Hubungi Kami

Maklum Balas dan Sokongan Pengguna WeChat
Jika anda mengalami isu menggunakan WeChat, lawati Pusat Bantuan WeChat untuk mencari penyelesaian. Jika anda masih tidak dapat menyelesaikan isu and aatau ingin meninggalkan maklum balas anda tentang WeChat, klik di sini.
Pembangunan Perniagaan
Perniagaan yang berusaha untuk memanfaatkan platform WeChat untuk menyambungkan ekosistem WeChat boleh mempelajari lebih banyak tentang peluang di Platform Terbuka Weixin, Weixin Pay, WeChat Pay HK, dan WeChat Pay Malaysia.
Keselamatan dan Privasi Pengguna
Privasi pengguna ialah nilai teras WeChat seperti yang diperincikan dalam Dasar Privasi WeChat. Untuk pertanyaan berkenaan Dasar Privasi WeChat atau komunikasi yang berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh badan kerajaan, klik di sini.
Permintaan Penguatkuasaan Undang-Undang
Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang cara menjanakan permintaan data penguatkuasaan undang-undang sah, klik di sini.
Pegawai Aduan
Maklumat kenalan Pegawai Aduan kami ialah seperti berikut. Kami akan memberi respons kepada kebimbangan dan pertanyaan anda secepat mungkin dan mematuhi peraturan yang berkenaan.

Elizabeth Byun
Ketua Perundangan dan Pematuhan
Level 29, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
policy@wechat.com