​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ

ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້ WeChat
ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ການ​ໃຊ້ WeChat, ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ ສູນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ WeChat ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້ ຫຼື ຢາກ​ຈະ​ຝາກ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ WeChat, ໃຫ້​ຄ​ລິກ ທີ່ນີ້.
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທຸ​ລະ​ກິດ
ການ​ຊອກ​ຫາທຸ​ລະ​ກິດເພື່ອ​ກະ​ຕຸ້ນນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ WeChat ສຳ​ລັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຂອງ WeChat ສາ​ມາດ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເປີດ​ຂອງ Weixin / Weixin Pay / WeChat Pay HK / WeChat Pay Malaysia.
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ ແມ່ນຄຸນຄ່າຫຼັກຂອງ WeChat ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ WeChat. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຈາກຜູ້ໃຊ້ ແລະ ວິທີນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ກະລຸນາເບິ່ງນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ WeChat.
ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ
ຖ້າທ່ານແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ອງການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍ ນອກເໜືອຈາກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ WeChat, ກະລຸນາເບິ່ງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາ.
​ການຂໍ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ
ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ສ້າງ​ຄຳ​ຂໍ​ຂໍ້​ມູນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ, ໃຫ້​ຄ​ລິກ ທີ່ນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຮ້ອງທຸກ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຮົາແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ພວກເຮົາຈະຕອບຂໍ້ກັງວົນ ແລະ ຄໍາຖາມຂອງທ່ານໃນໄວໆນີ້ ແລະ ຕາມກົດໝາຍທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ນາງ Elizabeth Byun
ຫົວໜ້າຝ່າຍກົດໝາຍ ແລະ ຝ່າຍກໍາກັບການປະຕິບັດລະບຽບ
Level 29, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong