Hubungi Kami

Maklum Balas dan Sokongan Pengguna WeChat
Jika anda mengalami isu menggunakan WeChat, lawati Pusat Bantuan WeChat untuk mencari penyelesaian. Jika anda masih tidak dapat menyelesaikan isu and aatau ingin meninggalkan maklum balas anda tentang WeChat, klik di sini.
Pembangunan Perniagaan
Perniagaan yang berusaha untuk memanfaatkan platform WeChat untuk menyambungkan ekosistem WeChat boleh mempelajari lebih banyak tentang peluang di Platform Terbuka Weixin, Weixin Pay, WeChat Pay HK, dan WeChat Pay Malaysia.
Privasi Pengguna
Privasi pengguna merupakan nilai teras WeChat sepertimana yang diperincikan dalam Dasar Privasi WeChat. Untuk maklumat lanjut tentang jenis maklumat yang kami kumpul daripada pengguna dan cara maklumat sedemikian digunakan, sila rujuk kepada Dasar PrivasiWeChat.
Permintaan Kerajaan
Sekiranya anda wakil daripada pihak berkuasa kerajaan dan ingin membuat permintaan selain daripada pendedahan data mengenai pengguna WeChat, sila rujuk kepada Dasar Permintaan Kerajaan.
Permintaan Penguatkuasaan Undang-Undang
Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang cara menjanakan permintaan data penguatkuasaan undang-undang sah, klik di sini.
Pegawai Aduan
Maklumat kenalan Pegawai Aduan kami ialah seperti berikut. Kami akan memberi respons kepada kebimbangan dan pertanyaan anda secepat mungkin dan mematuhi peraturan yang berkenaan.

Elizabeth Byun
Ketua Perundangan dan Pematuhan
Level 29, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong