นโยบายการใช้บริการที่ยอมรับได้ของ WeChat

บทนำ

เราให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการของเราได้ใช้งานและเพลิดเพลินกับบริการ โดยการใช้บริการของเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับในนโยบายการใช้บริการที่ยอมรับได้นี้ ซึ่งได้กำหนดกฎเกณฑ์พฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้บริการของเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบาย หรือการปฏิบัติตามกฎของบุคคลใด ๆ ในนโยบายการใช้บริการที่ยอมรับได้ของ WeChat กรุณาติดต่อเราที่ WeChat Help Center - "Feedback"

ข้อกำหนดใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายการใช้บริการที่ยอมรับได้ของ WeChat นี้จะมีความหมายเดียวกันกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดการให้บริการของ WeChat ของเรา นอกจากจะมีเนื้อหาที่กำหนดให้แตกต่างไป

กิจกรรมต้องห้าม

ท่านตกลงที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ ต่อไปนี้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราหรืออนุญาตบุคคลใดให้ใช้บัญชีของท่านที่มีกับเราให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน:

ผู้ใช้ต้องห้าม

ท่านไม่สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือใช้บริการของเรา หาก

แก้ไขครั้งล่าสุด: 2015-11-13