นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WECHAT

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ WeChat!

Tencent International Pte. Ltd. ("เรา" (we) "ของเรา" (our) หรือ "พวกเรา" (us)) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แจ้งให้คุณทราบถึงทางเลือกของคุณและระเบียบปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน "ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการรวบรวมข้อมูลนั้น" ด้านล่าง) ที่คุณให้แก่เรา

การใช้งาน WeChat (ผ่านแอป WeChat บนอุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่ http://www.wechat.com หรือในแพลตฟอร์มอื่นใดของบุคคลภายนอกซึ่ง WeChat ให้บริการ) อาจมีการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องทำความเข้าใจวิธีการที่เกิดขึ้น และวิธีการที่คุณอาจควบคุมสิ่งนี้ได้ ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยความระมัดระวัง

โดยการใช้งาน WeChat นี้ ถือว่าคุณได้ตกลงยินยอมว่าเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว

หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวใด ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวผ่านทางอีเมลที่ policy@wechat.com หรือผ่านทางไปรษณีย์ที่ Level 29, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong (ส่งถึง:Privacy Officer, Legal Department)

ขอบเขตและการใช้งานของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับ WeChat รวมไปถึงบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WeChat ที่รวมเอานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้สำหรับการอ้างอิง (ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มการบริหารจัดการบัญชีอย่างเป็นทางการของ WeChat) บริการที่เกี่ยวข้องของ WeChat เหล่านั้นอาจมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่คุณจะต้องตกลงยินยอมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานบริการเหล่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการรวบรวมและสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดการบริการของ WeChat ที่คุณจะต้องให้การตกลงยินยอมเพื่อที่จะใช้งาน WeChatคำศัพท์ใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีความหมายเดียวกันกับคำศัพท์ที่ใช้ในข้อกำหนดการบริการของ WeChat หากไม่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือบริบทกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

โปรดทราบด้วยว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้โดย: (i) ผ่านบริการของบุคคลภายนอก (รวมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ) ที่คุณอาจจะเข้าถึงผ่าน WeChat หรือ (ii) บริษัทและองค์กรอื่นที่ซึ่งทำการโฆษณาบริการของพวกเขาบน WeChat

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจะทำการปรับปรุงหรือเพิ่มแนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อกำหนดเฉพาะของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อกำหนดเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อเราพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่าน WeChat (รวมถึงผ่านข้อความโดยตรงหรือเว็บไซต์ WeChat) การสื่อสารโดยตรงในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อแจ้งคุณ หรือวิธีการอื่นก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้

โดยการใช้งาน WeChat ต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งที่มีการแจ้งมีหรือไม่มีการแจ้งจากเรา ถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขปรับปรุงนั้นแล้ว

ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการที่เรารวบรวมข้อมูลนั้น

ในการให้บริการ WeChat เรารวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณดังต่อไปนี้

"ข้อมูล" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลใด ๆ หรือกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

"ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่" คือข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ (เมื่อคุณใช้งานบริการที่เปิดใช้ตำแหน่ง) รวมไปถึง:

"ข้อมูลบันทึก" คือข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยเราเมื่อคุณใช้งาน WeChat ไม่ว่าจะโดยผ่านการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacons) ไฟล์บันทึก สคริปต์ และอีแท็ก (ตามที่ได้อธิบายไว้เพิ่มเติมในส่วน "เทคโนโลยีการติดตาม" ด้านล่าง) หรือหากเป็นอย่างอื่น รวมไปถึง:

"ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล" คือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณแต่มาจากที่ที่ไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ในทางปฏิบัติทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เสริมรวมกัน ไม่ระบุตัวตนหรือแสดงเป็นนามแฝง

"ข้อมูลที่แบ่งปัน" คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือเชื่อมโยงกับคุณซึ่งได้รับการแบ่งปันโดยสมัครใจบน WeChat ข้อมูลที่แบ่งปันอาจรวมไปถึงการโพสต์ที่คุณได้กระทำบน WeChat (รวมไปถึงโปรไฟล์สาธารณะของคุณ รายการที่คุณสร้างขึ้น และรูปถ่าย วิดีโอและเสียงที่บันทึกเมื่อทำการเข้าถึงโดยได้รับความยินยอมของคุณก่อน ผ่านทางกล้องและ/หรือเซนเซอร์ไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ) การโพสต์ใด ๆ จากผู้อื่นที่คุณโพสต์ซ้ำอีกครั้ง และข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์นั้น ๆ ของคุณ ข้อมูลที่แบ่งปันยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลบันทึกรายการ) ที่ผู้อื่นที่กำลังใช้งานบริการของเราแบ่งปันเกี่ยวกับคุณ

วิธีการที่เราใช้งานข้อมูลของคุณ

เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังต่อไปนี้:

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการอื่นๆ ของเรา

เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ทั้งหมดของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น เพื่อปรับปรุง WeChat และบริการอื่น ๆ ของเรา หรืออื่นใดก็ตามที่คุณได้ให้ความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ผ่าน WeChat อาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (หากมี) ถูกใช้งานโดยบริการอื่นของเรา (ประกอบด้วยบริการรวมกันหรือแยกรายบุคคล)

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในระหว่างการใช้งาน WeChat ของคุณอาจถูกใช้เพื่อแนะนำเนื้อหาเฉพาะเจาะจงที่สามารถให้บริการแก่คุณ หรือถูกใช้งานเพื่อป้องกันการโฆษณาที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณในบริการอื่นของ Tencent คุณอาจจะร้องขอการย้ายข้อมูลหรือนำออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีอยู่ใน WeChat ไปยังบริการอื่น ๆ ของ Tencent ซึ่งมีตัวเลือกการย้ายข้อมูลดังกล่าวพร้อมใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การยินยอมของคุณ

หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ ประกอบด้วยเนื้อหาของคุณ (ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อกำหนดการบริการของ WeChat) เราและบริษัทในเครือของเราอาจ (ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว) ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นโดยสอดคล้องกับส่วน "เนื้อหาของคุณ" ในข้อกำหนดการบริการของ WeChat

การตลาดโดยตรง

นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์การส่งข้อมูลด้านการตลาดโดยตรงสำหรับคุณ (ไม่ว่าจะโดยการส่งข้อความภายในบริการของเรา หรือโดยการส่งอีเมลหรือโดยวิธีการอื่น) ที่นำเสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่คัดสรรมาแล้ว

ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว (ของเราหรือของบุคคลภายนอก) ได้แก่รายการดังตอ่ไปนี้:

เราจะยอมรับในการร้องขอของคุณต่อเรา ในการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรงตามที่แสดงไว้ข้างต้น หากคุณปรารถนาที่จะทำการร้องขอดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเราหรือทำตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องในหัวข้อการสื่อสารด้านการตลาดของเรา โปรดทราบว่าการดำเนินการตามคำร้องดังกล่าว คุณอาจจะยังได้รับเนื้อหาโฆษณาที่ไม่ใช่เป็นการตลาดโดยตรงอยู่

โปรดทราบว่าเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทโฆษณา หากคุณไม่ได้ให้ความยินยอมให้กระทำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลกับบริษัทโฆษณาสำหรับวัตถุประสงค์ในความพยายามเพื่อนำเสนอการโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยการตกลงยอมรับต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณได้ยินยอมต่อการใช้งาน การแบ่งปัน และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก (ทั้งภายในและภายนอกขอบเขตอำนาจศาลของคุณ) ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนนี้ นอกเหนือไปจากที่ได้อนุญาตภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลภายนอกอื่น ๆ สำหรับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

การแบ่งปันสำหรับระเบียบข้อกำหนดของ WeChat

เราและบริษัทสาขาของเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของเราและกับหุ้นส่วนผู้ร่วมทุนและผู้ให้บริการบุคคลภายนอก ผู้รับเหมาสัญญา และตัวแทน (เช่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารผู้ส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบขึ้นหน้าจอ (push notifications) ในฐานะของตัวแทนของเรา และผู้ให้บริการแผนที่ผู้ให้ความช่วยเหลือเรา และคุณเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่ง) ในแต่ละกรณี สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

การแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

นอกจากนี้ เราได้อนุญาตให้หุ้นส่วนการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น บัญชีอย่างเป็นทางการของ WeChat ผู้ให้บริการวิเคราะห์และหุ้นส่วนผู้ทำการโฆษณา) ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่ใช้งานและผ่านเว็บไซต์ต่างๆ หรือบริการทางออนไลน์เมื่อคุณใช้งาน WeChat

เรายังให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หุ้นส่วนการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งคุณได้ร้องขอเราให้กระทำการดังกล่าว หรือเมื่อจำเป็นเพื่อให้เรามอบบริการ WeChat สำหรับคุณได้

ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเราหรือบริษัทในเครือของเราทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกใด ๆ เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผล ในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (i) โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ (ii) ภายใต้คำแนะนำอื่นใด ที่เราได้ให้ไว้กับบุคลภายนอกเหล่านั้น รวมไปถึงภายใต้การรักษาความลับที่เหมาะสม และมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เราปฏิบัติใช้งาน

เนื่องจากเรายังคงพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เราหรือบริษัทในเครือของเราอาจจะต้องใช้บริการบุคคลภายนอกหรืออาจจะปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มของเราใหม่ ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนภายในกลุ่มบริษัทของเรา และ/หรือไปยังบุคคลภายนอกผู้ที่จะทำงานร่วมกับ WeChat หรือบริการลักษณะเดียวกัน ภายใต้ทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นที่แตกต่างกันซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ บุคคลภายนอกที่ได้รับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจหาตำแหน่งที่อยู่ และใช้งานข้อมูลของคุณภายนอกขอบเขตอำนาจศาลของคุณ

บุคคลภายนอกใด ๆ ที่อ้างถึงข้างต้นในส่วน "การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" อาจหาตำแหน่งที่อยู่ และใช้งานและจัดเก็บข้อมูลของคุณภายนอกขอบเขตอำนาจศาลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมไปถึงในขอบเขตอำนาจศาลที่อาจมีไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลบังคับใช้ที่มีความคล้ายกัน หรือรองรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับกฎหมายของขอบเขตอำนาจศาลของคุณ

เราอาจร้องขอให้มีการเก็บรักษา สงวนไว้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้แล้วในส่วน "ระยะเวลาของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ด้านล่าง

คำแถลงเกี่ยวกับข้อมูลที่แบ่งปัน

WeChat ได้เปิดใช้งานให้สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะกับรายชื่อติดต่อใน WeChat ของคุณ ผู้ใช้ทั้งหมดของ WeChat และ/หรือสาธารณะ ผ่านคุณลักษณะที่ให้บริการโดยทั้งเราหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสามารถส่งผ่านได้อย่างกว้างขวางและในทันทีทันใด ข้อมูลที่แบ่งจะยังคงแสดงให้เห็นแบบสาธารณะเป็นเวลาตราบเท่าที่คุณยังไม่ลบออก และแม้แต่หลังจากคุณลบข้อมูลที่แบ่งปันแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะยังคงถูกเก็บแยกไว้ในหน่วยความจำแคช ทำสำเนาหรือจัดเก็บโดย หรือคงการปรากฏต่อสาธารณะผ่านผู้ใช้อื่นหรือบุคคลภายนอกผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเครือของเราและไม่ถูกควบคุมโดยเรา

นอกจากนี้ เราอาจให้บริการคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องของ WeChat อื่น ๆ ที่อนุญาตให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลที่แบ่งปันในสาธารณะได้ ตัวอย่างเช่น บล็อกและกระดานสนทนาที่สามารถเข้าถึงอย่างสาธารณะ หรือคุณลักษณะสื่อสังคมบางคุณลักษณะภายใน WeChat ตัวอย่างเช่น "ปลั๊กอิน" และ "วิดเจ็ต" (ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยเชิงโต้ตอบที่ให้บริการของบุคคลภายนอกภายใน WeChat) คุณจะต้องตระหนักว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้ภายในคุณลักษณะดังกล่าวอาจจะถูกอ่าน เก็บรวบรวมและใช้งานโดยบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้

โปรดพิจารณาอย่างระมัดระวังในสิ่งที่คุณโพสต์และสื่อสารผ่าน WeChat ในบางสถานการณ์ คุณอาจควบคุมการเข้าถึงของสาธารณชนต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบางรุ่นของ WeChat

การอัปเดตหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน WeChat คุณอาจกระทำได้ในครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบไปยังบัญชีของคุณและดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถลบข้อมูลตำแหน่งบางอย่างที่คุณได้ให้ไว้กับเราผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคณ หรือตัวเลือก "Clear Location" (ลบตำแหน่ง) ภายใน WeChat

หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ร้องขอการเข้าถึง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจาก WeChat หรือเพื่อร้องขอการลบบัญชี WeChat ที่ไม่ได้รับการรับรอง โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะตอบกลับการร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถอัปเดต หรือแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบเหตุผลที่เราไม่สามารถกระทำดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น การร้องขอบางประการที่ต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ (เช่น การร้องขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรองข้อมูลของเรา) หรือไม่ได้รับอนุญาตในทางกฎหมาย

การสื่อสารจากเรา

จดหมายข่าวและการสื่อสารประเภทอื่น ๆ

เมื่อคุณใช้งาน WeChat เราอาจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งอีเมล ข้อความ จดหมายข่าวหรือการแจ้งเตือนแบบขึ้นหน้าจอไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการได้รับการสื่อสารเหล่านั้นอีก คุณสามารถดำเนินการโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครสมาชิกในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ เลือกยกเลิกการแจ้งเตือนที่ระดับของอุปกรณ์ (หากมี) หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเรา

การประกาศแจ้งที่เกี่ยวข้องกับบริการ

เราอาจจะส่งการประกาศแจ้งที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นครั้งคราว เมื่อเราพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการ (เช่น เมื่อเราหยุดการให้บริการ WeChat ชั่วคราวสำหรับการบำรุงรักษาระบบ) คุณอาจจะยกเลิกการรับการประกาศแจ้งที่เกี่ยวข้องกับการบริการเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมการขาย

คำแถลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ในบางขอบเขตอำนาจศาล ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือแหล่งกำเนิดชาติพันธุ์ ศาสนา หรือมุมมองทางความคิดเห็น หรือสุขภาพส่วนบุคคล ถูกกำหนดลักษณะเป็นข้อมูลที่มีความ "อ่อนไหว" และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลชนิดอื่น โปรดทราบว่าเนื้อหาและข้อมูลที่คุณป้อนลงไปใน WeChat เช่น รูปถ่าย หรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของคุณ หรือกิจกรรมทางสังคมของคุณอาจจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวไปยังผู้อื่นได้

ก่อนทำการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีความอ่อนไหวภายใน WeChat โปรดพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการกระทำดังกล่าวหรือไม่

คณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวทั้งหมด สำหรับวัตถุประสงค์ และในลักษณะตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่าเราจะไม่ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาไปถึงคุณ

บริการของบุคคลภายนอกใน WeChat

WeChat อาจจะเชื่อมโยงคุณไปยังสื่อทางสังคมออนไลน์หรือคุณลักษณะ หรือบริการอื่นๆ (รวมไปถึงเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และวิดเจ็ต) ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น

สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือบริการอื่น ๆ อาจให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือจากเรา โปรดทราบว่าบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาจสามารถรวบรวมข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมไปถึงข้อมูลบันทึกของคุณ) และอาจจะตั้งค่าคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะดังกล่าวให้ทำงานอย่างเหมาะสม

การใช้งานบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ก็ตาม) รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าว และการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคของคุณจากบุคคลภายนอกเหล่านั้น จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น และจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการบริการของ WeChat หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดของบุคคลภายนอกอย่างระมัดระวัง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมโดยเราเท่านั้น ไมใช้กับบริการอื่นใดที่นำเสนอโดยบุคคลภายนอก หรือวิธีการปฏิบัติกับข้อมูลของบุคคลภายนอกใดๆ และเราจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับการใช้งานข้อมูลใด ๆ โดยบุคคลภายนอก สำหรับข้อมูลที่คุณมอบให้บุคคลภายนอกเหล่านั้น

การจำกัดอายุ

ไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีใช้งาน WeChat เราไม่ประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กทีมีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเราหากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะทำการสืบสวนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดังกล่าวทันที (และลบออก)

การถ่ายโอน การจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเราและอาจใช้งานต่อไปภายในขอบเขตอำนาจศาลมากมายทั่วโลก ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของคุณอาจไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจศาลของคุณ

คุณได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ทั้งภายในและภายนอกขอบเขตอำนาจศาลของคุณ) สำหรับวัตถุประสงค์ทีได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับทั่วไปหลากหลายแบบ สำหรับวัตถุประสงค์ของการป้องกันการสูญเสีย การใช้งานไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูล

ใน WeChat เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (เช่น SSL) เพื่อป้องกันข้อมูลที่อ่อนไหวบางอย่างของคุณ (เช่น ข้อมูลบันทึกรายการ) ที่คุณมอบให้กับเรา โปรดตระหนักว่าถึงแม้ว่าเรามีความพยายามมากมาย แต่ไม่มีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดที่จะรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ตลอดเวลา ระบบและเครือข่ายการสื่อสารของเราผ่านการเข้าถึง WeChat ของคุณอาจจะ ถูกละเมิดความปลอดภัยและอาจมีความล้มเหลวด้านความปลอดภัยได้ซึ่งสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผลของเรา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของคุณ

ระยะเวลาในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยทั่วไปเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลานานเท่าที่จำเป็นในการตอบสนองวัตถุประสงค์ของเราในการรวบรวมข้อมูล ตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าภายใต้ส่วน "วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ" ด้านบน อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ต่อไปนี้ เราอาจต้องการเก็บ รักษา หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้น:

ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ คุณอาจจะมีสิทธิ์ในการร้องขอการได้รับสำเนา และทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราได้เก็บไว้ให้ถูกต้อง และเพื่อร้องขอให้เราปิดใช้งานและไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณที่เราจัดเก็บไว้ คุณอาจส่งคำร้องขอดังกล่าวโดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือที่ที่เรานำเสนอทางเลือกใน WeChat นอกจากนี้คุณอาจเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณผ่านเรา และทำการแก้ไขที่เหมาะสม เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการตอบกลับต่อคำร้องข้อดังกล่าวทั้งหมดที่ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเราภายใน 60 วัน

หากบัญชีของคุณได้รับการยกเลิกโดยคุณเอง หรือโดยเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เราจะ (ขึ้นอยู่กับย่อหน้าข้างต้น) ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่อยู่ในระบบ WeChat อีกต่อไป หรือยกเว้นการใช้งานโดยเรา ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางเทคนิค) หลังจากบัญชีดังกล่าวถูกสิ้นสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่คุณควรทราบ คือ การสื่อสารที่กระทำขึ้นโดยใช้ WeChat นั้นอาจเป็นการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้

เทคโนโลยีการติดตาม

ในบ้างครั้งเราอาจใช้คุกกี้ ไฟล์บันทึกประวัติ เว็บบีคอน สคริปต์ แท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ในการรวบรวม ใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือเกี่ยวข้องกับคุณ ในส่วนนี้อธิบายถึงวิธีที่เราใช้เทคโนโลยีการติดตามดังกล่าว

เหตุใดเราใช้เทคโนโลยีติดตาม

เพื่อให้เราสามาารถทำความเข้าใจและให้บริการ WeChat สำหรับคุณและผู้ใช้ของเราได้ดีขึ้น

เทคโนโลยีการติดตามทำให้เราสามารถทำความเข้าใจ และให้บริการ WeChat สำหรับคุณได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีติดตาม ช่วยเราในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

ช่วยให้เราส่งมอบการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและปลอดภัยสำหรับคุณ

การโฆษณาช่วยให้การใช้งาน WeChat และบริการอื่น ๆ ของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีประโยชน์สำหรับคุณ เทคโนโลยีติดตามทำให้โฆษณาของเรา:

เทคโนโลยีการติดตามคืออะไร

"เทคโนโลยีการติดตาม" ที่เราใช้ใน WeChat ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

เราใช้เทคโนโลยีติดตามอย่างไร

เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก

เรา บริษัทในเครือของเราและหุ้นส่วนบุคคลภายนอกของเราอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามเป็นครั้งคราวเพื่อรวมรวบและใช้งานข้อมูลบางอย่าง หุ้นส่วนบุคคลภายนอกเหล่านี้คือผู้ให้ความช่วยเหลือเราในการรวบรวมข้อมูลและใช้งานข้อมูลดังต่อไปนี้

เราอาจได้รับรายงานตามการใช้เทคโนโลยีการติดตาม โดยหุ้นส่วนเหล่านี้ สำหรับผู้ใช้แต่ละคนรวมไปถึงผู้ใช้ทั้งหมดรวมกัน

เทคโนโลยีการติดตามของเราเอง

นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีติดตามของเราเอง เพื่อประสบการณ์เฉพาะบุคคลของคุณบน WeChat และสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกมากมาย ได้แก่

โปรดทราบว่าเราใช้เทคโนโลยีติดตามสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ แต่อาจใช้ข้อมูลรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ซึ่งได้ผ่านเทคโนโลยีติดตามที่ให้บริการสำหรับบริษัทผู้โฆษณาและหุ้นส่วนอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิธีการที่คุณหรือผู้อื่นใช้งานบริการของเราและเพื่อส่งมอบการโฆษณา

ข้อกำหนดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีติดตาม

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการหมายเหตุว่าเทคโนโลยีติดตามใด ๆ ที่ใช้โดยบุคคลภายนอก อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ และไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราไม่รับผิดชอบสำหรับเทคโนโลยีติดตามใด ๆ ที่ใช้โดยบุคคลภายนอก

หากคุณไม่ปรารถนาที่จะให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล ถูกนำไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ในการรับโฆษณากลุ่มเป้าหมายบนอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจยกเลิกโดยการ คลิกที่นี่โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่เป็นการยกเลิกการได้รับโฆษณาทั้งหมด คุณยังคงได้รับการโฆษณาทั่วไปอยู่

เราอาจผสานรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเทคโนโลยีติดตามเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณติดตั้งและลงทะเบียนสำหรับ WeChat ผ่านการโฆษณาออนไลน์ของบุคคลภายนอก เราและ/หรือหุ้นส่วนบุคคลภายนอกอาจใช้เทคโนโลยีติดตามเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแหล่งที่คุณพบ WeChat เราอาจใช้เทคโนโลยีติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ เมื่อผสานรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ทำให้เราสามารถส่งมอบการโฆษณาที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปหาคุณได้

วิธีที่คุณสามารถควบคุมเทคโนโลยีติดตาม

คณอาจสามารถบล็อคหรือจัดการเทคโนโลยีติดตามบางประเภทผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น คุกกี้หรือเว็บเบราว์เซอร์) หรืออุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากคุณบล็อคเทคโนโลยีติดตาม เราอาจจะไม่สามารถมอบประสบการณ์ของบริการ WeChat ที่ดีที่สุดให้แก่คุณได้ และคุณลักษณะบางอย่างหรือทั้งหมดของ WeChat อาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมสิ่งที่เทคโนโลยีติดตามทำการเก็บรวบรวม ซึ่งเราได้รับโดยการตั้งค่าบางรายการภายใน WeChat ตัวอย่างเช่น โดยการใช้ตัวเลือก "Clear Location" (ลบตำแหน่ง) ภายใน WeChat

ประเภทเฉพาะของคุกกี้

เราได้อธิบายเพิ่มเติมวิธีการที่เราใช้ประเภทเฉพาะของคุกกี้ คุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้ทั้งหมดอาจถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ คำอธิบาย
การยืนยันความถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้แจ้งให้เราทราบเมื่อคุณเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการและประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับคุณ คุกกี้เหล่านี้ยังจะจดจำข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความชอบส่วนบุคคลของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น ภาษาและภูมิภาคที่คุณต้องการ
ระบบรักษาความปลอดภัย เราใช้งานคุกกี้เพื่อให้แน่ใจถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและบริการของเรา และเพื่อป้องกันการหลอกลวง อาชญากรรมหรือกิจกรรมต้องสงสัยอื่น ๆ โดยเฉพาะคุกกี้รักษาความปลอดภัยช่วยเราป้องกันการเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อฉลและปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของคุณได้
ฟังก์ชันการใช้งาน เราใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อดำเนินการและปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานของบริการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้งานคุกกี้เหล่านั้นในการช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ของเราโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับ WeChat ตัวอย่างเช่น การค้นหาล่าสุดของคุณและโปรไฟล์ที่คุณมีการเข้าชมบ่อยบน WeChat
การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย เราใช้คุกกี้เหล่านั้นเพื่อติดตามผลและปรับปรุงบริการของเรา และให้เราได้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวิจัยและพัฒนาบริการใหม่หรือฟังก์ชันใหม่ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านั้นช่วยเราทำความเข้าใจดีขึ้นในเรื่องของข้อมูลประชากรศาสตร์ของฐานผู้ใช้ WeChat ซึ่งในทางกลับกันช่วยเราพิจารณาว่าคุณลักษณะใหม่ของ WeChat ควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ของเรา
การโฆษณา เราใช้คุกกี้เพื่อ:
  • ส่งมอบโฆษณาบน WeChat โดยมีจุดประสงค์ในการส่งมอบโฆษณาที่สัมพันธ์กับผู้ใช้ของเราทั้งหมดมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับโฆษณาตามตำแหน่งที่อยู่ทั่วไปของคุณที่ได้มาจากที่อยู่ IP หรือจากการค้นหาผ่าน WeChat ก่อนหน้า และ
  • เพื่อช่วยเราและบริษัทโฆษณาได้รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการโฆษณาที่ส่งมอบให้ เช่น จำนวนผู้ใช้ที่ได้ดูโฆษณา คลิกเข้าไป และ/หรือทำการซื้อผ่านโฆษณาเหล่านั้น

เครื่องหมาย TRUSTE และ TENCENT

TRUSTe Privacy Certification

Tencent ได้รับประทับตราความเป็นส่วนตัวจาก TRUSTe แสดงความหมายว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และวิธีปฏิบัติของเราได้รับการตรวจสอบว่าสอดคล้องตามโปรแกรม TRUSTe ที่สามารถดูได้บนหน้าสำหรับตรวจสอบยืนยันที่พร้อมให้บริการ เมื่อคลิกที่ตราประทับ TRUSTe หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการปฏิบัติเพื่อความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเราหากคุณยังมีข้อสงสัยเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อ TRUSTe ทางออนไลน์ หรือผ่าน จดหมายไปรษณีย์หรือโทรสารกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของ TRUSTe มีเสนอในภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรม TRUSTe และใบรับรองครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่ถูกรวบรวมผ่านเว็บไซต์ WeChat เท่านั้น: (www.wechat.com) และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่ WeChat และไม่ครอบคลุมข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ Tencent แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่ หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้อื่น ๆ

แก้ไขครั้งล่าสุด: 2015-11-13