WECHAT – ข้อกำหนดในการให้บริการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2024-02-20

บทนำ

ขอต้อนรับเข้าสู่ WeChat!

การใช้ WeChat ของท่านให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (เรียกว่า “ข้อกำหนด”) ขอบคุณท่านที่อ่านข้อกำหนดเหล่านี้ เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกับการใช้ WeChat

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับหรือหากท่านประสงค์จะส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราโดยไปที่ “Me” -> “Settings” -> “Help & Feedback” ภายใน WeChat หรือเข้าไปที่ help.wechat.com

การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

ในการใช้ WeChat ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ระหว่างท่านและดังต่อไปนี้

รหัสโทรระหว่างประเทศสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของท่านนิติบุคคลที่ทำสัญญาที่อยู่
หากรหัสโทรระหว่างประเทศสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของท่านเป็นรหัสที่ใช้ในประเทศใดนอกเหนือจากสหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหรือสวิตเซอร์แลนด์ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่รวมถึงไต้หวัน ฮ่องกง หรือมาเก๊า) (“จีนแผ่นดินใหญ่”)WeChat International Pte. Ltd.10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903
หากรหัสโทรระหว่างประเทศสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของท่านเป็นรหัสที่ใช้ในสหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ (“สหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหรือสวิตเซอร์แลนด์”)Tencent International Services Europe BVBuitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands

(ในแต่ละกรณี “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา”)

เราอาจระบุในบางข้อกำหนดเฉพาะบริการ WeChat ของเราว่าท่านกำลังเข้าทำสัญญากับหนึ่งในบริษัทในเครือของเรา (แทน WeChat International Pte. Ltd. หรือ Tencent International Services Europe BV ตามแต่กรณี) สำหรับการใช้บริการ หรือฟีเจอร์ WeChat ที่ข้อกำหนดเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องใช้บังคับ ในกรณีนี้ บุคคลผู้เข้าทำสัญญาจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะบริการ WeChat ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้บริการหรือฟีเจอร์ WeChat ที่เกี่ยวข้องของท่าน ข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น) จะใช้บังคับระหว่างท่านและบุคคลผู้เข้าทำสัญญาที่ได้ระบุไว้

ผู้ใช้รายอื่น

ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้บังคับกับท่านเฉพาะกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้ WeChat ซึ่งหมายความว่าท่านได้ลงทะเบียนโดยเชื่อมต่อหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้รหัสโทรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ +86 (หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ใช่หมายเลขของจีนแผ่นดินใหญ่)

ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ใช้บังคับกับท่านหากท่านเป็นผู้ใช้ Weixin โดยจะถือว่าท่านเป็นผู้ใช้ Weixin หากท่าน

หากท่านเป็นผู้ใช้ Weixin ท่านจะอยู่ภายใต้สัญญาของ Weixin เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และการให้บริการของ Tencent Weixin (“ข้อกำหนดในการให้บริการของ Weixin”) ไม่ใช่ข้อกำหนดเหล่านี้

ท่านยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าท่านเป็นผู้ใช้ WeChat หรือ Weixin โดยคลิก “ฉัน” > “การตั้งค่า” > “เกี่ยวกับ” แล้วคลิกลิงก์เพื่อเข้าถึง “ข้อกำหนดในการให้บริการ” หากท่านเห็นข้อกำหนดในการให้บริการของ WeChat จะถือว่าท่านเป็นผู้ใช้ WeChat หากท่านเห็นสัญญาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และการให้บริการของ Tencent Weixin จะถือว่าท่านเป็นผู้ใช้ Weixin

หากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสโทรระหว่างประเทศสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับบัญชี WeChat หรือ Weixin ของท่าน (จากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นหมายเลขของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ใช่หมายเลขของจีนแผ่นดินใหญ่ หรือในทางกลับกัน) ในภายหลัง บัญชีของท่านจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นบัญชี WeChat หรือ Weixin (ตามแต่กรณี) และท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการที่สอดคล้องกัน (ข้อกำหนดสำหรับ WeChat หรือ Weixin ตามแต่กรณี) ท่านยังจะต้องอยู่ภายใต้และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับการใช้บัญชีผู้ใช้ใหม่ (ซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ก่อนมีการปรับเปลี่ยน) ด้วย หากท่านปรับเปลี่ยนบัญชี Weixin ของท่านเป็นบัญชี WeChat ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้บังคับกับท่านนับตั้งแต่วันที่ระบบของเราบันทึกการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หากท่านปรับเปลี่ยนบัญชี WeChat ของท่านเป็นบัญชี Weixin ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับท่านนับตั้งแต่วันที่ระบบของเราบันทึกการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ฟังก์ชั่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเรามอบฟีเจอร์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านมากที่สุด การปรับเปลี่ยนใดๆ จะเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงกฎและกฎระเบียบสำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้บังคับอื่นใดก็ตามด้วย และบัญชีผู้ใช้ที่พยายามใช้ฟังก์ชั่นนี้ในทางที่ผิด (ตัวอย่างเช่น โดยการสลับบัญชีผู้ใช้บ่อยครั้ง) อาจถูกจำกัดการเข้าถึงตามข้อกำหนดเหล่านี้

ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับ WEIXIN

WeChat สามารถทำงานร่วมกันกับ Weixin ได้ โดยที่ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ Weixin และดูโมเมนต์และสถานะของกันและกันได้ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ท่านยังอาจใช้บางฟีเจอร์ที่ควบคุมดูแลโดย Weixin ได้ด้วย การใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Weixin หรือสัญญาให้บริการที่ใช้บังคับกับฟีเจอร์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูด้านล่าง

ข้อกำหนดเหล่านี้

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายและวิธีการใช้ของเรา เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าท่านจะสามารถใช้และไม่สามารถใช้ WeChat อย่างไร ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ในการใช้ WeChat และท่านจะใช้ WeChat ได้เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาตเท่านั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามขณะที่ทำการใช้ ซึ่งในบางประเทศจะมีข้อจำกัดการใช้ WeChat ของท่าน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องมั่นใจได้ว่าท่านได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้ WeChat ในสถานที่ที่ท่านอยู่ และฟังก์ชั่นการใช้งานบางประการของ WeChat อาจจะใช้ไม่ได้ในบางประเทศ

ในการใช้ WeChat ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านห้ามใช้ WeChat

ข้อกำหนดทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณ) ห้ามคุณใช้งาน WeChat ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ก่อนที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณจะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ (ทั้งสำหรับตัวพวกเขาเองและในนามของคุณ)

หากท่านใช้ WeChat ในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่น (“องค์กร” ของท่าน) ท่านรับประกันว่าท่านได้รับอำนาจที่จะกระทำการเช่นนั้นได้ และได้รับอำนาจในการกระทำการอันมีผลผูกพันองค์กรของท่านตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีเช่นนั้น “ท่าน” ให้หมายความรวมถึงองค์กรของท่านด้วย

เราอาจแปลข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหลายภาษา หากมีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดภาษาอังกฤษและคำแปลของข้อกำหนดเหล่านี้ในภาษาอื่นๆ ให้นำข้อกำหนดภาษาอังกฤษมาใช้บังคับ (เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
พึงอนุญาต)

ข้อกำหนดและนโยบายเพิ่มเติม

บริการและฟีเจอร์ที่หลากหลายมีพร้อมใช้งานภายในหรือผ่าน WeChat และเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแลบริการและฟีเจอร์เหล่านี้ทั้งหมด ทั้งนี้จะมีข้อกำหนดและนโยบายเพิ่มเติมซึ่งอาจใช้บังคับกับการใช้ WeChat ของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) สำหรับบรรดาบริการและฟีเจอร์ที่เราควบคุมดูแล เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว รวมถึงที่ได้ระบุไว้ในส่วนนี้และภายใน WeChat เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของและถูกรวมเข้าไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

หากท่านใช้บริการหรือฟีเจอร์ใดๆ ที่ควบคุมดูแลโดยบุคคลที่สาม (รวมถึง Weixin) การใช้บริการหรือฟีเจอร์เหล่านั้นของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับบริการเฉพาะนั้น โปรดติดต่อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องหากท่านไม่แน่ใจว่าข้อกำหนดใดใช้บังคับกับบริการเฉพาะนั้น

นโยบายของ WeChat

นโยบายดังต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ท่านต้องปฏิบัติตามในการใช้ WeChat

ข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับฟีเจอร์เฉพาะของ WeChat

บริการและฟีเจอร์บางอย่างที่พร้อมใช้งานภายในหรือผ่านทาง WeChat มีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้เฉพาะกับการใช้บริการและฟีเจอร์นั้นๆ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว (รวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้) ในการใช้บริการและฟีเจอร์ของท่าน ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการดังกล่าวนั้นให้รวมถึง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ

หากท่านเป็นพลเมืองหรือพำนักอาศัยในประเทศดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศด้านล่างนี้จะใช้บังคับกับการใช้ WeChat ของท่าน

ความไม่สอดคล้องกัน

โดยให้อยู่ภายใต้ย่อหน้าถัดไปและเว้นแต่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้หรือในข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ –ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ขัดแย้งกับข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้นมีผลใช้บังคับในขอบเขตเท่าที่มีความขัดหรือแย้งกันนั้น

การเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ (และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บังคับ) เป็นครั้งคราว (เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงทางเทคนิค และการเปลี่ยนแปลงของ WeChat (เช่น เพื่อจัดการการคุกคามเกี่ยวกับความปลอดภัย) หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ (เช่น เพื่อสะท้อนถึงสิทธิของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง)) ดังนั้น โปรดกลับมาทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยสำคัญ เราจะ (หากสามารถกระทำได้ตามสมควร) แจ้งให้ท่านทราบ (ทางหน้าเพจนี้หรือเพจที่เกี่ยวข้องถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านแอพ WeChat, ติดต่อท่านโดยตรง หรือโดยผ่านช่องทางอื่น) ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ การใช้ WeChat อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าท่านตกลงผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงใน WeChat

โดยที่ WeChat และประสบการณ์ของผู้ใช้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราอาจกระทำการดังต่อไปนี้เป็นครั้งคราว

ท่านตกลงว่าเราอาจดำเนินการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใน WeChat หรือบริการหรือฟีเจอร์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ภายใน WeChat มีนัยสำคัญอย่างสมเหตุสมผล เราจะ (หากสามารถกระทำได้ตามสมควร) แจ้งให้ท่านทราบ (ผ่าน http://www.wechat.com ติดต่อท่านโดยตรงผ่านทางหน้าเพจนี้หรือเพจที่เกี่ยวข้องถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง หรือโดยผ่านช่องทางอื่น) ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้

บัญชีของท่าน

ท่านจำเป็นต้องสร้างบัญชีกับเราเพื่อการเข้าถึงและใช้ WeChat บัญชีใดๆ ที่ท่านเปิดกับเราจะเป็นการเฉพาะตัวท่านเท่านั้น และห้ามมิให้ท่านให้ ให้ยืม โอน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงหรือใช้บัญชีของท่าน ชื่อบัญชี รหัสประจำตัวผู้ใช้ และการระบุตัวตนอื่นใดของท่านซึ่งท่านได้ใช้ภายใน WeChat ถือเป็นทรัพย์สินของเรา และเราสามารถปิด เรียกคืน และนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อบัญชีของท่านถูกยกเลิกหรือถูกปิดการใช้งานโดยท่านหรือโดยเรา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ท่านต้องรับผิดชอบต่อ (ก) การป้องกันรายละเอียดบัญชีของท่าน รวมถึงรหัสผ่านใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีของท่านและ WeChat และ (ข) การใช้ WeChat ภายใต้บัญชีของท่าน รวมถึงการทำการซื้อ และ/หรือภาระผูกพันในการชำระเงินที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านใดๆ ในกรณีที่ท่านรู้หรือสงสัยว่ารหัสผ่านหรือบัญชีของท่านถูกล่วงละเมิด ท่านต้องแจ้งเราทันทีโดยไปที่ "Me" -> "Settings" -> "Help & Feedback" ภายในแอพพลิเคชั่น WeChat หรือเข้าไปที่ http://help.wechat.com เราจะถือว่าการใช้บัญชีของท่านบน WeChat ทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำของท่านเอง ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับการแจ้งที่ถูกต้องและเหมาะสมว่าบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านถูกล่วงละเมิด

เราอาจอนุญาตให้ท่านลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ WeChat โดยใช้ฟังก์ชั่นการลงชื่อเข้าใช้ที่จัดเตรียมโดยแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือแอปเปิล (Apple) ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับการใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานดังกล่าวของท่านด้วย (เพิ่มเติมจากข้อกำหนดเหล่านี้)

การสมัครใช้งานและการซื้อเนื้อหา

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างภายใน WeChat อาจต้องมีการชำระเงินเป็นครั้งคราว(รวมถึง สำหรับการจัดให้มี WeChat หรือการจัดให้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมบางฟีเจอร์ภายใน WeChat) เราอาจกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อใช้บังคับกับการชำระเงินดังกล่าว (รวมถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับการคืนเงิน (ถ้ามี) การจัดการการเรียกเก็บเงิน และผลของการไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา) ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวกับการชำระเงินของท่านแก่เราสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและภาษีอันเกี่ยวเนื่องกับการชำระเงินดังกล่าวใดๆ ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และการตั้งราคาและความพร้อมใช้งานของสิ่งของและผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

หากผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำ หรือค่าใช้จ่ายจากการสมัครใช้งาน (ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ) ท่านตกลงว่า

เราอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เราเรียกชำระสำหรับ WeChat (หรือส่วนใดก็ตามของ WeChat) ได้ทุกเมื่อโดยการประกาศภายใน WeChat หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการ WeChat (หรือส่วนของ WeChat ที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ท่านได้

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับจะมีบทบังคับ หรือเราได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้หรือสำหรับสิ่งของหรือบริการใดภายใน WeChat เป็นการเฉพาะ เราไม่ต้องคืนเงินที่ท่านได้ชำระให้แก่เราสำหรับสิ่งของหรือบริการใดภายใน WeChat (ไม่ว่าจะใช้แล้วหรือไม่ใด้ใช้ก็ตาม) ในทุกกรณี

หากท่านเชื่อว่าเราคิดค่าใช้จ่ายท่านผิดพลาดและภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ (ก) ท่านต้องติดต่อเราภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ (ข) จะไม่มีการคืนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่ผิดพลาดภายหลังระยะเวลา 30 วันดังกล่าว เราอาจจะดำเนินการให้ท่านชำระเงินใน WeChat ผ่านบริการของบุคคลที่สาม และเราอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านแก่บุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการบริการดำเนินการชำระเงินตามที่ได้กำหนดไว้ในส่วน “เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สาม” ด้านล่างนี้

เนื้อหาของท่าน

หากท่านส่ง อัปโหลด ส่งผ่าน หรือแสดงข้อมูล ข้อมูลข่าวสาร สื่อใดๆ หรือเนื้อหาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ WeChat ของท่าน (“เนื้อหาของท่าน”) ท่านเข้าใจและตกลงว่า

นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าเราและบริษัทในเครือของเรา (โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ)

ท่านเข้าใจดีว่าแม้ท่านจะพยายามลบเนื้อหาของท่านออกจาก WeChat การดำเนินการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาหรืออาจเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลของข้อจำกัดทางเทคนิคและการจัดการ เช่น เราอาจไม่สามารถป้องกันบุคคลที่สามจากการจัดเก็บ หรือใช้เนื้อหาของท่านซึ่งท่านได้เผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน WeChat ไปแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในเนื้อหาของท่านกำหนดอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat ของเรา

เราขอสงวนสิทธิในการปิดกั้น (block) หรือลบเนื้อหาของท่านออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงหากเราเห็นว่าเหมาะสม หรือเพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับกำหนดไว้ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ WeChat เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการมองเห็น สถานะ หรือตำแหน่งของเนื้อหาของท่านบน WeChat

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของท่าน

ท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของท่านแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในการสำรองข้อมูลในเนื้อหาของท่าน เราแนะนำให้ท่านเก็บคัดลอกข้อมูลสำรองไว้ตลอดเวลา

ท่านต้องมั่นใจได้ตลอดเวลาว่า (ก) ท่านมีสิทธิในการขอคัดลอก ดำเนินการ ส่งผ่าน เข้าถึง เผยแพร่ แสดง และใช้เนื้อหาของท่าน และในการให้สิทธิแก่เราและบุคคลที่สามอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ข) เนื้อหาของท่าน (และการใช้เนื้อหาของท่านตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยเรา) ไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่ใช้บังคับ หรือสิทธิของบุคคลใดๆ

การละเมิดสิทธิ

เราปฏิบัติตามบทบัญญัติในกฎหมายลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ (Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)) ซึ่งใช้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (17 U.S.C. §512 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ใน WeChat โปรดดำเนินการตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ของเรา

เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สาม

ทั่วไป

เมื่อใช้ WeChat ท่านอาจสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ WeChat รายอื่น เนื้อหาที่มาจากบุคคลที่สามที่ควบคุมดูแลบัญชีทางการหรือมินิโปรแกรมของ Weixin เนื้อหาที่ท่านเห็นในโฆษณาที่บุคคลที่สามจัดขึ้นมา หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่นใดที่ทำให้พร้อมใช้งานหรือเข้าถึงได้เมื่อใช้ WeChat (เราเรียกเนื้อหาทั้งหมดนี้รวมกันว่า “เนื้อหาของบุคคลที่สาม”)

เนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมดต้องสอดคล้องกับนโยบายของเรา รวมไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หากเราได้รับคำร้องเรียน หรือทราบถึงข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม เราอาจตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว เราอาจดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของบุคคลที่สามสอดคล้องกับนโยบายของเราหรือพิจารณาว่าเข้าข่ายละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ โดยเราอาจลบเนื้อหาหรือปฏิเสธที่จะทำให้เนื้อหาพร้อมใช้งานหรือเชื่อมต่อกับเนื้อหานั้น ตัวอย่างเช่น อาจดำเนินการนั้นในกรณีที่เราพิจารณาว่าหรือมีการกล่าวหาว่าเนื้อหาของบุคคลที่สามละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จัดว่าเป็นเนื้อหาที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท เป็นภัยคุกคาม กรณีที่เนื้อหานั้นละเมิดสิทธิใดๆ หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อความปลอดภัยหรือการดำเนินงานของ WeChat

ท่านควรระมัดระวังเสมอเมื่อเข้าถึง ใช้งานหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมดก่อนจะมีการโพสต์ได้ ดังนั้น หากท่านเชื่อว่าเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หมิ่นประมาท เป็นการโจมตีหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดแจ้งให้เราทราบทันที โปรดจำไว้ด้วยว่าเนื้อหาของบุคคลที่สามและข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่เข้าถึงได้ผ่านทาง WeChat ซึ่งท่านไม่ได้โพสต์ อาจมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ และเพียงเพราะท่านเข้าถึงเนื้อหาบน WeChat ได้ ไม่ได้หมายความว่าท่านมีสิทธิในหรือมีสิทธิต่อเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว ท่านควรเคารพสิทธิของผู้อื่นเสมอเมื่อใช้ WeChat โดยหากท่านต้องการใช้เนื้อหาไม่ว่าในทางใด ท่านควรขออนุญาตจากผู้ถือสิทธิที่เกี่ยวข้องเสมอ

แพลตฟอร์ม WeChat ยังช่วยให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม เช่น มินิโปรแกรมที่พร้อมใช้งานผ่านแพลตฟอร์มมินิโปรแกรมของ Weixin บัญชีทางการ เว็บไซต์ที่จัดหาโดย ทำให้พร้อมใช้งานโดย โฆษณาผ่านหรือเชื่อมต่อผ่าน WeChat (รวมถึงแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WeChat) และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่นำเสนอหรือโฆษณาโดยบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์เหล่านี้ควบคุมดูแลโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันในเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือความเหมาะสมได้ หากท่านใช้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่บุคคลที่สามนำเสนอเหล่านี้ ท่านควรถามคำถาม ร้องเรียน หรือสอบถามไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอดังกล่าว เนื่องจากเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือต่อความสัมพันธ์ใดๆ ที่ท่านอาจมีกับบุคคลที่สามใดๆ ดังกล่าว (รวมถึงภาระผูกพันในการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นแก่ท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่บุคคลที่สามนำเสนอดังกล่าว)

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอที่บุคคลที่สามทำให้พร้อมใช้งาน หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามยังอาจถูกกำกับโดยข้อกำหนดเพิ่มเติมของบุคคลที่สามนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดของบุคคลที่สามที่เป็นผู้ผลิตหรือคิดค้นเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวแต่แรก ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมที่เกิดขึ้นบน WeChat ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการที่ท่านใช้ฟังก์ชั่นการลงชื่อเข้าใช้ WeChat ซึ่งบุคคลที่สามเป็นผู้จัดให้ หรือข้อกำหนดที่กำกับการที่ท่านใช้มินิโปรแกรมใดๆ ซึ่งบุคคลที่สามเป็นผู้จัดให้ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามใดๆ ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

เรามีสิทธิในการลบเนื้อหา โปรแกรม และ/หรือบริการที่พร้อมใช้งานใน WeChat (รวมถึงแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WeChat) การลบออกดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับ Weixin

WeChat สามารถทำงานร่วมกันกับ Weixin ได้ โดยที่ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ Weixin และดูโมเมนต์และสถานะของกันและกันตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ท่านยังอาจใช้บางฟีเจอร์ที่ควบคุมดูแลโดย Weixin ได้ด้วย ท่านอาจดูรายการฟีเจอร์ที่ควบคุมดูแลโดย Weixin ได้ที่นี่ โปรดทราบว่าเมื่อท่านโต้ตอบกับผู้ใช้ Weixin หรือใช้หรือได้รับการแจ้งเตือนจากฟีเจอร์ใดๆ ที่ควบคุมดูแลโดย Weixin (เรียกรวมกันว่า “การใช้งานร่วมกันได้”) ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลกับผู้ใช้ Weixin ที่ท่านโต้ตอบด้วย แต่จะเป็นข้อกำหนดในการให้บริการของ Weixin และข้อบังคับการใช้บัญชีงาน Weixin ที่มีผลแทน ซึ่งหมายความว่าเราจะแบ่งปันข้อมูลกับ Weixin ตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้งานร่วมกันได้ และข้อมูลของท่านอาจได้รับการเก็บรักษา แบ่งปัน และ/หรือจัดเก็บโดย Weixin ในลักษณะที่ต่างไปจากที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat ท่านสามารถอ่านวิธีที่ Weixin ควบคุมดูแลและวิธีที่ Weixin เก็บรักษา แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลได้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Weixin และแนวทางการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Weixin นอกจากนี้ หากการโต้ตอบของท่านกับผู้ใช้ Weixin มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้ใช้ Weixin ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Weixin ข้อบังคับการใช้งานบัญชี Weixin ตลอดจนกฎหและมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้ Weixin อาจควบคุมหรือจำกัดความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Weixin กับ WeChat รวมถึงการควบคุมหรือการจำกัดไม่ให้ผู้ใช้ Weixin โต้ตอบกับผู้ใช้ WeChat โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

บัญชีทางการและมินิโปรแกรมของ Weixin

ฟังก์ชั่นต่างๆ ในบัญชีทางการของ Weixin และมินิโปรแกรมของ Weixin ที่เข้าใช้ได้ผ่าน WeChat เป็นบริการของจีนแผ่นดินใหญ่ที่จัดให้มีขึ้นโดย Weixin เนื้อหาในบัญชีทางการและมินิโปรแกรมดังกล่าวมีบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ WeChat หรือ Weixin เป็นผู้จดทะเบียน พัฒนา ควบคุมดูแล และเป็นเจ้าของ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบัญชีทางการหรือมินิโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง) เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบัญชีทางการและมินิโปรแกรมดังกล่าว การใช้บัญชีทางการและมินิโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้พัฒนาที่เป็นบุคคลที่สามเหล่านั้นเองสำหรับบัญชีทางการหรือมินิโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ข้อกำหนดเหล่านี้

Weixin Pay

หากท่านเป็นผู้ใช้ Weixin Pay ท่านอาจเข้าถึง Weixin Pay ได้ผ่านแพลตฟอร์ม WeChat โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผู้ควบคุมดูแล Weixin Pay และการใช้บริการ Weixin Pay จะเป็นไปตามสัญญาให้บริการผู้ใช้ Weixin Pay

การโฆษณาเนื้อหาบน WeChat

WeChat อาจมีเนื้อหาเพื่อการโฆษณาหรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ ท่านตกลงว่า (ก) เราอาจรวมเข้าด้วยกัน แสดง และสื่อสารในทางอื่นใด ถึงเนื้อหาเพื่อการโฆษณาหรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ใน WeChat และเราจะระบุเนื้อหาเพื่อการโฆษณาหรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว (หากสามารถกระทำได้ตามสมควร) และ (ข) เราอาจใช้การโฆษณาเพื่อสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย (targeted advertising) เพื่อพยายามให้การโฆษณาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในหรือของ WeChat และซอฟต์แวร์ WeChat ใดๆ (รวมถึงการปรับปรุง การพัฒนาให้ดีขึ้น และซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ของซอฟต์แวร์ WeChat ทั้งหมดใดๆ ในอนาคต) จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่เรา เว้นแต่ได้มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ท่านไม่มีสิทธิใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา รวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน หรือคุณลักษณะเฉพาะของแบรนด์สินค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับ WeChat ที่ท่านได้ให้ไว้จะเป็นไปโดยความสมัครใจของท่านทั้งสิ้น และเรามีอิสระที่จะใช้ความคิดเห็นและข้อแนะนำเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเรา (รวมถึงใช้ความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อปรับปรุงบริการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือเพื่อคิดค้นบริการใหม่) โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ หรือภาระผูกพันอื่นๆ ต่อท่าน

เราให้สิทธิที่จำกัด เฉพาะตัว ไม่ผูกขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ ไม่สามารถโอนได้ ไม่เสียค่าสิทธิ และสามารถเพิกถอนได้ แก่ท่านในการใช้ WeChat และซอฟต์แวร์ใดๆ ของเราในการใช้หรือที่เกี่ยวกับการใช้ WeChat ของท่าน (ซอฟต์แวร์ใดๆ ดังกล่าวเรียกว่า “ซอฟต์แวร์ WeChat”) ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และอยู่ภายใต้วิธีการใช้อื่นใดที่เราจะกำหนดเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการใช้ WeChat และ/หรือซอฟต์แวร์ WeChat เท่านั้น โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจจะถูกเพิ่มเติมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ WeChat (หรือฟีเจอร์เฉพาะในซอฟต์แวร์ WeChat)

ห้ามท่านคัดลอก ดัดแปลง สร้างสรรงานดัดแปลง ทำการประมวลย้อนกลับ (reverse compile) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกรหัสต้นตอ (extract source codes) จากซอฟต์แวร์ WeChat และห้ามท่านจำหน่าย จัดจำหน่าย จัดจำหน่ายใหม่ หรือให้อนุญาตช่วงใน WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat เว้นแต่ในกรณีที่เราไม่อาจห้ามท่านจากการกระทำการดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือท่านได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราให้กระทำการดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาตให้ท่านทำการประมวลย้อนกลับ หรือแยกรหัสต้นตอจากซอฟต์แวร์ WeChat ท่านจะต้องติดต่อเราก่อนเพื่อร้องขอข้อมูลที่ท่านต้องการ

เราอาจมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ WeChat เป็นครั้งคราว การปรับปรุงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือโดยการดำเนินการเอง โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ WeChat อาจจะทำงานไม่เป็นปกติหรือใช้การไม่ได้หากท่านไม่ติดตั้งการปรับปรุงหรือซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ เราไม่รับประกันว่าเราจะจัดให้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ WeChat ใดๆ หรือการปรับปรุงดังกล่าวจะยังคงใช้ได้กับอุปกรณ์หรือระบบของท่าน การปรับปรุงทั้งหมดในซอฟต์แวร์ WeChat ถือเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ WeChat และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่เราจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ “ซอฟต์แวร์ WeChat” ให้รวมถึงสิ่งของ เนื้อหาหรือฟีเจอร์ (“สิ่งของ”) ที่อยู่ภายในซอฟต์แวร์ WeChat ด้วย เช่น สติ๊กเกอร์ เกมส์ หรือสิ่งอื่นที่สามารถดาวน์โหลดใน WeChat และเนื้อหาใดๆ ที่ท่านเข้าถึงหรือใช้ภายใน WeChat ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บังคับกับสิ่งของดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ภายใน WeChat ในภาคผนวกของข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือโดยวิธีอื่น เราอาจให้สิทธิที่จำกัดแก่ท่านในการใช้สิ่งของเหล่านี้เป็นครั้งคราวหากท่านได้ชำระเงินในโลกแห่งความจริง (real world money) ที่เกี่ยวข้องแล้ว ท่านรับทราบว่าท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งของเหล่านี้ และจำนวนเงินที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งของดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงจำนวนเงินคงเหลือในเงินตราจริงหรือที่เทียบเท่า เราอาจตัดสิ่งของเหล่านี้ออกจาก WeChat ได้ทุกเมื่อ และเราไม่มีความรับผิดต่อท่านในกรณีที่เราใช้สิทธิดังกล่าว

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ “ซอฟต์แวร์ WeChat” ให้รวมถึง API ที่เราทำให้พร้อมใช้งานแก่ท่านเพื่อใช้ในการเกี่ยวเนื่องกับ WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บังคับกับ API ดังกล่าว

เราอาจให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ WeChat (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือโดยมีค่าใช้จ่ายก็ตาม) โดยอยู่ในดุลยพินิจของเรา เราให้การสนับสนุนทางเทคนิคนี้โดยปราศจากการรับประกัน หรือให้ประกันใดๆ ในทุกรูปแบบและจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยแหล่งที่มา (Open Source Software)

ซอฟต์แวร์ WeChat บางซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้การอนุญาตของซอฟต์แวร์ที่ “เปิดเผยแหล่งที่มา” (“ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยแหล่งที่มา”) ในกรณีที่เราใช้ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยแหล่งที่มา โปรดทราบว่า

การใช้อุปกรณ์ของท่านโดย WeChat

เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียม WeChat ให้แก่ท่าน เราอาจต้องเข้าถึงอุปกรณ์เสมือน และ/หรือ ใช้อุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) ที่ท่านใช้ในการเข้าถึง WeChat เช่น เราอาจจำเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลและหน่วยเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ของท่านในการติดตั้งซอฟต์แวร์ WeChat ที่เกี่ยวของให้สำเร็จ หรือเราอาจจำเป็นต้องเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของท่านเพื่อจัดให้ฟังก์ชั่นการใช้งานแบบมีการปฏิสัมพันธ์ (interactive functions) บางฟังก์ชั่นภายใน WeChat

เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ WeChat ใช้และเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านใน WeChat หรือโดยวิธีอื่น (เช่น ผ่านแอพสโตร์ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการติดตั้ง WeChat บนอุปกรณ์ของท่าน) ท่านตกลงที่จะให้เราเข้าถึงและใช้อุปกรณ์ของท่านดังกล่าว และท่านรับทราบว่าหากท่านไม่ให้สิทธิการใช้หรือการเข้าถึงเช่นว่าแก่เราแล้วนั้น เราอาจไม่สามารถให้บริการ WeChat (หรือฟีเจอร์บางฟีเจอร์ภายใน WeChat) ให้แก่ท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลใด (ตามที่ได้นิยามไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat) ที่เราใช้หรือเข้าถึงภายในอุปกรณ์ของท่านจะได้รับการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat

ท่านอาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เพียงพอในการรองรับการตรวจสอบบัญชี WeChat ของท่านหรือเพื่อใช้ WeChat นอกจากนี้ ท่านอาจต้องทำการเปิดใช้งานระบบการทำงานบางระบบภายใน WeChat โดยวิธีการตามที่ได้อธิบายไว้ภายใน WeChat หากท่านไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถใช้ระบบการทำงานบางระบบใน WeChat ได้

โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่สามที่ท่านก่อ (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมของท่าน) ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดจากการที่ท่านใช้ WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat

ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและการเชื่อมต่อ

ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในซอฟต์แวร์ใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ของท่านเองหรือซอฟต์แวร์ที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม) ที่ท่านใช้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้ WeChat ของท่าน รวมถึงซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลที่สามที่พร้อมให้ท่านใช้งานผ่าน WeChat อาทิ มินิโปรแกรมที่พร้อมใช้งานผ่านแพลตฟอร์มมินิโปรแกรมของ Weixin (“ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม”)

โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดในความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามของท่าน และเราไม่รับรอง สนับสนุน หรือรับประกันในคุณภาพ ความน่าเชื่อถือหรือความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใดๆ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

เราไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใดๆ โปรดติดต่อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคดังกล่าว

ท่านจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เพียงพอในการรองรับการตรวจสอบบัญชี WeChat ของท่าน หรือเพื่อใช้ WeChat นอกจากนี้ ท่านอาจต้องทำการเปิดใช้งานระบบการทำงานบางระบบภายใน WeChat โดยวิธีการตามที่ได้อธิบายไว้ภายใน WeChat หากท่านไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถใช้ระบบการทำงานบางระบบภายใน WeChat ได้

โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่สามที่ท่านก่อ (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมของท่าน) ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดจากการที่ท่านใช้ WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat

การรับประกันและการปฏิเสธ

เรารับประกันต่อท่านว่าเราจะให้บริการ WeChat ให้โดยใช้ความระมัดระวังและทักษะอย่างสมเหตุสมผล

นอกเหนือจากการรับประกันนี้และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับพึงอนุญาต WeChat (รวมถึงซอฟต์แวร์ WeChat ใดๆ) จะจัดไว้ให้ในลักษณะ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เราและบริษัทในเครือของเราไม่รับรองหรือรับประกันหรือตกลงจะกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WeChat ซอฟต์แวร์ WeChat ใดๆ ข้อมูลหรือสื่อใดๆ หรือเนื้อหาอื่นที่ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือแสดงผลโดย WeChat รวมถึง (ก) การรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงกระทำการใดๆ ว่า WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat จะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย ปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ปราศจากไวรัส (ข) WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของท่าน หรือ (ค) WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat จะมีคุณภาพสำหรับใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด และท่านสละสิทธิ์ที่จะได้รับการรับรอง การรับประกันและการตกลงจะกระทำการโดยปริยายใดๆ ทั้งหมดเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับพึงอนุญาต

ความรับผิดของ WeChat

เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับพึงอนุญาต ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของเราและบริษัทในเครือของเราสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ WeChat (รวมถึงซอฟต์แวร์ WeChat
ใดๆ) ที่เกิดขึ้นจากกรณีใดก็ตาม จะถูกจำกัดไว้ไม่เกินจำนวนที่สูงกว่าของจำนวนดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนซึ่งท่านได้ชำระให้เราสำหรับการใช้ WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat ซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในช่วงหกเดือนสุดท้ายก่อนหน้าวันที่มีการเรียกร้องล่าสุด และ (ข) 100 (หนึ่งร้อย) เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับพึงอนุญาต เราหรือบริษัทในเครือของเราไม่ต้องรับผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตามสำหรับเหตุ
ใดๆ ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดใดๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ว่ากฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้สละสิทธิ์เรียกร้อง จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดดังกล่าวได้

โดยไม่คำนึงถึงข้อความอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่จำกัดหรือยกเว้นสิทธิตามกฎหมายของท่านในเขตอำนาจศาลของท่าน (รวมถึงสิทธิใดๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับ) ทั้งนี้ เท่าที่สิทธิตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่สามารถยกเว้นหรือสละสิทธิ์ได้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

ท่านตกลงว่าท่าน (และองค์กรของท่าน ในกรณีที่ท่านใช้ WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat ในนามขององค์กรนั้นๆ) จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราและบริษัทในเครือของเรา ให้พ้นจากความเสียหายและต่อข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี การเรียกร้อง ความเสียหาย หนี้ การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย รายจ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีความต่อศาลและค่าทนายความ) และความรับผิดที่เกิดขึ้นจาก (ก) การใช้ WeChat หรือซอฟต์แวร์ WeChat ของท่าน หรือ (ข) การที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดเหล่านี้

ไม่มีความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

ตามที่ระบุไว้ในส่วน “เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สาม” และ “ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม” ในข้อกำหนดเหล่านี้ บุคคลที่สามหลายรายอาจเป็นผู้จัดให้บริการเนื้อหา บริการ หรือซอฟต์แวร์ บางประการใน WeChat

ข้อกำหนดเหล่านี้กำกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน (และบริษัทในเครือของเรา ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) การดำเนินการใดๆ ของท่านกับบุคคลที่สาม (รวมถึง บุคคลที่สามที่ได้ค้นเจอผ่าน โปรโมตผ่าน หรือเข้าถึงผ่านการเชื่อมโยง (hyperlink) หรือผ่าน WeChat ในทางอื่นใด) เป็นการดำเนินการระหว่างท่านและบุคคลที่สามรายนั้นๆ เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับจะมีบทบังคับ เราและบริษัทในเครือของเราไม่มีความรับผิดต่อท่านที่เกี่ยวกับบุคคลที่สามใดๆ (รวมถึง เนื้อหา บริการ หรือซอฟต์แวร์ ที่จัดให้ใช้โดยบุคคลที่สามนั้นๆ ภายใน WeChat) โดยไม่คำนึงว่ากิจกรรมของท่านกับบุคคลที่สามใดๆ ดังกล่าวจะได้กระทำผ่าน WeChat

การยกเลิก

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้บังคับกับการใช้ WeChat ของท่านจนกว่าการเข้าถึง WeChat ของท่านจะถูกยกเลิกโดยเราหรือโดยท่านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ท่านอาจยกเลิกการใช้ WeChat หรือบริการใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน WeChat เมื่อใดก็ได้ (รวมถึง หากเราได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ WeChat ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งท่านไม่ยอมรับ) ในกรณีที่บริการที่ถูกยกเลิกเป็นบริการที่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการ เราอาจจะหักเงินจำนวนหนึ่งจากจำนวนเงินที่จะทำการคืนให้ใดๆ ในสัดส่วนที่สมเหตุสมผลเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องชำระในการยุติบริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

เราอาจทำการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของท่าน หรือ WeChat ทั้งหมดหรือบางส่วน

และในกรณีที่สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม เราจะส่งมอบหนังสือเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการระงับหรือการยกเลิกใดๆ เป็นการล่วงหน้า

ในกรณีที่เราระงับการเข้าถึง WeChat ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน (ก) ท่านยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่มีการระงับ (รวมถึงในกรณีที่ค่าธรรมเนียมนั้นเกิดขึ้นก่อนวันระงับ แม้ว่าการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นหลังวันระงับก็ตาม) และ (ข) ท่านยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมใดที่เกี่ยวข้องกับ WeChat ในส่วนที่ท่านยังคงเข้าถึง ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของท่านพึงอนุญาตให้กระทำได้

ในกรณีที่การเข้าถึง WeChat (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ของท่านถูกยกเลิกโดยเราหรือโดยท่าน ท่านตกลงว่า (ก) สิทธิของท่านทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดลง (ข) ท่านยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่มีการยกเลิก (รวมถึงในกรณีที่ค่าธรรมเนียมนั้นเกิดขึ้นก่อนวันยกเลิก แม้ว่าการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นหลังวันยกเลิกก็ตาม) และ (ค) ท่านจะต้องลบสำเนาซอฟต์แวร์ WeChat ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกทั้งหมดออกโดยทันทีและโดยถาวรและท่านจะต้องยุติการเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์ WeChat ดังกล่าวโดยทันที

การเก็บรักษาและการสำรองเนื้อหาของท่าน

ภายหลังข้อกำหนดเหล่านี้ถูกยกเลิก เราจะทำการเก็บรักษาและใช้เนื้อหาของท่านโดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และหากเนื้อหาของท่านมีรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat เท่านั้น ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของท่าน ในกรณีที่เราทำการระงับหรือยกเลิก WeChat ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการเข้าถึง WeChat ของท่านถูกยกเลิกโดยเราหรือโดยท่าน เราไม่รับประกันว่าเราจะสามารถคืนเนื้อหาของท่านใดๆ ให้แก่ท่านได้และเราอาจลบเนื้อหาของท่านเป็นการถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบเมื่อใดก็ได้ภายหลังการยกเลิก โปรดทำการสำรองเนื้อหาของท่านเป็นประจำ

ข้อกำหนดทั่วไป

โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของท่าน ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ WeChat ท่านตกลงว่าท่านจะไม่มีสิทธิเรียกร้องจากเราถึงข้อความใดๆ ที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นการชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ คำว่า “รวมถึง” และ “ซึ่งรวมถึง” ให้ตีความโดยไม่จำกัดความหมาย ความไม่สมบูรณ์ของข้อกำหนดใดในข้อกำหนดเหล่านี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใดๆ) ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการมีผลใช้บังคับของข้อกำหนดอื่นๆ (หรือต่อส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนั้นๆ) ในกรณีที่ศาลตัดสินว่าเราใม่สามารถบังคับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตามที่ร่างไว้ เราอาจแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้ ความล่าช้าในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้นั้น ไม่ให้ตีความเป็นการสละสิทธิภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว สิทธิและภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ที่โดยลักษณะยังควรต้องคงอยู่ รวมถึง ภาระผูกพันเกี่ยวกับความรับผิดของ หรือการรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย (หากมี) ที่ให้ไว้โดยคู่สัญญา จะยังคงมีผลใช้บังคับหลังจากข้อกำหนดเหล่านี้ได้ถูกยกเลิกหรือหมดอายุลง

นอกจากเราและท่านแล้ว ไม่มีบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าภายใต้พระราชบัญญัติข้อสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) ค.ศ. 2001 (Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001) (บทบัญญัติที่ 53B) ของสิงคโปร์หรือในทางอื่นใด และท่านไม่สามารถมอบหมาย โอนสิทธิ หรือ โอนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา เราอาจโอนสิทธิ หรือ โอนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ได้โดยอิสระและโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เราอาจทำสัญญารับช่วงการปฏิบัติตามภาระผูกพันส่วนใดของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยอิสระและโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

เว้นในขอบเขตที่ (ก) ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดที่ใช้บังคับซึ่งได้รวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น หรือ (ข) กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของท่านกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (เช่น ท่านอาจมีสิทธิตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่านเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีหรือต่อสู้คดีในศาลท้องถิ่น (รวมถึง ศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (small claims court))

ข้อกำหนดในการให้บริการ WeChat (ข้อกำหนดเฉพาะสหรัฐอเมริกา)

หากท่านเป็นผู้ใช้ WeChat ในสหรัฐอเมริกา ให้ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านล่าง (ก) ถือรวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้ (ข) ใช้บังคับกับการใช้ WeChat ของท่าน และ (ค) ลบล้างข้อกำหนดหลักของข้อกำหนดเหล่านี้เท่าที่ไม่สอดคล้องกัน

หากท่านเป็นผู้ใช้ WeChat ในสหรัฐอเมริกา ให้ข้อกำหนดด้านล่างนี้แทนที่ส่วน “กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท” ของข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนโดยชัดแจ้ง

หากท่านอาศัย (หรือ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้แบบธุรกิจ ให้หมายถึงสถานที่ประกอบธุรกิจหลักของท่าน) อยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้กฎหมายแห่งมลรัฐที่ท่านอาศัยอยู่ใช้บังคับกับการเรียกร้องทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย เว้นแต่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดให้ถูกกำกับโดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (Federal Arbitration Act) ท่านและเรายินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะและสถานที่ของศาลมลรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ที่ได้มีการพิจารณาในศาล (โดยไม่รวมถึงอนุญาโตตุลาการ)

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างสละสิทธิอย่างเพิกถอนไม่ได้ซึ่งสิทธิใดๆ ทั้งปวงในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ท่านและเราตกลงที่จะพยายามระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการในเวลาหกสิบ (60) วัน หากท่านและเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการได้ในช่วงเวลาหกสิบ (60) วันนั้น ท่านและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกา (American Arbitration Association หรือ “AAA”) ภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (Federal Arbitration Act หรือ “FAA”) โดยการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ (Commercial Arbitration Rules) ของ AAA และท่านและเราตกลงที่จะไม่ฟ้องร้องกันในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน แต่อนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นกลางจะเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะมีสิทธิอันจำกัดในการอุทธรณ์ภายใต้ FAA การดำเนินคดีแบบกลุ่ม การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การฟ้องร้องโดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินคดีในนามของสาธารณชน และกระบวนพิจารณาอื่นใดซึ่งบุคคลใดกระทำการในลักษณะตัวแทนจะไม่สามารถทำได้ การนำกระบวนพิจารณาที่เป็นเอกเทศมารวมกันโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่ความทุกฝ่ายก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้บังคับเท่าที่ขัดหรือแย้งกับกฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์หรือกฎอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค (Consumer Arbitration Rules) ของ AAA ท่านและเราจะต้องยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทใดๆ (ยกเว้นข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา) ต่ออนุญาโตตุลาการภายในหนึ่งปีนับจากวันที่สามารถยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทได้เป็นครั้งแรก หากการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับทุกส่วนหรือบางส่วนของข้อพิพาท ส่วนดังกล่าวจะไม่นำเข้าสู่การวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการแต่จะดำเนินการในศาล โดยส่วนที่เหลือจะเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ หากข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออก แต่ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการจะยังคงมีผลบังคับใช้

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านตกลงสละสิทธิ (เว้นกฎหมายที่ใช้บังคับนั้นห้ามไม่ให้กระทำได้) ภายใต้มาตรา 1542 ของประมวลกฎหมายแพ่งแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) และบทบัญญัติอื่นที่คล้ายคลึงกันในเขตอำนาจศาลอื่นใด (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นดังกล่าว) ซึ่งระบุว่า **“**การปลดเปลื้องโดยทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงข้อเรียกร้องซึ่งเจ้าหนี้หรือผู้ปลดเปลื้องไม่ทราบหรือไม่สงสัยถึงการมีอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนในขณะที่เข้าทำสัญญาปลดเปลื้อง และหากเจ้าหนี้ได้ทราบถึงเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการระงับข้อเรียกร้องกับลูกหนี้หรือผู้ถูกปลดเปลื้องนั้น”

ข้อกำหนดในการให้บริการ WeChat (ข้อกำหนดเฉพาะออสเตรเลีย)

หากท่านเป็นผู้ใช้ WeChat ในออสเตรเลีย ให้ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านล่าง (ก) ถือรวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้ (ข) ใช้บังคับกับการใช้ WeChat ของท่าน และ (ค) ลบล้างข้อกำหนดหลักของข้อกำหนดเหล่านี้เท่าที่ไม่สอดคล้องกัน

การประกัน การรับประกัน การให้คำรับรอง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือสาระของข้อกำหนด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ให้ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับพึงอนุญาต

ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผลเป็นการยกเว้น จำกัด หรือดัดแปลงการประกัน การรับประกัน ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข สิทธิหรือการเยียวยา ที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับได้ให้ไว้โดยปริยายหรือกำหนดไว้ ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ยกเว้น จำกัด หรือดัดแปลงได้

ในกรณีที่การประกัน เงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดใดๆ ที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับได้ให้ไว้โดยปริยายหรือกำหนดไว้และไม่สามารถยกเว้นได้ (“ข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเว้นได้”) และเราสามารถจำกัดการเยียวยาให้แก่ท่านในการกระทำผิดข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ ให้ความรับผิดของเราในการกระทำผิดข้อกำหนดที่ไม่สามารถยกเว้นได้จำกัดเพียงความรับผิดดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ตามที่เราเลือก

ข้อกำหนดในการให้บริการ (ข้อกำหนดเฉพาะสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป)

หากท่านเป็นผู้ใช้ WeChat ในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป ให้ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านล่าง (ก) ถือรวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้ (ข) ใช้บังคับกับการใช้ WeChat ของท่าน และ (ค) ลบล้างข้อกำหนดหลักของข้อกำหนดเหล่านี้เท่าที่ไม่สอดคล้องกัน

การคืนเงินสำหรับการซื้อของท่าน

หากท่านได้ซื้อและชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ WeChat ซึ่งเรา (และไม่ใช่บุคคลที่สามใดๆ) เป็นผู้จัดหา ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับการซื้อดังกล่าวถ้าเราได้รับคำขอรับเงินคืนจากท่านภายใน 14 วัน นับจากวันที่ท่านทำการซื้อเสร็จสิ้น หากท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องบางส่วนไปบ้างแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนเพียวบางส่วนเฉพาะสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น ในกรณีของผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลดหรือสตรีมมิ่ง ท่านรับทราบว่าในการดำเนินการดาวน์โหลดหรือสตรีมผลิตภัณฑ์นั้นๆ ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับการซื้อดังกล่าว

เราได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านสามารถยื่นคำขอรับเงินคืนภายในบริการ WeChat ที่เกี่ยวข้องและภายในข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้บังคับ

การระงับข้อพิพาท – เฉพาะสหภาพยุโรปเท่านั้น

โดยไม่คำนึงถึงส่วน “กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท” ในข้อกำหนดเหล่านี้ หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและจัดเป็น “ผู้บริโภค” ตามที่ได้นิยามไว้ภายใต้ข้อกําหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิผู้บริโภค (EU Direction 83/2011/EU) ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ (ไม่ว่าตามสัญญา การละเมิด หรือในทางอื่นใด) ระหว่างเราและท่านที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดนี้ ให้ส่งให้และวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลในเขตอยู่อาศัย ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาของท่าน ท่านยังสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาททางเลือก (ODR-platform) ท่านสามารถเข้าถึง ODR-platform ได้ผ่านการเชื่อมโยงนี้ https://ec.europa.eu/consumers/odr

ความสูญเสียหรือความเสียหาย

ในกรณีที่บริการหรือฟีเจอร์ WeChat ที่เราจัดให้ก่อความเสียหายแก่อุปกรณ์หรือเนื้อหาดิจิตัลที่ท่านเป็นเจ้าของ และความเสียหายนั้นเกิดจากความล้มเหลวของเราในการใช้ความระมัดระวังและทักษะอย่างสมเหตุสมผล เราจะดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหายตามสมควรให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่ท่านสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยทำตามคำแนะนำของเราที่ให้ติดตั้งการปรับปรุงที่เราเสนอให้แก่ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือในความเสียหายที่มีสาเหตุจากการที่ท่านไม่ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือทำตามข้อกำหนดเรื่องระบบขั้นต่ำที่เราแนะนำ เราให้บริการ WeChat และบริการหรือฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงผ่าน WeChat เฉพาะเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น หากท่านใช้ WeChat หรือบริการหรือฟีเจอร์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเชิงธุรกิจ เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียกำไร การสูญเสียของธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจใดๆ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ WeChat (ข้อกำหนดเฉพาะสิงคโปร์)

เว้นแต่ท่านจะได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น