu

İçeriğinizden tek başınıza sorumlusunuz. İçeriğinizin yedeğini almamızın sorumluluğunu üstlenmiyoruz - her zaman yedek bir kopyasını saklamanızı öneririz.

Her zaman aşağıdakileri sağlamalısınız: (a) İçeriğinizi kopyalamak, işlemek, iletmek, erişmek, yayınlamak, görüntülemek ve kullanmak için gerekli olan ve bize ve diğer üçüncü taraflara bu Koşullarda belirtilen hakları vermek amacıyla haklara sahipsiniz; ve (b) İçeriğiniz (ve bu Koşullara uygun olarak İçeriğinizi kullanmamız) yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği veya herhangi bir kişinin haklarını ihlal etmemektedir.

HAKLARIN İHLALİ

İnternet hizmet sağlayıcılarına uygulanan Digital Millennium Telif Hakkı Yasası hükümlerine uyuyoruz (17 U.S.C. §512, düzeltilmiş şekliyle) (" DMCA"). WeChat'te yayınlanan herhangi bir içeriğin fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bir şikayetiniz varsa lütfen Telif Hakkı İlkemizde belirtilen talimatları uygulayın.

ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK VE HİZMETLERİ

Genel

WeChat'i kullanırken çeşitli kaynaklardan gelen içeriklere erişebilirsiniz. Bunlar; diğer WeChat kullanıcıları tarafından gönderilen içerikler, Weixin Resmi Hesaplarını veya Mini Programları işleten üçüncü taraflarca sunulan içerikler, üçüncü taraflarca verilen reklamlarda gördüğünüz içerikler veya WeChat'i kullanırken sunulan ya da erişilebilen diğer üçüncü taraf içerikleri (bu içeriklerin tamamını "Üçüncü Taraf İçeriği" olarak adlandırıyoruz) olabilir.

Tüm Üçüncü Taraf İçerikleri, geçerli yasa ve düzenlemelerin yanı sıra ilkelerimize de uymalıdır. Üçüncü Taraf İçeriğine ilişkin bir şikayet aldığımızda veya bir sorunun farkına vardığımızda söz konusu Üçüncü Taraf İçeriğini inceleyebiliriz. Üçüncü Taraf İçeriğinin ilkelerimize uygun olduğundan emin olmak için işlem yapabilir veya söz konusu içeriğin ilkelerimizi ihlal ettiği kabul edilirse içeriği kaldırabilir, kullanıma sunmayı veya bağlantı gerçekleştirmeyi reddedebiliriz. Buna, Üçüncü Taraf İçeriğinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği, uygunsuz, lekeleyici veya kötü amaçlı olduğu, herhangi bir hakkı ihlal ettiği ya da WeChat'in güvenliği veya performansı açısından bir risk teşkil ettiği fikrine tarafımızca kanaat getirilmesi veya bunun iddia edilmesi örnek olarak gösterilebilir.

Üçüncü Taraf İçeriklerine erişirken, bunlardan faydalanırken veya bunları kullanırken dikkatli olmalısınız. Üçüncü Taraf İçeriklerini yayınlanmadan önce hepsini inceleyemeyeceğimizden herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğinin yanlış, yanıltıcı, lekeleyici, saldırgan veya yasa dışı olduğunu düşünüyorsanız lütfen derhal bize bildirin. Ayrıca Üçüncü Taraf İçeriğinin yanı sıra WeChat üzerinden erişilebilen ve sizin tarafınızdan gönderilmeyen diğer tüm bilgilerin veya içeriklerin üçüncü bir tarafa ait olabileceğini unutmayın. WeChat'te içeriklere erişmeniz, bu tür içerikler üzerinde veya içerikler için herhangi bir hakka sahip olduğunuz anlamına gelmez. WeChat'i kullanırken başkalarının haklarına her zaman saygı göstermelisiniz; bir içeriği hususi bir şekilde kullanmak isterseniz ilgili hak sahibinden daima izin almalısınız.

WeChat platformu ayrıca Weixin Mini Programlar Platformunda sunulan Mini Programlar; Resmi Hesaplar; WeChat üzerinde sağlanan, kullanıma sunulan, tanıtılan veya bağlantısı verilen web siteleri (WeChat'in ilgili platformları veya hizmetleri dahil) ve üçüncü taraflarca sunulan veya tanıtılan edilen diğer ürünler ve hizmetler gibi çeşitli üçüncü taraf ürünlerine ve hizmetlerine erişim sağlar. Bu ürünler, hizmetler ve web siteleri üçüncü taraflarca işletilmektedir; dolayısıyla kalitesinin, güvenilirliğinin veya uygunluğunun garantisini veremeyiz. Üçüncü tarafların tekliflerinden faydalanır veya bunlarla etkileşime geçerseniz tekliflerden faydalanmış olmanızdan veya bu tür üçüncü taraflarla aranızda oluşan herhangi bir ilişkiden (söz konusu üçüncü taraf tekliflerinden faydalanırken maruz kalabileceğiniz ödeme yükümlülükleri veya ücretler dahil) sorumlu olmadığımız için soruları, şikayetleri veya sorguları bu teklifi gerçekleştiren ilgili üçüncü tarafa yöneltmeniz gerekir.

Üçüncü taraflarca sunulan teklifler veya Üçüncü Taraf İçerikleri söz konusu tarafa ait daha fazla koşula tabi olabilir; örn., ilgili üçüncü tarafça üretilen ya da yaratılan herhangi bir içerik ya da hizmete ilişkin koşullar, WeChat'te uygulanan tanıtıcı eylemlere ilişkin koşullar, üçüncü taraflarca sağlanan WeChat oturum açma işlevselliği veya üçüncü taraflarca sağlanan herhangi bir Mini Program kullanımını düzenleyen koşullar. Bu tür üçüncü taraf hüküm ve koşullarını incelemek ve bunlara uymaktan sadece siz sorumlusunuz.

Bu Koşullar uyarınca tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve size bildirmeden, WeChat'te (WeChat'in ilgili platformları veya hizmetleri dahil olmak üzere) sunulan herhangi bir içerik, program ve/veya hizmeti kaldırma hakkına sahibiz.

Weixin ile Birlikte Çalışma

WeChat, geçerli şartlar uyarınca Weixin kullanıcılarıyla iletişim kurabileceğiniz ve birbirinizin Anlarını ve Durumlarını görüntüleyebileceğiniz şekilde Weixin ile birlikte çalışır. Ayrıca Weixin tarafından sağlanan bazı özellikleri de kullanabilirsiniz. Weixin tarafından sağlanan özelliklerin listesini buradan görüntüleyebilirsiniz. Bir Weixin kullanıcısıyla etkileşimde bulunduğunuzda veya Weixin tarafından sağlanan herhangi bir özelliği kullandığınızda ya da bu özelliklerden bildirim aldığınızda etkileşim kurmakta olduğunuz (beraber “Birlikte Çalışma Etkileşimi") Weixin kullanıcılarının bu Koşullara tabi olmadığını lütfen unutmayın. Aksine bu kullanıcılar, Weixin Hizmet Koşullarına ve Weixin Hesap Kullanım Standartlarına tabidir. Bu, bilgilerinizin Birlikte Çalışma Etkileşimini gerçekleştirmenize yetecek kadarki kısmını Weixin ile paylaşacağımız veya bilgilerinizin Weixin tarafından bu Koşullarda veya WeChat Gizlilik İlkesi’nde açıklanandan farklı bir şekilde tutulabileceği, paylaşılabileceği ve/veya saklanabileceği anlamına gelir. Weixin'in nasıl çalıştığı ve Weixin'in bilgileri nasıl tuttuğu, paylaştığı ve sakladığı hakkında bilgi edinmek için Weixin Hizmet Şartlarını ve Weixin Gizlilik Koruma İlkelerini okuyabilirsiniz. Ek olarak Weixin kullanıcılarıyla etkileşiminiz bu Weixin kullanıcılarının potansiyel olarak Weixin Hizmet Koşullarına ve Weixin Hesap Kullanım Standartlarına ya da ilgili herhangi bir diğer yasa veya mevzuatı ihlal etmelerine yol açarsa, Weixin, Weixin kullanıcılarının WeChat kullanıcıları ile etkileşimini sınırlamak veya kısıtlamak dahil, Weixin’in WeChat ile birlikte çalışmasını kendi takdirine bağlı olarak sınırlayabilir veya kısıtlayabilir.

Weixin Resmi Hesapları ve Mini Programlar

WeChat üzerinden erişilebilen Weixin Resmi Hesabı ve Weixin Mini Program işlevleri, Weixin tarafından sağlanan Çin Anakarası hizmetleridir. Bu Resmi Hesaplarda ve Mini Programlarda yer alan içerikler, WeChat veya Weixin ile ilgisi olmayan (ilgili Resmi Hesap veya Mini Programda aksi belirtilmediği sürece) üçüncü taraflarca kaydedilir, geliştirilir, işletilir ve ilgili üçüncü taraflara aittir. Bu tür Resmi Hesaplar ve Mini programlarla etkileşimde bulunduğunuzda ilgili Resmi Hesapları ve Mini Programları kullanımınız, bu Koşullar yerine söz konusu üçüncü taraf geliştiricilerin ilgili Resmi Hesap veya Mini Programa ilişkin kendi koşullarına tabi olur.

Weixin Pay

Weixin Pay kullanıcısıysanız Weixin Pay'e WeChat platformundan erişebilirsiniz. Weixin Pay, Çin Anakarası lisanslı bir kuruluş tarafından işletilir ve Weixin Pay hizmetinin kullanımı, Weixin ÖdemeKullanıcı Hizmet Sözleşmesine tabidir.

WECHAT'TE REKLAM İÇERİĞİ

WeChat reklam ya da ticari içerik içerebilir. Aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız: ((a) WeChat'te reklamlı veya ticari içeriği bütünleştirebilir, görüntüleyebilir ve başka şekillerde iletebilir ve (makul ve uygulanabilir durumlarda) bu tür reklamlı veya ticari içeriği tanımlayabiliriz; ve (b) WeChat Gizlilik İlkemiz ile daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere reklamı sizin için daha alakalı ve değerli hale getirmeye çalışmak için hedefli reklamları kullanabiliriz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIMIZ

WeChat'teki veya WeChat Yazılımındaki tüm fikri mülkiyet hakları (gelecekteki güncellemeler yükseltmeler ve tüm WeChat Yazılımları için yeni sürümler dahil) bize ve lisans verenlerimize ait olmaya devam edecektir. Bu Kurallarda açıkça belirtildiği durumlar dışında ticari markalarımız veya ürün logolarımız, alan adlarımız veya diğer ayırt edici marka özelliklerimiz de dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarımızı, önceden yazılı onayımız olmadan kullanma hakkına sahip değilsiniz. WeChat ile ilgili sağladığınız görüş ve önerileriniz tamamen gönüllü olup bu yorum ve önerileri kendi takdirimize bağlı olarak (mevcut hizmetleri geliştirmek veya yeni hizmetler oluşturmak için bu yorumları kullanmak dahil olmak üzere), size herhangi bir ödememiz veya başka bir yükümlülüğümüz olmaksızın, kullanmakta özgür olacağız.

Yalnızca bu Koşullar uyarınca ve zaman zaman WeChat ve/veya WeChat Yazılımını kullanmanızla ("WeChat Yazılımı" isimli yazılımla) ilgili olarak tarafımızdan sağlanan diğer talimatlar çerçevesinde WeChat'i ve bizim herhangi bir yazılımımızı kullanmanız için kullanımınızın bir parçası veya onunla ilgili olarak size sınırlı, kişisel, münhasır olmayan, alt lisanslanamaz, devredilemez, telifsiz ve geri alınabilir bir hak bağışlıyoruz. Lütfen bu koşulların WeChat Yazılımına (veya WeChat Yazılımı içindeki belirli özelliklere) uygulanabilecek hüküm ve koşullar ile desteklenebileceğini unutmayın.

WeChat Software'den kaynak kodları kopyalayamaz, değiştiremez, oluşturamaz, derlemeyi tersine çeviremez, tersine mühendislik uygulayamaz veya kaynak kodları ayıklayamazsınız ve WeChat veya WeChat Yazılımını satamaz, dağıtamaz, yeniden üretemez veya alt lisanslayamazsınız, ancak ve sadece her durumda, geçerli yasalar ya da yönetmelikler uyarınca bunu yapmanızı yasaklayamayacağımız ya da bunu yapmak için önceden yazılı onayımıza sahip olmanız durumu müstesna. Geçerli kanunlar veya yönetmelikler size WeChat Yazılımından kaynak kodlarını geriye doğru derleme veya çıkarma yetkisi sağladığında ihtiyacınız olan bilgileri istemek için önce bizimle iletişime geçersiniz.

WeChat Yazılımına zaman zaman güncellemeler sağlayabiliriz. Bu tür güncellemeler otomatik veya manuel olarak gerçekleşebilir. Lütfen WeChat Yazılımının, güncellemeler ya da yeni sürümler tarafınızca kurulmadığı müddetçe, düzgün şekilde çalışmayabileceğini ya da hiç calışmayabileceğini unutmayınız. Herhangi bir WeChat Yazılımı için herhangi bir güncelleme yapacağımızı veya bu güncellemelerin cihazınızı veya sisteminizi desteklemeye devam edeceğini garanti etmiyoruz. WeChat Yazılımına yapılan tüm güncellemeler, WeChat Yazılımının bir parçasıdır ve tarafımızdan aksi belirtilmedikçe bu Koşullara tabidir.

Bu Koşulların amaçları doğrultusunda "WeChat Yazılımı" WeChat Yazılımı içindeki tüm öğeleri ("Öğeler"), içeriği veya özellikleri - örn. WeChat içindeki Çıkartmaları, oyunları veya diğer indirilebilir öğeleri ve WeChat içinde sizin tarafınızdan erişilen veya sizin tarafınızdan kullanılan herhangi bir içeriği, içerir. Bu tür ürünler için geçerli olan Ek Şartlara uymanız gerekir. Bu Koşulların Ekinde ve/veya başka bir şekilde WeChat içindeki bu tür ek şartları ve koşulları size bildireceğiz. Bu Öğeleri, zaman zaman geçerli olan "gerçek dünya parası" ödeme durumunda kullanmanız için size sınırlı bir hak verebiliriz. Bu öğelerin sahibi olmadığınızın ve bu öğelerle ilişkili tutarların, gerçek para birimi veya eşdeğeri herhangi bir kredi bakiyesine atıfta bulunmadığını kabul etmektesiniz. Bu maddeleri herhangi bir zamanda WeChat'ten kaldırabiliriz ve bu hakları kullanmamız durumunda size karşı hiçbir yükümlülüğümüz yoktur.

Bu Koşulların amacı doğrultusunda "WeChat Yazılımı" ayrıca WeChat veya WeChat Yazılımı ile bağlantılı olarak kullanabilmeniz için size sunduğumuz API'leri de içerir. Bu API'ler için geçerli olan Ek Şartlara uymanız gerekir.

Bizim takdirimize bağlı olarak WeChat'e (ücretsiz ya da ücret karşılığında) teknik destek sağlayabiliriz. Herhangi bir garanti veya teminat olmaksızın teknik destek sağlıyoruz ve her zaman bu Koşullara tabi oluyoruz.

AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM

Bazı WeChat Yazılımı "açık kaynak kodlu" lisanslarına tabi yazılım içerebilir (" Açık Kaynak Kodlu Yazılım"). Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullandığımızda aşağıdakileri göz önünde bulundurunuz:

CİHAZINIZIN WECHAT TARAFINDAN KULLANIMI

Size WeChat'i sağlayabilmemiz için WeChat'e erişim sağladığınız ilgili cihazlara hizmet verebilmemiz adına (örn. mobil cihaz, tablet ya da masaüstü bilgisayar) - örn. ilgili WeChat Yazılımı kurulumunu tamamlamamız için cihazınızın işlemcisine ve hafızasına ya da WeChat içinde belirli interaktif fonksiyonları sağlayabilmemiz için kişi listenize ihtiyacımız olabilir.

WeChat'in cihazınızı WeChat içinde veya başka bir şekilde nasıl kullandığı ve nasıl eriştiği ile ilgili daha fazla bilgi vereceğiz (örn. cihazınızdaki WeChat için kurulum sürecinin bir parçası olarak ilgili uygulama mağazası aracılığıyla). Bize cihazınıza bu tür erişimi vermeyi kabul edersiniz ve bize bu tür kullanım veya erişim hakkı vermezseniz WeChat (veya WeChat içindeki belirli özellikleri) kullanamayacağınızı kabul edersiniz.

Cihazınızda kullandığımız ya da erişim sağladığımız her türlü Kişisel Bilgi (WeChat Gizlilik İlkesinde tanımlandığı üzere) bu Koşullara, WeChat Gizlilik İlkesi de gözetilerek, tabi olacaktır.

WeChat hesabınızı doğrulamak veya WeChat'i kullanmak için yeterli internet bağlantısına ihtiyacınız olabilir. WeChat içindeki bazı işlevleri etkinleştirmek için WeChat içerisinde tarif edilenlere uymanız gerekebilir. Bu tür gerekliliklere uymazsanız WeChat içindeki belirli işlevleri kullanamayabilirsiniz.

WeChat veya WeChat Yazılımını kullanmanızla bağlantılı olan veya bunlardan kaynaklanan üçüncü taraf masraflarından (internet ve telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcınızdan alınan ücretler dahil) sorumlu olmayacağımızı lütfen unutmayın.

ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI VE BAĞLANIRLIK

WeChat kullanımınızla bağlantılı olarak sizin tarafınızdan kullanılan herhangi bir yazılımdan (ister sizin kendi yazılımınız isterse üçüncü tarafça sağlanan yazılım olsun), WeChat vasıtasıyla size sağlanan Weixin Mini Programlar Platformu'nda mevcut olan Mini Programlar gibi ("Üçüncü Taraf Yazılımı") herhangi bir üçüncü taraf yazılımı veya hizmetlerinden siz sorumlu olacaksınız.

Üçüncü Şahıs Yazılımını kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmadığımızı ve herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımının kalitesini, güvenilirliğini veya uygunluğunu desteklemediğimizi veya garanti etmediğimizi lütfen unutmayın. Üçüncü Taraf Yazılımları için geçerli olan hüküm ve koşullara uymalısınız.

Herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımı için herhangi bir teknik destek sağlamıyoruz. Bu teknik destek için lütfen ilgili üçüncü tarafa başvurun.

WeChat hesabınızı doğrulamak veya WeChat'i yetkilendirmek için yeterli internet bağlantısına ihtiyacınız olabilir. WeChat içindeki bazı işlevleri etkinleştirmek için WeChat içerisinde tarif edilenlere uymanız gerekebilir. Bazı durumlarda gerekliliklere uymazsanız WeChat içindeki belirli işlevleri kullanamayabilirsiniz.

WeChat veya WeChat Yazılımını kullanmanızla bağlantılı olan veya bunlardan kaynaklanan üçüncü taraf masraflarından (internet ve telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcınızdan alınan ücretler dahil) sorumlu olmayacağımızı lütfen unutmayın.

GARANTİ VE FERAGAT

WeChat'e gerekli bakım ve ilgiyi sunacağımızı garanti ediyoruz.

BU GARANTİDEN AYRI OLARAK, UYGULANABİLİR KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÜZERE, WECHAT (HER TÜRLÜ WECHAT YAZILIMI DAHİL) "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT HALİYLE" SAĞLANMAKTADIR VE NE BİZ NE DE İLİŞKİLİ OLDUĞUMUZ ŞİRKETLER HERHANGİ BİR TEMSİL YA DA GARANTİ VEYA WECHAT İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR DURUMDA WECHAT YAZILIMI YA DA İLETİLEN, YÜKLENEN VEYA GÖRÜNTÜLENEN DATA, ÖĞE YA DA DİĞER İÇERİKLERE DAİR AŞAĞIDAKİLERİ SAĞLAMAZ: (A) HER TÜRLÜ TEMSİL, GARANTİ YA DA WECHAT VEYA WECHAT YAZILIMININ KESİNTİSİZ, GÜVENLİ YA DA HATASIZ VEYA VİRÜS İÇERMEZ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI; (B) WECHAT YA DA WECHAT YAZILIMININ CİHAZINIZLA UYUMLU OLMASI; VEYA (C) WECHAT YA DA WECHAT YAZILIMININ PAZARLANABİLİR KALİTEDE OLACAĞI, BELİRLİ BİR AMACA HİZMET ETTİĞİ YA DA HERHANGİ BİR KİŞİYE AİT HERHANGİ BİR FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL ETMEMESİ. UYGULANABİLİR KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER İZİN VERDİĞİ ŞEKİLDE TÜM SUNUMLAR, GARANTİLER VE TAAHHÜTLERDEN FERAGAT EDERSİNİZ.

WECHAT İÇİN YÜKÜMLÜLÜK

UYGULANABİLİR KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER İZİN VERDİĞİ ŞEKİLDE BU KOŞULLARLA BAĞLANTILI OLARAK VEYA (HERHANGİ BİR WECHAT YAZILIMI DAHİL OLMAK ÜZERE) WECHAT (TÜM WECHAT YAZILIMLARI DAHİL) İLE İLGİLİ TÜM İDDİALAR İÇİN TARAFLARIN VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ AŞAĞIDAKİ TUTARLARDAN DAHA BÜYÜK OLANLARLA SINIRLI OLACAKTIR: (A) EN SON HAK TALEBİNİN TARİHİNDEN ÖNCE 6 AY İÇİNDE HAK TALEBİNDE BULUNULAN WECHAT VEYA WECHAT YAZILIMI KULLANIMINIZ İÇİN BİZE ÖDEDİĞİNİZ TUTAR; VE (B) USD100(YÜZ ABD DOLARI).

UYGULANABİLİR KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER İZİN VERDİĞİ ŞEKİLDE, NE BİZ NE DE İLİŞKİLİ OLDUĞUMUZ ORTAKLARIMIZ AŞAĞIDAKİ DURUMLARA KARŞI YÜKÜMLÜ OLACAKTIR:

Bu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm, söz konusu yükümlülüklerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre feragat edilebileceği, sınırlandırılabileceği veya hariç tutulabileceği durumlar haricinde, aşağıdaki yükümlülüklerden herhangi birini sınırlandırmaz veya hariç tutmaz:

BU KOŞULLARIN DİĞER HÜKÜMLERİNE BAKILMAKSIZIN BU ŞARTLARDAKİ HİÇBİR ŞEY YASAL HAKLARIN YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR KAPSAMINDA HARİÇ TUTULAMAMASI VEYA FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ ÖLÇÜDE YARGI BÖLGENİZDEKİ YASAL HAKLARINIZDAN HERHANGİ BİRİNİ SINIRLANDIRMAZ VEYA HARİÇ TUTMAZ (YÜRÜRLÜKTEKİ TÜKETİCİ KORUMA DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ HAKLAR DAHİL).

SİZ (VE KURULUŞUNUZ, BU TÜR BİR ORGANİZASYON ADINA WECHAT VEYA WECHAT YAZILIMI KULLANIYORSANIZ) BİZE VE BAĞLI OLDUĞUMUZ ŞİRKETLERE HERHANGİ BİR ALACAK, DAVA, EYLEM, TALEP, HASAR, BORÇ, ZARAR, MALİYET, MASRAFTAN VE AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜKLERDEN ÖTÜRÜ TAZMİNAT ÖDERSİNİZ (DAVA MASRAFLARI VE AVUKAT ÜCRETLERİ DAHİL): (A) WECHAT YA DA WECHAT YAZILIMI KULLANIMINIZ; YA DA (B) BU KOŞULLARI İHLAL ETMENİZ.

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK YOKTUR

Bu Koşulların "Üçüncü Taraf İçeriği ve Hizmetleri" ve "Üçüncü Taraf Yazılımları" bölümlerinde belirtildiği gibi, çeşitli üçüncü taraflar WeChat içinde belirli içerik, hizmet veya yazılım sağlayabilir.

BU ŞARTLAR SİZİN VE BİZİM (VE İLGİLİ DURUMLARDA, BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN) ARAMIZDAKİ İLİŞKİYİ YÖNETİR. TÜM ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA OLAN İLİŞKİLERİNİZ (ARACILIĞIYLA BULUNAN, ARACILIĞIYLA DESTEKLENEN, WECHAT YOLUYLA YA DA BAŞKA BİR YOLLA ERİŞİLENLER DAHİL) YALNIZCA SİZİN VE İLGİLİ ÜÇÜNCÜ TARAF ARASINDADIR. ZORUNLU YÜRÜRLÜKTEKİ YASA VE DÜZENLEMELERE TABİ OLARAKBİZ VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ (ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN HERHANGİ BİR İÇERİK, HİZMET VEYA YAZILIM DAHİL OLMAK ÜZERE), HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFLA İLGİLİ OLARAK SİZİN SORUMLULUĞUNUZA RAĞMEN, WECHAT VASITASIYLA SİZE KARŞI HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ YOKTUR.

BİTİRME

Bu Koşullar WeChat'e erişiminiz siz veya biz tarafından feshedilene kadar WeChat kullanımınız için geçerli olacaktır.

WeChat'i veya buradaki erişilebilir hizmetlerden herhangi birini istediğiniz zaman sona erdirebilirsiniz (WeChat'in tamamı veya bir kısmı ya da kabul etmediğiniz bu Koşulların bir kısmı hakkında size yaklaşan bir değişikliği bildirmemize rağmen). Sonlandırılmış hizmet ücretli bir hizmet ise, ilgili hizmeti sonlandırırken tarafımızdan yapılan masrafların tazminatı olarak herhangi bir geri ödemeden makul bir oranda kesinti yapabiliriz.

Hesabınıza veya WeChat ile ilgili aşağıdakilerden herhangi birine veya tümüne erişiminizi askıya alabilir veya feshedebiliriz:

ve makul olarak uygulanabilir olduğunda herhangi bir askıya alma veya fesih hakkında size önceden bilgi vereceğiz.

WeChat erişiminizi kısmen ya da tümüyle askıya alırsak yargı alanınızdaki geçerli yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde: (a) askıya alınma tarihinden itibaren tahakkuk eden tüm ücretlerden sorumlu olursunuz (ücretlerin askıya alınma tarihinden önce yapıldığı, ancak söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin askıya alınma tarihinden sonra olduğu durumlar dahil); ve (b) erişime devam ettiğiniz WeChat'in herhangi bir kısmı için geçerli ücretlerden siz sorumlu olursunuz.

WeChat'e erişiminiz sizin veya bizim tarafımızdan (tamamen veya kısmen) feshedilirse aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız: (a) bu Koşullar kapsamındaki tüm haklarınız sona erecektir; (b) fesih tarihinden itibaren tahakkuk eden tüm ücretlerden (masrafların sona erme tarihinden önce oluşan ücretler dahil olmak üzere, ancak sona erme tarihinden sonra ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere) sorumlu olmanız gerekecektir; ve (c) sona erdirme ile ilgili WeChat Yazılımının tüm kopyalarını derhal kalıcı olarak silmeniz ve böyle bir WeChat Yazılımına erişmeye ve bunları kullanmaya hemen son vermeniz gerekecektir.

İçeriğinizin saklanması ve yedeklenmesi

Bu Koşulların sona ermesini takiben İçeriğinizi yalnızca bu Koşullar uyarınca ve İçeriğinizin Kişisel Bilgilerinizi, WeChat Gizlilik İlkesi’ni içerdiği ölçüde kullanmaya devam edeceğiz. WeChat Gizlilik İlkesi’ne ve ülkenizdeki geçerli yasa ve yönetmeliklere tabi olarak WeChat'in tamamını veya bir kısmını askıya aldığımız veya sona erdirdiğimiz ya da WeChat'e erişiminizin sizin tarafınızdan veya bizim tarafımızdan sona erdirildiği durumlarda İçeriğinizin herhangi birini size geri döndürebileceğimizi garanti etmiyor ve erişiminiz sona erdikten sonraki herhangi bir zamanda size bildirimde bulunmadan İçeriğinizi kalıcı olarak silebileceğimizi bildiriyoruz. Lütfen İçeriğinizi düzenli olarak yedeklediğinizden emin olun.

GENEL

Yargı alanınızdaki geçerli yasalara ve düzenlemelere bağlı olarak bu Koşullar WeChat ile ilgili olarak sizinle aramızdaki tüm sözleşmeyi belirler - bu Koşullarda açıkça belirtilmeyen herhangi bir beyan nedeniyle bize karşı herhangi bir iddiada bulunmayacağınızı kabul edersiniz. "Dahil" ve "içerir" kelimeleri sınırlama olmaksızın yorumlanmalıdır. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersizliği (veya herhangi bir hükmün bir kısmı) diğer hükmün (veya söz konusu hükmün kalan kısımlarının) geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bir mahkeme bu Koşulların herhangi bir bölümünü taslağı gereğince uygulayamayacağımıza karar verirse bu şartları, işbu Koşulların geri kalan hükümlerini değiştirmeden, geçerli yasa ve yönetmelikler uyarınca uygulanabilir ölçüde, benzer şartlarla değiştirebiliriz. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanmasında herhangi bir gecikme, söz konusu hüküm kapsamında herhangi bir haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki haklar ve yükümlülükler, doğası gereği, ilgili taraflarca verilmiş olan yükümlülükler veya (varsa) tazminatlar ile ilgili yükümlülükler de dahil olmak üzere, bu Koşulların sona ermesinden sonra yürürlükte kalacaktır.

Singapur Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası 2001 (Bölüm 53B) uyarınca veya başka bir şekilde olsa bile sizin ve bizim tarafımızdan bu Koşulları uygulamak için herhangi bir hakka sahip olmayacaksınız ve bu Koşullar veya bu Koşullar altındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü önceden izin almadan devredemez, atayamaz veya aktaramazsınız. Bu Koşullar veya haklar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizi, önceden veya önceden bildirimde bulunmadan, tamamen veya kısmen, serbestçe verebilir veya aktarabiliriz. Bu Koşulların yerine getirilmesinin bir bölümünü, önceden izin almadan veya size önceden bildirimde bulunmadan, istediğimiz zaman serbestçe alt sözleşme ile taşere edebiliriz.

GEÇERLİ KANUN VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Aşağıdakiler haricinde: (a) bu Koşullara dahil edilen uygulanabilir ancak farklı olarak sağlanan ilave şartlar veya (b) yargı alanınızın geçerli yasa ve yönetmelikleri, aksi takdirde (örn. yerel mahkemede hak iddiaları getirmek veya savunmakla ilgili olarak yargı alanınızın yasal haklarına sahip olabilirsiniz (küçük mahkeme davaları dahil)):

WECHAT HİZMET KOŞULLARI (ABD'YE ÖZEL KOŞULLAR)

ABD'de konumlu bir WeChat kullanıcısı için geçerli İlave Koşullar: (a) bu Koşullara dahil edilmiştir ; (b) WeChat kullanımınıza uygulanır; ve (c) bu Koşulların baş şartları herhangi bir tutarsızlık derecesine göre geçersiz kılınır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir WeChat kullanıcısıysanız aşağıdaki terimler bu Koşulların yukarıdaki "Geçerli Yasa ve Uyuşmazlık Çözümü" bölümünü açıkça değiştirir.

Birleşik Devletler'de yaşıyorsanız (veya çalışıyorsanız, esas iş yeriniz oradaysa), Federal Tahkim Yasası'nın tahkime ilişkin bütün hükümleri yönetmesi hariç olmak üzere, yaşadığınız Eyaletin yasaları, yasaların ihtilafı prensiplerine bakılmaksızın, tüm hak talepleri için geçerlidir. Mahkemede (tahkim hariç) işitilen bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan tüm anlaşmazlıklar için Kaliforniya eyaleti ve federal mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine ve mahalline geri dönülmez bir şekilde rıza göstereceğiz.

BURADAKİ TARAFLARIN HER BİRİ BU ŞARTLAR YA DA BU SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR YASAL İŞLEMDE JÜRİ TARAFINDAN YARGILANMA YA DA HERHANGİ BİR YASAL DAVAYA KATILMA HAKKINDAN VAZGEÇİLMEZ BİR ŞEKİLDE FERAGAT EDER.

Bir anlaşmazlık durumunda siz ve biz gayri resmi olarak anlaşmazlığı çözmek için altmış (60) gün boyunca denemeyi kabul ediyoruz. Eğer siz ve biz gayriresmi olarak bir çözüme altmış (60) gün içerisinde ulaşamazsak siz ve biz Amerikan Tahkim Birliği'nden (" AAA") önce Federal Tahkim Kanunu (" FAA") uyarınca bireysel tahkime tabi olmayı (AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları kapsamında yapılacak olan tahkim ile) ve yargıç veya jüri önünde mahkemede dava açmamayı kabul ederiz. Bunun yerine tarafsız bir hakem karar verecektir ve hakem kararının FAA kapsamında sınırlı bir temyiz hakkı dışında nihai kararı olacaktır. Grup davaları, grup tahkimleri, özel avukat-genel eylemler ve birisinin temsilci kapasitesi içinde hareket ettiği herhangi bir başka sürece izin verilmez ve tüm tarafların rızası olmadan bireysel işlemleri birleştirilmez. Bu Şartlar, AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları veya Tüketici Tahkim Kuralları ile çeliştikleri ölçüde geçerlidir. Siz ve biz, herhangi bir hak talebini veya ihtilafı (fikri mülkiyet ihtilafları hariç olmak üzere), bir yıl içinde ilk kez dosyalanabileceği bir tarihte tahkim etmek zorundayız. Eğer sınıf eyleminden feragatın, anlaşmazlığın tamamının ya da bazı bölümlerinin yasalara aykırı olduğu ya da uygulanamaz olduğu tespit edilirse o zaman bu bölümler tahkime tabi tutulmayacaktır, ancak mahkemede devam edecek, geri kalanlar da tahkimde ilerleyecektir. Tahkim ile ilgili bu hükümlerin başka bir hükmünün yasadışı veya icra edilemez olduğu tespit edilirse bu hüküm kalkar, ancak tahkim ile ilgili bu hükümlerin kalanı hala geçerlidir.

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız o zaman (yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde) Kaliforniya Medeni Kanununun 1542 no.lu fıkrasından ve başka herhangi bir yargı bölgesinde benzer bir hükümden feragat etmeyi kabul edersiniz (bu tür başka bir yargı yetkisine sahipseniz): “Genel bir tahliye, alacaklının ya da feragat eden tarafın tahliyenin yürütülmesi sırasında kendi lehinde varlığını bilmediği veya şüphe etmediği ve eğer ki onun tarafından bilinseydi borçluyla ya da feragat eden taraf ile olan anlaşmasını maddi olarak etkileyecek olan iddialarına kadar uzanmaz,”

WECHAT HİZMET KOŞULLARI (AVUSTRALYA'YA ÖZEL KOŞULLAR)

Avustralya'da konumlu bir WeChat kullanıcısı için İlave Koşullar: (a) bu Koşullara dahil edilmiştir ; (b) WeChat kullanımınıza uygulanır; _ve_ (c) bu Koşulların baş şartları herhangi bir tutarsızlık derecesine göre geçersiz kılınır.

Bu Koşullarda yer almayan, bu Koşullara veya bunların konusuna ilişkin tüm açık veya zımni garantiler, teminatlar, beyanlar veya diğer şartlar ve koşullar, bu Hükümlerden yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği azami ölçüde hariç tutulur.

Bu Koşullardaki hiçbir hüküm, yasal olarak dışlanamayan, kısıtlanamayan veya değiştirilemeyen geçerli yasa ve yönetmeliklerin ima ettiği veya dayattığı herhangi bir garanti, teminat, şart veya koşulu, hak veya çözüm yolunu hariç tutmaz, bunlarla sınırlı değildir veya bunları değiştirmez.

Herhangi bir garanti, koşul, teminat veya vade, geçerli yasa ve yönetmelikler tarafından ima edildiyse veya uygulandıysa ve hariç tutulamıyorsa (" Hariç Tutulamayan Bir Hüküm "), Hariç Tutulamayan Hükümlerin ihlali nedeniyle çözümünüzü sınırlandırabiliriz, zira Hariç Tutulamayan Hükmün ihlaline ilişkin yükümlülüğümüz, aşağıdaki seçeneklerimizden bir veya daha fazlası ile sınırlıdır:

WECHAT HİZMET KOŞULLARI (BİRLEŞİK KRALLIK VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÖZEL KOŞULLAR)

Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği'nde konumlu bir WeChat kullanıcısı için İlave Koşullar: (a) bu Koşullara dahil edilmiştir; (b) WeChat kullanımınıza uygulanır; ve(c) bu Koşulların baş şartları herhangi bir tutarsızlık derecesine göre geçersiz kılınır.

Satın alımlarınızın iadesi

Eğer tarafımızca sağlanan bir WeChat ürünü ya da hizmeti satın aldınız ve ödediyseniz (herhangi bir üçüncü tarafça ödenmediyse) satın alma tarihinizi takiben 14 gün içerisinde tarafınızca bir iade talebi oluşturulması durumunda ödemenizi geri alabilirsiniz. İlgili ürün veya hizmetin bir kısmını zaten kullandıysanız yalnızca kullanılmayan kısım için bir geri ödeme alacaksınız. İndirme veya yayınlama ürünü söz konusu olduğunda bu tür bir ürünü indirmeye veya yayınlamaya devam ederek söz konusu satın alma işleminin geri ödenmesine hak kazanmayacağınızı kabul edersiniz.

Geri ödeme isteğinizi nasıl gönderebileceğiniz hakkında ilgili WeChat hizmetleri ve geçerli Ek Şartlar dahilinde daha fazla bilgi hazırlarız.

Anlaşmazlık Çözümü – Yalnızca Avrupa Birliği

Bu Koşulların "Geçerli Kanun ve Uyuşmazlık Çözümleri" bölümüne bakılmaksızın Avrupa Birliği kapsamında yaşayan ve AB Yönergesi 83/2011/EU kapsamında tanımlanmış bir "tüketici" iseniz aramızdaki herhangi bir anlaşmazlık (sözleşme, haksız fiil veya başka kaynaklı) ve bu Koşullar ile ilgili olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkacak olan ihtilaf veya talep yaşadığınız veya ikamet ettiğiniz yerin mahkemesi tarafından size bildirilecek ve nihai olarak çözülecektir. Ayrıca alternatif anlaşmazlık çözümü (ODR platformu) için çevrimiçi platformda bir şikayette bulunabilirsiniz. ODR platformunu aşağıdaki linkten bulabilirsiniz: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Kayıp ya da hasar

Sağladığımız herhangi bir WeChat servisi veya özelliği size ait bir cihaza veya dijital içeriğe zarar veriyorsa ve bu durum bizim makul bakım ve beceriyi uygulamadığımızdan kaynaklanıyorsa ya hasarı onaracak ya da bu zarar için size tazminat ödeyeceğiz. Ancak, size ücretsiz olarak sunulan bir güncellemeyi veya kurulum talimatlarını doğru bir şekilde takip edememeniz veya minimum sistemi yerine getirememenizden kaynaklanan hasarlardan, tavsiyemizi uygulayarak kaçınmanız gereken zararlardan, sorumlu olmayacağız. Biz sadece WeChat'i ve WeChat üzerinden yurtiçi ve özel kullanım için erişilebilir hizmet veya özellikler sunuyoruz. WeChat'i veya herhangi bir ticari veya maddi amaçla hizmet veya özelliklerini kullanırsanız herhangi bir kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybı için size karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

WECHAT KULLANIM KOŞULLARI (SİNGAPUR’A ÖZEL KOŞULLAR)

Onayınızı vermediğiniz sürece ya da Gizlilik İlkemizde aksi belirtilmedikçe bilgilerinizi yalnızca şu amaçlarla kullanacağız: