מדיניות השימוש המקובל של WeChat

מבוא

אנו מציעים שירותים עבור המשתמשים שלנו לשם שימוש והנאה. ע"י שימוש בשירותים שלנו, אתה מסכים למדיניות השימוש המקובל, הקובעת את הכללים להתנהגות טובה המקובלת בעת שימושך בשירותים שלנו.

אם יש לך שאלה בנוגע לשימוש או הסכמה של כל אדם עם מדיניות השימוש המקובל של WeChat, אנא צור קשר בכתובת: WeChat Help Center - "Feedback".

כל התנאים הכתובים במדיניות השימוש המקובל של WeChat יהיו בעלי אותה המשמעות לתנאים הזהים שהוגדרו בתנאי השירות של WeChat, אלא אם כן ההקשר מחייב אחרת.

פעילויות אסורות

אתה מסכים לא לקחת חלק באף אחת מהפעולות האסורות במסגרת או ביחס לשירותים שלנו, או לאפשר לכל אדם להשתמש בחשבונך על מנת לעשות את אותו הדבר:

משתמשים אסורים

אסור לך להירשם או להשתמש בשירותים שלנו אם:

שונה לאחרונה בתאריך: 2015-11-13