תנאי שירות של WeChat

מבוא

ברוך הבא ל-WeChat! שימושך ב- WeChat ("_ השירותים _ _"_ _ או " השירותים שלנו _") הינו כפוף לתנאים אלה.

עמידה בתנאים אלה

תנאים אלה חלים עליך אם אתה משתמש בשירותים שלנו בכל מקום בעולם למעט הרפובליקה העממית של סין (ואינך אזרח הרפובליקה העממית של סין). אם אתה: (א) משתמש בשירותי ברפובליקה העממית של סין; (ב) אזרח הרפובליקה העממית של סין שמשתמש בשירותינו בכל מקום בעולם; או (ג) חברה שהוקמה בסין המשתמשת בשירותינו מכל מקום בעולם, נא לעיין בדף תנאי השימוש (משתמשים מסין) לתנאים החלים עליך בשימוש בשירותים שלנו.

עליך לעמוד בתנאים אלה בשימושך בשירותים שלנו ולהשתמש בשירותים אך ורק כפי שהותר ע"י החוקים והתקנות בכל מקום בו אתה עשוי להשתמש בהם. עליך לעיין בתנאים אלה, במדיניות ובהנחיות שלנו על מנת להבין כיצד מותר ואסור לך להשתמש בשירותים אלה. אם אינך מסכים עם תנאים אלה, אסור לך להשתמש בשירותים שלנו.

עורך ההסכם

ע"י שימוש בשירותים שלנו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה בינך לבין Tenchent International Service Pte. Letd., חברה סינגפורית שכתובתה 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903 ("_ אנחנו ", " איתנו ", " שלנו ", " לנו " ו-" אלינו ") (" תנאים _" אלה).

תנאים אחרים הקשורים לתנאים אלה

אם הנך מתחת לגיל 13, אסור לך להשתמש בשירותים שלנו. אם הנך בין הגילאים 13-18 (או בגיל הרלוונטי בתחום השיפוט שלך שבו אתה נחשב קטין), ההורה או האפוטרופוס שלך חייב להסכים לתנאים אלה (עבור עצמם וכן עבורך) לפני שתוכל להשתמש בשירותים שלנו.

אם הנך משתמש בשירותים שלנו עבור חברה, שותפות, איגוד, ממשל או ארגון אחר ("_ הארגון _ שלך")

אנחנו עשויים לתרגם את תנאים אלה למספר שפות, ובמידה וישנו כל הבדל בין הגרסה האנגלית לגרסה בכל שפה אחרת לתנאים אלה, השפה האנגלית תחול (עד כמה שהחוק הישים מאפשר).

מדיניות נוספות

הדברים הבאים מהווים הוראות נוספות בהן עליך לעמוד בעת שימוש בשירותים שלנו:

תנאים נוספים הספציפיים למדינות מסוימות

אם אתה אזרח או תושב קבע של אחת מהמדינות הבאות, התנאים הבאים הספציפיים למדינות המסוימות הנ"ל חלים גם על שימושך בשירותים שלנו:

אי התאמות

במידה שכל יתר תנאי השימוש או המדיניות הנוספים שונים מתנאים אלה, תנאי השימוש או המדיניות הנוספים הרלוונטיים יחולו, ובלבד שדבר מתנאי השירות או המדיניות הנוספים אלה (אלא אם צוין אחרת במפורש בתנאי השימוש או המדיניות הנוספים אלה) לא משנה את החלקים הבאים בתנאים אלה (שיחולו במקרה וישנם שינויים כלשהם):

אולם במידה וכל אחד מהתנאים הספציפיים למדינות מסוימות שונה מתנאים אלה או מתנאי השימוש או המדיניות הנוספים, הרלוונטיים מתוך התנאים הספציפיים למדינות נוספות הם אלה שיחולו, ללא קשר באיזה חלק מתנאים אלה מדובר.

שינויים בתנאים והשירותים שלנו

אנחנו עשויים לערוך שינויים בתנאים אלו לאורך זמן, אנא חזור לעיין בהם.

בנוסף, מכיוון שהשירותים וחוויית המשתמש שלנו מתפתחים כל הזמן, אנחנו עשויים לעתים (ובמידה המותרת על פי חוק) להוסיף, לשנות או להסיר תכונות מהשירותים שלנו (לרבות ביחס לאם השירות הוא ללא תשלום או לא), או להשהות או להפסיק שירות לגמרי.

היכן שנשקול לבצע כל שינוי מהותי באופן סביר בתנאים אלה או בשירותים שלנו, אנחנו נודיע לך (דרך http://www.wechat.comבתקשורת ישירה אליך או באמצעי אחר), לפני שהשינויים ייכנסו לתוקף. ע"י המשך שימוש בשירות שלנו אחרי שנבצע כל שינוי לתנאים אלה או לשירותים שלנו, עם או בלי התראה מאיתנו, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים מתוקנים אלו.

החשבון שלך

ייתכן ותצטרך ליצור חשבון באתר שלנו בשביל גישה ושימוש בחלק מהשירותים שלנו.

כל חשבון שתפתח באתר שלנו הוא אישי שלך ואסור לך להעניק, להשאיל, להעביר או לאפשר לאדם אחר כל גישה או שימוש בחשבון שלך. שם החשבון שלך, ID המשתמש וכינויים מזהים אחרים שתיקח עליך במסגרת השירותים שלנו נשאר הרכוש שלנו ואנחנו יכולים להשבית, לקחת או להשתמש בהם ברגע שחשבונך נסגר או הושבת מכל סיבה שלך או שלנו.

במסגרת האחריות שלך: (א) לשמור בביטחה כל סיסמה שנועדה לתת לך גישה לחשבון שלך ולשירותים שלנו, וכן (ב) כל שימוש בשירותים שלנו תחת החשבון שלך. עליך להודיע לנו באמצעות כתובת המייל WeChat Help Center - "Feedback" אם הנך יודע או חושש שפרטי החשבון או הסיסמה שלך הועמדו בסכנה.

סגירת חשבון

השירותים שלנו עשויים להציע דרכים לסגור חשבון התלוי בשירות מסוים – אנא פנה לשירות הרלוונטי להמשך הנחיות.

תשלומים

ייתכן ולעתים תאלץ לבצע תשלומים אלינו כחלק מהשימוש שלך בשירותים שלנו (לרבות עבור אספקת שירותים שלנו או אספקת תכונות נוספות בתוך השירותים שלנו). התנאים שלנו לאותו שירות מסוים עשויים להגדיר תנאים נוספים החלים על תשלומים אלה (לרבות ביחס להחזרים כספיים (אם בכלל), הסדרי חיוב או השלכות כלשהן לאי ביצוע תשלומים בזמן). עליך לעמוד בכל תנאים אלה בנוגע לתשלומים שלך אלינו.

התכנים שלך

כשאתה שולח, מעלה, מעביר או מציג כל מידע, נתונים, מדיה או תכנים אחרים הקשורים לשימושך בשירותים שלנו ("_ התכנים שלך _"), אתה מבין ומסכים לדברים הבאים:

בנוסף, אתה מסכים לכך שלנו ולחברות השותפות שלנו (בכפוף לתנאים אלה, ל מדיניות הפרטיות של ולחוקים והתקנות הרלוונטיים):

אתה מבין שאפילו אם תרצה למחוק את התכנים שלך מהשירותים שלנו, מדובר בעניין טכני ומנהלתי שעשוי לקחת זמן או שלא יהיה ניתן לבצע אותו.

אחריות לתכנים שלך

אתה האחראי היחידי לתכנים שלך ואנחנו ממליצים שתשמור העתק גיבוי שלהם בכל עת. בכל עת עליך לוודא: (א) שיש לך את הזכויות הדרושות לשלוח, להעביר או להציג את התכנים שלך, ולהעניק לנו את הזכויות האלה כפי שנקבע בתנאים אלה; (ב) התוכן שלך (והשימוש שלנו בתכנים שלך בהתאם לתנאים אלה) אינו פוגע או מפר את זכויותיו של אף אדם אחר או עומד באופן אחר בניגוד לחוקים או תקנות רלוונטיים.

תכנים ושירותים מגורם שלישי

אנחנו לא אחראיים ולא מאשרים, תומכים או מבטיחים את החוקיות, הדיוק והאמינות של תכנים שנשלחו, הועברו, הוצגו או מקושרים לשירות שלנו, לרבות תכנים שסופקו ע"י משתמשים אחרים בשירות שלנו או המפרסמים שלנו. אתה מאשר ומסכים כי ע"י שימוש בשירותים שלנו אתה עשוי להיחשף לתכנים לא מדויקים, מטעים, משמיצים, פוגעים או לא חוקיים. כל הסתמכות או שימוש בתכנים הנמצאים או נגישים מהשירותים שלנו על ידך הם על אחריותך בלבד. השימוש שלך בשירותים שלנו לא נותנים לך שום זכות על התכנים אליהם אתה עשוי לגשת או להשיג בהקשר לשימוש שלך בשירותים שלנו.

כמו כן, אנחנו לא מתחייבים לאיכות, אמינות או התאמה של שירותי צד שלישי המסופקים, זמינים או מקושרים דרך השירות שלנו ואנחנו לא נישא באחריות לשירותי צד שלישי אלה. אם אתה ניגש להשתמש בשירותי צד שלישי דרך השירותים שלנו, עליך לעמוד בכל התנאים וההגבלות החלים בשירותים אלה.

אנחנו עשויים לבחון (אך לא מתחייבים לבחון) תכנים או שירותים מגורם צד שלישי הזמינים דרך השירות שלנו על מנת לקבוע אם הם עומדים במדיניות, בחוקים ובתקנות שלנו או לא, או אם הם מעוררים התנגדות מסיבה אחרים. אנחנו עשויים להסיר או לסרב לאפשר או לקשר תכנים או שירותים מגורם שלישי אם הם מפרים זכויות קניין רוחני, מגונים, משמיצים או פוגעניים, פוגעים בזכויות כלשהם או מהווים סיכון לבטיחות או לביצועים של השירותים שלנו.

לעתים עשויים להיות בשירותים שלנו תכנים ושירותים מגורם צד שלישי הכפופים לתנאים נוספים, לרבות תנאים מאותו גורם צד שלישי שייצר את התכנים והשירותים במקור (למשל, סוכנות הידיעות שאחראית על כתיבת מאמר החדשות שלאחר מכן מופיע בשירות שלנו). במקרים כאלה, אתה מסכים לעמוד בתנאים והגבלות נוספים כפי שהודיעו לך.

אם יש לך דאגות בנוגע לכל תוכן או היבט של השירותים שלנו, אנא צור קשר בכתובת WeChat Help Center - "Feedback".

תכנים פרסומיים בשירות שלנו

השירותים שלנו עשויים לכלול פרסום או תוכן מסחרי. אתה מסכים שמותר לנו לשלב פרסום או תוכן מסחרי בתוך השירותים שלנו ושאנחנו נאפשר (היכן שאפשרי באופן סביר) זיהוי של תכנים ואמצעי תקשורת שהם בתשלום. אתה גם מסכים לכך, כפי שהוסבר לך ביתר פירוט ב מדיניות הפרטיות של WeChat, שאנחנו משתמשים בפרסום ממוקד על מנת לנסות ולהפוך את הפרסום ליותר רלוונטי ובעל ערך עבורך.

שיווק ישיר

אנחנו עשויים להשתמש בפרטים שלך למטרות שליחת פרסום או שיווק ישיר אליך (בין אם באמצעות מסרים בתוך השירותים שלנו, ע"י דואר אלקטרוני או באמצעים אחרים) שמציעים או מפרסמים מוצרים ושירותים שלנו ושל גורמים צד שלישי נבחרים. מוצרים ושירותים אלה כוללים:

אם נידרש ע"פ חוק, נכבד את בקשתך אלינו לא להשתמש בפרטים האישיים שלך למטרות השיווק הישיר שצוינו למעלה. אם ברצונך להגיש בקשה כזו, אנא: (א) הודע לקצין הפרטיות שלנו באמצעות פרטי יצירת הקשר כפי שהוגדרו ב מדיניות הפרטיות של WeChat ; (ב) עקוב אחר ההורות הרלוונטיות במסרים השיווקיים שלנו; או (ג) אם קיימים, עקוב אחר ההגדרות כפי שהוגדרו בהנחיות של שירות מסוים (ביחס לאותו שירות רלוונטי).

שים לב שאנחנו לא נשתף את הפרטים האישיים שלך עם מפרסמים אלא אם כן תיתן לנו את רשותך לעשות זאת. עם זאת, אנחנו כן משתפים מידע שאינו אישי עם מפרסמים במטרה לספק לך פרסום שהוא יותר רלוונטי עבורך.

זכויות הקניין הרוחני שלנו

כל זכויות הקניין הרוחני של השירותים והתוכנות שלנו (לרבות עדכונים עתידיים, שדרוגים וגירסאות חדשות) ימשיכו להיות בבעלות שלנו ושל הזכיינים שלנו. למעט מה שנקבע במפורט בתנאים אלו, אין לך זכויות שימוש בזכויות הקניין הרוחני שלנו. בעיקר אין לך זכות להשתמש בסמלים המסחריים שלנו או שמות מוצרים (לדוגמא, "WeChat" "Tencent" או "QQ"), לוגואים, שמות דומיין או תכונות מותג ייחודיות אחרות ללא ההסכמה מראש ובכתב שלנו. הערות או הצעות שאתה עשוי לספק בנוגע לשירותים שלנו הם לחלוטין וולונטריים ואנחנו נהיה חופשיים להשתמש בהערות והצעות אלה בהתאם לשיקול דעתנו, ללא כל תשלום או התחייבות אליך.

היכן שהשירותים שלנו מצריכים מצדך הטרדות או שימוש בכל תוכנה שלנו, אנחנו מעניקים לך רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, ללא רישיון משנה, לא ניתן להעברה, ללא תמלוגים וניתן לביטול לשימוש בתוכנה על מנת להשתמש בשירותים שלנו ובהתאם לתנאים אלה (לרבות כל דרישות טכניות ספציפיות הקשורות לתוכנה או לשימוש בה על המכשיר שלך). שים לב שלתנאי רישיון אלה עשויים להתווסף תנאים ומגבלות החלים על תוכנה ספציפית זו.

אסור לך להעתיק, לשנות, להפוך קמפול, להנדס הפוך או לחלץ קודי מקור מהתוכנות שלנו, אלא במידה ואנחנו לא יכולים לאסור עליך לעשות זאת על פי תקנות או חוקים רלוונטיים או אם יש לך הסכמה כתובה קודמת מאתנו לעשות זאת. היכן שחוקים ותקנות רלוונטיים מאפשרים לך להפוך קמפול או לחלץ קודי מקור מהתוכנות שלנו, תיצור איתנו קשר קודם כל על מנת לבקש את המידע שאתה צריך.

אנחנו עשויים לבצע עדכונים בתוכנות שלנו מעת לעת. עדכונים אלה עשויים להתבצע אוטומטית או ידנית. שים לב שהשירותים שלנו עשויים לא לפעול כהלכה או בכלל אם שדרוגים או גירסאות חדשות לא יותקנו על ידך. אנחנו לא מתחייבים שנערוך עדכונים זמינים לכל אחת מהתוכנות שלנו, או עדכונים שימשיכו לתמוך במכשיר או במערכת שלך.

תוכנות צד שלישי

החלק "תכנים ושירותים מגורם צד שלישי" המופיע מעלה חל על כל תוכנה המסופקת ע"י גורמים צד שלישי (לרבות תוכנה, תוספים, כלים, התקני קודק, נתונים ותכנים בתוך אותה תוכנה) לשימוש בחיבור או בשיתוף עם השירותים שלנו ("תוכנות צד שלישי"), לרבות השימוש שלך בתוכנות צד שלישי אלה.

בנוסף לחלק זה, שים לב שאנחנו לא אחראיים ולא מאשרים, תומכים או מבטיחים את החוקיות, הדיוק והאמינות של תוכנות צד שלישי אלה. כל הסתמכות או שימוש בתוכנות צד שלישי אלה הם על אחריותך בלבד.

עליך לעמוד בכל תנאי ומגבלה נוספים החל בתוכנות צד שלישי אלה. אנחנו נודיע לך על כל תנאים ומגבלות נוספים בשירותים שלנו, בתוך נספח לשירותים אלה ו/או באופן אחר.

אנחנו לא מספקים שום סיוע טכני עבור תוכנות צד שלישי. אנא צור קשר עם אותם גורמים צד שלישי הרלוונטיים לסיוע טכני זה.

תוכנות קוד פתוח

בהמשך לחלק "תוכנות צד שלישי" המופיע מעלה, השירותים שלנו עשויים להשתמש בתוכנות שכפופות לרישיונות "קוד פתוח" ("תוכנות קוד פתוח"). היכן שנשתמש בתוכנות קוד פתוח שכאלה, אנא שים לב:

אחריות ופטור

אנחנו מתחייבים בפניך שאנחנו נספק את השירותים שלנו תוך פיקוח ומיומנות סבירים.

מלבד אחריות זו, במידה המותרת ע"פ החוקים והתקנות הרלוונטיים, כל השירותים והתוכנות שלנו מוצעים "כפי שהם" ועל בסיס זמינות, ולא אנחנו ולא החברות השותפות שלנו מציעות כל מצג או אחריות או מעניקות כל התחייבות ביחס לשירותים שלנו, התוכנות שלנו או תכנים הנשלחים, מועברים או מוצגים ע"י השירותים שלנו, כולל: (א) כל ייצוג, אחריות או התחייבות שהשירותים או התוכנות שלנו הן רציפים, מאובטחים, ללא שגיאות וללא וירוסים; (ב) שהשירותים או התוכנות שלנו יהיו תואמים למכשיר שלך; (ג) שהשירותים או התוכנות שלנו יהיו באיכות סבירה, מתאימים למטרה מסוימת או לא פוגעים בזכויות הקניין הרוחני של כל אדם. במידה המותרת ע"פ חוקים ותקנות ספציפיים, אתה מוותר על כל ייצוג, אחריות והתחייבות המשתמעים מכך.

התחייבות לשירותים והתוכנות שלנו

במידה המותרת ע"פ חוקים ותקנות ספציפיים, החבות המצטברת הכוללת שלנו ושל החברות השותפות שלנו לכל תביעה הקשורה בתנאים אלה, הסכם הרישיון הכללי למשתמש קצה או השירותים או התוכנות שלנו, הנובעים מכל הנסיבות האפשריות, תהיה מוגבלת לסכום הגבוה מבין הבאים: (ב) הסכום ששילמת לנו עבור השימוש בשירות או התוכנה הספציפיים אלה משתייכת התביעה, במשך 6 החודשים הראשונים שקדמו לתאריך התביעה העדכנית ביותר; ו-(ב) 100 דולר.

במידה המותרת ע"פ חוקים והמגבלות הרלוונטיים, בהקשר לתנאים אלה, הסכם הרישיון הכללי למשתמש קצה או לשירותים או התוכנה שלנו, אין אנחנו או החברות השותפות שלנו אחראיים בשום מקרה לכל נזק שנגרם ע"י: (א) אסון טבע כלשהו כמו שטפונות, רעידות אדמה או מגיפות; (ב) אירועים חברתיים כמו מלחמות, מהומות או פעולות ממשלה; (ג) כל וירוס, סוס טרויאני או נזק אחר למחשב שנגרם ע"י תוכנה זדונית או האקרים; (ד) כל תקלה או כישרון בתוכנה, במערכת, בחומרה או בקישוריות, שלנו או שלך; (ה) שימוש בלתי הולם או שאינו מורשה בשירותים והתוכנות שלנו; (ו) שימוש שלך בתוכנות או השירותים שלנו תוך הפרה של תנאים אלה או הסכם הרישיון הכללי למשתמש קצה; או (ז) כל סיבה שהיא מעבר לשליטתנו או צפיותנו הסבירה. בנוסף, במידה המותרת ע"פ החוקים והתקנות הרלוונטיים, אנחנו לא אחראיים בשום מצב לכל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי, מזהיר או עונשי או לכל אובדן עסקים, הכנסות, רווחים, מוניטין, תכנים או נתונים.

אין בתנאים אלה כדי להגביל או לשלול אף אחת מההתחייבויות הבאות, למעט ובמידה והתחייבויות אלה הן ניתנות לויתור, הגבלה או שלילה ע"פ החוקים והתקנות הרלוונטיים:

על אף כל סעיף אחר בתנאים אלה, אין בתנאים אלה כדי להגביל או למנוע אף אחת מהזכויות החוקתיות שלך בתחום השיפוט שלך (לרבות זכויות החלות ע"פ תקנת הגנת הצרכן), במידה שאלה עשויים להיות לא מנועים או ניתנים לויתור ע"פ החוקים והתקנות הרלוונטיים.

אתה מסכים שאתה (והארגון שלך, אם אתה משתמש בשירותים והתוכנות שלנו בשם ארגון שכזה) משפה אותנו, את השותפים והחברות השותפות שלנו מכל טענה, תביעה, פעולה, דרישה, נזק, חוב, אובדן, עלות (לרבות עלויות משפטיות ושכר טרחת עורכי- דין) ואחריות כתוצאה מהדברים הבאים: (א) השימוש שלך בשירותים או התוכנות שלנו; או (ב) הפרה שלך של תנאים אלה או של כל תנאי מהסכם הרישיון הכללי למשתמש קצה.

שים לב שאנחנו לא אחראיים על אף חיוב צד שלישי שיגרם לך (כולל חיובים מספקי האינטרנט ושירותי התקשורת שלך) ביחס או כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים או בתוכנות שלנו.

סיום השימוש

תנאים אלה יחולו על השימוש שלך בשירותים שלנו עד שהגישה לשירותים הרלוונטיים מסתיימת על ידך או בהחלטה שלנו.

אנחנו יכולים להשהות או לסיים את הגישה לחשבונך או לחלק או כל השירותים שלנו: (א) אם אנחנו סבורים שהפרת את תנאים אלה; (ב) אם השימוש שלך בשירותים שלנו מעמיד בסיכון אותנו או משתמשים אחרים בשירותים שלנו, מעורר איום של תביעות צד שלישי פוטנציאליות נגד החברה שלנו או שעלול לפגוע במוניטין שלנו; (ג) אם לא תצליח להשתמש בשירותים שלנו לתקופה ממושכת; או (ד) כל סיבה אחרת. היכן שאפשרי באופן סביר, אנחנו ניתן לך התראה לפני כל השהיה או סיום.

החזקה וגיבוי התכנים שלך

לאחר הפסקה של תנאים אלה, אנחנו נשמור את התכנים שלך אך ורק בהתאם לתנאים אלה, ובפרט מדיניות הפרטיות של WeChat. במקומות בהם נשהה או נסיים את שירות, או באלה שהגישה שלך לשירות מסתיימת מטעמך או בהחלטה שלנו, אנחנו לא מתחייבים שנוכל להשיב לך את התכנים שלך בחזרה ואנחנו עשויים למחוק לצמיתות את התכנים שלך מבלי ליידע אותך בכל עת לאחר הסיום. אנא וודא שאתה מגבה את התכנים שלך באופן קבוע.

כללי

תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה שלנו ביחס לשירותים שלנו. אתה מסכים שלא תהיה לך כל טענה אלינו על כל אמירה שאינה מוגדרת במפורש בתנאים אלה. תקפותה של כל הוראה מתנאים אלה (או חלקים מכל הוראה) לא תשפיע על תקופתה או אכיפתה של כל הוראה אחרת (או החלקים הנותרים מאותה הוראה). אם בית משפט יקבע שאנחנו לא יכולים לאכוף כל חלק מתנאים אלה כפי שנוסחו, אנחנו עשויים להחליף את התנאים האלה בתנאים דומים במידה הניתנת לאכיפה ע"פ החוק, מבלי לשנות את יתר התנאים. עיכוב באכיפת ההוראות מתנאים אלה לא יתפרש כויתור על כל זכויות במסגרת הוראה זו. כל זכויות או חובות תחת תנאים אלה, אשר מטבעם צריכים לשרוד, לרבות אך לא מוגבל לאף חובה ביחס לאחריות או לפיצויים שניתנו (אם בכלל) ע"י הצדדים הנוגעים, יישארו בתוקף לאחר סיום או פקיעת תנאים אלה.

לאף אדם חוץ ממך ומאיתנו אין את הזכות לאכוף את תנאים אלה כנגד אדם אחר, ונאסר עליך להאציל, להקצות או להעביר את תנאים אלה או אף זכויות או חובות תחת תנאים אלה, מכורח דין או בשום דרך אחרת ללא הסכמה שלנו. אנחנו עשויים להקצות או להעביר או לספק לקבלן משנה את תנאים אלה או את הזכויות והחובות שלנו תחת תנאים אלה, במלואם או בחלקם, ללא הסכמה שלך או הודעה מראש. אתה מאשר ומסכים כי בשום מקרה לא יהיו השותפים או החברות השותפות שלנו תחת כל התחייבות לתנאים אלה.

החוקים החלים ויישוב סכסוכים

למעט במידה: (א) התנאים הנוספים החלים המשולבים בתנאים אלה נקבעו בנפרד; או (ב) החוקים והתקנות החלים בתחום השיפוט שלך קובעים אחרת (למשל, זכויות חוקתיות שיש לך בתחום השיפוט שלך ביחס להבאה או הגנה על תביעות בבית משפט (לרבות בית משפט לתביעות קטנות (או בית משפט דומה)), תנאים אלה וכל סכסוך או תביעה המתעוררת מתוך או בהקשר לתנאים אלה, יהיו כפופים למחוז המנהלי המיוחד של הונג-קונג.

כל מחלוקת, סכסוך או תביעה (בין אם בחוזה, עוולה או אחרת) העולה מתוך או בהקשר לתנאים אלה, לרבות קיומם, תקפותם, פירושם, ביצועם, הפרתם או סיומם, תופנה ותיפטר בבוררות שתנוהל ע"י מרכז הבוררות הבינלאומי של הונג-קונג ותחת הכללים של מרכז הבוררות הבינלאומי של הונג-קונג כשתוגש ההודעה על הבוררות. מושב הבוררות יהיה הונג-קונג. יהיה בורר אחד בלבד. הליכי הבוררות יתבצעו באנגלית.

תנאי השימוש של WeChat (תנאים ייחודיים לארה"ב)

אם אתה משתמש בשירותים שלנו בארצות הברית של אמריקה, התנאים שלהלן משולבים בתנאים אלה, ועוקפים את תנאים אלה במקרה של אי התאמה.

אם אתה תושב קליפורניה, אתה מגניב לוותר על הקוד האזרחי של קליפורניה בחלק 1542, וכל הוראה דומה בתחום שיפוט אחר (אם אתה תושב של אותו תחום שיפוט אחר), הקובע: "שחרור כללי אינו חל על תביעות שהנושה אינו יודע או חושד שקיימים לטובתו בעת ביצוע השחרור, אשר, אם ידועים על ידו כנראה השפיע במידה ניכרת על יישובו עם החייב."

שני צדדים אלה מוותרים באופן בלתי הפיך על כל זכות למשפט בפני חבר מושבעים או להשתתף בתביעה ייצוגית בכל הליך משפטי הנובע מתוך או קשור בתנאים אלה או בעסקאות המתוארות.

תנאי השימוש של WeChat (תנאים ייחודיים לאוסטרליה)

אם אתה משתמש בשירותים שלנו באוסטרליה, התנאים שלהלן משולבים בתנאים אלה, ועוקפים את תנאים אלה במקרה של אי התאמה.

כל הערבויות, האחריות, הייצוגים המפורשים או המשתמעים, או התנאים והמגבלות הקשורים בתנאים אלה או בנושא שלהם, שלא חלים בתנאים אלה, אינם כלולים בתנאים אלה במידה המירבית המותרת ע"פ חוק.

אין בתנאים אלה למנוע, להגביל או לשנות כל ערבות, אחריות, תנאי או מגבלה, זכות או סעד המשתמע או מוטל ע"פ כל חוק רלוונטי שלא ניתן לשלול, להגביל או לשנות.

אם כל ערבות, מצב, אחריות או תנאי משתמע או מוטל ע"פ חוק ולא ניתן לשלילה (_ " _ הוראה שאינה ניתנת למניעה _ " _), ואנחנו מסוגלים להגביל את הסעד או ההפרה של ההוראה שאינה ניתנת למניעה, אז האחריות שלנו להפרת ההוראה שאינה ניתנת למניעה, מוגבלת לאחד או יותר מהאפשרויות הבאות:

שונה לאחרונה בתאריך: 2015-11-13