WECHAT – KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM İLKESİ

Son güncelleme 2023-08-01

WeChat'e hoş geldiniz!

İşbu Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi, WeChat kullanımında iyi davranışlar sağlanmasına yönelik kuralları belirler.

Bu İlke (WeChat Hizmet Şartlarının bir parçası olarak) WeChat kullanan herkes için geçerlidir. WeChat'i kullanarak bu İlkeyi kabul etmiş olursunuz. Bu İlkeyi kabul etmiyorsanız lütfen WeChat'i kullanmayın.

Bu İlke, Hizmet Şartlarına uygun şekilde, tamamen bizim takdir yetkimize bağlı olarak herhangi bir zamanda güncellenebilir.

Bu İlkede kullanılan tanımlanmış terimler, bu İlkede belirtilen anlama veya bu İlkede tanımlanmamışsa WeChat Hizmet Şartlarında belirtilen anlama gelirler.

Bu İlke hakkında sorularınız varsa lütfen bu İlkenin sonundaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

1. GENEL

1.1 Giriş

WeChat'in, kullanıcılarımızın yaşamları üzerinde her zaman olumlu bir etki bırakmasını ve kullanıcılarına fayda sağlayan bir platform olmasını hedefleriz.

Sürekli olarak WeChat'i geliştirmeye ve yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmanın bir parçası olarak, kullanıcıların WeChat'i güvenli bir şekilde kullanmaya devam edebilmeleri ve WeChat'in tüm kullanıcılar tarafından kabul edilebilir bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Bu İlke, WeChat kullanımında iyi davranışlar sağlamaya yönelik kuralları belirler. WeChat'te izin verilen veya verilmeyen içerik ve davranış türlerini daha ayrıntılı olarak açıklayan WeChat Topluluk Kurallarına da başvurabilirsiniz.

Bu İlkenin geliştirilmesinde kullanıcılardan ve sektör uzmanlarından gelen sürekli geri bildirimleri temel alıyor ve bu İlkenin çeşitli fikirleri, görüşleri ve bilgileri kapsamasını sağlamaya çalışıyoruz. Kullanıcılarımızdan geri bildirim almaya her zaman açığız. Geri bildirimde bulunmak isterseniz lütfen bu İlkenin sonundaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

1.2 Bu İlkenin uygulanması ve ihlali (veya potansiyel ihlali)

Bu İlkeyi ihlal ettiğinizde (veya ihlal ettiğinize makul olarak inandığımızda) kendi takdir yetkimize bağlı olarak aşağıdakilerden herhangi birini veya tümünü yapabiliriz:

Bu İlkeyi tüm yargı bölgelerinde tutarlı bir şekilde uygulamayı hedeflesek de bazı yargı bölgelerinde bu İlkenin belirli bölümlerinin farklı uygulanmasını gerektiren geçerli yasalar kapsamında belirli gereklilikler olabilir. Ayrıca geçerli WeChat yasaları sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu nedenle diğer yargı bölgelerindeki kullanıcılar için geçerli olan yasalardaki ve kurallardaki değişiklikler konusunda lütfen tetikte olun.

Bu ilkeyi ihlal etmiş olabilecek başka bir kullanıcıyı bildirmek istiyorsanız iletişim bilgilerimiz için lütfen bu İlkenin 12. Bölümüne bakın.

1.3 Bu İlkeyi nasıl uygularız?

Bu İlkeyi uygularken makul hareket edecek ve herhangi bir içeriğin veya davranışın bu İlkeyi ihlal edip etmediğini dikkate alacağız. Lütfen bu Politikayı ihlal edeceğini düşündüğümüz içeriğin ve davranışın neler olduğuna dair daha fazla bilgi almak için bu Politikanın geri kalan kısmını inceleyin.

WeChat'i kullanmanın kullanıcılarımız için güvenli ve eğlenceli bir deneyim olmaya devam etmesini sağlarken, bu İlkenin değerlerimizi ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikleri yansıtmaya devam ettiğinden emin olmak için zaman zaman kullanıcılarımızla ve üçüncü taraf uzmanlarımızla bağlantı kurmaya devam edeceğiz.

1.4 Zararlı içeriği nasıl tespit ederiz?

WeChat’e giriş, WeChat’i kullanma veya WeChat’te aktif kalma gibi geçerli yasalar gereğince (iştiraklerimizin hizmetlerinde geçerli uluslararası yasalar dahil) bizim sorumluluğumuzda olan eylemlerde bu Politikayı ihlal eden zararlı içeriği (geçerli tüm yasaları ve düzenlemeleri ihlal eden içerikler dahil) tespit etmek ve önlemek için otomatik süreçler geliştirir ve kullanıma koyarız. WeChat üzerinde mevcut olan veya WeChat üzerinden aktarılan ve bu Politikayı ihlal eden tüm zararlı içeriği reddedebilir veya kaldırabiliriz. Bu 1.4 Bölümüne göre alınacak önlemler hakkında sorularınız varsa policy@wechat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

1.5 Weixin’le birlikte çalışma

WeChat, Weixin ile birlikte çalışır, böylece Weixin kullanıcılarıyla iletişim kurabilir ve Weixin tarafından işletilen belirli özellikleri kullanabilirsiniz.

Weixin tarafından işletilen özellikleri kullandığınızda, ilgili Weixin Hizmet Koşullarına ya da söz konusu özellik için geçerli olan hizmet sözleşmesine tabi olursunuz. Bu koşulların ihlali Weixin tarafından işletilen özellikleri kullanımınıza yönelik kısıtlamalar dahil, kendi takdirimize bağlı olarak WeChat’in Weixin’le birlikte çalışmasında kısıtlamaya yol açabilir.

Etkileşime geçtiğiniz Weixin kullanıcılarının Weixin Hizmet Koşullarına, Weixin Hesap Kullanım Standartlarına ve ilgili tüm yasa ve mevzuata tabi olduğunu lütfen göz önünde bulundurun. Yani Weixin kullanıcılarıyla etkileşiminiz bu Weixin kullanıcılarının potansiyel olarak Weixin Hizmet Koşullarına ve Weixin Hesap Kullanım Standartlarına ya da ilgili herhangi bir diğer yasa veya mevzuatı ihlal etmelerine yol açarsa, Weixin, Weixin kullanıcılarının WeChat kullanıcıları ile etkileşimini sınırlamak veya kısıtlamak dahil, Weixin’in WeChat ile birlikte çalışmasını kendi takdirine bağlı olarak sınırlayabilir veya kısıtlayabilir.

Son olarak bu Politikayı ihlal etmeniz (ya da makul şekilde ihlal ettiğinizi düşünmemiz) halinde, kendi takdirimize bağlı olarak bu Politika uyarınca adım atabiliriz.

2. ŞİDDET VE SUÇ

WeChat'te şiddet içerikli, suç niteliğinde, yasa dışı veya uygunsuz içerikleri yasaklarız.

Özellikle, (bizim fikrimize göre) gerçek bir zarar riski teşkil edebilecek veya kamu güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturabilecek her türlü içeriğin mümkün olan en kısa sürede kaldırılmasını sağlamayı amaçlarız.

Buna ek olarak, yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal eden her türlü içerik mümkün olan en kısa sürede kaldırılır.

Bu tür içerik veya davranışlar şunları içerebilir:

Ayrıca, ilgili her türlü koordinasyon veya tanıtım dahil olmak üzere yukarıdakilerden herhangi biriyle iştigal eden kurum veya kişileri yasaklarız.

Farklı yargı bölgelerinde suç ve/veya yasa dışı faaliyetler şunları içerebilir:

Bu İlkenin ilerleyen bölümlerinde, WeChat'te yasakladığımız çeşitli yasa dışı faaliyetlerle ilgili daha fazla bilgi verilmiştir.

3. KİŞİSEL GÜVENLİK

WeChat'in tüm kullanıcılarımız için güvenli bir ortam olmasını sağlamak istiyoruz.

Bu amaçla aşağıdakilere katılımı teşvik eden veya aşağıdakilerden herhangi birini talep eden veya bunlarla ilgili olan, bunları gösteren, destekleyen veya teşvik eden her türlü içeriği veya davranışı yasaklarız:

4. GİZLİLİĞİN KORUNMASI VE ÖZEL/GİZLİ BİLGİLER

Kullanıcılarımızın gizliliğini ve özel/gizli bilgilerini korumayı taahhüt eder ve ilgili kullanıcının açık izni veya başka bir yasal dayanak olmadan bu tür bilgilerin paylaşılmasını veya yayınlanmasını yasaklarız. Yasaklanan bu davranışlar şunları içerir:

Ayrıca, kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini her zaman Gizlilik İlkemize uygun şekilde ele alır ve koruruz.

5. Sakıncalı içerik

WeChat'te sakıncalı içerik ve davranışları yasaklarız. Sakıncalı içerik ve davranışları, veri konusu kişi ve/veya kamuoyu için rahatsızlığa ve/veya sıkıntıya yol açabilecek herhangi bir içerik veya davranış olarak değerlendiririz. Bu, aşağıdakileri içerebilir:

6. ÖZGÜN İÇERİK VE DAVRANIŞ

WeChat'teki yanlış haberleri, dezenformasyonları, yanlış bilgileri, yanlış reklamları, dolandırıcılık faaliyetlerini ve güvenlik ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışarak WeChat'teki içeriğin ve davranışın özgün kalmasını sağlamayı amaçlarız.

Bu amaçla aşağıdaki içerikleri yasaklarız:

Çeşitli yargı bölgeleri bu alanda yasalar yürürlüğe koymuştur. Gerekli olan durumlarda bu yasalara (bu yasalara uygun şekilde yapılan resmi talepler ve mahkeme emirleri dahil) uyacağız. Resmi talepleri ne şekilde ele aldığımız konusunda daha fazla bilgi için lütfen Emniyet Veri Talebi Kılavuz İlkeleri ve Resmi Talep İlkemize bakın.

7. WECHAT'İN KÖTÜYE KULLANIMI

7.1 Genel

WeChat'in kötüye kullanılmasını yasaklarız. Buna şunlar dahildir:

7.2 Haklarımızın ihlali ve WeChat'in başka bir şekilde teknik olarak aksatılması

WeChat'in haklarımızı ihlal eden (veya ihlal etme potansiyeli olan) veya WeChat'i teknik olarak aksatan her türlü kullanımını yasaklarız. Bu tür kullanımlar şunları içerebilir:

7.3 Yasaklı kullanıcılar

Aşağıdaki durumlarda WeChat'e kaydolamaz veya WeChat'i kullanamazsınız:

8. DENETİME TABİ ÜRÜN VE HİZMETLER

Çeşitli yargı bölgelerinde belirli ürün ve hizmetler yasa dışı olabilir veya yalnızca belirli şartlara ve kısıtlamalara tabi olarak dağıtılabilir ve/veya satılabilir.

Farklı yargı bölgelerinin farklı ürün ve hizmetleri farklı şekilde ele alabileceğini kabul ederiz. Bu, bu İlkeyi tüm kullanıcılar için uluslararası düzeyde adil ve tutarlı bir şekilde uygulama hedefimizle dengelenmelidir.

Bu nedenle, bazı durumlarda belirli öğelerin satışını veya dağıtımını tamamen yasaklayabiliriz. Bazı durumlarda ise tarafımızca belirlenen belirli kısıtlamalara tabi olarak (örn. yaş veya coğrafi sınır) bu tür satış veya dağıtıma izin verebiliriz. Bu kısıtlamalar, yürürlükteki yasa ve kılavuzları dikkate alır ve kendi takdir yetkimize bağlı olarak tarafımızca zaman zaman güncellenebilir.

Bu tür ürünler şunları içerebilir:

Diğer kısıtlamalar (ve bu kısıtlamalarla ilgili ayrıntılar) diğer geçerli hüküm ve koşullarda belirtilmiş olabilir.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI VE DİĞER İÇERİKLERİ ELE ALMA ŞEKLİMİZ

Fikri mülkiyet haklarını ciddiye alırız ve WeChat'in yürürlükteki tüm fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasa ve yönetmeliklere her zaman uymasını sağlamayı amaçlarız. Bir tarafın fikri mülkiyet hakkını ve/veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden içerikleri herhangi bir zamanda kaldırabiliriz.

Fikri mülkiyet haklarını ve diğer içerikleri ele alma şeklimiz şunlara tabidir:

Ayrıca aşağıdaki taleplere uyarız (yürürlükteki yasalara ve ilgili WeChat ilkelerine uygun olarak):

10. RESMİ MAKAMLARDAN GELEN TALEPLER

10.1 Resmi makamlardan WeChat ile ilgili çeşitli talepler alıyoruz. Aşağıdaki şekillerde bu tür bir talepte bulunulduğunda:

11. TANITIM AMAÇLI SİYASİ İÇERİKLER

11.1 Aşağıdaki durumlarda WeChat'te tanıtım amaçlı siyasi içerikleri yasaklarız:

11.2 "Tanıtım amaçlı siyasi içerik" aşağıdakilerle ilgili herhangi bir tanıtım içeriğidir:

Buna ek olarak, bir seçim adayı, siyasi parti veya seçilmiş ya da atanmış bir devlet yetkilisi tarafından ödeme yapılmış veya gönderilmiş tanıtım amaçlı siyasi içerikleri kabul etmeyiz.

11.3 Tanıtım amaçlı siyasi içerikler şunları içerebilir:

11.4 Farklı yargı bölgelerinin, tanıtım amaçlı siyasi içerikleri düzenleyen çeşitli yasalara sahip olduğunu kabul ederiz. Siyasi reklamlar ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve bu tür bilgilerin ilgili düzenleyici makamlara açıklanması dahil olmak üzere, bu tür yasalara uyarız. Buna ek olarak resmi makamlar, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ve Resmi Talep İlkemiz uyarınca tanıtım amaçlı siyasi içeriğin kaldırılmasını gerektirebilir.

11.5 Bu alanı gözden geçirmeye devam edecek ve zaman zaman ülkeye özgü veya başka kısıtlamalar veya şartlar uygulamayı değerlendireceğiz. Bu tür kısıtlamaları veya şartları uyguladığımız durumlarda kullanıcılarımızı bilgilendireceğiz.

12. BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ?

Bu İlkenin herhangi bir ihlalini bildirmek isterseniz veya bu İlke ile ilgili başka herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen bizimle policy@wechat.com adresi üzerinde iletişime geçin.

GÜNEY KORE YARGI BÖLGESİNDE YER ALAN KULLANICILAR İÇİN EK MADDE

Güney Kore yargı bölgesinde yer alan bir kullanıcıysanız aşağıdaki ek şartlar (i) bu Politikaya dahildir; (ii) WeChat kullanımınız sırasında geçerlidir; ve (iii) herhangi bir tutarsızlık karşısında bu Politikanın temel şartlarını geçersiz kılar.

  1. Kullanıcı tarafından yüklenen yasa dışı video içeriği içeren gönderiler, yürürlükteki Güney Kore yasaları gereğince cezai sonuçlar doğurabilir.

  2. Kullanıcı tarafından yüklenen yasa dışı video içeriği içeren gönderilerin, yürürlükteki Güney Kore yasaları gereğince cezai sonuçlar doğurması durumunda Güney Kore Telekomünikasyon Ticaret Yasası’nın 22-5 (1) Maddesi uyarınca gönderiyi engelleyebilir veya silebilir ya da gönderinin paylaşılmasını reddedebiliriz.