Zasady dozwolonego korzystania z usług WeChat

WPROWADZENIE

Świadczymy usługi dla pożytku i zadowolenia użytkowników. Korzystając z nich użytkownik zgadza się na niniejsze Zasady dozwolonego korzystania, które określają zasady dobrego sprawowania podczas korzystania z naszych usług.

W razie wszelkich wątpliwości, jak też pytań dotyczących przestrzegania tych zasad, prosimy o kontakt z nami pod adresem WeChat Help Center - "Feedback".

Terminy stosowane w niniejszych Zasadach dozwolonego korzystania z aplikacji WeChat mają te same znaczenia, co równoważne zdefiniowane terminy w Warunkach korzystania z usług WeChat, chyba że kontekst wskazuje inaczej.

NIEDOZWOLONE CZYNNOŚCI

Użytkownik zgadza się nie wykonywać żadnej z poniższych niedozwolonych czynności podczas korzystania z usług lub w związku z nimi, ani zezwalać komukolwiek na korzystanie ze swojego konta w niedozwolony sposób, mianowicie:

ZAKAZ KORZYSTANIA

Nie wolno rejestrować się ani korzystać z naszych usług:

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13