ขั้นตอนในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อเป็นการมอบความเข้าใจที่ดีที่สุดว่า WeChat ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร และเพื่อให้คุณเข้าใจสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของคุณให้ดีขึ้น ก่อนอื่น WeChat ต้องการให้คุณอ่านข้อมูลที่สำคัญต่อไปนี้ ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดของ WeChat ของเรา และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวคุณเอง

ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการนี้:

 1. สรุปการป้องกันความเป็นส่วนตัว
 2. ตรวจทานนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat ฉบับแก้ไข
 3. ยืนยันวันเกินของคุณ

สรุปเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ WeChat

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี WeChat และใช้บริการต่าง ๆ ที่มีภายใน WeChat (เช่น การโพสต์รูปภาพลงในฟีด Moments หรือการติดตามบัญชีทางการต่าง ๆ) ในการตั้งค่าบัญชี เราจะเก็บรวบรวมชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสผ่านของคุณ โดยคุณสามารถปรับแต่งและป้อนข้อมูลเพิ่มเติมลงในประวัติโดยย่อของคุณต่อไป เพิ่มเติม...

วิธีที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการ WeChat กับคุณ ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น ๆ และใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มเปิด WeChat ได้ เราใช้ข้อมูลสำหรับการตั้งค่าบัญชีของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ให้การสนับสนุน ทำให้คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของ WeChat และนำมาปรับปรุง WeChat WeChat ใช้ช่องทางติดต่อที่คุณระบุไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล เพื่อตรวจสอบและป้องกันบัญชีของคุณ อีกทั้งเพื่อเหตุผลในการจัดการที่สำคัญ และจะไม่ใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อเหตุผลในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดแต่อย่างใด เพิ่มเติม...

บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เราใช้บุคคลภายนอกในการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการ SMS สำหรับการตรวจสอบบัญชี บริการการสร้างแผนที่และจุดสนใจ บริการแปล และบริการสนับสนุนต่าง ๆ โดยใช้บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น นอกจากนี้ เรายังแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ Tencent และตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว WeChat จะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าโดยชัดแจ้ง เพิ่มเติม...

สถานที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ

เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ที่รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดาและฮ่องกง นอกจากนี้ เรายังมีทีมสนับสนุน ทีมวิศวกร และทีมงานอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อคอยสนับสนุนการให้บริการ WeChat กับคุณ ข้อมูลของคุณสามารถเข้าถึงได้จากสถานที่ดังกล่าว โดยมีการใช้มาตรการควบคุมภายในอย่างเข้มงวดรัดกุมเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลของคุณได้แบบจำกัดอย่างเคร่งคัดโดยสมาชิกในทีมที่ได้รับการกำหนดเท่านั้น เพิ่มเติม...

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ

เวลาในการเก็บข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบจะถูกเก็บไว้สูงสุดถึง 90 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล หากคุณสั่งให้เราลบบัญชี WeChat ของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบภายใน 60 วันหลังจากการตรวจรับรองความถูกต้องของเจ้าของบัญชีและได้รับคำขอให้ลบบัญชีของคุณ เพิ่มเติม...

วิธีใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูล

คุณอาจมีสิทธิพิเศษกับข้อมูลของคุณและวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล การลบข้อมูล การจำกัดวิธีใช้ข้อมูลของคุณ การคัดค้านการใช้ข้อมูล และการทำสำเนาข้อมูลของคุณ เพิ่มเติม...

วิธีที่เราจะแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบ

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request เพิ่มเติม...

ข้อมูลติดต่อสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้ง

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อเรา ที่นี่

ผู้ควบคุมข้อมูล:

 • ผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์: Tencent International Service Europe BV

 • ผู้ใช้ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์ (ตามข้อมูลด้านล่าง): Tencent International Service Pte. Ltd.

หากคุณ:

 • ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นไต้หวัน ฮ่องกง หรือมาเก๊า) (เป็นหมายเลขของสาธารณรัฐประชาชนจีน) ((เช่น หมายเลขติดต่อที่ใช้รหัสระหว่างประเทศ +86)) หรือ

 • ทำสัญญากับ 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) เพื่อใช้ Weixin หรือ WeChat (ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลด Weixin หรือ WeChat จาก App Store บน iOS ของ PRC หรือ App Store บน Android ของ PRC)

คุณต้องใช้ ข้อตกลงการบริการ Weixin และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Weixin ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล:

 • อีเมล: dataprotection@wechat.com

 • ไปรษณีย์: 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands


นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat

แก้ไขครั้งล่าสุด: @date@

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ WeChat!

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แจ้งทางเลือกของคุณและหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้กับเรา หรือข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นระหว่างการใช้ WeChat

การใช้บริการต่าง ๆ ของเรา (แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ WeChat หรือเว็บไซต์ www.wechat.com หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกที่ให้บริการ WeChat) (รวมเรียกว่า "WeChat" ) เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ การเข้าใจวิธีเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เมื่อใช้ WeChat แสดงว่าคุณยอมรับการประมวลผลข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อคุณใช้บางคุณลักษณะบางอย่าง ระบบจะขอให้คุณยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยวิธีบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณติดตามบัญชีทางการ ระบบจะถามว่าคุณยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอกหรือไม่) คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีควบคุมการกำหนดค่าและการใช้ข้อมูลผ่านบัญชีของคุณได้ ที่นี่ สำหรับข้อมูลบางอย่าง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลนั้นได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณต้องไม่ใช้งาน WeChat

การติดต่อ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า "เรา""ของเรา" **หรือ"ต่อเรา"** อ้างถึง:

 • หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิสเซอร์แลนด์: Tencent International Service Europe B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่เลขที่ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands และ

 • หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า): Tencent International Service Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ ตั้งอยู่เลขที่ 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903

หาคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ dataprotection@wechat.com หรือทางไปรษณีย์ที่ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands (Attention: Data Protection Officer, Legal Department)

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการนำไปปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราผ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อข้างต้น โปรดทราบว่าหากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ

ขอบเขตและการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับ WeChat และบริการใดก็ตามที่เข้าถึงได้บนแพลตฟอร์ม WeChat ซึ่งระบุว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับการใช้บริการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ติดตามหรือใช้บัญชีทางการ, Mini Program และการเข้าสู่ระบบ WeChat เพื่อใช้แอปของบุคคลภายนอก) บริการ WeChat เหล่านั้นอาจมีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่คุณต้องยอมรับหากคุณใช้บริการเหล่านั้น คำนิยามใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ระบุอยู่ในข้อตกลงการบริการ WeChat เว้นแต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

โปรดอย่าลืมว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลใช้กับข้อมูลที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยหรือส่งให้กับ:

ก) บริการอื่น ๆ นอกเหนือจาก WeChat (เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เราหรือบริษัทในเครือให้บริการหรือดำเนินการ) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้

ข) บริการใด ๆ ของบุคคลภายนอก (รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) ที่คุณสามารถเข้าถึงผ่าน WeChat หรือ

ค) บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการบน WeChat

หากคุณใช้ WeChat ในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "องค์กร" ของคุณ) นั่นแสดงว่าคุณตกลงยินยอมที่จะแจ้งให้เจ้าของ ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่เราเป็นครั้งคราว (ต่อไปนี้เรียกว่า "บุคคลที่เชื่อมโยง" ) และคุณตกลงที่จะขอรับการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่เชื่อมโยงดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ เมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อ้างถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" นั่นหมายความรวมถึงคุณและบุคคลที่เชื่อมโยง หากคุณและบุคคลที่เชื่อมโยงต้องการร้องขอให้เอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราที่ dataprotection@wechat.com

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำแนะนำ นโยบาย และข้อตกลงเฉพาะบางอย่างในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว คำแนะนำ นโยบาย และข้อตกลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เมื่อใดก็ตามที่เราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรทราบ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วที่ลิงก์นี้และแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง WeChat หรือวิธีอื่น ๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

ประเภทข้อมูลที่เราประมวลผล

ในการให้บริการ WeChat เราประมวลผลข้อมูลหลายหมวด ซึ่งได้แก่ข้อมูลต่อไปนี้:

 • "ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง" คือข้อมูลที่ได้มาจาก GPS, WiFi, เข็มทิศ, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, ที่อยู่ IP หรือประกาศสาธารณะที่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบางอย่างกับเราและผู้ใช้ WeChat รายอื่น ๆ:

  • เมื่อคุณใช้คุณลักษณะที่อาศัยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เช่น คนที่อยู่ใกล้ ๆ, การค้นหาจุดสนใจ (POI search), WeRun และเมื่อคุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งกับผู้ใช้ WeChat รายอื่น ๆ และ

  • เมื่อคุณเข้าถึง WeChat เราจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากที่อยู่ IP, อุปกรณ์ หรือบริการอินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณซ้ำๆ หรือฉ้อฉล

 • "ข้อมูลบันทึก" คือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ WeChat ไม่ว่าจะผ่านการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน ไฟล์บันทึก สคริปต์ หรือ ETag (ดังที่อธิบายอย่างละเอียดไว้ใน นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ ซึ่งประกอบด้วย:

  • คุณลักษณะของตัวอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ ข้อมูลการกำหนดค่าที่มีให้เลือกในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าใช้งาน WeChat ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ IP รหัส แอปพลิเคชันและชื่อแอปพลิเคชันของคุณ รวมถึงเวอร์ชันและหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ของคุณ

  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหาและดูขณะที่ใช้งาน WeChat เช่น คำที่ใช้ค้นหาในเว็บ ประวัติโดยย่อในสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าชม และรายละเอียดของข้อมูลอื่น ๆ และเนื้อหาที่เข้าถึงหรือร้องขอโดยคุณระหว่างการใช้งาน WeChat

  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในแพลตฟอร์ม เช่น การระบุตัวตนของผู้ใช้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย รวมถึงเวลา ข้อมูล และระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร (แต่ไม่ใช่เนื้อหาของการติดต่อสื่อสาร ยกเว้นกรณีที่คุณติดต่อสื่อสารกับบัญชีทางการหรือทีมให้บริการสนับสนุนของเรา) และ

  • ข้อมูลเมตา ซึ่งหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณทำให้ใช้งานได้ผ่าน WeChat เช่น วันที่ เวลา หรือตำแหน่งที่ตั้งที่แบ่งปันรูปถ่ายหรือวิดีโอที่ถ่ายหรือโพสต์

 • "ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล" คือข้อมูลใด ๆ ที่ในทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผลไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 • "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือ ข้อมูลใด ๆ หรือการรวมข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ และสามารถใช้ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ เราอธิบายตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล (และวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว) ไว้ในหัวข้อ "วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ" ด้านล่าง

 • "ข้อมูลที่แบ่งปัน" คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่แบ่งปันใน WeChat โดยสมัครใจ ข้อมูลที่แบ่งปันอาจรวมถึงการโพสต์ที่คุณทำใน WeChat (ไม่ว่าจะเป็นประวัติโดยย่อที่ตั้งเป็นสาธารณะ รายการที่คุณสร้าง และรูปภาพ วิดีโอ และการบันทึกเสียงตามที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงด้วยคำยินยอมก่อนหน้าของคุณผ่านกล้องและ/หรือไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ) การโพสต์ใด ๆ จากผู้อื่นที่คุณโพสต์ใหม่ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว ข้อมูลที่แบ่งปันยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลบันทึก) ที่ผู้อื่นซึ่งใช้งาน WeChat แบ่งปันเกี่ยวกับคุณ

คำว่า "ข้อมูล" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายถึงทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล

วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ

ต่อไปนี้เป็นรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่เราใช้ข้อมูล (และมูลฐานทางกฎหมายในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีขอบเขตบังคับใช้ที่เป็นไปได้)

ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ชื่อของคุณ ชื่อแทนผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสผ่าน เพศ และที่อยู่ IP
มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
 • เพื่อตั้งค่าและเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ใน WeChat
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ WeChat
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
 • เพื่อให้การสนับสนุนผู้ใช้
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายต่าง ๆ
 • เพื่อโทรด้วยระบบ VoIP โดยใช้ WeChat
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
 • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
 • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของเรา บริษัทในเครือของเรา หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ของ WeChat และ
 • เพื่อจัดการ WeChat และการดำเนินงานภายใน ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การรักษาความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต การบริหารจัดการบัญชี และการสำรวจ
ข้อมูลการค้นหาประวัติโดยย่อของผู้ใช้ บันทึกการสอบถามการค้นหา
มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
 • เพื่อให้เข้าถึงการค้นหาก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลที่แบ่งปัน - ข้อมูลประวัติโดยย่อ ข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในประวัติโดยย่อ WeChat ซึ่งเปิดให้สาธารณะเห็นได้ ซึ่งอาจรวมถึงรหัสประวัติโดยย่อ ชื่อ และรูปภาพของคุณ
มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
 • เพื่อจัดการแพลตฟอร์ม WeChat ตามคำแนะนำและคำขอของคุณ
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
 • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
 • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
 • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดูแลบัญชี WeChat ของคุณตามคำแนะนำและคำขอของคุณ
ข้อมูลที่แบ่งปัน - สื่อของประวัติโดยย่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณทำให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ใช้ได้ผ่าน WeChat ได้แก่
 • การโพสต์ WeChat Moments และการตอบสนองต่อ WeChat Moments ของผู้ใช้รายอื่น ๆ และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้ใช้รายอื่นทำให้ใช้ได้ผ่านการใช้งาน WeChat ของพวกเขา เช่น ข้อมูลที่แบ่งปันเกี่ยวกับคุณซึ่งผู้อื่นที่ใช้งาน WeChat ทำให้ใช้ได้ผ่านทาง WeChat Moments และการที่ผู้อื่นติดต่อสื่อสารกับคุณและบุคคลอื่น ๆ โดยใช้ WeChat
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อจัดการแพลตฟอร์ม WeChat
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
  • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
  • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
  • เพื่อดูแลบัญชี WeChat ของคุณ
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  การรักษาความปลอดภัยของบัญชีเพิ่มเติม Voiceprint (คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่ให้เป็นทางเลือก), ผู้ติดต่อฉุกเฉิน, อุปกรณ์ที่จัดการ, ที่อยู่อีเมล, Facebook Connect, OpenID, โทเค็น Facebook Connect, QQ ID
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ
  • การรักษาความปลอดภัยของบัญชี
  ข้อมูลการสนทนา เนื้อหาการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ใช้อื่นหรือกลุ่มผู้ใช้ ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย เราไม่ได้จัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์อย่างถาวร และข้อมูลเพียงผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ที่คุณเลือกส่งการติดต่อสื่อสารให้เท่านั้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดการติดต่อสื่อสารไปยังผู้ใช้รายอื่น
  รายชื่อติดต่อ รายชื่อติดต่อในอุปกรณ์ของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อเชื่อมโยงคุณกับผู้ใช้ WeChat รายอื่นโดยใช้ฟังก์ชัน "เพื่อนที่แนะนำ"
  OpenID เราสร้าง OpenID ให้ทุกครั้งที่บัญชี WeChat ของคุณเปิดใช้งานบริการแพลตฟอร์มเปิด WeChat ของบุคคลภายนอก โดยเป็นข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ ซึ่งมีให้กับบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่เชื่อมโยงกับบริการเดียว และอนุญาตให้ใช้ระบุตัวตนได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้ เรายังสร้าง UnionID ให้ทุกครั้งที่บัญชี WeChat ของคุณเชื่อมต่อกับบริการใดบริการหนึ่งหรือหลายบริการที่ดำเนินงานโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรายเดียว โดยจะทำให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของคุณระหว่างบริการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการรายเดียวกันได้ง่ายขึ้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อให้คุณสามารถติดตามบัญชีทางการได้
  • เพื่อให้คุณสามารถใช้ Mini Program และ
  • เพื่อให้คุณสามารถใช้ WeChat ID เข้าสู่ระบบบริการของบุคคลภายนอกได้
  ข้อมูลบันทึก โปรดอ่านคำจำกัดความข้างต้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อจัดการ WeChat
  • เพื่อการดำเนินงานภายใน ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การตรวจจับการทุจริต และการบริหารจัดการบัญชี
  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง โปรดอ่านคำจำกัดความข้างต้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งคุณต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขการใช้งาน HERE และ นโยบายความเป็นส่วนตัว HERE เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนอกประเทศจีน
  • เพื่อความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริตและการบริหารจัดการบัญชี (เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเข้าสู่ระบบซ้ำหรือการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัยในบัญชีของคุณ)
  • เพื่อให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกใช้:
   • แบ่งปันตำแหน่งที่ตั้ง (เมื่อคุณเลือกแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณภายในการสนทนากับผู้ใช้รายอื่น)
   • Moments/จุดสนใจ (การระบุพิกัดสถานที่ในโพสต์ Moments)
   • WeRun (เมื่อคุณเลือกใช้คุณลักษณะนี้ WeChat จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการหมุนของคุณ)
   • บัญชีทางการ (หากคุณเลือกเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับบัญชีทางการ ข้อมูลนั้นจะถูกแบ่งปันกับบัญชีทางการดังกล่าว)
   • Mini Program (หากคุณเลือกเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับ Mini Program หรือเลือกค้นหาMini Program ในเครื่องที่อยู่ใกล้ ๆ)
   • คนที่อยู่ใกล้ ๆ, Shake, Message in a Bottle (บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปของคุณในระยะเวลาที่จำกัด และสามารถเลือกที่จะล้างข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้ทุกเมื่อ)
   • Top Stories (หากคุณเข้าถึงคุณลักษณะนี้ เราจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อปรับเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่ให้เหมาะที่สุดสำหรับคุณ)
  • การค้นหา (หากคุณดำเนินการค้นหาภายนอกโดยใช้ WeChat บริการดังกล่าวจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)
  • เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง
  ข้อมูลบัตรเครดิต
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): เราประมวลผลข้อมูลนี้ตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
  • ในบางภูมิภาคจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตและตรวจสอบข้อมูลบัตรผ่านบริการดำเนินการจ่ายเงินของบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองสำหรับการใช้ WeChat ในผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ WeChat อย่างถาวร และจะถูกลบออกทันทีหลังจากมีการดำเนินการตามคำขอตรวจรับรองความถูกต้องจากบริการดำเนินการชำระเงินของบุคคลภายนอก
  ข้อมูลของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับทีมสนับสนุนลูกค้า
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่อตรวจสอบปัญหาด้านการสนับสนุนให้กับคุณ
  ข้อมูลอุปกรณ์ สื่อที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันสื่อดังกล่าวโดยใช้ WeChat
  ข้อมูลการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ QQ ID หรือโทเค็น Facebook Connect ของคุณ (ตามที่ใช้)
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • หากคุณเลือกเชื่อมต่อกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกกับบัญชี WeChat เราจะประมวลผลข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบ WeChat ผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
  • หากคุณเผยแพร่เนื้อหาใน Moments ของคุณ WeChat จะอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองความถูกต้องในกรณีที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันเนื้อหานี้กับบัญชีของบุคคลภายนอก
  การสำรวจ หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในการสำรวจ เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณ เราอาจใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจ และจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะกรอกแบบสำรวจนั้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ความยินยอม
  • เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล
  • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่
  • เพื่อปรับปรุง WeChat และตอบรับคำขอและความต้องการของลูกค้า
  ข้อมูลการประกวด ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราเพื่อส่งเข้าประกวดในการประกวดที่เสนอบน WeChat
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเข้าร่วมการประกวด
  • เพื่อมอบรางวัล (หากมี)
  ข้อมูลที่เป็นนามแฝงและข้อมูลที่เก็บรวบรวม เราใช้นามแฝงและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อปรับปรุงบริการของเรา
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย
  • การวิเคราะห์การใช้คุณลักษณะหรือการดำเนินการภายในแอปเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้แอป
  • การตรวจจับการทุจริตและการวิเคราะห์ความปลอดภัยของบัญชี
  • การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ในรายการต่าง ๆ เช่น ภูมิภาค รุ่นของโทรศัพท์ แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ ภาษาของระบบ และเวอร์ชันของ WeChat เพื่อทำความเข้าใจวิธีใช้ WeChat ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
  • มีการใช้สถิติการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์และบัญชีเกี่ยวกับเนื้อหาและบริการเมื่อผู้ใช้เข้าถึงบริการของบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์มเปิดของ WeChat ซึ่งเป็นวิธีสำหรับแจ้งการวิเคราะห์พื้นฐานของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเกี่ยวกับวิธีใช้บริการของผู้ใช้ WeChat
  คุกกี้ เราจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวมเพิ่มเติมในหัวข้อ"เทคโนโลยีการติดตาม"
  มูลฐานทางกฎหมาย (สหภาพยุโรป): สัญญา
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและตรวจรับรองความถูกต้องของบัญชี
  • เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงโฆษณา ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

  คุณลักษณะบางอย่างของ WeChat มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ในบางเขตอำนาจศาลเท่านั้น สำหรับคุณลักษณะเหล่านี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

  ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
  ข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติม – บัญชีที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง สัญชาติ วันเกิด ที่อยู่พำนักอาศัย สำเนาหลักฐานแสดงที่อยู่พำนักอาศัย สำเนาเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน อกสารอนุญาตการกลับเข้ามาในอาณาจักร เป็นต้น) หมายเลขเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคล อาชีพ และแหล่งที่มาของเงิน
  ความพร้อมในการให้บริการ: คุณลักษณะนี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ออกในบางเขตอำนาจศาล (เช่น ฮ่องกง)
  หากคุณเลือกที่จะใช้การตรวจรับรองความถูกต้องของบัญชี (เพื่อปลดล็อกคุณลักษณะการจ่ายเงินและการชำระดุลเพิ่มเติมใน WeChat) เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินและการชำระดุล
 • ข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต วันที่หมดอายุ รหัสตรวจสอบบัตร (CVC) และชื่อผู้ถือบัตร โปรดทราบว่าเมื่อการชำระเงินดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าเราอาจได้รับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการทำธุรกรรมก็ตาม
  ความพร้อมในการให้บริการ: คุณลักษณะนี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ออกในบางเขตอำนาจศาล (เช่น ฮ่องกง)
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อภายใน WeChat และ
  • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงของคุณสำหรับอำนวยความสะดวกในการสร้างบัญชี WeChat Pay

  ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเนื้อหาของคุณ

  หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ประกอบกันเป็นเนื้อหาของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการบริการ WeChat) เราและบริษัทในเครือของเราอาจ (ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามหัวข้อ "เนื้อหาของคุณ" ในข้อตกลงการบริการ WeChat

  การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หรือในสถานการณ์ที่คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

  เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้รับที่ได้เลือก ซึ่งมีมูลฐานทางกฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ถูกต้องในการร้องขอข้อมูลดังกล่าว หมวดหมู่ของผู้รับข้อมูล ได้แก่

  • รัฐบาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานควบคุม หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการและฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย โดยเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ คำสั่งศาล หมายศาลหรือกระบวนการอื่นตามกฎหมาย หรือมีมูลฐานทางกฎหมายในการตอบสนองต่อคำขอข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว และหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูลมีเขตอำนาจศาลที่ถูกต้องในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  • บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท โดยเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท รวมถึง Tencent International Service Europe BV (อยู่ในเนเธอร์แลนด์), Tencent International Service Pte. Ltd (อยู่ในสิงคโปร์), WeChat International Pte Ltd (อยู่ในสิงคโปร์) กับ Oriental Power Holdings Limited (อยู่ในฮ่องกง) และ WeChat International (Canada) Limited (อยู่ในแคนาดา) ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ฮ่องกงกับแคนาดา เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

   • ให้บริการ WeChat กับคุณ ช่วยเหลือเราในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต้หัวข้อ "วิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณ" ข้างต้น และดำเนินการตามภาระผูกพันและบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อตกลงการบริการ WeChat หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ

   • ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างภายในของธุรกิจในเครือใหม่ หรือการขาย WeChat หรือสินทรัพย์ของ WeChat ให้กับบุคคลภายนอก หน่วยงานที่รับดำเนินธุรกิจ WeChat อาจเป็นคนละหน่วยงานกับเรา และเราจะโอนถ่ายข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการของคุณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  • ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการที่ให้บริการเพื่อการสนับสนุน ปรับปรุง หรือโฆษณาผ่านบริการของเรา ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการในรายการต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการติดต่อสื่อสารที่ส่ง SMS ในนามของเรา ผู้ให้บริการ VoIP สำหรับการเชื่อมต่อกับการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูลบัตรบริการระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม และบริการแปล นอกจากนี้ เรายังใช้ผู้ให้บริการเพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการส่งมอบเนื้อหาให้กับคุณในภูมิภาคของคุณโดยใช้จุดเพิ่มอัตราเร่งและเครือข่ายการส่งมอบเนื้อหา รวมถึงการให้ตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลแผนที่ บุคคลที่สามใด ๆ (ที่เราเลือก) ที่เราจะแชร์ข้อมูลของผู้ใช้ด้วยจะมีการป้องกันข้อมูลของลูกค้าในระดับเดียวกันหรือเหมือนกันกับที่นโยบายนี้ระบุได้

  • ได้แก่ ผู้ดำเนินการบัญชีทางการต่าง ๆ ใน WeChat และ Mini Program บริการอื่น ๆ ของแอปบุคคลภายนอกที่คุณเลือกที่จะใช้ผ่าน WeChat Login หากคุณเลือกที่จะติดตามหรือใช้บัญชีทางการ / Mini Program/ WeChat Login ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคคลภายนอก

  ข้อมูลที่แบ่งปัน

  WeChat ทำให้สามารถแบ่งปันเฉพาะข้อมูลบางอย่างได้แบบสาธารณะกับผู้ติดต่อใน WeChat ของคุณและผู้ใช้รายอื่นของ WeChat คุณสามารถซ่อนประวัติโดยย่อของคุณจากการดูและค้นหาของสาธารณะได้โดยยกเลิกการทำเครื่องหมายหน้า "อนุญาตให้ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์, WeChat ID หรือQQ ID" ในการตั้งต่าบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้รายอื่นของ WeChat จะหาคุณไม่พบ เราเรียกประเภทข้อมูลข้างต้นนี้ว่าข้อมูลที่แบ่งปัน ข้อมูลที่แบ่งปันจะยังคงเป็นข้อมูลสาธารณะตราบที่คุณหรือผู้ใช้ที่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเก็บข้อมูลไว้ แม้ว่าคุณจะลบข้อมูลที่แบ่งปันแล้วก็ตาม ข้อมูลนั้นอาจยังคงอยู่เป็นแคชแยก เป็นสำเนาแยก หรือจัดเก็บแยก หรือยังคงเป็นสาธารณะผ่านผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเราหรือไม่ได้ควบคุมโดยเรา

  ในกรณีที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะและมีเหตุผลในการลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการขอให้บุคคลอื่นที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นลบข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

  โปรดพิจารณาถึงสิ่งที่คุณโพสต์และสื่อสารผ่าน WeChat อย่างรอบคอบ ในบางกรณี คุณสามารถควบคุมระดับการเข้าถึงของสาธารณชนทั่วที่มีต่อข้อมูลที่แบ่งปันของคุณได้ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน WeChat

  การติดต่อสื่อสารจากเรา

  เราอาจส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการถึงคุณเป็นครั้งคราว เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นที่ต้องแจ้งให้คุณทราบ (เช่น เมื่อเราระงับ WeChat ชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงระบบ หรือการรักษาความปลอดภัย การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการ) โดยเราจะส่งประกาศไปยังที่อยู่อีเมลหรือผ่านทาง SMS ของคุณ คุณไม่สามารถเลือกไม่รับประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมการขาย และใช้เฉพาะเพื่อป้องกันบัญชีของคุณและแจ้งให้คุณทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ WeChat

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับ

  ในบางเขตอำนาจศาล ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ และต้นกำเนิดชาติพันธุ์ ศาสนา หรือมุมมองทางปรัชญา หรือสุขภาพส่วนบุคคลได้รับการจำแนกประเภทเป็น "ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ" และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น โปรดทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณป้อนลงใน WeChat เช่น รูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือกิจกรรมทางสังคมของคุณ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับแก่ผู้อื่น

  ก่อนการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะต้องเก็บเป็นความลับใน WeChat โปรดพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

  เมื่อโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะละเอียดอ่อนภายใน WeChat เท่ากับคุณยินยอมให้ข้อมูลนั้นอยู่ในการควบคุมที่คุณเลือก (ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ผู้ชมของผู้ใช้ที่คุณเลือกสามารถดูโพสต์หรือข้อมูลประวัติโดยย่อของคุณ)

  การแบ่งปันสื่อสังคมออนไลน์

  การแบ่งปันข้อมูล WeChat ของคุณภายนอก WeChat

  เราให้บริการคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวกับ WeChat ซึ่งทำให้คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลที่แบ่งปันกับผู้ชมภายนอกเครือข่าย WeChat ของคุณ ตัวอย่างเช่น บล็อกและฟอรัมที่เข้าถึงได้อย่างสาธารณะ หรือคุณลักษณะสื่อสังคมออนไลน์บางอย่างภายใน WeChat (เช่น "ปลั๊กอิน" (ซึ่งสร้างการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเว็บไซต์สองแห่ง) รวมถึง "วิดเจ็ต" (ซึ่งโต้ตอบกับ Mini Program ที่มอบบริการของบุคคลภายนอกภายใน WeChat )) ทำให้คุณสามารถโพสต์ใหม่และเปิดเผยข้อมูลที่แบ่งปันได้ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณเผยแพร่โดยใช้คุณลักษณะดังกล่าวอาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และใช้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นควบคุมโดย WeChat

  คุณอาจเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อ WeChat ของคุณเข้ากับรายชื่อผู้ติดต่อในอุปกรณ์ของคุณและ/หรือบัญชีของคุณในบริการของบุคคลภายนอก เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้ติดต่ออื่น ๆ ในรายชื่อผู้ติดต่อที่มีในบัญชี WeChat ด้วย WeChat จะขอให้คุณยินยอมให้เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

  การเข้าถึงและนำเข้าข้อมูลโดยใช้ WeChat

  WeChat ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงบริการ WeChat ของคุณกับบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกที่เลือก และนำเข้าเนื้อหากับข้อมูลบางอย่างจากบริการของบุคคลภายนอกนั้น ตัวอย่างเช่น

  • คุณอาจแบ่งปันเนื้อหาใน WeChat หรือเข้าสู่ระบบ WeChat โดยใช้บริการของบุคคลภายนอก บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้จะตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนของคุณ และให้ทางเลือกแก่คุณในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา นอกจากนี้ยังอาจมีตัวเลือกให้คุณโพสต์ข้อมูลจากบัญชีบริการของบุคคลภายนอกไปยัง WeChat ในฐานะข้อมูลที่แบ่งปันด้วย

  • คุณอาจเข้าสู่ระบบ WeChat โดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้อื่น เช่น ผู้ให้บริการ Open ID บริการลงชื่อเข้าใช้เหล่านี้จะตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนของคุณ และเป็นตัวเลือกให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเราเพื่อลงทะเบียนบัญชีและเพื่อวัตถุประสงค์การเข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ

  • WeChat อาจ (ไม่ว่าในโฆษณาหรือภายใน WeChat) จัดเตรียมลิงก์หรือคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ (หรือเข้าสู่ภายในเนื้อหาของ WeChat ที่โฮสต์อยู่บนบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าถึงวิดีโอที่บุคคลภายนอกเป็นโฮสต์โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน WeChat

  แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกโฮสต์โดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริการ WeChat โฮสต์โดยเรา บุคคลภายนอกที่ให้บริการซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบันทึก) และอาจตั้งค่าคุกกี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณลักษณะดังกล่าวทำงานได้อย่างถูกต้อง

  การใช้งานบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นบริการสื่อสังคมออนไลน์หรืออย่างอื่น) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว และการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกอยู่ภายใต้ข้อตกลงการบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเอง และไม่ใช่ ข้อตกลงการบริการ WeChat หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อตกลงของบุคคลภายนอกเหล่านั้นอย่างรอบคอบ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และไม่มีผลใช้กับบริการใด ๆ ที่บุคคลภายนอกนำเสนอหรือระเบียบปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลภายนอก หากคุณเลือกใช้บริการหรือคุณลักษณะของบุคคลภายนอกที่พร้อมใช้งานภายใน WeChat (ตัวอย่างเช่น คุณเลือกติดตามบัญชีทางการหรือใช้ Mini Program) เราจะแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับบุคคลภายนอกนั้นเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอธิบายให้คุณทราบในครั้งแรกที่คุณใช้งานบริการหรือคุณลักษณะนั้น ๆ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลนี้ของบุคคลภายนอกได้ที่ บัญชีของคุณ คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงของคุณในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อด้วยการทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ที่นี่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณขอไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลนั้นกับบุคคลภายนอก คุณจะไม่สามารถใช้บริการหรือคุณลักษณะดังกล่าวได้อีกต่อไป เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลที่คุณเป็นผู้มอบให้กับบุคคลภายนอก

  ข้อจำกัดอายุ

  WeChat ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีใช้ WeChat เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยที่พ่อแม่/ผู้ปกครองไม่ได้ยินยอมตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อน (ทั้งตัวบุตรหลานของคุณและในนามของคุณ) ทั้งนี้เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเรา หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง เราจะสอบสวน (และลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที

  ตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลในที่ต่าง ๆ ดังนี้

  • รัฐออนแทรีโอ แคนาดา (ซึ่งพบว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ ภายใต้ข้อบัญญัติของคณะกรรมาธิการที่ 2002/2/EC วันที่ 20 ธันวาคม 2001 และ

  • ฮ่องกง (เราใช้สัญญาตามรูปแบบของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น (เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน) ตามข้อบัญญัติที่ 2001/497/EC (ในกรณีถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูล) และข้อบัญญัติที่ 2004/915/EC (ในกรณีถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ประมวลผล)

  ทีมวิศวกร ทีมสนับสนุนด้านเทคนิค และทีมงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ WeChat กับคุณทำงานในสำนักงานทั่วโลกของเรา (รวมถึงสิงคโปร์ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์) และอาจมีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้บริการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่คุณรายงาน) เราใช้สัญญาตามรูปแบบของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น (เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน) ตามข้อบัญญัติที่ 2001/497/EC (ในกรณีถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูล) และข้อบัญญัติที่ 2004/915/EC (ในกรณีถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ประมวลผล)

  การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (เช่น SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับบางอย่าง (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง) ที่คุณให้กับเรา

  โปรดตระหนักว่าแม้ว่าเราใช้ความพยายามต่าง ๆ แล้ว ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ตลอดเวลา เราไม่รับประกันหรือรับรองการรักษาความปลอดภัยของ WeChat หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เราผ่าน WeChat

  ระยะเวลาของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามที่กำหนดในตารางต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายกำหนด หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถใช้ผ่าน WeChat หรือทำให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางเทคนิค) หลังจากการยกเลิกบัญชีดังกล่าว

  ประเภทข้อมูลระยะเวลาการจัดเก็บ
  ข้อมูลการลงทะเบียนจนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบข้อมูลของคุณ หรือคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลา 180 วัน บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีการตรวจรับรองความเป็นเจ้าของบัญชีและมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลการเข้าสู่ระบบมีการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่เข้าสู่ระบบ
  ข้อมูลการค้นหาประวัติโดยย่อของผู้ใช้จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  ข้อมูลประวัติโดยย่อและสื่อประวัติโดยย่อ (ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูได้)จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  ข้อมูลประวัติโดยย่อ (เพื่อนที่ผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องสามารถดูได้)จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  การรักษาความปลอดภัยของบัญชีเพิ่มเติมจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  การสนทนา คือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ที่คงอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่งหรือคงอยู่ค่อนข้างนานข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  การสนทนา - สื่อ เช่น รูปภาพ เสียง หรือไฟล์ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 120 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  รายชื่อติดต่อจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  บริการตามตำแหน่งที่ตั้งและสื่อตามตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  Moments และรายการโปรด -- ข้อมูลและสื่อจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อมูลค้างในแคชของบริการของบุคคลภายนอก)
  OpenID และสื่อ OpenID (ให้กับบุคคลภายนอก)จนกว่าคุณจะเลิกติดตามแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก, บัญชีทางการ, Mini Program หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้ หรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน
  ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก (เช่น หากคุณเป็นผู้ให้บริการบัญชีทางการหรือ Mini Program)จนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีการตรวจรับรองความเป็นเจ้าของบัญชีและมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น โปรดทราบว่าข้อมูลที่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกจะถูกควบคุมโดยบุคคลภายนอก เราจะใช้ความพยายามตามที่เหมาะสมในการหาทางให้บุคคลภายนอกลบข้อมูลดังกล่าวเมื่อเราลบ
  ข้อมูลที่ให้กับบัญชีทางการ/Mini Programจนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบข้อมูลของคุณ หรือคุณเพิกถอนการอนุญาตของคุณ/เลิกติดตามบุคคลภายนอกนั้น โปรดทราบว่าข้อมูลที่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกจะถูกควบคุมโดยบุคคลภายนอก เราจะใช้ความพยายามตามที่เหมาะสมในการหาทางให้บุคคลภายนอกลบข้อมูลดังกล่าวเมื่อเราลบ
  ข้อมูลที่ให้กับฝ่ายบริการลูกค้าจนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลเมตา/ข้อมูลบันทึกข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือนนับจากเวลาที่เข้าสู่ระบบ จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร
  ข้อมูลอุปกรณ์จนกว่าคุณจะมีคำสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  ข้อมูลการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์จนกว่าคุณจะสั่งให้ WeChat ลบบัญชีของคุณ หรือยกเลิกการผูกบัญชีสังคมออนไลน์ของคุณกับบัญชี WeChat บัญชีของคุณจะถูกลบอย่างถาวรภายใน 60 วันหลังจากมีคำขอให้ลบบัญชีนั้น
  คุกกี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือนนับจากเวลาที่เข้าสู่ระบบ จากนั้นข้อมูลจะถูกลบถาวร

  สิทธิ์ของคุณ

  ส่วนต่อไปนี้มีผลใช้กับผู้ที่พำนักในสหภาพยุโรปเท่านั้น

  คุณมีสิทธิ์เฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ โดยสิทธิ์เหล่านี้บางอย่างจะมีผลใช้เฉพาะในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

  เรากำหนดวิธีใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดทราบว่าเราจะต้องให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะตอบรับคำขอใช้สิทธิ์ใด ๆ เราต้องตอบรับคำขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวจากคุณโดยไม่ล่าช้าและอย่างน้อยภายในหนึ่งเดือน (แม้ว่าอาจขยายเวลาได้อีกสองเดือนในบางสถานการณ์ เช่น ในกรณีที่คำขอมีปริมาณข้อมูลมากหรือมีความซับซ้อน) ในการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดกรอก แบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน แล้วทำตามขั้นตอนในการยื่นคำร้อง

  การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

  หากมีการร้องขอ WeChat จะให้ข้อมูลกับคุณว่าเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณไว้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลดังกล่าว

  คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ บัญชี WeChat ได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่คุณให้กับเราไว้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือตัวเลือก "ล้างตำแหน่งที่ตั้ง" ภายใน WeChat

  หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หรือคุณต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้บัญชีของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน ที่นี่ เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับคุณได้หากการให้ข้อมูลดังกล่าวจะแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น)

  เมื่อมีคำขอให้แก้ไขข้อมูล ในกรณีที่เราตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เราจะพยายามแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  การลบ

  คุณสามารถลบบัญชีของคุณ หรือเอาข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลออกด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชี WeChat ของคุณ และทำตามคำแนะนำในการลบบัญชี ที่นี่ หากมีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเชื่อว่าเราดำเนินการและคุณต้องการให้เราลบออก โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องจาก ที่นี่

  คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคลของคุณที่เรามีในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • คุณเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป

  • เรามีความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และคุณเพิกถอนความยินยอม (และเราไม่มีเหตุผลอื่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น)

  • คุณเชื่อว่าเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

  • คุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี ณ เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและเราสามารถยืนยันอายุของคุณได้

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่อธิบายด้านล่าง) ขณะที่เราพิจารณาคำขอให้ลบข้อมูลของคุณ

  อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หากมีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายให้เราทำเช่นนั้น (เช่น เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก หรือภาระผุกพันอื่นตามกฎหมาย) แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีดังกล่าว

  ในกรณีที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะและมีเหตุผลในการลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการขอให้บุคคลอื่นที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นลบข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

  ข้อจำกัดในการประมวลผลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

  ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากเราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลอีกครั้งหากมีเหตุผลที่เหมาะสมให้เราทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (เช่น เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อการคุ้มครองอื่น)

  ในกรณีที่เราตกลงหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะพยายามแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้หยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  คุณสามารถร้องขอให้เราหยุดประมวลผล และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่านั้น ในกรณีดังนี้:

  • คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง (เราต้องใช้เวลาตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่)

  • เราต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อการประมวลผลข้อมูลที่ทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย (แต่คุณต้องการให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้และจัดเก็บไว้เท่านั้น) หรือ

  • เราต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของเราอีกต่อไป (แต่คุณต้องการให้จัดเก็บข้อมูลไว้สำหรับการจัดทำ ใช้ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย)

  ความสามารถในการโอนย้ายข้อมูลคุณมีสิทธิ์ที่จะรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราประมวลผลตามการยอมรับของคุณ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลโปรไฟล์ที่มอบให้โดยสมัครใจ เนื้อหาโซเชียลมีเดียที่โพสต์บน Moments เนื้อหาที่เลือกที่จะเก็บในรายการโปรด) หรือตามสัญญาของเรากับคุณ (ตัวอย่างเช่น ข้อความโปรไฟล์) ตามที่อธิบายในหัวข้อ "วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ" คุณมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง ใช้งานทั่วไป และอ่านได้โดยเครื่อง นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการส่งออกข้อมูลโดยทำตามคำแนะนำ ที่นี่

  หากคุณต้องการให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อธิบายรายละเอียดกับบุคคลดังกล่าว โปรดทราบว่าเราสามารถทำเช่นนั้นได้เฉพาะเมื่อเป็นไปได้ในทางเทคนิค เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลเมื่อบุคคลภายนอกได้รับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับคุณได้หากการให้ข้อมูลนั้นจะแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางการค้าของบุคคลอื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)

  การคัดค้าน

  คุณสามารถคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราใช้ข้อมูลของคุณบนมูลฐานของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ เช่น การป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบโดยเจตนาแอบแฝง) หากคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว โปรดทบทวนและส่งแบบฟอร์ม ที่นี่ โดยให้รายละเอียดเหตุผล

  คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ให้กับเราไว้ก่อนหน้านี้ได้เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ที่นี่

  TRUSTe

  Using the WeChat Open Platform

  You are using the WeChat Open Platform because you activated a service from a third-party by following an Official Account, opening a Mini Program, or using WeChat Login on a third-party app or web site. When activating a service, a small amount of data about you (user alias, profile photo, region, gender) is transferred and stored on our secure servers in the China mainland in order to make this information accessible to the third-party service. Transfers of data outside of the European Economic Area are governed by the European Commission’s Standard Contractual Clauses as specified in the WeChat Privacy Policy. Any other information you disclose to the 3rd-party service (e.g. contact info) is governed by the 3rd-party service operator's Privacy Policy and WeChat does not have access to such information.

  If you don't wish to use the WeChat Open Platform, Learn how to remove my data from the WeChat Open Platform.


  นโยบายความเป็นส่วนตัว WECHATAT

  แก้ไขล่าสุด: 2024-04-12

  สรุป

  ขอบคุณสําหรับการที่ใช้งาน WeChat! บริษัทเคารพในข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และขอบคุณในความไว้วางใจและความมั่นใจของคุณที่มีต่อเรา

  นี่คือสรุปของข้อมูลโดยย่อที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") การสรุปข้อมูลนี้คือการนี่คือการสรุปข้อมูลที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวและไม่สามารถทดแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมด คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ด้านล่างเพื่อข้ามไปยังส่วนที่ต้องการในนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยตรง

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับคุณหรือไม่

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับคุณก็ต่อเมื่อคุณเป็น ผู้ใช้ WeChat หมายความว่าคุณได้ลงทะเบียนโดยการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้รหัสการเรียกเลขหมายโทรศัพท์ระหว่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ +86 ("หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่")

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณหากคุณเป็นผู้ใช้ Weixin คุณจะถือว่าเป็นผู้ใช้ Weixin หากคุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลงทะเบียนโดยการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้รหัสการเรียกเลขหมายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ +86 ("หมายเลขโทรศัพท์มือถือจีนแผ่นดินใหญ่") หรือ

  • ทำสัญญากับ 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) เพื่อใช้ Weixin

  หากคุณเป็นผู้ใช้ Weixin คุณจะอยู่ภายใต้ ข้อตกลงของ Weixin ว่าด้วยใบอนุญาตซอฟต์แวร์และบริการของ Tencent Weixin และ แนวทางการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Weixin และไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ใช้ WeChat หรือ Weixin โดยคลิกที่ "ฉัน" > "การตั้งค่า" > "เกี่ยวกับ" แล้วคลิกลิงก์ไปยัง "ข้อกำหนดในการให้บริการ" หากคุณเห็น WeChat – ข้อกำหนดในการให้บริการ แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้ WeChat หากคุณเห็นข้อตกลงว่าด้วยใบอนุญาตซอฟต์แวร์และบริการของ Tencent Weixin แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้ Weixin หรือหากคุณใช้ WeChat เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ WeChat หรือ Weixin โดยการตรวจสอบชื่อบริการที่แสดงในส่วนหัวที่ด้านบนของหน้าจอ "การสนทนา" หากคุณเห็น "WeChat" ในส่วนหัว แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้ WeChat ในขณะที่ผู้ใช้ Weixin จะเห็น "Weixin" (หรือ "微信" สำหรับผู้ใช้ที่ดูอินเทอร์เฟซภาษาจีน)

  หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในภายหลัง (จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ หรือในทางกลับกัน) คุณจะต้องแปลงบัญชีของคุณ (เป็นบัญชี WeChat หรือ Weixin ขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของคุณ) หากคุณแปลงบัญชี Weixin ของคุณเป็นบัญชี WeChat นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณนับจากวันที่ระบบของเราบันทึกการแปลงดังกล่าว หากคุณแปลงบัญชี WeChat ของคุณเป็นบัญชี Weixin นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะหยุดมีผลบังคับใช้กับคุณนับจากวันที่ระบบของเราบันทึกการแปลงดังกล่าว

  ข้อมูลที่คุณต้องเตรียมให้กับ WECHAT เก็บรวบรวมจากคุณ

  เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี WeChat เราจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและนามแฝงของคุณ โดยคุณสามารถปรับแต่งและป้อนข้อมูลเพิ่มเติมลงในโฮมเพจของคุณได้ หากคุณใช้ฟังก์ชันบางอย่างที่มีอยู่ใน WeChat (เช่น การโพสต์รูปภาพลงในโมเมนต์ของคุณ) เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการฟังก์ชันต่าง ๆ เหล่านี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  รูปแบบที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

  เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการ WeChat กับคุณ ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ใน WeChat และเพื่อปรับปรุงและสนับสนุนประสบการณ์ WeChat ของคุณ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้อนุญาตให้บุตรหลานของคุณให้ใช้ WeChat เราจะเก็บรักษาข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถตรวจสอบคําขอหรือข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบัญชี WeChat ของบุตรหลานของคุณได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

  เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่เราจําเป็นเพื่อให้บริการ (เช่น ผู้ให้บริการ SMS) หรือหากเราได้รับคําสั่งจากศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งกฎหมาย เราจะใช้บริการของบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการหรือเก็บข้อมูลของคุณเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้แล้วนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บุคคลภายนอกใด ๆ ที่เราแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้ด้วย จะมีการป้องกันข้อมูลของผู้ใช้ในระดับเดียวกันหรือเหมือนกันกับที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ระบุไว้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  สถานที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ

  เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ที่สิงคโปร์และเขตการบริหารพิเศษฮ่องกง ("เขตการบริหารพิเศษฮ่องกง") นอกจากนี้ เรายังมีทีมสนับสนุน ทีมวิศวกร และทีมงานอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนการให้บริการ WeChat แก่คุณอยู่ทั่วโลก (รวมทั้งสิงคโปร์และเนเธอร์แลนด์) ที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณ โดยมีการใช้มาตรการควบคุมภายในอย่างเข้มงวดรัดกุมเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการมอบหมายเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างจำกัด ข้อมูลเพิ่มเติม

  ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ

  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการล็อกอินจะถูกเก็บไว้สูงสุดถึง 90 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล เราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้นานเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ข้อมูลเพิ่มเติม

  วิธีใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูล

  ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนตำแหน่งที่ของคุณ คุณอาจมีสิทธิพิเศษกับข้อมูลของคุณและวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ลบข้อมูล จำกัดวิธีใช้ข้อมูลของคุณ คัดค้านการใช้ข้อมูล และทำสำเนาข้อมูลของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม

  ภาคผนวกจำเพาะขอบเขตอำนาจศาล

  หากคุณเป็นผู้ใช้ที่พำนักอยู่ (ตามที่กำหนดโดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้ในปัจจุบัน) ในออสเตรเลีย บราซิล แคลิฟอร์เนีย แคนาดา จีนไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษมาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เซอร์เบีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไทย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร หรือเวียดนาม จะมีข้อกําหนดเฉพาะเขตอํานาจศาลเพิ่มเติมที่จะมีผลบังคับใช้กับคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดได้โดยไปที่หน้านี้

  วิธีที่เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบ

  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  ผู้ควบคุมข้อมูล

  • หากคุณเป็นผู้ใช้ WeChat ที่พำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ("UK") หรือสวิตเซอร์แลนด์: Tencent International Service Europe B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่ Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands และ

  • หากคุณเป็นผู้ใช้ WeChat ที่พำนักอยู่นอก EEA สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ หรือจีนแผ่นดินใหญ่: WeChat International Pte. Ltd. บริษัทสิงคโปร์ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903

  ติดต่อเรา

  หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ dataprotection@wechat.com หรือทางไปรษณีย์ที่ Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (ส่งถึง: Data Protection Officer, Legal Department)

  โปรดทราบว่าหากคุณพำนักอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ

  หากคุณยังมีข้อสงสัยเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายระงับข้อพิพาทบุคคลภายนอก (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

  การทใช้ํางานร่วมกันกับ WEIXIN

  WeChat สามารถใช้ทํางานร่วมกับ Weixin ได้เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ Weixin และดูโพสต์โมเมนต์และโพสต์สถานะของซึ่งกันและกันได้ คุณอาจสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างที่ดําเนินการโดย Weixin ได้อีกด้วยตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ คุณสามารถดูรายการคุณสมบัติที่ดําเนินการโดย Weixin ได้ที่นี่ เมื่อคุณโต้ตอบกับผู้ใช้ Weixin (หรือในทางกลับกัน) หรือใช้หรือได้รับการแจ้งเตือนหรือคำเชิญจากคุณสมบัติใด ๆ ที่ดําเนินการโดย Weixin (รวมกันเรียกว่า "การโต้ตอบระหว่างกัน") เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ Weixin ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบระหว่างกัน นอกจากนี้ การโต้ตอบระหว่างกันของคุณจะอยู่ภายใต้ แนวทางการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Weixin

  1. บทนำ

  ยินดีต้อนรับสู่ WeChat!

  เมื่อคุณใช้แอป WeChat บนมือถือ แอปบนเดสก์ท็อป หรือเว็บไซต์ www.wechat.com หรือ help.wechat.com (รวมกันเรียกว่า "WeChat") เราจะดำเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายเกี่ยวกับว่าเมื่อไหร่ อย่างไรเวลา วิธีการ และเหตผลที่ และทำไมจึงมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการเชื่อมโยงกับ WeChat และจัดทำให้มีตัวเลือกและสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

  โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับ WeChat เท่านั้น หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

  หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ชี้แจงไว้ โปรดงดให้ข้อมูลของคุณเมื่อมีการแจ้งขอ และหยุดใช้ WeChat เมื่อใช้ WeChat แสดงว่าคุณยอมรับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า "เรา", "ของเรา" หรือ "ต่อเรา" อ้างถึง:

  • หากคุณเป็นผู้ใช้ WeChat ที่อยู่ พำนัก (ตามที่กำหนดโดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้ในปัจจุบัน) ใน EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์: Tencent International Service Europe B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่ Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands และ

  • หากคุณเป็นผู้ใช้ WeChat ที่อยู่นอก EEA สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ หรือจีนแผ่นดินใหญ่: WeChat International Pte. Ltd. บริษัทสิงคโปร์ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903

  แต่ละหน่วยงานข้างต้นยังเป็น ผู้ควบคุมข้อมูล สําหรับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตอํานาจศาลดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน

  คำนิยามใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการของ WeChat เว้นแต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  ผู้ติดต่อ

  หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ dataprotection@wechat.com หรือทางไปรษณีย์ที่ Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands (ส่งถึง: Data Protection Officer, Legal Department) เรามีตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลอยู่ที่นี่

  โปรดทราบว่าหากคุณพำนักอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ

  2. ขอบเขตและการใช้งาน

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับคุณก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ใช้ WeChatเท่านั้น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณหากคุณเป็นผู้ใช้ Weixin คุณจะถือว่าเป็นผู้ใช้ Weixin หากคุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลงทะเบียนโดยการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์มือถือจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ

  • ทำสัญญากับ 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) เพื่อใช้ Weixin

  หากคุณเป็นผู้ใช้ Weixin คุณจะอยู่ภายใต้ ข้อตกลงของ Weixin ว่าด้วยใบอนุญาตซอฟต์แวร์และบริการของ Tencent Weixin และ แนวทางการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Weixin และไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ใช้ WeChat หรือ Weixin โดยคลิกที่ "ฉัน" > "การตั้งค่า" > "เกี่ยวกับ" แล้วคลิกลิงก์ไปยัง "ข้อกำหนดในการให้บริการ" หากคุณเห็น WeChat – ข้อกำหนดในการให้บริการ แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้ WeChat หากคุณเห็นข้อตกลงว่าด้วยใบอนุญาตซอฟต์แวร์และบริการของ Tencent Weixin แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้ Weixin หรือหากคุณใช้ WeChat เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ WeChat หรือ Weixin โดยการตรวจสอบชื่อบริการที่แสดงในส่วนหัวที่ด้านบนของหน้าจอ "การสนทนา" หากคุณเห็น "WeChat" ในส่วนหัว แสดงว่าคุณเป็นผู้ใช้ WeChat ในขณะที่ผู้ใช้ Weixin จะเห็น "Weixin" (หรือ "微信" สำหรับผู้ใช้ที่ดูอินเทอร์เฟซภาษาจีน)

  หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในภายหลัง (จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ หรือในทางกลับกัน) คุณจะต้องแปลงบัญชีของคุณ (เป็นบัญชี WeChat หรือ Weixin ขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของคุณ) หากคุณแปลงบัญชี Weixin ของคุณเป็นบัญชี WeChat นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณนับจากวันที่ระบบของเราบันทึกการแปลงดังกล่าว หากคุณแปลงบัญชี WeChat ของคุณเป็นบัญชี Weixin นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะยุติการหยุดมีผลบังคับใช้กับคุณนับจากวันที่ระบบของเราบันทึกการแปลงดังกล่าว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริการของบุคคลภายนอกที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์ม WeChat (เช่น คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย Weixin อาทิ การค้นหาขั้นสูง, ช่องต่าง ๆ, เรื่องราวยอดนิยม และ WeBeans, บริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มแบบเปิดของ Weixin ได้แก่ บัญชีทางการ, มินิโปรแกรม และการล็อกอิน Weixin, Weixin Pay, หรือ WeChat Pay, หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบุคคลที่สามที่ดูผ่านเบราว์เซอร์ภายในองค์กร) และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับผู้ใช้ Weixin โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อ "บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ" ด้านล่าง

  หากคุณใช้ WeChat ในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ("องค์กร" ของคุณ) นั่นแสดงว่าคุณตกลงยินยอมที่จะแจ้งบุคคลดังกล่าวในองค์กรของคุณ (ระบุด้านล่าง) ซึ่งเราเก็บหรือคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นกับเรา ("บุคคลที่เชื่อมโยง") และคุณตกลงที่จะขอรับการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่เชื่อมโยงดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ เมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อ้างถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" นั่นหมายความรวมถึงคุณและบุคคลที่เชื่อมโยง หากคุณหรือบุคคลที่เชื่อมโยงต้องการร้องขอให้เอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราที่ dataprotection@wechat.com

  3. คำจำกัดความ

  "ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้ง" คือ ข้อมูลที่มาจาก GPS ของคุณ (พิกัด GPS) WiFi (ตําแหน่งเมืองโดยประมาณ) ที่อยู่ IP (ตําแหน่งประเทศ) หรือโพสต์สาธารณะที่มีข้อมูลตําแหน่ง (ตําแหน่งที่คุณติดแท็กทางภูมิศาสตร์) คุณจะเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (กับเรา ผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือทั้งสองอย่าง):

  • เมื่อคุณใช้คุณลักษณะคุณสมบัติที่อาศัยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และเมื่อคุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งกับผู้ใช้ WeChat และ/หรือ Weixin รายอื่น ๆ และ

  • เมื่อคุณเข้าถึง WeChat เราจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากที่อยู่ IP อุปกรณ์ หรือบริการอินเทอร์เน็ตของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการล็อกอินและการเชื่อมต่อบัญชีของคุณเพื่อกระทำการทุจริต

  คุณสามารถปิดใช้งานการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณผ่านการตั้งค่าระดับอุปกรณ์

  "ข้อมูลบันทึก" คือข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ WeChat ซึ่งประกอบด้วย:

  • คุณลักษณะของตัวอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ เวอร์ชันอุปกรณ์ของคุณ และตัวระบุชี้ที่รีเซ็ตได้ ข้อมูลการกำหนดค่าที่มีให้เลือกในแอป WeChat บนมือถือของคุณ หรือบนเดสก์ท็อป หรือในเว็บเบราว์เซอร์ และที่อยู่ IP ของคุณ

  • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการดูของคุณบน WeChat เช่น โฮมเพจโซเชียลมีเดียที่เข้าชมและรายละเอียดของเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเข้าถึงหรือร้องขอ

  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของคุณใน WeChat เช่น ผู้ใช้ที่คุณได้สื่อสารด้วย เวลา วันที่ และระยะเวลาของการสื่อสาร (แต่ไม่ใช่เนื้อหาของการติดต่อสื่อสารดังกล่าว) สถิติเกี่ยวกับการใช้งาน WeChat ของคุณ และข้อมูลทราฟฟิก และ

  • เมตาดาต้า ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการต่าง ๆ ที่คุณแสดงให้เห็นผ่าน WeChat เช่น วันที่ เวลา หรือตำแหน่งที่ได้โพสต์หรือบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่แบ่งปัน

  "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือ ข้อมูลใด ๆ หรือการรวมข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ และสามารถใช้ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ ซึ่งเราประมวลผลอย่างสัมพันธ์กับการใช้ WeChat ของคุณ โปรดดูที่หัวข้อ "วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ" ด้านล่างเป็นตัวอย่าง

  "ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน" คือข้อมูลที่คุณรวมไว้ในโฮมเพจ WeChat ที่มองเห็นได้แบบสาธารณะของคุณ ข้อมูลที่คุณทําให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงได้ผ่าน WeChat (เช่น ผ่านโพสต์โมเมนต์และโพสต์สถานะของคุณ) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้ใช้รายอื่นสร้างขึ้นผ่านการใช้ WeChat หรือ Weixin และข้อมูลตําแหน่งที่ตั้ง

  4. รูปแบบที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

  หัวข้อนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

  สำหรับผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนี้จะระบุถึงมูลฐานทางกฎหมายที่นำมาใช้กับการนำข้อมูลของคุณไปประมวลผล สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ "เขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง" ประกอบด้วย EEA สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล อินโดนีเซีย ไทย และตุรกี

  บริษัทจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนานเกินความจำเป็น เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระบุไว้ด้านล่าง ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะเก็บข้อมูลแยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ ข้อมูลการลงทะเบียนแบบรวม (ซึ่งไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล) จะถูกเก็บไว้เพื่อการป้องกันสแปมและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของระบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดเอาไว้ที่ด้านล่าง

  ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประมวลผลระยะเวลาการจัดเก็บ
  ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการล็อกอิน ชื่อของคุณ นามแฝง Apple ID Facebook ID ที่อยู่ IP ตัวระบุบัญชี หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ภูมิภาค ตำแหน่งที่ตั้งตามที่กำหนดโดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้ในปัจจุบัน บัญชี Facebook ที่อยู่อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี WeChat และวันที่ลงทะเบียน
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อสร้างโฮมเพจ WeChat ของคุณและให้บริการ WeChat
  - เพื่อตั้งค่าบัญชี WeChat ของคุณและอํานวยความสะดวกในการล็อกอินของคุณ
  - เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ของ WeChat และ Weixin
  - เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานคุณลักษณะเด่นของ Weixin
  - เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ
  - เพื่อโทรด้วยระบบ VoIP โดยใช้ WeChat
  - เพื่อสื่อสารกับคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ WeChat
  - เพื่อให้การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณ
  - เพื่อพัฒนาบริการใหม่และปรับปรุงบริการที่มีอยู่ตลอดจนเครื่องมือที่เราใช้ในการตรวจจับการละเมิดบัญชีและเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพของบัญชี
  - เพื่อมอบการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้งตามความต้องการ
  - เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของเรา บริษัทในเครือของเรา หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ ของ WeChat และ
  - เพื่อจัดการ WeChat และเพื่อการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การรักษาความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต การบริหารจัดการบัญชี และการสำรวจ
  ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกเก็บไว้จนกว่าบัญชีของคุณจะถูกลบ หรือจนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี WeChat ของคุณจากบัญชี Apple หรือ Facebook แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
  ข้อมูลการล็อกอิน จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ล็อกอิน
  ข้อมูลที่แบ่งปัน - ข้อมูลโฮมเพจ ข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในโฮมเพจ WeChat ซึ่งเปิดให้สาธารณะเห็นได้ ซึ่งรวมถึง WeChat ไอดี ชื่อ เพศ ภูมิภาค และรูปภาพของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อจัดทำโฮมเพจ WeChat ของคุณและให้บริการ WeChat
  - เพื่อให้แบ่งปันข้อมูลโฮมเพจของคุณกับผู้ใช้ WeChat และ Weixin รายอื่น ๆ ได้
  - เพื่อให้คุณสามารถใช้ WeChat ไอดี เพื่อล็อกอินหรือเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลภายนอกได้
  - เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานคุณลักษณะเด่นของ Weixin
  - เพื่อให้การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณ
  - เพื่อมอบการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้งตามความต้องการ
  - เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่และประสบการณ์การใช้แอป
  - เพื่อรักษาและจัดการแพลตฟอร์ม WeChat และ
  - เพื่อการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การรักษาความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต และการบริหารจัดการบัญชี
  จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบข้อมูลที่แบ่งปันหรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีการแคชข้อมูลในบริการของบุคคลภายนอกและเก็บรักษาไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง)
  ข้อมูลที่แบ่งปัน – สื่อของโฮมเพจ ข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณทําให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงได้หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้ใช้ WeChat และ Weixin รายอื่น ๆ สร้างขึ้น รวมถึงโพสต์โมเมนต์และโพสต์สถานะ
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อจัดทำโฮมเพจ WeChat ของคุณและให้บริการ WeChat
  - เพื่อให้แบ่งปันสื่อโฮมเพจของคุณกับผู้ใช้ WeChat และ Weixin รายอื่น ๆ ได้
  - เพื่อจัดเตรียมการปรับแต่งตำแหน่งที่ตั้ง
  - เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่และประสบการณ์การใช้แอป
  - เพื่อรักษาและจัดการแพลตฟอร์ม WeChat
  - เพื่อการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การรักษาความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต และการบริหารจัดการบัญชี และ
  - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่เราใช้ในการตรวจจับการละเมิดบัญชีและเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพของบัญชี WeChat
  จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบข้อมูลที่แบ่งปันหรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน (อย่างไรก็ตาม อาจมีการแคชข้อมูลในบริการของบุคคลภายนอกและเก็บรักษาไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง)
  ข้อมูลสำหรับการรักษาความปลอดภัยของบัญชีเพิ่มเติม (หากคุณเลือกที่จะรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณ) รหัสผ่าน รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน อุปกรณ์ที่จัดการ ที่อยู่อีเมล และ QQ ไอดี
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อจัดทำและรักษาความปลอดภัยของบัญชี WeChat ของคุณ
  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบข้อมูลหรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน
  การตั้งค่าส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าบัญชีส่วนบุคคลที่คุณสามารถดูได้ แต่จะไม่แบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่น เช่น การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ WeChat ของคุณ คำอธิบายประกอบส่วนบุคคล และรายละเอียดที่คุณเพิ่มลงในบัญชีของคุณเองและผู้ติดต่อของคุณ
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต้องให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
  เพื่อให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบข้อมูลหรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน
  ข้อมูลการสนทนา เนื้อหาการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ใช้อื่นหรือกลุ่มผู้ใช้ เราจะไม่เก็บข้อมูลการสนทนาบนเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างถาวร แต่ละข้อมูลเหล่านั้นจะผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้น เพื่อที่จะสามารถกระจายไปยังผู้รับที่คุณต้องการได้ ข้อมูลการสนทนาถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วยเท่านั้น เว้นแต่ผู้รับของคุณจะเพิ่มการสื่อสารใด ๆ ของคุณไปยังรายการโปรดของตน หรือเป็นข้อความที่เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบของสนทนากลุ่มของคุณได้เพิ่มไว้ให้เป็นประกาศของกลุ่ม
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อให้บริการการสนทนาของ WeChat
  เพื่อให้บริการการสื่อสารของเราแชทและข้อความเสียงจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติและถาวรภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้รับ และไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะถูกลบอย่างถาวรหลังจากที่คุณส่ง 72 ชั่วโมง สื่อแชท เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติและถาวรหลังจากที่คุณส่ง 120 ชั่วโมง
  รายชื่อผู้ติดต่อและเพื่อน รายชื่อผู้ติดต่อในอุปกรณ์และรายชื่อสนทนากลุ่มใน WeChat และรายชื่อเพื่อน
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อให้บริการ WeChat และเชื่อมต่อคุณกับเพื่อนของคุณ
  - เพื่อเชื่อมต่อคุณกับผู้ใช้ WeChat และ Weixin รายอื่น ๆ
  - (เกี่ยวข้องกับรายชื่อสนทนากลุ่มและรายชื่อเพื่อนของคุณ) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่เราใช้ในการตรวจจับการละเมิดบัญชีและเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพของบัญชี WeChat และ
  - เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน WeChat Out ของคุณ
  จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน
  ข้อมูลบันทึก โปรดอ่านคำจำกัดความด้านบน
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): เป็นประโยชน์อันชอบธรรมทางกฎหมายที่จะรับรองถึงความปลอดภัยของบริการของเรา การจัดการลงทะเบียนและพัฒนาการบริการของเรา
  - เพื่อการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย การรักษาความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต และการบริหารจัดการบัญชีลบอย่างถาวร 3 เดือน นับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล
  ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง โปรดอ่านคำจำกัดความด้านบน
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งของ WeChat
  โปรดทราบว่าหากคุณใช้บริการตามตำแหน่งที่ตั้ง คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งของบริการนั้น ๆ
  - เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้บริการตามตําแหน่งที่ตั้งของคุณ เช่น
    • แบ่งปันตําแหน่งที่ตั้งตามเวลาจริงของคุณผ่านการสนทนา ซึ่งขึ้นอยู่กับ GPS ของคุณ
    • การติดแท็กทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเองในโพสต์โมเมนต์หรือโพสต์สถานะ
    • คนที่อยู่ใกล้ ๆ และเขย่า ซึ่งขึ้นอยู่กับ GPS ของคุณ
  - เพื่อความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต และการบริหารจัดการบัญชี และ
  - เพื่อมอบการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้งตามความต้องการ
  ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งที่ใช้สําหรับการบริการตามตําแหน่งที่ตั้ง:
  - ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งที่แบ่งปันผ่านการสนทนาจะถูกลบอย่างถาวรหลังจาก 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่คุณแบ่งปัน
  - โมเมนต์และสถานะเมื่อคุณเลือกที่จะติดแท็กตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในโพสต์ของคุณด้วยตนเอง: เก็บไว้จนกว่าคุณจะลบโพสต์ดังกล่าวหรือมีการลบบัญชีของคุณ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
  - คนที่อยู่ใกล้ ๆ และเขย่า: ลบอย่างถาวรหลังจาก 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่คุณออกจากฟังก์ชัน
  ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งที่ใช้สําหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลบัตรชําระเงิน – ความยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง ในการที่จะยึดตามกฎหมายเพื่อปกป้องผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตและตรวจสอบข้อมูลบัตรผ่านบริการดำเนินการจ่ายเงินของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่พยายามสร้างบัญชี WeChat และข้อมูลบัตรชำระเงินจะถูกตรวจรับรองความถูกต้องจากบริการดำเนินการชำระเงินของบุคคลภายนอก หลังจากที่มีการตรวจรับรองความถูกต้องโดยบริการดำเนินการชำระเงินของบุคคลภายนอกแล้ว WeChat จะจดจำเฉพาะวันที่ตรวจรับรองความถูกต้องและเลขบนบัตรเครดิตที่เป็นค่าแฮช
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): เราประมวลผลข้อมูลนี้ตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
  เพื่อตรวจสอบความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองสำหรับการสร้างบัญชี WeChat ในผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจนกว่าพ่อแม่/ผู้ปกครองหรือผู้ใช้จะขอนําข้อมูลบัตรชําระเงินออก และเฉพาะเมื่อผู้ใช้มีอายุที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
  ข้อความที่คุณขอการแปล
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณ
  เพื่อให้คำแปลข้อความตามที่คุณร้องขอข้อความที่จะแปลและข้อความที่แปลแล้วจะเป็นค่าแฮชและแคชไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่คุณขอการแปล
  ข้อมูลฝ่ายสนับสนุนลูกค้า การสื่อสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นให้ไว้กับทีมสนับสนุนลูกค้า
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อให้บริการและสนับสนุน WeChat
  - เพื่อตรวจสอบปัญหาและให้การสนับสนุนลูกค้าเฉพาะกรณี
  - เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่และประสบการณ์การใช้แอป
  - เพื่อความปลอดภัย การตรวจจับการทุจริต และการบริหารจัดการบัญชี และ
  - สำหรับการควบคุมเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ต้องห้ามโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ หรือที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ WeChat หรือกฎอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับผู้ใช้ WeChat
  จนกว่าจะมีการลบบัญชีของคุณ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  โทเค็นการเข้าถึง โทเค็นการเข้าถึงที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงบัญชี WeChat ของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): จำเป็นต่อการทำสัญญาของเรากับคุณเพื่อให้บริการ WeChat
  หากคุณเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกกับบัญชี WeChat ของคุณ เราจะประมวลผลโทเค็นการเข้าถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและการแบ่งปันเนื้อหาระหว่างบัญชีเหล่านี้จนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี WeChat ของคุณจากบัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกเหล่านี้
  การสำรวจ หากคุณเข้าร่วมในการสำรวจ เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณ วัตถุประสงค์ของการสำรวจและตัวตนของผู้ให้บริการในการสำรวจ (หากเรารับบริการสำรวจ) จะถูกแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะกรอกแบบสำรวจนั้น
  มูลฐานทางกฎหมาย (เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น): เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณ
  - เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ WeChat
  - เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่และประสบการณ์การใช้แอป
  - เพื่อปรับปรุง WeChat และตอบรับคำขอและความต้องการของลูกค้า และ
  - และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่ได้ระบุไว้ในการสำรวจ
  จนกว่าจะมีการลบบัญชีของคุณหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบสํารวจเอง แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดก่อน

  เราอาจใช้นามแฝงหรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยเราพัฒนาบริการใหม่และปรับปรุงบริการที่มีอยู่ ดําเนินการตรวจจับการทุจริตและการวิเคราะห์ความปลอดภัยของบัญชี วิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน และให้สถิติพื้นฐานแก่ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการของผู้ใช้ WeChat

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวง่าย

  ในบางเขตอำนาจศาล ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา มุมมองทางการเมืองหรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ และสุขภาพ ได้รับการจำแนกประเภทเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น

  WeChat ไม่ได้กำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเพื่อใช้บริการ เมื่อโพสต์หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีความอ่อนไหวภายใน WeChat คุณยินยอมให้มีข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในขอบเขตการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่คุณเลือกไว้

  ข้อมูลที่แบ่งปัน

  คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่แบ่งปันเป็นสาธารณะต่อผู้ใช้รายอื่นของ WeChat และ Weixin ผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน WeChat หลังจากคุณลบข้อมูลที่แบ่งปันแล้ว ข้อมูลนั้นอาจยังคงอยู่เป็นแคชแยก เป็นสำเนาแยก หรือจัดเก็บแยก หรือยังคงเป็นสาธารณะผ่านผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเราหรือที่เราไม่ได้ควบคุมโดยเรา โปรดพิจารณาถึงสิ่งที่คุณโพสต์และสื่อสารผ่าน WeChat อย่างรอบคอบ

  ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเนื้อหาของคุณ

  หากข้อมูลส่วนใดประกอบกันเป็นเนื้อหาของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ WeChat) เราและบริษัทในเครือของเราอาจ (ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามหัวข้อ "เนื้อหาของคุณ" ในข้อกำหนดในการให้บริการของ WeChat เนื้อหาของคุณจะได้รับการประมวลผลเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม ข้อกำหนดในการให้บริการ และ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ของ WeChat

  *ฟังก์ชันโหมดผู้ปกครอง WECHAT *

  ผู้ใช้ WeChat ทุกคนจะสามารถใช้ฟังก์ชันโหมดผู้ปกครอง WeChat ซึ่งตัวเลือกบางอย่างสำหรับการส่งและรับคำขอเป็นเพื่อน และการมองเห็นโมเมนต์ที่แบ่งปันกับผู้ที่ไม่ใช่เพื่อนจะถูกจำกัด โหมดผู้ปกครอง WeChat ยังช่วยในการกำหนดบุคคล (ที่เรียกว่า "ผู้ปกครอง") ซึ่งจะมีความสามารถในการกำหนดข้อจำกัดในการใช้งาน WeChat ของผู้ใช้เฉพาะราย โดยการระงับหรือจำกัดฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง เช่น บัญชีทางการและมินิโปรแกรม สำหรับรายการฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันโหมดผู้ปกครอง WeChat โปรดดูข้อกำหนดการใช้งานของฟังก์ชันที่มีอยู่ ที่นี่ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของฟังก์ชันที่ถูกจำกัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโหมดผู้ปกครอง WeChat ในช่วงระยะเวลาที่ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวยังมีผลอยู่

  5. บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

  เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หรือเมื่อคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

  ในกรณีที่จําเป็นเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้รับที่เลือกเท่านั้น รวมถึง:

  • กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้แก่ Tencent International Service Europe B.V. (ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์), Aceville Pte. Ltd. (ตั้งอยู่ในสิงคโปร์) และ Oriental Power Holdings Limited (ตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ WeChat แก่คุณ เพื่อช่วยเราในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ "วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ" ด้านบน และปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราและบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการของ WeChat หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  • ผู้ให้บริการ เรามีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการในการจัดหาบริการเพื่อสนับสนุนหรือปรับปรุง WeChat ซึ่งรวมถึง SMS VOIP การประมวลผลและการตรวจสอบบัตรชําระเงิน การแปล ตําแหน่งและการทําแผนที่ การบริการลูกค้า การติดป้ายกำกับข้อมูลบัญชีและการรับประกันความปลอดภัย (ถ้ามี) และผู้ให้บริการจัดส่งเนื้อหา ผู้ให้บริการเหล่านี้จะต้องมีการป้องกันข้อมูลของผู้ใช้ในระดับเดียวกันหรือเหมือนกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุได้ และไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นที่ต้องให้บริการกับเรา

  • บริการของบุคคลภายนอก เมื่อคุณ:

   • ล็อกอิน WeChat โดยใช้บริการตรวจสอบสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

   • แบ่งปันเนื้อหาจาก WeChat ไปยังบริการของบุคคลภายนอก

   • แบ่งปันเนื้อหาใน WeChat จากบริการของบุคคลภายนอก

   • เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มของบริการบุคคลที่สามโดยใช้บัญชี WeChat

   • เข้าถึงเนื้อหาของบริการของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ของ Weixin จาก WeChat หรือ

   • เชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อ WeChat ของคุณกับรายชื่อของคุณบนบริการของบุคคลภายนอก
    เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวและ/หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว
    บริการของบุคคลภายนอกอาจรวบรวมข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบันทึก) และตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวม

    การใช้ทํางานร่วมกันกับ Weixin
    WeChat สามารถใช้ทํางานร่วมกับ Weixin ได้เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ Weixin และดูโพสต์โมเมนต์และโพสต์สถานะของซึ่งกันและกันได้ตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ คุณอาจสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างที่ดําเนินการโดย Weixin ได้อีกด้วย คุณสามารถดูรายการคุณสมบัติที่ดําเนินการโดย Weixin ได้ที่นี่ เมื่อคุณโต้ตอบกับผู้ใช้ Weixin (หรือในทางกลับกัน) หรือใช้หรือได้รับการแจ้งเตือนหรือคำเชิญจากคุณสมบัติใด ๆ ที่ดําเนินการโดย Weixin (รวมกันเรียกว่า "การโต้ตอบระหว่างกัน") เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ Weixin ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบระหว่างกัน นอกจากนี้ การโต้ตอบระหว่างกันของคุณจะอยู่ภายใต้ แนวทางการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Weixin

    บัญชีทางการและมินิโปรแกรมที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน WeChat ได้รับการพัฒนา ดําเนินการ และเป็นเจ้าของโดยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ WeChat (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบัญชีทางการหรือมินิโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง) เมื่อคุณโต้ตอบกับบัญชีทางการและมินิโปรแกรมดังกล่าว ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวม เก็บรักษา แบ่งปัน และ/หรือจัดเก็บโดยบัญชีทางการหรือมินิโปรแกรมที่เกี่ยวข้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

    หากทำได้ในเขตอํานาจศาลของคุณ คุณอาจสามารถเข้าถึง Weixin Pay และ WeChat Pay ผ่านแพลตฟอร์ม WeChat ได้ เนื่องจากข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ Weixin Pay และ WeChat Pay จะดําเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตที่แตกต่างกันในเขตอํานาจศาลต่าง ๆ เมื่อคุณใช้บริการชําระเงิน Weixin Pay หรือ WeChat Pay ใด ๆ ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวม เก็บรักษา แบ่งปัน และ/หรือจัดเก็บโดยหน่วยงาน Weixin Pay หรือ WeChat Pay ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทในเครือของทั้งสองหน่วยงานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานเหล่านี้ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเหล่านี้ของคุณ


    คุณสามารถควบคุมบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ และคุณสามารถเพิกถอนข้อตกลงของคุณในการแบ่งปันข้อมูลของคุณโดยการทําตามคําแนะนําที่กําหนดไว้ ที่นี่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณขอไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอก คุณจะไม่สามารถใช้บริการของบุคคลภายนอกได้อีกต่อไป

  • บุคคลภายนอกหรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการขายสินทรัพย์ หรือโดยการดําเนินงานของกฎหมายหรืออื่น ๆ เราจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อให้บริการของคุณสามารถดําเนินการต่อได้ ตามสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจะขอให้บุคคลภายนอกหรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัด

  • รัฐบาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานควบคุม หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการและฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย มีสถานการณ์บางอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมถึง (1) เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือคำเรียกร้องทางกฎหมาย เช่น คําสั่งศาล หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น (2) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเรา (3) เพื่อจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการฉ้อโกง หรือ (4) เมื่อมีเหตุฉุกเฉินใกล้เข้ามาที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต การบาดเจ็บสาหัสทางกายต่อบุคคล หรือความเสี่ยงอันตรายใด ๆ ต่อผู้เยาว์ และในทั้งสองกรณี หากว่าหน่วยงานที่ขอมีเขตอำนาจศาลที่ถูกต้องในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แนวทางการร้องขอข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายสามารถดูได้ที่นี่ และ

  • บุคคลภายนอกตามคําขอของคุณ ตัวอย่างเช่น ตามการร้องขอการโอนย้ายข้อมูลของคุณ

  6. สถานที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ

  WeChat เป็นแพลตฟอร์มระดับโลก ทีมวิศวกร ทีมเทคนิค และทีมงานสนับสนุนอื่น ๆ ของเราทำงานในสำนักงานทั่วโลกของเรา (รวมถึงสิงคโปร์และเนเธอร์แลนด์) และอาจมีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่คุณรายงาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลในสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เราใช้สัญญาตามรูปแบบของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม

  7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้หรือเข้าใช้งานจากที่ใดก็ตาม เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการใช้นโยบายความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลที่จํากัดการเข้าถึงระบบของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตและมาตรการป้องกันเทคโนโลยี เช่น การเข้ารหัสที่รับประกันความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการส่งผ่านและในการจัดเก็บ

  เราจะไม่เก็บข้อมูลการสนทนาระหว่างคุณและผู้ใช้รายอื่นอย่างถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลการสนทนาจะผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้น เพื่อที่จะสามารถกระจายไปยังผู้รับที่คุณต้องการได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลการสนทนาจะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วยเท่านั้น เว้นแต่คุณหรือผู้รับจะเพิ่มการสื่อสารใด ๆ ของคุณ แบ่งปันการสนทนาที่เกี่ยวข้องไปสู่ภายนอก เช่น โดยการบันทึกเป็นรายการโปรด หรือการรวมประวัติการสนทนา เมื่อมีการรายงานการสนทนาในทางที่ผิด หรือเมื่อผู้ดูแลระบบสนทนากลุ่มของคุณได้เพิ่มประกาศของกลุ่ม ซึ่งในกรณีนี้จะเก็บประกาศของกลุ่มไว้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต

  แม้ว่าเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และพยายามรักษามาตรการดังกล่าวไว้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่มีทางที่จะปลอดภัยโดยสมบูรณ์แบบ

  8. การโฆษณา

  ในปัจจุบัน WeChat จะไม่แสดงโฆษณาส่วนบุคคล

  9. การสื่อสารจากเรา

  เราอาจลงประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการถึงคุณผ่าน WeChat อีเมล หรือ SMS เมื่อจำเป็น เช่น เมื่อเราระงับ WeChat ชั่วคราวเพื่อเหตุผลด้านการปรับปรุงระบบ หรือการรักษาความปลอดภัย หรือการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว คุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับคำประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ ซึ่งมิได้มีลักษณะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมการขาย

  10. ข้อจำกัดอายุและการควบคุมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง

  ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้) ("เด็ก") ใช้ WeChat เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยที่พ่อแม่/ผู้ปกครองไม่ได้ยินยอมและรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อน (ทั้งตัวบุตรหลานของคุณและในนามของคุณ) ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง คุณอาจต้องระบุวันเดือนปีเกิดของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะประมวลผลเฉพาะปีและเดือนเกิดของคุณเท่านั้น ทั้งนี้เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราหากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมและรับทราบจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง เพื่อให้เราสามารถสืบสวนและลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทันที

  11. สิทธิ์ของคุณ

  หัวข้อที่ 11 (สิทธิ์ของคุณ) นี้ใช้กับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในออสเตรเลีย บราซิล แคลิฟอร์เนีย แคนาดา จีนไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษมาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เซอร์เบีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไทย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และเวียดนาม ข้อกําหนดที่ระบุไว้ภายใต้ชื่อเขตอํานาจศาลของคุณในหน้านี้จะมีผลกับคุณเพิ่มเติมจากข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ สิทธิ์บางอย่างเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) โปรดทราบว่าเพื่อการปกป้องข้อมูลของคุณ เราจะต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะตอบรับคำขอใช้สิทธิ์ใด ๆ ("คำขอ DSR") ในการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องที่นี่

  การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

  หัวข้อนี้ใช้กับผู้ใช้ที่พำนักอาศัยอยู่ในอาร์เจนตินา แคนาดา และรัสเซียด้วยเช่นกัน

  คุณมีสิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ วิธีที่ข้อมูลถูกใช้ และใครที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับคุณได้หากการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณจะแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น)

  นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลดังกล่าวหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

  คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้วยการล็อกอินบัญชี WeChat ได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบข้อมูลตำแหน่งบางอย่างผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ หรือตัวเลือก "Clear Location" (ลบตำแหน่ง) ภายใน WeChat

  หากคุณต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้บัญชีของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วนที่นี่

  ในกรณีที่เราตกลงว่าจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  การลบ

  หัวข้อนี้ใช้กับผู้ใช้ที่พำนักอาศัยอยู่ในอาร์เจนตินา แคนาดา และรัสเซียด้วยเช่นกัน

  คุณสามารถลบบัญชีของคุณหรือเอาข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลออกด้วยการล็อกอินบัญชี WeChat และทำตามคำแนะนำในการลบบัญชีที่นี่ หลังจากการลบบัญชี ข้อมูลการลงทะเบียนที่รวบรวมมาจะถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านการป้องกันสแปมและการรักษาความปลอดภัยระบบ

  โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่สามารถลบบัญชีของคุณได้หากคุณมียอดคงเหลือเป็นบวกในบัญชี Weixin Pay หรือ WeChat Pay ของคุณ หรือเป็นผู้จัดการบัญชีทางการหรือมินิโปรแกรม

  หากมีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเชื่อว่าเราดำเนินการและคุณต้องการให้เราลบออก โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องจากที่นี่

  คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีในกรณีที่:

  • คุณเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป

  • เรามีความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และคุณเพิกถอนความยินยอม (และเราไม่มีเหตุผลโดยชอบทางกฎหมายอื่นใดที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น)

  • คุณเชื่อว่าเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

  • คุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง) ณ เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและเราสามารถยืนยันได้

  คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่อธิบายด้านล่าง) ขณะที่เราพิจารณาคำขอให้ลบข้อมูลของคุณ

  เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หากมีเหตุผลโดยชอบทางกฎหมายให้เราทำเช่นนั้น (เช่น เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออกหรือภาระผูกพันอื่นตามกฎหมาย) แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีดังกล่าว

  ในกรณีที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะและมีเหตุผลโดยชอบทางกฎหมายในการลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ลบข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

  ข้อจำกัดสำหรับการประมวลผลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น

  หัวข้อนี้ใช้กับผู้ใช้ที่พำนักอาศัยอยู่ในรัสเซียด้วยเช่นกัน

  ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกเหนือจากจุดประสงค์เพื่อการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม เราอาจประมวลผลหากมีเหตุผลทางกฎหมายที่ถูกต้องอื่น ๆ สําหรับเราที่จะทําเช่นนั้น (เช่น เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อปกป้องผู้อื่น)

  ในกรณีที่เราตกลงหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการแจ้งให้บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้หยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  คุณสามารถร้องขอให้เราหยุดประมวลผล และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่านั้น ในกรณีดังนี้:

  • คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง (เราต้องใช้เวลาตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่)

  • เราต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อการประมวลผลข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วในปัจจุบัน (แต่คุณต้องการให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้และจัดเก็บไว้เท่านั้น) หรือ

  • เราต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของเราอีกต่อไป (แต่คุณต้องการให้จัดเก็บข้อมูลไว้สำหรับการจัดทำ ใช้ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย)

  การโอนย้ายข้อมูล

  คุณมีสิทธิ์ในการรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่วนหนึ่งในรูปแบบที่ได้จัดเตรียมและอ่านได้โดยเครื่องทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราประมวลผลตามการยินยอมของคุณ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แบ่งปันและเนื้อหาที่บันทึกในรายการโปรด) หรือตามสัญญาของเรากับคุณ (เช่น ข้อมูลโฮมเพจ) ตามที่อธิบายในหัวข้อ "วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณ" คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการส่งออกข้อมูลโดยทำตามคำแนะนำที่นี่

  นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น หากคุณต้องการให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้รายละเอียดของบุคคลที่สามดังกล่าว โปรดทราบว่าบริษัทสามารถทำการถ่ายโอนเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลเมื่อบุคคลภายนอกได้รับข้อมูลดังกล่าว

  การคัดค้าน

  หัวข้อนี้ใช้กับผู้ใช้ที่พำนักอาศัยอยู่ในรัสเซียด้วยเช่นกัน

  คุณสามารถคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราใช้บนมูลฐานของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการรับประกันการรักษาความปลอดภัยของบัญชี) หากคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว โปรดกรอกแบบฟอร์มคําขอนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

  คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ให้กับเราไว้ก่อนหน้านี้ได้เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ที่นี่

  12. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เราจะอัปเดตเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วที่นี่พร้อมกับวันที่ "แก้ไขล่าสุด" และแจ้งให้คุณทราบผ่าน WeChat หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล

  13. ภาษา

  เรามีคำแปลของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ แต่ในกรณีที่เวอร์ชันภาษาท้องถิ่นและเวอร์ชันภาษาอังกฤษขัดแย้งกัน ให้เวอร์ชันภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือกว่า เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  ตัวแทนของเราในเขตอำนาจศาลบางแห่ง

  เขตอำนาจศาลตัวแทนที่อยู่ข้อมูลติดต่อ
  เกาหลีTencent Korea Yuhan Hoesa152, Taeheran-ro, Gangnam-gu (Gangnam Finance Center, Yeoksam-dong), Seoul, Koreadataprotection@wechat.com
  เซอร์เบียKaranovic & Partners o.a.d. BeogradResavska 23, Belgrade, 11000, Serbialocal.representative@karanovicpartners.com
  ไทยบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทยlocalrepresentative@tencent.co.th
  ตุรกีÖzdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı.Nidakule Ataşehir Kuzey, Begonya Sok. No:3 Kat. 17 D: 162 / 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye

  Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı เป็นตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลของเรา และมีการจำกัดอำนาจไว้ตามอำนาจที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลข 6698 Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับเรื่องอื่น ๆ เช่น การดำเนินการใน WeChat การแบน การสืบสวน การร้องเรียนทางแพ่งหรือทางอาญา
  tencent@iptech-legal.com

  TRUSTe