Điều Khoản Dịch Vụ WeChat

GIỚI THIỆU

Chào mừng đến với WeChat! Việc bạn sử dụng WeChat ("dịch vụ" hoặc "dịch vụ của chúng tôi") phải tuân thủ các Điều khoản này.

Tuân thủ Các Điều Khoản này

Các Điều Khoản này áp dụng cho bạn nếu bạn là một người dùng dịch vụ của chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới ngoài nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (và bạn không phải là công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa). Nếu bạn là: (i) một người dùng các dịch vụ của chúng tôi tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; (ii) một công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sử dụng các dịch vụ của chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới; hoặc (iii) một công ty thành lập theo luật Trung Quốc sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ nơi nào trên thế giới, xin vui lòng tham khảo Điều Khoản Dịch Vụ (Người Dùng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) để biết các điều khoản áp dụng cho bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn phải tuân thủ các Điều Khoản này khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và chỉ được sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như được luật pháp và các quy định hiện hành cho phép, ở bất kể nơi nào bạn có thể khi sử dụng chúng. Bạn phải xem xét các Điều Khoản này cũng như các chính sách và hướng dẫn của chúng tôi để hiểu được làm thế nào bạn có thể và không thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản này, bạn không được sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Tổ Chức Có Hợp Đồng

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Dịch Vụ này giữa bạn và Tencent International Service Pte. Ltd, một công ty của Singapore có trụ sở tại số 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903 ("_ chúng tôi ", " của chúng tôi " và " cho chúng tôi ") (" Các Điều Khoản _" này).

Các điều khoản khác liên quan đến các Điều Khoản này

Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn đang ở độ tuổi từ 13 đến 18 (hoặc độ tuổi liên quan theo vùng tài phán nơi bạn được xem là vị thành niên), cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải đồng ý với các Điều Khoản này (cho cả bản thân họ và thay mặt cho bạn) trước khi bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đại diện cho một công ty, đối tác, hiệp hội, chính phủ hoặc tổ chức khác (" _ Tổ Chức _" của bạn), bạn phải đảm bảo rằng bạn được phép làm như vậy và rằng bạn được phép ràng buộc Tổ Chức của mình với các Điều Khoản này và trong các hoàn cảnh như vậy thuật ngữ "bạn" sẽ bao gồm Tổ Chức của bạn.

Chúng tôi có thể biên dịch các Điều Khoản này sang nhiều ngôn ngữ, và trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản ngôn ngữ khác bất kỳ của các Điều Khoản này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng (trong phạm vi cho phép bởi luật hiện hành).

CÁC CHÍNH SÁCH BỔ SUNG

Sau đây là những chính sách bổ sung mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi:

Các điều khoản bổ sung cụ thể theo từng quốc gia

Nếu bạn là công dân hoặc cư dân thường trú của các quốc gia sau, các điều khoản cụ thể theo từng quốc gia dưới đây cũng sẽ được áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi:

Các nội dung không nhất quán

Trong phạm vi mà bất cứ điều khoản dịch vụ hoặc chính sách bổ sung nào khác biệt với các Điều Khoản này, các điều khoản dịch vụ hoặc chính sách bổ sung có liên quan sẽ được áp dụng, ngoại trừ việc không có bất cứ nội dung nào trong những điều khoản dịch vụ hoặc chính sách bổ sung đó (trừ khi được quy định cụ thể khác trong các điều khoản dịch vụ hoặc chính sách bổ sung đó) sẽ sửa đổi các phần sau đây của các Điều Khoản này (mà sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào):

Tuy nhiên, trong phạm vi mà bất cứ điều khoản cụ thể nào theo từng quốc gia khác biệt với các Điều Khoản này hoặc bất kỳ điều khoản dịch vụ hoặc chính sách bổ sung nào, các điều khoản cụ thể theo từng quốc gia có liên quan sẽ được áp dụng, bất kể phần nào trong các Điều Khoản này có vấn đề.

CÁC THAY ĐỔI VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều Khoản này tùy thời điểm, do đó, hãy quay lại và xem xét lại chúng.

Ngoài ra, bởi các dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của người dùng không ngừng phát triển, tùy thời điểm (và trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép) chúng tôi có thể thêm, thay đổi hoặc loại bỏ các tính năng khỏi dịch vụ của chúng tôi (bao gồm liên quan đến việc một dịch vụ có được miễn phí hay không), hoặc đình chỉ hay chấm dứt hoàn toàn một dịch vụ.

Khi chúng tôi cho rằng bất cứ thay đổi nào đối với các Điều Khoản này hoặc các dịch vụ của chúng tôi là quan trọng một cách chính đáng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (qua http://www.wechat.com, trao đổi thông tin trực tiếp với bạn, hoặc qua các phương tiện khác), trước khi thay đổi đó có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều Khoản hoặc dịch vụ của mình, dù có hoặc không có thông báo từ chúng tôi, bạn đều đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản sửa đổi.

TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Bạn có thể cần phải tạo một tài khoản với chúng tôi để truy cập và sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi.

Bất kỳ tài khoản nào bạn mở với chúng tôi đều dành riêng cho cá nhân bạn và bạn không được phép tặng, cho mượn, chuyển nhượng hoặc cho phép bất kỳ người nào khác truy cập hay sử dụng tài khoản của bạn. Tên tài khoản, ID người dùng của bạn và các mã định danh khác bạn áp dụng bên trong các dịch vụ của chúng tôi vẫn là tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể vô hiệu hóa, thu hồi và tái sử dụng những thông tin này khi tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc ngừng hoạt động vì bất kể lý do nào bởi bạn hoặc bởi chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm đối với: (i) việc bảo vệ bất kỳ mật khẩu nào dùng để truy cập vào tài khoản của bạn và các dịch vụ của chúng tôi, và (ii) tất cả việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo tài khoản của bạn. Bạn phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ WeChat Help Center - "Feedback" nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm phạm.

Hủy kích hoạt tài khoản

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp các phương pháp để hủy kích hoạt tài khoản theo dịch vụ cụ thể của bạn – vui lòng tham khảo dịch vụ liên quan để được hướng dẫn thêm.

THANH TOÁN

Bất cứ lúc nào, bạn có thể tiến hành thanh toán cho chúng tôi như là một phần của việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp các dịch vụ hoặc cung cấp một số tính năng bổ sung nhất định bên trong các dịch vụ của chúng tôi). Các điều khoản theo dịch vụ cụ thể của chúng tôi có thể quy định các điều khoản khác áp dụng cho các khoản thanh toán đó (kể cả liên quan đến việc hoàn trả (nếu có), các sắp xếp gửi hoá đơn và bất cứ hậu quả nào do việc không thanh toán kịp thời). Bạn phải tuân thủ mọi điều khoản liên quan đến các khoản thanh toán của bạn cho chúng tôi.

NỘI DUNG CỦA BẠN

Khi bạn gửi, tải lên, truyền tải hoặc hiển thị bất kỳ dữ liệu, thông tin, nội dung đa phương tiện hay các nội dung khác liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi ("_ Nội Dung Của Bạn _"), bạn hiểu và đồng ý rằng:

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi và các công ty con của chúng tôi (tùy thuộc vào các Điều Khoản, Chính Sách Quyền Riêng Tư WeChat của chúng tôi cũng như các luật và quy định hiện hành):

Bạn hiểu rằng ngay cả khi bạn tìm cách xóa Nội Dung Của Bạn khỏi các dịch vụ của chúng tôi, việc đó có thể như một vấn đề về kỹ thuật và hành chính sẽ làm mất thời gian hoặc không thể đạt được.

Trách nhiệm đối với Nội Dung Của Bạn

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội Dung Của Bạn và chúng tôi khuyến cáo rằng bạn nên luôn giữ một bản sao lưu của nó. Bạn phải luôn đảm bảo rằng: (i) bạn có các quyền được yêu cầu để gửi, truyền tải hoặc hiển thị Nội Dung Của Bạn, và trao cho chúng tôi các quyền được quy định trong Điều Khoản này; và (ii) Nội Dung Của Bạn (và việc chúng tôi sử dụng Nội Dung Của Bạn phù hợp với Các Điều Khoản) sẽ không xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ người nào hoặc trái với bất cứ luật hoặc quy định hiện hành nào.

NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không xác nhận, hỗ trợ hoặc đảm bảo về tính hợp pháp, độ chính xác hay tin cậy của bất kỳ nội dung nào được gửi đến, được truyền tải hoặc hiển thị hay được liên kết bởi các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các nội dung được cung cấp bởi những người dùng dịch vụ khác hoặc các nhà quảng cáo của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bạn có thể được tiếp xúc với các nội dung không chính xác, gây hiểu lầm, có tính chất phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro đối với bất cứ sự phụ thuộc hoặc việc sử dụng bất kỳ nội dung nào ở trên hoặc có thể truy cập từ các dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi không trao cho bạn bất cứ quyền nào về hoặc đối với mọi nội dung bạn có thể tiếp cận hoặc có được nối kết đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng không đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và khả năng phù hợp của bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào được cung cấp, được đưa ra hoặc liên kết đến thông qua các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ của bên thứ ba đó. Nếu bạn truy cập vào các dịch vụ của bên thứ ba thông qua dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tuân thủ bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các dịch vụ đó.

Chúng tôi có thể xem xét lại (nhưng không cam kết sẽ xem xét) nội dung của các dịch vụ bên thứ ba được cung cấp thông qua các dịch vụ của chúng tôi nhằm xác định xem chúng có tuân thủ các chính sách của chúng tôi, các luật và quy định hiện hành hoặc có bị phản đối theo cách khác hay không. Chúng tôi có thể loại bỏ hoặc từ chối cung cấp hoặc liên kết đến các nội dung hoặc dịch vụ nhất định của bên thứ ba nếu chúng vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ, có tính chất tục tĩu, phỉ báng hoặc có nội dung xấu, vi phạm bất cứ quyền hoặc gây ra bất kỳ nguy cơ nào đối với việc bảo mật hoặc thực hiện các dịch vụ của chúng tôi.

Tùy theo thời điểm, có thể có các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba trên các dịch vụ của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản khác, bao gồm các điều khoản từ bên thứ ba có liên quan mà ban đầu đã sản xuất ra các nội dung và dịch vụ đó (ví dụ, cơ quan tin tức đã chịu trách nhiệm soạn bài viết tin tức mà sau đó xuất hiện trên dịch vụ tin tức của chúng tôi). Trong các trường hợp như vậy, bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác như vậy khi được thông báo cho bạn.

Nếu bạn có bất cứ mối quan ngại nào về nội dung bất kỳ hoặc mọi khía cạnh nào khác của các dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ WeChat Help Center - "Feedback".

NỘI DUNG QUẢNG CÁO TRÊN CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Các dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm nội dung quảng cáo hoặc thương mại. Bạn đồng ý rằng chúng tôi được phép tích hợp các nội dung quảng cáo hoặc thương mại vào các dịch vụ của chúng tôi và rằng (khi có thể thực hiện một cách hợp lý) chúng tôi sẽ xác định các dịch vụ và trao đổi thông tin có trả phí. Bạn cũng đồng ý rằng, như được giải thích chi tiết trong Chính Sách Quyền Riêng Tư WeChat, chúng tôi sử dụng quảng cáo nhắm mục tiêu để cố gắng làm cho quảng cáo có liên quan và có giá trị cho bạn.

TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho mục đích gửi quảng cáo hay tiếp thị trực tiếp (cho dù bằng cách gửi tin nhắn trong các dịch vụ của chúng tôi, qua email hoặc qua các phương tiện khác) nhằm cung cấp hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và/hoặc của các bên thứ ba đã chọn. Các sản phẩm và dịch vụ này bao gồm:

Nếu được yêu cầu bởi luật hiện hành, chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của bạn để không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp đã nêu ở trên. Nếu bạn muốn thực hiện một yêu cầu như vậy, xin vui lòng: (i) thông báo cho Viên Chức phụ trách Quyền Riêng Tư của chúng tôi theo chi tiết liên lạc như quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư WeChat ; (ii) làm theo các hướng dẫn liên quan về các thông điệp tiếp thị của chúng tôi; hoặc (iii) nếu có, hãy làm theo các hướng dẫn được quy định trong một số hướng dẫn dịch vụ cụ thể nhất định (có quan hệ tới dịch vụ liên quan).

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà quảng cáo, trừ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có chia sẻ thông tin phi cá nhân với các nhà quảng cáo nhằm mục đích cung cấp quảng cáo có liên quan hơn cho bạn.

CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TÔI

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc đối với các dịch vụ và phần mềm (bao gồm bất kỳ bản cập nhật, nâng cấp và phiên bản mới trong tương lai) của chúng tôi sẽ tiếp tục thuộc về chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi. Trừ khi được quy định cụ thể trong các Điều Khoản này, bạn không có quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Đặc biệt, bạn không có quyền sử dụng các thương hiệu hoặc tên sản phẩm của chúng tôi (ví dụ, "Tencent", "WeChat" hoặc "QQ"), logo, tên miền hoặc các tính năng thương hiệu đặc trưng nào khi chưa sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Mọi ý kiến hay đề xuất bạn có thể cung cấp về các dịch vụ của chúng tôi đều hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do toàn quyền sử dụng các ý kiến và đề xuất này mà không phải trả tiền hoặc có nghĩa vụ khác đối với bạn.

Trường hợp các dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc bạn tải về và sử dụng bất kỳ phần mềm nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, dùng cho cá nhân, không độc quyền, không cấp phép lại, không được chuyển nhượng, miễn phí bản quyền và có thể hủy ngang để dùng phần mềm đó nhằm sử dụng các dịch vụ của chúng tôi phù hợp với các Điều Khoản này (bao gồm bất kỳ yêu cầu kỹ thuật cụ thể nào liên quan đến các phần mềm hay việc sử dụng nó trên thiết bị cụ thể của bạn). Xin lưu ý rằng các điều khoản giấy phép này có thể được bổ sung bởi các điều khoản và điều kiện được áp dụng đối với phần mềm cụ thể.

Bạn không thể sao chép, sửa đổi, biên dịch ngược, dùng kỹ thuật đảo ngược hoặc trích xuất mã nguồn từ phần mềm của chúng tôi, ngoại trừ trong phạm vi mà chúng tôi không cấm bạn làm như vậy theo luật pháp hoặc quy định hiện hành hoặc bạn có sự đồng ý bằng văn bản trước khi chúng tôi làm như vậy. Khi các luật hoặc quy định hiện hành cho phép bạn biên dịch ngược hoặc trích xuất mã nguồn từ phần mềm của chúng tôi, đầu tiên bạn sẽ liên lạc với chúng tôi để yêu cầu các thông tin bạn cần.

Tùy thời điểm chúng tôi có thể đưa ra các bản cập nhật cho phần mềm của chúng tôi. Cập nhật như vậy có thể xảy ra tự động hoặc bằng tay. Xin lưu ý rằng dịch vụ của chúng tôi có thể hoạt động không bình thường hoặc không hoạt động nếu bạn không cài đặt các bản nâng cấp hoặc phiên bản mới. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ bản cập nhật nào cho mọi phần mềm của chúng tôi, hoặc các bản cập nhật đó sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết bị hoặc hệ thống của bạn.

PHẦN MỀM BÊN THỨ BA

Mục "Nội Dung và Dịch Vụ Bên Thứ Ba" nêu trên áp dụng cho bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi các bên thứ ba (bao gồm phần mềm, plug-in, các công cụ, codec, dữ liệu và nội dung bên trong phần mềm đó) để sử dụng liên quan tới, hoặc được kết hợp bên trong các dịch vụ của chúng tôi ("Phần Mềm Bên Thứ Ba"), bao gồm việc bạn sử dụng Phần Mềm Bên Thứ Ba đó.

Ngoài mục đó, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như chúng tôi không xác nhận, hỗ trợ hoặc đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và phù hợp của bất kỳ Phần Mềm Bên Thứ Ba nào như vậy. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro đối với bất kỳ sự phụ thuộc hoặc việc sử dụng Phần Mềm Bên Thứ Ba như vậy.

Bạn phải tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung được áp dụng đối với mọi Phần Mềm Bên Thứ Ba như vậy. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào bên trong các dịch vụ của chúng tôi, trong một Phụ Lục kèm theo các Điều Khoản này và/hoặc theo cách khác.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào cho mọi Phần Mềm Bên Thứ Ba. Xin vui lòng liên hệ với bên thứ ba cung cấp có liên quan để được hỗ trợ kỹ thuật.

PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

Ngoài mục "Phần Mềm Bên Thứ Ba" nêu trên, các dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng phần mềm tuân thủ các giấy phép "mã nguồn mở" ("Phần Mềm Mã Nguồn Mở"). Khi chúng tôi sử dụng Phần Mềm Mã Nguồn Mở như vậy, vui lòng lưu ý rằng:

BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ

Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ của mình bằng sự chăm sóc và kỹ năng hợp lý.

NẰM NGOÀI BẢO HÀNH NÀY, TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" VÀ CẢ CHÚNG TÔI LẪN CÁC CÔNG TY CON CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ TUYÊN BỐ HAY BẢO HÀNH NÀO HOẶC ĐƯA RA CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH, TRUYỀN TẢI HAY THỂ HIỆN BỞI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM: (I) BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC CAM ĐOAN NÀO RẰNG CÁC DỊCH VỤ HAY PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ VIRUS; (II) RẰNG CÁC DỊCH VỤ HAY PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI THIẾT BỊ CỦA BẠN; HOẶC (III) RẰNG DỊCH VỤ HAY PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI SẼ CÓ CHẤT LƯỢNG BÁN ĐƯỢC, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA MỌI NGƯỜI. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH VÀ CAM KẾT NGỤ Ý CỦA MÌNH.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÔNG TY CON CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI TỔNG QUÁT HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI, PHÁT SINH BÊN NGOÀI BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, ĐỀU SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG SỐ TIỀN NÀO LỚN HƠN SAU ĐÂY: (I) SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM CỤ THỂ MÀ YÊU CẦU THANH TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRONG 6 THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY CỦA YÊU CẦU THANH TOÁN GẦN ĐÂY NHẤT; VÀ (II) 100 USD.

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY CON NÀO CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI TỔNG QUÁT HOẶC CÁC DỊCH VỤ HAY PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO DO: (I) BẤT KỲ THIÊN TAI NÀO NHƯ LŨ LỤT, ĐỘNG ĐẤT HOẶC DỊCH BỆNH; (II) BẤT KỲ SỰ KIỆN XÃ HỘI NÀO NHƯ CHIẾN TRANH, NỔI LOẠN HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ; (III) BẤT KỲ VIRUS MÁY TÍNH, TROJAN HORSE HOẶC CÁC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI PHẦN MỀM ĐỘC HẠI HOẶC TIN TẶC; (IV) BẤT KỲ TRỤC TRẶC HOẶC THẤT BẠI NÀO CỦA CHÚNG TÔI HOẶC DO PHẦN MỀM, HỆ THỐNG, PHẦN CỨNG HOẶC KẾT NỐI CỦA CHÚNG TÔI; (V) SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG HOẶC TRÁI PHÉP CÁC DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM; (VI) VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HAY PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI TỔNG QUÁT; HOẶC (VII) BẤT CỨ LÝ DO NÀO VƯỢT QUÁ TẦM KIỂM SOÁT HOẶC DỰ ĐOÁN HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, HOẶC TRỪNG PHẠT LÀM GƯƠNG HOẶC ĐỐI VỚI BẤT CỨ TỔN THẤT VỀ KINH DOANH, DOANH THU, LỢI NHUẬN, UY TÍN, NỘI DUNG HAY DỮ LIỆU.

Không có nội dung nào trong các Điều Khoản này giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào sau đây, trừ trường hợp trong phạm vi các trách nhiệm pháp lý như vậy có thể được miễn trừ, giới hạn hoặc loại trừ theo các luật và quy định hiện hành:

BẤT KỂ MỌI QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG CÓ BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT CỨ QUYỀN PHÁP ĐỊNH NÀO CỦA BẠN TRONG VÙNG TÀI PHÁN CỦA BẠN (BAO GỒM BẤT CỨ QUYỀN NÀO THEO QUY ĐỊNH BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG HIỆN HÀNH), TRONG PHẠM VI CÁC ĐIỀU NÀY KHÔNG BỊ LOẠI TRỪ HOẶC MIỄN TRỪ THEO CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN (VÀ TỔ CHỨC CỦA BẠN, NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HAY PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI ĐẠI DIỆN CHO TỔ CHỨC NHƯ VẬY) SẼ BỒI THƯỜNG CHO CHÚNG TÔI, CÁC ĐỐI TÁC VÀ CÁC CÔNG TY CON CỦA CHÚNG TÔI DO VÀ ĐỐI VỚI MỌI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG, NHU CẦU, THIỆT HẠI, NỢ, THUA LỖ, CHI PHÍ, KHOẢN CHI (BAO GỒM CÁC CHI PHÍ TỐ TỤNG VÀ LỆ PHÍ LUẬT SƯ) VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ: (I) VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI; HOẶC (II) VIỆC BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI TỔNG QUAN.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ chi phí nào của bên thứ ba mà bạn gánh chịu (bao gồm bất kỳ khoản phí nào từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông của bạn) liên quan đến hoặc phát sinh kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi.

KẾT THÚC

Các Điều Khoản này sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho đến khi truy cập vào các dịch vụ liên quan bị chấm dứt bởi bạn hoặc chúng tôi.

Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hay tất cả các dịch vụ của chúng tôi: (i) nếu chúng tôi có lý do tin rằng bạn đã vi phạm các Điều Khoản này; (ii) nếu việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi tạo ra nguy cơ cho chúng tôi hoặc cho những người dùng dịch vụ khác, làm nảy sinh mối đe dọa về các yêu cầu bồi thường của bên thứ ba tiềm ẩn đối với chúng tôi hoặc có khả năng gây tổn hại đến uy tín của chúng tôi; (iii) nếu bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong một thời gian kéo dài; hoặc (iv) đối với bất kỳ lý do nào khác. Khi áp dụng được, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo đình chỉ hoặc chấm dứt.

Duy trì và sao lưu Nội Dung Của Bạn

Sau khi chấm dứt các Điều Khoản này, chúng tôi sẽ chỉ giữ lại và sử dụng Nội Dung Của Bạn phù hợp với các Điều Khoản này, đặc biệt là Chính Sách Quyền Riêng Tư. Khi chúng tôi đình chỉ hoặc chấm dứt một dịch vụ, hoặc khi truy cập của bạn vào các dịch vụ của chúng tôi bị chấm dứt bởi bạn hoặc chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể trả về cho bạn bất cứ Nội Dung Của Bạn nào và chúng tôi có thể xóa vĩnh viễn Nội Dung Của Bạn mà không cần thông báo cho bạn bất cứ lúc nào sau khi chấm dứt. Hãy đảm bảo rằng bạn thường xuyên sao lưu Nội Dung Của Bạn.

GIỚI THIỆU CHUNG

Các Điều Khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có yêu cầu bồi thường nào chống lại chúng tôi đối với bất cứ tuyên bố nào không được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản này. Sự vô hiệu của bất cứ quy định nào trong các Điều Khoản này (hoặc các phần quy định bất kỳ) sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ quy định nào khác (hoặc các phần còn lại của quy định đó). Nếu tòa án cho rằng chúng ta không thể thực thi bất cứ phần nào của các Điều Khoản này như soạn thảo, chúng ta có thể thay thế các điều khoản đó bằng các điều khoản tương tự trong phạm vi có thể thực thi theo luật hiện hành, mà không làm thay đổi các điều khoản còn lại của các Điều Khoản này. Không có bất cứ chậm trễ nào khi thực thi mọi quy định của các Điều Khoản này sẽ được hiểu là hành vi từ bỏ bất cứ quyền nào theo quy định đó. Bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo các Điều Khoản này mà do bản chất của chúng cần phải tồn tại, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến trách nhiệm pháp lý, hoặc miễn trách nhiệm (nếu có) được đưa ra bởi các bên tương ứng, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn các Điều Khoản này.

Không có ai khác ngoài bạn và chúng tôi sẽ có quyền thực thi các Điều Khoản này đối với bất kỳ người nào, và bạn không được ủy quyền, chỉ định hay chuyển nhượng các Điều Khoản này hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào theo các Điều Khoản này, theo hoạt động của luật pháp hoặc quy định khác mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi có thể tự do chỉ định, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ các Điều Khoản này hoặc các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều Khoản này, toàn bộ hay một phần, mà không cần sự đồng ý trước hoặc thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp các đối tác hoặc công ty con của chúng tôi đều không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào theo các Điều Khoản này.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Ngoại trừ trong phạm vi mà: (i) bất kỳ điều khoản bổ sung áp dụng nào được kết hợp vào các Điều Khoản này đưa ra khác nhau, hoặc (ii) các luật và quy định hiện hành của vùng tài phán của bạn yêu cầu theo cách khác (ví dụ, bạn có thể có các quyền theo luật định trong vùng tài phán của mình liên quan đến việc đưa ra hay bảo vệ các tuyên bố bồi thường ở tòa địa phương (bao gồm cả tòa xử yêu cầu nhỏ (hoặc tòa tương tự), các Điều Khoản này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông.

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại (dù có trong hợp đồng, do sai sót hay cách khác) phát sinh từ, liên quan đến, hoặc kết hợp với các Điều Khoản này, bao gồm sự tồn tại của chúng, hiệu lực, giải thích, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt, đều sẽ được nhắc đến và giải quyết chung cuộc bởi trọng tài phân xử do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông quản lý theo các quy tắc Trọng tài Phân xử của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông đang có hiệu lực khi Thông báo Trọng tài Phân xử được đệ trình. Địa điểm trọng tài phân xử sẽ là Hồng Kông. Sẽ chỉ có một trọng tài phân xử. Các thủ tục tố tụng trọng tài phân xử sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.

CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ WECHAT (ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ CỦA HOA KỲ)

Nếu bạn là một người dùng các dịch vụ của chúng tôi tại Hoa Kỳ, các điều khoản dưới đây được kết hợp vào trong các Điều Khoản này, và được ưu tiên hơn các Điều Khoản này khi có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Nếu bạn là cư dân California, bạn đồng ý từ bỏ Bộ Luật Dân Sự California Mục 1542, và bất cứ quy định tương tự nào ở mọi quyền tài phán khác (nếu bạn là cư dân của một vùng tài phán như vậy), trong đó quy định: "Một thông báo miễn giải sẽ không mở rộng đến các yêu cầu bồi thường mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ tồn tại có lợi cho mình tại thời điểm thực hiện việc miễn giải, trong đó, nếu người đó biết thì phải có ảnh hưởng quan trọng đến việc thanh toán của mình với con nợ."

MỖI BÊN THEO ĐÂY TỪ BỎ KHÔNG HỦY NGANG BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯA RA XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA KIỆN TẬP THỂ THEO BẤT CỨ THỦ TỤC PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC DỰ TÍNH THEO ĐÂY.

CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ WECHAT (ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ CỦA HOA KỲ)

Nếu bạn là một người dùng các dịch vụ của chúng tôi tại Hoa Kỳ, các điều khoản dưới đây được kết hợp vào trong các Điều Khoản này, và được ưu tiên hơn các Điều Khoản này khi có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Tất cả các bảo đảm, bảo hành, tuyên bố rõ ràng cụ thể hay ngụ ý, hoặc các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến các Điều Khoản này hoặc vấn đề của chúng, không có trong các Điều Khoản này, sẽ được loại trừ khỏi các Điều Khoản này trong phạm vi tối đa luật pháp cho phép.

Không có bất cứ nội dung nào trong các Điều Khoản này sẽ loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ đảm bảo, bảo hành, điều khoản hoặc điều kiện, quyền hoặc biện pháp khắc phục được ngụ ý hay áp đặt bởi bất kỳ luật hiện hành nào mà không thể được loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi một cách hợp pháp.

Nếu bất kỳ đảm bảo, điều kiện, bảo hành hoặc điều khoản nào được ngụ ý hay áp đặt bởi luật hiện hành bất kỳ và không thể được loại trừ ( _ "Quy Định Không Thể Loại Trừ" _), và chúng tôi có thể giới hạn biện pháp khắc phục của bạn đối với việc vi phạm Quy Định Không Thể Loại Trừ, khi đó trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc vi phạm Quy Định Không Thể Loại Trừ sẽ được giới hạn trong một hoặc nhiều nội dung sau đây tùy theo lựa chọn của chúng tôi:

Sửa đổi lần cuối: 2015-11-13