ขั้นตอนในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อเป็นการมอบความเข้าใจที่ดีที่สุดว่า WeChat ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร และเพื่อให้คุณเข้าใจสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของคุณให้ดีขึ้น ก่อนอื่น WeChat ต้องการให้คุณอ่านข้อมูลที่สำคัญต่อไปนี้ ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดของ WeChat ของเรา และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวคุณเอง

ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการนี้:

 1. สรุปการป้องกันความเป็นส่วนตัว
 2. ตรวจทานนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat ฉบับแก้ไข
 3. ยืนยันวันเกินของคุณ

สรุปเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ WeChat

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี WeChat และใช้บริการต่าง ๆ ที่มีภายใน WeChat (เช่น การโพสต์รูปภาพลงในฟีด Moments หรือการติดตามบัญชีทางการต่าง ๆ) ในการตั้งค่าบัญชี เราจะเก็บรวบรวมชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสผ่านของคุณ โดยคุณสามารถปรับแต่งและป้อนข้อมูลเพิ่มเติมลงในประวัติโดยย่อของคุณต่อไป เพิ่มเติม...

วิธีที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการ WeChat กับคุณ ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น ๆ และใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มเปิด WeChat ได้ เราใช้ข้อมูลสำหรับการตั้งค่าบัญชีของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ให้การสนับสนุน ทำให้คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของ WeChat และนำมาปรับปรุง WeChat WeChat ใช้ช่องทางติดต่อที่คุณระบุไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล เพื่อตรวจสอบและป้องกันบัญชีของคุณ อีกทั้งเพื่อเหตุผลในการจัดการที่สำคัญ และจะไม่ใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อเหตุผลในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดแต่อย่างใด เพิ่มเติม...

บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เราใช้บุคคลภายนอกในการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการ SMS สำหรับการตรวจสอบบัญชี บริการการสร้างแผนที่และจุดสนใจ บริการแปล และบริการสนับสนุนต่าง ๆ โดยใช้บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น นอกจากนี้ เรายังแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ Tencent และตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว WeChat จะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าโดยชัดแจ้ง เพิ่มเติม...

สถานที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ

เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ที่รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดาและฮ่องกง นอกจากนี้ เรายังมีทีมสนับสนุน ทีมวิศวกร และทีมงานอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อคอยสนับสนุนการให้บริการ WeChat กับคุณ ข้อมูลของคุณสามารถเข้าถึงได้จากสถานที่ดังกล่าว โดยมีการใช้มาตรการควบคุมภายในอย่างเข้มงวดรัดกุมเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลของคุณได้แบบจำกัดอย่างเคร่งคัดโดยสมาชิกในทีมที่ได้รับการกำหนดเท่านั้น เพิ่มเติม...

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ

เวลาในการเก็บข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบจะถูกเก็บไว้สูงสุดถึง 90 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล หากคุณสั่งให้เราลบบัญชี WeChat ของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบภายใน 60 วันหลังจากการตรวจรับรองความถูกต้องของเจ้าของบัญชีและได้รับคำขอให้ลบบัญชีของคุณ เพิ่มเติม...

วิธีใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูล

คุณอาจมีสิทธิพิเศษกับข้อมูลของคุณและวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล การลบข้อมูล การจำกัดวิธีใช้ข้อมูลของคุณ การคัดค้านการใช้ข้อมูล และการทำสำเนาข้อมูลของคุณ เพิ่มเติม...

วิธีที่เราจะแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบ

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request เพิ่มเติม...

ข้อมูลติดต่อสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้ง

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อเรา ที่นี่

ผู้ควบคุมข้อมูล:

หากคุณ:

คุณต้องใช้ ข้อตกลงการบริการ Weixin และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Weixin ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล:


นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ WeChat!

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แจ้งทางเลือกของคุณและหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้กับเรา หรือข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นระหว่างการใช้ WeChat

การใช้บริการต่าง ๆ ของเรา (แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ WeChat หรือเว็บไซต์ www.wechat.com หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกที่ให้บริการ WeChat) (รวมเรียกว่า "WeChat" ) เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ การเข้าใจวิธีเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เมื่อใช้ WeChat แสดงว่าคุณยอมรับการประมวลผลข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อคุณใช้บางคุณลักษณะบางอย่าง ระบบจะขอให้คุณยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยวิธีบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณติดตามบัญชีทางการ ระบบจะถามว่าคุณยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอกหรือไม่) คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีควบคุมการกำหนดค่าและการใช้ข้อมูลผ่านบัญชีของคุณได้ ที่นี่ สำหรับข้อมูลบางอย่าง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลนั้นได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณต้องไม่ใช้งาน WeChat

การติดต่อ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า "เรา""ของเรา" **หรือ"ต่อเรา"** อ้างถึง:

หาคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ dataprotection@wechat.com หรือทางไปรษณีย์ที่ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department)

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการนำไปปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราผ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อข้างต้น โปรดทราบว่าหากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ

ขอบเขตและการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับ WeChat และบริการใดก็ตามที่เข้าถึงได้บนแพลตฟอร์ม WeChat ซึ่งระบุว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับการใช้บริการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ติดตามหรือใช้บัญชีทางการ, Mini Program และการเข้าสู่ระบบ WeChat เพื่อใช้แอปของบุคคลภายนอก) บริการ WeChat เหล่านั้นอาจมีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่คุณต้องยอมรับหากคุณใช้บริการเหล่านั้น คำนิยามใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ระบุอยู่ในข้อตกลงการบริการ WeChat เว้นแต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

โปรดอย่าลืมว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลใช้กับข้อมูลที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยหรือส่งให้กับ:

ก) บริการอื่น ๆ นอกเหนือจาก WeChat (เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เราหรือบริษัทในเครือให้บริการหรือดำเนินการ) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้

ข) บริการใด ๆ ของบุคคลภายนอก (รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) ที่คุณสามารถเข้าถึงผ่าน WeChat หรือ

ค) บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการบน WeChat

หากคุณใช้ WeChat ในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "องค์กร" ของคุณ) นั่นแสดงว่าคุณตกลงยินยอมที่จะแจ้งให้เจ้าของ ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่เราเป็นครั้งคราว (ต่อไปนี้เรียกว่า "บุคคลที่เชื่อมโยง" ) และคุณตกลงที่จะขอรับการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่เชื่อมโยงดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ เมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อ้างถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" นั่นหมายความรวมถึงคุณและบุคคลที่เชื่อมโยง หากคุณและบุคคลที่เชื่อมโยงต้องการร้องขอให้เอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราที่ dataprotection@wechat.com

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำแนะนำ นโยบาย และข้อตกลงเฉพาะบางอย่างในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว คำแนะนำ นโยบาย และข้อตกลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เมื่อใดก็ตามที่เราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรทราบ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วที่ลิงก์นี้และแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง WeChat หรือวิธีอื่น ๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

ประเภทข้อมูลที่เราประมวลผล

ในการให้บริการ WeChat เราประมวลผลข้อมูลหลายหมวด ซึ่งได้แก่ข้อมูลต่อไปนี้:

คำว่า "ข้อมูล" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายถึงทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล

วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ

ต่อไปนี้เป็นรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่เราใช้ข้อมูล (และมูลฐานทางกฎหมายในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีขอบเขตบังคับใช้ที่เป็นไปได้)

ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ชื่อของคุณ ชื่อแทนผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสผ่าน เพศ และที่อยู่ IP
มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
 • เพื่อตั้งค่าและเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ใน WeChat
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ WeChat
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
 • เพื่อให้การสนับสนุนผู้ใช้
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายต่าง ๆ
 • เพื่อโทรด้วยระบบ VoIP โดยใช้ WeChat
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
 • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
 • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของเรา บริษัทในเครือของเรา หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ของ WeChat และ
 • เพื่อจัดการ WeChat และการดำเนินงานภายใน ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การรักษาความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต การบริหารจัดการบัญชี และการสำรวจ
ข้อมูลการค้นหาประวัติโดยย่อของผู้ใช้ บันทึกการสอบถามการค้นหา
มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
 • เพื่อให้เข้าถึงการค้นหาก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลที่แบ่งปัน - ข้อมูลประวัติโดยย่อ ข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในประวัติโดยย่อ WeChat ซึ่งเปิดให้สาธารณะเห็นได้ ซึ่งอาจรวมถึงรหัสประวัติโดยย่อ ชื่อ และรูปภาพของคุณ
มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
 • เพื่อจัดการแพลตฟอร์ม WeChat ตามคำแนะนำและคำขอของคุณ
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
 • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
 • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
 • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดูแลบัญชี WeChat ของคุณตามคำแนะนำและคำขอของคุณ
ข้อมูลที่แบ่งปัน - สื่อของประวัติโดยย่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณทำให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ใช้ได้ผ่าน WeChat ได้แก่
 • การโพสต์ WeChat Moments และการตอบสนองต่อ WeChat Moments ของผู้ใช้รายอื่น ๆ และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้ใช้รายอื่นทำให้ใช้ได้ผ่านการใช้งาน WeChat ของพวกเขา เช่น ข้อมูลที่แบ่งปันเกี่ยวกับคุณซึ่งผู้อื่นที่ใช้งาน WeChat ทำให้ใช้ได้ผ่านทาง WeChat Moments และการที่ผู้อื่นติดต่อสื่อสารกับคุณและบุคคลอื่น ๆ โดยใช้ WeChat
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อจัดการแพลตฟอร์ม WeChat
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
  • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
  • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
  • เพื่อดูแลบัญชี WeChat ของคุณ
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  การรักษาความปลอดภัยของบัญชีเพิ่มเติม Voiceprint (คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่ให้เป็นทางเลือก), ผู้ติดต่อฉุกเฉิน, อุปกรณ์ที่จัดการ, ที่อยู่อีเมล, Facebook Connect, OpenID, โทเค็น Facebook Connect, QQ ID
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ
  • การรักษาความปลอดภัยของบัญชี
  ข้อมูลการสนทนา เนื้อหาการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ใช้อื่นหรือกลุ่มผู้ใช้ ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย เราไม่ได้จัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์อย่างถาวร และข้อมูลเพียงผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ที่คุณเลือกส่งการติดต่อสื่อสารให้เท่านั้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดการติดต่อสื่อสารไปยังผู้ใช้รายอื่น
  รายชื่อติดต่อ รายชื่อติดต่อในอุปกรณ์ของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อเชื่อมโยงคุณกับผู้ใช้ WeChat รายอื่นโดยใช้ฟังก์ชัน "เพื่อนที่แนะนำ"
  OpenID เราสร้าง OpenID ให้ทุกครั้งที่บัญชี WeChat ของคุณเปิดใช้งานบริการแพลตฟอร์มเปิด WeChat ของบุคคลภายนอก โดยเป็นข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ ซึ่งมีให้กับบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับบริการเดียว และอนุญาตให้ใช้ระบุตัวตนได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้ เรายังสร้าง UnionID ให้ทุกครั้งที่บัญชี WeChat ของคุณเชื่อมต่อกับบริการใดบริการหนึ่งหรือหลายบริการที่ดำเนินงานโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรายเดียว โดยจะทำให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของคุณระหว่างบริการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการรายเดียวกันได้ง่ายขึ้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อให้คุณสามารถติดตามบัญชีทางการได้
  • เพื่อให้คุณสามารถใช้ Mini Program และ
  • เพื่อให้คุณสามารถใช้ WeChat ID เข้าสู่ระบบบริการของบุคคลภายนอกได้
  ข้อมูลบันทึก โปรดอ่านคำจำกัดความข้างต้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อจัดการ WeChat
  • เพื่อการดำเนินงานภายใน ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การตรวจจับการทุจริต และการบริหารจัดการบัญชี
  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง โปรดอ่านคำจำกัดความข้างต้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งคุณต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขการใช้งาน HERE และ นโยบายความเป็นส่วนตัว HERE เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนอกประเทศจีน
  • เพื่อความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริตและการบริหารจัดการบัญชี (เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเข้าสู่ระบบซ้ำหรือการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัยในบัญชีของคุณ)
  • เพื่อให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกใช้:
   • แบ่งปันตำแหน่งที่ตั้ง (เมื่อคุณเลือกแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณภายในการสนทนากับผู้ใช้รายอื่น)
   • Moments/จุดสนใจ (การระบุพิกัดสถานที่ในโพสต์ Moments)
   • WeRun (เมื่อคุณเลือกใช้คุณลักษณะนี้ WeChat จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการหมุนของคุณ)
   • บัญชีทางการ (หากคุณเลือกเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับบัญชีทางการ ข้อมูลนั้นจะถูกแบ่งปันกับบัญชีทางการดังกล่าว)
   • Mini Program (หากคุณเลือกเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับ Mini Program หรือเลือกค้นหาMini Program ในเครื่องที่อยู่ใกล้ ๆ)
   • คนที่อยู่ใกล้ ๆ, Shake, Message in a Bottle (บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปของคุณในระยะเวลาที่จำกัด และสามารถเลือกที่จะล้างข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้ทุกเมื่อ)
   • Top Stories (หากคุณเข้าถึงคุณลักษณะนี้ เราจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อปรับเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่ให้เหมาะที่สุดสำหรับคุณ)
  • การค้นหา (หากคุณดำเนินการค้นหาภายนอกโดยใช้ WeChat บริการดังกล่าวจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)
  • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
  ข้อมูลบัตรเครดิต
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): เราประมวลผลข้อมูลนี้ตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
  • ในบางภูมิภาคจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตและตรวจสอบข้อมูลบัตรผ่านบริการดำเนินการจ่ายเงินของบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองสำหรับการใช้ WeChat ในผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ WeChat อย่างถาวร และจะถูกลบออกทันทีหลังจากมีการดำเนินการตามคำขอตรวจรับรองความถูกต้องจากบริการดำเนินการชำระเงินของบุคคลภายนอก
  ข้อมูลของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับทีมสนับสนุนลูกค้า
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อตรวจสอบปัญหาด้านการสนับสนุนให้กับคุณ
  ข้อมูลอุปกรณ์ สื่อที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันสื่อดังกล่าวโดยใช้ WeChat
  ข้อมูลการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ QQ ID หรือโทเค็น Facebook Connect ของคุณ (ตามที่ใช้)
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • หากคุณเลือกเชื่อมต่อกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกกับบัญชี WeChat เราจะประมวลผลข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบ WeChat ผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
  • หากคุณเผยแพร่เนื้อหาใน Moments ของคุณ WeChat จะอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองความถูกต้องในกรณีที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันเนื้อหานี้กับบัญชีของบุคคลภายนอก
  การสำรวจ หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในการสำรวจ เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณ เราอาจใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจ และจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะกรอกแบบสำรวจนั้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ความยินยอม
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
  • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
  • เพื่อปรับปรุง WeChat และตอบรับคำขอและความต้องการของลูกค้า
  ข้อมูลการประกวด ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราเพื่อส่งเข้าประกวดในการประกวดที่เสนอบน WeChat
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเข้าร่วมการประกวด
  • เพื่อมอบรางวัล (หากมี)
  ข้อมูลที่เป็นนามแฝงและข้อมูลที่เก็บรวบรวม เราใช้นามแฝงและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อปรับปรุงบริการของเรา
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย
  • การวิเคราะห์การใช้คุณลักษณะหรือการดำเนินการภายในแอปเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้แอป
  • การตรวจจับการทุจริตและการวิเคราะห์ความปลอดภัยของบัญชี
  • การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ในรายการต่าง ๆ เช่น ภูมิภาค รุ่นของโทรศัพท์ แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ ภาษาของระบบ และเวอร์ชันของ WeChat เพื่อทำความเข้าใจวิธีใช้ WeChat ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
  • มีการใช้สถิติการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์และบัญชีเกี่ยวกับเนื้อหาและบริการเมื่อผู้ใช้เข้าถึงบริการของบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์มเปิดของ WeChat ซึ่งเป็นวิธีสำหรับแจ้งการวิเคราะห์พื้นฐานของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเกี่ยวกับวิธีใช้บริการของผู้ใช้ WeChat
  คุกกี้ เราจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวมเพิ่มเติมในหัวข้อ"เทคโนโลยีการติดตาม"
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและตรวจรับรองความถูกต้องของบัญชี
  • เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงโฆษณา ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

  คุณลักษณะบางอย่างของ WeChat มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ในบางเขตอำนาจศาลเท่านั้น สำหรับคุณลักษณะเหล่านี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

  ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
  ข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติม – บัญชีที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง สัญชาติ วันเกิด ที่อยู่พำนักอาศัย สำเนาหลักฐานแสดงที่อยู่พำนักอาศัย สำเนาเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน อกสารอนุญาตการกลับเข้ามาในอาณาจักร เป็นต้น) หมายเลขเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคล อาชีพ และแหล่งที่มาของเงิน
  ความพร้อมในการให้บริการ: คุณลักษณะนี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ออกในบางเขตอำนาจศาล (เช่น ฮ่องกง)
  หากคุณเลือกที่จะใช้การตรวจรับรองความถูกต้องของบัญชี (เพื่อปลดล็อกคุณลักษณะการจ่ายเงินและการชำระดุลเพิ่มเติมใน WeChat) เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินและการชำระดุล
 • ข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุ รหัสตรวจสอบบัตร (CVC) และชื่อผู้ถือบัตร โปรดทราบว่าเมื่อการชำระเงินดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าเราอาจได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการทำธุรกรรมก็ตาม
  ความพร้อมในการให้บริการ: คุณลักษณะนี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ออกในบางเขตอำนาจศาล (เช่น ฮ่องกง)
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อภายใน WeChat และ
  • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงของคุณสำหรับอำนวยความสะดวกในการสร้างบัญชี WeChat Pay

  ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเนื้อหาของคุณ

  หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ประกอบกันเป็นเนื้อหาของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการบริการ WeChat) เราและบริษัทในเครือของเราอาจ (ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามหัวข้อ "เนื้อหาของคุณ" ในข้อตกลงการบริการ WeChat

  การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หรือในสถานการณ์ที่คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

  เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้รับที่ได้เลือก ซึ่งมีมูลฐานทางกฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ถูกต้องในการร้องขอข้อมูลดังกล่าว หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูล ได้แก่

  ข้อมูลที่แบ่งปัน

  WeChat ทำให้สามารถแบ่งปันเฉพาะข้อมูลบางอย่างได้แบบสาธารณะกับผู้ติดต่อใน WeChat ของคุณและผู้ใช้รายอื่นของ WeChat คุณสามารถซ่อนประวัติโดยย่อของคุณจากการดูและค้นหาของสาธารณะได้โดยยกเลิกการทำเครื่องหมายหน้า "อนุญาตให้ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์, WeChat ID หรือQQ ID" ในการตั้งต่าบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้รายอื่นของ WeChat จะหาคุณไม่พบ เราเรียกประเภทข้อมูลข้างต้นนี้ว่าข้อมูลที่แบ่งปัน ข้อมูลที่แบ่งปันจะยังคงเป็นข้อมูลสาธารณะตราบที่คุณหรือผู้ใช้ที่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเก็บข้อมูลไว้ แม้ว่าคุณจะลบข้อมูลที่แบ่งปันแล้วก็ตาม ข้อมูลนั้นอาจยังคงอยู่เป็นแคชแยก เป็นสำเนาแยก หรือจัดเก็บแยก หรือยังคงเป็นสาธารณะผ่านผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเราหรือไม่ได้ควบคุมโดยเรา

  ในกรณีที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะและมีเหตุผลในการลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการขอให้บุคคลอื่นที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นลบข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

  โปรดพิจารณาถึงสิ่งที่คุณโพสต์และสื่อสารผ่าน WeChat อย่างรอบคอบ ในบางกรณี คุณสามารถควบคุมระดับการเข้าถึงของสาธารณชนทั่วที่มีต่อข้อมูลที่แบ่งปันของคุณได้ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน WeChat

  การติดต่อสื่อสารจากเรา

  เราอาจส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการถึงคุณเป็นครั้งคราว เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นที่ต้องแจ้งให้คุณทราบ (เช่น เมื่อเราระงับ WeChat ชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงระบบ หรือการรักษาความปลอดภัย การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการ) โดยเราจะส่งประกาศไปยังที่อยู่อีเมลหรือผ่านทาง SMS ของคุณ คุณไม่สามารถเลือกไม่รับประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมการขาย และใช้เฉพาะเพื่อป้องกันบัญชีของคุณและแจ้งให้คุณทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ WeChat

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับ

  ในบางเขตอำนาจศาล ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ และต้นกำเนิดชาติพันธุ์ ศาสนา หรือมุมมองทางปรัชญา หรือสุขภาพส่วนบุคคลได้รับการจำแนกประเภทเป็น "ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ" และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น โปรดทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณป้อนลงใน WeChat เช่น รูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือกิจกรรมทางสังคมของคุณ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับแก่ผู้อื่น

  ก่อนการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะต้องเก็บเป็นความลับใน WeChat โปรดพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

  เมื่อโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะละเอียดอ่อนภายใน WeChat เท่ากับคุณยินยอมให้ข้อมูลนั้นอยู่ในการควบคุมที่คุณเลือก (ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ผู้ชมของผู้ใช้ที่คุณเลือกสามารถดูโพสต์หรือข้อมูลประวัติโดยย่อของคุณ)

  การแบ่งปันสื่อสังคมออนไลน์

  การแบ่งปันข้อมูล WeChat ของคุณภายนอก WeChat

  เราให้บริการคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวกับ WeChat ซึ่งทำให้คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลที่แบ่งปันกับผู้ชมภายนอกเครือข่าย WeChat ของคุณ ตัวอย่างเช่น บล็อกและฟอรัมที่เข้าถึงได้อย่างสาธารณะ หรือคุณลักษณะสื่อสังคมออนไลน์บางอย่างภายใน WeChat (เช่น "ปลั๊กอิน" (ซึ่งสร้างการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเว็บไซต์สองแห่ง) รวมถึง "วิดเจ็ต" (ซึ่งโต้ตอบกับ Mini Program ที่มอบบริการของบุคคลภายนอกภายใน WeChat )) ทำให้คุณสามารถโพสต์ใหม่และเปิดเผยข้อมูลที่แบ่งปันได้ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณเผยแพร่โดยใช้คุณลักษณะดังกล่าวอาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และใช้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นควบคุมโดย WeChat

  คุณอาจเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อ WeChat ของคุณเข้ากับรายชื่อผู้ติดต่อในอุปกรณ์ของคุณและ/หรือบัญชีของคุณในบริการของบุคคลภายนอก เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้ติดต่ออื่น ๆ ในรายชื่อผู้ติดต่อที่มีในบัญชี WeChat ด้วย WeChat จะขอให้คุณยินยอมให้เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

  การเข้าถึงและนำเข้าข้อมูลโดยใช้ WeChat

  WeChat ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงบริการ WeChat ของคุณกับบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกที่เลือก และนำเข้าเนื้อหากับข้อมูลบางอย่างจากบริการของบุคคลภายนอกนั้น ตัวอย่างเช่น

  แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกโฮสต์โดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริการ WeChat โฮสต์โดยเรา บุคคลภายนอกที่ให้บริการซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบันทึก) และอาจตั้งค่าคุกกี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณลักษณะดังกล่าวทำงานได้อย่างถูกต้อง

  การใช้งานบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นบริการสื่อสังคมออนไลน์หรืออย่างอื่น) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว และการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกอยู่ภายใต้ข้อตกลงการบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเอง และไม่ใช่ ข้อตกลงการบริการ WeChat หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อตกลงของบุคคลภายนอกเหล่านั้นอย่างรอบคอบ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และไม่มีผลใช้กับบริการใด ๆ ที่บุคคลภายนอกนำเสนอหรือระเบียบปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลภายนอก หากคุณเลือกใช้บริการหรือคุณลักษณะของบุคคลภายนอกที่พร้อมใช้งานภายใน WeChat (ตัวอย่างเช่น คุณเลือกติดตามบัญชีทางการหรือใช้ Mini Program) เราจะแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับบุคคลภายนอกนั้นเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอธิบายให้คุณทราบในครั้งแรกที่คุณใช้งานบริการหรือคุณลักษณะนั้น ๆ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลนี้ของบุคคลภายนอกได้ที่ บัญชีของคุณ คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงของคุณในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อด้วยการทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ที่นี่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณขอไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลนั้นกับบุคคลภายนอก คุณจะไม่สามารถใช้บริการหรือคุณลักษณะดังกล่าวได้อีกต่อไป เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลที่คุณเป็นผู้มอบให้กับบุคคลภายนอก

  ข้อจำกัดอายุ

  WeChat ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีใช้ WeChat เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยที่พ่อแม่/ผู้ปกครองไม่ได้ยินยอมตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อน (ทั้งตัวบุตรหลานของคุณและในนามของคุณ) ทั้งนี้เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเรา หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง เราจะสอบสวน (และลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที

  ตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลในที่ต่าง ๆ ดังนี้

  ทีมวิศวกร ทีมสนับสนุนด้านเทคนิค และทีมงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ WeChat กับคุณทำงานในสำนักงานทั่วโลกของเรา (รวมถึงสิงคโปร์ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์) และอาจมีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้บริการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่คุณรายงาน) เราใช้สัญญาตามรูปแบบของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น (เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน) ตามข้อบัญญัติที่ 2001/497/EC (ในกรณีถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูล) และข้อบัญญัติที่ 2004/915/EC (ในกรณีถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ประมวลผล)

  การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (เช่น SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับบางอย่าง (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง) ที่คุณให้กับเรา

  โปรดตระหนักว่าแม้ว่าเราใช้ความพยายามต่าง ๆ แล้ว ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ตลอดเวลา เราไม่รับประกันหรือรับรองการรักษาความปลอดภัยของ WeChat หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เราผ่าน WeChat

  ระยะเวลาของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามที่กำหนดในตารางต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายกำหนด หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถใช้ผ่าน WeChat หรือทำให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางเทคนิค) หลังจากการยกเลิกบัญชีดังกล่าว

  ประเภทข้อมูลระยะเวลาการจัดเก็บ
  ข้อมูลการลงทะเบียนจนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบข้อมูลของคุณ หรือคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลา 180 วัน บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีการตรวจรับรองความเป็นเจ้าของบัญชีและมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลการเข้าสู่ระบบมีการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่เข้าสู่ระบบ
  ข้อมูลการค้นหาประวัติโดยย่อของผู้ใช้จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  ข้อมูลประวัติโดยย่อและสื่อประวัติโดยย่อ (ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูได้)จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  ข้อมูลประวัติโดยย่อ (เพื่อนที่ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องสามารถดูได้)จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  การรักษาความปลอดภัยของบัญชีเพิ่มเติมจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  การสนทนา คือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ที่คงอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่งหรือคงอยู่ค่อนข้างนานข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  การสนทนา - สื่อ เช่น รูปภาพ เสียง หรือไฟล์ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 120 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  รายชื่อติดต่อจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  บริการตามตำแหน่งที่ตั้งและสื่อตามตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  Moments และรายการโปรด -- ข้อมูลและสื่อจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  OpenID และสื่อ OpenID (ให้กับบุคคลภายนอก)จนกว่าคุณจะเลิกติดตามแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก, บัญชีทางการ, Mini Program หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้ หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก (เช่น หากคุณเป็นผู้ให้บริการบัญชีทางการหรือ Mini Program)จนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีการตรวจรับรองความเป็นเจ้าของบัญชีและมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น โปรดทราบว่าข้อมูลที่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกจะถูกควบคุมโดยบุคคลภายนอก เราจะใช้ความพยายามตามที่เหมาะสมในการหาทางให้บุคคลภายนอกลบข้อมูลดังกล่าวเมื่อเราลบ
  ข้อมูลที่ให้กับบัญชีทางการ/Mini Programจนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบข้อมูลของคุณ หรือคุณเพิกถอนการอนุญาตของคุณ/เลิกติดตามบุคคลภายนอกนั้น โปรดทราบว่าข้อมูลที่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกจะถูกควบคุมโดยบุคคลภายนอก เราจะใช้ความพยายามตามที่เหมาะสมในการหาทางให้บุคคลภายนอกลบข้อมูลดังกล่าวเมื่อเราลบ
  ข้อมูลที่ให้กับฝ่ายบริการลูกค้าจนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลเมตา/ข้อมูลบันทึกข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือนนับจากเวลาที่เข้าสู่ระบบ จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  ข้อมูลอุปกรณ์จนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์จนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ หรือยกเลิกการผูกบัญชีสังคมออนไลน์ของคุณกับบัญชี WeChat บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  คุกกี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือนนับจากเวลาที่เข้าสู่ระบบ จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร

  สิทธิ์ของคุณ

  ส่วนต่อไปนี้มีผลใช้กับผู้ที่พำนักในสหภาพยุโรปเท่านั้น

  คุณมีสิทธิ์เฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ โดยสิทธิ์เหล่านี้บางอย่างจะมีผลใช้เฉพาะในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

  เรากำหนดวิธีใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดทราบว่าเราจะต้องให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะตอบรับคำขอใช้สิทธิ์ใด ๆ เราต้องตอบรับคำขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวจากคุณโดยไม่ล่าช้าและอย่างน้อยภายในหนึ่งเดือน (แม้ว่าอาจขยายเวลาได้อีกสองเดือนในบางสถานการณ์ เช่น ในกรณีที่คำขอมีปริมาณข้อมูลมากหรือมีความซับซ้อน) ในการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดกรอก แบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน แล้วทำตามขั้นตอนในการยื่นคำร้อง

  การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

  หากมีการร้องขอ WeChat จะให้ข้อมูลกับคุณว่าเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณไว้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลดังกล่าว

  คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ บัญชี WeChat ได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่คุณให้กับเราไว้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือตัวเลือก "ล้างตำแหน่งที่ตั้ง" ภายใน WeChat

  หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หรือคุณต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้บัญชีของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน ที่นี่ เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับคุณได้หากการให้ข้อมูลดังกล่าวจะแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น)

  เมื่อมีคำขอให้แก้ไขข้อมูล ในกรณีที่เราตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เราจะพยายามแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  การลบ

  คุณสามารถลบบัญชีของคุณ หรือเอาข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลออกด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชี WeChat ของคุณ และทำตามคำแนะนำในการลบบัญชี ที่นี่ หากมีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเชื่อว่าเราดำเนินการและคุณต้องการให้เราลบออก โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องจาก ที่นี่

  คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคลของคุณที่เรามีในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่อธิบายด้านล่าง) ขณะที่เราพิจารณาคำขอให้ลบข้อมูลของคุณ

  อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หากมีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายให้เราทำเช่นนั้น (เช่น เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก หรือภาระผุกพันอื่นตามกฎหมาย) แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีดังกล่าว

  ในกรณีที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะและมีเหตุผลในการลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการขอให้บุคคลอื่นที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นลบข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

  ข้อจำกัดในการประมวลผลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

  ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากเราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลอีกครั้งหากมีเหตุผลที่เหมาะสมให้เราทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (เช่น เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อการคุ้มครองอื่น)

  ในกรณีที่เราตกลงหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะพยายามแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้หยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  คุณสามารถร้องขอให้เราหยุดประมวลผล และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่านั้น ในกรณีดังนี้:

  ความสามารถในการโอนย้ายข้อมูลคุณมีสิทธิ์ที่จะรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราประมวลผลตามการยอมรับของคุณ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลโปรไฟล์ที่มอบให้โดยสมัครใจ เนื้อหาโซเชียลมีเดียที่โพสต์บน Moments เนื้อหาที่เลือกที่จะเก็บในรายการโปรด) หรือตามสัญญาของเรากับคุณ (ตัวอย่างเช่น ข้อความโปรไฟล์) ตามที่อธิบายในหัวข้อ "วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ" คุณมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง ใช้งานทั่วไป และอ่านได้โดยเครื่อง นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการส่งออกข้อมูลโดยทำตามคำแนะนำ ที่นี่

  หากคุณต้องการให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อธิบายรายละเอียดกับบุคคลดังกล่าว โปรดทราบว่าเราสามารถทำเช่นนั้นได้เฉพาะเมื่อเป็นไปได้ในทางเทคนิค เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลเมื่อบุคคลภายนอกได้รับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับคุณได้หากการให้ข้อมูลนั้นจะแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางการค้าของบุคคลอื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)

  การคัดค้าน

  คุณสามารถคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราใช้ข้อมูลของคุณบนมูลฐานของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ เช่น การป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบโดยเจตนาแอบแฝง) หากคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว โปรดทบทวนและส่งแบบฟอร์ม ที่นี่ โดยให้รายละเอียดเหตุผล

  คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ให้กับเราไว้ก่อนหน้านี้ได้เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ที่นี่

  TRUSTe

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2020-09-03


  Using the WeChat Open Platform

  You are using the WeChat Open Platform because you activated a service from a third-party by following an Official Account, opening a Mini Program, or using WeChat Login on a third-party app or web site. When activating a service, a small amount of data about you (user alias, profile photo, region, gender) is transferred and stored on our secure servers in the China mainland in order to make this information accessible to the third-party service. Transfers of data outside of the European Economic Area are governed by the European Commission’s Standard Contractual Clauses as specified in the WeChat Privacy Policy. Any other information you disclose to the 3rd-party service (e.g. contact info) is governed by the 3rd-party service operator's Privacy Policy and WeChat does not have access to such information.

  If you don't wish to use the WeChat Open Platform, Learn how to remove my data from the WeChat Open Platform.


  สรุปเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ WeChat

  ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี WeChat และใช้บริการต่าง ๆ ที่มีภายใน WeChat (เช่น การโพสต์รูปภาพลงในฟีด Moments หรือการติดตามบัญชีทางการต่าง ๆ) ในการตั้งค่าบัญชี เราจะเก็บรวบรวมชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสผ่านของคุณ โดยคุณสามารถปรับแต่งและป้อนข้อมูลเพิ่มเติมลงในประวัติโดยย่อของคุณต่อไป เพิ่มเติม...

  วิธีที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ

  เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการ WeChat กับคุณ ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น ๆ และใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มเปิด WeChat ได้ เราใช้ข้อมูลสำหรับการตั้งค่าบัญชีของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ให้การสนับสนุน ทำให้คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของ WeChat และนำมาปรับปรุง WeChat WeChat ใช้ช่องทางติดต่อที่คุณระบุไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล เพื่อตรวจสอบและป้องกันบัญชีของคุณ อีกทั้งเพื่อเหตุผลในการจัดการที่สำคัญ และจะไม่ใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อเหตุผลในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดแต่อย่างใด เพิ่มเติม...

  บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

  เราใช้บุคคลภายนอกในการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการ SMS สำหรับการตรวจสอบบัญชี บริการการสร้างแผนที่และจุดสนใจ บริการแปล และบริการสนับสนุนต่าง ๆ โดยใช้บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น นอกจากนี้ เรายังแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ Tencent และตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว WeChat จะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าโดยชัดแจ้ง เพิ่มเติม...

  สถานที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ

  เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ที่รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดาและฮ่องกง นอกจากนี้ เรายังมีทีมสนับสนุน ทีมวิศวกร และทีมงานอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อคอยสนับสนุนการให้บริการ WeChat กับคุณ ข้อมูลของคุณสามารถเข้าถึงได้จากสถานที่ดังกล่าว โดยมีการใช้มาตรการควบคุมภายในอย่างเข้มงวดรัดกุมเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลของคุณได้แบบจำกัดอย่างเคร่งคัดโดยสมาชิกในทีมที่ได้รับการกำหนดเท่านั้น เพิ่มเติม...

  ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ

  เวลาในการเก็บข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบจะถูกเก็บไว้สูงสุดถึง 90 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล หากคุณสั่งให้เราลบบัญชี WeChat ของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบภายใน 60 วันหลังจากการตรวจรับรองความถูกต้องของเจ้าของบัญชีและได้รับคำขอให้ลบบัญชีของคุณ เพิ่มเติม...

  วิธีใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูล

  คุณอาจมีสิทธิพิเศษกับข้อมูลของคุณและวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล การลบข้อมูล การจำกัดวิธีใช้ข้อมูลของคุณ การคัดค้านการใช้ข้อมูล และการทำสำเนาข้อมูลของคุณ เพิ่มเติม...

  วิธีที่เราจะแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบ

  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request เพิ่มเติม...

  ข้อมูลติดต่อสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้ง

  หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อเรา ที่นี่

  ผู้ควบคุมข้อมูล:

  หากคุณ:

  คุณต้องใช้ ข้อตกลงการบริการ Weixin และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Weixin ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล:

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat

  บทนำ

  ยินดีต้อนรับสู่ WeChat!

  เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แจ้งทางเลือกของคุณและหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้กับเรา หรือข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นระหว่างการใช้ WeChat

  การใช้บริการต่าง ๆ ของเรา (แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ WeChat หรือเว็บไซต์ www.wechat.com หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกที่ให้บริการ WeChat) (รวมเรียกว่า "WeChat" ) เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ การเข้าใจวิธีเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

  เมื่อใช้ WeChat แสดงว่าคุณยอมรับการประมวลผลข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เมื่อคุณใช้บางคุณลักษณะบางอย่าง ระบบจะขอให้คุณยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยวิธีบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณติดตามบัญชีทางการ ระบบจะถามว่าคุณยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอกหรือไม่) คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีควบคุมการกำหนดค่าและการใช้ข้อมูลผ่านบัญชีของคุณได้ ที่นี่ สำหรับข้อมูลบางอย่าง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลนั้นได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณต้องไม่ใช้งาน WeChat

  การติดต่อ

  ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า "เรา""ของเรา" **หรือ"ต่อเรา"** อ้างถึง:

  หาคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ dataprotection@wechat.com หรือทางไปรษณีย์ที่ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department)

  หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการนำไปปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราผ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อข้างต้น โปรดทราบว่าหากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ

  ขอบเขตและการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับ WeChat และบริการใดก็ตามที่เข้าถึงได้บนแพลตฟอร์ม WeChat ซึ่งระบุว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับการใช้บริการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ติดตามหรือใช้บัญชีทางการ, Mini Program และการเข้าสู่ระบบ WeChat เพื่อใช้แอปของบุคคลภายนอก) บริการ WeChat เหล่านั้นอาจมีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่คุณต้องยอมรับหากคุณใช้บริการเหล่านั้น คำนิยามใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ระบุอยู่ในข้อตกลงการบริการ WeChat เว้นแต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  โปรดอย่าลืมว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลใช้กับข้อมูลที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยหรือส่งให้กับ:

  ก) บริการอื่น ๆ นอกเหนือจาก WeChat (เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เราหรือบริษัทในเครือให้บริการหรือดำเนินการ) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้

  ข) บริการใด ๆ ของบุคคลภายนอก (รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) ที่คุณสามารถเข้าถึงผ่าน WeChat หรือ

  ค) บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการบน WeChat

  หากคุณใช้ WeChat ในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "องค์กร" ของคุณ) นั่นแสดงว่าคุณตกลงยินยอมที่จะแจ้งให้เจ้าของ ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่เราเป็นครั้งคราว (ต่อไปนี้เรียกว่า "บุคคลที่เชื่อมโยง" ) และคุณตกลงที่จะขอรับการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่เชื่อมโยงดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ เมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อ้างถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" นั่นหมายความรวมถึงคุณและบุคคลที่เชื่อมโยง หากคุณและบุคคลที่เชื่อมโยงต้องการร้องขอให้เอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราที่ dataprotection@wechat.com

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เราอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำแนะนำ นโยบาย และข้อตกลงเฉพาะบางอย่างในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว คำแนะนำ นโยบาย และข้อตกลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  เมื่อใดก็ตามที่เราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรทราบ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วที่ลิงก์นี้และแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง WeChat หรือวิธีอื่น ๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

  ประเภทข้อมูลที่เราประมวลผล

  ในการให้บริการ WeChat เราประมวลผลข้อมูลหลายหมวด ซึ่งได้แก่ข้อมูลต่อไปนี้:

  คำว่า "ข้อมูล" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายถึงทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล

  วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ

  ต่อไปนี้เป็นรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่เราใช้ข้อมูล (และมูลฐานทางกฎหมายในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีขอบเขตบังคับใช้ที่เป็นไปได้)

  ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
  ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ชื่อของคุณ ชื่อแทนผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสผ่าน เพศ และที่อยู่ IP
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อตั้งค่าและเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ใน WeChat
  • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ WeChat
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
  • เพื่อให้การสนับสนุนผู้ใช้
  • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายต่าง ๆ
  • เพื่อโทรด้วยระบบ VoIP โดยใช้ WeChat
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
  • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
  • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของเรา บริษัทในเครือของเรา หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ของ WeChat และ
  • เพื่อจัดการ WeChat และการดำเนินงานภายใน ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การรักษาความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต การบริหารจัดการบัญชี และการสำรวจ
  ข้อมูลการค้นหาประวัติโดยย่อของผู้ใช้ บันทึกการสอบถามการค้นหา
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อให้เข้าถึงการค้นหาก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว
  ข้อมูลที่แบ่งปัน - ข้อมูลประวัติโดยย่อ ข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในประวัติโดยย่อ WeChat ซึ่งเปิดให้สาธารณะเห็นได้ ซึ่งอาจรวมถึงรหัสประวัติโดยย่อ ชื่อ และรูปภาพของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อจัดการแพลตฟอร์ม WeChat ตามคำแนะนำและคำขอของคุณ
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
  • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
  • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อดูแลบัญชี WeChat ของคุณตามคำแนะนำและคำขอของคุณ
  ข้อมูลที่แบ่งปัน - สื่อของประวัติโดยย่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณทำให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ใช้ได้ผ่าน WeChat ได้แก่
 • การโพสต์ WeChat Moments และการตอบสนองต่อ WeChat Moments ของผู้ใช้รายอื่น ๆ และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้ใช้รายอื่นทำให้ใช้ได้ผ่านการใช้งาน WeChat ของพวกเขา เช่น ข้อมูลที่แบ่งปันเกี่ยวกับคุณซึ่งผู้อื่นที่ใช้งาน WeChat ทำให้ใช้ได้ผ่านทาง WeChat Moments และการที่ผู้อื่นติดต่อสื่อสารกับคุณและบุคคลอื่น ๆ โดยใช้ WeChat
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อจัดการแพลตฟอร์ม WeChat
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
  • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
  • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
  • เพื่อดูแลบัญชี WeChat ของคุณ
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  การรักษาความปลอดภัยของบัญชีเพิ่มเติม Voiceprint (คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่ให้เป็นทางเลือก), ผู้ติดต่อฉุกเฉิน, อุปกรณ์ที่จัดการ, ที่อยู่อีเมล, Facebook Connect, OpenID, โทเค็น Facebook Connect, QQ ID
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ
  • การรักษาความปลอดภัยของบัญชี
  ข้อมูลการสนทนา เนื้อหาการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ใช้อื่นหรือกลุ่มผู้ใช้ ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย เราไม่ได้จัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์อย่างถาวร และข้อมูลเพียงผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ที่คุณเลือกส่งการติดต่อสื่อสารให้เท่านั้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดการติดต่อสื่อสารไปยังผู้ใช้รายอื่น
  รายชื่อติดต่อ รายชื่อติดต่อในอุปกรณ์ของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อเชื่อมโยงคุณกับผู้ใช้ WeChat รายอื่นโดยใช้ฟังก์ชัน "เพื่อนที่แนะนำ"
  OpenID เราสร้าง OpenID ให้ทุกครั้งที่บัญชี WeChat ของคุณเปิดใช้งานบริการแพลตฟอร์มเปิด WeChat ของบุคคลภายนอก โดยเป็นข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ ซึ่งมีให้กับบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับบริการเดียว และอนุญาตให้ใช้ระบุตัวตนได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้ เรายังสร้าง UnionID ให้ทุกครั้งที่บัญชี WeChat ของคุณเชื่อมต่อกับบริการใดบริการหนึ่งหรือหลายบริการที่ดำเนินงานโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรายเดียว โดยจะทำให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของคุณระหว่างบริการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการรายเดียวกันได้ง่ายขึ้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อให้คุณสามารถติดตามบัญชีทางการได้
  • เพื่อให้คุณสามารถใช้ Mini Program และ
  • เพื่อให้คุณสามารถใช้ WeChat ID เข้าสู่ระบบบริการของบุคคลภายนอกได้
  ข้อมูลบันทึก โปรดอ่านคำจำกัดความข้างต้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อจัดการ WeChat
  • เพื่อการดำเนินงานภายใน ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การตรวจจับการทุจริต และการบริหารจัดการบัญชี
  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง โปรดอ่านคำจำกัดความข้างต้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งคุณต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขการใช้งาน HERE และ นโยบายความเป็นส่วนตัว HERE เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนอกประเทศจีน
  • เพื่อความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริตและการบริหารจัดการบัญชี (เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเข้าสู่ระบบซ้ำหรือการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัยในบัญชีของคุณ)
  • เพื่อให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกใช้:
   • แบ่งปันตำแหน่งที่ตั้ง (เมื่อคุณเลือกแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณภายในการสนทนากับผู้ใช้รายอื่น)
   • Moments/จุดสนใจ (การระบุพิกัดสถานที่ในโพสต์ Moments)
   • WeRun (เมื่อคุณเลือกใช้คุณลักษณะนี้ WeChat จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการหมุนของคุณ)
   • บัญชีทางการ (หากคุณเลือกเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับบัญชีทางการ ข้อมูลนั้นจะถูกแบ่งปันกับบัญชีทางการดังกล่าว)
   • Mini Program (หากคุณเลือกเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับ Mini Program หรือเลือกค้นหาMini Program ในเครื่องที่อยู่ใกล้ ๆ)
   • คนที่อยู่ใกล้ ๆ, Shake, Message in a Bottle (บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปของคุณในระยะเวลาที่จำกัด และสามารถเลือกที่จะล้างข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้ทุกเมื่อ)
   • Top Stories (หากคุณเข้าถึงคุณลักษณะนี้ เราจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อปรับเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่ให้เหมาะที่สุดสำหรับคุณ)
  • การค้นหา (หากคุณดำเนินการค้นหาภายนอกโดยใช้ WeChat บริการดังกล่าวจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)
  • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
  ข้อมูลบัตรเครดิต
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): เราประมวลผลข้อมูลนี้ตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
  • ในบางภูมิภาคจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตและตรวจสอบข้อมูลบัตรผ่านบริการดำเนินการจ่ายเงินของบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองสำหรับการใช้ WeChat ในผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ WeChat อย่างถาวร และจะถูกลบออกทันทีหลังจากมีการดำเนินการตามคำขอตรวจรับรองความถูกต้องจากบริการดำเนินการชำระเงินของบุคคลภายนอก
  ข้อมูลของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับทีมสนับสนุนลูกค้า
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อตรวจสอบปัญหาด้านการสนับสนุนให้กับคุณ
  ข้อมูลอุปกรณ์ สื่อที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันสื่อดังกล่าวโดยใช้ WeChat
  ข้อมูลการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ QQ ID หรือโทเค็น Facebook Connect ของคุณ (ตามที่ใช้)
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • หากคุณเลือกเชื่อมต่อกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกกับบัญชี WeChat เราจะประมวลผลข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบ WeChat ผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
  • หากคุณเผยแพร่เนื้อหาใน Moments ของคุณ WeChat จะอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองความถูกต้องในกรณีที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันเนื้อหานี้กับบัญชีของบุคคลภายนอก
  การสำรวจ หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในการสำรวจ เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณ เราอาจใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจ และจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะกรอกแบบสำรวจนั้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ความยินยอม
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
  • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
  • เพื่อปรับปรุง WeChat และตอบรับคำขอและความต้องการของลูกค้า
  ข้อมูลการประกวด ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราเพื่อส่งเข้าประกวดในการประกวดที่เสนอบน WeChat
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเข้าร่วมการประกวด
  • เพื่อมอบรางวัล (หากมี)
  ข้อมูลที่เป็นนามแฝงและข้อมูลที่เก็บรวบรวม เราใช้นามแฝงและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อปรับปรุงบริการของเรา
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย
  • การวิเคราะห์การใช้คุณลักษณะหรือการดำเนินการภายในแอปเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้แอป
  • การตรวจจับการทุจริตและการวิเคราะห์ความปลอดภัยของบัญชี
  • การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ในรายการต่าง ๆ เช่น ภูมิภาค รุ่นของโทรศัพท์ แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ ภาษาของระบบ และเวอร์ชันของ WeChat เพื่อทำความเข้าใจวิธีใช้ WeChat ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
  • มีการใช้สถิติการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์และบัญชีเกี่ยวกับเนื้อหาและบริการเมื่อผู้ใช้เข้าถึงบริการของบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์มเปิดของ WeChat ซึ่งเป็นวิธีสำหรับแจ้งการวิเคราะห์พื้นฐานของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเกี่ยวกับวิธีใช้บริการของผู้ใช้ WeChat
  คุกกี้ เราจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวมเพิ่มเติมในหัวข้อ"เทคโนโลยีการติดตาม"
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและตรวจรับรองความถูกต้องของบัญชี
  • เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงโฆษณา ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

  คุณลักษณะบางอย่างของ WeChat มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ในบางเขตอำนาจศาลเท่านั้น สำหรับคุณลักษณะเหล่านี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

  ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
  ข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติม – บัญชีที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง สัญชาติ วันเกิด ที่อยู่พำนักอาศัย สำเนาหลักฐานแสดงที่อยู่พำนักอาศัย สำเนาเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน อกสารอนุญาตการกลับเข้ามาในอาณาจักร เป็นต้น) หมายเลขเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคล อาชีพ และแหล่งที่มาของเงิน
  ความพร้อมในการให้บริการ: คุณลักษณะนี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ออกในบางเขตอำนาจศาล (เช่น ฮ่องกง)
  หากคุณเลือกที่จะใช้การตรวจรับรองความถูกต้องของบัญชี (เพื่อปลดล็อกคุณลักษณะการจ่ายเงินและการชำระดุลเพิ่มเติมใน WeChat) เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินและการชำระดุล
 • ข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุ รหัสตรวจสอบบัตร (CVC) และชื่อผู้ถือบัตร โปรดทราบว่าเมื่อการชำระเงินดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าเราอาจได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการทำธุรกรรมก็ตาม
  ความพร้อมในการให้บริการ: คุณลักษณะนี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ออกในบางเขตอำนาจศาล (เช่น ฮ่องกง)
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อภายใน WeChat และ
  • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงของคุณสำหรับอำนวยความสะดวกในการสร้างบัญชี WeChat Pay

  ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเนื้อหาของคุณ

  หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ประกอบกันเป็นเนื้อหาของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการบริการ WeChat) เราและบริษัทในเครือของเราอาจ (ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามหัวข้อ "เนื้อหาของคุณ" ในข้อตกลงการบริการ WeChat

  การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หรือในสถานการณ์ที่คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

  เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้รับที่ได้เลือก ซึ่งมีมูลฐานทางกฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ถูกต้องในการร้องขอข้อมูลดังกล่าว หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูล ได้แก่

  ข้อมูลที่แบ่งปัน

  WeChat ทำให้สามารถแบ่งปันเฉพาะข้อมูลบางอย่างได้แบบสาธารณะกับผู้ติดต่อใน WeChat ของคุณและผู้ใช้รายอื่นของ WeChat คุณสามารถซ่อนประวัติโดยย่อของคุณจากการดูและค้นหาของสาธารณะได้โดยยกเลิกการทำเครื่องหมายหน้า "อนุญาตให้ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์, WeChat ID หรือQQ ID" ในการตั้งต่าบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้รายอื่นของ WeChat จะหาคุณไม่พบ เราเรียกประเภทข้อมูลข้างต้นนี้ว่าข้อมูลที่แบ่งปัน ข้อมูลที่แบ่งปันจะยังคงเป็นข้อมูลสาธารณะตราบที่คุณหรือผู้ใช้ที่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเก็บข้อมูลไว้ แม้ว่าคุณจะลบข้อมูลที่แบ่งปันแล้วก็ตาม ข้อมูลนั้นอาจยังคงอยู่เป็นแคชแยก เป็นสำเนาแยก หรือจัดเก็บแยก หรือยังคงเป็นสาธารณะผ่านผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเราหรือไม่ได้ควบคุมโดยเรา

  ในกรณีที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะและมีเหตุผลในการลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการขอให้บุคคลอื่นที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นลบข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

  โปรดพิจารณาถึงสิ่งที่คุณโพสต์และสื่อสารผ่าน WeChat อย่างรอบคอบ ในบางกรณี คุณสามารถควบคุมระดับการเข้าถึงของสาธารณชนทั่วที่มีต่อข้อมูลที่แบ่งปันของคุณได้ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน WeChat

  การติดต่อสื่อสารจากเรา

  เราอาจส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการถึงคุณเป็นครั้งคราว เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นที่ต้องแจ้งให้คุณทราบ (เช่น เมื่อเราระงับ WeChat ชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงระบบ หรือการรักษาความปลอดภัย การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการ) โดยเราจะส่งประกาศไปยังที่อยู่อีเมลหรือผ่านทาง SMS ของคุณ คุณไม่สามารถเลือกไม่รับประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมการขาย และใช้เฉพาะเพื่อป้องกันบัญชีของคุณและแจ้งให้คุณทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ WeChat

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับ

  ในบางเขตอำนาจศาล ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ และต้นกำเนิดชาติพันธุ์ ศาสนา หรือมุมมองทางปรัชญา หรือสุขภาพส่วนบุคคลได้รับการจำแนกประเภทเป็น "ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ" และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น โปรดทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณป้อนลงใน WeChat เช่น รูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือกิจกรรมทางสังคมของคุณ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับแก่ผู้อื่น

  ก่อนการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะต้องเก็บเป็นความลับใน WeChat โปรดพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

  เมื่อโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะละเอียดอ่อนภายใน WeChat เท่ากับคุณยินยอมให้ข้อมูลนั้นอยู่ในการควบคุมที่คุณเลือก (ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ผู้ชมของผู้ใช้ที่คุณเลือกสามารถดูโพสต์หรือข้อมูลประวัติโดยย่อของคุณ)

  การแบ่งปันสื่อสังคมออนไลน์

  การแบ่งปันข้อมูล WeChat ของคุณภายนอก WeChat

  เราให้บริการคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวกับ WeChat ซึ่งทำให้คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลที่แบ่งปันกับผู้ชมภายนอกเครือข่าย WeChat ของคุณ ตัวอย่างเช่น บล็อกและฟอรัมที่เข้าถึงได้อย่างสาธารณะ หรือคุณลักษณะสื่อสังคมออนไลน์บางอย่างภายใน WeChat (เช่น "ปลั๊กอิน" (ซึ่งสร้างการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเว็บไซต์สองแห่ง) รวมถึง "วิดเจ็ต" (ซึ่งโต้ตอบกับ Mini Program ที่มอบบริการของบุคคลภายนอกภายใน WeChat )) ทำให้คุณสามารถโพสต์ใหม่และเปิดเผยข้อมูลที่แบ่งปันได้ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณเผยแพร่โดยใช้คุณลักษณะดังกล่าวอาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และใช้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นควบคุมโดย WeChat

  คุณอาจเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อ WeChat ของคุณเข้ากับรายชื่อผู้ติดต่อในอุปกรณ์ของคุณและ/หรือบัญชีของคุณในบริการของบุคคลภายนอก เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้ติดต่ออื่น ๆ ในรายชื่อผู้ติดต่อที่มีในบัญชี WeChat ด้วย WeChat จะขอให้คุณยินยอมให้เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

  การเข้าถึงและนำเข้าข้อมูลโดยใช้ WeChat

  WeChat ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงบริการ WeChat ของคุณกับบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกที่เลือก และนำเข้าเนื้อหากับข้อมูลบางอย่างจากบริการของบุคคลภายนอกนั้น ตัวอย่างเช่น

  แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกโฮสต์โดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริการ WeChat โฮสต์โดยเรา บุคคลภายนอกที่ให้บริการซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบันทึก) และอาจตั้งค่าคุกกี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณลักษณะดังกล่าวทำงานได้อย่างถูกต้อง

  การใช้งานบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นบริการสื่อสังคมออนไลน์หรืออย่างอื่น) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว และการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกอยู่ภายใต้ข้อตกลงการบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเอง และไม่ใช่ ข้อตกลงการบริการ WeChat หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อตกลงของบุคคลภายนอกเหล่านั้นอย่างรอบคอบ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และไม่มีผลใช้กับบริการใด ๆ ที่บุคคลภายนอกนำเสนอหรือระเบียบปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลภายนอก หากคุณเลือกใช้บริการหรือคุณลักษณะของบุคคลภายนอกที่พร้อมใช้งานภายใน WeChat (ตัวอย่างเช่น คุณเลือกติดตามบัญชีทางการหรือใช้ Mini Program) เราจะแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับบุคคลภายนอกนั้นเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอธิบายให้คุณทราบในครั้งแรกที่คุณใช้งานบริการหรือคุณลักษณะนั้น ๆ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลนี้ของบุคคลภายนอกได้ที่ บัญชีของคุณ คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงของคุณในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อด้วยการทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ที่นี่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณขอไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลนั้นกับบุคคลภายนอก คุณจะไม่สามารถใช้บริการหรือคุณลักษณะดังกล่าวได้อีกต่อไป เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลที่คุณเป็นผู้มอบให้กับบุคคลภายนอก

  ข้อจำกัดอายุ

  WeChat ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีใช้ WeChat เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยที่พ่อแม่/ผู้ปกครองไม่ได้ยินยอมตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อน (ทั้งตัวบุตรหลานของคุณและในนามของคุณ) ทั้งนี้เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเรา หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง เราจะสอบสวน (และลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที

  ตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลในที่ต่าง ๆ ดังนี้

  ทีมวิศวกร ทีมสนับสนุนด้านเทคนิค และทีมงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ WeChat กับคุณทำงานในสำนักงานทั่วโลกของเรา (รวมถึงสิงคโปร์ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์) และอาจมีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้บริการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่คุณรายงาน) เราใช้สัญญาตามรูปแบบของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น (เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน) ตามข้อบัญญัติที่ 2001/497/EC (ในกรณีถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูล) และข้อบัญญัติที่ 2004/915/EC (ในกรณีถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ประมวลผล)

  การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (เช่น SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับบางอย่าง (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง) ที่คุณให้กับเรา

  โปรดตระหนักว่าแม้ว่าเราใช้ความพยายามต่าง ๆ แล้ว ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ตลอดเวลา เราไม่รับประกันหรือรับรองการรักษาความปลอดภัยของ WeChat หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เราผ่าน WeChat

  ระยะเวลาของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามที่กำหนดในตารางต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายกำหนด หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถใช้ผ่าน WeChat หรือทำให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางเทคนิค) หลังจากการยกเลิกบัญชีดังกล่าว

  ประเภทข้อมูลระยะเวลาการจัดเก็บ
  ข้อมูลการลงทะเบียน: ชื่อของคุณ นามแฝงของผู้ใช้ รหัสผ่าน เพศ ที่อยู่ IPจนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบข้อมูลของคุณ หรือคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลา 180 วัน บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีการตรวจรับรองความเป็นเจ้าของบัญชีและมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลการลงทะเบียน: หมายเลขโทรศัพท์มือถือ QQ, Facebook, Google หรือบัญชีอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนบัญชีจนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบข้อมูลของคุณ หรือคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลา 180 วัน บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีการตรวจรับรองความเป็นเจ้าของบัญชีและมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น หลังจากการลบบัญชี ข้อมูลการลงทะเบียนที่รวบรวมมาจะถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านการป้องกันสแปมและการรักษาความปลอดภัยระบบ
  ข้อมูลการเข้าสู่ระบบมีการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่เข้าสู่ระบบ
  ข้อมูลการค้นหาประวัติโดยย่อของผู้ใช้จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  ข้อมูลประวัติโดยย่อ (เพื่อนที่ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องสามารถดูได้)จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  ข้อมูลโปรไฟล์ - รูปภาพส่วนตัว (ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถมองเห็นได้)จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจยังมีให้ใช้งานหากถูกแคชอยู่บนบริการของบุคคลที่สาม เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน)
  ข้อมูลโปรไฟล์ - ชื่อโปรไฟล์ (ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถมองเห็นได้)ข้อมูลจะถูกเก็บเอาไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วันหลังจากคำขอลบ การแก้ไขข้อมูลของคุณ หรือเมื่อบัญชีของคุณถูกลบ แล้วแต่สิ่งใดจะมาก่อน
  การรักษาความปลอดภัยของบัญชีเพิ่มเติมจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  การสนทนา คือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ที่คงอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่งหรือคงอยู่ค่อนข้างนานข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 120 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  การสนทนา - สื่อ เช่น รูปภาพ เสียง หรือไฟล์ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 120 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  รายชื่อติดต่อจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  บริการตามตำแหน่งที่ตั้งและสื่อตามตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  Moments และรายการโปรด -- ข้อมูลและสื่อจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  OpenID และสื่อ OpenID (ให้กับบุคคลภายนอก)จนกว่าคุณจะเลิกติดตามแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก, บัญชีทางการ, Mini Program หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้ หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก (เช่น หากคุณเป็นผู้ให้บริการบัญชีทางการหรือ Mini Program)จนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีการตรวจรับรองความเป็นเจ้าของบัญชีและมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น โปรดทราบว่าข้อมูลที่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกจะถูกควบคุมโดยบุคคลภายนอก เราจะใช้ความพยายามตามที่เหมาะสมในการหาทางให้บุคคลภายนอกลบข้อมูลดังกล่าวเมื่อเราลบ
  ข้อมูลที่ให้กับบัญชีทางการ/Mini Programจนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบข้อมูลของคุณ หรือคุณเพิกถอนการอนุญาตของคุณ/เลิกติดตามบุคคลภายนอกนั้น โปรดทราบว่าข้อมูลที่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกจะถูกควบคุมโดยบุคคลภายนอก เราจะใช้ความพยายามตามที่เหมาะสมในการหาทางให้บุคคลภายนอกลบข้อมูลดังกล่าวเมื่อเราลบ
  ข้อมูลที่ให้กับฝ่ายบริการลูกค้าจนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลเมตา/ข้อมูลบันทึกข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือนนับจากเวลาที่เข้าสู่ระบบ จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  ข้อมูลอุปกรณ์จนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์จนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ หรือยกเลิกการผูกบัญชีสังคมออนไลน์ของคุณกับบัญชี WeChat บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  คุกกี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือนนับจากเวลาที่เข้าสู่ระบบ จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร

  สิทธิ์ของคุณ

  ส่วนต่อไปนี้มีผลใช้กับผู้ที่พำนักในสหภาพยุโรปเท่านั้น

  คุณมีสิทธิ์เฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ โดยสิทธิ์เหล่านี้บางอย่างจะมีผลใช้เฉพาะในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

  เรากำหนดวิธีใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดทราบว่าเราจะต้องให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะตอบรับคำขอใช้สิทธิ์ใด ๆ เราต้องตอบรับคำขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวจากคุณโดยไม่ล่าช้าและอย่างน้อยภายในหนึ่งเดือน (แม้ว่าอาจขยายเวลาได้อีกสองเดือนในบางสถานการณ์ เช่น ในกรณีที่คำขอมีปริมาณข้อมูลมากหรือมีความซับซ้อน) ในการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดกรอก แบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน แล้วทำตามขั้นตอนในการยื่นคำร้อง

  การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

  หากมีการร้องขอ WeChat จะให้ข้อมูลกับคุณว่าเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณไว้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลดังกล่าว

  คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ บัญชี WeChat ได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่คุณให้กับเราไว้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือตัวเลือก "ล้างตำแหน่งที่ตั้ง" ภายใน WeChat

  หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หรือคุณต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้บัญชีของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน ที่นี่ เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับคุณได้หากการให้ข้อมูลดังกล่าวจะแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น)

  เมื่อมีคำขอให้แก้ไขข้อมูล ในกรณีที่เราตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เราจะพยายามแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  การลบ

  คุณสามารถลบบัญชีของคุณ หรือเอาข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลออกด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชี WeChat ของคุณ และทำตามคำแนะนำในการลบบัญชี ที่นี่ หากมีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเชื่อว่าเราดำเนินการและคุณต้องการให้เราลบออก โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องจาก ที่นี่

  คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคลของคุณที่เรามีในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่อธิบายด้านล่าง) ขณะที่เราพิจารณาคำขอให้ลบข้อมูลของคุณ

  อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หากมีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายให้เราทำเช่นนั้น (เช่น เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก หรือภาระผุกพันอื่นตามกฎหมาย) แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีดังกล่าว

  ในกรณีที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะและมีเหตุผลในการลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการขอให้บุคคลอื่นที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นลบข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

  ข้อจำกัดในการประมวลผลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

  ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากเราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลอีกครั้งหากมีเหตุผลที่เหมาะสมให้เราทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (เช่น เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อการคุ้มครองอื่น)

  ในกรณีที่เราตกลงหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะพยายามแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้หยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  คุณสามารถร้องขอให้เราหยุดประมวลผล และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่านั้น ในกรณีดังนี้:

  ความสามารถในการโอนย้ายข้อมูลคุณมีสิทธิ์ที่จะรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราประมวลผลตามการยอมรับของคุณ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลโปรไฟล์ที่มอบให้โดยสมัครใจ เนื้อหาโซเชียลมีเดียที่โพสต์บน Moments เนื้อหาที่เลือกที่จะเก็บในรายการโปรด) หรือตามสัญญาของเรากับคุณ (ตัวอย่างเช่น ข้อความโปรไฟล์) ตามที่อธิบายในหัวข้อ "วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ" คุณมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง ใช้งานทั่วไป และอ่านได้โดยเครื่อง นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการส่งออกข้อมูลโดยทำตามคำแนะนำ ที่นี่

  หากคุณต้องการให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อธิบายรายละเอียดกับบุคคลดังกล่าว โปรดทราบว่าเราสามารถทำเช่นนั้นได้เฉพาะเมื่อเป็นไปได้ในทางเทคนิค เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลเมื่อบุคคลภายนอกได้รับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับคุณได้หากการให้ข้อมูลนั้นจะแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางการค้าของบุคคลอื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)

  การคัดค้าน

  คุณสามารถคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราใช้ข้อมูลของคุณบนมูลฐานของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ เช่น การป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบโดยเจตนาแอบแฝง) หากคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว โปรดทบทวนและส่งแบบฟอร์ม ที่นี่ โดยให้รายละเอียดเหตุผล

  คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ให้กับเราไว้ก่อนหน้านี้ได้เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ที่นี่

  TRUSTe

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2020-09-03


  ถัดไป