מדיניות הפרטיות של WECHAT

מבוא

ברוכים הבאים ל-WeChat!

Tencent International Pte. Ltd. ("אנחנו", "שלנו" או "אנו") מעריכים את פרטיות שלך. מדיניות פרטיות זו מספקת לך מידע לגבי הבחירות שלך ושיטות העבודה שלנו בנוגע לכל מידע (כפי שהוא מוגדר בסעיף של "מידע שאנו אוספים ואיך אנחנו אוספים אותו" למטה) שסיפקת לנו.

השימוש ב-WeChat (דרך היישום בניידWeChat, http://www.wechat.com או פלטפורמה של צד שלישי דרכה WeChat מסופקת) עשוי לכלול את האיסוף ושימוש של המידע שלך. חשוב עבורך להבין איך זה מתרחש ואיך אתה יכול לשלוט עליו, לכן קרא את מדיניות פרטיות זו בקפדנות.

על ידי שימוש ב-WeChat, הינך מסכים שאנו עשויים לאסוף, להשתמש ולשתף את המידע שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו, כפי שהיא תשתנה מעת לעת.

אם ברצןנך ליצור איתנו קשר בנוגע למדיניות פרטיות זו ולכל עניין הקשור לפרטיות, אנא צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו באמצעות הדוא"ל ב- policy@wechat.com או בדואר ב-Level 29, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong (לידי: קצין הפרטיות, המחלקה המשפטית).

טווח ויישום של מדיניות פרטיות זו

מדיניות פרטיות זו תקפה לגבי WeChat, כולל כל השירותים הקשורים ל-WeChat, המתייחסים למדיניות פרטיות זו (לדוגמא, הפלטפורמה לניהול הרשמי של WeChat). אותם שירותי WeChat קשורים עשויים להיות בעלי תנאים נוספים הקשורים לפרטיות שעליך להסכים איתם כחלק משימושך באותם שירותים.

מדיניות פרטיות זו מצורפת ומהווה חלק מה- תנאי השימוש של WeChatאליהם הסכמת במטרה להשתמש ב-eChat. כל התנאים הבאים לידי שימוש במדיניות פרטיות זו יהיו בעלי אותה משמעות כמו התנאים המקבילים שהוגדרו בתנאי השימוש של WeChatלמעט אם מוגדר אחרת במדיניות פרטיות זו או אם ההקשר מצריך אחרת.

אנא שים לב גם שמדיניות פרטיות זו אינה תקפה לגבי מידע שנאסף: I) דרך שירותים מצד שלישי (כולל כל אתר השייך לצד שלישי) אליו יכולה להיות לך גישה דרך WeChat; או II) על ידי חברות וארגונים אחרים המפרסמים את שירותיהם דרך WeChat.

שיניים למדיניות פרטיות זו

אנו עשויים מעת לעת לשנות או להוסיף הנחיות, מדיניות ותנאים ספציפיים למדיניות פרטיות זו. הנחיות, מדיניות ותנאים אלה מהווים חלק ממדיניות הפרטיות. במקומות שאנו מעריכים ששינוי מסוים למדיניות פרטיות זו הוא מהותי באופן סביר, ניידע אותך דרך WeChat (כולל דרך הודעה ישירה או אתר WeChat), דרך התקשרות אחרת אליך, או אמצעים אחרים לפני שהשינוי נכנס לתוקף.

על ידי המשך השימוש ב-WeChatלאחר כל שינוי במדיניות פרטיות זו, עם או בלי הודעה מאיתנו, אתה מסכים על מדיניות הפרטיות ששונתה.

המידע שאנו אוספים ואיך אנחנו אוספים אותו

כשאנחנו מספקים WeChat, אנו אוספים, מאחסנים ומשתמשים במידע הבא בנוגע אליך:

" מידע" - הכוונה למידע אישי ולא אישי;

"מידע אישי" - הכוונה לכל מידע או שילוב של מידע הקשור אליך ושניתן להשתמש בו כדי לזהות אותך. מידע אישי יכול לכלול את הבאים:

"מידע אודות מיקום" זהו מידע שאנו אוספים בנוגע למיקום שלך (כאשר אתה משממש בשירות מזהה מיקום), כולל:

"מידע על התחברות" הינו מידע טכני שנאסף באופן אוטומטי על ידנו כאשר אתה משתמש ב-WeChat, אם על ידי שימוש בעוגיות, משואות אינטרנט, קבצי התחברות ותגים אלקטרונים (כפי שמוסבר בפירוט בחלק של "טכנולוגיות מעקב" למטה) או אחרת כולל:

"מידע לא אישי" זה כל המידע הקשור אליך אך אינו מאפשר באופן ישיר או עקיף לזהות אותך, כולל מידע אישי בצורה מצטברת, אנונימית או בזהות בדויה.

"מידע ששיתפת" הינו מידע עליך או קשור אליך ששיתפת מרצון ב-WeChat. מידע ששיתפת יכול לכלול פרסומים שביצעת ב-WeChat (כולל הפרופיל הציבורי שלך, הרשימות שיצרת, כמו גם תמונות, סרטונים, והקלטות קול שאליהם יש גישה עם הסכמתך מראש דרך מצלמת המכשיר שלך ו/או חיישן המיקרופון), כל פרסום של אחרים שאתה מפרסם מחדש יחד עם מידע על מיקום או מידע על החיבור הקשורים לאותם פרסומים. מידע ששיתפת כולל גם מידע אודותיך (כולל מידע על מיקום ומידע על התחברות) שאנשים אחרים המשתמשים בשירות שלנו משתפים עליך.

איך אנחנו משתמשים במידע שלך

אנחנו עשויים להשתמש במידע שלך לאחת מהמטרות הבאות:

שימוש במידע אישי בשירותים האחרים שלנו

במטרה לספק למשתמשים שלנו בכל השירותים שאנחנו מעניקים חוויה טובה יותר, כדי לשפר את WeChat ואת השירותים האחרים שלנו, או אחרת, במקומות בהם הסכמת לכך, במידע האישי שנאסף על ידי WeChat יכול , בכפוף לבקרת פרטיות (במקומות בהם היא קיימת) להיעשות שימוש על ידי השירותים האחרים שלנו (כולל בצורה מצטברת או פרטנית).

לדוגמה, מידע אישי שנאסף במהלך השימוש שלך ב-WeChat יתכן וישמש כדי להציע תוכן מסוים שאפשר להעמיד לרשותך או להשתמש בו כדי להציג לך פרסום יותר רלוונטי בשירות Tencent אחר. אתה יכול גם לבקש מאיתנו להזיז או לייצא את המידע האישי שלך הנכלל ב-WeChat לשירות Tencent אחר בו קיימת אותה אופציה של נדידה.

מידע אישי בתוך התוכן שלך

אם כל המידע האישי שלך כולל את התוכן שלך (כפי שמוגדר בתנאי השימוש של WeChat) אנחנו וחברות הבת שלנו יכולים (בכפוף למדיניות פרטיות זו) להשתמש באותו מידע אישי בהתאם לסעיף "התוכן שלך" בתנאי השימוש של WeChat.

שיווק ישיר

אנחנו גם עשויים להשתמש במידע שלך במטרה לשלוח לך פרסומות באופן ישיר (על ידי הודעות בתוך השירותים שלנו, בדוא"ל או באמצעים אחרים) המציעים או מפרסמים את המוצרים ושירותים שלנו ו\או מוצרים ושירותים של גורמים שלישיים נבחרים.

אותם מוצרים ושירותים (מאיתנו או מגורמים שלישיים) כוללים את הבאים:

נכבד את הבקשה שלך לא להשתמש במידע האישי שלך למטרות של שיווק ישיר שצוינו למעלה. אם ברצונך לבצע את אותה בקשה, אנא צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו או עקוב אחרי ההנחיות הרלוונטיות בהודעות השיווק שלנו. אנא שים לב שלאחר אותה בקשה, אתה עדיין עלול לקבל הודעות פרסום שהן לא שיווק ישיר.

אנא שים לב שלא נחלוק את המידע האישי שלך עם מפרסמים למעט אם מסרת בידינו את הסכמתך לעשות כך. אנחנו בכל מקרה, חולקים מידע לא אישי עם מפרסמים במטרה לנסות להציע לך פרסומים שהם יותר רלוונטים עבורך.

שיתוף של המידע האישי שלך

על ידי הסכמה למדיניות פרטיות זו, הנך מסכים לשימוש צד שלישי, לשיתוף ולהעברה של המידע האישי שלך (הן בתוך ומחוץ לתחום השיפוט שלך), כמתואר בסעיף זה. מלבד כפי שמותר על פי מדיניות פרטיות זו, או כפי שהוסכם אחרת על ידך, אנו לא נעביר את המידע האישי שלך לאף צד שלישי אחר לשם עיבוד שלהם לכל מטרה אחרת.

שיתוף לאספקה של WeChatt

אנו וחברות השותפים שלנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך בתוך קבוצת החברות שלנו ועם השותפים שלנו למיזמים משותפים ועם ספקי שירותי צד שלישיים, קבלנים וסוכנים (כגון ספקי שירותי תקשורת אשר שולחים מיילים או מייצרים הודעות דחיפה בשמנו, וספקי שירותי מיפוי אשר מסייעים לנו ולך עם נתוני המיקום), ובכל מקרה ומקרה לשם המטרות הבאות:

לבצע שיתוף למטרות שיווק.

בנוסף לכך אנו מאפשרים לשותפי שיווק צד שלישי (כמו חשבונות רשמיים של WeChat, ספקים אנליטיים ושותפי פרסום) לאסוף את המידע האישי שלך לאורך זמן ועל פני אתרים שונים או שירותים מקוונים כשאתה משתמש ב- WeChat.

כמו כן אנו מספקים את המידע האישי שלך לשותפי שיווק צד שלישי כשאתה מבקש מאתנו לעשות זאת או כאשר הדבר נחוץ כדי שנוכל לספק לך WeChat.

תנאים אחרים הקשורים לשיתוף המידע האישי שלך.

כאשר אנו או החברות השותפות שלנו משתפים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים כלשהם, אנו עושים מאמצים סבירים להבטיח שצדדים שלישיים שכאלה ישתמשו אך ורק במידע הפרטי שלך: (i) בהתאם למדיניות פרטיות זו ו-(ii) בכפוף לכל ההוראות האחרות שאנו נותנים להם, ובכלל זה כל אמצעי הפרטיות והאבטחה שאנו מיישמים.

בעודנו ממשיכים לפתח את העסק שלנו, אנחנו או חברות השותפים שלנו עשויים להירכש על ידי צד שלישי או לבצע ארגון מחדש של מבנה הקבוצה שלנו. בנסיבות אלה עשוי המידע שלך להיות מועבר בתוך הקבוצה שלנו ו\או לצד שלישי שימשיך להפעיל WeChat, או שירותים דומים, שיהיו כפופים או למדיניות הפרטיות הזו או למדיניות פרטיות אחרת אשר תובא לידיעתך. הצד אליו מועבר המידע האישי שלך ניתן לאיתור, ויכול להשתמש במידע שלך, מחוץ לתחום השיפוט שלך.

כל אחד מהצדדים השלישיים שהובאו לעיל בסעיף זה של "שיתוף, המידע האישי שלך" ניתן לאיתור, ויכול להשתמש ולאחסן את המידע האישי שלך מחוץ לתחום השיפוט שלך למעט המטרות שלעיל, כולל בתחומי שיפוט שבהם עלוליםי לא ליות חוקי הגנת מידע אשר דומים באופן מהותי או משרתים את אותה מטרה כמו חוקי תחום השיפוט שלך.

כמו כן ייתכן שנידרש לשמור על או לחשוף את המידע האישי שלך בנסיבות אשר ייקבעו בפסקה "תקופת השימוש במידע האישי שלך" להלן.

מילים אחדות על מידע משותף

WeChat מאפשר שיתוף של מידע משותף וציבורי עם אנשי הקשר שלך ב- WeChat, עם כל המשתמשים של WeChat ו\או הציבור, באמצעות תכונות אשר אנו או צדדים שלישיים נותנים, כך שאפשר להעביר את המידע המשותף באופן נרחב ומידי. המידע המשותף יישאר ציבורי כל עוד לא תמחק אותו; וגם לאחר שתמחק מידע משותף עדיין הוא עדיין עשוי להימצא בנפרד במטמון, או להיות מועתק או מאוחסן או להשאר ציבורי אצל משתמשים אחרים או צדדים שלישיים שאינם חברות שותפות שלנו ואינם נשלטים על ידינו.

בנוסף, אנו עשויים לספק מאפייני WeChat נוספים שיאפשרו לך לשתף מידע משותף בציבור – למשל, בלוגים ופורומים נגישים באופן ציבורי, או מאפייני מדיה חברתית מסוימים בתוך ה-WeChat, כגון "תוכנות תקע" (אשר יוצרות קשר ישיר בין שני אתרים) או "ווידג'טים" (שהם מיני-תכניות אינטראקטיביות המספקות שירותי צד שלישי ב-WeChat) . עליך להיות מודע שכל מידע שאתה מספק במאפיין שכזה ניתן יהיה לקריאה, לאיסוף ולשימוש על ידי צדדים שלישיים בעלי גישה אליהם.

אנא שקול בזהירות מה אתה מפרסם ומעביר באמצעות ה-WeChat. במקרים מסוימים ייתכן שתוכל לשלוט בסוג הגישה שיהיה לציבור הרחב למידע שאתה משתף באמצעות הגדרות הפרטיות באחדים מה-WeChat.

עדכון או תיקון המידע הפרטי שלך

אם תרצה לעדכן או לתקן את המידע הפרטי שלך ב-WeChat תוכל לעשות זאת בהתחלה כשאתה מתחבר אל חשבונך ומבצע את השינויים המתאימים. למשל, ייתכן שתוכל למחוק נתוני מיקום מסוימים שסיפקת לנו באמצעות הגדרות המכשיר שלך או "אפשרות "נקה מיקום" שנמצאת ב-WeChat.

אם תרצה לבצע שינויים נוספים במידע האישי שלך עליך לבקש מ-WeChat גישה אל או מחיקה של המידע האישי שלך; או כדי לבקש להסיר חשבון לא מורשה של WeChat, אנא צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו. אנו נגיב לבקשתך בפרק זמן סביר

במקרים מסוימים ייתכן שלא נוכל לעדכן, לתקן או להסיר את המידע האישי שלך, ובמקרה כזה ניידע אותך מדוע איננו יכולים לעשות זאת – למשל, בקשות מסוימות עשויות להצריך מאמץ טכני מאוד לא פרופורציונלי או בלתי מעשי (למשל: כל הבקשות הנוגעות למערכות הגיבוי שלנו) או כאלה שאסורות על פי חוק.

התקשרויות מאתנו

עלונים וסוגים אחרים של התקשרויות

כשאתה משתמש ב-WeChat, אנו עשויים להשתמש במידע שלך ולשלוח לך מיילים, הודעות, עלונים, או לשלוח הודעות דחיפה למכשיר שלך. אם אינך מעוניין יותר לקבל את המידע האמור, ביכולתך לעשות זאת על ידי ביצוע ההוראות לביטול המנוי הנמצאות בהודעות הדוא"ל שאנו שולחים לך, לבקש להפסיק לקבל הודעות ברמת המכשיר (אם יש) או ליצור קשר עם קצין הפרטיות שלנו.

הודעות הקשורות לשירות.

אנו עשויים לשלוח לך הודעות הקשורות לשירות מעת לעת אם נמצא לנכון לעשות זאת (כגון אם נוריד זמנית את WeChat לצרכי תחזוקה). ייתכן שלא תוכל לבטל סוג זה של הודעות הקשורות לשירות ואינן בעלות אופי פרסומי.

בקשר למידע אישי רגיש

בתחומי שיפוט מסוימים יהיו סוגים מסוימים של מידע אישי כגון מידע על הגזע שלך, או המוצא האתני שלך, השקפות דתיות או השקפות פילוסופיות או בריאות אישית, המאופיין כמידע "רגיש" וכפוף לרגולציה מחמירה יותר מאשר סוגים אחרים של מידע אישי. אנא שים לב כי תוכן ומידע שאתה מכניס ל-WeChat, כגון תצלומים או מידע על בית הספר שלך או פעילויות חברתיות, עלול לחשוף לאחרים מידע אישי ורגיש שלך.

לפני שמעבירים מידע אישי כלשהו בעל טבע רגיש ב-WeChat יש לשקול אם ראוי לעשות כן.

הנך מסכים לכל עיבוד של מידע אישי רגיש למטרות ובאופן המתואר במדיניות פרטיות זו.

שים לב שאיננו משתמשים במידע האישי הרגיש שלך למטרות שירות פרסום אצלך.

שירותי צד שלישי ב-WECHAT

WeChatעשוי לקשר אותך למדיה חברתית או לתכונות או שירותים אחרים (כולל אתרים, תוכנות תקע או ווידג'טים) שיגיעו מצד שלישי. לדוגמה:

השירותים החברתיים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים יכולים להתארח אצל הצד השלישי הרלוונטי או אצלנו. אנא שים לב כי צדדים שלישיים מעין אלה, אשר מספקים שירותים כאלה, עשויים להיות מסוגלים לאסוף את המידע שלך ואת המידע האישי שלך (כולל נתוני יומן הרישום שלך) ולהשתיל עוגיות במחשב שלך כדי לאפשר לתכונות אלה לתפקד כראוי.

השימוש שלך בכל סוג של שירותי צד שלישי כאלה (בין אם שירותי מדיה חברתיים או אחרים), לרבות כל מידע אישי שאתה מספק לגורמי צד שלישי אלו ואיסוף המידע האישי שלך והשימוש בו, כפופים לתנאי השירותים ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי הרלוונטי ולא לתנאי השירות של WeChat או של מדיניות פרטית זו. על כן אנא עיין היטב במונחים הללו אצל צד שלישי. מדיניות פרטיות זו חלה רק על מידע שנאסף על ידינו; היא אינה חלה על שום שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים כלשהם או על נהלי מידע שלהם, ​​ואין אנו נושאים בשום אחריות לגבי השימוש של אף צד שלישי לגבי כל שימוש במידע שנמסר להם על ידך.

הגבלות גיל

ילדים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתמש ב-WeChat. איננו אוספים ביודעין מידע פרטיות מילדים מתחת לגיל 13. אנא צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו אם אתה מאמין שיש לנו מידע אישי מילדים כלשהם מתחת לגיל 13 – אנו נחקור (ונסיר) מיד מידע אישי מסוג זה.

העברה, אחסון ואבטחת המידע האישי שלך

אנו מפעילים ועשויים להמשיך להפעיל שרתים במספר תחומי שיפוט ברחבי תבל, כך שאפשר שהשרת עליו המידע האישי שלך משמש ומאוחסן ייתכן שאינו בתחום השיפוט שלך.

אתה מסכים להעברת המידע האישי שלך (גם בתוך וגם מחוץ לתחומי השיפוט שלך) למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו שכאן.

אנו משתמשים במגוון נהלים וטכנולוגיות אבטחה מקובלים על מנת למנוע אבדן, שימוש לרעה, גישה בלתי מורשית או חשיפת מידע.

ב-WeChat אנו משתמשים בטכנולוגיית הצפנה (כגון SSL) כדי להגן על מידע רגיש מסוים (כגון מיקום נתונים) שמסרת לנו. שים לב שלמרות המאמצים שלנו, אין אמצעי אבטחת מידע שיכולים להבטיח בטיחות של 100% בכל עת. המערכות שלנו ורשתות התקשורת שדרכן יש לך גישה ל-WeChat עשויות להיות כפופות לפרצות אבטחה ולתקלות בשל נסיבות שאינן בשליטתנו הסבירה. אם יש לך שאלות בנוגע לאבטחת המידע האישי שלך, אנא צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו.

תקופת השימוש במידע האישי שלך

בדרך כלל נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד יש צורך למלא את המטרות למענן הוא נאסף, לפי הכללים הקבועים בסעיף שלנו "כיצד אנו משתמשים במידע שלך" לעיל. עם זאת, בנסיבות הבאות, ייתכן שנצטרך לשמור, לשמור או לחשוף את המידע האישי שלך לתקופת זמן ארוכה יותר:

בכפוף לחוקים ותקנות ברי יישום, ייתכן שיש לך זכות לבקש לקבל העתק של המידע האישי שלך שאנו מחזיקים בו ולעשות בו תיקונים, ולבקש שנפסיק להפעיל ולא נשתמש בשום פִרטי מידע אישי שלך שמאוחסנים אצלנו. תוכל להפנות בקשה כזו לקצין הפרטיות שלנו, או במקום בו אנו מציעים אפשרות זו ב-WeChat. אתה יכול גם להיכנס לחשבון שלך אצלנו ולעשות את השינויים המתאימים נעשה מאמץ סביר להגיב לכל בקשות כאלה לקצין הפרטיות שלנו בתוך 60 ימים.

במידה והחשבון שלך יופסק על ידך או על ידנו מסיבה כלשהי, אנו (בכפוף לסעיף לעיל) ננקוט בצעדים כדי להבטיח שהמידע האישי שלך לא יהיה זמין יותר דרך WeChat, או יהיה בשימוש אחר על ידינו, תוך פרק זמן סביר (בכפוף למגבלות טכניות) לאחר סגירת חשבון כזה. עם זאת, חשוב לציין כי התקשרויות שנעשו על ידך באמצעות WeChat עלולות לשים את המידע האישי שלך בידי צדדים שלישיים שאין לנו שליטה עליהם.

טכנולוגיות מעקב – Tracking Technologies

מעת לעת אנו עשויים להשתמש בקבצי עוגיות, קבצי יומן, משוואות אינטרנט, סקריפטים, תגים וטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לאסוף, להשתמש ולאחסן מידע עליך או הנוגע לך. סעיף זה מתאר כיצד אנחנו משתמשים בטכנולוגיות מעקב כאלה.

מדוע אנחנו משתמשים בטכנולוגיות מעקב?

כדי לעזור לנו להבין טוב יותר ולספק WeChat לך ולמשתמשים שלנו

טכנולוגיות מעקב מאפשרות לנו להבין טוב יותר ולספק לך WeChat - למשל, טכנולוגיות מעקב עוזרות לנו לאסוף את המידע הבא:

כדי לעזור לנו לספק לך פרסום בטוח ורלוונטי.

הפרסום מסייע שלמור על WeChat ושירותים רבים אחרים שלנו ללא תשלום ושימושיים לך. טכנולוגיות המעקב מסייעות לעשות את הפרסומות שלנו

מהן טכנולוגיות מעקב?

"טכנולוגיות המעקב שאנו משתמשים בהן ב-WeChat, כוללות את הבאים:

כיצד אנו משתמשים בטכנולוגיות מעקב?

טכנולוגיות מעקב בשימוש שותפות עם צדדים שלישיים.

אנחנו, החברות השותפות שלנו ושותפי צד שלישי שלנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב מזמן לזמן כדי לאסוף ולהשתמש במידע מסוים. שותפי צד שלישי אלה, אשר מסייעים לנו באיסוף ובשימוש במידע כאמור, כוללים את הדברים הבאים:

אנו עשויים לקבל דוחות המבוססים על השימוש בטכנולוגיות מעקב משותפים אלה על בסיס יחידני וגם על בסיס מצטבר.

טכנולוגיות המעקב שלנו

בנוסף לזאת, אנו משתמשים גם בטכנולוגיות מעקבשלנו על מנת להתאים אישית את החוויה שלך ב-WeChat ולמטרות שונות אחרות, כולל:

שים לב שאנו משתמשים בטכנולוגיות המעקב שלנו למטרות אלו, אולם אנו עשויים לקחת מידע מצטבר לא-אישי מסוים, אשר הגענו אליו באמצעות טכנולוגיות מעקב אלו, להפוך אותו לנגיש למפרסמים ולשותפים אחרים כדי לנתח כיצד אתה ואחרים משתמשים בשירותים שלנו, ולספק פרסום.

תנאים כלליים בקשר לטכנולוגיות מעקב.

חשוב לציין כי טכנולוגיות מעקב של צד שלישי כפופות למדיניות הפרטיות הרלוונטית של הצד השלישי עצמו ולא למדיניות הפרטיות שלנו. אין אנו אחראים לשום טכנולוגיית מעקב שצדדים שלישיים משתמשים בהם.

אם אינך רוצה שייעשה שימוש במידע לא-אישי למטרות שליחת פרסומות ממוקדות אליך על ההתקן שלך, תוכל להפסיק זאת על ידי הקש כאן. שים לב שזה לא ישחרר אותך מקבלת פרסומות. אתה תמשיך לקבל פרסומות גנריות.

אנו עשויים לשלב מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיות מעקב עם מידע אחר שאנו אוספים אודותיך. לדוגמה, כשאתה מתקין ונרשם ל-WeChat באמצעות פרסום מקוון של צד שלישי, אנחנו ו\או הצד השלישי השותף שלנו עשוי להשתמש בטכנולוגיות המעקב כדי להודיע לנו היכן גילית את WeChat. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב גם כדי לאסוף מידע אשר, כשמשלבים אותו עם מידע אחר, מאפשר לנו להעביר פרסומות רלוונטיות ישירות אליך.

איך אתה יכול לשלוט בטכנולוגיות מעקב.

תוכל לחסום או לנהל סוגים מסוימים של טכנולוגיות מעקב באמצעות הגדרות הדפדפן שלך (כגון עוגיות או משואות אינטרנט) או ההתקן הנייד שלך. עם זאת, אנא זכור שאם תחסום טכנולוגיות מעקב, לא נוכל לספק לך חווית WeChat אופטימלית וגם לא חלק או כל המאפיינים של WeChat עשויים שלא לתפקד באופן תקין.

תוכל גם לשלוט איזה מידע הנאסף על ידי טכנולוגיות מעקב אנו מקבלים, באמצעות הגדרות מסוימות בתוך ה-WeChat. למשל, על ידי שימוש באופציה "נקה מיקום" שבתוך ה-WeChat.

סוגים ספציפיים של עוגיות.

אנו מתארים בהמשך למטה איך אנו משתמשים בסוגים ספציפיים של עוגיות. ניתן לאחסן בדפדפן שלך כמה או את כל העוגיות האלה.

קטגוריה של שימוש בעוגיות. תיאור
אימות עוגיות אלה מודיעות לנו כאשר אתה נכנס לשירותים שלנו, וזאת כדי לאפשר לנו לספק לך שירותים והתנסויות מתאימים. עוגיות אלה יזכרו גם בנוסף מידע מסוים על העדפותיך האישיות – למשל, השפה המועדפת עליך והאזור.
בטיחות אנו משתמשים בעוגיות אלה כדי להבטיח את בטיחות המידע שלך ואת השירותים שלנו, וכדי למנוע פעילויות של הונאה, פשיעה או פעילויות חשודות אחרות. עוגיות הבטיחות עוזרות לנו במיוחד למנוע כניסות שבהונאה ושימוש במידע המשתמש שלך.
פונקציונליות. אנו משתמשים בעוגיות כאלה כדי לבצע ולשפר פונקציות של השירותים שלנו. אנו משתמשים בעוגיות הללו במיוחד כדי לסייע לנו לאסוף מידע הקשור לדרך בה המשתתפים שלנו פועלים בהדדיות עם WeChat – למשל, החיפושים האחרונים ביותר שלך והפרופילים שאתה מבקר לעתים קרובות ביותר ב-WeChat.
ניתוח ומחקר אנו משתמשים בעוגיות כאלה כדי לעקוב ולשפר את השירותים שלנו וכדי שיספקו לנו סימוכין לנתונים בעבור מחקר ופיתוח של שירותים או פונקציות חדשים. למשל, העוגיות האלו עוזרות לנו להבין טוב יותר את הדמוגרפיות של בסיס המשתמשים של WeChat, והדבר מסייע לנו בהמשך לבדוק איזה תכונות חדשות של WeChat עשויות להיות הרלוונטיות ביותר בעבור המשתמשים שלנו.
פרסום אנו משתמשים בעוגיות כדי:
  • לספק פרסומות ב-WeChat במטרה להגיש פרסומות שיהיו יותר רלוונטיות לכל המשתמשים שלנו – למשל, ייתכן שתקבל פרסומות המבוססות על מיקומך הכללי ואשר יילקחו ממיקום כתובת ה-IP שלך או מחיפושי WeChat קודמים שלך ו-
  • כדי לעזור לנו ולמפרסמים לאסוף נתונים סטטיסטיים בהקשר לפרסומות המוצגות, כגון כמה משתמשים צפו בהן, הקישו עליהן ו\או ביצעו קניות דרך מודעות כאלה.

TRUSTE AND TENCENT

TRUSTe Privacy Certification

Tencent קיבלו את חותם הפרטיות של TRUSTe, אשר פירושו שמדיניות פרטיות זו ושיטות העבודה שלנו נבדקו שהן אכן עומדות בתכניתTRUSTe ניתן לצפות בה בדף האימות הזמין על ידי לחיצה על חותם TRUSTe. אם יש לך שאלות או תלונות בקשר למדיניות הפרטיות שלנו או שיטות העבודה שלנו, אנא צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו. אם יש לך דאגה הנוגעת לשימוש במידע או לפרטיות שלא טיפלנו בה באופן משביע רצון, אנא התקשר ל-TRUSTe אונליין או באמצעות הדואר או פקס. תהליך יישוב הסכסוכים של TRUSTe זמין רק בשפה האנגלית.

התוכנית והתעודה של TRUSTe מכסות רק מידע שנאסף באמצעות האתר של WeChat. () ויישום לנייד: ואינן מכסות מידע שנאסף באמצעות אתרי Tencent אחרים, יישומים ניידים או תוכנה הניתנת להורדה.

שונה לאחרונה: 2015-11-13