WECHAT - GİZLİLİK POLİTİKASI

@TRUSTe@

GİRİŞ

WeChat’e hoş geldiniz!

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu Gizlilik Politikası, bizesunduğunuz her türlü Bilgiyle ilgili tercih ve uygulamalarımız hakkındasizi bilgilendirmek içindir.

WeChat’in kullanımı (WeChat mobil uygulama, http://www.wechat.com veyaWeChat’in sunulduğu her türlü üçüncü taraf platformu üzerinden)Bilgilerinizin toplanmasını ve kullanılmasını içerebilir. Bunun nasılgerçekleştiğini ve nasıl kontrol edebileceğinizi anlamanız önemlidir, buyüzden lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

WeChat’i kullanarak, Bilgilerinizi zaman zaman güncellenecek olan işbuGizlilik Politikasına uygun olarak toplayabileceğimizi,kullanabileceğimizi, saklayabileceğimizi ve paylaşabileceğimizi kabuletmiş olursunuz. Gelecekte fikrinizi değiştirecek olursanız, işbuGizlilik Politikasına uygun olarak bu onayı geri çekebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, WeChat’i kullanmayın.Bizimle işbu Gizlilik Politikası veya gizlilikle ilgili herhangi birkonuda iletişim kurmak istiyorsanız, lütfen:

İşbu Gizlilik Politikası veya bu politikanın tarafımızca uygulanmasıhakkında herhangi bir şikayette bulunmak istiyorsanız, lütfen yukarıdakiiletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişim kurun; Ek olarak, yargıalanınızda yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere göre, aynı zamandaülkenizin yetkili veri koruma makamına da şikayette bulunabilirsiniz.

İşbu Gizlilik Politikasında "biz", "bizim" veya "bizi-bize"ifadeleri şunu belirtmektedir: (a) 10 Anson Road, #21-07 InternationalPlaza, Singapur 079903 adresinde bulunan Tencent International ServicePte. Ltd. ve (b) Tencent International Service Pte. Ltd. şirketinindünya çapındaki bağlı kuruluşları (gelecekte Tencent şirketinin satınalacağı tüm kuruluşlar dahil).

İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI VE UYGULANMASI

İşbu gizlilik Politikası, işbu Gizlilik Politikasını referans olarakiçeren her türlü hizmet (örneğin, WeChat Resmi Hesap Yönetim Platformu)dahil olmak üzere WeChat için geçerlidir. Bu WeChat hizmetlerinin, buhizmetleri kullanmanız durumunda kabul etmeniz gereken gizlilikle ilgiliek şartları olabilir.

İşbu Gizlilik Politikası, WeChat’i kullanmak için kabul etmiş olduğunuzWeChat Hizmet Koşullarıiçinde yer alır ve bu koşulların birparçasıdır. İşbu Gizlilik Politikasında kullanılan tüm terimler, işbuGizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe veya içerik aksinigerektirmedikçe WeChat Hizmet Koşullarında tanımlanan muadilterimlerle aynı anlama sahip olacaktır.

Lütfen işbu Gizlilik Politikasının aşağıdaki şekillerde toplananBilgiler için geçerli olmadığını göz önünde bulundurun: (a) WeChatdışındaki her türlü hizmet üzerinden; (b) WeChat üzerindenerişebileceğiniz her türlü üçüncü taraf hizmeti (her türlü üçüncü tarafweb siteleri dahil) üzerinden veya (c) WeChat’te hizmetlerini tanıtandiğer şirketler veya kuruluşlar üzerinden.

Bir şirket, ortaklık, dernek, hükumet veya farklı bir kuruluş adına("Kuruluşunuz") WeChat kullanıyorsanız, Kuruluşunuzun ilgilibağımsız sahiplerini, paydaşlarını, direktörlerini, yetkililerini,müdürlerini, çalışanlarını ve Kişisel Bilgilerini topladığımız veyasizin bize zaman zaman temin ettiğiniz ilgili diğer bireyleri ("BağlıKişiler") Kişisel Bilgilerinin toplandığına dair bilgilendirmeyi veBağlı Kişilerinizin Kişisel Bilgilerinin yürürlükteki kanunlar veyönetmelikler gereği işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenmesineyönelik onayını almayı kabul etmektesiniz. İşbu Gizlilik Politikasında"siz" veya "sizin" olarak ifade ettiğimiz yerlerde, bu, Bağlı KişilerinKişisel Bilgileri için geçerlidir.

İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Zaman zaman işbu Gizlilik Politikasını revize edebilir veya talimat,politika ve terim eklemeleri yapabiliriz. Bu durumda bu talimatlar,politikalar ve terimler işbu Gizlilik Politikasının parçası olur.

İşbu Gizlilik Politikasında bilmenizin önemli olacağı herhangi birdeğişiklik yaptığımızda, söz konusu değişiklik yürürlüğe girmeden öncesizi WeChat veya diğer yollarla bilgilendireceğiz.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

WeChat hizmetini sunarken, sizinle ilgili aşağıdaki Bilgileri toplar,saklar ve kullanırız:

"Bilgi" Kişisel Bilgi ve Kişisel Olmayan Bilgidir;

"Kişisel Bilgi" sizinle veya Bağlı Kişiyle ilgili olan ve sizi veyaBağlı Kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgi veya bilgikombinasyonudur. Kişisel Bilgi örneklerini (ve bu gibi Kişisel Bilgilerinasıl topladığımızı) aşağıdaki “WeChat üzerinden nasıl Bilgi Toplarız”bölümünde düzenledik.

Konum Verileri” (konumun etkinleştirildiği bir hizmetkullandığınızda) konumunuzla ilgili topladığımız bilgilerdir ve şunlarıiçerir:

"Günlük Verileri" WeChat kullandığınızda otomatik olarak çerezler,web işaretçileri, günlük dosyaları, kodlar ve EEtiketleri kullanaraktopladığımız (Aşağıda “İzleme Teknolojileri” bölümünde daha ayrıntılıaçıklandığı üzere) veya aksi halde şunları içeren verilerdir:

Kişisel Olmayan Bilgiler” sizinle ilgili olan ancak bu bilgilerikullanarak sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamanın mümkünolmadığı üzere bir araya getirilmiş, ayrıştırılmış veyaanonimleştirilmişKişiselBilgiler de dahil olmak üzere, her türlü bilgidir.

Paylaşılan Bilgiler” WeChat’te gönüllü olarak paylaşılan sizinhakkınızdaki veya sizinle ilgili bilgilerdir. Paylaşılan BilgilerWeChat’te yaptığınız paylaşımları (herkese açık profiliniz,oluşturduğunuz listeler ve cihazınızın kamerası ve/veya mikrofon sensörüüzerinden sizin ön onayınızla erişilen fotoğraflar, videolar ve seskayıtları dahil), diğer kişilere ait sizin paylaştığınız paylaşımları vebu tür paylaşımlarla ilgili Konu Verilerini ve Günlük Verileriniiçerebilir. Paylaşılan Bilgiler ayrıca WeChat kullanan diğer kişilerinsizin hakkınızda paylaştığı bilgileri (Konum Verileri ve Günlük Verileridahil) de içerir.

WECHAT ÜZERİNDEN NASIL BİLGİ TOPLARIZ

Siz WeChat kullanırken sizden bilgi toplarız – örneğin:

Aşağıda, siz WeChat kullanırken sizden bu tür Bilgileri nasıltopladığımız yer almaktadır. İşbu Gizlilik Politikasının geri kalanındabu kategorilerin bazılarıyla ilgili ek bilgiler yer almaktadır.

Kayıt ve Hesap Bilgileri. WeChat kullanmak için bir WeChat hesapkaydı oluşturmanız gerekir. Kaydolmak için, adınız, cep telefonunumaranız ve şifreniz gibi bazı Kişisel Bilgiler vermeniz gerekebilir.

Hesap Doğrulama. Hesap doğrulama işlemine başvurmayı tercihederseniz (WeChat'teki ilave ödeme ve fon mutabakatı özelliklerininkilidini açmak için), cinsiyet, uyruk, doğum tarihi, ikamet adresi,ikamet adresi senedinin kopyası, kimlik belgesinin kopyası (örneğinpasaport, kimlik kartı, geri dönüş izni vs.), kimlik belgesi numarası,meslek ve finansman kaynağı gibi ilave bazı Kişisel Bilgiler sağlamanızgerekebilir

Bağlı Kişiler. Bir Kuruluş olmanız halinde, WeChat hesabınızıyönetebilmemiz ve biz ve iştiraklerimiz için geçerli olan kanunlara veyönetmeliklere uyabilmemiz için Bağlı Kişilerle ilgili bilgilersağlayabilirsiniz.

Sosyal Bağlantı. WeChat hesabınıza üçüncü taraf sosyal medyahesabınızla bağlanmayı tercih ettiğinizde, bu sosyal medya platformuylahesabınızdan örneğin bu hesapla WeChat’te oturum açmanızı kolaylaştırmakamacıyla bazı Bilgiler toplayabiliriz.

WeChat’i Kullanmak. WeChat kullanımınız üzerinden sizden ve sizinhakkınızda Bilgi toplarız. Örneğin, aşağıdakiler aracılığıyla WeChatbünyesinde sizden Kişisel Bilgiler toplayabiliriz:

WeChat üzerinden yapılan satın alma işlemleri. WeChat üzerindensatın alma işlemleri yaptığınızda, satın alma işlemini tamamlamak içinkredi kartı veya banka hesabı bilgileriniz gibi bazı KişiselBilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Ödeme işlemi bir üçüncü taraf ödemehizmeti tedarikçisi tarafından sağlandığında, bu tür Kişisel Bilgileritoplamayız veya saklamayız, ancak işlemler hakkında özet bilgileralabiliriz. Biz veya bağlı şirketlerimiz ödeme işlemlerinizi ödemehizmeti tedarikçisi olarak yaptığında veya WeChat üzerinden yaptığınızherhangi bir satın alma işlemini biz tamamladığımızda, bu tür satın almaişlemlerini tamamlamak için Kişisel Bilgilerinizi toplayabilir,kullanabilir ve saklayabiliriz. “Örneğin”

Üçüncü taraf ortaklarımızla çalışmak. Kullanıcılarımız hakkındakümülatif ve isimsiz ek demografik bilgiler toplamak için üçüncütaraflarla çalışabiliriz.

Konum Verileri, Günlük Verileri ve cihazınız. WeChat, WeChat’inişlevselliklerini etkinleştirmek ve desteklemek için cihazınızdanotomatik olarak Günlük Verileri toplar. Ek olarak, WeChat’ecihazınızdaki örneğin kişi listeniz ve fotoğraf belleğiniz gibi diğeriçerik ve verilere erişim izni de verebilirsiniz.

Çerezler, Otomatik Veri Toplama ve İlgili Teknolojiler. Aşağıdaki“İzleme Teknolojileri” bölümünde bu tür bilgi toplama işlemleriyleilgili ek açıklamalarımız yer almaktadır.

BİLGİLERİNİZİ KULLANMA ŞEKLİMİZ

Bilgilerinizin WeChat dahilinde kullanımı

Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlardan herhangi biri için kullanabiliriz:

Ek olarak, Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla elimizde tutmamız,açıklamamız ve kullanmamız gerekebilir (hep birlikte, “Bilgilerin EldeTutulma Nedenleri” olarak anılacaktır):

Ayrıca WeChat üzerinden toplanan her türlü Kişisel Bilgiyiisimsizleştirebilir, birleştirebilir ve bu isimsizleştirilen vebirleştirilen bu verileri herhangi bir amaçla kullanabiliriz.

Diğer hizmetlerimizle ilgili Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Kullanıcılarımıza WeChat ve diğer hizmetlerimiz üzerinden daha iyi birdeneyim sunmak için, WeChat ve diğer hizmetleri iyileştirmek için veyasizin izin verdiğiniz diğer durumlarda, WeChat üzerinden toplananKişisel Bilgiler, kullanıcı gizlilik kontrollerine (varsa) bağlı olarak,diğer hizmetlerimiz tarafından (birleştirilerek veyabireyselleştirilerek) bu hizmetlerle bağlantılı gizlilik politikasınauygun olarak kullanılabilir.

Örneğin, WeChat kullanımınız sırasında toplanan Kişisel Bilgiler sizesağlanabilecek özel içerikler önermek veya başka bir Tencent hizmetindesize daha uygun reklam hizmeti sunmak için kullanılabilir. AyrıcaWeChat’te yer alan Kişisel Bilgilerinizin başka bir Tencent hizmetinetaşınmasını veya aktarılmasını da (böyle bir seçenek mevcutsa) talepedebilirsiniz.

İçeriğinizdeki Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgilerinizden herhangi biri İçeriğinizi kapsıyorsa, (WeChatHizmet Koşullarında belirtildiği üzere), biz veya bağlı şirketlerimiz(işbu Gizlilik Politikasına bağlı olarak) bu tür kişisel bilgileri WeChat Hizmet Koşullarının "İçeriğiniz" kısmına uygun olarakkullanabiliriz.

DOĞRUDAN PAZARLAMA

Bilgilerinizi size ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve/veya seçilmişüçüncü tarafların ürünlerini ve hizmetlerini sunan veya bunlarınreklamını yapan doğrudan pazarlama içerikleri yollamak (hizmetlerimiziçindeki mesajlaşma araçlarıyla, e-posta ile veya diğer yollarla)amacıyla kullanabiliriz.

(Bizim veya üçüncü tarafların) bu tip ürün ve hizmetleri aşağıdakileriiçerir:

Kişisel Bilgilerinizi yukarıda belirtilen doğrudan pazarlama amaçlarıiçin kullanmamamızı talep etmeniz durumunda, bu talebinize saygıgösteririz. Bu tür bir talepte bulunmak isterseniz, GizlilikSorumlumuzla istediğiniz zaman ücretsiz olarak iletişim kurabilirsiniz.

Ek olarak, pazarlama iletişim dokümanlarımızda belirtilen ilgilitalimatları uygulayarak, bazı doğrudan pazarlama materyallerini almamayıtercih edebilirsiniz.

İzniniz olmadığı sürece, Kişisel Bilgilerinizi reklam kuruluşlarıylapaylaşmayız. Ancak, size daha uygun reklam içeriği sunabilmek için,reklam kuruluşlarıyla Kişisel Olmayan bilgilerinizi paylaşabiliriz.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde doğrudan pazarlama materyallerinialmamayı tercih etmeniz durumunda, WeChat bünyesindeki çevrimiçireklamları (bu doğrudan pazarlama değildir) ve/veya diğer web sitelerive uygulamalarla ilgili reklamlarımızı görmeye devam edebilirsiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞILMASI

İşbu Gizlilik Politikasında izin verilmediği veya onayınız olmadığısürece, Kişisel Bilgilerinizi, işleme tabi tutmaları için diğer üçüncütaraflara ne amaçla olursa olsun göndermeyiz.

WeChat hükümleri için paylaşım

Kişisel Bilgilerinizi grup şirketlerimiz içinde ve ortak girişimpartnerlerimiz ve üçüncü taraf hizmet tedarikçileri, yükleniciler veacentelerle (e-posta gönderen veya bizim adımıza bildirimlerde bulunaniletişim hizmeti tedarikçileri ve bize ve size konum verileri konusundadestek sağlayan haritalandırma hizmeti tedarikçileri gibi) her durumda,aşağıdaki amaçlarla paylaşabiliriz:

Pazarlama amaçlı paylaşım

Üçüncü taraf pazarlama ortaklarına (WeChat resmi hesaplarının ortakları,analitik tedarikçiler ve reklamcılık ortakları gibi) siz WeChatkullanırken zamanla ve farklı web siteleri veya çevrimiçi hizmetlerüzerinden Kişisel Bilgilerinizi toplama konusunda izin verebiliriz. SizWeChat kullanırken üçüncü taraf pazarlama ortaklarımızın KişiselBilgilerinizi toplamasını istemiyorsanız, lütfen policy@wechat.comadresinden bizimle iletişim kurun.

Ayrıca bizden talep etmeniz ya da onay vermeniz durumunda veya WeChathizmetini size sunmamız için gerekli olduğunda, Kişisel Bilgileriniziüçüncü taraf pazarlama ortaklarına verebiliriz.

Kişisel Bilgilerinizin paylaşılmasıyla ilgili diğer şartlar

Biz veya bağlı şirketlerimiz Kişisel Bilgilerinizi herhangi bir üçüncütarafla paylaştığında, bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinizi sadeceaşağıdaki amaçlarla kullanması için makul ölçüde çaba göstereceğiz:

İşletmemizi geliştirmeye devam ederken, biz veya bağlı şirketlerimizüçüncü bir tarafça satın alınabilir veya grup yapımız yeniden organizeedilebilir. Bu tür durumlarda, Bilgileriniz grubumuz içinde ve/veyaWeChat’i ya da benzer hizmetleri yönetmeye devam edecek üçüncü birtarafa, işbu Gizlilik Politikası veya size sunulacak farklı bir gizlilikpolitikasına uygun olarak aktarılabilir. Kişisel Bilgilerinizinaktarıldığı taraf bulunduğunuz ülke dışında olabilir ve bu bilgileribulunduğunuz ülke dışında kullanabilir.

Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi aşağıda yer alan "Kişisel Bilgilerinizinkullanım süresi" bölümünde belirtilen koşullarda tutmamız, saklamamızveya açıklamamız gerekebilir.

PAYLAŞILAN BİLGİLER HAKKINDA

WeChat, biz veya üçüncü taraflarca sunulan özellikler üzerindenPaylaşılan Bilgilerin WeChat kişilerine, tüm WeChat kullanıcılarınave/veya herkese açık olarak ve Paylaşılan Bilgiler açık olarak ve anındaaktarılacak şekilde paylaşılma imkanını sunmaktadır. Paylaşılan Bilgilersiz bu bilgileri silmediğiniz sürece kalır; Paylaşılan Bilgilerisildikten sonra bile, bize bağlı ve bizim kontrolümüzde olmayan diğerkullanıcılar veya üçüncü taraflarca ayrı olarak ön belleğe alınabilir,kopyalanabilir veya kaydedilebilir.

Ek olarak, Paylaşılan Bilgileri herkese açık paylaşmanızı sağlayanWeChat ile bağlantılı başka özellikler sunabiliriz, örneğin herkesçeerişilen bloglar ve forumlar veya WeChat bünyesindeki örneğin eklentiler(iki web sitesi arasında doğrudan bağlantı yaratırlar) ve “widgetlar”(WeChat içerisinde üçüncü taraf hizmetleri sunan interaktif miniprogramlardır) gibi sosyal medya özellikleri. Bu özellikler ilesağladığınız bilgilerin, bunlara erişen üçüncü taraflarcaokunabileceğinin, toplanabileceğinin ve kullanılabileceğinin farkındaolmalısınız.

Lütfen WeChat üzerinden gönderdiğiniz ve ilettiğiniz içerikleridikkatlice değerlendirin. Bazı örneklerde, WeChat gizlilik ayarlarınıkullanarak Paylaşılan Bilgilerinize kimlerin erişebileceğini kontroledebilirsiniz.

BİZDEN GELEN İLETİLER

Haber bültenleri ve diğer ileti tipleri

WeChat hizmetini kullandığınızda, Bilgilerinizi size e-postalar,mesajlar, haber bültenleri göndermek veya cihazınıza bildirimler iletmekiçin kullanabiliriz. Bu iletileri artık almak istemiyorsanız, sizegönderdiğimiz e-postalardaki aboneliği iptal etme talimatlarınıuygulayabilir, cihaz seviyesinde bildirimleri almamayı tercih edebilir(böyle bir seçenek varsa) veya Gizlilik Sorumlumuzla iletişimkurabilirsiniz.

Hizmetle ilgili duyurular

Zaman zaman, gerekli görmemiz durumunda (örneğin, WeChat hizmetini bakımamaçlı geçici olarak askıya aldığımızda) size hizmetle ilgili duyurulargönderebiliriz. Doğası gereği reklam amaçlı olmayan hizmetle ilgili buduyuruları almamayı tercih edemezsiniz.

HASSAS KİŞİSEL BİLGİLER HAKKINDA

Bazı yargı bölgelerinde, kökeniniz veya etnik kökeniniz, dininiz veyafelsefi görüşleriniz ya da kişisel sağlığınız gibi bazı Kişisel Bilgitipleri “hassas” olarak nitelenir ve diğer Kişisel Bilgi tiplerine göredaha katı düzenlemelere tabidirler. Lütfen WeChat’e girdiğiniz okul veyasosyal aktiviteleriniz hakkındaki fotoğraflar veya bilgiler gibi içerikve bilgilerin hassas Kişisel Bilgilerinizin diğer kişilerin elinegeçmesine yol açabileceğini unutmayın.

WeChat içerisinde hassas mahiyetli herhangi bir Kişisel Bilgi iletmedenönce, lütfen bunun uygun olup olmadığını değerlendirin.

Hassas Kişisel Bilgilerin İşbu Gizlilik Politikasında tanımlananamaçlar için ve bu politikada tanımlanan şekilde işleme alınmasını kabuletmiş bulunmaktasınız.

Lütfen, hassas Kişisel Bilgilerinizi size reklam hizmeti vermek içinkullanmadığımızı göz önünde bulundurun.

ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ VE BİLGİLERİNİZ

WeChat sizi üçüncü taraflarca sunulan sosyal medya veya diğerözelliklere ve hizmetlere (web siteleri, eklentiler ve widget’lar dahil)bağlayabilir veya bunlar aracılığıyla paylaşım yapmanıza izin verebilir.Örneğin:

Bu üçüncü taraf sosyal medya hizmetleri veya diğer hizmetler, ilgiliüçüncü taraflarca veya bizim tarafımızdan saklanıyor olabilir. Lütfen,bu tür hizmetleri sunan üçüncü tarafların Bilgilerinizi ve KişiselBilgilerinizi (Günlük Verileriniz dahil) toplayabileceğini ve buözelliklerin doğru çalışmasını sağlamak için bilgisayarınıza çerezleryerleştirebileceğini göz önünde bulundurun.

Bu tür üçüncü taraflara verdiğiniz her türlü Kişisel Bilgi ve KişiselBilgilerinizin bu taraflarca toplanması ve kullanılması da dahil olmaküzere, herhangi bir üçüncü taraf hizmetini (sosyal medya hizmetleri veyadiğer hizmetler) kullanmanız, WeChat Hizmet Koşullarına veya işbuGizlilik Politikasına değil, ilgili üçüncü tarafın kendi hizmetkoşullarına ve gizlilik politikalarına tabidir, bu yüzden lütfen buüçüncü taraf şartlarını dikkatlice okuyun. İşbu Gizlilik Politikasıyalnızca bizim tarafımızdan toplanan her türlü Bilgi için geçerli olup,herhangi bir üçüncü tarafça sunulan hizmet veya bilgi pratikleri içingeçerli değildir. Sizin tarafınızdan üçüncü taraflara sunulan Bilgilerinbu taraflarca kullanılmasından sorumlu olmayız.

YAŞ KISITLAMALARI

13 yaşından küçük çocuklar WeChat hizmetini kullanamaz. 13 yaşındanküçük hiçbir çocuktan, bilinçli olarak Kişisel Bilgi almayız. 13yaşından küçük herhangi bir çocuğa ait Kişisel Bilgilere sahipolduğumuzu düşünüyorsanız, lütfen Gizlilik Sorumlumuzla iletişim kurun,bu tür Kişisel Bilgileri hemen inceleriz (ve kaldırırız). WeChat HizmetKoşullarında belirtildiği üzere – 13-18 yaşları arasındaysanız (veyayargı bölgenizde çocuk olarak kabul edilen bir yaştaysanız), ebeveynveya vasiniz siz WeChat’i kullanmadan önce bu Gizlilik Politikasını (hemkendi adına hem de sizin adınıza) kabul etmelidir.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN AKTARIMI, SAKLANMASI VE GÜVENLİĞİ

Dünya çapında birden fazla yargı bölgesinde faaliyet gösteriyoruz vegöstermeye devam edebiliriz, bu yüzden, Kişisel Bilgilerinizinkullanıldığı ve saklandığı sunucu sizin yargı bölgenizde olmayabilir.Ayrıca, yukarıdaki “Kişisel Bilgilerinizin Paylaşımı” bölümündebelirtilen üçüncü taraflardan herhangi biri de, yargı bölgenizin dışındayer alabilir ve/veya ilgili bölümde belirtilen amaçlar doğrultusundaKişisel Bilgilerinizi yargı bölgenizin dışında kullanabilir ve/veyasaklayabilir. Her iki örnekte de, Kişisel Bilgileriniz yargıbölgenizdeki veri koruma yasalarıyla içerik itibariyle benzer olmayanveya bu yasalarla aynı amaca hizmet etmeyen yargı bölgelerineaktarılabilir.

Tüm veri aktarımlarının yürürlükteki yasal gereksinimlere uygun olmasınısağlarız (örneğin, uygun veri koruma politikalarını ve/veya sözleşme ileilgili tedbirleri hayata geçiririz). Daha fazla bilgi almak için, lütfenGizlilik Sorumlumuzla iletişim kurun.

Bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanımını, bunlara izinsiz şeklideerişilmesini veya bunların izinsiz olarak açıklanmasını önlemek içingenel olarak kabul gören çeşitli güvenlik teknolojileri ve prosedürlerikullanırız. Örneğin, sizin tarafınızdan bize sunulan hassas Bilgileri(Konum Verileri gibi) korumak için, şifreleme teknolojisi (SSL gibi)kullanırız.

Lütfen, göstereceğimiz tüm çabalara rağmen, hiçbir veri güvenlikönleminin her zaman %100 güvenlik garantisi anlamına gelmeyeceğini gözönünde bulundurun. WeChat güvenliğini veya WeChat üzerinden bizesunduğunuz herhangi bir bilginin güvenliğini garanti etmeyiz veya bunlariçin güvence sunmayız.

WeChat ile ilgili güvenlik, gizlilik ve yönetimle ilgili konulardasizinle elektronik ortamda iletişim kurabiliriz. Herhangi bir WeChatgüvenlik ihlali hakkında bilgi almamız durumunda, size WeChat içerisindebir uyarı göndererek veya doğrudan bildirimde bulunarak, sizi elektronikortamda bilgilendirebiliriz.

Kişisel Bilgilerinizin güvenliği ile ilgili sorularınız varsa lütfenGizlilik Sorumlumuzla iletişim kurun.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KULLANIM SÜRESİ

Kişisel Bilgilerinizi, “Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız?”bölümünde belirtildiği üzere, bu bilgilerin toplanma amacını yerinegetirmeye yeterli olacak süre kadar saklarız.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İÇİN ERİŞİM, GÜNCELLEME, DEĞİŞTİRME VEYA TAŞIMA

Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere bağlı olarak, şunlara hakkınızolabilir:

Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde belirtilen şekilde, e-posta vehedeflenen pazarlama bildirimleri ve veri aktarımları da dahil olmaküzere, daha önce bize vermiş olduğunuz her türlü onayı iptaledebilirsiniz. Tercihlerinizin hayata geçirilmesi için gerekli makulçabayı gösteririz.

WeChat içerisindeki Kişisel Bilgilerinizi güncellemek veya değiştirmekistiyorsanız, bunu ilk olarak hesabınızda oturum açarak ve ilgilideğişiklikleri gerçekleştirerek yapabilirsiniz. Örneğin, cihazayarlarınızdan veya WeChat içerisindeki “Konumu Sil” seçeneğinden bazıKonum Verilerini silebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız:

Lütfen Gizlilik Sorumlumuzla iletişim kurun. Gizlilik Sorumlumuza gelenbu tür taleplerde, gereksiz herhangi bir gecikme olmaksızın ve yasalarıngerektirdiği tüm zaman sınırlamalarına uygun olarak, bu talepleriyanıtlamak için tüm makul çabaları gösteririz. Lütfen Kişisel Bilgilereyukarıdaki şekilde erişim hakkınızın, yerel yasa gerekliliklerindendolayı bazı durumlarda sınırlandırılabileceğini göz önünde bulundurun.

Bazı durumlarda, Kişisel Bilgilerinizde güncelleme, değişiklik veyabunların kaldırılması işlemlerini gerçekleştiremeyebiliriz, bu gibidurumlarda bunun nedenini size bildiririz. Örneğin, bazı talepler hiçpratik olmayabilir, orantısız teknik çaba gerektirebilir (örn. yedeklemesistemlerimizle ilgili herhangi bir talep) ya da yasalarca yasaklanmışolabilir.

Hesabınızın, sizin tarafınızdan veya bizim tarafımızdan herhangi birnedenle kapatılması durumunda, (yukarıdaki paragrafa bağlı olarak) buhesap kapama işleminin ardından makul bir süre içerisinde KişiselBilgilerinize WeChat üzerinden erişimin veya bu bilgilerin bizimtarafımızdan kullanımının sonlandırılması için gerekli adımları atarız.Öte yandan, WeChat’i kullanarak kurduğunuz iletişimlerin, KişiselBilgilerinizin bizim kontrol edemeyeceğimiz üçüncü tarafların elinegeçmesine yol açabileceğini bilmeniz önemlidir.

Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri kullanımımızla ilgili taleplerinizi,sorularınızı veya endişelendiğiniz konuları hemen yanıtlamak için makulölçüde çaba gösteririz. Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, işbuGizlilik Politikasıyla veya gizlilik uygulamalarımızla ilgili olmayankonulardaki soru veya yorumlara yanıt vereceğimizi garanti edemeyiz.

Uluslararası Veri Aktarımları

Biz küresel bir işletmeyiz. Kişisel Bilgileri, verilerin ilk olaraktoplandığı ülke dışındaki ülkelere aktarabiliriz. Örneğin:

Kişisel Bilgileriniz yargı bölgenizdeki veri koruma yasalarıyla içerikitibariyle benzer olmayan veya bu yasalarla aynı amaca hizmet etmeyenyargı bölgelerine aktarılabilir. Kişisel Bilgilerinizi diğer ülkelereaktardığımızda, bu Kişisel Bilgileri işbu Gizlilik Politikasındatanımlanan şeklide koruruz.

Özellikle, Kişisel Bilgilerinizi AB veri koruma yasalarına kıyasla uygunbir koruma seviyesi sunmadığı değerlendirilen ülkelere aktarmamızgerekebilir. Öte yandan, tüm veri aktarımlarının yürürlükteki yasalgereksinimlere uygun olmasını sağlarız (örneğin, uygun veri korumapolitikalarını ve/veya sözleşme ile ilgili tedbirleri hayata geçiririz).Daha fazla bilgi almak için, lütfen Gizlilik Sorumlumuzla iletişimkurun.

İşbu Gizlilik Politikasını kabul ederek, Kişisel Bilgilerinizin GizlilikPolitikasında tanımlanan amaçlarla aktarımına onay vermiş olursunuz.Onayınızı her zaman geri çekme hakkınız mevcuttur, ancak lütfenverilerinizin aktarılmasını onaylamamanız veya aktarım onayınızı geriçekmeniz durumunda Hizmetlerimizin bazılarındanfaydalanamayabileceğinizi göz önünde bulundurun.

İZLEME TEKNOLOJİLERİ

Zaman zaman sizin hakkınızda veya sizinle ilgili Bilgileri toplamak,kullanmak ve saklamak için çerezler, günlük dosyaları, web işaretçileri,kodlar, etiketler ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Bubölümde bu tür izleme teknolojilerini nasıl kullandığımızaçıklanmaktadır.

İzleme teknolojilerini neden kullanırız?

WeChat’i daha iyi anlamamıza ve size ve kullanıcılarımıza daha iyihizmet sunmamıza yardımcı olması için

İzleme teknolojileri, WeChat’i daha iyi anlamamızı ve size daha iyihizmet sunmamızı sağlar. Örneğin, izleme teknolojileri aşağıdakiBilgileri toplamamıza yardımcı olur:

Size uygun ve güvenli reklam sunmamıza yardımcı olması için

Reklamlar, WeChat ve birçok başka hizmetimizin size ücretsiz vekullanışlı bir şekilde sunulmaya devam etmesine yardımcı olur. İzlemeteknolojileri reklamlarımız konusunda şunlara yardımcı olur:

İzleme teknolojileri nelerdir?

WeChat dahilinde kullandığımız “izleme teknolojileri” şunlarıiçerir:

İzleme teknolojilerini nasıl kullanırız?

Üçüncü taraflarla ortaklıklarda kullanılan izleme teknolojileri

İzleme teknolojileri, biz, bağlı şirketlerimiz ve üçüncü tarafortaklarımızca zaman zaman bazı bilgileri toplamak ve kullanmak içinkullanılabilir. Bu tür toplama ve kullanım işlemlerinde bizi destekleyenbu üçüncü taraf ortaklar şunları içerir:

Bu ortaklardan, izleme teknolojilerinin kullanımıyla ilgili bireysel vetoplu raporlar alabiliriz.

Google Analytics hizmetini WeChat ile ilgili bazı kullanım verilerinitoplamak ve işleme almak için kullanabiliriz. Google, çerezlerinkullanımıyla ilgili ek gizlilik seçenekleri sunmakta olup, bunlarhttp://www.google.com/policies/privacy/partners/ adresindetanımlanmaktadır.

Kendi izleme teknolojilerimiz

Ek olarak WeChat deneyiminizi kişiselleştirmek ve başka çeşitli amaçlariçin de kendi izleme teknolojilerimizi kullanırız. Örneğin, bu türizleme teknolojilerini şu amaçlarla kullanırız:

İzleme teknolojilerini böyle kullandığımızı, ancak buna rağmenreklamcıların ve diğer ortakların, kullanabildiği bu izlemeteknolojileri üzerinden elde ettiği Kişisel Olmayan Bilgileri bir arayagetirerek sizin ve diğer kullanıcıların hizmetlerimizi nasılkullandığını analiz edebileceğini ve bu bilgileri reklam amaçlıkullanabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

İzleme teknolojileriyle ilgili genel şartlar

Zaman zaman web sitemizleilgili reklamları görüntülemek veya diğer sitelerdeki reklamları yönetmek içinüçüncü taraf ortaklarla birlikte çalışabiliriz. Üçüncü taraf ortaklarımız size göz atmafaaliyetlerinize ve ilgialanlarınıza göre reklam sunmak için çerezleri veya diğer izlemeteknolojilerini kullanabilir.

Lütfen bu tür tüm üçüncü taraf teknolojilerinin ilgili üçüncü tarafınkendi gizlilik politikasına göre düzenlendiğini ve bu tür üçüncü tarafizleme teknolojilerinden (bu tür üçüncü taraf izleme teknolojilerinikullanan ilgili üçüncü tarafça toplanan bilgiler dahil) sorumluolmadığımızı göz önünde bulundurun.

Kişisel Bilgilerinizin uygun yönetilmesi ve korunmasıyla ilgili buüçüncü taraflarla anlaşmalar yapsak da, bunlar üçüncü taraflarolduğundan, ilgili tarafların gizlilik uygulamalarına dönük garantiveremeyiz.

İlgi alanınıza göre reklam hizmeti almak istemiyorsanız buraya tıklayın:http://preferences-mgr.truste.com/. Jenerik reklamları almaya devamedeceğinizi lütfen unutmayın.

Cihazınıza hedeflenen reklamlargönderilmesi için kullanılan Kişisel Olmayan Bilgileri almakistemiyorsanız, policy@wechat.com adresiyle iletişim kurarak bubilgileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Lütfen bu işlemin sizin için, reklam sunulmasıkonusunda istisnadan yararlanma oluşturmadığını unutmayın. Jenerikreklamlar almaya devam edersiniz.

İzleme teknolojileri üzerinden toplanan Bilgileri sizin hakkınızdatopladığımız diğer Bilgilerle birleştirebiliriz. Örneğin, bir üçüncütaraf çevrimiçi reklamı üzerinden WeChat’i yükleyip kaydolduğunuzda, bizve/veya üçüncü taraf ortağımız, bizi WeChat’i keşfettiğiniz yönündebilgilendirirken izleme teknolojileri kullanabilir. Ayrıca, diğerBilgilerle bir araya geldiğinde doğrudan size yönelik reklam hizmetisunmamızı sağlayan izleme teknolojilerini de kullanabiliriz.

İzleme teknolojilerini kontrol etme yöntemleri

Tarayıcı ayarlarınızdan (çerezler veya web işaretçileri gibi) ya damobil cihazınızdan bazı izleme teknolojisi tiplerini bloke edebilir veyayönetebilirsiniz. Öte yandan, izleme teknolojilerini bloke ederseniz,size optimum WeChat deneyimini sunamayabileceğimizi ve WeChatözelliklerinden bazılarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen göz önündebulundurun.

Ayrıca, örneğin WeChat’teki “Konumu Sil” seçeneğini kullanarak da izlemeteknolojilerini (WeChat’teki bazı ayarlar üzerinden toplayacağımızBilgileri) kontrol edebilirsiniz.

Özel çerez tipleri

Aşağıda özel çerez tiplerini nasıl kullandığımızı açıkladık. Buçerezlerin bazıları veya tümü tarayıcınızda depolanabilir.

Çerezler kullanımı kategorisi Tanım
Onaylama Bu çerezler, size uygun hizmetler ve deneyim vermemize olanak vermek için hizmetlerimize eriştiğinizde bizi bilgilendirir. Bu çerezler bireysel tercihleriniz hakkında belirli bilgileri de hatırlar - örneğin, tercih ettiğiniz dil ve bölge.
Güvenlik Bilgilerinizin ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak için ve hileli, cezai ya da diğer şüpheli etkinlikleri engellemek için söz konusu çerezleri kullanıyoruz. Özellikle, güvenlik çerezleri hileli oturum açma durumlarını ve kullanıcı verilerinizi engellemek için bize yardımcı olur.
İşlevsellik Söz konusu çerezleri hizmetlerimizin işlevlerini yerine getirmek ve geliştirmek için kullanıyoruz. Özellikle, bu çerezleri kullanıcılarımızın WeChat ile nasıl etkileşim içerisinde bulunduğu hakkında bilgileri toplamamıza yardımcı olmak için kullanıyoruz - örneğin, son aramalarınız ve WeChat'te en sık ziyaret ettiğiniz profiller.
Analiz ve Araştırma Söz konusu çerezleri hizmetlerimizi takip etmek ve geliştirmek ve yeni hizmetler ile işlevleri araştırmak ve geliştirmek için bize referans veri sağlaması için kullanıyoruz. Örneğin, bu çerezler bize WeChat kullanıcı tabanının demografik bilgilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur ve bu şekilde hangi yeni WeChat özelliklerinin kullanıcılarımıza hitap edeceğini düşünmemize yardımcı olur.
Reklam Çerezleri aşağıdaki amaçlar ile kullanıyoruz:
  • tüm kullanıcılarımıza daha çok hitap eden reklamların gönderilmesi amacı ile WeChat'te reklam yapılması - örneğin, önceki WeChat aramalarınıza ya da IP adresinizden kaynaklanan genel konumunuza dayalı reklamlar alabilirsiniz.
  • kaç kullanıcının görüntülediği, tıkladığı ve/veya söz konusu reklamlar aracılığıyla satın alma yaptığı gibi gönderilen reklamlara istinaden bizim ve reklamcıların istatistikleri toplamalarına yardımcı olmak.

Mobil Matematiksel Analiz

Mobil matematiksel analiz yazılımını, telefonunuzda kullanılan WeChatişlevselliğini daha iyi anlamamıza yardımcı olması için kullanırız. Butür işlemlerin bir parçası olarak, (WeChat üzerinden) WeChat’i ne kadarsık kullandığınız, WeChat içinde gerçekleşen olaylar, kümülatifkullanım, performans verileri ve WeChat’in cihazınızdan nerede ve ne zaman indirildiği gibibilgileri kaydedebiliriz. Bu tür mobil matematiksel analiz bilgilerini, WeChat ilegönderdiğiniz herhangi bir kişisel olarak tanımlanan bilgiylebirleştirmeyiz.

@TRUSTe@

Gizlilik Politikamız ya da uygulamalarımız hakkında soru ya daşikayetleriniz varsa, lütfen Gizlilik Sorumlumuzla iletişim kurun.Gizlilik veya veri kullanımı konularındaki endişelerinizi giderecektatmin edici cevaplar alamadıysanız, lütfen ABD'de bulunan üçüncütaraflarla olan uyuşmazlıkların çözümü için (ücretsizolarak) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request adresindenyetkilimiz ile görüşün. Bu uyuşmazlık çözüm süreci yalnızca İngilizcedilinde gerçekleştirilir.

Son değiştirilme: 2017-12-08