TÍNH NĂNG

 • Trò chuyện thoại

 • Trò chuyện nhóm

 • Khoảnh khắc

 • Cuộc gọi video

 • Cuộc gọi video

 • BT xúc cảm

 • Chuyển tiếp tin nhắn WeChat

 • Friend Radar

 • Chuyển tiếp tin nhắn WeChat

 • Mã QR trò chuyện nhóm

 • Sao lưu lịch sử tải về

 • Web WeChat

 • Lắc

 • Nhìn xung quanh

 • Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện thoại

Giữ "Giữ để nói" để bắt đầu ghi âm tin nhắn. Thả nút để gửi.


Trong khi đang giữ, bạn có thể di chuyển ngón tay lên nút X để bỏ và không gửi tin nhắn thoại bạn đang ghi âm.


Trò chuyện nhóm

Option 1:

Nhấp vào “+” trong một cuộc trò chuyện nhóm và chọn “Trò chuyện trực tiếp”.


Select the contacts you want to add and click "OK" to start group Chat


Option 2:

Tap on the people icon in the top right corner.


Tap the "+" button to start selecting contacts to add.


Khoảnh khắc

Select "Moments" under the "DISCOVER" tab.


Press the camera icon to select a photo or take a new one.


Share your Moments to your Facebook and Twitter accounts. Just link your WeChat account to access this feature.


Cuộc gọi video

Trong cửa sổ trò chuyện, hãy bấm "+" và chọn "Cuộc gọi video".


Chọn lại "Cuộc gọi video" trong cửa sổ trò chuyện. Bạn bè sẽ nhìn thấy cửa sổ sau đây và có thể chạm vào Chấp nhận để bắt đầu.


Cuộc gọi video

Cuộc gọi video khả dụng trên các phiên bản WeChat 4.2 trở lên, cho phép bạn trò chuyện trực tiếp với bạn bè.

Trong cửa sổ trò chuyện, hãy bấm "+" và chọn "Cuộc gọi video".


Nếu bạn bạn bè chưa gửi cho bạn tin nhắn trong 10 phút vừa qua, bạn cần gửi tin nhắn mời cho họ và nhận trả lời để gọi cho họ.


Chọn lại "Cuộc gọi video" trong cửa sổ trò chuyện. Bạn bè sẽ nhìn thấy cửa sổ sau đây và có thể chạm vào Chấp nhận để bắt đầu.


Bạn có thể chuyển giữa chế độ Video và Âm thanh trong khi gọi.


BT xúc cảm

Tap "Me" in the menu tab then select "Sticker Gallery" (Sticker Shop).


Choose the stickers you like and download them instantly.


Chuyển tiếp tin nhắn WeChat

Click "Me" -> select "Settings".


Select "General" -> choose "Features"-> then choose "Broadcast Messages".


Press "Send now" -> "New Broadcast Message".


Then select all your contacts or just those you want to reach out to.


Friend Radar

Nhấp vào “+” trong một cuộc trò chuyện nhóm và chọn “Trò chuyện trực tiếp”.


Click "Friend Radar" and tell your friends nearby to do the same.


Everyone who is using the feature will pop up on your radar screen. Just tap each icon to add them to your contact list.


Chuyển tiếp tin nhắn WeChat

Press and hold your message. Choose "Favorite" from the selection bar.


Click "Me" and find your saved messages in "Favorite Messages".


Mã QR trò chuyện nhóm

Mời bạn bè vào cuộc trò chuyện nhóm WeChat thông qua mã QR (có sẵn trong các phiên bản mới nhất của WeChat cho iOS và Android)

Open a group chat conversation and click at the top right corner.


Chọn "Mã QR cuộc trò chuyện nhóm".


Chọn "..." ở góc trên bên phải. Bạn có thể chia sẻ mã QR cuộc trò chuyện nhóm qua email hoặc lưu nó vào thiết bị của bạn.


Mọi người có thể quét mã QR bằng WeChat để tham gia vào cuộc trò chuyện nhóm.


Sao lưu lịch sử tải về

Sao lưu lịch sử trò chuyện và khôi phục vào thiết bị mới. (Lưu ý: Lịch sử trò chuyện chỉ được lưu trong 7 ngày.)

Chọn "Cài đặt" -> "Chung" -> "Sao lưu lịch sử trò chuyện".


Nhấp vào "Sao lưu" và chọn những cuộc trò chuyện bạn muốn sao lưu.


Bạn có thể cài mật khẩu cho lịch sử trò chuyện đã tải lên.Khi bạn đăng nhập vào một thiết bị khác, hãy chọn "Khôi phục" và nhập mật khẩu (nếu bạn đã cài mật khẩu). Lịch sử đã sao lưu sẽ được khôi phục về thiết bị của bạn từ máy chủ.Web WeChat

Nhấp vào biểu tượng cây đũa thần ở phía trên bên phải và chọn "Web WeChat".


Nhấp vào "Bắt đầu"


Quét mã QR hiển thị khi bạn mở trình duyệt trên máy tính để truy cập vào trang web.wechat.com, sau đó chọn "OK".


Lắc

Chọn "Xã hội" -> "Lắc". Bạn sẽ nhìn thấy thông báo có người dùng mới.


Lắc cần truy cập dữ liệu vị trí của bạn. Vui lòng đảm bảo bạn đã bật Dịch vụ vị trí từ menu Cài đặt của iPhone và WeChat đã được cấp quyền trong menu phụ Dịch vụ vị trí.


Lắc điện thoại để tìm những người cũng đang lắc điện thoại của họ.


Chọn một người nào đó từ "những người được tìm thấy" và "Gửi lời chào" để kết bạn.


Nhìn xung quanh

Chọn "Xã hội" -> "Nhìn xung quanh" để tìm những người đang sử dụng WeChat với Nhìn xung quanh được bật gần kề. Chọn một người và "Gửi lời chào" để kết bạn.


Lắc cần truy cập dữ liệu vị trí của bạn. Vui lòng đảm bảo bạn đã bật Dịch vụ vị trí từ menu Cài đặt của iPhone và WeChat đã được cấp quyền trong menu phụ Dịch vụ vị trí.


Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện với bạn bè bằng tính năng Trò chuyện trực tiếp (có sẵn trong các phiên bản mới nhất của WeChat cho iOS và Android)

Nhấp vào “+” trong một cuộc trò chuyện nhóm và chọn “Trò chuyện trực tiếp”.


An invitation message will be sent to the group chat's members automatically.


Giữ nút ở giữa. Nói sau âm báo khi đèn chỉ báo chuyển sang màu xanh lá cây.


Members in the Walkie Talkie will hear you immediately. Only one person can talk at a time. The indicator light will turn red if you press the button while others are speaking, and you won't be able to talk.


Bấm để ẩn cửa sổ Trò chuyện trực tiếp. Sau đó, bạn có thể trở lại phiên Trò chuyện trực tiếp bằng cách nhấp vào thanh màu xanh lá cây trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc thông báo Trò chuyện trực tiếp ở phía trên cùng.Nhấp để thoát khỏi phiên Trò chuyện trực tiếp. Bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn từ phiên này nữa.