WECHAT GİZLİLİK POLİTİKASI

GİRİŞ

WeChat'e hoş geldiniz!

Tencent International Pte. Ltd. (" biz", " bizim" ya da " bizi") gizliliğinize değer verir. İşbu Gizlilik Politikası bize sağladığınız bilgilere (aşağıda yer alan "Topladığımız Bilgiler ve Bunları Toplama Şeklimiz" bölümünde tanımlandığı gibi) istinaden uygulamalarımız ve seçimleriniz hakkında sizi bilgilendirir.

WeChat'in kullanımı (WeChat mobil uygulaması, http://www.wechat.com ya da WeChat'in sağlandığı sair üçüncü taraf platformu aracılığıyla) bilgilerinizin toplanmasını ve kullanımını içerebilir. Bunun nasıl olduğunu ve bunu nasıl denetleyebileceğinizi anlamanız sizin açınızdan önemli olduğundan lütfen işbu Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

WeChat'i kullanarak muhtelif zamanlarda değiştirildiği üzere işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerinizi toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve paylaşabileceğimizi kabul edersiniz.

İşbu Gizlilik Politikası ya da gizlilik meseleleri ile ilgili olarak bizimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen policy@wechat.com adresine e-posta göndererek ya da Level 29, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong (Dikkatine: Privacy Officer, Legal Department) adresine mektup göndererek Gizlilik Görevlimiz ile iletişime geçin.

İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI VE UYGULAMASI

İşbu Gizlilik Politikası, atıf suretiyle işbu Gizlilik Politikasını dahil edilip de WeChat ile bağlantılı tüm hizmetler (örneğin, WeChat Resmi hesap Yöneticisi Platformu) dahil WeChat'e uygulanır. WeChat ile ilgili bu hizmetler, söz konusu hizmetleri kullanımınızın parçası olarak kabul etmek zorunda olduğunuz başkaca gizlilik ile ilgili koşulları barındırabilir.

İşbu Gizlilik Politikası, WeChat'i kullanmak için kabul ettiğiniz WeChat Hizmet Koşulları'na dahil edilmiştir ve bunun bir parçasını oluşturur. İşbu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler WeChat Hizmet Koşullarında tanımlanan denk terimler ile aynı anlama sahiptir, meğer ki işbu Gizlilik Politikasında aksi şekilde tanımlanmış ya da bağlam aksini gerekli kılmış olsun.

Lütfen işbu Gizlilik Politikasının aşağıdaki şekilde toplanan bilgilere uygulanmayacağını unutmayın: (i) WeChat aracılığıyla eriştiğiniz üçüncü taraf hizmetleri aracılığıyla (üçüncü taraf web siteleri dahil) ya da (ii) hizmetlerini WeChat'te tanıtan diğer şirketler ya da kuruluşlar aracılığıyla.

İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Gizlilik Politikasını muhtelif zamanlarda gözden geçirebilir ya da işbu Gizlilik Politikasına ek talimatlar, politikalar ve koşullar ekleyebiliriz. Bu talimatlar, politikalar ve koşullar işbu Gizlilik Politikasının parçasını oluşturur. İşbu Gizlilik Politikasına ilişkin değişiklik yapılmasının makul olduğunu düşündüğümüz durumlarda ve değişiklik yürürlüğe girmeden evvel sizi WeChat vasıtasıyla (doğrudan mesaj ya da WeChat web sitesi dahil), size yapacağımız başka bildirimler ile veya başka şekillerde bilgilendireceğiz.

İşbu Gizlilik Politikasına ilişkin değişikliklerden sonra WeChat'i kullanmaya devam ederek ve bizden gelen bir bildirim ile ya da hiçbir bildirim olmaksızın gözden geçirilmiş Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER VE BUNLARI TOPLAMA ŞEKLİMİZ

WeChat'i sağlarken sizinle ilgili aşağıdaki bilgileri toplar, saklar ve kullanırız:

" Bilgi", Kişisel Bilgi ve Kişisel Olmayan Bilgidir;

" Kişisel Bilgi", sizinle ilgili olan ve sizi tanımlamak üzere kullanılabilecek bilgi ya da bilgi bileşenleridir. Kişisel Bilgi, aşağıdakileri içerebilir:,

" Konum Verisi", aşağıdakiler dahil (konumu destekleyen bir hizmet kullandığınızda) konumunuza istinaden topladığımız bilgidir:

" Günlük Verisi", aşağıdakiler dahil olmak şartıyla tanımlama bilgileri, web işaretleri, günlük dosyaları, komut dosyaları ve e-etiketleri (aşağıda yer alan "İzleme Teknolojileri" bölümünde daha ayrıntılı bir şekilde açıklandıkları üzere) kullanımı vasıtasıyla olsun ya da olmasın, WeChat'i kullanımınız esnasında tarafımızdan otomatik olarak toplanan teknik bilgilerdir:

" Kişisel Olmayan Bilgi", kümelenmiş, anonim ya da lakap verilmiş şekilde Kişisel Bilgiler dahil sizi doğrudan ya dolaylı tanımlamak üzere uygun olmayan ve sizinle ilgili bilgilerdir.

" Paylaşılan Bilgi", WeChat'te isteyerek paylaşılan ve sizinle ilgili ya da sizin hakkınızda olan bilgilerdir. Paylaşılan Bilgiler, WeChat'te yayımladıklarınızı (herkese açık profiliniz, oluşturduğunuz listeler, aygıtınızın kamera ve/veya mikrofon sensörü vasıtasıyla kendi rızanızla eriştiğiniz şekilde yapılan fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları dahil), başkalarına ait olup da yeniden yayımladığınız yayımlar ve söz konusu yayımlar ile bağlantılı Konum Verileri ve Günlük Verileri. Paylaşılan Bilgiler, hizmetlerimizi kullanan diğerlerinin hakkınızda paylaştığı hakkınızdaki bilgileri (Konum Verileri ve Günlük Verileri dahil) de içerir.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ KULLANIM ŞEKLİMİZ

Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlardan herhangi biri için kullanabiliriz:

Diğer hizmetlerimizde Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Kullanıcılarımıza tüm hizmetlerimizde daha iyi bir deneyim sağlayabilmek, WeChat ve diğer hizmetlerimizi geliştirebilmek ya da onayınız bulunduğu durumlarda WeChat vasıtasıyla toplanmış Kişisel Bilgiler (mevcutsa) kullanıcı gizlilik denetimlerimize tabi olarak diğer hizmetlerimiz tarafından kullanılabilir (kümelenmiş ya da bireyselleştirilmiş şekilde dahil).

Örneğin, WeChat'i kullanımınız esnasında toplanan Kişisel Bilgiler başka bir Tencent hizmetinde size sunulabilecek özel içeriği önermek için ya da size daha çok hitap eden bir reklamda sunulmak üzere kullanılabilir. Söz konusu geçiş seçeneğinin mevcut olduğu durumlarda WeChat'te bulunan Kişisel Bilgilerinizi başka bir Tencent hizmetine geçirmenizi ya da ihraç etmenizi de isteyebiliriz.

İçeriğiniz dahilindeki Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgileriniz İçeriğinizi (WeChat Hizmet Koşullarında tanımlandığı üzere) içeriyorsa, biz ve iştiraklerimiz (işbu Gizlilik Politikasına tabi olarak) söz konusu Kişisel Bilgileri WeChat Hizmet Koşullarının "İçeriğiniz" bölümü uyarınca kullanabiliriz.

DOĞRUDAN PAZARLAMA

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve/veya seçilmiş üçüncü tarafların ürünlerini ve hizmetlerini teklif eden ya da tanıtan doğrudan pazarlamanın gönderilmesi (hizmetlerimiz dahilindeki mesajlaşma, e-posta ya da başka şekillerde) amacı ile de Bilgilerinizi kullanabiliriz.

Söz konusu ürünler ve hizmetler (bizim ya da üçüncü tarafların) aşağıdakileri içerir:

Yukarıdaki doğrudan pazarlama amaçları ile Kişisel Bilgilerinizi kullanmamamız yönündeki talebinize itibar edeceğiz. Böyle bir talepte bulunmak istiyorsanız, lütfen Gizlilik Görevlimiz ile iletişime geçin ya da pazarlama iletişimlerimizdeki ilgili talimatları uygulayın. Böyle bir talebi müteakiben doğrudan pazarlama olmayan reklamları almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın.

Kişisel Bilgilerinizi reklamcılar ile paylaşmayacağımızı lütfen unutmayın, meğer ki paylaşmamız konusundaki onayınızı bize vermiş olun. Ancak Kişisel Olmayan Bilgilerinizi size daha çok hitap eden reklamları teklif etmeye çalışan reklamcılar ile paylaşabiliriz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞIMI

İşbu Gizlilik Politikasını kabul ederek işbu bölümde tanımlandığı üzere Kişisel Bilgilerinizin üçüncü taraflarca kullanımı, üçüncü taraflar ile paylaşımı ve üçüncü taraflara aktarımına (yargı bölgenizin içindeki ve dışındakilere) onay verirsiniz. İşbu Gizlilik Politikası uyarınca izin verilenler hariç ya da tarafınızca aksi takdirde onay verilen haller hariç Kişisel Bilgilerinizi herhangi bir amaç ile işlenmeleri için diğer üçüncü taraflara aktarmayacağız.

WeChat'in sağlanması için paylaşım

Biz ve bağlı şirketlerimiz, Kişisel Bilgilerinizi her halükarda aşağıdaki amaçlar ile şirket grubumuz dahilinde ve ortak teşebbüs ortaklarımızla ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, yükleniciler ve aracılar (adımıza e-posta ya da anlık bildirim gönderen iletişim hizmet sağlayıcıları ve bize ve de size konum verileri hakkında yardımcı olan harita hizmetleri sağlayıcıları gibi):

Pazarlama amaçları ile paylaşım

Ek olarak üçüncü taraf pazarlama ortaklarının (WeChat resmi hesapları, analitik sağlayıcıları ve reklam ortakları gibi) siz WeChat'i kullanırken farklı web siteleri ya da çevrimiçi hizmetler arasında ve zamanla Kişisel Bilgilerinizi toplamasına izin veriyoruz.

Bunu yapmamızı talep etmeniz ya da size WeChat'i sağlamamız için gerekli olduğu durumlarda da Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraf pazarlama ortaklarına sağlıyoruz.

Kişisel Bilgilerinizin paylaşımı ile ilgili diğer koşullar

Bizim ya da bağlı şirketlerimizin Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflar ile paylaştığı durumlarda, söz konusu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinizi sadece aşağıdaki amaçlar ile kullanmasını sağlamak üzere makul çaba göstereceğiz: (i) işbu Gizlilik Politikasına uygunluk ve (ii) uyguladığımız uygun gizlilik ve güvenlik önlemleri dahil üçüncü taraflara verdiğimiz diğer talimatlara tabi olarak.

İşimizi geliştirmeye devam ederken biz ya da bağlı iştiraklerimiz üçüncü bir tarafça iktisap edilebilir ya da grubumuzun yapısı yeniden düzenlenebilir. Bu durumlarda, Bilgileriniz WeChat ya da benzer hizmetleri işbu Gizlilik Politikası ya da size bildirilecek olan farklı bir gizlilik politikası uyarınca çalışmaya devam edecek olan grubumuz dahilinde ve/veya üçüncü bir tarafa aktarılabilir. Kişisel Bilgilerinizin aktarıldığı taraf, yargı bölgenizin dışarısında konumlanmış olabilir ve Bilgilerinizi yargı bölgenizin dışarısında kullanabilir.

İşbu "Kişisel Bilgilerinizin Paylaşımı" bölümünde yukarıda atıfta bulunulan üçüncü taraflar, yargı bölgenizin dışarısında konumlanmış olabilir ve Kişisel Bilgileriniz yukarıdaki amaçlar için temel olarak kendi yargı bölgenizin yasaları ile aynı amaca ya da benzer amaca hizmet eden veri koruma yasalarının bulunmadığı yargı bölgeleri dahil yargı bölgenizin dışarısında kullanabilir ve saklayabilir.

Aşağıda yer alan "Kişisel Bilgilerinizin kullanım Süresi" bölümünde öngörülen koşullar uyarınca Kişisel Bilgileri muhafaza etmemiz, saklamamız ya da ifşa etmemiz de gerekebilir.

PAYLAŞILAN BİLGİLER HAKKINDA

WeChat, Paylaşılan Bilgilerin geniş ve anında aktarılacağı şekilde bizim tarafımızdan ya da üçüncü taraflarca sağlanan özellikler vasıtasıyla Paylaşılan Bilgilerin WeChat iletişim kişileriniz, tüm WeChat kullanıcıları ve/veya kamu ile alenen paylaşılmasına olanak verir. Paylaşılan Bilgiler, siz bunları silmedikçe herkese açık kalmaya devam eder ve Paylaşılan Bilgileri sildikten sonra bile bizim ile bağlantılı olmayan ve bizim denetlemediğimiz diğer kullanıcılar ya da üçüncü taraflarca gizlenebilir, kopyalanabilir, saklanabilir ya da herkese açık kalmaya devam edebilir.

Ek olarak Paylaşılan Bilgileri herkese açık paylaşmanıza izin veren WeChat ile ilgili başka özellikler de sağlayabilir - örneğin, herkes tarafından erişilebilen günlükler ve forumlar ya da WeChat dahilindeki belirli sosyal medya özellikleri - örneğin, "eklentiler" (iki web sitesi arasında doğrudan bir bağlantı kurar) ve "parçacıklar" (WeChat dahilinde üçüncü taraf hizmetleri sağlayan interaktif mini programlar). Söz konusu özellikler dahilinde sağladığınız bilgilerin bunlara erişen üçüncü taraflarca okunabileceğinin, toplanabileceğinin ve kullanılabileceğinin farkında olmalısınız.

WeChat aracılığıyla yaptığınız yayınlar ve iletişimler hakkında lütfen dikkatli düşünün. Bazı durumlarda, geniş kitlenin Paylaşılan Bilgilerinize erişimini WeChat'te bulunan gizlilik ayarları aracılığıyla denetleyebilirsiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞTİRME

WeChat dahilindeki Kişisel Bilgilerinizi güncellemek ya da değiştirmek istiyorsanız, hesabınızda oturum açarak ve uygun değişiklikleri yaparak bunu yapabilirsiniz. Örneğin, bize sağlamış olduğunuz belirli Konum Verilerini WeChat dahilindeki "Konumu Temizle" seçeneği ya da aygıt ayarlarınız aracılığıyla silebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinize ilişkin başka değişiklikler, Kişisel Bilgilerinize erişim ya da Kişisel Bilgilerinizin WeChat'ten silinmesi ya da yetkisiz bir WeChat hesabının kaldırılması talebi gibi istekler yapmak isterseniz, lütfen Gizlilik Görevlimiz ile iletişime geçin. Talebinize makul bir zaman dilimi içerisinde yanıt vereceğiz.

Bazı durumlarda, Kişisel Bilgilerinizi güncelleyemeyebilir, değiştiremeyebilir ya da kaldıramayabiliriz ve söz konusu durumda bunu neden yapamadığımıza ilişkin olarak sizi bilgilendireceğiz - örneğin, belirli talepler aşırı teknik çaba gerektirir ya da bir hayli elverişsizdir (yani yedekleme sistemlerimizle ilgili talepler) ya da kanun icabı yasaktır.

BİZDEN GELEN İLETİŞİMLER

Bültenler ya da diğer iletişim türleri

WeChat'i kullanımınız esnasında Bilgilerinizi size e-posta, mesaj, bülten ya da aygıtınıza anlık bildirimler göndermek üzere kullanabiliriz. Bu iletişimleri daha fazla almak istemiyorsanız, size gönderdiğimiz e-postalardaki abonelikten çıkma talimatlarını izleyerek (mevcutsa) aygıt üzerinden bildirimlerden vazgeçerek ya da Gizlilik Görevlimiz ile iletişime geçerek bunu yapabilirsiniz.

Hizmet ile ilgili duyurular

Gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda (örneğin, WeChat'i bakım için geçici olarak askıya aldığımızda) size muhtelif zamanlarda hizmet ile ilgili duyurular gönderebiliriz. Tabiatları itibariyle tanıtıcı olmayan hizmet ile ilgili bu duyuruları almaktan kaçınabilirsiniz.

HASSAS KİŞİSEL BİLGİLER HAKKINDA

Bazı yargı bölgelerinde, ırkınız ya da etnik kökeniniz, dini ya da felsefi görüşleriniz ya da kişisel sağlığınız gibi bazı tür Kişisel Bilgiler "hassas" bilgileri olarak tanımlanır ve diğer tür Kişisel Bilgilerden daha katı düzenlemeye tabidir. Okulunuz ya da sosyal etkinlikleriniz hakkındaki fotoğraflar ya da bilgiler gibi WeChat'e koyduğunuz bazı içerik ya da bilgilerin hakkınızdaki hassas Kişisel Bilgileri diğerlerine ifşa edebileceğini lütfen unutmayın.

Hassas Kişisel Bilgileri WeChat dahilinde iletmeden önce lütfen bu şekilde davranmanın uygun olup olmadığını düşünün.

Tüm hassas Kişisel Bilgilerin işbu Gizlilik Politikasında tanımlanan şekilde ve amaçlar ile işlenmesine onay verirsiniz.

Lütfen hassas Kişisel Bilgilerinizi size reklam yapmak amacı ile kullanmadığımızı unutmayın.

WECHAT'TEKİ ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ

WeChat, bir üçüncü tarafın sağladığı sosyal medya ya da diğer özellikler ya da hizmetlere (web siteleri, eklentiler ve uzantılar dahil) bağlantı kurabilir. Örneğin:

Bu üçüncü taraf sosyal medya ya da sair hizmetleri ilgili üçüncü taraf ya da biz barındırabiliriz. Söz konusu hizmetleri sağlayan söz konusu üçüncü tarafların bilgilerinizi ve Kişisel Bilgilerinizi (Günlük Verileriniz dahil) toplayabilir ve düzgün işleyiş açısından söz konusu özelliklere izin vermek için bilgisayarınıza tanımlama bilgileri yerleştirebilir.

Söz konusu üçüncü taraflara sağladığınız Kişisel Bilgileriniz dahil söz konusu üçüncü taraf hizmetlerini kullanımınız (sosyal medya hizmetleri ya da aksi) ve bunların Kişisel Bilgilerinizi toplaması ve kullanması ilgili üçüncü tarafın kendi hizmet koşulları ve gizlilik politikalarına tabi olup WeChat Hizmet Koşulları ya da işbu Gizlilik Politikasına tabi olmadığından lütfen söz konusu üçüncü taraf koşullarını dikkatlice okuyun. İşbu Gizlilik Politikası sadece tarafımızca toplanan Bilgilere uygulanır ve üçüncü tarafların bilgi uygulamaları ya da üçüncü taraflarca teklif edilen hizmetlere uygulanmaz ve bu kişilere sağladığınız Bilgilerin üçüncü taraflarca kullanımı için hiçbir sorumluluk üstlenmemekteyiz.

YAŞ KISITLAMALARI

13 yaşın altındaki çocuklar WeChat'i kullanamaz. 13 yaşın altındaki çocuklardan Kişisel Bilgileri isteyerek ve bilerek toplamıyoruz. 13 yaşın altındaki çocukların Kişisel Bilgilerine sahip olduğumuza inanıyorsanız, lütfen Gizlilik Görevlimiz ile iletişime geçin - söz konusu Kişisel Bilgileri derhal araştıracağız (ve kaldıracağız).

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN İLETİLMESİ, SAKLANMASI VE GÜVENLİĞİ

Dünya çapında bir sürü yargı bölgesinde sunucular çalıştırdığımızdan ve çalıştırmaya devam edeceğimizden Kişisel Bilgilerinizin kullanıldığı ve saklandığı sunucu, yargı bölgenizde olmayabilir.

Kişisel Bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikasında tanımlanan amaçlar ile (yargı bölgenizin gerek içerisine gerek dışarısına) iletilmesine onay verirsiniz.

Bilgilerin kaybı, kötüye kullanımı, bilgilere yetkisiz erişim ve bilgilerin yetkisiz ifşasını engelleme maksadı ile genel anlamda kabul görmüş bir dizi güvenlik teknolojisi ve süreci kullanıyoruz.

WeChat'te bize sağladığınız bazı hassas bilgileri korumak (Konum Verileri gibi) için şifreleme teknolojisi (SSL gibi) kullanıyoruz. Lütfen çabalarımıza rağmen hiçbir veri güvenlik önleminin her daim %100 güvenliği garanti edemeyeceğinin bilincinde olun. WeChat'e eriştiğiniz sistemlerimiz ve iletişim ağlarımız, makul denetimimizin ötesindeki şartlardan ötürü güvenlik ihlallerine ve hatalara maruz kalabilir. Kişisel Bilgilerinizin güvenliğine istinaden sorularınız varsa, lütfen Gizlilik Görevlimiz ile iletişime geçin.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KULLANIM SÜRESİ

Kişisel Bilgilerinizi genel olarak sadece yukarıda yer alan "Kişisel Bilgilerini Kullanım Şeklimiz" bölümünde öngörüldüğü gibi toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Ancak aşağıdaki koşullarda Kişisel Bilgilerinizi daha uzun bir süre boyunca saklamamız, muhafaza etmemiz ya da ifşa etmemiz gerekebilir:

Geçerli yasalar ve yönetmeliklere tabi olarak tuttuğumuz Kişisel Bilgilerinizin bir kopyasını ve bunlara ilişkin düzeltmeleri talep etmek hakkına ve sakladığımız Kişisel Bilgilerinizi devre dışı bırakmamızı ve kullanmamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Söz konusu talebi Gizlilik Görevlimize yöneltebilir ya da bu seçeneği WeChat'te sunduğumuz durumlarda hesabınızda oturum açabilir ve uygun değişiklikleri yapabilirsiniz. Gizlilik Görevlimize yapılan tüm söz konusu değişikliklere 60 gün içerisinde yanıt vermek için makul çaba göstereceğiz.

Hesabınız herhangi bir gerekçe ile sizin ya da bizim tarafımızdan feshedilirse, (yukarıdaki paragrafa tabi olarak) Kişisel Bilgilerinizin söz konusu hesap feshinden sonra makul bir süre içerisinde (teknik sınırlamalara tabi olarak) WeChat aracılığıyla ya da tarafımızca daha fazla sunulmamasını temin etmek üzere her türlü önlemi alacağız. Ancak WeChat kullanarak yaptığınız iletişimlerin Kişisel Bilgilerinizin denetleyemeyeceğimiz üçüncü tarafların eline geçmesini sağlayabileceğini dikkate almanız önemlidir.

İZLEME TEKNOLOJİLERİ

Muhtelif zamanlarda hakkınızda ya da sizin ile ilgili Bilgileri toplamak, kullanmak ve saklamak üzere tanımlama bilgileri, günlük dosyaları, web işaretleri, komut dosyaları, etiketler ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Bu bölüm, söz konusu izleme teknolojilerini nasıl kullandığımızı tanımlar.

Neden izleme teknolojilerini kullanıyoruz?

WeChat'i daha iyi anlamamıza ve size ve de diğer kullanıcılara daha iyi sağlamamıza yardımcı olmak için

İzleme teknolojileri WeChat'i daha iyi anlamamıza ve size daha iyi sağlamamıza olanak verir - örneğin, izleme teknolojileri aşağıdaki bilgileri toplamamıza yardımcı olur:

Size ilgili ve güvenli reklamı sunmamıza yardımcı olmak için

Reklamlar, WeChat'i ve diğer hizmetlerimizi sizler için ücretsiz ve faydalı tutmamıza yardımcı olur. İzleme teknolojileri reklamlarımıza aşağıdaki özellikleri katmamıza yardımcı olur:

İzleme teknolojileri nelerdir?

WeChat dahilinde kullandığımız "izleme teknolojileri" aşağıdakileri içerir:

İzleme teknolojilerini nasıl kullanıyoruz?

Üçüncü taraflar ile ortaklıklarda kullanılan izleme teknolojileri

Biz, bağlı şirketlerimiz ve üçüncü taraf ortaklarımız belirli bilgileri toplamak ve kullanmak için muhtelif zamanlarda izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Söz konusu toplama ve kullanımda bize yardımcı olan bu üçüncü taraf ortaklar aşağıdakilerden oluşur:

Bu ortaklardan izleme teknolojilerinin kullanımı hakkında bireylere dayalı ya da toplu raporlar alabiliriz.

Kendi izleme teknolojilerimiz

Ek olarak WeChat'teki deneyiminizi bireyselleştirmek ve aşağıdakiler dahil başka muhtelif amaçlar için kendi izleme teknolojilerimizi de kullanıyoruz:

Lütfen izleme teknolojilerini bu amaçlar ile kullandığımızı, ancak bu izleme teknolojileri aracılığıyla edinilmiş olan, belirli toplu Kişisel olmayan Bilgileri sizin ve diğerlerinin hizmetlerimizi nasıl kullandığını çözümlemeleri ve reklam sunmaları için reklamcılara ve diğer ortaklara sunduğumuzu da unutmayın.

İzleme teknolojileri ile ilgili genel koşullar

Üçüncü taraf izleme teknolojilerinin ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikalarına tabi olduğu ve bizim Gizlilik Politikamıza tabi olmadığını dikkate almanız önemlidir. Üçüncü tarafların kullandığı izleme teknolojilerinden sorumlu değiliz.

Aygıtınıza hedeflenmiş reklamların sunulması için kullanılan Kişisel olmayan Bilgilerinizin olmasını istemiyorsanız, burayı tıklayarak söz konusu durumdan kaçınabilirsiniz. Lütfen bu işlemin sizin için reklam sunulması konusunda istisnadan yararlanma oluşturmadığını unutmayın. Jenerik reklamları almaya devam edeceksiniz.

İzleme teknolojileri aracılığıyla topladığımız Bilgileri, hakkınızda topladığımız diğer Bilgileri ile birleştirebiliriz. Örneğin, bir üçüncü taraf çevrimiçi reklamı aracılığıyla WeChat'i yükler ve WeChat'e kayıt olursanız, biz ve/veya üçüncü taraf ortağımız WeChat'i nerede keşfettiğinize istinaden bizi bilgilendirmek üzere izleme teknolojilerini kullanabilir. Başka Bilgiler ile birleştirildiğinde, ilgili reklamları size doğrudan sunmamıza olanak veren Bilgileri toplamak için de izleme teknolojilerini kullanabiliriz.

İzleme teknolojilerini nasıl denetleyebilirsiniz

Belirli izleme teknolojileri türlerini tarayıcı ayarlarınızdan (çerezler ya da web işaretleri gibi) ya da mobil aygıtınızdan engelleyebilir ya da yönetebilirsiniz. Ancak izleme teknolojilerini engellerseniz, size en iyi WeChat deneyimini sağlayamayabiliriz ve WeChat'in tüm ya da bazı özellikleri tam işleyemeyebilir.

WeChat dahilindeki bazı ayarlar sayesinde izleme teknolojilerinin topladığı hangi Bilgileri aldığımızı da denetleyebilirsiniz - örneğin, WeChat dahilindeki "Clear Location" (Konumu Temizle) seçeneğini kullanarak.

Çerezlerin özel türleri

Çerezlerin özel türlerini nasıl kullandığımızı aşağıdaki ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Söz konusu çerezlerin tümü ya da bazıları tarayıcınızda saklanabilir.

Çerezler kullanımı kategorisi Tanım
Onaylama Bu çerezler, size uygun hizmetler ve deneyim vermemize olanak vermek için hizmetlerimize eriştiğinizde bizi bilgilendirir. Bu çerezler bireysel tercihleriniz hakkında belirli bilgileri de hatırlar - örneğin, tercih ettiğiniz dil ve bölge.
Güvenlik Bilgilerinizin ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak için ve hileli, cezai ya da diğer şüpheli etkinlikleri engellemek için söz konusu çerezleri kullanıyoruz. Özellikle, güvenlik çerezleri hileli oturum açma durumlarını ve kullanıcı verilerinizi engellemek için bize yardımcı olur.
İşlevsellik Söz konusu çerezleri hizmetlerimizin işlevlerini yerine getirmek ve geliştirmek için kullanıyoruz. Özellikle, bu çerezleri kullanıcılarımızın WeChat ile nasıl etkileşim içerisinde bulunduğu hakkında bilgileri toplamamıza yardımcı olmak için kullanıyoruz - örneğin, son aramalarınız ve WeChat'te en sık ziyaret ettiğiniz profiller.
Analiz ve Araştırma Söz konusu çerezleri hizmetlerimizi takip etmek ve geliştirmek ve yeni hizmetler ile işlevleri araştırmak ve geliştirmek için bize referans veri sağlaması için kullanıyoruz. Örneğin, bu çerezler bize WeChat kullanıcı tabanının demografik bilgilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur ve bu şekilde hangi yeni WeChat özelliklerinin kullanıcılarımıza hitap edeceğini düşünmemize yardımcı olur.
Reklam Çerezleri aşağıdaki amaçlar ile kullanıyoruz:
  • tüm kullanıcılarımıza daha çok hitap eden reklamların gönderilmesi amacı ile WeChat'te reklam yapılması - örneğin, önceki WeChat aramalarınıza ya da IP adresinizden kaynaklanan genel konumunuza dayalı reklamlar alabilirsiniz.
  • kaç kullanıcının görüntülediği, tıkladığı ve/veya söz konusu reklamlar aracılığıyla satın alma yaptığı gibi gönderilen reklamlara istinaden bizim ve reklamcıların istatistikleri toplamalarına yardımcı olmak.

TRUSTE VE TENCENT

TRUSTe Privacy Certification

Tencent, işbu Gizlilik Politikasının ve uygulamalarımızın TRUSTe mührünü tıklayarak görebileceğiniz doğrulama sayfasında görüntülenebilen TRUSTe programına uygunluk açısından gözden geçirildiğini belgeleyen TRUSTe'nin Gizlilik Mührünü almıştır. Gizlilik Politikamız ya da gizlilik uygulamamız hakkında sorularınız ya da şikayetleriniz varsa, lütfen Gizlilik Görevlimiz ile iletişime geçin. Tatmin edici bir şekilde cevaplamadığımız ve çözümlenmemiş bir gizlilik ya da veri kullanım meseleniz varsa, lütfen çevrimiçi olarak ya da posta veya faks aracılığıyla TRUSTe ile iletişime geçin. TRUSTe'nin İhtilaf Çözüm Süreci sadece İngilizce dilinde mevcuttur.

TRUSTe programı ve sertifikası sadece WeChat web sitesi aracılığıyla toplanan Bilgileri kapsar. (www.wechat.com) ve mobil uygulama: WeChat diğer Tencent web siteleri, mobil uygulamaları ya da indirilebilir yazılım aracılığıyla toplanan bilgileri kapsamaz.

Son değiştirme: 2017-12-08