ຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມຕື່ມ – ພາກຜະໜວກສະເພາະອານາເຂດນ່ານນໍ້ານ່ານຟ້າໃດໜຶ່ງ

ແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດ: 2023-06-01

ຖ້າວ່າທ່ານເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ບຣາຊິນ, ຄາລິຟໍເນຍ, ການາດາ, ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຂດປົກຄອງພິເສດມາເກົາ, ມາເລເຊຍ, ເມັກຊິໂກ, ຟີລິບປິນ, ຣັດເຊຍ, ເຊີເບຍ, ສິງກະໂປ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ສີລັງກາ, ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ປະເທດໄທ, ຕັວກກີ, ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຫຼື ຫວຽດນາມ, ແມ່ນຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ ກຳນົດທີ່ກຳນົດໄວ້ລຸ່ມນີ້ພາຍໃຕ້ເຂດນ່ານນ້ຳນ່ານຟ້າຂອງທ່ານກັບທ່ານ ນອກເໜືອຈາກຂໍ້ກຳນົດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາໄດ້ມີການແປນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ອອກເປັນພາສາຕ່າງໆ, ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງສະບັບພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະບັບພາສາອັງກິດ, ໃຫ້ຖືເອົາສະບັບພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຈະໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ.

ປະເທດອົດສະຕຣາລີ

ພາກນີ້ແມ່ນບັງຄັບໃຊ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ:

ຜູ້ຮັບຕ່າງປະເທດ

ພວກເຮົາດຳເນີນບາດກ້າວທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ເປັນບຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ນອກປະເທດອົດສະຕຣາລີຈັດການກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຄວບຄຸມ ຫຼື ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການກະທຳ ແລະ ການລະເວັ້ນຂອງຜູ້ຮັບທີ່ເປັນບຸກຄົນທີສາມເຫຼົ່ານີ້.

ການເຂົ້າເຖິງ

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບທ່ານ, ວິທີທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ ໂດຍເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ. ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆອີກ ກ່ຽວກັບທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ການແກ້ໄຂ

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາມີເຊິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາມີ ກ່ຽວກັບທ່ານ ໂດຍເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ WeChat ຂອງທ່ານ. ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆອີກ ກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ເດັກນ້ອຍ

ຖ້າວ່າທ່ານອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານແລ້ວ ເພື່ອລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ນຳໃຊ້ WeChat.

ສິດຂອງທ່ານ

ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ພໍໃຈກັບການຕອບກັບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການຮ້ອງຂໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານ ຫຼື ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ຄຳຮ້ອງທຸກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ສຳນັກງານເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຂໍ້ມູນປະຈຳປະເທດອົດສະຕຣາລີ (ໂທລະສັບ +61 1300 363 992 ຫຼື ອີເມວ enquiries@oaic.gov.au).

ປະເທດບຣາຊີນ

ພາກນີ້ບັງຄັບໃຊ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດບຣາຊີນ:

ການຍົກເລີກການຍິນຍອມ

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໂດຍອີງຕາມການຍິນຍອມຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະຍົກເລີກການຍິນຍອມທີ່ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ກ່ອນໜ້ານີ້ສຳລັບການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ. ເພື່ອຍົກເລີກການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານອາດຈະຢຸດໃຊ້ບັນຊີ WeChat ຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ dataprotection@wechat.com. ການກະທຳນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການ WeChat ທີ່ພວກເຮົາມີໃຫ້ທ່ານ.

ການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ

ຖ້າວ່າທ່ານມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ WeChat ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວກ່ອນ (ທັງສຳລັບພວກເຂົາເອງ ແລະ ໃນນາມຂອງທ່ານ). ພວກເຮົາຈະບໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກເດັກນ້ອຍຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງຈາກເດັກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງດັ່ງກ່າວ – ພວກເຮົາຈະສືບສວນ (ແລະ ລຶບຖິ້ມ) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ.

ຄາລິຟໍເນຍ

ພາກນີ້ບັງຄັບໃຊ້ກັບຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນ ຄາລິຟໍເນຍທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແຫ່ງລັດຄາລິຟໍເນຍ ສະບັບປີ 2018 ("CCPA").

CCPA ໃຫ້ສິດທີ່ສະເພາະທາງກົດໝາຍແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງ, ການລຶບ, ການເປີດເຜີຍ ຫຼື "ການຫ້າມຂາຍ". ສິດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສິດເດັດຂາດ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງຢ່າງ.

ການເກັບກຳ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມານີ້, ຜ່ານການນໍາໃຊ້ WeChat ຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາອາດເກັບກຳ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວປະເພດຕ່າງໆຈາກ ຫຼື ກ່ຽວກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ຕາມທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນ CCPA:

ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນສຳລັບຈຸດປະສົງຕໍ່ໄປນີ້:

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກໃຊ້ແຕ່ລະປະເພດ, ໃຫ້ເບິ່ງສ່ວນຫຼັກຂອງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ພວກເຮົາອາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແຕ່ລະປະເພດທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ໃຫ້ແກ່ນິຕິບຸກຄົນປະເພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ພາຍໃນຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ "ຂາຍ" ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ CCPA.

ສິດພາຍໃຕ້ CCPA

ຖ້າວ່າທ່ານແມ່ນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ CCPA ບໍ່ຮັບຮູ້ການຍົກເວັ້ນທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກັບທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ທ່ານມີສິດທີ່ຈະ:

ພວກເຮົາແນໃສ່ເພື່ອຕອບສະໜອງການຮ້ອງຂໍທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວທັງໝົດພາຍໃນ 45 ວັນ ອີງຕາມ CCPA. ຖ້າຈຳເປັນ, ການເລື່ອນເວລາອີກ 45 ວັນ ຈະມີຄຳອະທິບາຍເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍໃຊ້ສິດຂອງທ່ານໃດໜຶ່ງ. ໃນບາງກໍລະນີ ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ບັດ ID ທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ.

ວິທີການໃຊ້ສິດຂອງທ່ານ

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ທ່ານອາດຕ້ອງການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກທີ່ນັ້ນ. ຖ້າວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງຄາລິຟໍເນຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ CCPA, ທ່ານອາດໃຊ້ສິດຂອງທ່ານຕໍ່ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ຖ້າມີ ໂດຍຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ພາຍໃຕ້ CCPA, ທ່ານອາດໃຊ້ສິດເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ທ່ານອາດແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເພື່ອດຳເນີນການຮ້ອງຂໍເຫຼົ່ານີ້ຕາງໜ້າໃຫ້ທ່ານ ໂດຍຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com. ສຳລັບການຮ້ອງຂໍໂດຍຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ພວກເຮົາອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານພິສູດຕົວຕົນຂອງທ່ານໂດຍກົງກັບພວກເຮົາ ແລະ ຢືນຢັນກັບພວກເຮົາວ່າ ທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍນັ້ນ.

ປະເທດການາດາ

ການກົດ "ຍອມຮັບ", ສະແດງວ່າ ທ່ານຍິນຍອມຕໍ່ການໂອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄປຫາປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ສາຂາຕ່າງໆ.

ສາມາດຕິດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ dataprotection@wechat.com.

ສິດຂອງທ່ານ

ການຍົກເລີກການຍິນຍອມ

ທ່ານສາມາດຈະຍົກເລີກການຍິນຍອມທີ່ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ສຳລັບການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ. ເພື່ອຍົກເລີກການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານອາດຈະຢຸດໃຊ້ບັນຊີ WeChat ຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ dataprotection@wechat.com. ການກະທຳນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການ WeChat ທີ່ພວກເຮົາມີໃຫ້ທ່ານ.

ການເຂົ້າເຖິງ

ທ່ານມີສິດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບທ່ານ, ຮັບການບັນທຶກກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ມັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃຫ້. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໂດຍເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ດຳເນີນການຮ້ອງຂໍເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ dataprotection@wechat.com. ພວກເຮົາອາດຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອຢືນຢັນຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ການແກ້ໄຂ

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາມີເຊິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໂດຍເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ WeChat ຂອງທ່ານ. ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆອີກ ກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ

ຖ້າວ່າທ່ານເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານ WeChat ຢ່າງສົມບູນ.

ໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນໃນ ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ, ທ່ານມີສິດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບທ່ານ (ໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ບັງຄັບໃຊ້).

ທ່ານມີສິດຮ້ອງຂໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ (ເພື່ອຮັບເອົາສຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາປະມວນຜົນກ່ຽວກັບທ່ານ). ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ສິດຂອງທ່ານໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງສິດເພື່ອຢຸດການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເພື່ອຈຸດປະສົງການຕະຫຼາດທາງກົງ. ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງເກັບຄ່າທຳນຽມ ເພື່ອດຳເນີນຕາມການຮ້ອງຂໍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ.

ປະເທດອິນເດຍ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ

"ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນ" ໝາຍເຖິງລະຫັດຜ່ານ, ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ (ເຊັ່ນ: ບັນຊີທະນາຄານ ຫຼື ບັດເຄຣດິດ ຫຼື ບັດເດບິດ ຫຼື ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການຊໍຳລະເງິນອື່ນໆ), ຂໍ້ມູນຊີວະມິຕິ, ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ຫຼື ສຸຂະພາບທາງຈິດ, ຊີວິດການມີເພດສຳພັນ ຫຼື ລົດສະນິຍົມທາງເພດ ແລະ /ຫຼື ການບັນທຶກ ຫຼື ປະຫວັດທາງການແພດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ບໍ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໃນອານາເຂດສາທາລະນະ ຫຼື ທີ່ສະໜອງໃຫ້ຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດອິນເດຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດຕໍ່ຂໍ້ມູນ, Act, 2005.

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງທ່ານ

ໃນສະຖານະການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມໃດໜຶ່ງເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະ (i) ຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວຈະຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງທ່ານ ແລະ (ii) ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນທີສາມບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນພາຍຫຼັງ.

ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ການຖອນການຍິນຍອມ.

ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆອີກກ່ຽວກັບທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປະມວນຜົນ, ການໂອນ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນສົ້ນສຸດທ້າຍ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ທ່ານບໍ່ມີສິດທີ່ຈະຖອນການຍິນຍອມ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍຍ້ອນຫຼັງ ເພື່ອລຶບການບັນທຶກທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຈຸດປະສົງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ສາມາດຖອນການຍິນຍອມຕໍ່ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານໃນພາຍຫຼັງ.

ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໃນປະເທດອິນເດຍ, ພວກເຮົາຈະດຳເນີນມາດຕະການທາງວິຊາການ ແລະ ທາງການຈັດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ, ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງທ່ານ.

ການຈຳກັດອາຍຸ

ການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່ແມ່ນຈຳເປັນ ສຳລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ເປັນເດັກນ້ອຍ, ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ການເກັບກຳ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ພວກເຮົາ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຖືວ່າຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສະໜອງການບໍລິການ.

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ການຍິນຍອມ

ໂດຍການຍອມຮັບ ແລະ ຍິນຍອມຕໍ່ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ພວກເຮົາເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຕາມນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເຊິ່ງຖືກປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ນຳໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງ WeChat.

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃໝ່ຫຼ້າສຸດ. ເພື່ອເປັນການຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາຍັງອາດກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ໃນເວລາໃດກໍໄດ້.

ການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ

ຖ້າວ່າທ່ານອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 21 ປີ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານແລ້ວ ເພື່ອລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ນຳໃຊ້ WeChat.

ສິດການເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ, ອັບເດດ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບບັນທຶກໄວ້ໃນ WeChat ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ

ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບ ຜ່ານຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ຫຼື ຜ່ານ WeChat, ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ພວກເຮົາຈະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂທາງກົດໝາຍ.

ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາແກ້ໄຂນະໂຍບາຍສະບັບນີ້, ພວກເຮົາຈະໂພສທ໌ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບອັບເດດໃນລິ້ງນີ້ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບຜ່ານທາງ WeChat ຫຼື ວິທີການອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ການປ່ຽນແປງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຍິນຍອມຈາກບຸກຄົນທີສາມ

ທ່ານຮັບຜິດຊອບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົານັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນປັດຈຸບັນ. ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາອາດກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນເວລາໃດກໍໄດ້. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຍິນຍອມທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນແກ່ພວກເຮົາ (ຕົວຢ່າງ: ການສົ່ງເສີມໂຄສະນາໂດຍການສົ່ງຕໍ່ ຖ້າມີ), ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈະສັນນິຖານຢູ່ສະເໝີວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຍິນຍອມລ່ວງໜ້າແລ້ວ ແລະ ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຮຽກຮ້ອງໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ໂດຍເປັນຜົນມາຈາກການຂາດການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ.

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ການຍິນຍອມ

ການກົດປຸ່ມ "ຍອມຮັບ", ສະແດງວ່າ ທ່ານຍິນຍອມຕໍ່ການໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄປປະເທດໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາມີຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ສາຂາ ຫຼື ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່.

ສິດຂອງທ່ານ

ທ່ານອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງໃນການນໍາໃຊ້, ການເປີດເຜີຍ, ການແກ້ໄຂໃດໜຶ່ງ, ການຢຸດນຳໃຊ້ ຫຼື ການສະໜອງໃຫ້ ແລະ/ຫຼື ການລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງທ່ານ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້, ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້. ຖ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການຮ້ອງຂໍເລື່ອງດັ່ງກ່າວ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ຣາຊະອານາຈັກຊາອຸອາຣາເບຍ

ທ່ານຍິນຍອມຕໍ່ການເກັບກໍາ, ການນໍາໃຊ້, ການເປີດເຜີຍ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນະ​ໂຍ​ບາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ.

ເຂດປົກຄອງພິເສດມາເກົາ

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດສະໜອງ WeChat ໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນໃນ ເຂດປົກຄອງພິເສດມາເກົາ, ທ່ານມີສິດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ (ໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ບັງຄັບໃຊ້). ທ່ານມີສິດຮ້ອງຂໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບເອົາສຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາປະມວນຜົນກ່ຽວກັບທ່ານ, ເພື່ອຮ້ອງຂໍການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ແລະ ມີສິດທີ່ຈະຄັດຄ້ານການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເພື່ອການຕະຫຼາດ ຫຼື ຮູບແບບທາງການຄ້າອື່ນໆ ຫຼື ບົນພື້ນຖານທີ່ມີລັກສະນະສ່ວນຕົວ. ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງເກັບຄ່າທຳນຽມ ເພື່ອດຳເນີນຕາມການຮ້ອງຂໍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ.

ປະເທດມາເລເຊຍ

ການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເພື່ອໃຫ້ເດັກ (ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ) ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ WeChat, ທ່ານຍິນຍອມຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເດັກຕາມນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ທ່ານເອງກໍ ຍອມຮັບ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຜູກພັນໃນຂໍ້ກຳນົດໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບສຳລັບການກະທຳຂອງເດັກຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເດັກຄົນນັ້ນ.

ພວກເຮົາຈະເກັບບັນທຶກ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ເຊີຟເວີຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ ແລະ ທ່ານຍິນຍອມໃຫ້ໂອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອອກນອກປະເທດຂອງທ່ານ.

ສິດຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ

ສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງ: ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຮ້ອງຂໍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບເອົາສໍາເນົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກຳ ແລະ ກຳລັງຖືກປະມວນຜົນໂດຍພວກເຮົາ ຫຼື ໃນນາມຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການກຳນົດຄ່າທຳນຽມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຕາມຈຳນວນທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ.

ເມື່ອຈັດການກັບການຮ້ອງຂໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນບາງຢ່າງເພື່ອຢືນຢັນຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສິດຕາມກົດໝາຍໃນການຮ້ອງຂໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ.

ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມການຮ້ອງຂໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພາຍໃນຊ່ວງເວລາຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງປະເທດມາເລເຊຍ.

ສິດທິໃນການແກ້ໄຂ: ທ່ານອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ເມື່ອຈັດການກັບການຮ້ອງຂໍເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນບາງຢ່າງເພື່ອຢືນຢັນຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສິດຕາມກົດໝາຍໃນການຮ້ອງຂໍເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ.

ສິດທິໃນການຈຳກັດການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ: ທ່ານອາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຈຳກັດການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໂດຍໃຊ້ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ທີ່ໃຫ້ໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກະທຳນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການ WeChat ທີ່ພວກເຮົາມີໃຫ້ທ່ານ.

ຕິດຕໍ່

ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການກັບຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ທີ່ dataprotection@wechat.com.

ປະເທດແມັກຊີໂກ

ຈຸດປະສົງຂອງການປະມວນຜົນ

ຈຸດປະສົງບາງຢ່າງສຳລັບການປະມວນຜົນຕາມທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແມ່ນມາຈາກຄວາມສະໝັກໃຈ ເຊິ່ງລວມເຖິງ:

ການຍິນຍອມໃຫ້ໂອນຂໍ້ມູນ

ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ ເພື່ອດຳເນີນການໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ "ພວກເຮົາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ໃຜແດ່" ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ:

ໂດຍການນຳໃຊ້ WeChat ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຍລະອຽດຂ້າງເທິງ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງການຍິນຍອມຂອງທ່ານ.

ການຈຳກັດອາຍຸ

ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ WeChat ນອກຈາກທ່ານມີອາຍຸ 18 ປີ ຫຼື ທ່ານໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຕໍ່ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (ທັງສຳລັບຕົວພວກເຂົາເອງ ແລະ ໃນນາມຂອງທ່ານ).

ສິດຂອງທ່ານ

ພາກຍ່ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ "ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການແກ້ໄຂ", "ການລຶບຖິ້ມ", "ການຄັດຄ້ານ", "ການຈຳກັດການປະມວນຜົນພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ", ເຊິ່ງປະກອບມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ລວມຢູ່ໃນພາກ ສິດຂອງທ່ານ ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ກໍຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດເມັກຊິໂກອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງມີສິດທີ່ຈະຍົກເລີກການຍິນຍອມທີ່ທ່ານໃຫ້ໄວ້ກັບພວກເຮົາ ເພື່ອປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ເພື່ອໃຊ້ສິດຂອງທ່ານ, ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບສິດຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງວິທີການ, ຂະບວນການ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ສິດໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ປະເທດຟີລິບປິນ

ອາຍຸຕໍ່າສຸດ

ທ່ານຕ້ອງມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 18 ປີ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ WeChat.

ສິດຂອງທ່ານ

ທ່ານມີສິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການຍິນຍອມ

ໂດຍການຍິນຍອມຕໍ່ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້, ທ່ານຍິນຍອມໃຫ້ພວກເຮົາ:

ປະເທດຣັດເຊຍ

ຖ້າວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WeChat ຈາກປະເທດຣັດເຊຍ:

ປະເທດເຊີເບຍ

ຕົວແທນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດເຊີເບຍ Karanovic & Partners ສຳລັບຈຸດປະສົງໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ທີ່ local.representative@karanovicpartners.com. ກະລຸນາໃສ່ຄຳວ່າ "ປະເທດເຊີເບຍ" ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວຂອງທ່ານ.

ປະເທດສິງກະໂປ

ການກົດ "ຍອມຮັບ", ສະແດງວ່າ ທ່ານຍິນຍອມຕໍ່ການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພາກ "ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແນວໃດ" ໃນນະໂຍວ່າດ້ວຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ທີ່ພວກເຮົາຈະປະມວນຜົນເປັນ "ອົງກອນ" ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ສະບັບປີ 2012.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບຈຸດປະສົງໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ສະບັບປີ 2012 ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ທີ່ dataprotection@wechat.com.

ການເຂົ້າເຖິງ

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ວິທີທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ ໂດຍເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ. ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆອີກ ກ່ຽວກັບທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com.

ການແກ້ໄຂ

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃດໜຶ່ງ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບທ່ານ ໂດຍເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ. ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆອີກກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ dataprotection@wechat.com.

ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງຈາກເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ ໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ – ພວກເຮົາຈະສືບສວນ (ແລະ ລຶບຖິ້ມ) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກເດັກນ້ອຍຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 14 ປີໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ຖ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງຈາກເດັກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 14 ປີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງດັ່ງກ່າວ – ພວກເຮົາຈະສືບສວນ (ແລະ ລຶບຖິ້ມ) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ (ລວມທັງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ) ທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດເກົາຫຼີ ສຳລັບການບໍລິການ WeChat ແມ່ນມີຄືດັ່ງນີ້:

ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ​ຂອງຜູ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະຖານທີ່ຕັ້ງ (ຫຼື ເຂດນ່ານນ້ຳນ່ານຟ້າ) ຂອງຜູ້ຮັບ (ຫຼື ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຮັບ)ຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໂດຍຜູ້ຮັບລາຍການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ວັນທີ ແລະ ວິທີການໂອນໄລຍະເວລາໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໂດຍຜູ້ຮັບ
ຜູ້ດຳເນີນງານການບໍລິການຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານ WeChat
ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບຸກຄົນທີສາມສຳລັບຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່.
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງເຊີຟເວີການບໍລິການຂອງບຸກຄົນທີສາມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງບຸກຄົນທີສາມຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານນາມແຝງຂອງຜູ້ໃຊ້

​ຮູບ​ໂປ​ຣ​ໄຟ​ລ໌

​ເພດ

ພາກພື້ນ
ສົ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ.
Adyen N.V.
dpo@adyen.com
ປະເທດເນເທີແລນການຢືນຢັນຂໍ້ມູນບັດການຊໍາລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຂໍ້ມູນບັດການຊໍາລະສົ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ.
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
http://policies.google.com/privacy
ສະຫະລັດອາເມຣິກາການບໍລິການແປພາສາຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງໄດ້ແປສົ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ.
Microsoft Operations Pte Ltd.
https://privacy.microsoft.com
ສະຫະລັດອາເມຣິກາການບໍລິການແປພາສາຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງໄດ້ແປສົ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ.
Meta Platforms, Inc.
https://www.facebook.com/privacy/policy/
ສະຫະລັດອາເມຣິກາການແບ່ງປັນໂພສທ໌ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໂພສທ໌ຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງຖືກແບ່ງປັນສົ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ.
PTW (Singapore) Pte. Ltd.
dataprivacy@ptw.com
ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍການບໍລິການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂໍ້ມູນທີ່ອາດຈະຈຳເປັນ ເພື່ອຈັດການຄຳຖາມສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງທ່ານສົ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ.

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດເກົາຫຼີແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

ລາຍການບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ
ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າ ແລະ ການຖອນອອກຈາກສັນຍາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ5 ປີ
ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການສະໜອງເງິນໃນລັກສະນະອື່ນໆກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ5 ປີ
ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳຮ້ອງທຸກຂອງຜຸ້ບໍລິໂພກ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ3 ປີ
ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດສະຫຼາກ/ການໂຄສະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ6 ເດືອນ
ບັນທຶກການເຂົ້າເບິ່ງການບໍລິການກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຄວາມລັບໃນການສື່ສານ3 ເດືອນ
ບັນທຶກໂທລະຄົມມະນາຄົມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຄວາມລັບໃນການສື່ສານ12 ເດືອນ

ການທຳລາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ພວກເຮົາທຳລາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເມື່ອໝົດຄວາມຕ້ອງການ ສຳລັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ການໝົດອາຍຸຂອງຊ່ວງເວລາການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຳເລັດຈຸດປະສົງໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ນອກຈາກໃນກໍລະນີທີ່ມີກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ ຈະຖືກລຶບຖິ້ມໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກ 180 ວັນ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີ Weixin Pay ຫຼື WeChat Pay ຂອງທ່ານ ຫຼື ເປັນຜູ້ດູແລບັນຊີທາງການ ຫຼື ໂປຣແກຣມຂະໜາດນ້ອຍ).

ຂະບວນການທໍາລາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ (ລວມທັງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ) ແມ່ນມີຄືດັ່ງນີ້:

ຕົວແທນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວພາຍໃນປະເທດ

ອີງຕາມມາດຕາ 32-5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວແທນພາຍໃນປະເທດປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຂໍ້​ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງ​ສ່ວນ​ຕົວ

ຈຸດປະສົງໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ: ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ.

ໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ: ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນໄລຍະເວລາຕ່ຳສຸດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງແກ່ທ່ານ.

ເຫດຜົນສໍາ​ລັບ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​ເພື່ອຢືນຢັນ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖານທີ່​ຕັ້ງ​ ແລະ ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​: ອີງຕາມມາດຕາ 16(2) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງ ("ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງ"), ພວກເຮົາຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນເພື່ອຢືນຢັນການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງໃນລະບົບຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໄວ້ເປັນເວລາ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

ການປະກາດແຈ້ງການພາຍໃຕ້ມາດຕາ 19(3) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບບຸກຄົນທີສາມ, ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນແມ່ນໃຜ, ພ້ອມທັງວັນທີ, ເວລາ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການແບ່ງປັນດັ່ງກ່າວ) ຜ່ານ WeChat ຫຼື ວິທີການອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ.

ສິດຂອງຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງເດັກ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ສິດເຫຼົ່ານັ້ນພາຍໃຕ້ມາດຕາ 26(1) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ໃນກໍລະນີ​ທີ່​ເປັນຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ (ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເອີ້ນ​ວ່າ "ເດັກ"):

ໃຫ້ການຍິນຍອມໃຫ້ຕໍ່ການນໍາໃຊ້ ຫຼື ການໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບເດັກ, ສໍາລັບການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ, ພວກເຮົາຈະຖືວ່າແມ່ນເດັກໄດ້ຍິນຍອມຕໍ່ການນໍາໃຊ້ ຫຼື ການໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແລ້ວ.

ສຳລັບການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ, ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະໃຫ້ການຍິນຍອມໃຫ້ນຳໃຊ້ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວຂອງເດັກ ຕ້ອງຍື່ນໜັງສືຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງພວກເຮົາທີ່ dataprotection@wechat.com ພ້ອມກັບເອກະສານທີ່ພິສູດວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ.

ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍສາມາດນຳໃຊ້ສິດທັງໝົດຂອງເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງສ່ວນຕົວສຳລັບເດັກ.

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງພະນັກງານດູແລຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງ:

ປະເທດສີລັງກາ

ການກົດ "ຍອມຮັບ", ສະແດງວ່າ ທ່ານຍິນຍອມຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ອະນຸຍາດມີການເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າວ່າທ່ານມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານເພື່ອລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ນຳໃຊ້ WeChat.

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຖອນການຍິນຍອມ ຫຼື ຫຼີກລ້ຽງຈາກການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ລຶບຖິ້ມ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຫຼື ຕື່ມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານພາຍໃນ 21 ວັນລັດຖະການ.

ຈີນໄຕ້ຫວັນ

ພວກ​ເຮົາ​ຈະບໍ່ເກັບ​ກໍາ​ ຫຼື​ ຂໍ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຈາກ​ບຸກຄົນທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຕໍ່າ​ກວ່າ 7 ປີ​ ​ໂດຍ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ ຫຼື​ ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ລົງ​ທະ​ບຽນ​ນຳໃຊ້ WeChat ​​ໂດຍ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​​. ຖ້າວ່າທ່ານອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 7 ປີ, ກະລຸນາຢ່າພະຍາຍາມນໍາໃຊ້ ຫຼື ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ WeChat ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບຕົນເອງໃຫ້ພວກເຮົາ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນໃດທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 7 ປີ ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງແກ່ພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງນໍາໃຊ້ WeChat. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ, ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 20 ປີ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ WeChat.

ທ່ານອາດຈະໃຊ້ສິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: (1) ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ທົບທວນ; (2) ມີສຳເນົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ; (3) ເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ; (4) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຢຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການປະມວນຜົນ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ; ແລະ (5) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ, ອາດຈະມີຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການປະຕິບັດຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.

ປະເທດໄທ

ການກົດ "ຍອມຮັບ", ສະແດງວ່າ ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້ແລ້ວ. ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້, ທ່ານຕ້ອງບໍ່ນຳໃຊ້ WeChat.

ຖ້າວ່າທ່ານອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 20 ປີ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານແລ້ວ ເພື່ອລົງທະບຽນບັນຊີ ແລະ ນຳໃຊ້ WeChat.

ຕາມຂອບເຂດທີ່ພະລາດຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ (PDPA) ແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ທ່ານສາມາດ:

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຢາກຈະດຳເນີນການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ dataprotection@wechat.com.

ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດໄທ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການປະຕິບັດຕາມ PDPA ແມ່ນມີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຜ່ານທາງອີເມວ. ກະລຸນາໃສ່ຄຳວ່າ “ປະເທດໄທ” ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວຂອງທ່ານ.

ປະເທດຕວກກີ

ຜູ້ຕາງໜ້າໃນການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດຕວກກີແມ່ນ Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı ສຳລັບຈຸດປະສົງໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ("DPL") ຂອງປະເທດຕວກກີ ແລະ ລະບຽບການຮອງລົງມາຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ tencent@iptech-legal.com. ກະລຸນາໃສ່ຄຳວ່າ "ປະເທດຕວກກີ" ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວຂອງທ່ານ.

ທ່ານມີສິດຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງ DPL, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບທ່ານ. ໃນຖານະເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນໃນປະເທດຕວກກີ, ທ່ານອາດຈະມີສິດສະໝັກຂໍກັບຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ ແລະ (ແລະ ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ກຳນົດ):

ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ

ທ່ານຍິນຍອມຕໍ່ການເກັບກໍາ, ການນໍາໃຊ້, ການເປີດເຜີຍ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນະ​ໂຍ​ບາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ.

ພວກເຮົາອາດລາຍງານໂດຍສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບເຫດການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກຳພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ UAE (ເຊັ່ນ: ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີຂອງ UAE). ເຫດການດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກລາຍງານໄປຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສືບສວນ. ນອກຈາກນີ້, ກະລຸນາຊາບວ່າ ການລາຍງານເຫດການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີໂດຍສະໝັກໃຈ ແມ່ນຍັງສາມາດສົ່ງຫາທີມງານຕອບສະໜອງເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີຂອງ UAE ("CERT") ໄດ້ອີກດ້ວຍ. CERT ແມ່ນງອົງການຮອງຮັບຄວາມປອດໄພ ທີ່ປະມວນຜົນເຫດການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນໄຊເບີທີ່ຮູ້ຈັກ ໃນ UAE.

ເດັກນ້ອຍ

ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ, ອາຍຸຕໍ່າສຸດທີ່ຈະສາມາດຕົກລົງດຳເນີນທຸລະກຳດ້ານການຄ້າຢ່າງຖືກກົດໝາຍແມ່ນ 21 ປີ (ຕາມປະຕິທິນຮິດຣິ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເດັກທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 21 ປີ ອາດຈະໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງສານ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວສາມາດພົວພັນໃນທຸລະກຳທາງການຄ້າທີ່ສະເພາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 7 ປີ ອາດທຳທຸລະກຳທາງການຄ້າໄດ້ ໂດຍມີການອະນຸມັດຈາກຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ.

ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ

ຕົວແທນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາໃນສະຫະລາດຊະອານາຈັກແມ່ນ Image Frame Investment (UK) Limited ໂດຍມີທີ່ຢູ່ທີ່ຈົດທະບຽນຂອງຕົນທີ່ Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຕົວແທນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາໃນສະຫະລາດຊະອານາຈັກໄດ້ທີ່ dataprotection@wechat.com. ກະລຸນາຂຽນຄຳວ່າ "ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ" ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວຂອງທ່ານ.

ປະເທດຫວຽດນາມ

ໂດຍການຍອມຮັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເກັບກຳ, ນຳໃຊ້, ເກັບຮັກສາ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຢ່າງເປີດເຜີຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງການເປີດເຜີຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການໂອນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ພວກເຮົາຮັກສາມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດດ້ານຄວາມປອດໄພສຳລັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ. ເມື່ອຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຖືກໂອນຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ນອກເຂດອຳນາດການປົກຄອງທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່, ມັນຈະປະຕິບັດຕາມແນວທາງປະຕິບັດດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໂດຍນິຕິບຸກຄົນຜູ້ຮັບໃນລະດັບດຽວກັນ ຫຼື ສູງກວ່າທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດ.

ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບຸກຄົນທີສາມນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນພາຍຫຼັງ.

ຖ້າວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ໜ່ວຍງານທີ່ມີອຳນາດບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ແລະ ອົງກອນຕຸລາການອື່ນໆ, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະຖືກເປີດເຜີຍ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກອົງກອນດັ່ງກ່າວ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕາມລະບຽບການໃນເຂດອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພວກເຮົາອາດເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ເປັນເວລາດົນກວ່າທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ທ່ານມີສິດໃນການເຂົ້າເຖິງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາມີກ່ຽວກັບທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງມີສິດຖອນການຍິນຍອມຂອງທ່ານໃນການເກັບກຳ, ເກັບຮັກສາ, ປະມວນຜົນ, ນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຢຸດການປະມວນຜົນ ຫຼື ການສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ.