WECHAT – RESMİ TALEP İLKESİ

Son güncelleme – 2021-08-19

1. GİRİŞ

1.1 WeChat'e hoş geldiniz! Her zaman yürürlükteki yasalara uygun şekilde ve ilgili resmi makamlarla iş birliği içinde hareket etmeyi amaçlıyoruz. Bu İlke, resmi makamlardan gelen taleplere nasıl yanıt verdiğimizi belirlemektedir. Yürürlükteki yasalar doğrultusunda gerekli olduğu durumlarda bu taleplere başka bir şekilde yanıt verebileceğimizi lütfen unutmayın.

1.2 Resmi makamlardan WeChat ile ilgili çeşitli talepler alıyoruz. Aşağıdaki şekillerde bu tür bir talepte bulunulduğunda:

Paragraf (b) kapsamına girip bu İlkeye dahil olan talepler şunları içerir:

Bu İlke, resmi makamlardan gelen Talepler için geçerlidir. Bir resmi makamsanız Talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve yürürlükteki yasalara uygun şekilde yanıtlayabilmemiz için Talepte bulunurken bu İlkeye uymanızı öneririz.

1.3 Bu İlkeyi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirebiliriz. Güncellemeler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

1.4 Bu İlkede:

2. WEIXIN VE DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİMİZ

2.1 Sıklıkla bize ait olmayan ve/veya tarafımızca saklanmayan verilerin açıklanmasına yönelik Talepler alıyoruz. Açıklığa kavuşturmak adına:

3. BU İLKENİN GENEL İLKELERİ

Bu İlkeyi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda uygularız. Bu İlkenin geri kalanında daha fazla bilgi verilmiştir.

3.1 Yasal olarak gerekli olduğunda Taleplere uygun hareket ederiz. Talepleri yerine getirme esasımız, belirli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde olabilir. Bu tür eylemler şunları içerebilir:

3.2 Tüm kullanıcı bilgilerini ve içeriğini saklamayız ve bu tür bilgiler ve içerikler zaman zaman silinebilir, anonimleştirilebilir ve/veya değiştirilebilir. Son kullanıcılarımız bilgilerinin Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesine uygun şekilde ele alınması hakkına sahip olup bilgilerini bu şekilde ele alırız. Bu doğrultuda, tüm bilgileri saklamayız ve saklanan bilgiler zaman zaman değiştirilebilir veya silinebilir. Veri işleme uygulamamıza ilişkin daha fazla bilgi Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi içerisinde yer almaktadır.

3.3 Bu İlkeyi WeChat'in faaliyet gösterdiği tüm yargı bölgelerinde, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve yargı bölgeleri arasındaki potansiyel farklılıkları yorumlamamıza tabi olarak tutarlı ve adil bir şekilde uygulamayı amaçlarız. WeChat uluslararası olarak kullanılabilir olduğu için tüm şartlarımızı (bu İlke dahil) tüm yargı bölgelerinde adil ve tutarlı bir şekilde uygulamayı amaçlarız.

3.4 Bölüm 3.3uyarınca, örn. yürürlükteki yasa ve yönetmelikler nedeniyle veya konuyla ilgili olarak aldığımız uzman tavsiyesi üzerine çeşitli nedenlerle zaman zaman bu İlkenin dışına çıkabiliriz.

3.5 Gerçekleştirdiğimiz eylemlerde kullanıcılarımıza karşı şeffaf olmayı hedefleriz. Bir Talebi yerine getirmeden önce ve/veya yerine getirdikten sonra (Talebe ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak), kullanıcılarımıza Talebi bildirme hakkımızı saklı tutarız (Talep ile istenen eylemler dahil). Bu, kullanıcılarımızın Talebe yanıt verme hakkına sahip olmalarını sağlamak içindir. Ayrıca, talebin diğer kullanıcıları etkileyebilecek eylemlerle ilgili olduğu durumlarda diğer kullanıcıları da yerine getirdiğimiz ilgili Talebe ilişkin bilgilendirebiliriz.

Örn., bir içerik kaldırma Talebini yerine getirdiğimizde kaldırılan içerik yerine bu içeriğin neden kaldırıldığını belirten bir bildirim yayınlayabiliriz.

3.6 Tüm Talepleri otomatik olarak yerine getirmeyiz. Verdiğimiz yanıtta yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyduğumuzdan ve aynı zamanda kullanıcılarımızın haklarına saygı gösterdiğimizden emin olmak için tüm Talepleri her zaman dikkatle inceleriz. Bu, uygun şirket içi ve üçüncü taraf uzman tavsiyesi almayı da içerebilir.

4. BU İLKEYİ NASIL UYGULARIZ?

Yukarıda belirtildiği üzere bu İlkeyi adil ve uluslararası düzeyde tutarlı bir şekilde uygulamayı hedefliyoruz. Bu İlkeyi nasıl uyguladığımız ile ilgili olarak aşağıdakileri dikkatinize sunarız:

5. TALEPLERİ NASIL ELE ALDIĞIMIZA DAİR GENEL BİLGİLER

5.1 Bir Talep aldığımızda genellikle bu Talebi aşağıdakiler uyarınca (ve her zaman yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere tabi olarak) ele alırız:

6. NE TÜR TALEPLERE YANIT VERİRİZ?

6.1 Genel gereklilikler

Bir Talepte bulunuyorsanız lütfen Talebinizin şu koşulları karşıladığından emin olun:

Yukarıdaki gereklilikleri karşılamayan Taleplere yanıt veremeyiz.

6.1 Kimler Talepte bulunabilir?

Uygun Talepte Bulunan Makam, farklı yargı bölgelerinde farklı olabilir. Yargı bölgesine bağlı olarak yasal Talepler resmi kurumlar veya diğer makamlar (örn. seçim komisyonları, telekomünikasyon makamları, tüketici koruma makamları vb.) tarafından gönderilebilir.

Bu makamların çoğunun yeki alanı söz konusu yargı bölgesine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yukarıda belirtildiği üzere tüm Talepleri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak inceleriz.

6.2 Talep Formu

Yalnızca aşağıdaki bilgileri ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği diğer tüm bilgileri içeren Taleplere yanıt veririz:

Muğlak veya eksik Taleplere yanıt veremeyebileceğimizi lütfen unutmayın.

7. KULLANICILARIMIZA BİLDİRİM

Kullanıcılarımızın haklarına ve gizliliklerine saygı duyarız. Yukarıdaki Bölüm 3.5'te belirtildiği üzere, yürürlükteki yasalar veya düzenlemeler uyarınca, herhangi bir yasal süreç (gizlilik emri gibi) hükümleri gereği bunu yapmamız yasaklanmadığı sürece veya söz konusu eylemlerin bizim için veya herhangi bir üçüncü taraf için olası bir tehlike ya da risk oluşturabileceğine makul olarak inandığımız durumlar haricinde, Talep konusunda harekete geçmeden önce ilgili kullanıcıya bildirimde bulunabiliriz. Bu bildirim, son kullanıcının uygun koruyucu önlemlere başvurmasına olanak sağlayabilir.

Bildirimin devam eden bir yasal soruşturmayı tehlikeye atacağına inanan Talepte Bulunan Makamlar, kullanıcılarımıza bildirimde bulunulmasını özel olarak yasaklayan uygun bir mahkeme emri veya yasal tebligat almalıdır. Devam eden bir yasal soruşturmayı tehlikeye atacağı için Talebi kullanıcıya bildirmememizi talep etmek, Talepte Bulunan Makamın sorumluluğundadır.

Talebiniz, Hizmet Şartlarımızın mevcut veya önceki bir ihlali ile ilgiliyse kullanıcıyı yanlış davranışlarından haberdar olduğumuzu bildiren eylemler de dahil olmak üzere başka kötüye kullanımları önlemek için aksiyon alırız. Bu tür eylemlerin devam eden bir soruşturmayı tehlikeye atacağına iyi niyetle inanıyorsanız söz konusu bildirimi yasaklayan uygun mahkeme emri veya yasal tebligatı sağlamak da dahil olmak üzere bu gibi eylemlerden kaçınmamızı talep etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, ifşa etmeme taleplerine veya emirlerine itiraz etme hakkımız saklıdır.

8. MASRAFLARIN GERİ ÖDENMESİ

Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde, bir Talebe yanıt verilmesine ilişkin masrafların geri ödenmesini talep edebiliriz.

9. TALEPLER NEREYE GÖNDERİLMELİDİR?

Tüm Talepler, konu alanına "Governmental Request (yargı bölgesi girin)" yazılarak policy@wechat.com adresine e-postayla gönderilmelidir.

Lütfen unutmayın: