ติดต่อเรา

คำติชมและการสนับสนุนผู้ใช้ของ WeChat
หากคุณประสบปัญหาในการใช้งาน WeChat ไปที่ ศูนย์บริการ WeChat เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา ถ้าคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือต้องการให้คำติชมเกี่ยวกับ WeChat คลิก ที่นี่
การพัฒนาธุรกิจ
ธุรกิจต่าง ๆ ที่ค้นหาวิธีการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม WeChat ในการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ WeChat สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสได้ใน แพลตฟอร์มเปิด Weixin / Weixin Pay / WeChat Pay HK / WeChat Pay Malaysia.
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้คือค่านิยมหลักของ WeChat ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้ และการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat
คำขอจากภาครัฐ
หากคุณเป็นหน่วยงานรัฐบาลและต้องการส่งคำขออื่น นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ WeChat โปรดอ่านนโยบายคำขอจากภาครัฐของเรา
คำขอบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างคำขอข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้อง คลิก ที่นี่
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนมีดังนี้ เราจะตอบข้อสงสัยและข้อสงสัยของคุณโดยเร็วที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

นางสาว Elizabeth Byun
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน
Level 29, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong