CHÍNH SÁCH VỀ COOKIE

Cập nhật lần cuối: [Ngày 19 tháng 4 năm 2017]

Liên quan tới các mục đích của Chính sách về Cookie này, " chúng tôi", " về chúng tôi" và " của chúng tôi" được dùng để chỉ:

Nếu bạn:

bạn cần tuân thủ theo Chính sách của Weixinvà không cần tuân thủ Chính sách về Cookie này.

Chúng tôi sử dụng cookie, tập tin nhật ký, bọ web, tập lệnh và eTag để thu thập và lưu trữ thông tin chúng tôi tự động thu thập về thiết bị và việc sử dụng ứng dụng WeChat ("WeChat") của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie và cách thức kiểm soát cookie qua thông tin được cung cấp dưới đây.

Nếu bạn không chấp nhận việc sử dụng cookie, hãy tắt cookie bằng cách sử dụng hướng dẫn trong chính sách về cookie này, thông qua việc truy cập các liên kết 'chọn không tham gia' được cung cấp bên dưới hoặc bằng cách thay đổi cài đặt thiết bị của bạn.

Cookie là các tập tin văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn đăng nhập vào tài khoản WeChat hoặc sử dụng một số tính năng WeChat nhất định. Sau đó, cookie được gửi trở lại máy chủ gốc vào mỗi lần truy cập tiếp theo hoặc tới một máy chủ khác có thể nhận ra cookie đó. Cookie được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho WeChat có thể hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho đội ngũ WeChat.

Cookie thực hiện rất nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như cho phép bạn đăng nhập hiệu quả, ghi nhớ một số sở thích nhất định và cải thiện tổng quan trải nghiệm người dùng. Cookie có thể cho chúng tôi biết nhiều điều, ví dụ như việc bạn đã từng sử dụng WeChat trước đây hay là người dùng mới.

Chúng tôi chỉ gửi cookie trực tiếp từ chúng tôi đến thiết bị của bạn. Chúng tôi không gửi đi bất kỳ cookie của bên thứ ba nào.

Cookie có thể được lưu trên thiết bị của bạn trong các khoảng thời gian dài ngắn khác nhau. Một số cookie là 'cookie phiên', nghĩa là chúng chỉ tồn tại trong khi ứng dụng của bạn đang mở. Chúng sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng ứng dụng. Các cookie khác là 'cookie vĩnh viễn', có nghĩa là chúng tồn tại kể cả sau khi ứng dụng được đóng lại. Chúng có thể được WeChat sử dụng để nhận dạng thiết bị của bạn khi bạn mở và sử dụng lại WeChat.

Chúng tôi sử dụng cookie để:

Các loại cookie được chúng tôi sử dụng liên quan đến WeChat có thể được phân loại thành các danh mục sau:

Loại cookie Cookie sẽ làm gì Cách chặn
Cookie rất cần thiết cho các dịch vụ thiết yếu Cookie rất cần thiết để cung cấp WeChat cho bạn và cho phép bạn sử dụng một số tính năng của ứng dụng, chẳng hạn như để xác thực đăng nhập, bảo mật WeChat và thông tin của bạn, cũng như ngăn chặn các hành vi gian lận, hình sự hoặc các hoạt động đáng ngờ khác. Nếu không có cookie, các dịch vụ bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như các trang giao dịch và tài khoản đăng nhập bảo mật sẽ không thể thực hiện được. Vui lòng xem hướng dẫn được nêu trong 'Cách kiểm soát hoặc xóa cookie' bên dưới.
Cookie chức năng Cookie chức năng sẽ ghi lại thông tin về các lựa chọn bạn đã thực hiện và cho phép chúng tôi điều chỉnh WeChat phù hợp với bạn. Điều này có nghĩa là khi bạn tiếp tục sử dụng hoặc quay lại sử dụng WeChat, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của mình khi bạn yêu cầu. Ví dụ: các cookie này cho phép chúng tôi:
• lưu sở thích ngôn ngữ của bạn;
• ghi nhớ các cài đặt bạn đã áp dụng;
• hiển thị cho bạn khi bạn đăng nhập; và
• lưu giữ các tùy chọn về trợ năng.
Vui lòng xem hướng dẫn được nêu trong 'Cách kiểm soát hoặc xóa cookie' bên dưới.
Cookie hiệu suất / phân tích Chúng tôi sử dụng cookie hiệu suất/phân tích để phân tích cách WeChatđược truy cập, được sử dụng hoặc đang hoạt động để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn cũng như duy trì, vận hành và liên tục cải thiện WeChat. Ví dụ: các cookie này cho phép chúng tôi:
• hiểu rõ hơn về khách truy cập WeChat để có thể cải thiện cách chúng tôi trình bày nội dung của mình;
• thu thập thông tin về người dùng của WeChat chẳng hạn như vị trí của họ và thiết bị họ đang sử dụng;
• cải thiện WeChat bằng cách đo bất kỳ lỗi nào xảy ra; và
• tiến hành nghiên cứu và chẩn đoán để cải thiện các dịch vụ sản phẩm.
Ngoài ra, vui lòng xem hướng dẫn được nêu trong 'Cách kiểm soát hoặc xóa cookie' bên dưới.
Cookie quảng cáo và theo dõi Khi bạn sử dụng Dịch vụ WeChat, bạn sẽ nhận thấy rằng Tài khoản Chính thức có thể cung cấp hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ tới bạn. Chúng tôi không cho phép các công ty bên thứ ba, kể cả công ty quảng cáo, được đặt cookie trên Dịch vụ WeChat, tuy nhiên nếu bạn nhấp vào các liên kết được hiển thị trên trang Tài khoản Chính thức, bạn sẽ được đưa đến các trang web do bên thứ ba có liên quan vận hành. Bên thứ ba có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn khi bạn tương tác với sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web của họ. Tất cả các nhà khai thác Tài khoản Chính thức hoặc các bên thứ ba khác mà chúng tôi làm việc cùng đều có chính sách bảo mật riêng và cung cấp cơ chế cho người dùng chọn không tham gia theo dõi và nhắm mục tiêu hành vi thông qua cơ chế chọn không tham gia được liệt kê trong 'Cách kiểm soát hoặc xóa cookie' bên dưới.

Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận cookie và chúng tôi sẽ giải thích cách bạn có thể thực hiện quyền này ở bên dưới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể sẽ không sử dụng được đầy đủ chức năng của WeChat.

Hầu hết các thiết bị (trong trường hợp ứng dụng di động) đều cho phép bạn thay đổi cài đặt cookie của mình. Các cài đặt này thường sẽ được tìm thấy trong menu "tùy chọn" hoặc "sở thích" trên thiết bị của bạn. Để tìm hiểu các cài đặt này, các liên kết sau đây có thể sẽ hữu ích với bạn.

Bạn có thể chọn không xem quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích từ Dịch vụ WeChat và các công ty tham gia khác thông qua Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại Hoa Kỳ, Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Canada tại Canada, hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác Châu Âu ở Châu Âu hoặc thông qua cài đặt thiết bị của bạn.

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về Cookie này để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn và dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng tải các thay đổi cho Chính sách về Cookie này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày "Cập nhật lần cuối" ở đầu Chính sách về Cookie này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin được lưu trữ trong cookie, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng tải thông báo về thay đổi đó một cách nổi bật khi bạn đăng nhập hoặc sử dụng WeChat.

6. Bạn cần thêm thông tin?

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cookie và việc sử dụng chúng trên Internet, bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích tại các liên kết sau:

Nếu bạn đã vô hiệu hóa một hoặc nhiều cookie, chúng tôi vẫn có thể sử dụng thông tin được thu thập từ các cookie trước khi cài đặt tùy chọn vô hiệu của bạn, tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng cookie đã bị vô hiệu hóa để thu thập thêm thông tin.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào cho chính sách về cookie này hoặc các vấn đề bảo mật nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dataprotection@wechat.com hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands.

TRUSTe